About: Fee

An Entity of Type: person, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A fee is the price one pays as remuneration for rights or services. Fees usually allow for overhead, wages, costs, and markup. Traditionally, professionals in the United Kingdom (and previously the Republic of Ireland) receive a fee in contradistinction to a payment, salary, or wage, and often use guineas rather than pounds as units of account. Under the feudal system, a Knight's fee was what was given to a knight for his service, usually the usage of land. A contingent fee is an attorney's fee which is reduced or not charged at all if the court case is lost by the attorney.

Property Value
dbo:abstract
 • رسم هو الثمن الذي يدفعه الشخص كمكافأة للحقوق أو الخدمات. وعادة ما تسمح الرسوم بالنفقات العامة والأجور والتكاليف وربح. (ar)
 • Una taxa és una classe de tributs que poden establir les administracions públiques. Es tracta d'ingressos de dret públic, regulades, juntament amb els impostos i les contribucions especials, pel . S'exigeixen per les administracions públiques (subjecte actiu) i han de ser pagades pels ciutadans o per altres administracions públiques (subjecte passiu) de forma no voluntària, bé per estar obligats a rebre el servei que hi és associat (recollida d'escombraries domiciliàries), bé perquè no hi ha cap altre agent econòmic que presti el servei (una única piscina pública al municipi...). Un altre motiu pot ser l'aprofitament especial de béns de domini públic (vies públiques, espai radioelèctric, rius, costes, ports, etc.). (ca)
 • Takso (el la latina lingvo taxare, kiu signifas admoni, imponi) estas tributo, kies konsistas en la prefera uzado aŭ speciala profito de la publika havaĵo, la prunto de servoj aŭ la realigo de agadoj laŭ reĝimo de publika juro kiu rilatas, afektas aŭ favoras partikulare al la deviga impostopaganto, kiam la servoj aŭ agadoj ne estas volontaj por la devigaj impostopagantoj aŭ ne estas pruntitaj aŭ realigitaj de la privata sektoro. Ekzemplo de tio estas la realigo de la voj-flanko, kiu iras antaŭ loĝejo; tial la posedanto de tiu loĝejo devos pagi la realigo de tiu servo; tamen ne estas tiala publika lumigservo, ĉar tie oni pagas por la profito kaj ne por la laboro. La publika lumigservo troviĝas ene de la grupo de specialaj kontribuoj. (eo)
 • Eine Gebühr ist das von einem Wirtschaftssubjekt zu zahlende Entgelt für eine in Anspruch genommene Dienstleistung. (de)
 • Una tasa, es un tributo cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten por el sector privado. (es)
 • A fee is the price one pays as remuneration for rights or services. Fees usually allow for overhead, wages, costs, and markup. Traditionally, professionals in the United Kingdom (and previously the Republic of Ireland) receive a fee in contradistinction to a payment, salary, or wage, and often use guineas rather than pounds as units of account. Under the feudal system, a Knight's fee was what was given to a knight for his service, usually the usage of land. A contingent fee is an attorney's fee which is reduced or not charged at all if the court case is lost by the attorney. A service fee, service charge, or surcharge is a fee added to a customer's bill. The purpose of a service charge often depends on the nature of the product and corresponding service provided. Examples of why this fee is charged are: travel time expenses, truck rental fees, liability and workers' compensation insurance fees, and planning fees. UPS and FedEx have recently begun surcharges for fuel. Restaurants and banquet halls charging service charges in lieu of tips must distribute them to their wait staff in some US states (e.g., Massachusetts, New York, Montana), but in the state of Kentucky may keep them. A fee may be a flat fee or a variable one, or part of a two-part tariff. A membership fee is charged as part of a subscription business model. (en)
 • Tasa zerga-egitate hau duen tributua da: herri-jabariaren erabilera pribatiboa edo aprobetxamendu berezia egitea, edo zergapekoari modu partikularrean egokitu, eragin edo mesede egiten dioten zerbitzuak ematea edo jarduerak gauzatzea, zuzenbide publikoko erregimenean, baldin eta zerbitzu edo jarduera horiek zergapekoak bere borondatez eskatzekoak edo jasotzekoak ez badira edo sektore pribatuak ematen edo gauzatzen ez baditu. Ez da nahasi behar. Estatuak sektore pribatuarekin baldintza berberetan eta zuzenbide pribatuko araubidean ematen duen zerbitzu batengatik ordaintzen dena da prezio publikoa. (eu)
 • Une taxe est théoriquement « la contrepartie monétaire d'un service rendu par une personne publique ». Toutefois, le terme est souvent utilisé de façon générique comme un synonyme de « impôt » pour désigner n'importe quel prélèvement obligatoire. Le fisc lui-même a nommé « taxe » certains prélèvements qui n'en sont pas, et donné d'autres noms à des prélèvements qui en sont. (fr)
 • 課金(かきん)とは、料金を課することである。 (ja)
 • La tassa è un tipo di tributo, ovvero una somma di denaro, dovuta dai privati cittadini allo Stato, che si differenzia dall'imposta in quanto applicata secondo il principio della controprestazione, cioè legata a un pagamento dovuto come corrispettivo per la prestazione a suo favore di un servizio pubblico offerto da un ente pubblico (ad es. tasse portuali e aeroportuali, concessioni, licenze). La tassa è relativa a un servizio di cui un cittadino può decidere se avvalersi o meno, e in generale non è dipendente né dal reddito né dal costo del servizio richiesto. Gli esattori (di Quentin Massys, 1520) Spesso il termine "tasse" viene usato nel linguaggio corrente per indicare genericamente l'imposizione fiscale. In questo caso è più corretto il termine generico "tributi". (it)
 • 과금(課金)은 가격을 부가하는 것이다. 가치 있는 대가를 요구할 때 과금이라는 말을 사용하는 경우, 현대는 무형의 것 특히 데이터와 서비스를 인터넷 전송 등 통신으로 판매 할 때의 대가 회수 수단을 가리킨다. 인터넷 또한 컴퓨터의 보급 이전에는 메인 프레임으로 대표되는 고가였기 정보 처리 시스템 자체의 이용에 처해졌지만, 그 대상은 시대와 함께 변화 해오고 있다. 선불 및 후불 신용 카드 이용이나 전자 화폐의 도입 등 실제 결제 수단은 다양한 방법이 있다. (ko)
 • Avgift innebär ett pris för en tjänst. Begreppet används både inom den privata sektorn och den offentliga sektorn. Inom den offentliga sektorn är den huvudsakliga skillnader mellan avgifter och skatter att avgifterna är kopplade till en motprestation eller nyttighet, medan skatterna saknar en sådan koppling. Sjukförsäkringsavgiften ger exempelvis en rätt till sjukersättning. (sv)
 • Taxa é a exigência financeira imposta pelo governo ou alguma organização política ou governamental a pessoa privada ou jurídica para usar certos serviços fundamentais, ou pelo exercício do poder de polícia. É uma das formas de tributo. (pt)
 • Сбор — обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий), либо уплата которого обусловлена осуществлением в пределах территории, на которой введён сбор, отдельных видов предпринимательской деятельности (п. 2 ст. 8 Налогового кодекса России). Данная характеристика сбору была присуща не всегда, что касается налоговой системы России. Ранее, в период зарождения российской налоговой системы в 1992 году данное понятие вообще не отделялось от налога, в настоящее же время экономике потребовалось более точное уяснение данной категории, в связи с развитием и осмыслением правовых и экономических тонкостей налогообложения. Сегодня к сборам принято относить все виды государственной пошлины, сборы за пользование объектами животного мира и водных биологических ресурсов, таможенные сборы. Некоторые виды платежей за пользование природными ресурсами (в бонусной системе) также имеют признаки сбора, но Налоговым кодексом как самостоятельные платежи не выделяются. Виды сборов: * Федеральные лицензионные сборы; * Региональные лицензионные сборы; * Местные лицензионные сборы; * Таможенные сборы; * Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов; * Курортный сбор. (ru)
 • Збір (плата, внесок) — обов'язковий платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників зборів, з умовою отримання ними спеціальної вигоди, у тому числі внаслідок вчинення на користь таких осіб державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами та особами юридично значимих дій. Ліцензійний збір — плата отримувачів ліцензій їх продавцям за використання предмета ліцензійної угоди. Право видачі ліцензій надається компетентним органам. Одна організація може мати ліцензії від різних вищестоящих компетентних організацій. За кожну ліцензію стягується плата — збір у розмірі, встановленому законом. Найширше використовується ліцензійний збір при ліцензуванні експорту та імпорту товарів, сировини, чим забезпечується контроль держави за зовнішньоекономічними операціями та за використанням валютних коштів. (uk)
dbo:wikiPageID
 • 292133 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 16007 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1124049830 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • رسم هو الثمن الذي يدفعه الشخص كمكافأة للحقوق أو الخدمات. وعادة ما تسمح الرسوم بالنفقات العامة والأجور والتكاليف وربح. (ar)
 • Una taxa és una classe de tributs que poden establir les administracions públiques. Es tracta d'ingressos de dret públic, regulades, juntament amb els impostos i les contribucions especials, pel . S'exigeixen per les administracions públiques (subjecte actiu) i han de ser pagades pels ciutadans o per altres administracions públiques (subjecte passiu) de forma no voluntària, bé per estar obligats a rebre el servei que hi és associat (recollida d'escombraries domiciliàries), bé perquè no hi ha cap altre agent econòmic que presti el servei (una única piscina pública al municipi...). Un altre motiu pot ser l'aprofitament especial de béns de domini públic (vies públiques, espai radioelèctric, rius, costes, ports, etc.). (ca)
 • Takso (el la latina lingvo taxare, kiu signifas admoni, imponi) estas tributo, kies konsistas en la prefera uzado aŭ speciala profito de la publika havaĵo, la prunto de servoj aŭ la realigo de agadoj laŭ reĝimo de publika juro kiu rilatas, afektas aŭ favoras partikulare al la deviga impostopaganto, kiam la servoj aŭ agadoj ne estas volontaj por la devigaj impostopagantoj aŭ ne estas pruntitaj aŭ realigitaj de la privata sektoro. Ekzemplo de tio estas la realigo de la voj-flanko, kiu iras antaŭ loĝejo; tial la posedanto de tiu loĝejo devos pagi la realigo de tiu servo; tamen ne estas tiala publika lumigservo, ĉar tie oni pagas por la profito kaj ne por la laboro. La publika lumigservo troviĝas ene de la grupo de specialaj kontribuoj. (eo)
 • Eine Gebühr ist das von einem Wirtschaftssubjekt zu zahlende Entgelt für eine in Anspruch genommene Dienstleistung. (de)
 • Una tasa, es un tributo cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten por el sector privado. (es)
 • Tasa zerga-egitate hau duen tributua da: herri-jabariaren erabilera pribatiboa edo aprobetxamendu berezia egitea, edo zergapekoari modu partikularrean egokitu, eragin edo mesede egiten dioten zerbitzuak ematea edo jarduerak gauzatzea, zuzenbide publikoko erregimenean, baldin eta zerbitzu edo jarduera horiek zergapekoak bere borondatez eskatzekoak edo jasotzekoak ez badira edo sektore pribatuak ematen edo gauzatzen ez baditu. Ez da nahasi behar. Estatuak sektore pribatuarekin baldintza berberetan eta zuzenbide pribatuko araubidean ematen duen zerbitzu batengatik ordaintzen dena da prezio publikoa. (eu)
 • Une taxe est théoriquement « la contrepartie monétaire d'un service rendu par une personne publique ». Toutefois, le terme est souvent utilisé de façon générique comme un synonyme de « impôt » pour désigner n'importe quel prélèvement obligatoire. Le fisc lui-même a nommé « taxe » certains prélèvements qui n'en sont pas, et donné d'autres noms à des prélèvements qui en sont. (fr)
 • 課金(かきん)とは、料金を課することである。 (ja)
 • 과금(課金)은 가격을 부가하는 것이다. 가치 있는 대가를 요구할 때 과금이라는 말을 사용하는 경우, 현대는 무형의 것 특히 데이터와 서비스를 인터넷 전송 등 통신으로 판매 할 때의 대가 회수 수단을 가리킨다. 인터넷 또한 컴퓨터의 보급 이전에는 메인 프레임으로 대표되는 고가였기 정보 처리 시스템 자체의 이용에 처해졌지만, 그 대상은 시대와 함께 변화 해오고 있다. 선불 및 후불 신용 카드 이용이나 전자 화폐의 도입 등 실제 결제 수단은 다양한 방법이 있다. (ko)
 • Avgift innebär ett pris för en tjänst. Begreppet används både inom den privata sektorn och den offentliga sektorn. Inom den offentliga sektorn är den huvudsakliga skillnader mellan avgifter och skatter att avgifterna är kopplade till en motprestation eller nyttighet, medan skatterna saknar en sådan koppling. Sjukförsäkringsavgiften ger exempelvis en rätt till sjukersättning. (sv)
 • Taxa é a exigência financeira imposta pelo governo ou alguma organização política ou governamental a pessoa privada ou jurídica para usar certos serviços fundamentais, ou pelo exercício do poder de polícia. É uma das formas de tributo. (pt)
 • A fee is the price one pays as remuneration for rights or services. Fees usually allow for overhead, wages, costs, and markup. Traditionally, professionals in the United Kingdom (and previously the Republic of Ireland) receive a fee in contradistinction to a payment, salary, or wage, and often use guineas rather than pounds as units of account. Under the feudal system, a Knight's fee was what was given to a knight for his service, usually the usage of land. A contingent fee is an attorney's fee which is reduced or not charged at all if the court case is lost by the attorney. (en)
 • La tassa è un tipo di tributo, ovvero una somma di denaro, dovuta dai privati cittadini allo Stato, che si differenzia dall'imposta in quanto applicata secondo il principio della controprestazione, cioè legata a un pagamento dovuto come corrispettivo per la prestazione a suo favore di un servizio pubblico offerto da un ente pubblico (ad es. tasse portuali e aeroportuali, concessioni, licenze). La tassa è relativa a un servizio di cui un cittadino può decidere se avvalersi o meno, e in generale non è dipendente né dal reddito né dal costo del servizio richiesto. (it)
 • Сбор — обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий), либо уплата которого обусловлена осуществлением в пределах территории, на которой введён сбор, отдельных видов предпринимательской деятельности (п. 2 ст. 8 Налогового кодекса России). Виды сборов: (ru)
 • Збір (плата, внесок) — обов'язковий платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників зборів, з умовою отримання ними спеціальної вигоди, у тому числі внаслідок вчинення на користь таких осіб державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами та особами юридично значимих дій. (uk)
rdfs:label
 • Fee (en)
 • رسم (مال) (ar)
 • Taxa (ca)
 • Gebühr (de)
 • Takso (eo)
 • Tasa (zerga) (eu)
 • Tasa (tributo) (es)
 • Taxe (fr)
 • Tassa (it)
 • 과금 (ko)
 • 課金 (ja)
 • Taxa (pt)
 • Сбор (экономика) (ru)
 • Avgift (sv)
 • Збір (економіка) (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:type of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is gold:hypernym of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License