A feasibility study is an assessment of the practicality of a proposed project or system. A feasibility study aims to objectively and rationally uncover the strengths and weaknesses of an existing business or proposed venture, opportunities and threats present in the natural environment, the resources required to carry through, and ultimately the prospects for success. In its simplest terms, the two criteria to judge feasibility are cost required and value to be attained.

Property Value
dbo:abstract
 • دراسة الجدوى (بالإنجليزية: Feasibility study) هي دراسة يقوم بها صاحب فكرة مشروع جديد للتمكن من تطبيق المشروع ونجاحه. دراسة الجدوى توضح الاستثمارات المطلوبة، والعائد المتوقع والمؤثرات الخارجية على المشروع، مثل قوانين الدولة، والمُنافسة والتطور التقني والفني. (ar)
 • Studie proveditelnosti (anglicky feasibility study) je nejvyšším stupněm analýzy nebo podnikatelského záměru.Součástí studie proveditelnosti je: * textová analýza projektu (sloučení projektu) * analýza efektivnosti investice * předpověď stability projektu v čase v závislosti na změnách parametrů – citlivostní analýza * předpověď stability investora nebo žadatele o úvěr většinou v určitém časovém rámci. Studie proveditelnosti je důležitá zejména u záměrů značného finančního rozsahu, která může na jednu stranu nastartovat vysoké tempo růstu, ale při nezdaru ohrozit stabilitu investora. Základní osnova: * Úvodní informace * Stručné vyhodnocení projektu * Stručný popis podstaty projektu a jeho etap * Analýzy trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix * Management projektu a řízení lidských zdrojů * Technické a technologické řešení projektu * Dopad projektu na životní prostředí * Zajištění investičního majetku * Řízení pracovního kapitálu (oběžný majetek) * Finanční plán a analýza projektu * Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu * Analýza a řízení rizik (citlivostní analýza) * Harmonogram projektu * Závěrečné shrnující hodnocení projektu * Obrázky, zvuky či videa k tématu Studie proveditelnosti ve Wikimedia Commons (cs)
 • Μελέτη σκοπιμότητας ονομάζεται η αξιολόγηση της πρακτικότητας ενός προτεινόμενου πρότζεκτ ή συστήματος. (el)
 • Estudio de factibilidad, o también Estudio de viabilidad, es el análisis financiero, económico y social de una inversión (dada una opción tecnológica —estudio de prefactibilidad—). En la fase de la eventual etapa subsiguiente es el diseño final del proyecto (preparación del documento de proyecto), tomando en cuenta los insumos de un proceso productivo, que tradicionalmente son: tierra, trabajo y capital (que generan ingreso: renta, salario y ganancia). (es)
 • A feasibility study is an assessment of the practicality of a proposed project or system. A feasibility study aims to objectively and rationally uncover the strengths and weaknesses of an existing business or proposed venture, opportunities and threats present in the natural environment, the resources required to carry through, and ultimately the prospects for success. In its simplest terms, the two criteria to judge feasibility are cost required and value to be attained. A well-designed feasibility study should provide a historical background of the business or project, a description of the product or service, accounting statements, details of the operations and management, marketing research and policies, financial data, legal requirements and tax obligations. Generally, feasibility studies precede technical development and project implementation. A feasibility study evaluates the project's potential for success; therefore, perceived objectivity is an important factor in the credibility of the study for potential investors and lending institutions. It must therefore be conducted with an objective, unbiased approach to provide information upon which decisions can be based. (en)
 • Die Machbarkeitsstudie (englisch feasibility study), auch Machbarkeitsanalyse oder Projektstudie genannt, ist ein Instrument und gleichzeitig eine Grundlage für die Entscheidung, ob und wie ein Projekt durchgeführt werden kann. Sie ist bereits grob richtungsweisend für die Durchführung und den Umfang eines Projekts. Die Bezeichnung „Projektstudie“ ist zwar in der DIN-Norm 69905 festgelegt, jedoch hat sich dieser Begriff nicht in der Praxis durchgesetzt. Sie ist bereits im frühen Stadium der zu finden und reicht bis in die darauffolgende Angebotsphase. Eine Machbarkeitsstudie ist in der bereits vollständig abgeschlossen. Ist dies nicht der Fall, kann es zu unerwarteten und erheblichen Einschränkungen sowie Hindernissen kommen. Das Ziel einer Machbarkeitsstudie ist eine Entscheidungsgrundlage über die Durchführbarkeit eines Projektes zu schaffen und gezielt vor Projekten zu warnen, deren Misserfolg absehbar ist. Häufig führt der Auftraggeber vor einem Projekt eine eigene grobe Machbarkeitsstudie im Zuge der eigenen Initialisierungsphase durch. Die umfangreiche und sorgfältige Machbarkeitsstudie, welche auch in diesem Artikel beschrieben ist, wird durch den Auftragnehmer im Zuge der Angebotsphase durchgeführt. Sie begleitet den gesamten Projektplanungsprozess. (de)
 • Bideragarritasun-azterketak edo bideragarritasun-txostenak proiektu bat bideragarri edo egingarria den aztertzen du, ikuspuntu tekniko, ekonomiko, finantzario, legezko eta sozial batetik. (eu)
 • Uno studio di fattibilità (più formalmente progetto di fattibilità tecnica ed economica), nell'ambito della progettazione, consiste nell'analisi e nella valutazione sistematica delle caratteristiche, dei costi e dei possibili risultati di un progetto sulla base di una preliminare idea di massima. Comprende attività sia di natura tecnica che di natura economica (analisi costi-benefici), circa la fattibilità e la sostenibilità economico-finanziaria-ambientale dell'investimento (pubblico o privato). Lo studio di fattibilità si concretizza nella presentazione di un elaborato con grafici e prospetti finalizzato a dimostrare, come indicato dal Codice degli appalti, l'"equilibrio economico e finanziario" del progetto. (it)
 • L'étude de faisabilité dans la gestion de projets est une étude qui s'attache à vérifier que le projet soit techniquement faisable et économiquement viable. Dans une optique plus large, on distingue les volets suivants dans une étude de faisabilité : étude technique, commerciale, économique, juridique et d'organisation. (fr)
 • フィジビリティスタディ(feasibility study)とは、プロジェクトの実現可能性を事前に調査・検討することで、「実行可能性調査」「企業化調査」「投資調査」「採算性調査」とも呼ばれ、「F/S」と略記される。 (ja)
 • 타당성조사(妥當性調査)는 어느 사업의 기술적 가능성을 기본으로 경제적, 재무적인 측면에서의 평가를 하여 그 사업의 타당성, 즉 추진여부를 결정하기 위한 조사이다. (ko)
 • Studium wykonalności (ang. feasibility study) – oznacza ocenę i analizę potencjału projektu, która ma wesprzeć proces decyzyjny poprzez obiektywne i racjonalne określenie jego mocnych i słabych stron oraz możliwości i zagrożeń z nim związanych, zasobów, jakie będą niezbędne do realizacji projektu, oraz ocenę szans jego powodzenia. Składa się z analizy rynku, analizy ekonomicznej, analizy technicznej, strategicznej. Marketing zajmuje się badaniem generowanych pomysłów o potrzebach konsumentów, które są postrzegane w pierwszym etapie procesu tworzenia nowych koncepcji usług lub alternatywnych produktów. Dobrze rokujące powstałe koncepcje są poddane badaniom pod względem wykonalności, które zawierają kilkanaście rodzajów analiz, począwszy od analizy rynkowej. Większość firm posiada kadrę analityków rynkowych, którzy tworzą i oceniają badania konsumenckie, wywiady, grupy docelowe, testy rynkowe. Analiza rynkowa ocenia czy jest wystarczający popyt dla proponowanego produktu, czy inwestować w dalszy rozwój. Jeśli potencjalny popyt istnieje kolejnym etapem jest analiza ekonomiczna, która oszacowuje koszty produkcji i rozwoju, jak również porównuje je z przewidzianą ilością sprzedaży. Zakres cenowy dla danego produktu jest kompatybilna z segmentem rynku (wyodrębnioną grupą ludzi). Techniki ilościowe jak analiza kosztu/korzyści, teoria decyzyjna, wartości bieżąca netto, lub wewnętrzna stopa zwrotu są powszechnie używane, by ocenić potencjalny zysk z projektu. Firma oszacowuje ryzyko przedsięwzięcia inwestycji w nowy produkt zarówno to czy jest w stanie ponieść koszty ryzyka. Wykaz wykonania jest napisany dla koncepcji produktu, po przejściu przez analizę wykonalności, zawiera opis funkcji produktu – co to jest, jak produkt powinien zaspokajać potrzeby konsumentów. (pl)
 • Технико-экономическое обоснование (ТЭО) — документ, в котором представлена информация, из которой выводится целесообразность (или нецелесообразность) создания продукта или услуги. ТЭО содержит анализ затрат и результатов какого-либо проекта. ТЭО позволяет инвесторам определить, стоит ли вкладывать деньги в предлагаемый проект. (ru)
 • En pilotstudie, pilotprojekt, pilotprov eller pilotexperiment är en preliminärstudie i liten skala som genomförs för att utvärdera genomförbarhet, tid, kostnad, negativa händelser och förbättra studiens utformning innan ett fullskaligt forskningsprojekt genomförs. (sv)
 • Те́хніко-економі́чне обґрунтува́ння (англ. Feasibility Study) — передпроєктний документ, що уточнює та доповнює схему розвитку й розташування відповідної галузі промисловості у частині обґрунтування економічної доцільності і господарської потреби проєктування підприємства, пункту його розміщення, проєктної потужності, номенклатури продукції, забезпеченості сировиною, паливом, електроенергією, водою, а також визначення основних технологічних та будівельних рішень і найважливіших техніко-економічних показників виробництва та будівництва. (uk)
 • 可行性研究,是管理學、投資學、市场學及工程學中常見的術語和前期准备过程,簡單而言即是計畫及考慮某項目建議的可行與否。大型项目开始之前,當然必須要有一個理性的及詳實的可行性研究,以确定工程或投资计划是否可行,一般包括环评、安全评价、社会影响评价、地址影响评价等多方面。 可行性研究是管理學上的計劃模型,其中過程包括清楚確定現行的不足、期望的需要,列出所有解決方案,資料搜集,在各種資源條件許可之下,列出最有可行的一個或多個計劃建議,有待最後審議及批准。 可行性研究中所考慮的問題,包括: 1. * 經濟上的可行性 2. * 技術上的可行性 3. * 時間表上的可行性 4. * 組織架構上的可行性 (zh)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 1609224 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 15848 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 986430314 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:isPartOf
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • دراسة الجدوى (بالإنجليزية: Feasibility study) هي دراسة يقوم بها صاحب فكرة مشروع جديد للتمكن من تطبيق المشروع ونجاحه. دراسة الجدوى توضح الاستثمارات المطلوبة، والعائد المتوقع والمؤثرات الخارجية على المشروع، مثل قوانين الدولة، والمُنافسة والتطور التقني والفني. (ar)
 • Μελέτη σκοπιμότητας ονομάζεται η αξιολόγηση της πρακτικότητας ενός προτεινόμενου πρότζεκτ ή συστήματος. (el)
 • Estudio de factibilidad, o también Estudio de viabilidad, es el análisis financiero, económico y social de una inversión (dada una opción tecnológica —estudio de prefactibilidad—). En la fase de la eventual etapa subsiguiente es el diseño final del proyecto (preparación del documento de proyecto), tomando en cuenta los insumos de un proceso productivo, que tradicionalmente son: tierra, trabajo y capital (que generan ingreso: renta, salario y ganancia). (es)
 • Bideragarritasun-azterketak edo bideragarritasun-txostenak proiektu bat bideragarri edo egingarria den aztertzen du, ikuspuntu tekniko, ekonomiko, finantzario, legezko eta sozial batetik. (eu)
 • Uno studio di fattibilità (più formalmente progetto di fattibilità tecnica ed economica), nell'ambito della progettazione, consiste nell'analisi e nella valutazione sistematica delle caratteristiche, dei costi e dei possibili risultati di un progetto sulla base di una preliminare idea di massima. Comprende attività sia di natura tecnica che di natura economica (analisi costi-benefici), circa la fattibilità e la sostenibilità economico-finanziaria-ambientale dell'investimento (pubblico o privato). Lo studio di fattibilità si concretizza nella presentazione di un elaborato con grafici e prospetti finalizzato a dimostrare, come indicato dal Codice degli appalti, l'"equilibrio economico e finanziario" del progetto. (it)
 • L'étude de faisabilité dans la gestion de projets est une étude qui s'attache à vérifier que le projet soit techniquement faisable et économiquement viable. Dans une optique plus large, on distingue les volets suivants dans une étude de faisabilité : étude technique, commerciale, économique, juridique et d'organisation. (fr)
 • フィジビリティスタディ(feasibility study)とは、プロジェクトの実現可能性を事前に調査・検討することで、「実行可能性調査」「企業化調査」「投資調査」「採算性調査」とも呼ばれ、「F/S」と略記される。 (ja)
 • 타당성조사(妥當性調査)는 어느 사업의 기술적 가능성을 기본으로 경제적, 재무적인 측면에서의 평가를 하여 그 사업의 타당성, 즉 추진여부를 결정하기 위한 조사이다. (ko)
 • Технико-экономическое обоснование (ТЭО) — документ, в котором представлена информация, из которой выводится целесообразность (или нецелесообразность) создания продукта или услуги. ТЭО содержит анализ затрат и результатов какого-либо проекта. ТЭО позволяет инвесторам определить, стоит ли вкладывать деньги в предлагаемый проект. (ru)
 • En pilotstudie, pilotprojekt, pilotprov eller pilotexperiment är en preliminärstudie i liten skala som genomförs för att utvärdera genomförbarhet, tid, kostnad, negativa händelser och förbättra studiens utformning innan ett fullskaligt forskningsprojekt genomförs. (sv)
 • Те́хніко-економі́чне обґрунтува́ння (англ. Feasibility Study) — передпроєктний документ, що уточнює та доповнює схему розвитку й розташування відповідної галузі промисловості у частині обґрунтування економічної доцільності і господарської потреби проєктування підприємства, пункту його розміщення, проєктної потужності, номенклатури продукції, забезпеченості сировиною, паливом, електроенергією, водою, а також визначення основних технологічних та будівельних рішень і найважливіших техніко-економічних показників виробництва та будівництва. (uk)
 • 可行性研究,是管理學、投資學、市场學及工程學中常見的術語和前期准备过程,簡單而言即是計畫及考慮某項目建議的可行與否。大型项目开始之前,當然必須要有一個理性的及詳實的可行性研究,以确定工程或投资计划是否可行,一般包括环评、安全评价、社会影响评价、地址影响评价等多方面。 可行性研究是管理學上的計劃模型,其中過程包括清楚確定現行的不足、期望的需要,列出所有解決方案,資料搜集,在各種資源條件許可之下,列出最有可行的一個或多個計劃建議,有待最後審議及批准。 可行性研究中所考慮的問題,包括: 1. * 經濟上的可行性 2. * 技術上的可行性 3. * 時間表上的可行性 4. * 組織架構上的可行性 (zh)
 • Studie proveditelnosti (anglicky feasibility study) je nejvyšším stupněm analýzy nebo podnikatelského záměru.Součástí studie proveditelnosti je: * textová analýza projektu (sloučení projektu) * analýza efektivnosti investice * předpověď stability projektu v čase v závislosti na změnách parametrů – citlivostní analýza * předpověď stability investora nebo žadatele o úvěr většinou v určitém časovém rámci. Studie proveditelnosti je důležitá zejména u záměrů značného finančního rozsahu, která může na jednu stranu nastartovat vysoké tempo růstu, ale při nezdaru ohrozit stabilitu investora. (cs)
 • Die Machbarkeitsstudie (englisch feasibility study), auch Machbarkeitsanalyse oder Projektstudie genannt, ist ein Instrument und gleichzeitig eine Grundlage für die Entscheidung, ob und wie ein Projekt durchgeführt werden kann. Sie ist bereits grob richtungsweisend für die Durchführung und den Umfang eines Projekts. Die Bezeichnung „Projektstudie“ ist zwar in der DIN-Norm 69905 festgelegt, jedoch hat sich dieser Begriff nicht in der Praxis durchgesetzt. (de)
 • A feasibility study is an assessment of the practicality of a proposed project or system. A feasibility study aims to objectively and rationally uncover the strengths and weaknesses of an existing business or proposed venture, opportunities and threats present in the natural environment, the resources required to carry through, and ultimately the prospects for success. In its simplest terms, the two criteria to judge feasibility are cost required and value to be attained. (en)
 • Studium wykonalności (ang. feasibility study) – oznacza ocenę i analizę potencjału projektu, która ma wesprzeć proces decyzyjny poprzez obiektywne i racjonalne określenie jego mocnych i słabych stron oraz możliwości i zagrożeń z nim związanych, zasobów, jakie będą niezbędne do realizacji projektu, oraz ocenę szans jego powodzenia. Składa się z analizy rynku, analizy ekonomicznej, analizy technicznej, strategicznej. (pl)
rdfs:label
 • دراسة جدوى (ar)
 • Studie proveditelnosti (cs)
 • Machbarkeitsstudie (de)
 • Μελέτη σκοπιμότητας (el)
 • Feasibility study (en)
 • Estudio de factibilidad (es)
 • Bideragarritasun-azterketa (eu)
 • Étude de faisabilité (fr)
 • フィジビリティスタディ (ja)
 • Studio di fattibilità (it)
 • 타당성 조사 (ko)
 • Studium wykonalności (pl)
 • Технико-экономическое обоснование (ru)
 • Förstudie (sv)
 • Техніко-економічне обґрунтування (uk)
 • 可行性研究 (zh)
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:service of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:services of
is foaf:primaryTopic of