The Chi Rho (; also known as chrismon) is one of the earliest forms of christogram, formed by superimposing the first two (capital) letters—chi and rho (ΧΡ)—of the Greek word ΧΡΙΣΤΟΣ (Christos) in such a way that the vertical stroke of the rho intersects the center of the chi. The Chi-Rho symbol was used by the Roman Emperor Constantine I (r. 306–337) as part of a military standard (vexillum). Constantine's standard was known as the Labarum. Early symbols similar to the Chi Rho were the Staurogram () and the IX monogram ().

Property Value
dbo:abstract
 • El Crismó (del llatí Christi Monogramma) significa monograma de Crist. Està format per les dues lletres X (khi) i Ρ (ro) superposades (☧ unicode U+2627). És una abreviació del terme grec ΧΡΙΣΤΟΣ (que en llatí donà Christus, –i; Crist) que significa "l'ungit". Fins a l'edat mitjana, la inscripció "ΧΡISTUS", on es barregen lletres greges i llatines, era usual. També es poden veure, representant Crist, les inicials XP, XPI, XPΣ, XPC i XPS També es considera Crismó el format per les lletres greges I (iota) i Χ (khi) superposades recordant les inicials de Ἰησοῦς Χριστός (Jesucrist). De vegades, el pal vertical de la "P" o de la "I", està creuat per un pal horitzontal ("P" o "I"), a fi de recordar el patíbul de la Creu on Jesús va ésser crucificat. Així, l'anagrama, pot passar de tenir tres pals (XI) a quatre (XI). El Crismó es representa sovint acompanyat per les lletres "Α" i "Ω", penjades a la "X" o del pal horitzontal, una a cada costat, recordant la frase de l'Apocalipsi: "Jo soc l'Alfa i l'Omega, el primer i el darrer, el principi i la fi" (Ap 22,13). També sovint trobarem el Crismó inscrit dins d'una corona de llorer (o un simple cercle) com a símbol de victòria de Crist sobre la mort. Així se sol trobar en els sarcòfags paleocristians. En el transcurs del temps, aquesta corona se simplificarà en una simple circumferència circumscrita a l'anagrama, formant una roda de sis o vuit radis, amb tota una càrrega simbòlica que això porta. En les esglésies romàniques, el Crismó se sol situar en els timpans de les portes d'entrada principal, ja que en representar Crist, recorda que: "Jo sóc la porta. Si algú entra a través Meu, se salvarà" (Jn 10,9). En el romànic, el Crismó porta de tot: la "P" (rho), la "X "(khi), sovin el "-" (pal horizontal, el patíbul de la Creu), l'"A" (alfa) i l'"Ω" (Omega) i comença a afegir-s'hi la "S" de XPS, tot inscrit dintre d'un cercle. En aquesta època, donat que la iconografia es considera docent (la bíblia dels pobres), i és impossible explicar-ne el significat sense parlar de l'alfabet grec, es dissenya al timpà de la catedral de Jaca (situada al mig del camí de Sant Jaume) amb una nova definició escrita al voltant que diu: HAC IN SCVLPTVRA LECTOR SI GNOSCERE CVRA: P PATER A GENITVS DUPLEX EST SPS ALMUS: HII TRES IVRE QVIDEM DOMINVS SVNT VNVS ETP IDEM Hac in scvlptvra lector sic noscere cvra: P(e) Pater A Genitvs dvplex es{t} Sp(iritv)s almvs: Hi{i} tres ivre qvidem dominvs svnt vnvs et idem. "En aquesta escultura, lector, has d'interpretar el següent: Pe (significa) el Pare; A l'Engendrat (de) doble (natura), S l'Esperit que alimenta. Aquests tres són en veridat, per dret propi, un únic i mateix Senyor." Segons això, la "P" significa el Pare, la "AXΩ" el Fill (Xristus) i "S" l'Esperit Sant. Pel fet que la "S" s'enrosca com una serp al voltant del pal de la "P", s'ha interpretat també com la victòria de Crist (XP) sobre el mal (S, la Serp). També, a dins dels espais interradials que formen el crismó, s'hi poden dibuixar flors, con en el de Jaca, recordant el Paradís Celestial. Més tard, a finals del romànic, aquest espais es buiden i s'omplen vitralls, transformant-se així en un Rosetó o Rosassa. Altres monogrames són: ΙΗΣ, IHС, ΙΗS, JHC i JHS que provenen del nom de ΙΗΣΟΥΣ, Ιησους, Iesus, Jesus, que s'ha interpretat de diverses maneres segons els idiomes : (llatí) Iesus Hominum Salvator (Jesús Salvador d'Homes), In Hoc Signo (Amb aquest signe (el Crismo), (venceràs)) i (alemany) "Jesus, Heiland, Seligmacher" i (Angles) "I Have Suffered" o "In His Service". IC XC, que provenen del nom grec "IHCOYC XPICTOC" (Jesús Crist) i se sol posar de dos en dos, a cada costat de la Imatge. ΙΧΘΥΣ o ἰχθύς o el dibuix d'un peix, que és el seu significat en grec, que són les inicials de la frase grega: "Ἰησοῦς Χριστός, Θεοῦ Υἱός, Σωτήρ" que significa Jesús Crist, fill de Déu, Salvador. La Creu o la lletra grega Τ (Tau) recordant que Jesús morí en una creu. El Bon Pastor perquè no deixa perdre cap de les seves ovelles (Jn 10, 11-18). L'Anyell de Déu (en llati "Agnus Dei") perquè treu el pecat del món, (Jn 1,29). (ca)
 • Kristův monogram, též označovaný jako chíró, je jedním z chrismonů (odlišuj od christogramu IHS), tedy vyjádření Kristova jména zkratkou. Symbol je zkratkou pro řecký zápis slova Kristus (řecky Χριστός - Christos) a je tvořen jeho prvními dvěma písmeny, řeckými písmeny Χ (chí) a Ρ (ró). Odtud pochází označení chíró případně chí-ró. Je to jeden z nejstarších a nejrozšířenějších křesťanských symbolů a vyskytuje se na křesťanských náhrobcích už od 3. století. Ve východním křesťanství má christogram podobu čtyř řeckých písmen ICXC = Isos Christos. Podle historika Lactantia († asi 320) měl císař Konstantin Veliký v noci před rozhodující bitvou s Maxentiem na Milvijském mostě (312) sen: viděl na nebi znamení ΧΡ a slyšel hlas, že s tímto znamením zvítězí. Ráno nařídil vojákům, aby si je dali na štíty a skutečně zvítězil. Podle Eusebiových Církevních dějin měl toto vidění cestou z Gallie do Říma, kdežto podle pozdějšího Životopisu Konstantinova (asi 338) od téhož autora viděl Konstantin v poledne před bitvou dva zkřížené pruhy světla přes Slunce a navíc nápis „v tomto znamení zvítězíš“. Proto je nechal připevnit na vojenské standarty (labarum). Monogram ΧΡ má ovšem také kosmologické souvislosti. Když Platónův Timaios popisuje jak démiurg formoval Vesmír, přirovnává křížení ekliptiky a vesmírného rovníku k písmenu Χ. Jeden z prvních křesťanských apologetů, Justin Mučedník (†165), spojuje tento Timaiův příměr s Kristovým křížem, který je vepsán na nebesích jako základ jejich uspořádání. Skutečně na nejstarších vyobrazeních se ramena písmene Χ neprotínají pod pravým úhlem, nýbrž ostřejším. Podobnou myšlenku možná vyjadřuje už spis Didaché (kolem 150), když mluví o „prvním znamení rozestření (rozpětí) nebes“. (cs)
 • The Chi Rho (; also known as chrismon) is one of the earliest forms of christogram, formed by superimposing the first two (capital) letters—chi and rho (ΧΡ)—of the Greek word ΧΡΙΣΤΟΣ (Christos) in such a way that the vertical stroke of the rho intersects the center of the chi. The Chi-Rho symbol was used by the Roman Emperor Constantine I (r. 306–337) as part of a military standard (vexillum). Constantine's standard was known as the Labarum. Early symbols similar to the Chi Rho were the Staurogram () and the IX monogram (). In pre-Christian times, the Chi-Rho symbol was also to mark a particularly valuable or relevant passage in the margin of a page, abbreviating chrēston (good). Some coins of Ptolemy III Euergetes (r. 246–222 BC) were marked with a Chi-Rho. Although formed of Greek characters, the device (or its separate parts) is frequently found serving as an abbreviation in Latin text, with endings added appropriate to a Latin noun, thus XPo, signifying Christo, "to Christ", the dative form of Christus. The Chi Rho symbol has two Unicode codepoints: U+2627 ☧ CHI RHO in the Miscellaneous symbols block and U+2CE9 ⳩ COPTIC SYMBOL KHI RO in the Coptic block. (en)
 • Crismón es la denominación de la más usual de las representaciones del cristograma​ o monograma de Cristo: XP. El DRAE lo da como sinónimo de lábaro, el estandarte de los emperadores romanos, que a partir de Constantino I el Grande lo incorporaba.​ Consiste en las letras griegas Χ (ji) y Ρ (rho), las dos primeras del nombre de Cristo en griego: Χριστός (Khristós -"el ungido"-). En otras versiones, la Ρ se sustituye por la Τ (tau) haciendo así una pequeña cruz latina. El crismón aparece a veces acompañado de otros elementos, como las letras α (alfa) y ω (omega), la primera y la última del alfabeto griego, que representan a Cristo como principio y fin de todas las cosas. Otros cristogramas son IC, XC, la primera y última letra de cada uno de los dos nombres ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (Jesús Cristo), que es el más común en las iglesias ortodoxas bizantinas, e IHC o bien IHS, las tres primeras letras del nombre ΙΗΣΟΥΣ (Jesús), que es el más común en la iglesia latina. (es)
 • Das Christusmonogramm besteht aus den beiden übereinander geschriebenen griechischen Buchstaben Χ (Chi, gesprochen: ch) und Ρ (Rho, gesprochen: r), ungefähr in folgender Form: ☧. Es wird auch Chi-Rho oder Konstantinisches Kreuz genannt, früher auch Christogramm. Dabei handelt es sich um die ersten beiden Buchstaben des griechischen Wortes Χριστός Christós (Christus). Nach dem Kreuz und dem Fisch ist es das am häufigsten anzutreffende Symbol für Jesus Christus. Es ist seit dem 2. Jahrhundert n. Chr. bekannt und ist damit eines der ältesten christlichen Embleme (Symbole) – noch vor dem Kreuz. Christen verwenden es, um ihren Glauben an Jesus Christus darzustellen und um sich untereinander zu erkennen. (de)
 • Krismoia, kristautasunaren , Kristoren izenaren grezierazko letrak gainezarriz osatutako da. (eu)
 • Khi-rho atau chi-rho () adalah salah satu bentuk tertua "Kristogram" (aksara yang melambangkan Yesus Kristus) dan digunakan oleh sejumlah penulis Kristen. Lambang ini dibentuk dari gabungan dua huruf besar alfabet Yunani X (dibaca "kai") dan Ρ (dibaca "rou"), yang merupakan dua huruf pertama dari kata Yunani "ΧΡΙΣΤΟΣ" (dibaca Kristos = Kristus), dimana bagian vertikal huruf Ρ diletakkan di titik tengah huruf Χ sehingga membentuk satu monogram. Meskipun secara teknis bukanlah suatu bentuk salib Kristen, lambang Khi-rho menyiratkan penyaliban Yesus, sekaligus menunjukkan status Yesus sebagai Kristus (= Yang Diurapi).Lambang "Khi-Rho" digunakan oleh kaisar Romawi Konstantinus I sebagai bagian dari panji militer (vexillum), yaitu panji atau "standard" Konstantinus yang dikenal dengan sebutan Labarum. Lambang-lambang kuno yang mirip dengan "Khi-Rho" adalah Staurogram () dan Monogram IX (). (in)
 • Le chrisme est un symbole chrétien datant du christianisme primitif. Il est formé des deux lettres grecques I (iota) et Χ (khi) - des initiales de Ἰησοῦς Χριστός (« Jésus-Christ ») - puis des deux lettres grecques Χ (khi) et Ρ (rhô) - des deux premières lettres du mot Χριστός (« Christ ») - l'usage de cette dernière graphie, qui est associée au premier empereur romain chrétien Constantin Ier, s'étant imposé sur la première. Le chrisme est surtout présent en Orient, plus spécifiquement dans la partie orientale de l'ancien Empire romain. (fr)
 • Il monogramma di Cristo o Chi Rho (o CHRISMON) è una combinazione di lettere dell'alfabeto greco, che formano una abbreviazione del nome di Cristo. Di natura solare, spesso iscritto in un cerchio con più raggi che rammenta la ruota cosmica derivante dagli antichi emblemi solari dell'Egitto, viene tradizionalmente usato come simbolo cristiano ed è uno dei principali cristogrammi.In Unicode il simbolo chi-rho corrisponde a U+2627 (☧). (it)
 • Het Christusmonogram, ook wel Christogram of chi-rho genoemd, behoort – naast het kruis en het ichthussymbool (de vis) – tot de belangrijkste symbolen om Jezus Christus mee aan te duiden (vooral in de late oudheid). Het is een verwijzing naar het oudere zonnerad. Het is een afkorting van de Griekse naam ΧΡΙΣΤΟΣ (Christus), waarbij de eerste twee letters, Χ (Chi) en Ρ (Rho), tot een monogram gevormd zijn. Volgens een andere traditie gaat het om de Griekse equivalenten van de beginletters van het Latijnse Christus Rex (Christus (is) Koning). Het monogram wordt vaak begeleid door de letters alfa en omega, ontleend aan Openbaring 22:13.Vooral in protestantse kringen – maar niet alleen daar – wordt het Christusmonogram veel gebruikt als decoratie op omslagen van bijbels, liturgie- en liederenboeken, e.d. Het Christusmonogram staat in Unicode onder nummer U+2627 (hexadecimaal): ☧ (nl)
 • Chi rho – jeden z najstarszych chrystogramów używanych przez chrześcijan. Chi rho powstał z nałożenia na siebie pierwszych dwóch greckich liter chi „Χ” i Rho „Ρ”, greckiego słowa Chrystus ΧΡΙΣΤΟΣ, tworząc monogram ☧. (pl)
 • O Chi Rho é um cristograma muito usado antes mesmo do tempo do imperador Constantino e adquiriu grande popularidade depois que ele o adotou para o seu lábaro. O símbolo é formado pela sobreposição das duas primeiras letras (iniciais) chi e rho (ΧΡ) da palavra grega "ΧΡΙΣΤΟΣ" = Cristo de tal modo a produzir o monograma. O símbolo de Chi-Rho também foi usado por escribas pagãos gregos para marcar textos, na margem, como uma passagem particularmente valiosa ou relevante; as letras combinadas Chi e Rho neste caso chrēston, significando "bom." Algumas moedas de Ptolemeu III Evérgeta (r. 246–222 a.C.) eram marcadas com Chi-Rho. (pt)
 • Хризма или хрисмон (Хи-Ро), ☧ — монограмма имени Христа, которая состоит из двух начальных греческих букв имени (греч. ΧΡΙΣΤΌΣ) — Χ (хи) и Ρ (ро), скрещённых между собой. По краям монограммы часто помещают греческие буквы α и ω. Такое употребление этих букв восходит к тексту Апокалипсиса: «Аз есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет, Вседержитель.» (Откр. 1:8; см. также Откр. 22:13). Хризма получила широкое распространение в эпиграфике, на рельефах саркофагов, в мозаиках и, вероятно, восходит к апостольским временам. Возможно, что её происхождение связано со словами Апокалипсиса: «печать Бога живаго» (Откр. 7:2). Исторически наиболее известно использование хрисмона для лабарума (лат. Labarum) — древнеримского военного штандарта (вексиллума) особого вида. Император Константин Великий ввел его в войсках после того, как увидел на небе знамение Креста накануне битвы у Мульвийского моста (312 год). Лабарум имел на конце древка хризму, а на самом полотнище надпись: лат. «Hoc vince» (ст.‑слав. Симъ побѣдиши, буквальное значение — «Этим победишь»). Первое упоминание о лабаруме содержится у Лактанция (ум. ок. 320). Хрисмон присутствует на некоторых монетах Птолемея III, правившего Египтом в 246/245 — 222/221 годах до н. э. Символ хризмы закодирован в юникоде — U+2627 ☧ chi rho (HTML ☧) и U+2CE9 ⳩ coptic symbol khi ro (HTML ⳩) в коптском блоке юникода. (ru)
 • Хри́зма та Хрісмо́н (також Хі-Ро), ☧ — монограма імені Христа, яка складається з двох початкових грецьких літер імені (грец. ΧΡΙΣΤΌΣ) — Χ та Ρ, схрещених між собою. По краях монограми розміщають також грецькі літери α і ω. Таке вживання цих букв походить від тексту Апокаліпсису: Хризма отримала широке поширення в епіграфиці, на рельєфах саркофагів, в мозаїках і, ймовірно, походить ще з апостольських часів. Можливо, що її походження пов'язане зі словами Апокаліпсису: Об. 7:2. Історично, найвідоміше використання Хрісмона для лабарума (лат. Labarum) — давньоримського військового штандарта (вексилума) особливого виду. Імператор Костянтин Великий ввів його у військах після того, як побачив на небі знамення Хреста напередодні битви у Мільвійського мосту (312 рік). Лабарум мав на кінці древка Хризму, а на самому полотнищі напис: лат. «Hoc vince» (від лат. «In hoc signo vinces» — «Цим переможеш»). Перша згадка про лабарум міститься у Лактанція (помер бл. 320). (uk)
 • 凱樂符號(Chi-Rho,希臘語:ΧΡ)是一個早期的基督宗教符號,至今依然由一些基督宗教分支所使用,例如天主教。該符號是由希臘文單字「ΧΡΙΣΤΟΣ」(也就是基督一詞的希臘文寫法)的字首兩字Χ(Chi)和Ρ(Rho)所組成的複合符號。也就是說這個記號代表著耶穌基督。現在已知最早將凱樂符號用作指耶穌的是羅馬皇帝君士坦丁,他宣稱自夢中獲得耶穌啟示使用該符號,並將之用在他的軍旗上,也就是所謂的拉布蘭旗。 此外由於組成該記號的Ρ與Χ恰巧与拉丁文的和平「PAX」的首字與尾字形状近似,因此有時這個記號也被稱作PAX符號或PAX十字。 因此雖然這個記號一開始是在戰爭中使用,但是卻也延伸出對和平的主張。 凱樂符號字元在Unicode中有兩個編碼:U+2627 ☧ CHI RHO 和 U+2CE9 ⳩ COPTIC SYMBOL KHI RO . (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 371696 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 19089 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 986144343 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Das Christusmonogramm besteht aus den beiden übereinander geschriebenen griechischen Buchstaben Χ (Chi, gesprochen: ch) und Ρ (Rho, gesprochen: r), ungefähr in folgender Form: ☧. Es wird auch Chi-Rho oder Konstantinisches Kreuz genannt, früher auch Christogramm. Dabei handelt es sich um die ersten beiden Buchstaben des griechischen Wortes Χριστός Christós (Christus). Nach dem Kreuz und dem Fisch ist es das am häufigsten anzutreffende Symbol für Jesus Christus. Es ist seit dem 2. Jahrhundert n. Chr. bekannt und ist damit eines der ältesten christlichen Embleme (Symbole) – noch vor dem Kreuz. Christen verwenden es, um ihren Glauben an Jesus Christus darzustellen und um sich untereinander zu erkennen. (de)
 • Krismoia, kristautasunaren , Kristoren izenaren grezierazko letrak gainezarriz osatutako da. (eu)
 • Le chrisme est un symbole chrétien datant du christianisme primitif. Il est formé des deux lettres grecques I (iota) et Χ (khi) - des initiales de Ἰησοῦς Χριστός (« Jésus-Christ ») - puis des deux lettres grecques Χ (khi) et Ρ (rhô) - des deux premières lettres du mot Χριστός (« Christ ») - l'usage de cette dernière graphie, qui est associée au premier empereur romain chrétien Constantin Ier, s'étant imposé sur la première. Le chrisme est surtout présent en Orient, plus spécifiquement dans la partie orientale de l'ancien Empire romain. (fr)
 • Il monogramma di Cristo o Chi Rho (o CHRISMON) è una combinazione di lettere dell'alfabeto greco, che formano una abbreviazione del nome di Cristo. Di natura solare, spesso iscritto in un cerchio con più raggi che rammenta la ruota cosmica derivante dagli antichi emblemi solari dell'Egitto, viene tradizionalmente usato come simbolo cristiano ed è uno dei principali cristogrammi.In Unicode il simbolo chi-rho corrisponde a U+2627 (☧). (it)
 • Chi rho – jeden z najstarszych chrystogramów używanych przez chrześcijan. Chi rho powstał z nałożenia na siebie pierwszych dwóch greckich liter chi „Χ” i Rho „Ρ”, greckiego słowa Chrystus ΧΡΙΣΤΟΣ, tworząc monogram ☧. (pl)
 • 凱樂符號(Chi-Rho,希臘語:ΧΡ)是一個早期的基督宗教符號,至今依然由一些基督宗教分支所使用,例如天主教。該符號是由希臘文單字「ΧΡΙΣΤΟΣ」(也就是基督一詞的希臘文寫法)的字首兩字Χ(Chi)和Ρ(Rho)所組成的複合符號。也就是說這個記號代表著耶穌基督。現在已知最早將凱樂符號用作指耶穌的是羅馬皇帝君士坦丁,他宣稱自夢中獲得耶穌啟示使用該符號,並將之用在他的軍旗上,也就是所謂的拉布蘭旗。 此外由於組成該記號的Ρ與Χ恰巧与拉丁文的和平「PAX」的首字與尾字形状近似,因此有時這個記號也被稱作PAX符號或PAX十字。 因此雖然這個記號一開始是在戰爭中使用,但是卻也延伸出對和平的主張。 凱樂符號字元在Unicode中有兩個編碼:U+2627 ☧ CHI RHO 和 U+2CE9 ⳩ COPTIC SYMBOL KHI RO . (zh)
 • El Crismó (del llatí Christi Monogramma) significa monograma de Crist. Està format per les dues lletres X (khi) i Ρ (ro) superposades (☧ unicode U+2627). És una abreviació del terme grec ΧΡΙΣΤΟΣ (que en llatí donà Christus, –i; Crist) que significa "l'ungit". Fins a l'edat mitjana, la inscripció "ΧΡISTUS", on es barregen lletres greges i llatines, era usual. També es poden veure, representant Crist, les inicials XP, XPI, XPΣ, XPC i XPS També es considera Crismó el format per les lletres greges I (iota) i Χ (khi) superposades recordant les inicials de Ἰησοῦς Χριστός (Jesucrist). (ca)
 • Kristův monogram, též označovaný jako chíró, je jedním z chrismonů (odlišuj od christogramu IHS), tedy vyjádření Kristova jména zkratkou. Symbol je zkratkou pro řecký zápis slova Kristus (řecky Χριστός - Christos) a je tvořen jeho prvními dvěma písmeny, řeckými písmeny Χ (chí) a Ρ (ró). Odtud pochází označení chíró případně chí-ró. Je to jeden z nejstarších a nejrozšířenějších křesťanských symbolů a vyskytuje se na křesťanských náhrobcích už od 3. století. Ve východním křesťanství má christogram podobu čtyř řeckých písmen ICXC = Isos Christos. (cs)
 • The Chi Rho (; also known as chrismon) is one of the earliest forms of christogram, formed by superimposing the first two (capital) letters—chi and rho (ΧΡ)—of the Greek word ΧΡΙΣΤΟΣ (Christos) in such a way that the vertical stroke of the rho intersects the center of the chi. The Chi-Rho symbol was used by the Roman Emperor Constantine I (r. 306–337) as part of a military standard (vexillum). Constantine's standard was known as the Labarum. Early symbols similar to the Chi Rho were the Staurogram () and the IX monogram (). (en)
 • Crismón es la denominación de la más usual de las representaciones del cristograma​ o monograma de Cristo: XP. El DRAE lo da como sinónimo de lábaro, el estandarte de los emperadores romanos, que a partir de Constantino I el Grande lo incorporaba.​ Otros cristogramas son IC, XC, la primera y última letra de cada uno de los dos nombres ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (Jesús Cristo), que es el más común en las iglesias ortodoxas bizantinas, e IHC o bien IHS, las tres primeras letras del nombre ΙΗΣΟΥΣ (Jesús), que es el más común en la iglesia latina. (es)
 • Khi-rho atau chi-rho () adalah salah satu bentuk tertua "Kristogram" (aksara yang melambangkan Yesus Kristus) dan digunakan oleh sejumlah penulis Kristen. Lambang ini dibentuk dari gabungan dua huruf besar alfabet Yunani X (dibaca "kai") dan Ρ (dibaca "rou"), yang merupakan dua huruf pertama dari kata Yunani "ΧΡΙΣΤΟΣ" (dibaca Kristos = Kristus), dimana bagian vertikal huruf Ρ diletakkan di titik tengah huruf Χ sehingga membentuk satu monogram. Meskipun secara teknis bukanlah suatu bentuk salib Kristen, lambang Khi-rho menyiratkan penyaliban Yesus, sekaligus menunjukkan status Yesus sebagai Kristus (= Yang Diurapi).Lambang "Khi-Rho" digunakan oleh kaisar Romawi Konstantinus I sebagai bagian dari panji militer (vexillum), yaitu panji atau "standard" Konstantinus yang dikenal dengan sebutan (in)
 • Het Christusmonogram, ook wel Christogram of chi-rho genoemd, behoort – naast het kruis en het ichthussymbool (de vis) – tot de belangrijkste symbolen om Jezus Christus mee aan te duiden (vooral in de late oudheid). Het is een verwijzing naar het oudere zonnerad. Het is een afkorting van de Griekse naam ΧΡΙΣΤΟΣ (Christus), waarbij de eerste twee letters, Χ (Chi) en Ρ (Rho), tot een monogram gevormd zijn. Volgens een andere traditie gaat het om de Griekse equivalenten van de beginletters van het Latijnse Christus Rex (Christus (is) Koning). (nl)
 • O Chi Rho é um cristograma muito usado antes mesmo do tempo do imperador Constantino e adquiriu grande popularidade depois que ele o adotou para o seu lábaro. O símbolo é formado pela sobreposição das duas primeiras letras (iniciais) chi e rho (ΧΡ) da palavra grega "ΧΡΙΣΤΟΣ" = Cristo de tal modo a produzir o monograma. (pt)
 • Хризма или хрисмон (Хи-Ро), ☧ — монограмма имени Христа, которая состоит из двух начальных греческих букв имени (греч. ΧΡΙΣΤΌΣ) — Χ (хи) и Ρ (ро), скрещённых между собой. По краям монограммы часто помещают греческие буквы α и ω. Такое употребление этих букв восходит к тексту Апокалипсиса: «Аз есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет, Вседержитель.» (Откр. 1:8; см. также Откр. 22:13). Хризма получила широкое распространение в эпиграфике, на рельефах саркофагов, в мозаиках и, вероятно, восходит к апостольским временам. Возможно, что её происхождение связано со словами Апокалипсиса: «печать Бога живаго» (Откр. 7:2). (ru)
 • Хри́зма та Хрісмо́н (також Хі-Ро), ☧ — монограма імені Христа, яка складається з двох початкових грецьких літер імені (грец. ΧΡΙΣΤΌΣ) — Χ та Ρ, схрещених між собою. По краях монограми розміщають також грецькі літери α і ω. Таке вживання цих букв походить від тексту Апокаліпсису: Хризма отримала широке поширення в епіграфиці, на рельєфах саркофагів, в мозаїках і, ймовірно, походить ще з апостольських часів. Можливо, що її походження пов'язане зі словами Апокаліпсису: Об. 7:2. (uk)
rdfs:label
 • Crismó (ca)
 • Kristův monogram (cs)
 • Christusmonogramm (de)
 • Chi Rho (en)
 • Crismón (es)
 • Krismoi (eu)
 • Chrisme (fr)
 • Khi-rho (in)
 • Monogramma di Cristo (it)
 • Christusmonogram (nl)
 • Chi Rho (pl)
 • Chi Rho (pt)
 • Хризма (ru)
 • Хризма (uk)
 • 凱樂符號 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:differentFrom
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:homepage
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:flagType of
is owl:differentFrom of
is foaf:primaryTopic of