A bell tower is a tower that contains one or more bells, or that is designed to hold bells even if it has none. Such a tower commonly serves as part of a church, and will contain church bells, but there are also many secular bell towers, often part of a municipal building, an educational establishment, or a tower built specifically to house a carillon. Church bell towers often incorporate clocks, and secular towers usually do, as a public service.

Property Value
dbo:abstract
 • برج الناقوس وهو في الأصل برج للمراقبة في الأغراض الحربية ثم استعمل للناقوس. (ar)
 • Zvonice je stavba sloužící výhradně nebo převážně k zavěšení zvonů. Podle definice Karla Kuči je zvonicí pouze soliterní stavba funkčně související s kostelem, na rozdíl od s ním však není stavebně spojená. Menší stavby se označují jako zvoničky, přičemž někteří autoři rozlišují zvoničky od zvonic nejen podle velikosti a typu (stavebního provedení), ale i podle toho, jestli mají spojitost s kostelem. V obecném smyslu se ovšem zvonicí často nazývá i kostelní věž nesoucí zvony, či dokonce jen zvonové patro kostelní věže. K nepřesnostem ve vztahu ke Kučovu rozlišení zvonice a zvoničky může vést také fakt, že některé velké kaple jsou rozměrově, konstrukcí a funkcí podobné kostelům, popřípadě se může kaple změnit v kostel či kostel v kapli, aniž by se změnily stavebně. Také v některých případech je zvonice původně samostatná, ale druhotně je stavebně spojena s kostelem a stane se z ní kostelní věž (Bystřec, Ostrava), nebo naopak je původní kostel zbořen, je z něj ponechána pouze původní kostelní věž a ta pak slouží jako samostatná zvonice nového kostela (taková zvonice bývala např. v Uherčicích). (cs)
 • Το καμπαναριό ή κωδωνοστάσιο, είναι αρχιτεκτονική κατασκευή σε σχήμα πύργου με σκοπό την ανάρτηση καμπανών, και ονομάζεται έτσι άσχετα αν φέρει καμπάνες ή όχι. Συναντάται κυρίως σε εκκλησίες. Τα αρχιτεκτονικά του χαρακτηριστικά είναι διαλεγμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να συμβαδίζει μεν στον γενικό αρχιτεκτονικό ρυθμό του κτιρίου, στο οποίο υπάγεται, αλλά και να λειτουργεί ως μουσικό ηχητικό όργανο για να ενισχύει τον ήχο της καμπάνας και να τον μεταφέρει όσο το δυνατό μακρύτερα. (el)
 • Sonorilturo estas sendependa konstruaĵo aŭ parto de konstruaĵo, kiel ekzemple preĝejo, en kiu pendas sonoriloj. Foje horloĝoj estas integritaj al la turo (ekzemple, la sonorilturo de la katedralo de Teruelo). Preskaŭ ĉiu preĝejturo estas sonorilturo, sed ekzistas ankaŭ nereligiaj sonorilturoj, kiel ekzemple la de la . Gravan funkcion havas sonorilturo kiel memoriga konstruaĵo, kiel tiu de la iama koncentrejo Buchenwald. Konstruante sonorilturon oni devas ĉiam atenti, ke la pezegaj, ofte tre alte pendigitaj sonoriloj multe ŝarĝas la turkonstruaĵon. Foje pluraj sonoriloj estas instalataj kiel sonorilaro, kvazaŭ muzikilo; tion oni nomas kariljono. Ekzemplo estas la ruĝa turo sur la bazarejo en Halle, Germanio. (eo)
 • A bell tower is a tower that contains one or more bells, or that is designed to hold bells even if it has none. Such a tower commonly serves as part of a church, and will contain church bells, but there are also many secular bell towers, often part of a municipal building, an educational establishment, or a tower built specifically to house a carillon. Church bell towers often incorporate clocks, and secular towers usually do, as a public service. The term campanile (, also US: , Italian: [kampaˈniːle]), deriving from the Italian campanile, which in turn derives from campana, meaning "bell", is synonymous with bell tower; though in English usage campanile tends to be used to refer to a free standing bell tower. A bell tower may also in some traditions be called a belfry, though this term may also refer specifically to the substructure that houses the bells and the ringers rather than the complete tower. The tallest free-standing bell tower in the world, 113.2 metres (371 ft) high, is the Mortegliano Bell Tower, in the Friuli-Venezia Giulia region, Italy. (en)
 • Torre campanario es un tipo de torre que en lo más alto tiene instalado un campanario o cuerpo de campanas y que se puede haber construido especialmente para alojar campanas o puede ser una torre reconvertida para ello. Por regla general en la torre se colocan, más de una. No todos los campanarios tienen que estar situados en una torre, por lo que es conveniente diferenciar entre campanario y torre campanario. Las torres pueden ser un edificio independiente construido con la misma finalidad, como la Torre de Pisa, aunque es muy habitual encontrarse con este tipo de construcciones anexo o formando parte de la estructura de una iglesias. En español y en otros idiomas, suele usarse la voz italiana campanile (campanario) para identificarlo, aunque en realidad, los campanarios pueden estar situados en torres o en espadañas. Estas torres solían ser del tipo de o torre nolare, incorporada al edificio principal, y podían ocupar distintas posiciones en la planta: pueden encontrarse sobre la nave, elevarse en el centro del transepto, como la considerada torre de crucero (torre di crociera) o en el atrio del edificio. En este último caso, esa torre formaba parte a menudo de un bloque arquitectónico de varios pisos, a menudo con más de una torre, llamado westwerk (literalmente en alemán cuerpo occidental) o westbau (lit. costrucción occidental. Hay que decir que westwerk y westbau no siempre son sinónimos, y que generalmente el término westwerk se usa en alemán. Otro caso particular, llamado coro armónico, tenía dos torres campanarios que encerranan el ábside mayor de la iglesia. (es)
 • Mar is léir ón ainm féin, ba thúr do chlog a bhí sa chloigtheach go bunúsach. Meastar go minic gur ionaid chosanta a bhí iontu in aghaidh ionsaithe na Lochlannach, ach is léir gur beag an mhaith a bheadh ina leithéid mar chosaint. Tógadh iad de ghnáth in aice le séipéal nó mainistir, agus bhíodh an doras ar aonlíne de ghnáth le doras thar an phríomhshéipéil. Is féidir a fháil amach ar an dóigh seo cá bhfuil iarsmaí séipéil nuair nach bhfuil siad le feiceáil ar an láthair níos mó. In Éirinn agus in Albain atá cloigthithe le fáil, agus tógadh a bhformhór idir an 9ú agus an 12ú haois. Measadh gur tógadh iad mar thúir faire agus cosanta, go mbíodh faireoir ann chun amhrac amach do longa na Lochlannach agus rabhadh a thabhairt don phobal, agus go dteitheadh na daoine suas sa túr ansin. Ach ní léir go mbeadh aon úsáid phraiticiúil iontu mar go mbeadh sé ródheacair dréimire a tharraingt aníos tríd an doras a bhíonn tamall suas ón talamh de ghnáth, agus bheadh sé furast na daoine a mharú istigh iontu le deatach mar go raibh leagan amach ar nós simléir orthu. Meastar go raibh struchtúir adhmaid tógtha in aice leis na cloigthithe, agus fuarthas iarsmaí chuaillí le linn tochailtí a dhearbhódh é sin. Úsáideadh iad chun earraí luachmhara a stóráil agus chun daoine a ghlaoch chun aifrinn trí chloig a bhualadh. Tá na cloigthithe idir 18 agus 40 méadar ar airde, agus is é an ceann ag Cill Mhac Dua an ceann is airde in Éirinn. Tháinig athrú ar an stíl thógála le himeacht na mblianta, cloch gharbh á úsáid ar dtús agus níos mó saoirseachta le feiceáil níos déanaí. Bíonn an doras idir dhá mhéadar agus sé mhéadar os cionn na talún, agus ní fhéadfaí dul suas ach le dréimire. Bhíodh urláir adhmaid iontu, idir dhá cheann agus ceithre cinn, agus dréimirí eatarthu. Scoilteanna caola sa bhalla a bhí sna fuinneoga. Díon cloiche a bhíodh orthu chomh maith, agus leagadh a lán acu sin le himeacht na mblianta le tintreach. Timpeall 120 cloigtheach a bhí in Éirinn, agus is fothraigh a bhformhór anois. Tá beagnach fiche cloigtheach ar fud na tíre i ndeachuí áfach, ceann an-cháiliúil i nGleann Dá Loch, ceann i gCluain Dolcáin i mBaile Átha Cliath, agus ar Loch Éirne. Tá cloigtheach le feiceáil ar thailte na hardeaglaise ag Brechin in Albain. (ga)
 • Un clocher-tour est un clocher en forme de tour qui n'est pas rattaché au corps principal d'une église. En Europe il peut porter le nom de Beffroi ou Campanile. * Campanile de Saint Marc * Clocher-tour de Finlande * Clocher-tour de Mostar * Clocher-tour de la cathédrale Sainte-Marie de Teruel. * Clocher-tour en bois au village de Regietów, Uście Gorlickie (gmina), Pologne. Juillet 2016. Ce type de construction se retrouve : * Dans les églises italiennes, où il est alors désigné par le nom de campanile (terme d'origine latine). * Dans le nord de l'Europe ; Nord de la France, Belgique, Scandinavie, il est alors désigné par le nom de beffroi, (terme d'origine germanique). La majorité des églises rurales en bois de Finlande possède par exemple un clocher suffisamment éloigné pour échapper à un incendie éventuel. On retrouve également ce type de construction en Chine, ou la tour du tambour (鼓楼, gǔlóu) et la tour de la cloche (钟楼, zhōnglóu), sont deux éléments complémentaires que l'on trouve : * Dans les temples taoïstes ; * Comme partie intégrante de l'urbanisme des grandes villes, notamment à Pékin, Nankin ou encore Xi'an. * Portail de l’architecture chrétienne (fr)
 • Menara lonceng adalah sebuah menara berisi lonceng yang berjumlah satu atau lebih, atau seakan-akan berisi lonceng, jika memang tidak ada. Dalam tradisi Eropa, menara semacam itu paling sering dipakai di gereja dan berisi lonceng gereja. Menara lonceng modern sering berisi . Menara lonceng menurut tanggalTempat Lonceng Tua di Todaiji, Jepang (752, dibangun kembali pada 1200) , menara lonceng, di , Irlandia, c. 900 Masehi Menara lonceng primitif di , Slowakia (~abad ke-12) Menara lonceng Duomo di Pisa, Italy (1173-1372) Menara lonceng terpisah di Gereja , Cornwall (abad ke-13) Bagian dalam tempat lonceng , Inggris (abad ke-13) (1272, direkonstruksi pada 1420, 1800) (1384) , Belgia (1460) , Moskow, Rusia (1508) Tempat lonceng di Yerevan, Armenia (1693) of Kiev Pechersk Lavra, Ukraina (1745) , Belgia (1240) (dimodifikasi pada 1480an, 1820) Tempat lonceng Lille, Prancis (1921) The Singing Tower di , Florida (1929) , Austin Texas, (1937) Menara lonceng di , Lawrence, Britania Raya (1950) Menara lonceng di Universitas California, Riverside (1960an) di Katedral Chester, Inggris (1973–74) '', Perth, Australia Barat (2000) (in)
 • Il campanile (o torre campanaria) è una struttura architettonica a forma di torre, in genere attigua ad una chiesa o ad un palazzo pubblico (in questo caso si parla generalmente di torre civica), che ospita una o più campane. Una chiesa può anche avere più di un campanile.. Nel caso di moschee la torre esterna assume il nome di minareto, senza però custodire campane. (it)
 • 鐘塔(しょうとう)とは、教会などにおいて鐘を収めるために独立して建てられた塔。日本語では仏教寺院などで梵鐘を吊るすために設けられる建物と同じく「鐘楼」と称することが多いが、建築学の文献等では教会建築のカンパニーレ(鐘塔)は鐘楼と別に立項されることもあり様式的には違いがある。 (ja)
 • 종탑(鐘塔) 또는 종루(鐘樓)는 종을 달은 건축물을 말한다. (ko)
 • Dzwonnica – budowla lub jej część, w której zawieszono dzwony, mająca charakter sakralny (np. dzwonnice przy kościołach lub cerkwiach) lub świecki (np. miejskie wieże strażnicze – beffroi lub wieże ratuszowe). Najczęściej występuje w postaci wieży, murowanej lub drewnianej. Niekiedy spotyka się dzwonnice w formie ściany z otworami, są to tzw. dzwonnice parawanowe. (pl)
 • Uma torre sineira é uma construção elevada com a função de albergar sinos destinados a marcar sonoramente os momentos da vida quotidiana civil de uma localidade, diferenciando-se de um campanário, cuja função, por analogia, está ligada à vida religiosa. A partir do século XIV as torres sineiras passaram a costumar exibir relógios. (pt)
 • Колоко́льня — башня, на которой установлен один или более колоколов, обычно является частью церкви. Квадратная (реже круглая) в основании колокольня, стоящая отдельно от основного здания храма, в западноевропейской архитектуре часто называется итальянским словом «кампанила». (ru)
 • Ett klocktorn är ett torn för upphängandet av klockor. Det kan innehålla en eller flera klockor, såsom kyrkklockor, slagklockor eller klockspel. I moderna byggen kan tunga kyrkklockor, slagklockor och klockspel ersättas med mindre metallstänger vilka förstärks elektroniskt och vars ljud förs ut genom högtalare. Även elektriska inspelningar av sådana på magnetband, DVD och minneschips förekommer. Vid byggandet av klocktorn ska arkitekten ta hänsyn till att de rörliga klockorna i tornets övre del kräver en stabilare konstruktion. När det finns flera klockor i tornet för att spela musik med dessa kallas det klockspel. (sv)
 • Дзвіни́ця — мурована (рідше дерев'яна), переважно культова, споруда зі дзвонами. Зазвичай вежоподібна, але існують дзвіниці і у вигляді горизонтальних будов з аркадами (так звані «ширмові»). (uk)
 • 鐘樓或鐘塔,是一种源於中国的建筑,通常有两层高,在上層悬挂大鐘,外貌形似城堡。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 611249 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 19102 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 986138844 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • برج الناقوس وهو في الأصل برج للمراقبة في الأغراض الحربية ثم استعمل للناقوس. (ar)
 • Το καμπαναριό ή κωδωνοστάσιο, είναι αρχιτεκτονική κατασκευή σε σχήμα πύργου με σκοπό την ανάρτηση καμπανών, και ονομάζεται έτσι άσχετα αν φέρει καμπάνες ή όχι. Συναντάται κυρίως σε εκκλησίες. Τα αρχιτεκτονικά του χαρακτηριστικά είναι διαλεγμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να συμβαδίζει μεν στον γενικό αρχιτεκτονικό ρυθμό του κτιρίου, στο οποίο υπάγεται, αλλά και να λειτουργεί ως μουσικό ηχητικό όργανο για να ενισχύει τον ήχο της καμπάνας και να τον μεταφέρει όσο το δυνατό μακρύτερα. (el)
 • Il campanile (o torre campanaria) è una struttura architettonica a forma di torre, in genere attigua ad una chiesa o ad un palazzo pubblico (in questo caso si parla generalmente di torre civica), che ospita una o più campane. Una chiesa può anche avere più di un campanile.. Nel caso di moschee la torre esterna assume il nome di minareto, senza però custodire campane. (it)
 • 鐘塔(しょうとう)とは、教会などにおいて鐘を収めるために独立して建てられた塔。日本語では仏教寺院などで梵鐘を吊るすために設けられる建物と同じく「鐘楼」と称することが多いが、建築学の文献等では教会建築のカンパニーレ(鐘塔)は鐘楼と別に立項されることもあり様式的には違いがある。 (ja)
 • 종탑(鐘塔) 또는 종루(鐘樓)는 종을 달은 건축물을 말한다. (ko)
 • Dzwonnica – budowla lub jej część, w której zawieszono dzwony, mająca charakter sakralny (np. dzwonnice przy kościołach lub cerkwiach) lub świecki (np. miejskie wieże strażnicze – beffroi lub wieże ratuszowe). Najczęściej występuje w postaci wieży, murowanej lub drewnianej. Niekiedy spotyka się dzwonnice w formie ściany z otworami, są to tzw. dzwonnice parawanowe. (pl)
 • Uma torre sineira é uma construção elevada com a função de albergar sinos destinados a marcar sonoramente os momentos da vida quotidiana civil de uma localidade, diferenciando-se de um campanário, cuja função, por analogia, está ligada à vida religiosa. A partir do século XIV as torres sineiras passaram a costumar exibir relógios. (pt)
 • Колоко́льня — башня, на которой установлен один или более колоколов, обычно является частью церкви. Квадратная (реже круглая) в основании колокольня, стоящая отдельно от основного здания храма, в западноевропейской архитектуре часто называется итальянским словом «кампанила». (ru)
 • Дзвіни́ця — мурована (рідше дерев'яна), переважно культова, споруда зі дзвонами. Зазвичай вежоподібна, але існують дзвіниці і у вигляді горизонтальних будов з аркадами (так звані «ширмові»). (uk)
 • 鐘樓或鐘塔,是一种源於中国的建筑,通常有两层高,在上層悬挂大鐘,外貌形似城堡。 (zh)
 • Zvonice je stavba sloužící výhradně nebo převážně k zavěšení zvonů. Podle definice Karla Kuči je zvonicí pouze soliterní stavba funkčně související s kostelem, na rozdíl od s ním však není stavebně spojená. Menší stavby se označují jako zvoničky, přičemž někteří autoři rozlišují zvoničky od zvonic nejen podle velikosti a typu (stavebního provedení), ale i podle toho, jestli mají spojitost s kostelem. (cs)
 • A bell tower is a tower that contains one or more bells, or that is designed to hold bells even if it has none. Such a tower commonly serves as part of a church, and will contain church bells, but there are also many secular bell towers, often part of a municipal building, an educational establishment, or a tower built specifically to house a carillon. Church bell towers often incorporate clocks, and secular towers usually do, as a public service. (en)
 • Sonorilturo estas sendependa konstruaĵo aŭ parto de konstruaĵo, kiel ekzemple preĝejo, en kiu pendas sonoriloj. Foje horloĝoj estas integritaj al la turo (ekzemple, la sonorilturo de la katedralo de Teruelo). Preskaŭ ĉiu preĝejturo estas sonorilturo, sed ekzistas ankaŭ nereligiaj sonorilturoj, kiel ekzemple la de la . Gravan funkcion havas sonorilturo kiel memoriga konstruaĵo, kiel tiu de la iama koncentrejo Buchenwald. (eo)
 • Torre campanario es un tipo de torre que en lo más alto tiene instalado un campanario o cuerpo de campanas y que se puede haber construido especialmente para alojar campanas o puede ser una torre reconvertida para ello. Por regla general en la torre se colocan, más de una. No todos los campanarios tienen que estar situados en una torre, por lo que es conveniente diferenciar entre campanario y torre campanario. En español y en otros idiomas, suele usarse la voz italiana campanile (campanario) para identificarlo, aunque en realidad, los campanarios pueden estar situados en torres o en espadañas. (es)
 • Un clocher-tour est un clocher en forme de tour qui n'est pas rattaché au corps principal d'une église. En Europe il peut porter le nom de Beffroi ou Campanile. * Campanile de Saint Marc * Clocher-tour de Finlande * Clocher-tour de Mostar * Clocher-tour de la cathédrale Sainte-Marie de Teruel. * Clocher-tour en bois au village de Regietów, Uście Gorlickie (gmina), Pologne. Juillet 2016. Ce type de construction se retrouve : * Dans les temples taoïstes ; * Comme partie intégrante de l'urbanisme des grandes villes, notamment à Pékin, Nankin ou encore Xi'an. * Portail de l’architecture chrétienne (fr)
 • Mar is léir ón ainm féin, ba thúr do chlog a bhí sa chloigtheach go bunúsach. Meastar go minic gur ionaid chosanta a bhí iontu in aghaidh ionsaithe na Lochlannach, ach is léir gur beag an mhaith a bheadh ina leithéid mar chosaint. Tógadh iad de ghnáth in aice le séipéal nó mainistir, agus bhíodh an doras ar aonlíne de ghnáth le doras thar an phríomhshéipéil. Is féidir a fháil amach ar an dóigh seo cá bhfuil iarsmaí séipéil nuair nach bhfuil siad le feiceáil ar an láthair níos mó. (ga)
 • Menara lonceng adalah sebuah menara berisi lonceng yang berjumlah satu atau lebih, atau seakan-akan berisi lonceng, jika memang tidak ada. Dalam tradisi Eropa, menara semacam itu paling sering dipakai di gereja dan berisi lonceng gereja. Menara lonceng modern sering berisi . (in)
 • Ett klocktorn är ett torn för upphängandet av klockor. Det kan innehålla en eller flera klockor, såsom kyrkklockor, slagklockor eller klockspel. I moderna byggen kan tunga kyrkklockor, slagklockor och klockspel ersättas med mindre metallstänger vilka förstärks elektroniskt och vars ljud förs ut genom högtalare. Även elektriska inspelningar av sådana på magnetband, DVD och minneschips förekommer. (sv)
rdfs:label
 • برج الناقوس (ar)
 • Zvonice (cs)
 • Καμπαναριό (el)
 • Bell tower (en)
 • Sonorilturo (eo)
 • Torre campanario (es)
 • Clocher-tour (fr)
 • Cloigtheach (ga)
 • Menara lonceng (in)
 • Campanile (it)
 • 鐘塔 (ja)
 • 종탑 (ko)
 • Dzwonnica (pl)
 • Torre sineira (pt)
 • Колокольня (ru)
 • Дзвіниця (uk)
 • Klocktorn (sv)
 • 鐘樓 (東亞) (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:product of
is dbo:type of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:architectureType of
is dbp:buildingType of
is dbp:type of
is foaf:primaryTopic of