A base pair (bp) is a fundamental unit of double-stranded nucleic acids consisting of two nucleobases bound to each other by hydrogen bonds. They form the building blocks of the DNA double helix and contribute to the folded structure of both DNA and RNA. Dictated by specific hydrogen bonding patterns, "Watson–Crick" base pairs (guanine–cytosine and adenine–thymine) allow the DNA helix to maintain a regular helical structure that is subtly dependent on its nucleotide sequence. The complementary nature of this based-paired structure provides a redundant copy of the genetic information encoded within each strand of DNA. The regular structure and data redundancy provided by the DNA double helix make DNA well suited to the storage of genetic information, while base-pairing between DNA and incom

Property Value
dbo:abstract
 • الزوج القاعدي في علم الأحياء الجزيئي عبارة عن زوج من نوكليوتيدين متكاملين موجودين على طرفي سلسلة الحمض الريبي النووي منقوص الأكسجين DNA أو الحمض الريبي النووي RNA ومرتبطين ببعضهما برابطة هيدروجينية. ففي نموذج واطسون-كريكاللولبي للدنا يشكل الأدينين A زوجاً قاعدياً مع الثيمين T ؛ كما يشكل الغوانين G مع السيتوزين C زوجا قاعديا آخرا. الأزواج القاعدية تربط بين سلسلتي اللولب المزدوج للدنا DNA. أما في RNA فإن اليوراسيل U يحل محل الثيمين. إن تتابع الأزواج القاعدية في الدنا هي التي تحمل الجينات وتشكل شفراتها ، مثل حروف الكتابة التي تتكون منها كلمات وجمل وكتاب . فالجينات تحمل "كتاب الحياة" ؛ الجينات تحمل أوصاف الجنين أو الطفل ولهذا تسمى مورثات. نصف المورثات يأتي من الأم في البويضة والنصف الآخر يأتي من الحيوان المنوي من الأب. ولا يقتصر عمل الجينات على تشكيل أوصاف الطفل أو الإنسان المولود الجديد فقط ، وتنظم نموه ، بل أن بعض الجينات تنتج البروتين لنمو الجسم ، وتنتج الإنزيمات والبروتينات التي تنظم عمل مختلف وظائف الأعضاء ؛ كالكبد ، و الكلى ، و الجهاز الهضمي ، و جهاز المناعة ،وكل العمليات الحيوية التي تخص الكائن الحي. وبعض الجينات يتحكم في الوتيرة الزمنية للجسم في الإنسان والحيوان والنبات ، مثل النوم ليلا ، وأنشطة صيانة الأعضاء أثناء النوم أو حلول فترة البلوغ عند الفتيان والفتيات ، التقدم في العمر ، والبيات الشتوي لبعض الحيوانات ونموها وأعمارها ، ونمو الأشجار وأنشطتها المختلفة ليلا ونهارا وأعمارها. (ar)
 • En biologia molecular el terme parell de bases (bp, de l'anglès base pair) s'empra com a mesura de longitud d'àcids nucleics de cadena doble (DNA generalment). S'entén per parell de bases, dos nucleòtids oposats en cadenes de DNA o RNA complementàries enllaçats per ponts d'hidrogen. Els àcids nucleics estan formats per nucleòtids. Al seu torn, un nucleòtid és format per un fosfat unit a un nucleòsid i el nucleòsid, per una pentosa (ribosa en l'RNA o desoxiribosa en el DNA) unida a una base nitrogenada. Doncs és precisament la base nitrogenada qui dóna la singulariatat i el nom a cada nucleòtid i d'aquí que se simplifiqui i es parli directament de bases com unitats del polímer que és un àcid nucleic. Així es parla d'un fragment de DNA de 3 kb o d'un oligonucleòtid de 24 bases per obtenir un fragment de 500 bp mitjançant PCR. Amb aquesta unitat es mesura el nombre de bases de què està constituïda una seqüència de DNA tot i que sovint es parla de bp parlant de cadenes simples de DNA i RNA. La mida d'un gen individual o del genoma sencer d'un organisme és sovint mesurada en parells de bases, ja que el DNA és normalment de doble cadena. D'aquesta manera, el nombre total de parells de bases és igual al nombre de nucleòtids d'una de les cadenes (amb l'excepció de les regions de cadena senzilla no codificants dels telòmers. S'estima que el genoma haploide humà (23 cromosomes) té vora 3200 milions de parells de bases de llargada i conté 20.000-25.000 gens diferents. (ca)
 • Párování bází je označení pro způsob, jímž jsou nukleové báze (ať v DNA či v RNA) navzájem pospojovány pomocí vodíkových můstků. V typickém případě se párování bází odehrává na základě základních watson-crickovských pravidel komplementarity, tzn. báze adenin (A) páruje s thyminem (T) [či s uracilem v dsRNA] a báze guanin (G) páruje s cytosinem. Existují však i alternativní možnosti párování, které umožňují vznik některých méně obvyklých situací. Pro komplementární pár bází (base pair) se používá zkratka bp. (cs)
 • A base pair (bp) is a fundamental unit of double-stranded nucleic acids consisting of two nucleobases bound to each other by hydrogen bonds. They form the building blocks of the DNA double helix and contribute to the folded structure of both DNA and RNA. Dictated by specific hydrogen bonding patterns, "Watson–Crick" base pairs (guanine–cytosine and adenine–thymine) allow the DNA helix to maintain a regular helical structure that is subtly dependent on its nucleotide sequence. The complementary nature of this based-paired structure provides a redundant copy of the genetic information encoded within each strand of DNA. The regular structure and data redundancy provided by the DNA double helix make DNA well suited to the storage of genetic information, while base-pairing between DNA and incoming nucleotides provides the mechanism through which DNA polymerase replicates DNA and RNA polymerase transcribes DNA into RNA. Many DNA-binding proteins can recognize specific base-pairing patterns that identify particular regulatory regions of genes. Intramolecular base pairs can occur within single-stranded nucleic acids. This is particularly important in RNA molecules (e.g., transfer RNA), where Watson–Crick base pairs (guanine–cytosine and adenine–uracil) permit the formation of short double-stranded helices, and a wide variety of non-Watson–Crick interactions (e.g., G–U or A–A) allow RNAs to fold into a vast range of specific three-dimensional structures. In addition, base-pairing between transfer RNA (tRNA) and messenger RNA (mRNA) forms the basis for the molecular recognition events that result in the nucleotide sequence of mRNA becoming translated into the amino acid sequence of proteins via the genetic code. The size of an individual gene or an organism's entire genome is often measured in base pairs because DNA is usually double-stranded. Hence, the number of total base pairs is equal to the number of nucleotides in one of the strands (with the exception of non-coding single-stranded regions of telomeres). The haploid human genome (23 chromosomes) is estimated to be about 3.2 billion bases long and to contain 20,000–25,000 distinct protein-coding genes. A kilobase (kb) is a unit of measurement in molecular biology equal to 1000 base pairs of DNA or RNA. The total number of DNA base pairs on Earth is estimated at 5.0×1037 with a weight of 50 billion tonnes. In comparison, the total mass of the biosphere has been estimated to be as much as 4 TtC (trillion tons of carbon). (en)
 • Oni nomas baza paro aŭ bazoparo en la molekula biologio ĉiun el la la nukleotidaj paroj, kiujn interligas hidrogenaj ligoj en la komplementaj DNA- aŭ RNA-fadenoj. Ĉar la DNA havas duoblan fadenon, la nombro de la bazoparoj egalas al la nukleotida nombro de la unu aŭ la alia fadeno. En la DNA, adenino (A) pariĝas kun timino (T), kaj guanino (G) kun citozino (C); dum en la RNA ĉe la adenino troveblas uracilo (U), kiu anstataŭas la timinon. Tio ĉi okazas pro du ĉefaj kialoj: * la distanco de ligo inter la karbonoj 1' (el la kvin karbonaj atomoj) de adenino kaj timino (aŭ uracilo, se temas pri RNA) similas al distanco de ligo inter la karbonoj 1' de guanino kaj citozino (ambaŭokaze de 1.08 nm). Aliaj kombinoj kreus malsamajn distancojn en la de la DNA-fadeno, tiel ke la duobla fadeno ne estus sufiĉe stabila (ekzemple, adenino kun adenino havus tro grandan distancon en tiu parto de la DNA-fadeno). * aliaj kombinoj ne ebligus stabilajn hidrogen-ligoj. Ekzemple, timino kun citozino havus similan distancon ol timino kun adenino, sed pro la strukturo de ambaŭ molekuloj, stabila hidrogen-ligo ne eblus. (eo)
 • Als Basenpaar bezeichnet man im Doppelstrang einer doppelsträngigen Nukleinsäure (DNA oder RNA, in diesem Fall nach englisch double stranded auch als dsDNA bzw. dsRNA bezeichnet) zwei gegenüberliegende Nukleobasen, die zueinander komplementär sind und durch Wasserstoffbrückenbindungen zusammengehalten werden. Während die Länge einzelsträngiger Nukleinsäuren (ssRNA oder ssDNA, englisch single stranded) mit der Zahl an Nukleotiden (nt) oder Basen (b) – im synthetischen Fall gelegentlich auch mit der allgemeinen Bezeichnung -mer für die Anzahl der Sequenzen eines Kettenmoleküls – gegeben ist, wird die Größe von doppelsträngigen DNA-Abschnitten meist in Basenpaaren angegeben, abgekürzt bp, * 1 nt = ein Nukleotid * 1 bp = ein Basenpaar * 1 kbp oder kb = 1000 Basenpaare (Kilo-Basenpaare) * 1 Mbp oder Mb = 1.000.000 Basenpaare (Mega-Basenpaare) * 1 Gbp oder Gb = 1.000.000.000 Basenpaare (Giga-Basenpaare) Das unverdoppelte haploide menschliche Genom im Zellkern einer Keimzelle umfasst über 3 Milliarden Basenpaare, etwa 3,2 Gbp, verteilt auf 23 Chromosomen (1n; 1c). Eine somatische Zelle des menschlichen Körpers enthält gewöhnlich einen diploiden (zweifachen) nukleären Chromosomensatz, also etwa 6,4 Gbp, auf 46 Chromosomen (2n; 2c). Dieser wird vor einer Zellteilung dupliziert (verdoppelt), so dass jedes der 46 Chromosomen aus zwei Chromatiden – einander gleiche Kopien mit derselben genetischen Information – besteht, bevor die Kernteilung als Mitose beginnt, mit ungefähr 13 Gbp (2n; 4c). Neben dieser nukleären DNA (Kern-DNA, nDNA) enthalten die meisten menschlichen Zellen wie bei allen Eukaryonten in jedem Mitochondrium noch ein weiteres Genom (Mitogenom), von je etwa 16,6 kbp (mitochondriale DNA, mtDNA). Eine Ausnahme sind die reifen roten Blutkörperchen, die wie bei allen Säugetieren weder Zellkern noch Mitochondrien aufweisen. Pflanzliche Zellen enthalten über dieses hinaus noch das Plastiden-Genom (Plastom) ihrer Chloroplasten (abgekürzt ctDNA oder cpDNA). Die Anzahl der Basenpaare ist auch ein wichtiges Maß für den Umfang an Information, die in einem Gen gespeichert ist. Da jedes Basenpaar eine Wahl aus 4 möglichen Formen darstellt, entspricht 1 bp dem Informationsgehalt von 2 bit, dem Doppelten eines Bits im Binärcode. Allerdings trägt im menschlichen Genom nur ein geringer Teil der DNA die genetische Information für den Aufbau von Proteinen; über 95 % sind nichtcodierend und bestehen häufig aus repetitiven Elementen. (de)
 • En genética un par de bases (en inglés bp) es una unidad que consta de dos nucleobases unidas entre sí por enlaces de hidrógeno. Forman los bloques de construcción de la doble hélice de ADN, y contribuyen a la estructura plegada de ADN y ARN. Dictados por patrones de enlace de hidrógeno específicos, los pares de bases de Watson-Crick (guanina-citosina y adenina-timina) permiten a la hélice del ADN mantener una estructura helicoidal regular que depende sutilmente de su secuencia de nucleótidos.​ La naturaleza complementaria de esta estructura basada en parejas proporciona una copia de seguridad de toda la información genética codificada en el ADN bicatenario. La estructura regular y la redundancia de datos proporcionada por la doble hélice de ADN hacen que el ADN sea muy adecuado para el almacenamiento de información genética, mientras que el acoplamiento de bases entre el ADN y los nucleótidos entrantes proporciona el mecanismo a través del cual la ADN polimerasa replica el ADN y la ARN polimerasa transcribe ADN en ARN. Muchas proteínas de unión a ADN pueden reconocer patrones específicos de apareamiento de bases que identifican regiones reguladoras particulares de genes. Los pares de bases intramoleculares pueden ocurrir dentro de los ácidos nucleicos monocatenarios. Esto es particularmente importante en las moléculas de ARN (por ejemplo, ARN de transferencia), donde los pares de bases de Watson-Crick (guanina-citosina y adenina-uracilo) permiten la formación de hélices bicatenarias cortas y una amplia variedad de interacciones no Watson-Crick (Por ejemplo, GU o AA) permiten que los ARN se plieguen en una amplia gama de estructuras tridimensionales específicas. Además, el apareamiento de bases entre ARN de transferencia (ARNt) y ARN mensajero (ARNm) constituye la base para los eventos de reconocimiento molecular que dan como resultado que la secuencia de nucleótidos de ARNm se traduce en la secuencia de aminoácidos de proteínas a través del código genético. El tamaño de un gen individual o del genoma entero de un organismo se mide a menudo en pares de bases porque el ADN es generalmente de doble hebra. Por lo tanto, el número de pares de bases totales es igual al número de nucleótidos en una de las hebras (con la excepción de regiones monocatenarias no codificantes de telómeros). Se calcula que el genoma humano haploide (23 cromosomas) tiene aproximadamente 3,2 mil millones de bases de largo y contiene 20,000-25,000 genes distintos que codifican las proteínas.​​​ Una kilobase (kb) es una unidad de medida en biología molecular igual a 1000 pares de bases de ADN o ARN.​ La cantidad total de pares de bases de ADN relacionados en la Tierra se estima en 5,0 x 1037, y pesa 50 mil millones de toneladas.​ En comparación, se ha estimado que la masa total de la biosfera es de 4 TtC (billónes de toneladas de carbono).​ Un Par de bases consiste en dos nucleótidos opuestos y complementarios en las cadenas de ADN y ARN que están conectadas por puentes de hidrógeno.En el ADN, adenina y timina así como guanina y citosina pueden formar un par de bases. En ARN, la timina es reemplazada por el uracilo, conectándose este con la adenina. (es)
 • Base parea edo base bikotea hidrogeno zubien bidez elkarri lotutako bi base nukleikoz osatutako unitatea da. ADNaren helize bikoitzaren oinarrizko blokea dira eta DNAren zein RNAren egitura tolestua sortzeko ezinbestekoak dira. Hidrogeno loturen eredu espezifikoari jarraituta, Watson-Crick-en base pareek (guanina-zitosina eta adenina-timina) egitura helikoidalari eusten diote. Base pareen egitura horrek kopia erredundantea ematen du, DNAren hari bakoitzean kodetuta. Datuen errepikatze horri eta egituraren erregulartasunari esker, DNA material egokia da informazio genetikoa gordetzeko, eta base pareei esker, DNA polimerasa entzimak DNA erreplikatzeko modua du eta RNA polimerasak DNA transkribatu dezake RNA sortzeko. (eu)
 • Une paire de bases (pb) est l'appariement de deux bases nucléiques situées sur deux brins complémentaires d'ADN ou ARN. Cet appariement est effectué par des ponts hydrogènes. Il y a quatre types de bases nucléiques: A-T-C-G, ces lettres pour Adénine, Thymine, Cytosine et Guanine. A avec T et C avec G. (fr)
 • Le coppie di basi o paia di basi (abbreviate come pb o, dall'inglese base pair, bp o bps) sono comunemente utilizzate come misura della lunghezza fisica di sequenze di acidi nucleici a doppio filamento. Spesso, data la grande dimensione dei genomi, viene utilizzata l'unità kbp (k sta per kilo), pari a mille paia di basi. Il numero di paia di basi rappresenta il numero di coppie di basi azotate che contiene il filamento in analisi. Ogni paio di basi è tenuto insieme attraverso legami idrogeno che si instaurano tra le molecole, ricche di azoto. Tra adenina e timina o uracile si formano due legami; tra citosina e guanina tre. (it)
 • 塩基対(えんきつい、英: base pair、bp)とは、デオキシリボ核酸の2本のポリヌクレオチド分子が、アデニン (A) とチミン (T)(もしくはウラシル (U))、グアニン (G) とシトシン (C) という決まった組を作り、水素結合で繋がったもの。この組み合わせはジェームズ・ワトソンとフランシス・クリックが発見したもので、「ワトソン・クリック型塩基対」「天然型塩基対」と言う。DNA や RNA の場合、ワトソン・クリック型塩基対が形成しさらに隣り合う塩基対の間に疎水性相互作用がはたらくことが、二重らせん構造が安定化する駆動力となっている。 これに対して、DNAが三重鎖を作るときなどには「フーグスティーン型塩基対」という別のパターンの塩基対も現れる。テロメア配列が持つ四重鎖構造、もフーグスティーン型の構造をとっている。さらに人工的に合成したATGC以外の塩基を使って、特別な塩基対を作り出すことも可能である。 インターカレーションとは、平面状の部位を持つ有機分子(インターカレーター)が、2個の塩基対の間にその平面部位を挿入する現象を指す。臭化エチジウムはインターカレーターの代表例である。 (ja)
 • 염기쌍(塩基雙, 영어: base pair)은 핵산을 이루고 있는 염기들 중에 수소 결합이 가능한 두 염기들이 연결된 것을 가리킨다. Watson-Crick DNA 염기쌍의 경우 아데닌(A)과 티민(T)의 쌍, 구아닌(G)과 사이토신(C)의 쌍이 있다. RNA의 경우 티민은 우라실(U)로 대체된다. 그외에 이나 도 존재한다. (ko)
 • Para zasad (pz lub bp z (ang.) base pair) – w biologii molekularnej są to dwie komplementarne, połączone wiązaniami wodorowymi zasady azotowe nukleotydów dwóch różnych nici kwasu nukleinowego. W parach zasad podaje się długość cząsteczek DNA. W kwasie deoksyrybonukleinowym (DNA) komplementarne pary stanowi guanina (G) z cytozyną (C) oraz adenina (A) z tyminą (T). W kwasie rybonukleinowym (RNA) w miejscu tyminy występuje uracyl (U). Komplementarność zasad w przykładowym łańcuchu DNA:ATCGATGATC łańcuch 1TAGCTACTAG łańcuch 2 Komplementarność zasad w analogicznym łańcuchu RNA (tymina zastąpiona uracylem): AUCGAUGAUC łańcuch 1UAGCUACUAG łańcuch 2 Liczba par zasad jest liczbą nukleotydów składających się na oba łańcuchy kwasu nukleinowego i używana jest do określania jednoznacznie ich długości. Oba przedstawiane powyżej fragmenty DNA i RNA mają długość 10 pz. Dla odróżnienia długość pojedynczych nici kwasów nukleinowych, np. długość łańcucha mRNA, określa się liczbą nukleotydów (nt), ponieważ zasady w nici pojedynczej nie są komplementarnie sparowane z zasadami w drugiej nici. Symbol „pz” może być stosowany w połączeniu z przedrostkami zwielokrotniającymi, np.: * kpz = tysiąc pz * Mpz = milion pz * Gpz = miliard pz Przykłady: Długość helisy DNA chromosomu X człowieka wynosi 152,6 Mpz, zaś chromosomu Y 51,0 Mpz. Długość całego ludzkiego genomu to około 3000 Mpz. Analogicznie z bp: kbp, Mbp, Gbp. (pl)
 • Het erfelijk materiaal, DNA, bestaat uit een zeer lange dubbele keten van basenparen in de vorm van een dubbele helix. Deze basenparen bestaan uit steeds twee nucleotiden. De gedeelten van de nucleotiden, die de basenparen vormen, worden basen genoemd. Een basenpaar (1 bp) geeft 2 bit aan informatie daar er bij DNA of RNA vier verschillende mogelijkheden (nucleotiden) zijn. De massa van een basenpaar in een dubbele DNA-helix bedraagt 650 atomaire massa-eenheden, ook wel uitgedrukt in Daltons. Het molecuulgewicht van een bepaalde DNA-soort is ongeveer 650 g per mol per basenpaar. (nl)
 • Спаренные основания — пара двух азотистых оснований нуклеотидов на комплементарных цепочках нуклеиновых кислот (противоположных ДНК или одинаковых РНК), соединённая с помощью водородных связей. При каноническом спаривании оснований ДНК по Уотсону — Крику, аденин (A) формирует спаренное основание с тимином (T), а гуанин (G) — с цитозином (C). В РНК тимин заменён урацилом (U). Другие спаривания, не по Уотсону — Крику, также случаются, особенно в РНК, и возникают в результате изменённой картины водородных связей: типичным примером являются Хугстиновские спаренные основания. Основная роль образования спаренных оснований в биологических системах — возможность считывания и копирования информации, закодированной в нуклеиновых кислотах. В процессе трансляции, благодаря образованию спаренных оснований, кодонами молекул матричных РНК распознаются антикодоны транспортных РНК. Некоторые ДНК- или РНК-связывающие ферменты могут распознавать определённые последовательности спаренных оснований: например, факторы транскрипции так идентифицируют специфические регуляторные участки генов. (ru)
 • Em genética e biologia molecular um par de bases consiste em dois nucleotídeos opostos e nas cadeias de ADN e ARN que estão conectadas por ligações de hidrogênio (frequentemente chamadas pb ou do inglês base pair, bp). Na canônica paridade de bases Watson-Crick, adenina (A) forma um par de base com timina (T), como a guanina (G) faz par com a citosina (C) no DNA. No ARN, a timina é substituída pelo uracilo (U), conectando-se este com a adenosina. A paridade de base não nos moldes Watson-Crick com alternados padrões de ligações de hidrogênio também ocorre, especialmente no RNA; tais padrões comuns são os . Paridade é também o mecanismo pelo qual códons sobre moléculas de RNA mensageiro são reconhecidas por anticódons sobre RNA transferência durante a de proteína. Algumas enzimas de ligação DNA ou RNA podem reconhecer padrões de paridade de bases específicas que identificam regiões de genes de regulação particular. O tamanho de um gene individual ou um genoma inteiro de um organismo é frequentemente medido nos pares de bases. O DNA é normalmente de cadeia dupla. Desde que, o número total de pares de bases é igual ao número de nucleotídeos numa das cadeias (com a exceção de regiões de cadeia única não codificada de telômeros). O genoma humano haplóide (23 cromossomas) é estimado como tendo aproximadamente o comprimento de 3 bilhões de pares de bases e contendo de 20 a 25 mil genes distintos. Uma quilobase (em algumas obras kilobase) é uma unidade de medida em biologia molecular significando 1000 pares de bases de DNA ou RNA. (pt)
 • Baspar är par av nukleotiderna adenin (A), cytosin (C), guanin (G) och tymin (T), som tillsammans bildar DNA. Man säger att DNA är en dubbelsträngad molekyl, kallad dubbelhelix, eftersom dess tydliga sekventiella struktur består av två ihopparade strängar av baspar.Basparen binder komplementärt till varandra genom att A på ena strängen föredrar att binda till T på andra. Likaså föredrar G att binda till C, något starkare i den meningen att det krävs mer energi för att bryta den bindningen. Baspar används ofta som längdenhet för DNA, gärna förkortat bp. till exempel 100 bp, vilket betyder att en DNA-kedja består av 100 baspar. 1 000 baspar utgör ett kilobaspar (kb) och 1 000 000 baspar ett megabaspar (Mb). I mån av behov från cellen skrivs en bit (en gen) DNA av, vilket även kallas transkription, och omvandlas i processen till mRNA. Strängen mRNA som bildats ifrån är komplementär mot det DNA (sense) som den kopierades ifrån och därmed också nästan identisk med den komplementära DNA strängen (antisense). (sv)
 • 碱基对是形成核酸DNA、RNA单体以及编码遗传信息的化学结构。组成碱基对的碱基包括腺嘌呤(A)、胸腺嘧啶(T)、鸟嘌呤(G)、胞嘧啶(C)、尿嘧啶(U)。在DNA或某些双链RNA分子结构中,由于碱基之间的氢键具有固定的数目和DNA两条链之间的距离保持不变,使碱基配对遵循一定的规律,腺嘌呤一定与胸腺嘧啶或者在RNA中的尿嘧啶配对,鸟嘌呤与胞嘧啶配对。这就是碱基互补配对原则。它常被用来衡量DNA和RNA的长度(尽管RNA是单链)。它还与核苷酸互换使用,尽管后者是由一个五碳糖、磷酸和一个碱基组成。 鹼基對通常簡寫做bp(base pair);千鹼基對 為kbp,或簡寫作kb(對於雙鏈核酸。對於單鏈核酸,kb指千鹼基);兆鹼基对即百萬對鹼基簡寫作Mbp。 人类也成功的将人造碱基对加入到了DNA中。 (zh)
 • Па́ра осно́в, bp — пара основ двох нуклеотидів на комплементарних ланцюжках нуклеїнових кислот (ДНК або РНК), з'єднаних за допомогою водневих зв'язків. При канонічному ватсон-кріківському спаровуванні основ, в ДНК аденін (A) формує базову пару з тиміном (T), а гуанін (G) з цитозином (C). В РНК тимін замінений урацилом (U). Інші, не ватсон-кріківські типи спаровування, що отримаються в результаті зміненої картини водневих зв'язків, також відбуваються, особливо в РНК, типовим прокладим є . Основна роль утворення пар основ в біологічних системах — можливість копіювання на зчитування інформації, закодованої в нуклеїнових кислотах. За допомогою утворення пар основ кодони на молекулах матричних РНК розпізнаються антикодонами на транспортних РНК протягом процесу трансляції. Деякі ДНК або РНК-зв'язуючі ферменти можуть розпізнавати певні картини пар основ, наприклад фактори транскрипції ідентифікують специфічні регулярні регіони генів. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 4292 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 25156 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 985384034 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Párování bází je označení pro způsob, jímž jsou nukleové báze (ať v DNA či v RNA) navzájem pospojovány pomocí vodíkových můstků. V typickém případě se párování bází odehrává na základě základních watson-crickovských pravidel komplementarity, tzn. báze adenin (A) páruje s thyminem (T) [či s uracilem v dsRNA] a báze guanin (G) páruje s cytosinem. Existují však i alternativní možnosti párování, které umožňují vznik některých méně obvyklých situací. Pro komplementární pár bází (base pair) se používá zkratka bp. (cs)
 • Base parea edo base bikotea hidrogeno zubien bidez elkarri lotutako bi base nukleikoz osatutako unitatea da. ADNaren helize bikoitzaren oinarrizko blokea dira eta DNAren zein RNAren egitura tolestua sortzeko ezinbestekoak dira. Hidrogeno loturen eredu espezifikoari jarraituta, Watson-Crick-en base pareek (guanina-zitosina eta adenina-timina) egitura helikoidalari eusten diote. Base pareen egitura horrek kopia erredundantea ematen du, DNAren hari bakoitzean kodetuta. Datuen errepikatze horri eta egituraren erregulartasunari esker, DNA material egokia da informazio genetikoa gordetzeko, eta base pareei esker, DNA polimerasa entzimak DNA erreplikatzeko modua du eta RNA polimerasak DNA transkribatu dezake RNA sortzeko. (eu)
 • Une paire de bases (pb) est l'appariement de deux bases nucléiques situées sur deux brins complémentaires d'ADN ou ARN. Cet appariement est effectué par des ponts hydrogènes. Il y a quatre types de bases nucléiques: A-T-C-G, ces lettres pour Adénine, Thymine, Cytosine et Guanine. A avec T et C avec G. (fr)
 • 塩基対(えんきつい、英: base pair、bp)とは、デオキシリボ核酸の2本のポリヌクレオチド分子が、アデニン (A) とチミン (T)(もしくはウラシル (U))、グアニン (G) とシトシン (C) という決まった組を作り、水素結合で繋がったもの。この組み合わせはジェームズ・ワトソンとフランシス・クリックが発見したもので、「ワトソン・クリック型塩基対」「天然型塩基対」と言う。DNA や RNA の場合、ワトソン・クリック型塩基対が形成しさらに隣り合う塩基対の間に疎水性相互作用がはたらくことが、二重らせん構造が安定化する駆動力となっている。 これに対して、DNAが三重鎖を作るときなどには「フーグスティーン型塩基対」という別のパターンの塩基対も現れる。テロメア配列が持つ四重鎖構造、もフーグスティーン型の構造をとっている。さらに人工的に合成したATGC以外の塩基を使って、特別な塩基対を作り出すことも可能である。 インターカレーションとは、平面状の部位を持つ有機分子(インターカレーター)が、2個の塩基対の間にその平面部位を挿入する現象を指す。臭化エチジウムはインターカレーターの代表例である。 (ja)
 • 염기쌍(塩基雙, 영어: base pair)은 핵산을 이루고 있는 염기들 중에 수소 결합이 가능한 두 염기들이 연결된 것을 가리킨다. Watson-Crick DNA 염기쌍의 경우 아데닌(A)과 티민(T)의 쌍, 구아닌(G)과 사이토신(C)의 쌍이 있다. RNA의 경우 티민은 우라실(U)로 대체된다. 그외에 이나 도 존재한다. (ko)
 • Het erfelijk materiaal, DNA, bestaat uit een zeer lange dubbele keten van basenparen in de vorm van een dubbele helix. Deze basenparen bestaan uit steeds twee nucleotiden. De gedeelten van de nucleotiden, die de basenparen vormen, worden basen genoemd. Een basenpaar (1 bp) geeft 2 bit aan informatie daar er bij DNA of RNA vier verschillende mogelijkheden (nucleotiden) zijn. De massa van een basenpaar in een dubbele DNA-helix bedraagt 650 atomaire massa-eenheden, ook wel uitgedrukt in Daltons. Het molecuulgewicht van een bepaalde DNA-soort is ongeveer 650 g per mol per basenpaar. (nl)
 • 碱基对是形成核酸DNA、RNA单体以及编码遗传信息的化学结构。组成碱基对的碱基包括腺嘌呤(A)、胸腺嘧啶(T)、鸟嘌呤(G)、胞嘧啶(C)、尿嘧啶(U)。在DNA或某些双链RNA分子结构中,由于碱基之间的氢键具有固定的数目和DNA两条链之间的距离保持不变,使碱基配对遵循一定的规律,腺嘌呤一定与胸腺嘧啶或者在RNA中的尿嘧啶配对,鸟嘌呤与胞嘧啶配对。这就是碱基互补配对原则。它常被用来衡量DNA和RNA的长度(尽管RNA是单链)。它还与核苷酸互换使用,尽管后者是由一个五碳糖、磷酸和一个碱基组成。 鹼基對通常簡寫做bp(base pair);千鹼基對 為kbp,或簡寫作kb(對於雙鏈核酸。對於單鏈核酸,kb指千鹼基);兆鹼基对即百萬對鹼基簡寫作Mbp。 人类也成功的将人造碱基对加入到了DNA中。 (zh)
 • الزوج القاعدي في علم الأحياء الجزيئي عبارة عن زوج من نوكليوتيدين متكاملين موجودين على طرفي سلسلة الحمض الريبي النووي منقوص الأكسجين DNA أو الحمض الريبي النووي RNA ومرتبطين ببعضهما برابطة هيدروجينية. ففي نموذج واطسون-كريكاللولبي للدنا يشكل الأدينين A زوجاً قاعدياً مع الثيمين T ؛ كما يشكل الغوانين G مع السيتوزين C زوجا قاعديا آخرا. الأزواج القاعدية تربط بين سلسلتي اللولب المزدوج للدنا DNA. أما في RNA فإن اليوراسيل U يحل محل الثيمين. (ar)
 • En biologia molecular el terme parell de bases (bp, de l'anglès base pair) s'empra com a mesura de longitud d'àcids nucleics de cadena doble (DNA generalment). S'entén per parell de bases, dos nucleòtids oposats en cadenes de DNA o RNA complementàries enllaçats per ponts d'hidrogen. (ca)
 • Als Basenpaar bezeichnet man im Doppelstrang einer doppelsträngigen Nukleinsäure (DNA oder RNA, in diesem Fall nach englisch double stranded auch als dsDNA bzw. dsRNA bezeichnet) zwei gegenüberliegende Nukleobasen, die zueinander komplementär sind und durch Wasserstoffbrückenbindungen zusammengehalten werden. * 1 nt = ein Nukleotid * 1 bp = ein Basenpaar * 1 kbp oder kb = 1000 Basenpaare (Kilo-Basenpaare) * 1 Mbp oder Mb = 1.000.000 Basenpaare (Mega-Basenpaare) * 1 Gbp oder Gb = 1.000.000.000 Basenpaare (Giga-Basenpaare) (de)
 • A base pair (bp) is a fundamental unit of double-stranded nucleic acids consisting of two nucleobases bound to each other by hydrogen bonds. They form the building blocks of the DNA double helix and contribute to the folded structure of both DNA and RNA. Dictated by specific hydrogen bonding patterns, "Watson–Crick" base pairs (guanine–cytosine and adenine–thymine) allow the DNA helix to maintain a regular helical structure that is subtly dependent on its nucleotide sequence. The complementary nature of this based-paired structure provides a redundant copy of the genetic information encoded within each strand of DNA. The regular structure and data redundancy provided by the DNA double helix make DNA well suited to the storage of genetic information, while base-pairing between DNA and incom (en)
 • Oni nomas baza paro aŭ bazoparo en la molekula biologio ĉiun el la la nukleotidaj paroj, kiujn interligas hidrogenaj ligoj en la komplementaj DNA- aŭ RNA-fadenoj. Ĉar la DNA havas duoblan fadenon, la nombro de la bazoparoj egalas al la nukleotida nombro de la unu aŭ la alia fadeno. En la DNA, adenino (A) pariĝas kun timino (T), kaj guanino (G) kun citozino (C); dum en la RNA ĉe la adenino troveblas uracilo (U), kiu anstataŭas la timinon. Tio ĉi okazas pro du ĉefaj kialoj: (eo)
 • En genética un par de bases (en inglés bp) es una unidad que consta de dos nucleobases unidas entre sí por enlaces de hidrógeno. Forman los bloques de construcción de la doble hélice de ADN, y contribuyen a la estructura plegada de ADN y ARN. Dictados por patrones de enlace de hidrógeno específicos, los pares de bases de Watson-Crick (guanina-citosina y adenina-timina) permiten a la hélice del ADN mantener una estructura helicoidal regular que depende sutilmente de su secuencia de nucleótidos.​ La naturaleza complementaria de esta estructura basada en parejas proporciona una copia de seguridad de toda la información genética codificada en el ADN bicatenario. La estructura regular y la redundancia de datos proporcionada por la doble hélice de ADN hacen que el ADN sea muy adecuado para el al (es)
 • Le coppie di basi o paia di basi (abbreviate come pb o, dall'inglese base pair, bp o bps) sono comunemente utilizzate come misura della lunghezza fisica di sequenze di acidi nucleici a doppio filamento. Spesso, data la grande dimensione dei genomi, viene utilizzata l'unità kbp (k sta per kilo), pari a mille paia di basi. (it)
 • Para zasad (pz lub bp z (ang.) base pair) – w biologii molekularnej są to dwie komplementarne, połączone wiązaniami wodorowymi zasady azotowe nukleotydów dwóch różnych nici kwasu nukleinowego. W parach zasad podaje się długość cząsteczek DNA. W kwasie deoksyrybonukleinowym (DNA) komplementarne pary stanowi guanina (G) z cytozyną (C) oraz adenina (A) z tyminą (T). W kwasie rybonukleinowym (RNA) w miejscu tyminy występuje uracyl (U). Komplementarność zasad w przykładowym łańcuchu DNA:ATCGATGATC łańcuch 1TAGCTACTAG łańcuch 2 AUCGAUGAUC łańcuch 1UAGCUACUAG łańcuch 2 Analogicznie z bp: kbp, Mbp, Gbp. (pl)
 • Спаренные основания — пара двух азотистых оснований нуклеотидов на комплементарных цепочках нуклеиновых кислот (противоположных ДНК или одинаковых РНК), соединённая с помощью водородных связей. При каноническом спаривании оснований ДНК по Уотсону — Крику, аденин (A) формирует спаренное основание с тимином (T), а гуанин (G) — с цитозином (C). В РНК тимин заменён урацилом (U). Другие спаривания, не по Уотсону — Крику, также случаются, особенно в РНК, и возникают в результате изменённой картины водородных связей: типичным примером являются Хугстиновские спаренные основания. (ru)
 • Em genética e biologia molecular um par de bases consiste em dois nucleotídeos opostos e nas cadeias de ADN e ARN que estão conectadas por ligações de hidrogênio (frequentemente chamadas pb ou do inglês base pair, bp). Paridade é também o mecanismo pelo qual códons sobre moléculas de RNA mensageiro são reconhecidas por anticódons sobre RNA transferência durante a de proteína. Algumas enzimas de ligação DNA ou RNA podem reconhecer padrões de paridade de bases específicas que identificam regiões de genes de regulação particular. (pt)
 • Baspar är par av nukleotiderna adenin (A), cytosin (C), guanin (G) och tymin (T), som tillsammans bildar DNA. Man säger att DNA är en dubbelsträngad molekyl, kallad dubbelhelix, eftersom dess tydliga sekventiella struktur består av två ihopparade strängar av baspar.Basparen binder komplementärt till varandra genom att A på ena strängen föredrar att binda till T på andra. Likaså föredrar G att binda till C, något starkare i den meningen att det krävs mer energi för att bryta den bindningen. (sv)
 • Па́ра осно́в, bp — пара основ двох нуклеотидів на комплементарних ланцюжках нуклеїнових кислот (ДНК або РНК), з'єднаних за допомогою водневих зв'язків. При канонічному ватсон-кріківському спаровуванні основ, в ДНК аденін (A) формує базову пару з тиміном (T), а гуанін (G) з цитозином (C). В РНК тимін замінений урацилом (U). Інші, не ватсон-кріківські типи спаровування, що отримаються в результаті зміненої картини водневих зв'язків, також відбуваються, особливо в РНК, типовим прокладим є . (uk)
rdfs:label
 • زوج قاعدي (ar)
 • Parell de bases (ca)
 • Párování bází (cs)
 • Basenpaar (de)
 • Base pair (en)
 • Baza paro (eo)
 • Par de bases (es)
 • Base pare (eu)
 • Paire de bases (fr)
 • Coppia di basi (it)
 • 塩基対 (ja)
 • 염기쌍 (ko)
 • Basenpaar (nl)
 • Para zasad (pl)
 • Par de bases (pt)
 • Спаренные основания (ru)
 • Baspar (sv)
 • Пара основ (uk)
 • 碱基对 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of