A Bachelor of Science (BS, BSc, SB, or ScB; from the Latin baccalaureus scientiae or scientiae baccalaureus) is a bachelor's degree awarded for programs that generally last three to five years. The first university to admit a student to the degree of Bachelor of Science was the University of London in 1860.

Property Value
dbo:abstract
 • بكالوريوس العلوم هي شهادة جامعية قائمة في العديد من البلدان، وخاصة في البلدان الجامعية الأنجلوسكسونية. (ar)
 • Bachelor of Science (latinsky Baccalaureus Scientiae, ve zkratce BS, B.S., BSc či B.Sc., příp. z lat. Scientiae Baccalaureus někdy též ve zkratce SB, S.B. apod.) je titul bakalářského stupně (bachelor's degree) typický pro anglosaský svět. Bachelor of Science obvykle stojí v určitém kontrastu s titulem Bachelor of Arts. Titul Bachelor of Science bývá většinou udělován v oblastech vědy, která je více či méně spjata s matematikou, typicky se jedná o přírodní vědy, technické vědy apod., nicméně různé univerzity či vysoké školy ve světě však mají různé konvence, tradice a zvyklosti, udílen tak může být příp. i v odlišných oblastech vědy. Získat jej lze v řadě zemí světa, např. ve Spojeném království, Spojených státech amerických nebo v Německu. Krom Bachelor of Science (BS), což je kvalifikace úrovně Bachelor's degree, zná anglosaský systém ještě druhou podobu titulu, a to with Honors (často zkracováno jako BS (Hons), BSc (Hons) apod.), což je kvalifikace úrovně Honours degree. Tento „honorovaný bakalář“, Honours degree, lze zpravidla získat po ukončení klasického bakalářského studia (Bachelor's degree), většinou tříletého, následovaného roční nástavbou, přičemž součástí tohoto ročního „honorovaného“ studia je často výzkum v konkrétním oboru a závěrečná práce, která mívá většinou požadován větší rozsah než bakalářská práce. BSc (Hons) tedy může být získán jako stupeň bakalářského studia se specializací. Pod Science se obvykle v anglosaském světě rozumí spíše uvedené oblasti vědy (lze se setkat s překladem bakalář věd, pod Arts pak mohou být zahrnovány spíše ty humanitní vědy a společenské vědy). Tento stupeň kvalifikace (titul), BS, je udělován po úspěšném dokončení vysoké školy, obdobně jako je tomu v Česku. V Česku je obvyklým ekvivalentem bakalářský studijní program (blíže ISCED), tedy může se zde jednat o bakaláře (zkratka Bc.). V různých částech světa se dnes užívá různý zápis a pravopis zkratek titulu, např. ve Spojených státech amerických se tyto zkratky píší především s tečkami, zatímco ve Spojeném království, Kanadě, Austrálii či na Novém Zélandu se často zkracuje bez teček, v jiných částech světa (např. Afrika) se zvyklosti mohou opět různit. Na školách ve světě nebo na zahraničních vysokých školách v Česku, či na jejich pobočkách, může být možné tento titul také získat a příp. jej v Česku i uznat (tzv. nostrifikovat). Držitel této kvalifikace (BS) může případně dále studovat v magisterském studiu. Držitel kvalifikace BS (Hons.) může též případně usilovat i o doktorát (Ph.D.). Studium ve světě vedoucí k získání Bachelor of Science může být obvykle tříleté až čtyřleté jako tomu bývá u bakalářského studia v případě Česka (podobně tomu bývá např. v Austrálii, Rakousku, Belgii, Dánsku, Estonsku apod.), v určitých částech světa v některých případech nicméně může být takovéto bakalářské studium i standardně delší (např. Brazílie, Venezuela, Kuba, Chile apod.). Bachelor of Science (BS) spolu s Bachelor of Arts (BA) jsou základní pregraduální stupně vysokoškolského studia (undergraduate degree), typicky ve Spojených státech amerických, získání Bachelor of Science může tedy eventuálně později následovat též získání Master of Science (MS), respektive obdobně Master of Arts (MA). Pokud se zkratky těchto titulů užívají, píší se za jménem odděleny čárkou. Akademické tituly této kvalifikace – bakalářské (i ty magisterské), se však ve světě běžně neužívají, resp. nepíší, běžně tak bývají užívány až tituly vyšší – doktorské (akademicko-vědecké, tj. Ph.D., DSc apod.). (cs)
 • El bachiller universitario en ciencias (en inglés, bachelor of science) es un título de grado en ciencias muy extendido en los países anglófonos. Se obtiene después de cuatro años de estudios en Norteamérica, Arabia Saudita, Escocia y Hong Kong y de tres años en Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte, Quebec, Singapur, India y Sudáfrica. Este término se encuentra normalmente abreviado como B.Sc. o B.S. (más raramente en S.B. o Sc.B.), iniciales de la expresión latina Baccalaureus Scientiae. En Norteamérica, la obtención de un título de bachiller en ciencias exige que el estudiante haya seguido una mayoría de sus cursos (la mitad o los tres cuartos) en materias científicas o en matemática. El resto de los cursos es de educación general. En el Reino Unido, las disciplinas en cuestión varían más y pueden incluir, por ejemplo, las ciencias económicas. Pero esto depende también de las universidades que pueden, para temas similares, dar más bien el bachiller universitario en letras. En la Universidad de Oxford este título era un título inicialmente de posgrado que después se ha renombrado como la maestría universitaria en ciencias. * Datos: Q787674 (es)
 • Le baccalauréat universitaire en sciences (BSc) est un grade universitaire existant dans de nombreux pays, notamment dans les pays de tradition universitaire anglo-saxonne. En France, il correspond à la licence. Le terme baccalauréat en science a existé en France de 1808 à 1927 mais pour désigner l'actuel baccalauréat de l'enseignement secondaire. (fr)
 • Sarjana Sains disingkat S.Si. adalah gelar sarjana untuk bidang ilmu pengetahuan alam. Dalam sejarahnya, gelar akademik ini mulai digunakan pada Tahun 1993 sebelumnya menggunakan gelar Doktorandus (Drs.) atau Doktoranda (Dra.). Padahal gelar Doktorandus atau Doktoranda di luar negeri adalah gelar untuk pendidikan yang setara dengan Magister / Master Gelar S.Si. ini diberikan kepada lulusan program studi untuk jenjang strata 1 (S1) Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) pada suatu perguruan tinggi di Indonesia. Dalam program akademik internasional, Sarjana Sains masuk ke dalam kategori Bachelor of Science (B.Sc. atau B.S.) Cabang-cabang program studi yang menggunakan gelar akademik ini antara lain: * Matematika * Fisika * Kimia * Biologi * Astronomi * Biokimia * Geografi * Ilmu Komputer (in)
 • 学士(理学)(がくし りがく)、Bachelor of Science (B.S., BS, B.Sc., BSc, Bc.)は、学士の学位の一つ。理学領域の主な学士号の一つで上位の教育課程では修士(理学)や博士(理学)などの学位がある。旧学位制度では理学士と称した。 (ja)
 • A Bachelor of Science (BS, BSc, SB, or ScB; from the Latin baccalaureus scientiae or scientiae baccalaureus) is a bachelor's degree awarded for programs that generally last three to five years. The first university to admit a student to the degree of Bachelor of Science was the University of London in 1860. Whether degrees of a particular subject are awarded as a Bachelor of Science or a Bachelor of Arts varies between universities. For example, an economics degree may be awarded as a Bachelor of Arts by one university but as a Bachelor of Science by another, and occasionally, both options are offered. Some universities offer the Bachelor of Arts even in math and the sciences, while other institutions offer only the Bachelor of Science, even in non-science fields. At universities that offer both Bachelor of Arts and Bachelor of Science degrees in the same discipline, the Bachelor of Science degree is usually more focused on that particular discipline and is targeted toward students intending to pursue graduate school or a profession in that discipline. (en)
 • Bachelor of Science (afkorting: BSc of BS, Latijn: Baccalaureus Scientiae, vertaling: kandidaat in de exacte wetenschappen) is een bachelorgraad in het kader van het Bachelor-Masterstelsel. De graad met toevoeging of Science wordt hier normaliter gebruikt om aan te geven dat men aan een universiteit of hogeschool een driejarige respectievelijk vierjarige bacheloropleiding heeft afgerond in een toegepaste of exacte wetenschap (techniek, econometrie, alle natuurwetenschappen of wiskunde). Echter, in Nederland en Vlaanderen wordt bij sommige sociale wetenschappen (bijvoorbeeld bestuurskunde, psychologie, politicologie en criminologie) deze graad ook gebruikt. Het behalen van de bachelortitel geeft meestal toegang tot de universitaire opleiding tot Master of Science. Als de bachelor via het hbo is behaald, dan moet vaak een schakelprogramma worden gevolgd voordat aan de Master kan worden begonnen. De graad Bachelor of Science wordt internationaal erkend en is qua niveau vergelijkbaar met de vroegere universitaire titel kandidaat. Bij het voeren van de graad wordt deze achter de naam gezet, bijvoorbeeld "N.R. Mulder BSc". (nl)
 • Bachelor of Science (BSc, B.Sc., Bc., B.S. lub BS) – z języka łacińskiego Scientiæ Baccalaureus, licencjacki stopień naukowy przyznany w państwach anglosaskich po ukończeniu studiów, które zwykle trwają od trzech do pięciu lat, w zależności od kraju. Dotyczy nauk technicznych, przyrodniczych oraz ekonomiczych, kształconych w zakresie praktycznym, stosowanym i doświadczalnym. (pl)
 • Bachelor of Science designa uma licenciatura em um país de língua inglesa. É obtido após três anos na Austrália, Nova Zelândia, Índia e África do Sul, e após quatro anos nos Estados Unidos, Inglaterra, País de Gales, Irlanda do Norte, Quebec, Singapura, Arábia Saudita, Escócia e Hong Kong. A primeira universidade a admitir um estudante a receber o grau de Bachelor of Science foi a Universidade de Londres, em 1860. Antes disso o assunto de ciências era incluído na especificidade B.A., notavelmente nos casos de matemática, física, fisiologia e botânica. É normalmente abreviado como B.Sc. ou B.S. (ou raramente como S.B. ou Sc.B.), as iniciais da expressão latina Baccalaureus Scientiæ. Nos Estados Unidos, a obtenção de um título de Bachelor of Science exige que o estudante tenha seguido a maioria de seus cursos (a metade ou três quartos) em disciplinas científicas, ciências naturais, física ou matemática. O restante compõe-se de educação geral. No Reino Unido, as disciplinas podem ser mais variadas, podendo incluir por exemplo ciências econômicas. Porém isto depende da universidade, que pode, em temas similares, conceder o Bachelor of Arts. (pt)
 • Бакала́вр нау́к, бакала́вр <есте́ственных нау́к> (англ. Bachelor of Science, B.S.) — академическая степень, квалификация (в англоязычных странах — учёная степень), приобретаемая студентом после окончания обучения (лицентиатуры), которое длится от трёх до шести лет, в зависимости от страны. Квалификация высшего образования, присуждается после прохождения обучения по выбранной специальности в области технических, естественных и экономических наук и прошедшим практическое, прикладное и экспериментальное обучение. Такая квалификация (англ. Bachelor of Science) существует в ряде стран, участвующих в Болонском процессе, а также в высших учебных заведениях США, Канады, стран Содружества и др. Этот термин, часто сокращаемый до BSc., B.Sc., Bc., B.S. или реже до BS, происходит от латинского выражения Scientiæ Baccalaureus. Квалификация впервые присуждена Лондонским университетом в 1860 году. (ru)
 • 理學學士(英語:Bachelor of Science,拉丁語:Baccalaureus Scientia,简称B.S.,BS,B.Sc.或BSc),或稱理學士,大學本科學位,授予修讀自然科學相關專業,完成大學本科(台灣稱為大學部)學業的畢業生。 台灣的理學學士、工學學士、農學學士的英文都是Bachelor of Science,只在Science後面以in這個前置詞做區別,in Engineering是工學院畢業生,in Agriculture是農學院畢業生。 香港的工學學士一般不算作理學士(Bachelor of Science),一般稱為Bachelor of Engineering。其他較專門理學相關的學科仍稱作Bachelor of Science,並加上括號指明主修科,如Bachelor of Science (Biochemistry) 漢語名稱的區別通常用以表明畢業生入讀學系的所屬學院:理學院、工學院、農學院。 (zh)
dbo:wikiPageID
 • 21068988 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 22260 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 986540202 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • بكالوريوس العلوم هي شهادة جامعية قائمة في العديد من البلدان، وخاصة في البلدان الجامعية الأنجلوسكسونية. (ar)
 • Le baccalauréat universitaire en sciences (BSc) est un grade universitaire existant dans de nombreux pays, notamment dans les pays de tradition universitaire anglo-saxonne. En France, il correspond à la licence. Le terme baccalauréat en science a existé en France de 1808 à 1927 mais pour désigner l'actuel baccalauréat de l'enseignement secondaire. (fr)
 • 学士(理学)(がくし りがく)、Bachelor of Science (B.S., BS, B.Sc., BSc, Bc.)は、学士の学位の一つ。理学領域の主な学士号の一つで上位の教育課程では修士(理学)や博士(理学)などの学位がある。旧学位制度では理学士と称した。 (ja)
 • Bachelor of Science (BSc, B.Sc., Bc., B.S. lub BS) – z języka łacińskiego Scientiæ Baccalaureus, licencjacki stopień naukowy przyznany w państwach anglosaskich po ukończeniu studiów, które zwykle trwają od trzech do pięciu lat, w zależności od kraju. Dotyczy nauk technicznych, przyrodniczych oraz ekonomiczych, kształconych w zakresie praktycznym, stosowanym i doświadczalnym. (pl)
 • 理學學士(英語:Bachelor of Science,拉丁語:Baccalaureus Scientia,简称B.S.,BS,B.Sc.或BSc),或稱理學士,大學本科學位,授予修讀自然科學相關專業,完成大學本科(台灣稱為大學部)學業的畢業生。 台灣的理學學士、工學學士、農學學士的英文都是Bachelor of Science,只在Science後面以in這個前置詞做區別,in Engineering是工學院畢業生,in Agriculture是農學院畢業生。 香港的工學學士一般不算作理學士(Bachelor of Science),一般稱為Bachelor of Engineering。其他較專門理學相關的學科仍稱作Bachelor of Science,並加上括號指明主修科,如Bachelor of Science (Biochemistry) 漢語名稱的區別通常用以表明畢業生入讀學系的所屬學院:理學院、工學院、農學院。 (zh)
 • Bachelor of Science (latinsky Baccalaureus Scientiae, ve zkratce BS, B.S., BSc či B.Sc., příp. z lat. Scientiae Baccalaureus někdy též ve zkratce SB, S.B. apod.) je titul bakalářského stupně (bachelor's degree) typický pro anglosaský svět. Bachelor of Science obvykle stojí v určitém kontrastu s titulem Bachelor of Arts. Titul Bachelor of Science bývá většinou udělován v oblastech vědy, která je více či méně spjata s matematikou, typicky se jedná o přírodní vědy, technické vědy apod., nicméně různé univerzity či vysoké školy ve světě však mají různé konvence, tradice a zvyklosti, udílen tak může být příp. i v odlišných oblastech vědy. Získat jej lze v řadě zemí světa, např. ve Spojeném království, Spojených státech amerických nebo v Německu. (cs)
 • El bachiller universitario en ciencias (en inglés, bachelor of science) es un título de grado en ciencias muy extendido en los países anglófonos. Se obtiene después de cuatro años de estudios en Norteamérica, Arabia Saudita, Escocia y Hong Kong y de tres años en Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte, Quebec, Singapur, India y Sudáfrica. Este término se encuentra normalmente abreviado como B.Sc. o B.S. (más raramente en S.B. o Sc.B.), iniciales de la expresión latina Baccalaureus Scientiae. * Datos: Q787674 (es)
 • A Bachelor of Science (BS, BSc, SB, or ScB; from the Latin baccalaureus scientiae or scientiae baccalaureus) is a bachelor's degree awarded for programs that generally last three to five years. The first university to admit a student to the degree of Bachelor of Science was the University of London in 1860. (en)
 • Sarjana Sains disingkat S.Si. adalah gelar sarjana untuk bidang ilmu pengetahuan alam. Dalam sejarahnya, gelar akademik ini mulai digunakan pada Tahun 1993 sebelumnya menggunakan gelar Doktorandus (Drs.) atau Doktoranda (Dra.). Padahal gelar Doktorandus atau Doktoranda di luar negeri adalah gelar untuk pendidikan yang setara dengan Magister / Master Cabang-cabang program studi yang menggunakan gelar akademik ini antara lain: * Matematika * Fisika * Kimia * Biologi * Astronomi * Biokimia * Geografi * Ilmu Komputer (in)
 • Bachelor of Science (afkorting: BSc of BS, Latijn: Baccalaureus Scientiae, vertaling: kandidaat in de exacte wetenschappen) is een bachelorgraad in het kader van het Bachelor-Masterstelsel. De graad met toevoeging of Science wordt hier normaliter gebruikt om aan te geven dat men aan een universiteit of hogeschool een driejarige respectievelijk vierjarige bacheloropleiding heeft afgerond in een toegepaste of exacte wetenschap (techniek, econometrie, alle natuurwetenschappen of wiskunde). Echter, in Nederland en Vlaanderen wordt bij sommige sociale wetenschappen (bijvoorbeeld bestuurskunde, psychologie, politicologie en criminologie) deze graad ook gebruikt. (nl)
 • Bachelor of Science designa uma licenciatura em um país de língua inglesa. É obtido após três anos na Austrália, Nova Zelândia, Índia e África do Sul, e após quatro anos nos Estados Unidos, Inglaterra, País de Gales, Irlanda do Norte, Quebec, Singapura, Arábia Saudita, Escócia e Hong Kong. Nos Estados Unidos, a obtenção de um título de Bachelor of Science exige que o estudante tenha seguido a maioria de seus cursos (a metade ou três quartos) em disciplinas científicas, ciências naturais, física ou matemática. O restante compõe-se de educação geral. (pt)
 • Бакала́вр нау́к, бакала́вр <есте́ственных нау́к> (англ. Bachelor of Science, B.S.) — академическая степень, квалификация (в англоязычных странах — учёная степень), приобретаемая студентом после окончания обучения (лицентиатуры), которое длится от трёх до шести лет, в зависимости от страны. Этот термин, часто сокращаемый до BSc., B.Sc., Bc., B.S. или реже до BS, происходит от латинского выражения Scientiæ Baccalaureus. Квалификация впервые присуждена Лондонским университетом в 1860 году. (ru)
rdfs:label
 • بكالوريوس العلوم (ar)
 • Bachelor of Science (cs)
 • Bachelor of Science (en)
 • Bachiller universitario en ciencias (es)
 • Baccalauréat universitaire en sciences (fr)
 • Sarjana Sains (in)
 • 学士(理学) (ja)
 • Bachelor of Science (nl)
 • Bachelor of Science (pl)
 • Бакалавр наук (ru)
 • Bachelor of Science (pt)
 • 理學士 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:almaMater of
is dbo:chairperson of
is dbo:education of
is dbo:head of
is dbo:training of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:almaMater of
is dbp:classesOffered of
is dbp:education of
is dbp:fields of
is dbp:free of
is dbp:head of
is dbp:honorificSuffix of
is dbp:list of
is dbp:training of
is dbp:undergrad of
is dbp:year of
is foaf:primaryTopic of