About: Procurement

An Entity of Type: Band, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Procurement is the method of discovering and agreeing to terms and purchasing goods, services, or other works from an external source, often with the use of a tendering or competitive bidding process. When a government agency buys goods or services through this practice, it is referred to as public procurement.

Property Value
dbo:abstract
 • يعتبر الشراء أحد الوظائف الأساسية في أي نظام اقتصادي، لأن أي عملية تجارية مهما كانت لابد من وجود بائع ومشتري. ويجب التفرقة بين التعريفات الإنجليزية بين الشراء Purchasing وتدبيرات التوريد procurement، حيث أن عملية الشراء جزء من تدبيرات التوريد، لأن تدبيرات التوريد procurement تتضمن سرعة الإنجاز، وتصنيف جودة الموردين، والنقل، والتخزين، بالإضافة إلى عملية الشراء. (ar)
 • En les empreses, l'aprovisionament és una part de la logística que s'ocupa d'aconseguir dels proveïdors els materials necessaris per a la producció. La quantitat i termini d'aquestes necessitats venen determinades bàsicament per les necessitats dels clients, l'optimització de la producció i el nivell d'existències o l'estoc de producte acabat previst per l'empresa. (ca)
 • Beschaffung (auch Procurement, Purchasing oder Akquisition) ist in der Betriebswirtschaftslehre eine betriebliche Funktion in Unternehmen, die sich mit dem Einkauf und der Beschaffungslogistik von Material zur Weiterverarbeitung (Produktionsbetriebe) oder zum Weiterverkauf von Handelswaren (Handel) befasst. (de)
 • Enpresan, hornikuntza edo hornikuntza-katea fluxu fisiko (lehengaiak, produktuak, salmentak, ...) nahiz horiei buruzko informazioaren kudeaketa eta antolakuntza burutzen dituen enpresaren funtzioa da, bereziki bezeroaren eskaerak eta beharrak asebetetzearren. Erosketen kudeaketa, ekoizpen-prozesuaren kudeaketa, marketin eta logistika arloak barnehartzen ditu, besteak beste. Hornikuntza-katearen kudeaketak katearen mailen arteko koordinazioa eta integrazioa nabarmentzen ditu, ikuspuntu batetik eta abantaila konpetitiboa eskuratzearren. Horretarako, besteak beste, just-in-time eta ekoizpen malgurako beste sistema eta tresnak baliatzen ditu, kateko kostuak murrizteko, eta epe luzerako harremanak osatuz hornitzaileekiko, konfiantza eta konpromisoan oinarrituta, sariak eta pizgarriak sortuz, kalitatea hobetzeko. Hornikuntza katea ez dute hornitzaileek eta fabrikatzaileek soilik osatzen, baita garraiolariek, biltegiaz arduratzen direnek, saltzaileek edota bezeroek ere. Antolaketako arlo bakoitzaren barnean, bezeroen eskaera osatu arte egin beharreko funtzio guztiak bere gain hartzen ditu hornikuntza kateak. Funtzio hauek modu anitzekoak izan daitezke, hala nola produktuen garapenera, marketinera, banaketara, finantza arlora, bezeroetara eta beste hainbat adarretara bideratu daitezke. (eu)
 • El aprovisionamiento es la acción de encontrar, adquirir o comprar bienes o servicios u obras de una fuente externa, a menudo mediante una subasta o una licitación. El proceso se usa para asegurar que el comprador recibe los bienes, servicios u obras al mejor precio posible, cuando se comparan aspectos como calidad, cantidad, plazo, y ubicación.​ Las empresas y los organismos públicos a menudo definen los procesos de aprovisionamiento para promover la competencia justa y abierta, a la vez que minimizan los riesgos, como el fraude y la connivencia. (es)
 • Procurement is the method of discovering and agreeing to terms and purchasing goods, services, or other works from an external source, often with the use of a tendering or competitive bidding process. When a government agency buys goods or services through this practice, it is referred to as public procurement. Procurement as an organizational process is intended to ensure that the buyer receives goods, services, or works at the best possible price when aspects such as quality, quantity, time, and location are compared. Corporations and public bodies often define processes intended to promote fair and open competition for their business while minimizing risks such as exposure to fraud and collusion. Almost all purchasing decisions include factors such as delivery and handling, marginal benefit, and fluctuations in the prices of goods. Organisations which have adopted a corporate social responsibility perspective are also likely to require their purchasing activity to take wider societal and ethical considerations into account. On the other hand, the introduction of external regulations concerning accounting practices can affect ongoing buyer-supplier relations in unforeseen manners. (en)
 • L'approvisionnement est une technique ou méthode permettant de livrer à un tiers un bien ou un service. On peut considérer que l'approvisionnement est distingué en deux flux distincts : physique et administratif (informationnel). Le flux administratif est nécessaire à l'envoi et à la réception de données, ordres, commandes, factures, etc. Le flux physique est l'art d'acheminer le bien vers le demandeur, par bateau, avion, camion, chemin de fer, etc. L'approvisionnement répond à toutes contraintes environnantes. La règle première est de livrer de la marchandise, au bon moment, au bon prix, et au meilleur coût selon le choix du demandeur. Le terme anglais procurement est souvent utilisé pour mettre en évidence une gestion plus fine de l'approvisionnement, selon l'objectif : * orienté coût ; * orienté vers la sécurisation de l'approvisionnement. Les exigences sur les approvisionnements se traduisent par le choix de fournisseurs. (fr)
 • Pengadaan merupakan proses kegiatan untuk pemenuhan atau penyediaan kebutuhan dan pasokan barang atau jasa di bawah kontrak atau pembelian langsung untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Pengadaan dapat mempengaruhi keseluruhan proses karena merupakan bagian penting dalam proses tersebut. (in)
 • 調達(ちょうたつ、英: procurement)とは、品物や金銭、サービス、労働力などを用意することである。必要な財物を使える状態にすれば良いので、購入(取得)するだけでなく、賃借(リース)することも多い。金銭の場合には資金調達と呼ぶ。 ロジスティクスにおける調達とは、企業の購買活動である。購入の対象は原材料、その他の消費財のほか、機械、オフィス用品、建物等の購入まで含むとされる。 最近の調達方法には電子調達があり、調達の考え方としてグリーン調達などがある。 (ja)
 • L'approvvigionamento è il reperimento delle materie prime, beni e servizi necessari al funzionamento di un'attività produttiva o al sostentamento della famiglia o di una comunità. Le fasi di approvvigionamento, specialmente per le attività economico-produttive, rivestono estrema importanza economica e per la vita dell'azienda. (it)
 • Inkoop is het proces van kopen van producten, goederen of diensten. Veel bedrijven en organisaties hebben medewerkers die belast zijn met inkoop. De inkoper verwerft goederen en diensten bij externe leveranciers. Het inkoopproces is onderverdeeld in strategische, tactische en operationele inkoop. Een door Van Weele opgestelde cyclus van het inkoopproces wordt 'De 6 stappen van Van Weele' genoemd. De goederen en diensten die door een organisatie worden ingekocht worden vaak onderverdeeld in "directe inkoop", alle goederen en diensten die direct met het eindproduct / dienst te maken hebben, en "indirecte inkoop". Indirect staat voor alles wat ondersteunend is aan het primaire proces of productieproces, zoals onderhoud, energie, uitzendkrachten, kantoorartikelen etc. De indirecte inkoop wordt ook wel aangeduid met NPR, hetgeen staat voor Non Product Related. De directe inkoop wordt ook wel aangeduid met BOM, hetgeen staat voor Bill-of-Materials (stuklijst). (nl)
 • Nabycie – uzyskanie własności lub innego prawa majątkowego w każdy prawem przewidziany sposób np. w drodze umowy, dziedziczenia, dawności. (pl)
 • Aprovisionamento (ocasionalmente também referido pelo termo em Inglês, procurement) é um processo que abrange vários aspectos na relação entre fornecedores e empresa, constituindo um conjunto de atos de administração e negociação do abastecimento da empresa logística. Tal abastecimento envolve matérias-primas, componentes de produção sobressalentes, módulos, produtos acabados e semiacabados, transporte, linhas de montagem e armazéns. Em suma, o aprovisionamento gere todo o ciclo logístico entre empresa e fornecedores e os produtos a adquirir, desde a entrada até ao momento da produção das mercadorias. Como o cliente procura o melhor fornecedor, o aprovisionamento procura o melhor processo de negociação com os fornecedores. (pt)
 • Снабжение (от англ. procurement) — совокупность практических методов и приемов, а также инструментов, применяемых в процессе организации закупок, предоставления объектов в аренду, распределения заказов в ходе осуществления конкурсных торгов, концессию с целью рационализации процедур, облегчения их для участников, соблюдения справедливости, предотвращения коррупции; форма управленческой технологии. В основе прокьюремента лежит соблюдение принципов открытости (гласности), равноправия претендентов, эффективности заключаемых сделок, ответственности сторон — участников контракта. Прокьюремент означает также деятельность, обеспечивающую поиск и соединение компаньонов будущей сделки, заключение договоров, соглашений. (ru)
 • Постачання — частина логістики, яке охоплює власне закупівлю, складування, транспортування, оприходування товарів, внутрішню перевірку й зберігання закупленого. Використовується також як синонім терміна закупівельна логістика, або вхідна логістика. Інтегроване управління товарорухом — концепція постачання фірми, яка вважає за потрібне інтеграцію своєї системи постачання з системами постачальників і споживачів. Мета цієї концепції — досягнення максимальної продуктивності всієї системи розподілу. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 763365 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 53273 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1124170132 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:agency
 • Defense Acquisition University (en)
dbp:archiveDate
 • 2011-07-28 (xsd:date)
dbp:archiveUrl
dbp:url
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:isPartOf
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • يعتبر الشراء أحد الوظائف الأساسية في أي نظام اقتصادي، لأن أي عملية تجارية مهما كانت لابد من وجود بائع ومشتري. ويجب التفرقة بين التعريفات الإنجليزية بين الشراء Purchasing وتدبيرات التوريد procurement، حيث أن عملية الشراء جزء من تدبيرات التوريد، لأن تدبيرات التوريد procurement تتضمن سرعة الإنجاز، وتصنيف جودة الموردين، والنقل، والتخزين، بالإضافة إلى عملية الشراء. (ar)
 • En les empreses, l'aprovisionament és una part de la logística que s'ocupa d'aconseguir dels proveïdors els materials necessaris per a la producció. La quantitat i termini d'aquestes necessitats venen determinades bàsicament per les necessitats dels clients, l'optimització de la producció i el nivell d'existències o l'estoc de producte acabat previst per l'empresa. (ca)
 • Beschaffung (auch Procurement, Purchasing oder Akquisition) ist in der Betriebswirtschaftslehre eine betriebliche Funktion in Unternehmen, die sich mit dem Einkauf und der Beschaffungslogistik von Material zur Weiterverarbeitung (Produktionsbetriebe) oder zum Weiterverkauf von Handelswaren (Handel) befasst. (de)
 • El aprovisionamiento es la acción de encontrar, adquirir o comprar bienes o servicios u obras de una fuente externa, a menudo mediante una subasta o una licitación. El proceso se usa para asegurar que el comprador recibe los bienes, servicios u obras al mejor precio posible, cuando se comparan aspectos como calidad, cantidad, plazo, y ubicación.​ Las empresas y los organismos públicos a menudo definen los procesos de aprovisionamiento para promover la competencia justa y abierta, a la vez que minimizan los riesgos, como el fraude y la connivencia. (es)
 • Pengadaan merupakan proses kegiatan untuk pemenuhan atau penyediaan kebutuhan dan pasokan barang atau jasa di bawah kontrak atau pembelian langsung untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Pengadaan dapat mempengaruhi keseluruhan proses karena merupakan bagian penting dalam proses tersebut. (in)
 • 調達(ちょうたつ、英: procurement)とは、品物や金銭、サービス、労働力などを用意することである。必要な財物を使える状態にすれば良いので、購入(取得)するだけでなく、賃借(リース)することも多い。金銭の場合には資金調達と呼ぶ。 ロジスティクスにおける調達とは、企業の購買活動である。購入の対象は原材料、その他の消費財のほか、機械、オフィス用品、建物等の購入まで含むとされる。 最近の調達方法には電子調達があり、調達の考え方としてグリーン調達などがある。 (ja)
 • L'approvvigionamento è il reperimento delle materie prime, beni e servizi necessari al funzionamento di un'attività produttiva o al sostentamento della famiglia o di una comunità. Le fasi di approvvigionamento, specialmente per le attività economico-produttive, rivestono estrema importanza economica e per la vita dell'azienda. (it)
 • Nabycie – uzyskanie własności lub innego prawa majątkowego w każdy prawem przewidziany sposób np. w drodze umowy, dziedziczenia, dawności. (pl)
 • Снабжение (от англ. procurement) — совокупность практических методов и приемов, а также инструментов, применяемых в процессе организации закупок, предоставления объектов в аренду, распределения заказов в ходе осуществления конкурсных торгов, концессию с целью рационализации процедур, облегчения их для участников, соблюдения справедливости, предотвращения коррупции; форма управленческой технологии. В основе прокьюремента лежит соблюдение принципов открытости (гласности), равноправия претендентов, эффективности заключаемых сделок, ответственности сторон — участников контракта. Прокьюремент означает также деятельность, обеспечивающую поиск и соединение компаньонов будущей сделки, заключение договоров, соглашений. (ru)
 • Постачання — частина логістики, яке охоплює власне закупівлю, складування, транспортування, оприходування товарів, внутрішню перевірку й зберігання закупленого. Використовується також як синонім терміна закупівельна логістика, або вхідна логістика. Інтегроване управління товарорухом — концепція постачання фірми, яка вважає за потрібне інтеграцію своєї системи постачання з системами постачальників і споживачів. Мета цієї концепції — досягнення максимальної продуктивності всієї системи розподілу. (uk)
 • Enpresan, hornikuntza edo hornikuntza-katea fluxu fisiko (lehengaiak, produktuak, salmentak, ...) nahiz horiei buruzko informazioaren kudeaketa eta antolakuntza burutzen dituen enpresaren funtzioa da, bereziki bezeroaren eskaerak eta beharrak asebetetzearren. Erosketen kudeaketa, ekoizpen-prozesuaren kudeaketa, marketin eta logistika arloak barnehartzen ditu, besteak beste. Hornikuntza-katearen kudeaketak katearen mailen arteko koordinazioa eta integrazioa nabarmentzen ditu, ikuspuntu batetik eta abantaila konpetitiboa eskuratzearren. Horretarako, besteak beste, just-in-time eta ekoizpen malgurako beste sistema eta tresnak baliatzen ditu, kateko kostuak murrizteko, eta epe luzerako harremanak osatuz hornitzaileekiko, konfiantza eta konpromisoan oinarrituta, sariak eta pizgarriak sortuz, k (eu)
 • L'approvisionnement est une technique ou méthode permettant de livrer à un tiers un bien ou un service. On peut considérer que l'approvisionnement est distingué en deux flux distincts : physique et administratif (informationnel). Le flux administratif est nécessaire à l'envoi et à la réception de données, ordres, commandes, factures, etc. Le flux physique est l'art d'acheminer le bien vers le demandeur, par bateau, avion, camion, chemin de fer, etc. Le terme anglais procurement est souvent utilisé pour mettre en évidence une gestion plus fine de l'approvisionnement, selon l'objectif : (fr)
 • Procurement is the method of discovering and agreeing to terms and purchasing goods, services, or other works from an external source, often with the use of a tendering or competitive bidding process. When a government agency buys goods or services through this practice, it is referred to as public procurement. (en)
 • Inkoop is het proces van kopen van producten, goederen of diensten. Veel bedrijven en organisaties hebben medewerkers die belast zijn met inkoop. De inkoper verwerft goederen en diensten bij externe leveranciers. Het inkoopproces is onderverdeeld in strategische, tactische en operationele inkoop. Een door Van Weele opgestelde cyclus van het inkoopproces wordt 'De 6 stappen van Van Weele' genoemd. (nl)
 • Aprovisionamento (ocasionalmente também referido pelo termo em Inglês, procurement) é um processo que abrange vários aspectos na relação entre fornecedores e empresa, constituindo um conjunto de atos de administração e negociação do abastecimento da empresa logística. Tal abastecimento envolve matérias-primas, componentes de produção sobressalentes, módulos, produtos acabados e semiacabados, transporte, linhas de montagem e armazéns. (pt)
rdfs:label
 • Procurement (en)
 • توريد (ar)
 • Aprovisionament (ca)
 • Beschaffung (de)
 • Aprovisionamiento (es)
 • Hornikuntza (enpresa) (eu)
 • Pengadaan (in)
 • Approvisionnement (fr)
 • Approvvigionamento (it)
 • 調達 (ja)
 • Inkoop (nl)
 • Nabycie (pl)
 • Aprovisionamento (pt)
 • Прокьюремент (ru)
 • Постачання (uk)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
skos:exactMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:genre of
is dbo:industry of
is dbo:occupation of
is dbo:product of
is dbo:service of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:criminalActivities of
is dbp:services of
is gold:hypernym of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License