A private limited company is a type of business entity in "private" ownership used in many jurisdictions, in contrast to "public" ownership, with some differences from country to country. Private limited companies have a limited number of employees which normally is 50. Examples include LLC in the US, private company limited by shares in the UK, GmbH in Germany, společnost s ručením omezeným in the Czech Republic or Društvo sa ograničenom odgovornošću in Serbia. The benefit of having a private limited company is that there is limited liabilities and depending on each one’s point of view this next point could either be a benefit or a disadvantage. Shares can only be sold to shareholders in the business that means that it can be difficult to liquidate them.

Property Value
dbo:abstract
 • شركة ذات مسؤولية محدودة وتختصر ش.ذ.م.م. وأحيانا يكتفى باختصار ذ.م.م. (بالإنجليزية: L.L.C Limited Liability Company) وهي تعني: شركة تتألف من شخصين أو أكثر، وتكون مسؤولية الشريك فيها عن ديونها والالتزامات المترتبة عليها وخسائرها بمقدار حصته في رأس مالها. وتنتقل حصة الشريك إذا توفى إلى ورثته أو من يوصي لهم بأي حصة. ولا يزيد عدد الشركاء في هذه الشركة عن خمسين شريكاً. وفي قانون الغالبية الساحقة من السلطات القضائية للولايات المتحدة هو الشكل القانوني للشركة التجارية التي توفر مسؤولية محدودة إلى اصحابها. في كثير من الأحيان وبشكل غير صحيح تسمى "شراكة ذات مسؤولية محدودة" (بدلا من الشركة)، انه كيان هجين من أعمال ذات خصائص معينة لكلا من مؤسسة وشراكة أو (اعتمادا على كم مالكا هناك). ُإن (ذ.م.م)، على الرغم من أنها كيان تجاري، هي نوع من وليس شراكة. السمة الأساسية التي تشترك فيها شركة ذات مسؤولية محدودة مع كيان ذو مسؤولية محدودة ؛و السمة الأساسية التي تشترك فيها مع الشراكة هو توافر نظام الشفاف. غالبا ما يكون أكثر مرونة من الشراكة كماأنها مناسبة تماما للشركات ذات مالك واحد. من المهم أن نفهم أن المسؤولية المحدودة لا تعبر دائما عن الحماية الكاملة لاصحابها من الالتزامات الشخصية. يمكن للمحاكم ذات المسئولية المحدودة عندما يحدث نوع من الغش أو التلفيق، أو في ظل أوضاع معينة، حيث يستخدم صاحب الشركة بوصفها "الأنا". (ar)
 • Societat de responsabilitat limitada (SRL), anomenada també Societat limitada (SL), és un tipus d'empresa mercantil en la qual el capital està dividit en quotes socials de diferent valor, amb títols innegociables ni denominables participacions i en la qual la responsabilitat dels socis se circumscriu exclusivament al capital aportat per cadascun. En la raó social d'aquest tipus de societat ha quedar clar que la societat és de responsabilitat limitada. Si s'omet aquesta circumstància, els socis responen de les obligacions de la societat. Les resolucions en la societat les adopten els socis. Aquests individus són els creadors d'aquest tipus de societat. El contracte haurà d'establir de quina forma s'adoptaran aquestes decisions. El procediment habitual és que les decisions siguin adoptades en la Reunió de Socis. Quan la decisió tingui a veure amb la modificació del contracte social, si algun dels socis té la majoria necessària per a prendre per si només la decisió, que varia segons si el contracte ho ha previst (més de la meitat del capital social) o no (tres quartes parts del capital social), la llei exigeix el vot d'un altre soci en el mateix sentit. Malgrat la similitud entre la Societat anònima i la Societat Limitada (capital dividit en accions o participacions, responsabilitat dels accionistes/socis al capital aportat) la major diferència radica en la personalitat dels socis de la Societat Limitada. És a dir, tot i que ambdues figures jurídiques es denominen societats capitalistes (on allò que importa és el capital aportat), la societat limitada es distingeix de l'anònima perquè, a més de ser capitalista, també té un toc personalista, això és, no només li importa el capital aportat, sinó també les persones que posen el capital. Per això, quan un soci vulgui desprendre's de les seves participacions, els altres socis tendran dret preferent a adquirir-les, ja que, donat aquest caràcter un poc més personalista, la societat limitada protegeix els socis enfront d'entrades de nous socis no desitjats. Per aquest motiu, per a tenir un control més detallat dels socis que componen la societat, la gran majoria de societats que es funden són societats limitades. (ca)
 • Kompanio kun limigita respondeco (KlR; en pluraj aliaj lingvoj nomate "Societo kun limigita respondeco", mallongigo ekzemple germane GmbH, angle LLC aŭ WLL aŭ Ltd, france SARL, hungare Kft, portugale Ltda) estas komerca asocio, apartenanta al kapitalaj asocioj. Ĝi estas leĝa personaĵo de la privata juro, en kiu per depono de kapitalo partoprenas aliaj leĝaj aŭ naturaj personoj. Temas pri organiza formo de firmao. Kiel leĝa personaĵo, la kompanio (respektive "societo") kun limigita respondeco memstare havas rajtojn kaj devojn: ĝi povas aĉeti posedaĵon, interkonsenti kontraktojn kaj en juraj kortumoj akuzi aŭ esti akuzata. Kiel indikas la nomo, la societo respondecas aŭ garantias pri siaj agoj nur ĝis la sumo de sia societa kapitalo, sed ne per la privata posedaĵo de la unuopaj societaj membroj. La fondon, funkcion, malfondon kaj aliajn priskribas lokaj, naciaj leĝoj. (eo)
 • A private limited company is a type of business entity in "private" ownership used in many jurisdictions, in contrast to "public" ownership, with some differences from country to country. Private limited companies have a limited number of employees which normally is 50. Examples include LLC in the US, private company limited by shares in the UK, GmbH in Germany, společnost s ručením omezeným in the Czech Republic or Društvo sa ograničenom odgovornošću in Serbia. The benefit of having a private limited company is that there is limited liabilities and depending on each one’s point of view this next point could either be a benefit or a disadvantage. Shares can only be sold to shareholders in the business that means that it can be difficult to liquidate them. (en)
 • Una Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) o Sociedad Limitada (S.L.L.) es un tipo de sociedad mercantil, en la cual la responsabilidad está limitada al capital aportado, y por lo tanto, en el caso de que se contraigan deudas, no responde con el patrimonio personal de los socios, sino al aportado en dicha empresa Limitada (LTDA). Presenta como una sociedad de tipo capitalista en la que el capital, que estará dividido en participaciones sociales, se integrará por las aportaciones de todos los socios, quienes no responderán personalmente de las deudas sociales. Las ACCIONES sociales no son equivalentes a las acciones de las sociedades anónimas, dado que existen obstáculos legales a su transmisión. Además, no tienen carácter de «valor» y no puede estar representada por medio de títulos o anotaciones en cuenta, siendo obligatoria su transmisión por medio del documento público que se inscribirá en el . Se constituirá en escritura pública y posteriormente en la inscripción del registro mercantil, momento en el que adquiere personalidad jurídica. En México, como un ejemplo, una SRL está limitada a un máximo de 20 socios, mientras que en Argentina, la cantidad máxima de socios asciende a 50.​​ La gestión y administración de la empresa se encarga a un órgano social. Este órgano directivo está conformado por la Junta General y por los socios, que son los que dirigen la empresa. (es)
 • Erantzukizun mugatuko sozietatea (EMS) merkataritza sozietate mota bat da. Beren erantzukizuna beren ekarpenetara mugatuta dago eta beraz, bazkideek ez dute sozietatearen zorrengatik erantzuten. Sozietatearen zorrengatik sozietatearen ondareak soilik erantzungo du. Bazkideek partaidetzak meta ditzakete, zatiezinak direla aipatu beharrekoa da. Halaber, partaidetzak ezin dira nahieran besterenganatu, bazkideek eroslehentasun-eskubidea baitaukate. Sozietateen gaineko zerga ere ordaindu behar dute. Halaber, gutxieneko kapitalari dagokionez, gutxienez 3000€koa da. Bestalde, erantzukizuna mugatua da eta jarritako kapitala kontuan izanda arabera dagokion erantzuna egokitzen da. Kudeaketa organoak honetan datza, bi mota dauzkagu: * SOLIDARIOA/MANKOMUNATUA: Bazkide bat/bi edo gehiago * ADMINISTRAZIO-KONTSEILU BAT: Gutxienez 3 bazkide eta gehienez 12 bazkide * Aipaturiko bi eratan administratzaileak bazkideak izan daitezke edo ez. (eu)
 • 유한책임회사(有限責任會社, limited liability company. LLC)는 2012년 개정된 상법에 도입된 회사의 형태이다. 유한책임회사의 내부관계에 관하여는 정관이나 상법에 다른 규정이 없으면 합명회사에 관한 규정을 준용한다. 주식회사의 경직된 지배구조 보다 신속하고 유연하며 탄력적인 지배구조를 가지고 있고, 출자자가 직접 경영에 참여할 수 있으며 각 사원이 출자금액만을 한도로 책임을 지므로, 고도의 기술을 보유하고 있으며 초기 상용화에 어려움을 겪는 청년 벤처 창업에 적합하다. (ko)
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) – forma prawna przedsiębiorstwa utworzonego przez jedną lub więcej osób, zwanych wspólnikami, które odpowiadają za zobowiązania przedsiębiorstwa w ograniczonym zakresie; licznie spotykana w krajach Europy. (pl)
 • A sociedade de responsabilidade limitada, também conhecida como sociedade limitada (normalmente abreviado por LTDA. ou Ltda.), é um tipo específico de empresa em que os sócios não podem ser responsabilizados pelos prejuízos advindos da atividade da sociedade para além das suas participações (quotas ou cotas), salvo em casos especiais, previstos em lei, como no abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC) e relativamente aos tributos devidos, após a liquidação da sociedade (art. 134, VII, CTN). Tal arranjo tem o objetivo de proteger o patrimônio pessoal dos sócios no caso de falência ou outro mecanismo jurídico que determine o fim da sociedade empresária. (pt)
 • О́бщество с ограни́ченной отве́тственностью (ООО) — учреждённое одним или несколькими юридическими и/или физическими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого разделён на доли; участники общества — учредители — не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей или акций в уставном капитале общества, но только до тех пор, пока общество не находится в стадии банкротства. При банкротстве общества участники несут субсидиарную ответственность по долгам общества всем имеющимся у них имуществом. В иностранном контексте может использоваться термин компания с ограниченной ответственностью. (ru)
 • Товари́ство з обме́женою відповіда́льністю (скорочено «ТОВ» або «ТзОВ») — організація, суб'єкт господарювання, статутний капітал якої поділений на частки, розмір яких встановлюється статутом товариства. Товариство з обмеженою відповідальністю є різновидом господарських товариств. Сутність товариства з обмеженою відповідальністю в тому, що такого товариства відповідають за його зобов'язаннями в обмеженому об'ємі. Назва товариство з обмеженою відповідальністю не означає обмеження відповідальності товариства як суб'єкта господарського права певними розмірами майна або грошових коштів, йдеться про обмеження відповідальності учасників, які несуть ризик збитків у межах їхніх внесків до статутного капіталу, які вони можуть втратити. Але додаткових вимог до учасників не висуваються, стягнути з учасників додаткові суми (на відміну від повного чи командитного товариства) не можна. (uk)
dbo:wikiPageID
 • 802895 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 51640 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 986547186 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • A private limited company is a type of business entity in "private" ownership used in many jurisdictions, in contrast to "public" ownership, with some differences from country to country. Private limited companies have a limited number of employees which normally is 50. Examples include LLC in the US, private company limited by shares in the UK, GmbH in Germany, společnost s ručením omezeným in the Czech Republic or Društvo sa ograničenom odgovornošću in Serbia. The benefit of having a private limited company is that there is limited liabilities and depending on each one’s point of view this next point could either be a benefit or a disadvantage. Shares can only be sold to shareholders in the business that means that it can be difficult to liquidate them. (en)
 • 유한책임회사(有限責任會社, limited liability company. LLC)는 2012년 개정된 상법에 도입된 회사의 형태이다. 유한책임회사의 내부관계에 관하여는 정관이나 상법에 다른 규정이 없으면 합명회사에 관한 규정을 준용한다. 주식회사의 경직된 지배구조 보다 신속하고 유연하며 탄력적인 지배구조를 가지고 있고, 출자자가 직접 경영에 참여할 수 있으며 각 사원이 출자금액만을 한도로 책임을 지므로, 고도의 기술을 보유하고 있으며 초기 상용화에 어려움을 겪는 청년 벤처 창업에 적합하다. (ko)
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) – forma prawna przedsiębiorstwa utworzonego przez jedną lub więcej osób, zwanych wspólnikami, które odpowiadają za zobowiązania przedsiębiorstwa w ograniczonym zakresie; licznie spotykana w krajach Europy. (pl)
 • A sociedade de responsabilidade limitada, também conhecida como sociedade limitada (normalmente abreviado por LTDA. ou Ltda.), é um tipo específico de empresa em que os sócios não podem ser responsabilizados pelos prejuízos advindos da atividade da sociedade para além das suas participações (quotas ou cotas), salvo em casos especiais, previstos em lei, como no abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC) e relativamente aos tributos devidos, após a liquidação da sociedade (art. 134, VII, CTN). Tal arranjo tem o objetivo de proteger o patrimônio pessoal dos sócios no caso de falência ou outro mecanismo jurídico que determine o fim da sociedade empresária. (pt)
 • شركة ذات مسؤولية محدودة وتختصر ش.ذ.م.م. وأحيانا يكتفى باختصار ذ.م.م. (بالإنجليزية: L.L.C Limited Liability Company) وهي تعني: شركة تتألف من شخصين أو أكثر، وتكون مسؤولية الشريك فيها عن ديونها والالتزامات المترتبة عليها وخسائرها بمقدار حصته في رأس مالها. وتنتقل حصة الشريك إذا توفى إلى ورثته أو من يوصي لهم بأي حصة. ولا يزيد عدد الشركاء في هذه الشركة عن خمسين شريكاً. (ar)
 • Societat de responsabilitat limitada (SRL), anomenada també Societat limitada (SL), és un tipus d'empresa mercantil en la qual el capital està dividit en quotes socials de diferent valor, amb títols innegociables ni denominables participacions i en la qual la responsabilitat dels socis se circumscriu exclusivament al capital aportat per cadascun. Per aquest motiu, per a tenir un control més detallat dels socis que componen la societat, la gran majoria de societats que es funden són societats limitades. (ca)
 • Kompanio kun limigita respondeco (KlR; en pluraj aliaj lingvoj nomate "Societo kun limigita respondeco", mallongigo ekzemple germane GmbH, angle LLC aŭ WLL aŭ Ltd, france SARL, hungare Kft, portugale Ltda) estas komerca asocio, apartenanta al kapitalaj asocioj. Ĝi estas leĝa personaĵo de la privata juro, en kiu per depono de kapitalo partoprenas aliaj leĝaj aŭ naturaj personoj. Temas pri organiza formo de firmao. (eo)
 • Una Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) o Sociedad Limitada (S.L.L.) es un tipo de sociedad mercantil, en la cual la responsabilidad está limitada al capital aportado, y por lo tanto, en el caso de que se contraigan deudas, no responde con el patrimonio personal de los socios, sino al aportado en dicha empresa Limitada (LTDA). Presenta como una sociedad de tipo capitalista en la que el capital, que estará dividido en participaciones sociales, se integrará por las aportaciones de todos los socios, quienes no responderán personalmente de las deudas sociales. (es)
 • Erantzukizun mugatuko sozietatea (EMS) merkataritza sozietate mota bat da. Beren erantzukizuna beren ekarpenetara mugatuta dago eta beraz, bazkideek ez dute sozietatearen zorrengatik erantzuten. Sozietatearen zorrengatik sozietatearen ondareak soilik erantzungo du. * SOLIDARIOA/MANKOMUNATUA: Bazkide bat/bi edo gehiago * ADMINISTRAZIO-KONTSEILU BAT: Gutxienez 3 bazkide eta gehienez 12 bazkide * Aipaturiko bi eratan administratzaileak bazkideak izan daitezke edo ez. (eu)
 • О́бщество с ограни́ченной отве́тственностью (ООО) — учреждённое одним или несколькими юридическими и/или физическими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого разделён на доли; участники общества — учредители — не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей или акций в уставном капитале общества, но только до тех пор, пока общество не находится в стадии банкротства. При банкротстве общества участники несут субсидиарную ответственность по долгам общества всем имеющимся у них имуществом. (ru)
 • Товари́ство з обме́женою відповіда́льністю (скорочено «ТОВ» або «ТзОВ») — організація, суб'єкт господарювання, статутний капітал якої поділений на частки, розмір яких встановлюється статутом товариства. Товариство з обмеженою відповідальністю є різновидом господарських товариств. (uk)
rdfs:label
 • شركة ذات مسؤولية محدودة (ar)
 • Societat de responsabilitat limitada (ca)
 • Private limited company (en)
 • Kompanio kun limigita respondeco (eo)
 • Sociedad de responsabilidad limitada (es)
 • Erantzukizun mugatuko sozietate (eu)
 • 유한책임회사 (ko)
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (pl)
 • Sociedade de responsabilidade limitada (pt)
 • Общество с ограниченной ответственностью (ru)
 • Товариство з обмеженою відповідальністю (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:childOrganisation of
is dbo:genre of
is dbo:legalForm of
is dbo:parentCompany of
is dbo:type of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:companyType of
is dbp:genre of
is dbp:status of
is dbp:type of
is foaf:primaryTopic of