An Entity of Type: school, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A primary school (in Ireland, the United Kingdom, Australia, New Zealand, Jamaica, and South Africa), junior school (in Australia), elementary school or grade school (in North America and the Philippines) is a school for primary education of children who are five to eleven years of age. Primary schooling proceeds pre-school and precedes secondary schooling.

Property Value
dbo:abstract
 • Primární vzdělávání je první část formálního vzdělávání, která je v České republice realizována 1. stupněm základní školy, jeho výsledek je označován jako základní vzdělání a odpovídá 1. stupni v mezinárodní klasifikaci ISCED (začíná mezi 5. až 7. rokem dítěte). Primární vzdělávání je začátek povinné školní docházky. Cílem primárního vzdělávání je podle ISCED naučit číst, psát a počítat a položit solidní základ pro další vzdělávání. Předstupněm primárního vzdělávání je předškolní vzdělávání (jesle, mateřská škola), po něm následuje sekundární vzdělávání. Podle UNICEF má poskytnutí základního vzdělání mnoho pozitivních efektů: snižuje chudobu, snižuje dětskou úmrtnost, posiluje rovnost pohlaví, zvyšuje porozumění a ochranu přírody. Od roku 1989 je vzdělání považováno za základní lidské právo dítěte; Článek 28 Úmluvy o právech dítěte stanoví, že základní vzdělávání by mělo být bezplatné a povinné, zatímco různé formy sekundárního vzdělávání, včetně všeobecného a odborného vzdělávání, by měly být dostupné a přístupné každému dítěti. (cs)
 • Základní škola je všeobecně vzdělávací škola primárního vzdělávání, která odpovídá 1. a 2. stupni v mezinárodní klasifikaci ISCED. Žáci obvykle zahajují povinnou školní docházku nástupem do 1. třídy základní školy ve věku 6 let. Ve všech vyspělých a ve většině rozvojových zemí je docházka do základní školy povinná, ale různě dlouhá. V některých zemích existuje možnost povolení individuálního domácího vzdělávání na žádost rodičů. Obecným cílem základní školy je poskytovat žákům takové základy všeobecného vzdělání, které je připraví pro vstup do různých typů sekundárního vzdělávání, ale učí se také konfrontovat s vrstevníky a naučit se řešit problémy. V některých zemích jsou stupně ISCED 2 a 3 (tj. 2. stupeň ZŠ a střední škola) sloučeny v jedné škole včetně počítání ročníků, např. Gymnasium v Německu, víceleté gymnázium v Česku, většina středních škol v USA apod. Obdobný systém fungoval také v Československu do roku 1948. V Česku i v dalších zemích bývají stupně ISCED 1 a 2 spojené organizačně i budovou (a počítáním ročníků). (cs)
 • التعليم الابتدائي أو الأساسي هي مستوى تعليمي أولي يتكون غالبا من 5 أو 6 مراحل (تتفاوت من دولة إلى أخرى) كل مرحلة مدتها كاملة. يتعلم التلميذ في هذه المرحلة التعليمية المبادئ الأساسية والتمهيدية. المرحلة التي تعقبها هي الإعدادية.أو المتوسطة وهي المدة التعليمية البالغة 3 أو 4 سنوات تنتهي بامتحان شهادة التعليم الأساسي أو المتوسط . (ar)
 • التعليم الأساسي هي المرحلة الدراسية الابتدائية والإعدادية معا، إذ تحوي هذه المرحلة التسع السنوات الدراسية التي تسبق التعليم الثانوي. بعد التعليم الأساسي يحق للتلميذ الاختيار بين المدارس المهنية والتعليم الثانوي بشعبه المختلفة (، ، ، ).تنقسم هذه المرحلة في عدد من البلدان لمرحلتين مرحلة اولي تنطلق من سن السادسة سنوات الي سن الثانية عشر تليها مباشرة المرحلة الاعدادية بثلاثة سنواتتعريف التعليم الأساسي:هناك العديد من التعريفات للتعليم الأساسي أحد هذه التعريفات "هو القدر الأساسي من المعارف والعلوم التي تلتزم الدولة بنشرها بين شعبها وهي تختلف في عدد السنين والمراحل من دولة لاخرى (ar)
 • Το δημοτικό σχολείο είναι μαζί με το νηπιαγωγείο μέρος της βασικής, υποχρεωτικής, πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στην Ελλάδα σήμερα αποτελείται από έξι τάξεις και είναι εξαετούς διάρκειας (Α' - ΣΤ' Δημοτικού). Η φοίτηση στο δημοτικό σχολείο αρχίζει συνήθως στην ηλικία των έξι ετών. Μετά την παρακολούθηση του Δημοτικού, η υποχρεωτική εκπαίδευση συνεχίζεται με το τριετές Γυμνάσιο, το οποίο μαζί με το Λύκειο αποτελεί μέρος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. (el)
 • Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι συνήθως το πρώτο στάδιο της . Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση ακολουθεί τη και προηγείται του γυμνασίου και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η Διεθνής Πρότυπη Ταξινόμηση της Εκπαίδευσης θεωρεί την πρωτοβάθμια εκπαίδευση ως ενιαία φάση όπου τα προγράμματα συνήθως σχεδιάζονται ώστε να διδάξουν βασικές δεξιότητες ανάγνωσης, γραφής και μαθηματικών και γενικότερα να χτήσει ένα γερό θεμέλιο μάθησης. Στην διεθνή πρότυπη ταξινόμηση της εκπαίδευσης, η πρωτοβάθμια εκπαίδευση ταξινομείται με τον αριθμό 1 (ISCED 1): Πρωτοβάθμια εκπαίδευση ή πρώτο στάδιο βασικής εκπαίδευσης. (el)
 • La elementa edukado (konata ankaŭ kiel baza edukado, elementa instruado, unuaranga edukado aŭ unuaranga instruado) estas tiu kiu certigas akuratan alfabetigon, tio estas, la edukado kiu instruas al legado, skribo, baza kalkulo kaj kelkaj el la kulturaj konceptoj konsiderataj nemalhaveblaj, nomitaj bazaj kaj ŝlosilaj kompetentecoj. La unua termino referencas al la aro de konoj, kapabloj kaj sintenoj taŭgaj por la propra kunteksto; kaj la dua, referencas al la kompetentecoj kiujn ĉiu persono bezonas por sia propra persona disvolvigo, laŭ la Rekomendo de la Eŭropa Parlamento kaj de la Konsilio de Eŭropo de 18a de decembro 2006 pri la kompetentecoj ŝlosilaj por la permanenta lernado (2006/962/CE). Ties celo estas havigi al studentoj komunan formadon kiu ebligu la disvolvigon de la individuaj kapabloj kaj movlertecoj, de persona ekvilibro; de socia rilato kaj agado per la akiro de la kulturaj bazaj elementoj; de la menciitaj lernaĵoj. La baza edukado estas la unua de ses jaroj establita kaj strukturita de la edukado kiun oni okazigas ekde la 6a jaro ĝis la 12a jaro, depende de la lando. Antaŭa al tiu oni trovas la etapon konatan kiel Infana Edukado aŭ Antaŭlerneja Edukado. La diversaj landoj starigas regulojn por atingi, ke la infanaj ricevu sian bazan edukadon. Ĝi estas la unua paŝo por la duaranga kaj supera edukado. En la plej parto de landoj ĝi konstituas devigan eduketapon kaj estas havigita en bazlernejoj. (eo)
 • Elementa lernejo estas la unua lernejo (deviga en kelkaj landoj) por 6-jaraj infanoj, kie ili lernas legi, skribi, kalkuli kaj ekscias unuajn informojn pri historio kaj geografio. En kelkaj landoj oni komprenas sub la nocio "elementa" nur la unuajn kvar klasojn (ĝis la 10-a jaro de infano), en aliaj landoj 8 aŭ 9 klasojn (ĝis la 15-a jaro). En tiuj landoj, kies elementaj lernejoj havas nur kvar klasojn, la klasojn 5 ĝis 9 kovras la diversaj tipoj de mezlernejoj. En la superaj klasoj de la elementa respektive meza lernejo oni instruas fundamentojn de unuopaj sciencoj: matematiko, fiziko, kemio, zoologio, botaniko, mineralogio, astronomio. (eo)
 • Die Grundschulpädagogik ist allgemein die Pädagogik für das Handeln an Grundschulen beziehungsweise in Primarstufen. (de)
 • Hezkuntza-sistema ofizialetan, lehen hezkuntza haur hezkuntzaren ondoren 6-12 urte bitarteko haurrek, kasu gehienetan, jasotzen duten hezkuntza-aldia da, herrialde gehienetan derrigorrezkoa eta doakoa dena. Hezkuntza aldi horretako helburuak haurraren irakurmena garatzea, haurrak modu zuzenean idatzi eta kalkulu aritmetikoa ikasi, gizarte eta naturaren oinarrizko ezaupideak jaso, zentzu artistikoa garatu eta giza-harremanak eta afektibitatea garatzea izaten dira. Lehen hezkuntzaren ondorengo hezkuntza-aldia bigarren hezkuntza da. Lehen hezkuntza, lehen hezkuntzako eskola edo oinarrizko eskola Europan normalean sei urtetik hamabi urte bitarteko haurrentzako eskola da, eta bertan umeek jasotzen dute. Normalean, haur eskola edo eskolaurrearen ondoren dator, eta bigarren hezkuntza baino lehen. Nazioarteko Hezkuntzaren Sailkapen Estandarrak lehen hezkuntza fase bakartzat jotzen du, curriculumak normalean irakurtzeko, idazteko eta matematikako oinarrizko trebetasunak emateko diseinatuta egoten da eta etorkizunean beste gaitasun batzuk garatzeko oinarri sendoak ezartzeko. (eu)
 • La educación primaria (también conocida como educación básica, enseñanza básica, enseñanza elemental, enseñanza primaria, estudios básicos, primarios o TES/DI) es la que asegura la correcta alfabetización, es decir, que enseña a leer, escribir, cálculo básico y algunos de los conceptos culturales considerados imprescindibles, denominadas competencias básicas y competencias clave. La primera alude al conjunto de conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto; y la segunda, hace referencia a las competencias que toda persona necesita para su desarrollo personal, según recoge la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente (2006/962/CE). Su finalidad es proporcionar a los estudiantes una formación común que haga posible el desarrollo de las capacidades y habilidades individuales motrices, de equilibrio personal; de relación y de actuación social con la adquisición de los elementos básicos culturales; los aprendizajes anteriormente mencionados. La educación primaria, también conocida como la educación elemental, es la primera de seis años establecidos y estructurados de la educación que se produce desde los 6 años hasta los 12 años, dependiendo de cada país. Anterior a esta encontramos la etapa conocida como Educación Infantil.​ Los países exigen que los niños reciban una educación primaria y en muchos, es aceptable para los padres disponer del plan de estudios aprobado. Es el primer paso para la educación secundaria y superior. En la mayoría de países constituye una enseñanza obligatoria y se imparte en escuelas o colegios. Esto exige que el niño se apropie del código escrito, como posibilidad de significación y construcción del sentido, y no solo como decodificación fonética.​ De aquí se desprende la importancia de la estimulación en forma oral, ya que los niños escribirán de acuerdo a lo que escuchan y hablan. Enriquecer los contextos es importante para que los niños puedan ser estimulados desde edades tempranas. (es)
 • L’enseignement primaire, ou l’école primaire, est dans plusieurs pays le premier degré de l’enseignement. Il permet notamment l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et des bases de mathématiques. Les enfants entament leurs études primaires vers l’âge de 6 ans et les achèvent vers l’âge de 11 ans. Au Québec, l'école maternelle, proposée par certaines écoles, n'est pas considérée comme faisant partie du parcours primaire puisqu'elle n'est pas obligatoire. (fr)
 • Is scoil le haghaidh páistí idir cúig bhliain agus aon bhliain déag d’aois í an bhunscoil. (ga)
 • A primary school (in Ireland, the United Kingdom, Australia, New Zealand, Jamaica, and South Africa), junior school (in Australia), elementary school or grade school (in North America and the Philippines) is a school for primary education of children who are five to eleven years of age. Primary schooling proceeds pre-school and precedes secondary schooling. The International Standard Classification of Education considers primary education as a single phase where programmes are typically designed to provide fundamental skills in reading, writing, and mathematics and to establish a solid foundation for learning. This is ISCED Level 1: Primary education or first stage of basic education. (en)
 • Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan awal selama 9 (sembilan) tahun pertama masa sekolah anak-anak. Pendidikan dasar menjadi dasar bagi jenjang pendidikan menengah. Periode pendidikan dasar ini adalah selama 6 tahun. Di akhir masa pendidikan dasar, para siswa diharuskan mengikuti dan lulus dari Ujian Nasional (UN). Kelulusan UN menjadi syarat untuk dapat melanjutkan pendidikannya ke tingkat selanjutnya (SMP/MTs). (in)
 • La scuola primaria o scuola elementare è la scuola in cui gli alunni, di età compresa fra i 5 e gli 11 anni circa, ricevono l'educazione primaria o elementare. (it)
 • 初等教育(しょとうきょういく, primary education)は、通常5-7歳から開始される段階の教育であり、ISCEDではレベル1に分類され、大抵6年間である。 これはISCEDレベル0の就学前教育(幼稚園や認定こども園など)の後に続く過程であり、言語の読解・綴字(識字)、基礎計算などの人間の社会生活能力の育成が重要視され、大部分の国で義務教育・無償教育となっている。 国際連合のミレニアム開発目標においては、「(2A) 2015年までに、全ての子どもが男女の区別なく初等教育の全課程を修了できるようにする」と合意されている。 (ja)
 • 小学校(しょうがっこう)は、初等教育を施し、学校系統上最も基礎的な段階をなす学校であり、国際標準教育分類(ISCED) では一般的にISCED-1に分類される。 英語表記には、米国式のElementary Schoolと英国式のPrimary Schoolがあるが、いずれも「初等学校」という意味であり、日本の文部科学省では米国式のElementary Schoolという表記を用いている。 どこまでを小学校と区切るかは様々であり、6・3制もあれば、4・3・2制も存在し、一方で15歳までの小中一貫教育を行う国もある。 (ja)
 • Wykształcenie podstawowe – wykształcenie, które uzyskuje się po ukończeniu szkoły podstawowej lub . Absolwent sześcioklasowej szkoły podstawowej musi podjąć naukę w gimnazjum, po którym uzyska wykształcenie gimnazjalne (obecnie 6-klasowe szkoły i 3-letnie gimnazja już nie funkcjonują wskutek reformy polskiego systemu edukacji z 2017 roku). Osoba, która ukończyła szkołę podstawowa ośmioklasową, może podjąć naukę w szkole ponadpodstawowej (dawniej: ponadgimnazjalnej), po której uzyska wykształcenie średnie branżowe lub wykształcenie średnie. (pl)
 • Een lagere school is een school voor primair onderwijs aan kinderen in de leeftijd van ongeveer 6 tot 12 jaar, waar de kinderen in elk geval leren lezen, schrijven en rekenen en eerste stappen zetten in hun verdere algemene vorming. In veel landen is het volgen van onderwijs op deze leeftijd verplicht. Soms loopt de lagere school door tot op iets hogere leeftijd, als vervanging van of extra voorbereiding op secundair onderwijs. In België en Suriname is de lagere school een nog bestaand schooltype. In Nederland is de lagere school in 1985 opgegaan in de basisschool. (nl)
 • O ensino primário, educação primária ou instrução primária constitui o primeiro estágio da educação escolar de diversos países, sendo normalmente realizado por crianças com idade a partir dos seis anos. Conforme o sistema educativo, a sua duração pode variar, sendo normalmente, precedido pela educação pré-escolar e seguido pelo ensino secundário. A sua designação oficial também pode variar de país para país, sendo frequentes denominações alternativas como "ensino fundamental", "ensino elementar" ou "ensino de base". Internacionalmente, a educação primária é considerada o primeiro estágio da educação básica e corresponde ao nível 1 da Classificação Internacional Normalizada da Educação (ISCED). Contudo, nos sistemas educativos de alguns países, o ensino primário pode incluir também os níveis 0 e 2 do ISCED. Na grande maioria dos países, o ensino primário é obrigatório para as crianças dentro certos limites de idade. Além de ser realizado em escolas primárias, em certos países o ensino primário pode alternativamente ser ministrado em casa pelos próprios pais do aluno, os quais recebem autorização para isso dentro de certas condições. A transição do ensino primário para o ensino secundário pode variar de acordo com o sistema educativo, mas geralmente ocorre por volta dos 11 ou 12 anos de idade. Alguns sistemas educativos dispõem de um estágio de ensino intermédio ou preparatório, para a transição entre o primário e o secundário, com a passagem para o ensino secundário a fazer-se apenas por volta dos 14 anos. Os principais objetivos do ensino primário são fazer com que os seus alunos obtenham a literacia e a numeracia básicas, bem como conhecimentos elementares de ciências, geografia, história, matemática e outras ciências sociais. A prioridade relativa das várias áreas, bem como os métodos para as ministrar, são assunto de acesos debates políticos e pedagógicos. Tipicamente, o ensino primário é realizado em classes sequenciais, com os alunos a transitarem para a classe seguinte em cada ano, até o completarem totalmente e transitarem para o seguinte estágio educativo. As crianças são normalmente integradas numa turma a cargo de um único professor que será o responsável principal pela sua educação. Este professor pode ser auxiliado por outros professores especializados em certas disciplinas como a música ou a educação física. Normalmente, o mesmo professor continua a ter a seu cargo a mesma turma durante toda a sua permanência no ensino primário, acompanhando-a nas transições de classe. A continuidade com o mesmo professor e a oportunidade que isso permite de construir uma relação de proximidade com o aluno é uma das caraterísticas mais notáveis do ensino primário. Tradicionalmente, várias formas de castigos corporais têm sido uma parte integrar da educação de crianças. No entanto, particularmente no Mundo Ocidental, esta prática tem sido criticada e, em alguns caso, proibida por lei. (pt)
 • Uma escola primária é um tipo de estabelecimento escolar, existente em alguns países, onde as crianças realizam o primeiro estágio da escolaridade obrigatória ou ensino primário. Apesar de, em muitos países, este tipo de escola ter outras designações oficiais como "escola elementar" ou "escola básica", no âmbito de estudos e publicações de organizações internacionais de educação como a UNESCO, o termo preferido é o de "escola primária". Por extensão, frequentemente o próprio ensino primário também é referido como "escola primária". (pt)
 • Szkoła podstawowa – pierwszy etap zorganizowanej edukacji. Zazwyczaj nauka w szkole podstawowej jest obowiązkowa. W Polsce dzieci uczęszczają do szkół znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania, według tzw. rejonizacji. O przydziale rejonów do szkół decydują samorządy lokalne. (pl)
 • En grundskola, primärskola eller primärutbildning är den där elever lär sig grundläggande kunskaper, bland annat läsande, räknelära och orienteringsämnen. Elevernas ålder, läroplan och antal skolår varierar mellan olika länder, men vanligen börjar barn i grundskolan mellan fem och sju års ålder. För att kunna utbilda sig vid sekundärskola (yrkesskola eller gymnasieskola), krävs avslutad grundskola. Utbildning i grundskola är ofta lagstadgad i form av skolplikt. Rätten till elementär utbildning och att gå i skola nämns i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna. (sv)
 • Grundskolan i Norge (på norska: Grunnskole) är den obligatoriska, 10-åriga skolan för barn i åldern från 6 till 15 år i Norge. Grundskolan omfattar alla sk. barne- och (högstadier) i landet. Grundskoleutbildningen regleras av den norska lagen, "". Kommunerna har ansvaret för driften av de offentliga grundskolorna, medan de så kallade friskolorna är privata, statstödda grundskolor (och videregående skolor) med avgift. Grundskolan omfattar barneskolen, som har 1:a till 7:e årskurs fördelad på "småskolen" (årskurs 1-4) och "mellomskolen" (5-7), samt (8-10). De senaste åren har det blivit mer vanligt med så kallade 1-10-skolor. En rad nya skolor byggs med samlokalisering av alla årskurser från 1:an till 10:an, med gemensam rektor och lärarstab. Grunnskole-avgangsprøver (slutprov) görs oftast vid slutet av 10:e skolåret men kan göras hur tidigt som helst så länge eleven är fritagit från vidare utbildning i grundskolans pensum i ämnet. (sv)
 • Початкова освіта — це перший етап загальної освіти дітей. Отримуючи початкову освіту, діти набувають перші знання про навколишній світ, навички спілкування та вирішення прикладних завдань. На цьому етапі формується і починає розвиватися особистість дитини, що підкреслює важливість початкової освіти для суспільства та держави. В Україні початкова загальна освіта вважається обов'язковою і загальнодоступною. Навчання дітей у початкових школах зазвичай починається з віку шести років шести місяців, при відсутності протипоказань за станом здоров'я, але не пізніше досягнення ними віку восьми років. Початкова освіта формує загальнонавчальні навички та вміння, рівень освоєння яких значною мірою визначає успішність всього подальшого навчання. Школярі, що успішно завершили початкову загальну освіту, продовжують навчання на ступені загальної освіти. (uk)
 • Начальное образование — это первый этап общего образования детей. Получая начальное образование, дети приобретают первые знания об окружающем мире, навыки общения и решения прикладных задач. На этом этапе формируется и начинает развиваться личность ребёнка, что подчёркивает важность начального образования для общества и страны. В России начальное общее образование считается обязательным и общедоступным. Обучение детей в начальных школах обычно начинается с возраста семи лет при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. Начальное образование формирует общеучебные навыки и умения, уровень освоения которых в значительной мере определяет успешность всего последующего обучения. Школьники, успешно завершившие начальное общее образование, продолжают обучение на ступени общего образования. (ru)
 • 小學,是人們接受最初階段的學校,是基礎教育的重要组成部分。一般6歲到12歲為小學適齡兒童,為初等教育機構,小學階段教育的年限通常是6年。小學教育階段後為中學教育階段。 (zh)
 • Початкова школа — загальноосвітній для дітей, що дає початкову освіту — елементарні знання з рідної мови (вміння читати й писати), математики, а також про природу й суспільство; перший ступінь обов'язкової загальної освіти. Вік дітей, які вступають до початкової школи, й строки навчання в різних країнах неоднакові. Тривалість навчання в початковій школі коливається від 2 до 6 років, але зазвичай становить 3-4 роки, а навчання розпочинається у віці від 6 до 8 років. (uk)
 • 初等教育,也称为第一期教育(英語:Primary education、Elementary education)一般而言係指第一階段的义务教育,界於學前教育與中等教育間,初等教育通常在小学或國民小學進行。在一些國家中,初等教育之後是初级中学,初級中學係初等教育與中学間的階段。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 25058 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 32948 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1073364795 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:date
 • 2007-07-03 (xsd:date)
 • 2017-05-25 (xsd:date)
dbp:url
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • التعليم الابتدائي أو الأساسي هي مستوى تعليمي أولي يتكون غالبا من 5 أو 6 مراحل (تتفاوت من دولة إلى أخرى) كل مرحلة مدتها كاملة. يتعلم التلميذ في هذه المرحلة التعليمية المبادئ الأساسية والتمهيدية. المرحلة التي تعقبها هي الإعدادية.أو المتوسطة وهي المدة التعليمية البالغة 3 أو 4 سنوات تنتهي بامتحان شهادة التعليم الأساسي أو المتوسط . (ar)
 • التعليم الأساسي هي المرحلة الدراسية الابتدائية والإعدادية معا، إذ تحوي هذه المرحلة التسع السنوات الدراسية التي تسبق التعليم الثانوي. بعد التعليم الأساسي يحق للتلميذ الاختيار بين المدارس المهنية والتعليم الثانوي بشعبه المختلفة (، ، ، ).تنقسم هذه المرحلة في عدد من البلدان لمرحلتين مرحلة اولي تنطلق من سن السادسة سنوات الي سن الثانية عشر تليها مباشرة المرحلة الاعدادية بثلاثة سنواتتعريف التعليم الأساسي:هناك العديد من التعريفات للتعليم الأساسي أحد هذه التعريفات "هو القدر الأساسي من المعارف والعلوم التي تلتزم الدولة بنشرها بين شعبها وهي تختلف في عدد السنين والمراحل من دولة لاخرى (ar)
 • Το δημοτικό σχολείο είναι μαζί με το νηπιαγωγείο μέρος της βασικής, υποχρεωτικής, πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στην Ελλάδα σήμερα αποτελείται από έξι τάξεις και είναι εξαετούς διάρκειας (Α' - ΣΤ' Δημοτικού). Η φοίτηση στο δημοτικό σχολείο αρχίζει συνήθως στην ηλικία των έξι ετών. Μετά την παρακολούθηση του Δημοτικού, η υποχρεωτική εκπαίδευση συνεχίζεται με το τριετές Γυμνάσιο, το οποίο μαζί με το Λύκειο αποτελεί μέρος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. (el)
 • Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι συνήθως το πρώτο στάδιο της . Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση ακολουθεί τη και προηγείται του γυμνασίου και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η Διεθνής Πρότυπη Ταξινόμηση της Εκπαίδευσης θεωρεί την πρωτοβάθμια εκπαίδευση ως ενιαία φάση όπου τα προγράμματα συνήθως σχεδιάζονται ώστε να διδάξουν βασικές δεξιότητες ανάγνωσης, γραφής και μαθηματικών και γενικότερα να χτήσει ένα γερό θεμέλιο μάθησης. Στην διεθνή πρότυπη ταξινόμηση της εκπαίδευσης, η πρωτοβάθμια εκπαίδευση ταξινομείται με τον αριθμό 1 (ISCED 1): Πρωτοβάθμια εκπαίδευση ή πρώτο στάδιο βασικής εκπαίδευσης. (el)
 • Elementa lernejo estas la unua lernejo (deviga en kelkaj landoj) por 6-jaraj infanoj, kie ili lernas legi, skribi, kalkuli kaj ekscias unuajn informojn pri historio kaj geografio. En kelkaj landoj oni komprenas sub la nocio "elementa" nur la unuajn kvar klasojn (ĝis la 10-a jaro de infano), en aliaj landoj 8 aŭ 9 klasojn (ĝis la 15-a jaro). En tiuj landoj, kies elementaj lernejoj havas nur kvar klasojn, la klasojn 5 ĝis 9 kovras la diversaj tipoj de mezlernejoj. En la superaj klasoj de la elementa respektive meza lernejo oni instruas fundamentojn de unuopaj sciencoj: matematiko, fiziko, kemio, zoologio, botaniko, mineralogio, astronomio. (eo)
 • Die Grundschulpädagogik ist allgemein die Pädagogik für das Handeln an Grundschulen beziehungsweise in Primarstufen. (de)
 • L’enseignement primaire, ou l’école primaire, est dans plusieurs pays le premier degré de l’enseignement. Il permet notamment l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et des bases de mathématiques. Les enfants entament leurs études primaires vers l’âge de 6 ans et les achèvent vers l’âge de 11 ans. Au Québec, l'école maternelle, proposée par certaines écoles, n'est pas considérée comme faisant partie du parcours primaire puisqu'elle n'est pas obligatoire. (fr)
 • Is scoil le haghaidh páistí idir cúig bhliain agus aon bhliain déag d’aois í an bhunscoil. (ga)
 • Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan awal selama 9 (sembilan) tahun pertama masa sekolah anak-anak. Pendidikan dasar menjadi dasar bagi jenjang pendidikan menengah. Periode pendidikan dasar ini adalah selama 6 tahun. Di akhir masa pendidikan dasar, para siswa diharuskan mengikuti dan lulus dari Ujian Nasional (UN). Kelulusan UN menjadi syarat untuk dapat melanjutkan pendidikannya ke tingkat selanjutnya (SMP/MTs). (in)
 • La scuola primaria o scuola elementare è la scuola in cui gli alunni, di età compresa fra i 5 e gli 11 anni circa, ricevono l'educazione primaria o elementare. (it)
 • 初等教育(しょとうきょういく, primary education)は、通常5-7歳から開始される段階の教育であり、ISCEDではレベル1に分類され、大抵6年間である。 これはISCEDレベル0の就学前教育(幼稚園や認定こども園など)の後に続く過程であり、言語の読解・綴字(識字)、基礎計算などの人間の社会生活能力の育成が重要視され、大部分の国で義務教育・無償教育となっている。 国際連合のミレニアム開発目標においては、「(2A) 2015年までに、全ての子どもが男女の区別なく初等教育の全課程を修了できるようにする」と合意されている。 (ja)
 • 小学校(しょうがっこう)は、初等教育を施し、学校系統上最も基礎的な段階をなす学校であり、国際標準教育分類(ISCED) では一般的にISCED-1に分類される。 英語表記には、米国式のElementary Schoolと英国式のPrimary Schoolがあるが、いずれも「初等学校」という意味であり、日本の文部科学省では米国式のElementary Schoolという表記を用いている。 どこまでを小学校と区切るかは様々であり、6・3制もあれば、4・3・2制も存在し、一方で15歳までの小中一貫教育を行う国もある。 (ja)
 • Wykształcenie podstawowe – wykształcenie, które uzyskuje się po ukończeniu szkoły podstawowej lub . Absolwent sześcioklasowej szkoły podstawowej musi podjąć naukę w gimnazjum, po którym uzyska wykształcenie gimnazjalne (obecnie 6-klasowe szkoły i 3-letnie gimnazja już nie funkcjonują wskutek reformy polskiego systemu edukacji z 2017 roku). Osoba, która ukończyła szkołę podstawowa ośmioklasową, może podjąć naukę w szkole ponadpodstawowej (dawniej: ponadgimnazjalnej), po której uzyska wykształcenie średnie branżowe lub wykształcenie średnie. (pl)
 • Een lagere school is een school voor primair onderwijs aan kinderen in de leeftijd van ongeveer 6 tot 12 jaar, waar de kinderen in elk geval leren lezen, schrijven en rekenen en eerste stappen zetten in hun verdere algemene vorming. In veel landen is het volgen van onderwijs op deze leeftijd verplicht. Soms loopt de lagere school door tot op iets hogere leeftijd, als vervanging van of extra voorbereiding op secundair onderwijs. In België en Suriname is de lagere school een nog bestaand schooltype. In Nederland is de lagere school in 1985 opgegaan in de basisschool. (nl)
 • Uma escola primária é um tipo de estabelecimento escolar, existente em alguns países, onde as crianças realizam o primeiro estágio da escolaridade obrigatória ou ensino primário. Apesar de, em muitos países, este tipo de escola ter outras designações oficiais como "escola elementar" ou "escola básica", no âmbito de estudos e publicações de organizações internacionais de educação como a UNESCO, o termo preferido é o de "escola primária". Por extensão, frequentemente o próprio ensino primário também é referido como "escola primária". (pt)
 • Szkoła podstawowa – pierwszy etap zorganizowanej edukacji. Zazwyczaj nauka w szkole podstawowej jest obowiązkowa. W Polsce dzieci uczęszczają do szkół znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania, według tzw. rejonizacji. O przydziale rejonów do szkół decydują samorządy lokalne. (pl)
 • En grundskola, primärskola eller primärutbildning är den där elever lär sig grundläggande kunskaper, bland annat läsande, räknelära och orienteringsämnen. Elevernas ålder, läroplan och antal skolår varierar mellan olika länder, men vanligen börjar barn i grundskolan mellan fem och sju års ålder. För att kunna utbilda sig vid sekundärskola (yrkesskola eller gymnasieskola), krävs avslutad grundskola. Utbildning i grundskola är ofta lagstadgad i form av skolplikt. Rätten till elementär utbildning och att gå i skola nämns i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna. (sv)
 • 小學,是人們接受最初階段的學校,是基礎教育的重要组成部分。一般6歲到12歲為小學適齡兒童,為初等教育機構,小學階段教育的年限通常是6年。小學教育階段後為中學教育階段。 (zh)
 • Початкова школа — загальноосвітній для дітей, що дає початкову освіту — елементарні знання з рідної мови (вміння читати й писати), математики, а також про природу й суспільство; перший ступінь обов'язкової загальної освіти. Вік дітей, які вступають до початкової школи, й строки навчання в різних країнах неоднакові. Тривалість навчання в початковій школі коливається від 2 до 6 років, але зазвичай становить 3-4 роки, а навчання розпочинається у віці від 6 до 8 років. (uk)
 • 初等教育,也称为第一期教育(英語:Primary education、Elementary education)一般而言係指第一階段的义务教育,界於學前教育與中等教育間,初等教育通常在小学或國民小學進行。在一些國家中,初等教育之後是初级中学,初級中學係初等教育與中学間的階段。 (zh)
 • Základní škola je všeobecně vzdělávací škola primárního vzdělávání, která odpovídá 1. a 2. stupni v mezinárodní klasifikaci ISCED. Žáci obvykle zahajují povinnou školní docházku nástupem do 1. třídy základní školy ve věku 6 let. Ve všech vyspělých a ve většině rozvojových zemí je docházka do základní školy povinná, ale různě dlouhá. V některých zemích existuje možnost povolení individuálního domácího vzdělávání na žádost rodičů. Obecným cílem základní školy je poskytovat žákům takové základy všeobecného vzdělání, které je připraví pro vstup do různých typů sekundárního vzdělávání, ale učí se také konfrontovat s vrstevníky a naučit se řešit problémy. V některých zemích jsou stupně ISCED 2 a 3 (tj. 2. stupeň ZŠ a střední škola) sloučeny v jedné škole včetně počítání ročníků, např. Gymnasium (cs)
 • Primární vzdělávání je první část formálního vzdělávání, která je v České republice realizována 1. stupněm základní školy, jeho výsledek je označován jako základní vzdělání a odpovídá 1. stupni v mezinárodní klasifikaci ISCED (začíná mezi 5. až 7. rokem dítěte). Primární vzdělávání je začátek povinné školní docházky. Cílem primárního vzdělávání je podle ISCED naučit číst, psát a počítat a položit solidní základ pro další vzdělávání. Předstupněm primárního vzdělávání je předškolní vzdělávání (jesle, mateřská škola), po něm následuje sekundární vzdělávání. (cs)
 • La elementa edukado (konata ankaŭ kiel baza edukado, elementa instruado, unuaranga edukado aŭ unuaranga instruado) estas tiu kiu certigas akuratan alfabetigon, tio estas, la edukado kiu instruas al legado, skribo, baza kalkulo kaj kelkaj el la kulturaj konceptoj konsiderataj nemalhaveblaj, nomitaj bazaj kaj ŝlosilaj kompetentecoj. La unua termino referencas al la aro de konoj, kapabloj kaj sintenoj taŭgaj por la propra kunteksto; kaj la dua, referencas al la kompetentecoj kiujn ĉiu persono bezonas por sia propra persona disvolvigo, laŭ la Rekomendo de la Eŭropa Parlamento kaj de la Konsilio de Eŭropo de 18a de decembro 2006 pri la kompetentecoj ŝlosilaj por la permanenta lernado (2006/962/CE). Ties celo estas havigi al studentoj komunan formadon kiu ebligu la disvolvigon de la individuaj k (eo)
 • La educación primaria (también conocida como educación básica, enseñanza básica, enseñanza elemental, enseñanza primaria, estudios básicos, primarios o TES/DI) es la que asegura la correcta alfabetización, es decir, que enseña a leer, escribir, cálculo básico y algunos de los conceptos culturales considerados imprescindibles, denominadas competencias básicas y competencias clave. La primera alude al conjunto de conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto; y la segunda, hace referencia a las competencias que toda persona necesita para su desarrollo personal, según recoge la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente (2006/962/CE). Su finalidad es proporcionar a los estudiantes una (es)
 • Hezkuntza-sistema ofizialetan, lehen hezkuntza haur hezkuntzaren ondoren 6-12 urte bitarteko haurrek, kasu gehienetan, jasotzen duten hezkuntza-aldia da, herrialde gehienetan derrigorrezkoa eta doakoa dena. Hezkuntza aldi horretako helburuak haurraren irakurmena garatzea, haurrak modu zuzenean idatzi eta kalkulu aritmetikoa ikasi, gizarte eta naturaren oinarrizko ezaupideak jaso, zentzu artistikoa garatu eta giza-harremanak eta afektibitatea garatzea izaten dira. Lehen hezkuntzaren ondorengo hezkuntza-aldia bigarren hezkuntza da. Lehen hezkuntza, lehen hezkuntzako eskola edo oinarrizko eskola Europan normalean sei urtetik hamabi urte bitarteko haurrentzako eskola da, eta bertan umeek jasotzen dute. Normalean, haur eskola edo eskolaurrearen ondoren dator, eta bigarren hezkuntza baino lehen (eu)
 • A primary school (in Ireland, the United Kingdom, Australia, New Zealand, Jamaica, and South Africa), junior school (in Australia), elementary school or grade school (in North America and the Philippines) is a school for primary education of children who are five to eleven years of age. Primary schooling proceeds pre-school and precedes secondary schooling. (en)
 • O ensino primário, educação primária ou instrução primária constitui o primeiro estágio da educação escolar de diversos países, sendo normalmente realizado por crianças com idade a partir dos seis anos. Conforme o sistema educativo, a sua duração pode variar, sendo normalmente, precedido pela educação pré-escolar e seguido pelo ensino secundário. A sua designação oficial também pode variar de país para país, sendo frequentes denominações alternativas como "ensino fundamental", "ensino elementar" ou "ensino de base". (pt)
 • Grundskolan i Norge (på norska: Grunnskole) är den obligatoriska, 10-åriga skolan för barn i åldern från 6 till 15 år i Norge. Grundskolan omfattar alla sk. barne- och (högstadier) i landet. Grundskoleutbildningen regleras av den norska lagen, "". Kommunerna har ansvaret för driften av de offentliga grundskolorna, medan de så kallade friskolorna är privata, statstödda grundskolor (och videregående skolor) med avgift. (sv)
 • Начальное образование — это первый этап общего образования детей. Получая начальное образование, дети приобретают первые знания об окружающем мире, навыки общения и решения прикладных задач. На этом этапе формируется и начинает развиваться личность ребёнка, что подчёркивает важность начального образования для общества и страны. В России начальное общее образование считается обязательным и общедоступным. Обучение детей в начальных школах обычно начинается с возраста семи лет при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. (ru)
 • Початкова освіта — це перший етап загальної освіти дітей. Отримуючи початкову освіту, діти набувають перші знання про навколишній світ, навички спілкування та вирішення прикладних завдань. На цьому етапі формується і починає розвиватися особистість дитини, що підкреслює важливість початкової освіти для суспільства та держави. В Україні початкова загальна освіта вважається обов'язковою і загальнодоступною. Навчання дітей у початкових школах зазвичай починається з віку шести років шести місяців, при відсутності протипоказань за станом здоров'я, але не пізніше досягнення ними віку восьми років. (uk)
rdfs:label
 • Primary school (en)
 • مدرسة ابتدائية (ar)
 • تعليم أساسي (ar)
 • Základní škola (cs)
 • Primární vzdělávání (cs)
 • Educació primària (ca)
 • Escola primària (ca)
 • Grundschulpädagogik (de)
 • Δημοτικό σχολείο (el)
 • Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (el)
 • Grundschule (Begriffsklärung) (de)
 • Elementa edukado (eo)
 • Elementa lernejo (eo)
 • Escuela primaria (es)
 • Educación primaria (es)
 • Lehen hezkuntza (eu)
 • École primaire (fr)
 • Enseignement primaire (fr)
 • Bunscoil (ga)
 • Pendidikan dasar (in)
 • 小学校 (ja)
 • 初等教育 (ja)
 • Scuola primaria (it)
 • 초등학교 (ko)
 • Lagere school (nl)
 • Basisonderwijs (nl)
 • 초등교육 (ko)
 • Wykształcenie podstawowe (pl)
 • Szkoła podstawowa (pl)
 • Ensino primário (pt)
 • Escola primária (pt)
 • Grundskola (sv)
 • Начальная школа (ru)
 • Grundskolan i Norge (sv)
 • Початкова освіта (uk)
 • Начальное образование (ru)
 • Початкова школа (uk)
 • 小学 (zh)
 • 初等教育 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:category of
is dbo:grades of
is dbo:occupation of
is dbo:principal of
is dbo:type of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:buildingType of
is dbp:classesOffered of
is dbp:grades of
is dbp:label of
is dbp:schooltype of
is dbp:students of
is dbp:target of
is dbp:type of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License