About: Postal code

An Entity of Type: television show, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A postal code (also known locally in various English-speaking countries throughout the world as a postcode, post code, PIN or ZIP Code) is a series of letters or digits or both, sometimes including spaces or punctuation, included in a postal address for the purpose of sorting mail. As of August 2021, the Universal Postal Union lists 160 countries which require the use of a postal code.

Property Value
dbo:abstract
 • Un codi postal és una sèrie de lletres i/o dígits que s'afegeixen a una adreça postal per a facilitar el funcionament del correu. En les relacions postals internacionals el codi postal s'abreuja com zip code. La República Federal d'Alemanya, a principi de la dècada dels seixanta, va ser el primer estat a introduir un sistema de codi postal. Els Estats Units d'Amèrica ho van fer pocs anys després. Actualment la majoria de països utilitzen els codis postals. Les excepcions més notables són Irlanda (encara que a Dublín sí), Hong Kong, Panamà i Jamaica. Els codis postals no segueixen un esquema unificat a tot el món. En els països angloparlants el codi postal va després del nom de la localitat mentre que a l'Europa continental va abans. Habitualment els codis postals estan assignats a àrees geogràfiques però poden correspondre a institucions governamentals o grans companyies comercials amb un elevat volum de correu, com per exemple en el cas del CEDEX francès. La majoria dels codis són només numèrics però en alguns països, com el Regne Unit, l'Argentina i el Canadà, poden ser alfanumèrics. (ca)
 • الرمز البريدي أو ترقيم البريد سلسلة من الحروف أو الأرقام تلحق إلى لغرض البريد إلكترونيا. (ar)
 • Poštovní směrovací číslo, zkráceně PSČ (též poštovní kód) je číselným označením územního obvodu adresní pošty. Pro každý územní obvod je PSČ jedinečné. Používá se v poštovním styku jako součást adresy především pro identifikaci místa doručení při automatizovaném třídění zásilek. Je to číselné označení (v řadě zemí kombinace číslic a písmen) územního obvodu dodávací (adresní) pošty, případně menšího dodávacího obvodu nebo poštovní přihrádky (P. O. Box). Správcem číselníku PSČ je Český statistický úřad. Číselník obsahuje územní PSČ a firemní PSČ. Správcem názvů je Česká pošta. (cs)
 • Ταχυδρομικός κώδικας (Τ.Κ.) είναι μια αλληλουχία αριθμών που χρησιμοποιείται από τα ταχυδρομεία για την αντιστοιχία μιας περιοχής και στην διευκόλυνση του συστήματος διανομής της αλληλογραφίας. Στην Ελλάδα ο ταχυδρομικός κώδικας είναι πενταψήφιος και μοναδικός για κάθε περιοχή. Καθιερώθηκε στις αρχές του 1983 από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.). Παλαιότερα ο κώδικας κάθε περιοχής ήταν τριψήφιος και λέγονταν (Τ.Τ.). (el)
 • Eine Postleitzahl (Abk. PLZ) ist eine Ziffern- oder Buchstaben-/Ziffern-Kombination innerhalb von Postadressen auf Briefen, Paketen oder Päckchen, die den Zustellort eingrenzt. (de)
 • Poŝtkodo estas kombino el ciferoj kaj eble literoj, kiu kiel parto de poŝta adreso plifaciligas la liveradon de poŝtaĵoj. La poŝtkodo reprezentas poŝtan liverdistrikton aŭ grandan adresaton, ekzemple firmaon. (eo)
 • Posta-kodea edo posta kodea —PK siglez laburtua; batzuetan ZIP kodea deitua— digituz edo letra eta digituz osaturiko kode bat da, posta helbidea adierazteko erabilia, posta errazago bideratu ahal izateko. Posta kodea erabiltzeak beste aplikazio batzuk ere erabiltzea ahalbidetzen du. 2005eko otsailean Posta Batasun Unibertsaleko 190 kideetatik 117k posta kodea erabiltzen zuten. Irlandak eta Panamak, adibidez, ez dute halako sistemarik erabiltzen. Hong Kongek eta Macauk ere erabiltzen dute, nahiz eta orain Txinaren barnean egon eta horrek ez dituen erabiltzen. Eskuarki posta kodeak eremu geografiko bat adierazten du, baina kode zehatzak ere erabil daitezke posta asko jasotzen duten erakunde edo helbideetarako, adibidez gobernuetarako edo konpainia komertzial handietarako. Konparazio baterako, Frantziak sistema erabiltzen du horretarako. (eu)
 • El código postal es un esquema que se asigna a distintas zonas o lugares de un país, un código que sirve para facilitar y mecanizar el encaminamiento de una pieza de correo. Generalmente, es una serie de dígitos, aunque en algunos países incluyen letras. También se utiliza en los navegadores GPS para ubicar lugares.En determinadas definiciones posee hacinamientos que permiten y magnifican su uso general en ramificaciones de geografía, así como el postulante para la consulta del Código Postal en pueblos estados o ciudades de México corroborándose la información detallada en la página oficial de Correos de México. El sistema moderno de codificación postal se introdujo por primera vez en Ucrania (por entonces, parte de la URSS) en 1932, aunque se abandonó en 1939. Alemania inauguró el suyo en 1941, seguido por Argentina en 1958, el Reino Unido en 1959, los Estados Unidos en 1963 y Suiza en 1964. La gran mayoría de los servicios de correos estatales del mundo utilizan códigos postales. Sin embargo, hay países en los que no existen, como en Irlanda, y territorios cuya extensión es tan reducida que la implantación del código postal es innecesaria, como Gibraltar o Hong Kong. Los códigos postales tienen distintos formatos y normas de uso dependiendo del país. En la mayor parte de Europa, el código postal va antes del nombre del lugar o ciudad y a veces precedido por el código del país, mientras que en los países anglófonos suele ir detrás del nombre del lugar. Aunque los códigos postales se suelen asignar a zonas geográficas, también existen algunos que identifican a ciertas instituciones que reciben grandes cantidades de correo, como organismos oficiales, grandes empresas, cadenas de televisión, etc. (es)
 • Is é cód poist córas na sraitheanna de litreacha nó digití nó iad araon, uaireanta lena n-áirítear spásanna nó poncaíocht, cuimsithe mar chuid den seoladh poist, ar son post a shórtáil. (ga)
 • A postal code (also known locally in various English-speaking countries throughout the world as a postcode, post code, PIN or ZIP Code) is a series of letters or digits or both, sometimes including spaces or punctuation, included in a postal address for the purpose of sorting mail. As of August 2021, the Universal Postal Union lists 160 countries which require the use of a postal code. Although postal codes are usually assigned to geographical areas, special codes are sometimes assigned to individual addresses or to institutions that receive large volumes of mail, such as government agencies and large commercial companies. One example is the French CEDEX system. (en)
 • Le code postal est un ensemble court de chiffres ou de lettres inclus dans l'adresse postale, et utilisé par les entreprises postales pour simplifier et accélérer l'acheminement du courrier. Sa forme varie selon les pays mais il représente le plus souvent une ou plusieurs zones géographiques plus ou moins vastes. Certains codes spéciaux sont par ailleurs parfois réservés à des institutions ou à des entreprises qui reçoivent d'importants volumes de courrier (par exemple le système du cedex en France). Dans les pays dont le traitement du courrier est mécanisé, le code postal est converti en code-barres et imprimé sur l'enveloppe. (fr)
 • Kode Pos (bahasa Inggris: postal code atau ZIP code) adalah serangkaian karakter (angka atau huruf) yang ditambahkan pada alamat surat dan paket untuk mempermudah proses pemilahan surat. Di negara lain, kode pos lebih dikenal dengan sebutan ZIP Code yang berasal dari USA dan adalah singkatan istilah Zone Improvement Plan. ZIP Code atau kode pos ini biasanya terdiri dari beberapa angka yang menunjukkan kode dari sebuah area. Umumnya, kode pos terdiri dari lima angka (misalnya di Swedia). Namun, ada juga yang memiliki angka tambahan untuk lokasi yang lebih detil. Negara yang pertama kali memakai sistem kode pos adalah Jerman pada tahun 1941, lalu diikuti Inggris pada tahun 1959 dan Amerika Serikat pada tahun 1963. Sampai dengan bulan Februari 2005, 117 dari 190 negara anggota Universal Postal Union telah memiliki sistem kode pos masing-masing. Beberapa negara yang belum memiliki sistem kode pos adalah Irlandia, Hong Kong, Panama, dan Vietnam. (in)
 • 우편번호(郵便番號)는 우편물 발송시 주소별 구분을 편리하게 하기 위하여 사용하는 일종의 코드로, 일정한 기준에 따라 주소를 숫자로 변환한 것이다. 대한민국에서는 1970년 7월 1일부터 사용하기 시작했다. 각 나라별로 독자적인 체계의 우편번호를 이용하고 있다. (ko)
 • Il codice postale è una serie di lettere o cifre che si aggiunge all'indirizzo indicato sulla missiva al fine di facilitare l'individuazione del luogo di destinazione della corrispondenza. La Germania fu il primo paese al mondo ad introdurre un sistema di codice postale nel 1941. Il Regno Unito la seguì nel 1959 con la creazione dei postcodes, gli Stati Uniti d'America nel 1963 e l'Italia nel 1967. In Svizzera i numeri postali di avviamento (NPA) furono introdotti il 26 giugno 1964. Nel febbraio del 2005, 117 dei 190 stati membri dell'Unione postale universale disponevano di tale sistema. Esempi di stati e territori che ancora non sono dotati di un sistema di codici postali sono Hong Kong e Panama. Nonostante i codici postali siano normalmente assegnati ad aree geografiche o quartieri di grandi città, talvolta succede che, invece, vengano impostati dei codici speciali ad indirizzi singoli, o ad istituzioni con una grande mole di posta, ad esempio ad agenzie governative o grandi compagnie commerciali. Esempio ne è il sistema francese Cedex. (it)
 • Kod pocztowy (pocztowy numer adresowy) – ciąg cyfr (rzadziej liter i cyfr) dodawany do adresu, mający ułatwiać sortowanie przesyłek. Formaty i zasady umieszczania kodów pocztowych są różne w różnych krajach. (pl)
 • Een postcode is een korte reeks tekens, vaak tussen de vier en negen cijfers (soms ook letters) lang, die in een postadres wordt opgenomen om het automatisch sorteren van de post (met optische tekenherkenning, OCR) gemakkelijker te maken. Elk land dat postcodes kent, hanteert een andere grammatica — een andere manier om de tekens te combineren. Niet alle landen kennen postcodes. Zo zijn ze afwezig in veel Afrikaanse landen (waar overigens ook vaak straatnamen ontbreken). (nl)
 • 郵便番号(ゆうびんばんごう、英語圏共通: postal code . アメリカ英語: ZIP code)とは、郵便物の分類に役立てるために、宛先に加えて記された、数字や文字である。 (ja)
 • Postnummer är en alfanumerisk kombination som används för att ange ett geografiskt område för att underlätta postsortering. I de flesta europeiska länder skrivs postadressen i ordningen landskod–postnummer–postort, medan de i engelskspråkiga länder vanligen skrivs i ordningen postort–postnummer. Hongkong använder inte postnummer. Hittills (2006) finns postnummersystem infört i 117 av de 190 länder som är anslutna till Världspostföreningen (UPU, Union postale universelle). (sv)
 • Código postal ou Código de Endereçamento Postal (CEP) é um código desenvolvido pelas administrações postais e criado com o intuito de facilitar a organização logística e localização espacial de um . Cada administração postal é livre de criar o código que melhor se adapte à realidade postal e administrativa do seu país. Existem diversos tipos de código postal, quer puramente numéricos, quer misturando letras e números. Atualmente, cerca de 117 dos 190 países que compõem a União Postal Universal aderem ao código postal. (pt)
 • Почто́вый и́ндекс — последовательность букв или цифр, добавляемая к почтовому адресу с целью облегчения сортировки почтовых отправлений, в том числе автоматической. В настоящее время подавляющее большинство национальных почтовых служб использует почтовые индексы. (ru)
 • Пошто́вий і́ндекс — набір символів, що додається до поштової адреси для полегшення сортування та пристави пошти. Уперше поштові індекси застосовано 1932 року в Україні, що тоді була у складі СРСР. (uk)
 • 邮政编码(英語:postal code),简称邮编,香港称邮区编号,台湾和新加坡称邮递区号,是国家或地区为达到邮件分拣自动化和邮政网络数字化,加快邮件传递速度,而把全国划分的编码方式。郵區編號制度已成为衡量一个国家通信技术和邮政服务水准的标准之一。郵遞區號最早是由烏克蘭發明、於1932年12月啟用,但在第三年被放棄使用,后来德國将其再次採用。 大多數國家或地區的郵政系統都使用郵遞區號,但有少數例外。巴拿馬、牙買加和香港都不使用郵遞區號,而紐西蘭只在投寄大量郵件時才使用。一些網站必須輸入郵遞區號,如果居住地根本沒有使用,可以填寫00000。 許多國家或地區的郵遞區號是用數字,但如英國及加拿大也有使用羅馬字及數字混用編碼。使用數字編號的國家或地區也用不同位數,如美國使用5或9位數字,墨西哥使用5位數字,澳大利亞使用4位數字,印度使用6位數字。編碼格式最為複雜的為英國。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 51549 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 38917 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1124080048 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:date
 • 2011-09-03 (xsd:date)
 • 2012-03-03 (xsd:date)
dbp:url
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • الرمز البريدي أو ترقيم البريد سلسلة من الحروف أو الأرقام تلحق إلى لغرض البريد إلكترونيا. (ar)
 • Poštovní směrovací číslo, zkráceně PSČ (též poštovní kód) je číselným označením územního obvodu adresní pošty. Pro každý územní obvod je PSČ jedinečné. Používá se v poštovním styku jako součást adresy především pro identifikaci místa doručení při automatizovaném třídění zásilek. Je to číselné označení (v řadě zemí kombinace číslic a písmen) územního obvodu dodávací (adresní) pošty, případně menšího dodávacího obvodu nebo poštovní přihrádky (P. O. Box). Správcem číselníku PSČ je Český statistický úřad. Číselník obsahuje územní PSČ a firemní PSČ. Správcem názvů je Česká pošta. (cs)
 • Ταχυδρομικός κώδικας (Τ.Κ.) είναι μια αλληλουχία αριθμών που χρησιμοποιείται από τα ταχυδρομεία για την αντιστοιχία μιας περιοχής και στην διευκόλυνση του συστήματος διανομής της αλληλογραφίας. Στην Ελλάδα ο ταχυδρομικός κώδικας είναι πενταψήφιος και μοναδικός για κάθε περιοχή. Καθιερώθηκε στις αρχές του 1983 από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.). Παλαιότερα ο κώδικας κάθε περιοχής ήταν τριψήφιος και λέγονταν (Τ.Τ.). (el)
 • Eine Postleitzahl (Abk. PLZ) ist eine Ziffern- oder Buchstaben-/Ziffern-Kombination innerhalb von Postadressen auf Briefen, Paketen oder Päckchen, die den Zustellort eingrenzt. (de)
 • Poŝtkodo estas kombino el ciferoj kaj eble literoj, kiu kiel parto de poŝta adreso plifaciligas la liveradon de poŝtaĵoj. La poŝtkodo reprezentas poŝtan liverdistrikton aŭ grandan adresaton, ekzemple firmaon. (eo)
 • Is é cód poist córas na sraitheanna de litreacha nó digití nó iad araon, uaireanta lena n-áirítear spásanna nó poncaíocht, cuimsithe mar chuid den seoladh poist, ar son post a shórtáil. (ga)
 • 우편번호(郵便番號)는 우편물 발송시 주소별 구분을 편리하게 하기 위하여 사용하는 일종의 코드로, 일정한 기준에 따라 주소를 숫자로 변환한 것이다. 대한민국에서는 1970년 7월 1일부터 사용하기 시작했다. 각 나라별로 독자적인 체계의 우편번호를 이용하고 있다. (ko)
 • Kod pocztowy (pocztowy numer adresowy) – ciąg cyfr (rzadziej liter i cyfr) dodawany do adresu, mający ułatwiać sortowanie przesyłek. Formaty i zasady umieszczania kodów pocztowych są różne w różnych krajach. (pl)
 • Een postcode is een korte reeks tekens, vaak tussen de vier en negen cijfers (soms ook letters) lang, die in een postadres wordt opgenomen om het automatisch sorteren van de post (met optische tekenherkenning, OCR) gemakkelijker te maken. Elk land dat postcodes kent, hanteert een andere grammatica — een andere manier om de tekens te combineren. Niet alle landen kennen postcodes. Zo zijn ze afwezig in veel Afrikaanse landen (waar overigens ook vaak straatnamen ontbreken). (nl)
 • 郵便番号(ゆうびんばんごう、英語圏共通: postal code . アメリカ英語: ZIP code)とは、郵便物の分類に役立てるために、宛先に加えて記された、数字や文字である。 (ja)
 • Postnummer är en alfanumerisk kombination som används för att ange ett geografiskt område för att underlätta postsortering. I de flesta europeiska länder skrivs postadressen i ordningen landskod–postnummer–postort, medan de i engelskspråkiga länder vanligen skrivs i ordningen postort–postnummer. Hongkong använder inte postnummer. Hittills (2006) finns postnummersystem infört i 117 av de 190 länder som är anslutna till Världspostföreningen (UPU, Union postale universelle). (sv)
 • Código postal ou Código de Endereçamento Postal (CEP) é um código desenvolvido pelas administrações postais e criado com o intuito de facilitar a organização logística e localização espacial de um . Cada administração postal é livre de criar o código que melhor se adapte à realidade postal e administrativa do seu país. Existem diversos tipos de código postal, quer puramente numéricos, quer misturando letras e números. Atualmente, cerca de 117 dos 190 países que compõem a União Postal Universal aderem ao código postal. (pt)
 • Почто́вый и́ндекс — последовательность букв или цифр, добавляемая к почтовому адресу с целью облегчения сортировки почтовых отправлений, в том числе автоматической. В настоящее время подавляющее большинство национальных почтовых служб использует почтовые индексы. (ru)
 • Пошто́вий і́ндекс — набір символів, що додається до поштової адреси для полегшення сортування та пристави пошти. Уперше поштові індекси застосовано 1932 року в Україні, що тоді була у складі СРСР. (uk)
 • 邮政编码(英語:postal code),简称邮编,香港称邮区编号,台湾和新加坡称邮递区号,是国家或地区为达到邮件分拣自动化和邮政网络数字化,加快邮件传递速度,而把全国划分的编码方式。郵區編號制度已成为衡量一个国家通信技术和邮政服务水准的标准之一。郵遞區號最早是由烏克蘭發明、於1932年12月啟用,但在第三年被放棄使用,后来德國将其再次採用。 大多數國家或地區的郵政系統都使用郵遞區號,但有少數例外。巴拿馬、牙買加和香港都不使用郵遞區號,而紐西蘭只在投寄大量郵件時才使用。一些網站必須輸入郵遞區號,如果居住地根本沒有使用,可以填寫00000。 許多國家或地區的郵遞區號是用數字,但如英國及加拿大也有使用羅馬字及數字混用編碼。使用數字編號的國家或地區也用不同位數,如美國使用5或9位數字,墨西哥使用5位數字,澳大利亞使用4位數字,印度使用6位數字。編碼格式最為複雜的為英國。 (zh)
 • Un codi postal és una sèrie de lletres i/o dígits que s'afegeixen a una adreça postal per a facilitar el funcionament del correu. En les relacions postals internacionals el codi postal s'abreuja com zip code. La República Federal d'Alemanya, a principi de la dècada dels seixanta, va ser el primer estat a introduir un sistema de codi postal. Els Estats Units d'Amèrica ho van fer pocs anys després. Actualment la majoria de països utilitzen els codis postals. Les excepcions més notables són Irlanda (encara que a Dublín sí), Hong Kong, Panamà i Jamaica. (ca)
 • El código postal es un esquema que se asigna a distintas zonas o lugares de un país, un código que sirve para facilitar y mecanizar el encaminamiento de una pieza de correo. Generalmente, es una serie de dígitos, aunque en algunos países incluyen letras. También se utiliza en los navegadores GPS para ubicar lugares.En determinadas definiciones posee hacinamientos que permiten y magnifican su uso general en ramificaciones de geografía, así como el postulante para la consulta del Código Postal en pueblos estados o ciudades de México corroborándose la información detallada en la página oficial de Correos de México. (es)
 • Posta-kodea edo posta kodea —PK siglez laburtua; batzuetan ZIP kodea deitua— digituz edo letra eta digituz osaturiko kode bat da, posta helbidea adierazteko erabilia, posta errazago bideratu ahal izateko. Posta kodea erabiltzeak beste aplikazio batzuk ere erabiltzea ahalbidetzen du. 2005eko otsailean Posta Batasun Unibertsaleko 190 kideetatik 117k posta kodea erabiltzen zuten. Irlandak eta Panamak, adibidez, ez dute halako sistemarik erabiltzen. Hong Kongek eta Macauk ere erabiltzen dute, nahiz eta orain Txinaren barnean egon eta horrek ez dituen erabiltzen. (eu)
 • Le code postal est un ensemble court de chiffres ou de lettres inclus dans l'adresse postale, et utilisé par les entreprises postales pour simplifier et accélérer l'acheminement du courrier. Sa forme varie selon les pays mais il représente le plus souvent une ou plusieurs zones géographiques plus ou moins vastes. Certains codes spéciaux sont par ailleurs parfois réservés à des institutions ou à des entreprises qui reçoivent d'importants volumes de courrier (par exemple le système du cedex en France). (fr)
 • A postal code (also known locally in various English-speaking countries throughout the world as a postcode, post code, PIN or ZIP Code) is a series of letters or digits or both, sometimes including spaces or punctuation, included in a postal address for the purpose of sorting mail. As of August 2021, the Universal Postal Union lists 160 countries which require the use of a postal code. (en)
 • Kode Pos (bahasa Inggris: postal code atau ZIP code) adalah serangkaian karakter (angka atau huruf) yang ditambahkan pada alamat surat dan paket untuk mempermudah proses pemilahan surat. Di negara lain, kode pos lebih dikenal dengan sebutan ZIP Code yang berasal dari USA dan adalah singkatan istilah Zone Improvement Plan. ZIP Code atau kode pos ini biasanya terdiri dari beberapa angka yang menunjukkan kode dari sebuah area. Umumnya, kode pos terdiri dari lima angka (misalnya di Swedia). Namun, ada juga yang memiliki angka tambahan untuk lokasi yang lebih detil. (in)
 • Il codice postale è una serie di lettere o cifre che si aggiunge all'indirizzo indicato sulla missiva al fine di facilitare l'individuazione del luogo di destinazione della corrispondenza. La Germania fu il primo paese al mondo ad introdurre un sistema di codice postale nel 1941. Il Regno Unito la seguì nel 1959 con la creazione dei postcodes, gli Stati Uniti d'America nel 1963 e l'Italia nel 1967. In Svizzera i numeri postali di avviamento (NPA) furono introdotti il 26 giugno 1964. (it)
rdfs:label
 • Postal code (en)
 • رمز بريد (ar)
 • Codi postal (ca)
 • Poštovní směrovací číslo (cs)
 • Postleitzahl (de)
 • Ταχυδρομικός κώδικας (el)
 • Poŝtkodo (eo)
 • Código postal (es)
 • Posta-kode (eu)
 • Cód poist (ga)
 • Kode pos (in)
 • Codice postale (it)
 • Code postal (fr)
 • 郵便番号 (ja)
 • 우편번호 (ko)
 • Postcode (nl)
 • Kod pocztowy (pl)
 • Código postal (pt)
 • Postnummer (sv)
 • Почтовый индекс (ru)
 • Поштовий індекс (uk)
 • 邮政编码 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:blankNameSec of
is dbp:postal2CodeType of
is dbp:postalCodeType of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License