An Entity of Type: organisation, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Neurophysiology is the study of nerve cells (neurones) as they receive and transmit information. It is a branch of physiology and neuroscience that focuses on the functioning of the nervous system. The word originates from the Greek word νεῦρον meaning "nerve" and physiology meaning knowledge about the function of living systems (φύσις meaning "nature" and -λογία meaning "knowledge"). Studies of neurophysiology emerged as early as 4000 BCE. During this time period, the focus was to better understand the nervous system through the brain and spinal cord and the connection it has with mental health. Currently methods used to utilise the research of neurophysiology include electrophysiological recordings, such as patch clamp, voltage clamp, extracellular single-unit recording and recording of

Property Value
dbo:abstract
 • Neurofyziologie (z řec. neuron, šlacha, nerv a fysis, živá příroda) je odvětví fyziologie, které se zabývá studiem fyzikálních a chemických procesů v nervové soustavě živočichů a člověka. Zkoumá například buněčně fyziologické základy nervových vzruchů, přenos signálů mezi neurony nebo elektrochemické fungování mozku. Neurofyziologie úzce souvisí s neurologií, psychologií a kognitivní vědou. Nejčastěji užívanou metodou je , která dnes umožňuje i přímé sledování procesů v nervové síti a v mozku. Ve spojení s počítačovým zpracováním a zobrazovacími metodami (imaging) vedla ke vzniku například funkční magnetické rezonance. (cs)
 • La neurofisiologia és la branca de la fisiologia i la psicologia que estudia el sistema nerviós. En qualsevol acció o conducta d'un organisme està present el sistema nerviós. Qualsevol canvi en el seu desenvolupament és resultat de modificacions funcionals d'aquest sistema. La neurofisiologia s'ocupa de revelar com funciona aquest complicat sistema i com produeix la varietat de models de conductes que manifesten els organismes. No obstant això, malgrat els avenços produïts en la investigació, sobretot en els aspectes bioquímics i elèctrics, es té la convicció que és molt més el que es desconeix. (ca)
 • الفزيولوجيا العصبية (بالإنجليزية: Neurophysiology)‏ هو فرع من فروع علم وظائف الأعضاء (الفزيولوجيا) يختص بدراسة وظائف الجهاز العصبي. يرتبط هذا المجال بكل من البيولوجيا العصبية وعلم النفس وطب الجهاز العصبي والفزيولوجيا العصبية السريرية والفزيولوجيا الكهربية والفزيولوجيا العصبية الفيزيائية وعلم السلوك (الإيثولوجيا) وتشريح الجهاز العصبي والعلوم المعرفية وغيرها من العلوم التي تهتم بدراسة المخ. يعتبر الروسي إيفان سيتشينوف مؤسس الفيزيولوجيا الكهربية والفزيولوجيا العصبية. (ar)
 • Die Neurophysiologie befasst sich vor allem mit der Funktionsweise des menschlichen Nervensystems, aber auch mit dem der Tiere. Sie ist damit sowohl ein Teilgebiet der Physiologie und Tierphysiologie als auch ein Teilgebiet der jüngeren Disziplin der Neurowissenschaften. Die Neurophysiologie wiederum kann in weitere Spezialgebiete unterteilt werden: * Die Elektrophysiologie befasst sich mit den elektrochemischen Signalübertragungen im Nervensystem, den Signaltransduktionen. * Die Sinnesphysiologie beschäftigt sich damit, wie die Mechanismen der (unterschiedlich definierten) fünf menschlichen Sinne äußere Reize (Stimuli), wie Lichtwellen, Schallwellen oder chemische Signale, in elektrische Signale umwandeln. Forschungsgegenstand der Neurophysiologie, deren Verständnis bis in die frühe Neuzeit noch von spekulativen Vorstellungen der Antike und des Mittelalters geprägt war, ist unter anderem die neuronale Aktivität und Plastizität. Im Mittelpunkt stehen dabei die dynamischen Prozesse sowohl in der einzelnen Nervenzelle als auch die ganzer Netzwerke von Neuronen, den sog. neuronalen Netzen, aber auch die integrative Tätigkeit verschiedener neuraler Netzwerke. Die klinische Neurophysiologie befasst sich als Spezialgebiet der Humanmedizin (genauer: der Neurologie) mit Funktionsstörungen des menschlichen Nervensystems. (de)
 • La Neŭrofiziologio estas la branĉo de la fiziologio kiu studas la nervan sistemon. En ĉiu ago aŭ konduto de ĉiu organismo ĉeestas la nerva sistemo. Ajna ŝanĝo en ties disvolvigo estas rezulto de funkciaj modifoj de tiu sistemo. La neŭrofiziologio okupiĝas pri la malkovro kiel funkcias tiu komplika sistemo kaj kiel ĝi produktas la varion de kondutmodeloj kiujn montras la organismoj. Tamen, spite la progresoj atingitaj en la esplorado, ĉefe en la biokemiaj kaj elektraj aspektoj, oni estas konvikitaj ke estas multe pli tio kion oni ne konas. La baza neŭrofiziologio klopodas studi la konduton de neŭronoj aŭ grupoj de izolaj neŭronoj. La faroj establitaj de la baza neŭrofiziologio povas esti profititaj de la matematika teorio de neŭronaj retoj por konstrui matematikajn modelojn kiuj ebligu identigi neŭrofiziologiajn fenomenojn kiel la memoro kaj la lernado. (eo)
 • Neurofisiologia espezialitate medikoa da, gaixotasun neurologikoen diagnostikoaz arduratzen dena. Askotan elkarlanean dabiltza neurofisiologoak neurologo eta neurozirujauekin ez ezik neumologoekin ere, Loaren apnearen sindromean esate baterako. (eu)
 • Neurophysiology is the study of nerve cells (neurones) as they receive and transmit information. It is a branch of physiology and neuroscience that focuses on the functioning of the nervous system. The word originates from the Greek word νεῦρον meaning "nerve" and physiology meaning knowledge about the function of living systems (φύσις meaning "nature" and -λογία meaning "knowledge"). Studies of neurophysiology emerged as early as 4000 BCE. During this time period, the focus was to better understand the nervous system through the brain and spinal cord and the connection it has with mental health. Currently methods used to utilise the research of neurophysiology include electrophysiological recordings, such as patch clamp, voltage clamp, extracellular single-unit recording and recording of local field potentials. (en)
 • La Neurofisiología es la rama de la fisiología que estudia el sistema nervioso. En cualquier acción o conducta de todo organismo está presente el sistema nervioso. Cualquier cambio en su desarrollo es resultado de modificaciones funcionales de dicho sistema.La neurofisiología se ocupa de desvelar cómo funciona este complicado sistema y cómo produce la variedad de modelos de conductas que manifiestan los organismos. Sin embargo, a pesar de los avances producidos en la investigación, sobre todo en los aspectos bioquímicos y eléctricos, se tiene la convicción de que es mucho más lo que se desconoce. * Neurofisiología básica o Neurofisiología experimental * Neurofisiología clínica * Teoría de redes neuronales (es)
 • La neurophysiologie est l'étude des fonctions du système nerveux, reposant sur tous les niveaux de description, du niveau moléculaire jusqu'au niveau le plus intégré des réseaux neuronaux. C'est une science pluridisciplinaire, au carrefour d'autres sciences biologiques (neuroanatomie, neuroendocrinologie, neuropharmacologie, etc.) et comportementales (neuropsychologie, psychiatrie...), notamment. (fr)
 • Staidéar ar fheidhmiú an néarchórais in ainmhithe. I measc bealaí na néarafiseolaithe tá baint nó scrios néarfhíochán, spreagadh leictreach néarcheall is/nó taifeadadh na ríge ó nearchill (cosúil leis na fótaghabhdóirí sa reitine nó acsón na scuide) nó grúpa néarcheall (cosúil leis na gainglíní bunata is an mhótarchoirtéis in inchinní mamacha) le leictreoidí. Tagann teicníochtaí ó dhisciplíní eile in úsáid freisin, cosúil le tomagrafaíocht ríomhchuidithe, uathradagrafaíocht, histeafluairiseacht is eile. (ga)
 • La neurofisiologia è una branca della biologia ed in particolare della fisiologia umana che studia il funzionamento dei neuroni e delle reti neurali. Caratteristica peculiare della neurofisiologia è lo studio e il monitoraggio dell'attività chemioelettrica delle singole cellule nervose e di strutture nervose più complesse. Data l'estensione e la complessità della materia trattata, vi sono molti neurofisiologi che studiano anche i processi cognitivi da un punto di vista fisiologico. Da questo punto di vista la neurofisiologia è integrata con la psicofisiologia e la psicologia fisiologica come nucleo principale delle scienze cognitive. Queste due però non studiano tanto il cervello in sé, ma piuttosto cercano di capire a livello logico di funzionamento le relazioni tra fisiologia e processi cognitivi o comportamento. La neurofisiologia da qualche decennio è diventata, soprattutto negli Stati Uniti, una disciplina molto importante per i suoi contributi per lo studio della coscienza e del pensiero e non per caso numerosi neurofisiologi contemporanei si occupano anche di filosofia della mente. (it)
 • Neurofisiologi adalah bagian ilmu fisiologi, yang mempelajari studi fungsi sistem saraf. Ilmu ini berkaitan erat dengan neurobiologi, psikologi, neurologi, , elektrofisiologi, etologi, , , ilmu kognitif, dan ilmu otak lainnya. (in)
 • 신경생리학(Neurophysiology)은 신경계의 기능을 연구하는 학문으로 생리학 및 신경과학의 한 분야이다. 신경생리학의 가장 대표적인 연구 방법은 (en:patch clamp)로 대표되는 전기생리학적인 기록이 있으며, 그 밖에도 , , 분자생물학적 연구 방법이 활용된다. 신경 생리학은 전기생리학 , 신경해부학, , 생물리학 및 계산신경과학과 연관된다. (ko)
 • De neurofysiologie of zenuwfysiologie is de neurowetenschap die de werking en functies van het zenuwstelsel bestudeert. Neurofysiologisch onderzoek wordt gedaan met behulp van een breed scala aan wetenschappelijke technieken, waaronder patch-clamp, elektrofysiologische opnames, registratie van lokale veldpotentialen, optogenetica, maar ook bepaalde methoden uit de moleculaire biologie en biofysica. Neurofysiologie is een interdisciplinaire wetenschap waarbij veel deelgebieden van de biologie zijn betrokken (zoals endocrinologie en neuroanatomie) en gedragswetenschappen (neuropsychologie en psychiatrie) in het bijzonder. (nl)
 • Neurofizjologia, fizjologia układu nerwowego - dział biologii, zajmujący się funkcjonowaniem układu nerwowego. Jest ściśle powiązana z neuropsychologią, neurologią, psychiatrią, etologią i innymi naukami behawioralnymi. Wchodzi w skład neurobiologii. Działy neurofizjologii: * - zajmuje się funkcjonowaniem poszczególnych neuronów (komórek nerwowych); * - zajmuje się wpływem zjawisk zachodzących w układzie nerwowym na zachowanie; * - zajmuje się elektryczną aktywnością układu nerwowego; także jego pomiarem i interpretacją (elektroencefalografia) * - zajmuje się różnicami i podobieństwami funkcjonowania układu nerwowego człowieka i różnych gatunków zwierząt. (pl)
 • A neurofisiologia é um ramo da fisiologia que tem como objeto de estudo o funcionamento do sistema nervoso. Faz parte do campo científico denominado neurociência. Relaciona-se com a eletrofisiologia, neuroanatomia, neurobiologia, neuroendocrinologia e neuroimunologia; contribuindo para ciências médicas aplicadas como a neurologia e neurofisiologia clínica. (pt)
 • Нейрофизиология — раздел физиологии, изучающий функции нервной системы, наряду с нейроморфологическими дисциплинами. Нейрофизиология — теоретическая основа неврологии. Она тесно связана с нейробиологией, психологией, неврологией, , электрофизиологией, этологией, нейроанатомией и другими науками, занимающимися изучением мозга. Нейрофизиология является специальным разделом физиологии, изучающим деятельность нервной системы, возникла намного позже. Практически до второй половины XIX века нейрофизиология развивалась как экспериментальная наука, базирующаяся на изучении животных. Действительно, «низшие» проявления деятельности нервной системы одинаковы у животных и человека. К таким функциям нервной системы относится переход возбуждения с одной нервной клетки на другую (например, нервную, мышечную, железистую), простые рефлексы (например, сгибания или разгибания конечности), восприятие относительно простых световых, звуковых, тактильных и других раздражителей и многие другие. Только в конце XIX столетия ученые перешли к исследованию некоторых сложных функций дыхания, поддержания в организме постоянства состава крови, тканевой жидкости и некоторых других. При проведении всех этих исследований ученые не находили существенных различий в функционировании нервной системы как в целом, так и её частей у человека и животных, даже очень примитивных. Например, на заре современной экспериментальной физиологии излюбленным объектом была лягушка. Только с открытием новых методов исследования (в первую очередь электрических проявлений деятельности нервной системы) наступил новый этап в изучении функций головного мозга, когда стало возможным исследовать эти функции, не разрушая мозг, не вмешиваясь в его функционирование, и вместе с тем изучать высшие проявления его деятельности — восприятие сигналов, функции памяти, сознания и многие другие. Нейрофизиология как наука, изучающая функции нервной системы и ее структуру, тесно связана с нейроанатомией, нейробиологией, нейропсихологией, электрофизиологией и другими науками, которые занимаются изучением мозга. Задача нейронауки состоит в том, чтобы объяснить поведение человека, понять как мозг управляет миллионами нервных клеток, чтобы сформировать поведение и как на эти клетки влияет внешняя среда. Целью нейрофизиологии является формирование представления о функциональной организации нервной системы, нейронных механизмах организации рефлекторного поведения и принципах системной организации функций мозга. Хирургическая нейрофизиология — это прикладная нейрофизиология. Хирург-нейрофизиолог во время операции занимается наблюдением за функционированием нервной системы пациента, для чего иногда необходимо электрофизиологическое исследование участков нервной системы пациента. Такое наблюдение входит в состав обширной клинической дисциплины, называемой . (ru)
 • Neurofysiologi är en avdelning inom neurovetenskapen och fysiologin som omfattar nervsystemets funktion(er). Mycket neurofysiologisk forskning syftar till att studera hur nervceller kommunicerar via transmittorsubstanser och synapser. (sv)
 • Нейрофізіоло́гія — розділ фізіології тварин і людини, що вивчає функції нервової системи і її основних структурних одиниць — нейронів. Вона тісно пов'язана з нейробіологією, психіатрією, неврологією, , електрофізіологією, етологією, та іншими науками, що займаються вивченням мозку. Хірургічна нейрофізіологія — це прикладна нейрофізіологія. Хірург-нейрофізіолог під час операції займається спостереженням за функціонуванням нервової системи пацієнта, для чого інколи необхідне електрофізіологічне дослідження ділянок нервової системи пацієнта. Таке спостереження входить до складу обширної клінічної дисципліни, так званого . (uk)
 • 神经生理学简称“神经生理”,是神经科学的一个分支,研究神经系统(包括周围神经系统,脊椎和脑)的功能机理。神经生理学同时也是生理学的一个分支,专门着眼于神经系统。 由于研究对象可以在分子、细胞、网络、系统等几个不同层次上讨论,神经生理学研究的对象由微观到宏观、由基本到综合包括以下这些方面 * 神经系统在分子水平上的工作原理,例如神经递质、受体和离子通道等分子结构的功能 * 神经系统在细胞,即单个神经元或感受器、水平上的工作原理 * 神经系统在多个神经元所组成的网络水平上的工作方式;这方面的研究属于较为新型的领域,主要是由于研究方法的成熟较晚 * 神经系统在系统水平上的工作机理,最为典型的离子是对神经通路的研究,例如听觉通路、中各个核团的分工和协调等。 神经生理学按照所研究的功能子系统的不同,可以分为感觉、运动、记忆和学习、情感、语言等其它高级功能的神经生理。 神经生理学的研究方法因所在的层面而不同 * 在分子层面上,包括遗传学方法、生物化学方法,等 * 在细胞层面上,包括膜片钳、、等 * 在多细胞层面上,包括多电极阵列的同时记录等 * 在系统层面,包括损伤方法、电刺激、功能成像等方法。 另外,数学建模在神经生理学的很多层面也发挥总要作用,具体参见计算神经科学。 由于生物体具有结构和功能统一的特点,神经生理学的研究依赖于神经解剖学的知识。研究非正常的神经系统的工作机理和病变原因的学科称为。另外,神经生理学和、、遗传学、动物行为学、心理学、认知科学等许多其它学科也有密切联系。 (zh)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 374304 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 14929 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1039884322 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • La neurofisiologia és la branca de la fisiologia i la psicologia que estudia el sistema nerviós. En qualsevol acció o conducta d'un organisme està present el sistema nerviós. Qualsevol canvi en el seu desenvolupament és resultat de modificacions funcionals d'aquest sistema. La neurofisiologia s'ocupa de revelar com funciona aquest complicat sistema i com produeix la varietat de models de conductes que manifesten els organismes. No obstant això, malgrat els avenços produïts en la investigació, sobretot en els aspectes bioquímics i elèctrics, es té la convicció que és molt més el que es desconeix. (ca)
 • الفزيولوجيا العصبية (بالإنجليزية: Neurophysiology)‏ هو فرع من فروع علم وظائف الأعضاء (الفزيولوجيا) يختص بدراسة وظائف الجهاز العصبي. يرتبط هذا المجال بكل من البيولوجيا العصبية وعلم النفس وطب الجهاز العصبي والفزيولوجيا العصبية السريرية والفزيولوجيا الكهربية والفزيولوجيا العصبية الفيزيائية وعلم السلوك (الإيثولوجيا) وتشريح الجهاز العصبي والعلوم المعرفية وغيرها من العلوم التي تهتم بدراسة المخ. يعتبر الروسي إيفان سيتشينوف مؤسس الفيزيولوجيا الكهربية والفزيولوجيا العصبية. (ar)
 • Neurofisiologia espezialitate medikoa da, gaixotasun neurologikoen diagnostikoaz arduratzen dena. Askotan elkarlanean dabiltza neurofisiologoak neurologo eta neurozirujauekin ez ezik neumologoekin ere, Loaren apnearen sindromean esate baterako. (eu)
 • La neurophysiologie est l'étude des fonctions du système nerveux, reposant sur tous les niveaux de description, du niveau moléculaire jusqu'au niveau le plus intégré des réseaux neuronaux. C'est une science pluridisciplinaire, au carrefour d'autres sciences biologiques (neuroanatomie, neuroendocrinologie, neuropharmacologie, etc.) et comportementales (neuropsychologie, psychiatrie...), notamment. (fr)
 • Staidéar ar fheidhmiú an néarchórais in ainmhithe. I measc bealaí na néarafiseolaithe tá baint nó scrios néarfhíochán, spreagadh leictreach néarcheall is/nó taifeadadh na ríge ó nearchill (cosúil leis na fótaghabhdóirí sa reitine nó acsón na scuide) nó grúpa néarcheall (cosúil leis na gainglíní bunata is an mhótarchoirtéis in inchinní mamacha) le leictreoidí. Tagann teicníochtaí ó dhisciplíní eile in úsáid freisin, cosúil le tomagrafaíocht ríomhchuidithe, uathradagrafaíocht, histeafluairiseacht is eile. (ga)
 • Neurofisiologi adalah bagian ilmu fisiologi, yang mempelajari studi fungsi sistem saraf. Ilmu ini berkaitan erat dengan neurobiologi, psikologi, neurologi, , elektrofisiologi, etologi, , , ilmu kognitif, dan ilmu otak lainnya. (in)
 • 신경생리학(Neurophysiology)은 신경계의 기능을 연구하는 학문으로 생리학 및 신경과학의 한 분야이다. 신경생리학의 가장 대표적인 연구 방법은 (en:patch clamp)로 대표되는 전기생리학적인 기록이 있으며, 그 밖에도 , , 분자생물학적 연구 방법이 활용된다. 신경 생리학은 전기생리학 , 신경해부학, , 생물리학 및 계산신경과학과 연관된다. (ko)
 • A neurofisiologia é um ramo da fisiologia que tem como objeto de estudo o funcionamento do sistema nervoso. Faz parte do campo científico denominado neurociência. Relaciona-se com a eletrofisiologia, neuroanatomia, neurobiologia, neuroendocrinologia e neuroimunologia; contribuindo para ciências médicas aplicadas como a neurologia e neurofisiologia clínica. (pt)
 • Neurofysiologi är en avdelning inom neurovetenskapen och fysiologin som omfattar nervsystemets funktion(er). Mycket neurofysiologisk forskning syftar till att studera hur nervceller kommunicerar via transmittorsubstanser och synapser. (sv)
 • Neurofyziologie (z řec. neuron, šlacha, nerv a fysis, živá příroda) je odvětví fyziologie, které se zabývá studiem fyzikálních a chemických procesů v nervové soustavě živočichů a člověka. Zkoumá například buněčně fyziologické základy nervových vzruchů, přenos signálů mezi neurony nebo elektrochemické fungování mozku. (cs)
 • Die Neurophysiologie befasst sich vor allem mit der Funktionsweise des menschlichen Nervensystems, aber auch mit dem der Tiere. Sie ist damit sowohl ein Teilgebiet der Physiologie und Tierphysiologie als auch ein Teilgebiet der jüngeren Disziplin der Neurowissenschaften. Die Neurophysiologie wiederum kann in weitere Spezialgebiete unterteilt werden: Die klinische Neurophysiologie befasst sich als Spezialgebiet der Humanmedizin (genauer: der Neurologie) mit Funktionsstörungen des menschlichen Nervensystems. (de)
 • La Neŭrofiziologio estas la branĉo de la fiziologio kiu studas la nervan sistemon. En ĉiu ago aŭ konduto de ĉiu organismo ĉeestas la nerva sistemo. Ajna ŝanĝo en ties disvolvigo estas rezulto de funkciaj modifoj de tiu sistemo. La neŭrofiziologio okupiĝas pri la malkovro kiel funkcias tiu komplika sistemo kaj kiel ĝi produktas la varion de kondutmodeloj kiujn montras la organismoj. Tamen, spite la progresoj atingitaj en la esplorado, ĉefe en la biokemiaj kaj elektraj aspektoj, oni estas konvikitaj ke estas multe pli tio kion oni ne konas. (eo)
 • La Neurofisiología es la rama de la fisiología que estudia el sistema nervioso. En cualquier acción o conducta de todo organismo está presente el sistema nervioso. Cualquier cambio en su desarrollo es resultado de modificaciones funcionales de dicho sistema.La neurofisiología se ocupa de desvelar cómo funciona este complicado sistema y cómo produce la variedad de modelos de conductas que manifiestan los organismos. Sin embargo, a pesar de los avances producidos en la investigación, sobre todo en los aspectos bioquímicos y eléctricos, se tiene la convicción de que es mucho más lo que se desconoce. (es)
 • Neurophysiology is the study of nerve cells (neurones) as they receive and transmit information. It is a branch of physiology and neuroscience that focuses on the functioning of the nervous system. The word originates from the Greek word νεῦρον meaning "nerve" and physiology meaning knowledge about the function of living systems (φύσις meaning "nature" and -λογία meaning "knowledge"). Studies of neurophysiology emerged as early as 4000 BCE. During this time period, the focus was to better understand the nervous system through the brain and spinal cord and the connection it has with mental health. Currently methods used to utilise the research of neurophysiology include electrophysiological recordings, such as patch clamp, voltage clamp, extracellular single-unit recording and recording of (en)
 • La neurofisiologia è una branca della biologia ed in particolare della fisiologia umana che studia il funzionamento dei neuroni e delle reti neurali. Caratteristica peculiare della neurofisiologia è lo studio e il monitoraggio dell'attività chemioelettrica delle singole cellule nervose e di strutture nervose più complesse. (it)
 • De neurofysiologie of zenuwfysiologie is de neurowetenschap die de werking en functies van het zenuwstelsel bestudeert. Neurofysiologisch onderzoek wordt gedaan met behulp van een breed scala aan wetenschappelijke technieken, waaronder patch-clamp, elektrofysiologische opnames, registratie van lokale veldpotentialen, optogenetica, maar ook bepaalde methoden uit de moleculaire biologie en biofysica. (nl)
 • Neurofizjologia, fizjologia układu nerwowego - dział biologii, zajmujący się funkcjonowaniem układu nerwowego. Jest ściśle powiązana z neuropsychologią, neurologią, psychiatrią, etologią i innymi naukami behawioralnymi. Wchodzi w skład neurobiologii. Działy neurofizjologii: (pl)
 • Нейрофизиология — раздел физиологии, изучающий функции нервной системы, наряду с нейроморфологическими дисциплинами. Нейрофизиология — теоретическая основа неврологии. Она тесно связана с нейробиологией, психологией, неврологией, , электрофизиологией, этологией, нейроанатомией и другими науками, занимающимися изучением мозга. Целью нейрофизиологии является формирование представления о функциональной организации нервной системы, нейронных механизмах организации рефлекторного поведения и принципах системной организации функций мозга. (ru)
 • Нейрофізіоло́гія — розділ фізіології тварин і людини, що вивчає функції нервової системи і її основних структурних одиниць — нейронів. Вона тісно пов'язана з нейробіологією, психіатрією, неврологією, , електрофізіологією, етологією, та іншими науками, що займаються вивченням мозку. (uk)
 • 神经生理学简称“神经生理”,是神经科学的一个分支,研究神经系统(包括周围神经系统,脊椎和脑)的功能机理。神经生理学同时也是生理学的一个分支,专门着眼于神经系统。 由于研究对象可以在分子、细胞、网络、系统等几个不同层次上讨论,神经生理学研究的对象由微观到宏观、由基本到综合包括以下这些方面 * 神经系统在分子水平上的工作原理,例如神经递质、受体和离子通道等分子结构的功能 * 神经系统在细胞,即单个神经元或感受器、水平上的工作原理 * 神经系统在多个神经元所组成的网络水平上的工作方式;这方面的研究属于较为新型的领域,主要是由于研究方法的成熟较晚 * 神经系统在系统水平上的工作机理,最为典型的离子是对神经通路的研究,例如听觉通路、中各个核团的分工和协调等。 神经生理学按照所研究的功能子系统的不同,可以分为感觉、运动、记忆和学习、情感、语言等其它高级功能的神经生理。 神经生理学的研究方法因所在的层面而不同 * 在分子层面上,包括遗传学方法、生物化学方法,等 * 在细胞层面上,包括膜片钳、、等 * 在多细胞层面上,包括多电极阵列的同时记录等 * 在系统层面,包括损伤方法、电刺激、功能成像等方法。 另外,数学建模在神经生理学的很多层面也发挥总要作用,具体参见计算神经科学。 (zh)
rdfs:label
 • Neurophysiology (en)
 • فزيولوجيا عصبية (ar)
 • Neurofisiologia (ca)
 • Neurofyziologie (cs)
 • Neurophysiologie (de)
 • Neŭrofiziologio (eo)
 • Neurofisiología (es)
 • Neurofisiologia (eu)
 • Néarfiseolaíocht (ga)
 • Neurofisiologi (in)
 • Neurophysiologie (fr)
 • Neurofisiologia (it)
 • 신경생리학 (ko)
 • Neurofysiologie (nl)
 • Neurofizjologia (pl)
 • Neurofisiologia (pt)
 • Нейрофизиология (ru)
 • Neurofysiologi (sv)
 • Нейрофізіологія (uk)
 • 神经生理学 (zh)
owl:sameAs
skos:broadMatch
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:homepage
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:education of
is dbo:knownFor of
is dbo:nonFictionSubject of
is dbo:occupation of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:discipline of
is dbp:education of
is dbp:field of
is dbp:fields of
is dbp:knownFor of
is dbp:occupation of
is dbp:specialism of
is dbp:subject of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License