In law, a legal person is any person or 'thing' (less ambiguously, any legal entity) that can do the things an everyday person can usually do in law – such as enter into contracts, sue and be sued, own property, and so on. The reason for the term "legal person" is that some legal persons are not people: companies and corporations are "persons" legally speaking (they can legally do most of the things an ordinary person can do), but they are clearly not people in the ordinary sense.

Property Value
dbo:abstract
 • لقد أصبح من المسلمات في نظر القانون العام الحديث أن يعترف بالشخصية القانونية لكل إنسان، فكل شخص أصبح في نظر القانون شخصا بكل ما يترتب على ذلك من أثار. ولكن اعتبارات عديدة دعت إلى الاعتراف بالشخصية القانونية لغير الأشخاص الطبيعيين، إما لمجموعة من الأفراد وإما لمجموعة من المصالح، ومن هنا جاءت فكرة الشخصية الاعتبارية أو المعنوية.و بالتالي فالشخص المعنوي هو مجموعة أشخاص أو مجموعة أموال تتكاتف وتتعاون أو ترصد لتحقيق غرض وهدف مشروع بموجب اكتساب الشخصية القانونية. (ar)
 • In law, a legal person is any person or 'thing' (less ambiguously, any legal entity) that can do the things an everyday person can usually do in law – such as enter into contracts, sue and be sued, own property, and so on. The reason for the term "legal person" is that some legal persons are not people: companies and corporations are "persons" legally speaking (they can legally do most of the things an ordinary person can do), but they are clearly not people in the ordinary sense. There are therefore two kinds of legal entities: human and non-human. In law, a human person is called a natural person (sometimes also a physical person), and a non-human person is called a juridical person (sometimes also a juridic, juristic, artificial, legal, or fictitious person, Latin: persona ficta). Juridical persons are entities such as corporations, firms (in some jurisdictions), and many government agencies. They are treated in law as if they were persons. While natural persons acquire legal personality "naturally", simply by being born (or before that, in some jurisdictions), juridical persons must have legal personality conferred on them by some "unnatural", legal process, and it is for this reason that they are sometimes called "artificial" persons. In the most common case (incorporating a business), legal personality is usually acquired by registration with a government agency set up for the purpose. In other cases it may be by primary legislation: an example is the Charity Commission in the UK. As legal personality is a prerequisite to legal capacity (the ability of any legal person to amend (enter into, transfer, etc.) rights and obligations), it is a prerequisite for an international organization to be able to sign international treaties in its own name. The term "legal person" can be ambiguous because it is often used as a synonym of terms that refer only to non-human legal entities, specifically in contradistinction to "natural person". (en)
 • Rechtssubjekt (oder (Rechts-)Person) bezeichnet in der Rechtswissenschaft einen von der Rechtsordnung anerkannten (potenziellen) Träger von subjektiven Rechten und Pflichten. Gegensatz sind die Rechtsobjekte (Sachen und Immaterialgüter). (de)
 • Nortasun juridikoa deritzo, pertsona, sozietate edo enpresa batek, jarduteko ahalmena (obligazioen aurrean erantzun, libreki jarduteko...) duenean eta hirugarrenen aurrean erantzuteko eta jarduteko gaitasuna duenean lortzen duen nortasuna. Besterik gabe, nortasun juridikoa, legearen aurrean zure burua, zure aurrean naiz beste hirugarrenen aurrean ordezkatzeko gai zarela azaltzen duen ikuskizuna eta noski legearen onarpenaz lortzen den titulu edo egoera juridikoa da. Azken finean, pertsona juridikoa hainbat betebehar eta obligazioen multzoa da, pertsona batek edo gehiagok osatuko dutena hain zuen ere, juridikoki eta legalki jardun ahal izateko. Pertsona juridiko izateko lehenengo baldintza agintari administratibo baten aitorpena eta honen inskripzioa izango lirateke. (eu)
 • Se entiende por Identidad (personalidad) jurídica o persona jurídica aquella por la cual se reconoce a una persona, entidad, asociación o empresa, con capacidad suficiente para contraer obligaciones y realizar actividades que generan plena responsabilidad jurídica, frente a sí mismos y frente a terceros.​ (es)
 • La personnalité juridique est l'aptitude à être titulaire de droits et de devoirs. La personnalité juridique est, d'un point de vue positiviste, une fiction juridique attribuée aux personnes physiques (êtres humains) et aux personnes morales (groupements tels que : entreprises, associations, État et ses subdivisions). Qu'elles soient physiques ou morales, les personnes juridiques ont des caractéristiques communes : une naissance et une mort (par exemple : date de création et de dissolution pour les entreprises), une identité propre (nom et adresse) et des droits et des devoirs (principalement : droit de conclure des contrats et devoir de payer l'impôt). La notion de personnalité juridique s'est élargie et diversifiée au cours de l'Histoire. Les plus grandes modifications ont été la généralisation de la pleine personnalité juridique à tous les êtres humains (comprendre : fin de l'esclavage et de la mort civile) et la création de groupements spécifiques reconnus par le droit (principalement : formes de sociétés). Certains juristes se demandent actuellement s’il ne serait pas pertinent d’accorder la personnalité juridique aux animaux. C’est en ce sens qu’a été proclamée la Déclaration sur la personnalité juridique de l'animal, dite "Déclaration de Toulon", le 29 mars 2019. (fr)
 • L'insieme dei rapporti giuridici suscettibili di valutazione economica di cui è parte un soggetto giuridico costituisce il suo patrimonio. (it)
 • 法律学の概念としての人(ひと、英: person 仏:personne 独:Person)は、法的観点から人として扱われる(法的人格を認められる)ものを指し、生物学的なヒトである自然人とそれ以外の法人から成る。「人」であることの効果として、その名において私法上の権利・義務の主体となる一般的な資格(権利能力)が認められる。権利の客体である物と対置される概念である。ローマ法に由来する。 (ja)
 • 인(人)은 민법에서 규정하는 법률행위에 의해 발생하는 권리와 의무의 주체이다. 인은 자연적 생물로서의 사람인 자연인과 법으로부터 인격을 부여받은 법인으로 나뉜다. 자연인은 생존한 동안 권리와 의무의 주체가 된다.(대한민국 민법 제3조 참조) 자연인은 모체에서 분리된 순간부터 권리능력을 가지며 심장이 정지한 순간부터 권리능력을 상실한다는 설이 통설이다. 그러므로 모체에서 분리되지 않은 태아는 권리능력을 갖지 않지만 제한적인 경우에 권리능력을 부여받는다. 민법총칙에서는 자연인의 권리능력과 행위능력을 다룬다. 법인은 특정한 목적을 가진 재산의 모임인 재단법인과 특정한 목적을 가진 사람의 모인인 사단법인으로 나뉜다. (ko)
 • Een rechtssubject of persoon (in juridische zin) is een drager van subjectieve rechten en plichten. Deze bezit met andere woorden rechtspersoonlijkheid of juridische persoonlijkheid. In de meeste hedendaagse rechtsstelsels worden twee soorten rechtssubjecten erkend: natuurlijke personen (mensen) en rechtspersonen. De woorden 'rechtspersoonlijkheid' en 'rechtspersoon' moeten niet door elkaar worden gehaald: het eerste woord heeft betrekking op alle rechtssubjecten (personen), het tweede woord alleen op de rechtssubjecten die geen natuurlijke persoon zijn. Hoewel het woord iemand in het Nederlands normaal gesproken alleen op mensen slaat, wordt het in de Nederlandse wetgeving af en toe ook in deze ruime betekenis gebruikt, dus voor alle personen met inbegrip van rechtspersonen. Voorbeelden zijn de bepaling over de woonplaats van onder bewind gestelde personen (artikel 12 lid 2 van Boek 1 BW, het deel dat verder vooral over personen- en familierecht gaat) en de bepaling over goede trouw in het vermogensrecht (artikel 11 van Boek 3 BW). Rechtspersonen worden nader verdeeld in privaatrechtelijke rechtspersonen (bijvoorbeeld de naamloze vennootschap en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en de vereniging) en publiekrechtelijke rechtspersonen (bijvoorbeeld de Staat, provincies, gemeenten en waterschappen) naargelang hun doel, dat ofwel privaat of publiek is. Private rechtspersonen dienen ter behartiging van private belangen (zoals bv. winstbejag), terwijl publiekrechtelijke rechtspersonen het algemeen belang dienen. Een gezin of familie is geen rechtssubject, maar bestaat uit twee of meer natuurlijke personen die ieder afzonderlijk rechtssubject zijn. Vormen twee echtgenoten of geregistreerde partners een vennootschap onder firma (vof), dan is deze ook een rechtssubject. Naar de huidige Nederlandse wetgeving is een vennootschap onder firma echter geen rechtspersoon. In rechtszaken wordt zij echter wel geaccepteerd als ware zij een rechtspersoon doordat de vof een afgescheiden vermogen heeft dat anders niet vatbaar zou zijn voor verhaal. De vof is dan dus de procespartij, eventueel kunnen daarnaast ook de vennoten procespartij zijn. In de jaren 1970 vond in het Amerikaans milieurecht het principe ingang dat ecologische elementen zoals bomen of rivieren een subjectief recht konden doen gelden. Sedert begin 21e eeuw is het principe in sommige landen wet geworden. (nl)
 • Osobowość prawna – pojęcie określające zdolność osób prawnych do bycia podmiotem praw i oraz do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych. Jest immanentnie związane z powstaniem osoby prawnej, gdyż bez osobowości prawnej osoba prawna przestaje istnieć. Zgodnie z treścią art. 37 Kodeksu cywilnego osoby prawne uzyskują (co do zasady) osobowość prawną z chwilą wpisania ich do właściwego rejestru. (pl)
 • Personalidade jurídica é a aptidão genérica para se adquirir direitos e deveres. Ideia ligada à de pessoa, é reconhecida atualmente a todo ser humano e independe da consciência ou vontade do indivíduo: recém-nascidos, loucos e doentes inconscientes possuem, todos, personalidade jurídica. Esta é, portanto, um atributo inseparável da pessoa, à qual o direito reconhece a possibilidade de ser titular de direitos e obrigações. No Código Civil brasileiro, os primeiros artigos, intitulados "pessoas naturais", contêm o instituto da pessoa natural. Nem sempre a personalidade jurídica foi universalmente reconhecida a todos os seres humanos. No direito romano, o escravo era considerado coisa, desprovido da aptidão para adquirir direitos; se participasse de uma relação jurídica, fazia-o na qualidade de objeto, não de sujeito. A condição do escravo não foi muito diferente ao longo da história, enquanto persistiu aquele instituto. No passado, alguns países previam o término da personalidade devido à "", que ocorria quando uma pessoa perdia a aptidão para adquirir direitos, por exemplo, ao tornar-se escravo (caso da capitis deminutio maxima romana) ou ao adotar uma profissão religiosa (na Idade Média). (pt)
 • Субъе́кт пра́ва — это лицо, обладающее по правy способностью осуществлять субъективные права и юридические обязанности. Субъектами права могут выступать: * Государство; * Физическое лицо — гражданин как носитель прав и обязанностей; * Юридическое лицо — соответствующим образом зарегистрированная организация; * Субъект международного права — участник международных отношений; * Субъект международного частного права. (ru)
 • 法律主體,又称法律关系主体或權利主體,是指在法律关系中享受權利、負擔義務之主體,包括自然人、法人、及其他主体。在不同類型的法律中,有不同類型的主體而不限於人,例如在動物保護的相關法令中,動物也可以作為權利主體。 (zh)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 219287 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 31956 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 984133375 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • لقد أصبح من المسلمات في نظر القانون العام الحديث أن يعترف بالشخصية القانونية لكل إنسان، فكل شخص أصبح في نظر القانون شخصا بكل ما يترتب على ذلك من أثار. ولكن اعتبارات عديدة دعت إلى الاعتراف بالشخصية القانونية لغير الأشخاص الطبيعيين، إما لمجموعة من الأفراد وإما لمجموعة من المصالح، ومن هنا جاءت فكرة الشخصية الاعتبارية أو المعنوية.و بالتالي فالشخص المعنوي هو مجموعة أشخاص أو مجموعة أموال تتكاتف وتتعاون أو ترصد لتحقيق غرض وهدف مشروع بموجب اكتساب الشخصية القانونية. (ar)
 • Rechtssubjekt (oder (Rechts-)Person) bezeichnet in der Rechtswissenschaft einen von der Rechtsordnung anerkannten (potenziellen) Träger von subjektiven Rechten und Pflichten. Gegensatz sind die Rechtsobjekte (Sachen und Immaterialgüter). (de)
 • Se entiende por Identidad (personalidad) jurídica o persona jurídica aquella por la cual se reconoce a una persona, entidad, asociación o empresa, con capacidad suficiente para contraer obligaciones y realizar actividades que generan plena responsabilidad jurídica, frente a sí mismos y frente a terceros.​ (es)
 • L'insieme dei rapporti giuridici suscettibili di valutazione economica di cui è parte un soggetto giuridico costituisce il suo patrimonio. (it)
 • 法律学の概念としての人(ひと、英: person 仏:personne 独:Person)は、法的観点から人として扱われる(法的人格を認められる)ものを指し、生物学的なヒトである自然人とそれ以外の法人から成る。「人」であることの効果として、その名において私法上の権利・義務の主体となる一般的な資格(権利能力)が認められる。権利の客体である物と対置される概念である。ローマ法に由来する。 (ja)
 • 인(人)은 민법에서 규정하는 법률행위에 의해 발생하는 권리와 의무의 주체이다. 인은 자연적 생물로서의 사람인 자연인과 법으로부터 인격을 부여받은 법인으로 나뉜다. 자연인은 생존한 동안 권리와 의무의 주체가 된다.(대한민국 민법 제3조 참조) 자연인은 모체에서 분리된 순간부터 권리능력을 가지며 심장이 정지한 순간부터 권리능력을 상실한다는 설이 통설이다. 그러므로 모체에서 분리되지 않은 태아는 권리능력을 갖지 않지만 제한적인 경우에 권리능력을 부여받는다. 민법총칙에서는 자연인의 권리능력과 행위능력을 다룬다. 법인은 특정한 목적을 가진 재산의 모임인 재단법인과 특정한 목적을 가진 사람의 모인인 사단법인으로 나뉜다. (ko)
 • Osobowość prawna – pojęcie określające zdolność osób prawnych do bycia podmiotem praw i oraz do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych. Jest immanentnie związane z powstaniem osoby prawnej, gdyż bez osobowości prawnej osoba prawna przestaje istnieć. Zgodnie z treścią art. 37 Kodeksu cywilnego osoby prawne uzyskują (co do zasady) osobowość prawną z chwilą wpisania ich do właściwego rejestru. (pl)
 • Субъе́кт пра́ва — это лицо, обладающее по правy способностью осуществлять субъективные права и юридические обязанности. Субъектами права могут выступать: * Государство; * Физическое лицо — гражданин как носитель прав и обязанностей; * Юридическое лицо — соответствующим образом зарегистрированная организация; * Субъект международного права — участник международных отношений; * Субъект международного частного права. (ru)
 • 法律主體,又称法律关系主体或權利主體,是指在法律关系中享受權利、負擔義務之主體,包括自然人、法人、及其他主体。在不同類型的法律中,有不同類型的主體而不限於人,例如在動物保護的相關法令中,動物也可以作為權利主體。 (zh)
 • In law, a legal person is any person or 'thing' (less ambiguously, any legal entity) that can do the things an everyday person can usually do in law – such as enter into contracts, sue and be sued, own property, and so on. The reason for the term "legal person" is that some legal persons are not people: companies and corporations are "persons" legally speaking (they can legally do most of the things an ordinary person can do), but they are clearly not people in the ordinary sense. (en)
 • Nortasun juridikoa deritzo, pertsona, sozietate edo enpresa batek, jarduteko ahalmena (obligazioen aurrean erantzun, libreki jarduteko...) duenean eta hirugarrenen aurrean erantzuteko eta jarduteko gaitasuna duenean lortzen duen nortasuna. Pertsona juridiko izateko lehenengo baldintza agintari administratibo baten aitorpena eta honen inskripzioa izango lirateke. (eu)
 • La personnalité juridique est l'aptitude à être titulaire de droits et de devoirs. La personnalité juridique est, d'un point de vue positiviste, une fiction juridique attribuée aux personnes physiques (êtres humains) et aux personnes morales (groupements tels que : entreprises, associations, État et ses subdivisions). Certains juristes se demandent actuellement s’il ne serait pas pertinent d’accorder la personnalité juridique aux animaux. C’est en ce sens qu’a été proclamée la Déclaration sur la personnalité juridique de l'animal, dite "Déclaration de Toulon", le 29 mars 2019. (fr)
 • Een rechtssubject of persoon (in juridische zin) is een drager van subjectieve rechten en plichten. Deze bezit met andere woorden rechtspersoonlijkheid of juridische persoonlijkheid. In de meeste hedendaagse rechtsstelsels worden twee soorten rechtssubjecten erkend: natuurlijke personen (mensen) en rechtspersonen. De woorden 'rechtspersoonlijkheid' en 'rechtspersoon' moeten niet door elkaar worden gehaald: het eerste woord heeft betrekking op alle rechtssubjecten (personen), het tweede woord alleen op de rechtssubjecten die geen natuurlijke persoon zijn. (nl)
 • Personalidade jurídica é a aptidão genérica para se adquirir direitos e deveres. Ideia ligada à de pessoa, é reconhecida atualmente a todo ser humano e independe da consciência ou vontade do indivíduo: recém-nascidos, loucos e doentes inconscientes possuem, todos, personalidade jurídica. Esta é, portanto, um atributo inseparável da pessoa, à qual o direito reconhece a possibilidade de ser titular de direitos e obrigações. No Código Civil brasileiro, os primeiros artigos, intitulados "pessoas naturais", contêm o instituto da pessoa natural. (pt)
rdfs:label
 • شخصية معنوية (ar)
 • Rechtssubjekt (de)
 • Legal person (en)
 • Personalidad jurídica (es)
 • Nortasun juridiko (eu)
 • Personnalité juridique (fr)
 • Soggetto di diritto (it)
 • 人 (法律) (ja)
 • 인 (법률) (ko)
 • Rechtssubject (nl)
 • Osobowość prawna (pl)
 • Personalidade jurídica (pt)
 • Субъект права (ru)
 • 法律主體 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:keywords of
is dbp:status of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of