An Entity of Type: Person100007846, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

The lateralization of brain function is the tendency for some neural functions or cognitive processes to be specialized to one side of the brain or the other. The medial longitudinal fissure separates the human brain into two distinct cerebral hemispheres, connected by the corpus callosum. Although the macrostructure of the two hemispheres appears to be almost identical, different composition of neuronal networks allows for specialized function that is different in each hemisphere.

Property Value
dbo:abstract
  • تفارق وظائف الدماغ هو ميل بعض الوظائف العصبية أو العمليات المعرفية إلى التخصص في جانب واحد من الدماغ دون الجانب الآخر. يفصل الشق الطولي الإنسي الدماغ البشري إلى نصفين مخيين متميزين، متصلين بالجسم الثفني. على الرغم من أن البنية الكلِّية لنصفي الكرة المخيّةمخية ٠ تبدو متطابقة تقريبًا، إلا أن التركيب المختلف للشبكات العصبية يسمح بوظيفة متخصصة مختلفة في كل شق. تستند عملية تجزئة هياكل الدماغ إلى الاتجاهات العامة المعبر عنها في المرضى الأصحاء؛ ومع ذلك، هناك العديد من الأمثلة المضادة لكل تعميم. يتطور دماغ كل إنسان بشكل مختلف، مما يؤدي إلى تجزئة فريدة من نوعها في الأفراد. وهذا يختلف عن التخصص، حيث يشير فقط إلى وظيفة هيكل واحد مقسم بين نصفين. ومن الأسهل بكثير ملاحظة التخصص كاتجاه، لأن له تاريخًا أنثروبولوجيًا أقوى. (ar)
  • Lateralizace mozkových funkcí je termín označující funkční asymetrii hemisfér mozku. Asymetrie je běžná i u primátů. Snižuje se stárnutím. Mozková kůra je rozdělena brázdou, latinsky zvanou fissura longitudinalis cerebri. Tato brázda dělí kůru na dvě hemisféry a zároveň ji kříží kalózní těleso, které hemisféry propojuje. Mezi hemisférami se vyskytují i početné anatomické rozdíly, např. Sylviova brázda (sulcus lateralis) je delší v levé hemisféře, z čehož se vyvozovala rozdílná velikost planum temporale, což je část spánkového, neboli temporálního, laloku (současné výzkumy však naznačují, že příčinou nemusí být rozdíl ve velikosti mezi hemisférami, nýbrž členění kůry), markantní rozdíl představují i tzv. petalia, prohlubně vnitřní plochy lebečních kostí odpovídající tvaru hemisfér - pravý čelní lalok přesahuje levý čelní lalok dopředu, levý týlní lalok pak přesahuje pravý týlní lalok dozadu.Kromě anatomických rozdílů se hemisféry liší i strukturálně a neurochemicky. Současné výzkumy se ale věnují především funkční asymetrii hemisfér, kde se funkcemi myslí kognitivní funkce. Lateralizace mozkových funkcí představuje specializaci hemisféry na určitou funkci nebo část funkce – např. paměť je lateralizována způsobem, kdy levá hemisféra zodpovídá za verbální paměť a pravá za paměť neverbální.[zdroj?!] Interpretace laterality hemisfér laickou veřejností většinou zahrnují vykreslování pravé hemisféry jako kreativní, duchovní, dobrodružné a oplývající úžasnou představivostí atd., kdežto levá hemisféra se považuje za racionální, logickou a vědeckou. Tyto interpretace, které se dají považovat za přinejmenším nepodložené a zjednodušující, nabývají podobu jakýchsi mýtů, které se i v současnosti těší velké popularitě. Jedním z možných důvodů vzniku těchto mýtů (kromě lidské záliby v kategorizování světa do binárních vztahů) je skutečnost, že lateralizace řeči v levé hemisféře umožňuje její jednodušší zkoumání oproti hemisféře pravé a na začátku moderního zkoumání bylo mnoho výzkumů věnovaných právě této problematice, pravá hemisféra však rozhodně není podřadná nebo méněcenná, spíš „mlčící“ a dlouho přehlížena. Nedá se tedy mluvit o jednoznačně dominantní a submisivní hemisféře, dominance se projevuje v jednotlivých funkcích různou měrou v každé z hemisfér. V současnosti se mnoho výzkumů zabývá právě funkcemi pravé hemisféry. (cs)
  • Als Lateralisation des Gehirns bezeichnet man die neuroanatomische Ungleichheit und funktionale Aufgabenteilung und Spezialisierung der Großhirnhemisphären. Das Gehirn der meisten höheren Organismen ist morphologisch betrachtet bilateralsymmetrisch aufgebaut. Obwohl diese Symmetrie auf einen wesentlich gleichartigen Aufbau hinweist, weiß man seit langer Zeit aus vielfältigen Beobachtungen und Experimenten, dass die Aufgaben und Funktionen des Gehirns eine räumliche Spezialisierung erfahren haben. Einige Funktionen oder Teilfunktionen des Gehirns werden bevorzugt in einer der beiden Gehirnhälften ausgeführt. Die Aufteilung von Prozessen auf die rechte und linke Hälfte wird als Lateralisation bezeichnet. Das Großhirn besteht aus zwei stark gefurchten Halbkugeln (Hemisphären), die durch einen tiefen Einschnitt – die Hirnlängsfurche (Fissura longitudinalis) – voneinander getrennt sind. Die Verbindung zwischen den beiden Hemisphären wird durch einen dicken Nervenstrang, den so genannten Balken (Corpus callosum), hergestellt. (de)
  • The lateralization of brain function is the tendency for some neural functions or cognitive processes to be specialized to one side of the brain or the other. The medial longitudinal fissure separates the human brain into two distinct cerebral hemispheres, connected by the corpus callosum. Although the macrostructure of the two hemispheres appears to be almost identical, different composition of neuronal networks allows for specialized function that is different in each hemisphere. Lateralization of brain structures is based on general trends expressed in healthy patients; however, there are numerous counterexamples to each generalization. Each human's brain develops differently, leading to unique lateralization in individuals. This is different from specialization, as lateralization refers only to the function of one structure divided between two hemispheres. Specialization is much easier to observe as a trend, since it has a stronger anthropological history. The best example of an established lateralization is that of Broca's and Wernicke's areas, where both are often found exclusively on the left hemisphere. Function lateralization, such as semantics, intonation, accentuation, and prosody, has since been called into question and largely been found to have a neuronal basis in both hemispheres. Another example is that each hemisphere in the brain tends to represent one side of the body. In the cerebellum, this is the same body side, but in the forebrain this is predominantly the contralateral side. (en)
  • En neurosciences cognitives, l'asymétrie cérébrale est l'inégale implication des deux hémisphères du cerveau dans les différentes fonctions mentales. Dans leur anatomie générale, les deux hémisphères sont très semblables mais il existe un certain nombre de caractéristiques plus fines qui les distinguent l'un de l'autre. Le lien entre ces différences structurelles et les différences fonctionnelles reste mal compris. L'asymétrie du fonctionnement cérébral a été mise en évidence à la fois par l'étude des conséquences de lésions cérébrales accidentelles sur les facultés cognitives mais aussi, plus récemment, grâce aux techniques d'imagerie cérébrale qui montrent des activations asymétriques suivant les opérations mentales qu'effectue la personne dont on enregistre des indices de l'activité cérébrale. Malgré d'importants progrès sur cette question, il reste de nombreux points de débat : sur le lien entre ces asymétries et la dominance hémisphérique, sur les mécanismes neurodéveloppementaux qui aboutissent à ces asymétries ou sur l'influence des facteurs environnementaux ou génétiques. (fr)
  • 脳機能局在論(のうきのうきょくざいろん、英: Theory of localization of brain function)は、脳(特に大脳皮質)が部分ごとに違う機能を担っているとする科学のことである。 (ja)
  • Lateraliteit (of: hemisferische specialisatie) duidt op verschillen in specialisatie van de beide hersenhelften. Men bedoelt hiermee vooral verschillen in zintuigelijke, motorische, cognitieve en emotieve functies. (nl)
  • Латерализация функций головного мозга (лат. lateralis «боковой, расположенный в стороне») — процесс, происходящий в онтогенезе, посредством которого различные психические функции связываются с левым либо правым полушариями головного мозга. В результате латерализации дублирование функций между полушариями сменяется специализацией, устанавливается межполушарная асимметрия психических функций, и становится возможным говорить о доминантном и субдоминантном полушариях; при этом специализация различных функций (речи, слуха, зрения, ведущей руки) дифференцирована, и возможно различное соотношение доминантности полушарий по каждой из этих функций. Латерализация у человека идет до окончания подросткового возраста. Поражение левого полушария до 12 лет может не влечь за собой нарушений речевой деятельности, характерных для сходных травм у взрослых, поскольку к этому возрасту процесс разделения речевых функций доминантного и субдоминантного полушарий еще не закончен. По мере старения латерализация может идти в обратном направлении, нивелируя асимметрию психических функций. Внимание к межполушарной латеральности (асимметрии) было привлечено французским врачом Полем Брока в 1865 году. Он обнаружил, что у пациентов, страдавших нарушениями речи, вскрытие обнаруживает повреждения левой задненижней части третьей лобной извилины левого полушария (центр Брока). (ru)
  • Міжпівкульна асиметрія (дав.-гр. α — «без» і συμμετρια — «співрозмірність») — одна з фундаментальних закономірностей організації мозку не тільки людини, але і тварин. Проявляється не тільки в морфології мозку, але і в міжпівкульній асиметрії психічних процесів. Міжпівкульна асиметрія психічних процесів — функціональна спеціалізованість півкуль головного мозку: при здійсненні одних психічних функцій домінує ліва півкуля, при інших — права. Понад столітня історія анатомічних, морфофункціональних, біохімічних, нейрофізіологічних і психофізіологічних досліджень асиметрії великих півкуль головного мозку людини свідчить про існування особливого принципу побудови та реалізації таких найважливіших функцій мозку, як сприйняття, увага, пам’ять, мислення і мовлення. (uk)
  • 脑功能侧化(英語:Lateralization of brain function)是指左脑和右脑两个大脑半球的功能不完全对称。左腦是人類大腦的左部,另一部分稱為右腦,亦是人類大腦的右部。 1950年代,美國加利福尼亞州技術研究院教授真正確立了左右腦分工的觀念,他與學生嘗試把貓,猴子左右腦連接的神經線全部切斷後,這些動物仍然生活得正常,並且可以訓練兩個腦半球以相反的方式去完成同一項任務。 我們日常生活用得最多的是左腦,學童上學學習,教導的知識主要也是偏向訓練左腦,例如語文、數學、科學等,因此又將左腦稱為“現代腦”。藝術、音樂、創意、發明等是右腦的主要功能。音樂可能有效促進右腦開發和其專注力。相對左腦,右腦可利用圖像和諧音來快速記憶。 許多補習班或才藝班會開設右腦開發課程或潛能訓練課程。號稱能快速記憶,不用讀一整天的書。部分專家也直稱右腦記憶處理速度優於左腦。台灣的國語日報也設置科學實驗班和右腦潛能開發課程。但對於是否真有其效仍見仁見智。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
  • 3665897 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
  • 28105 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
  • 1074572718 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
  • 脳機能局在論(のうきのうきょくざいろん、英: Theory of localization of brain function)は、脳(特に大脳皮質)が部分ごとに違う機能を担っているとする科学のことである。 (ja)
  • Lateraliteit (of: hemisferische specialisatie) duidt op verschillen in specialisatie van de beide hersenhelften. Men bedoelt hiermee vooral verschillen in zintuigelijke, motorische, cognitieve en emotieve functies. (nl)
  • 脑功能侧化(英語:Lateralization of brain function)是指左脑和右脑两个大脑半球的功能不完全对称。左腦是人類大腦的左部,另一部分稱為右腦,亦是人類大腦的右部。 1950年代,美國加利福尼亞州技術研究院教授真正確立了左右腦分工的觀念,他與學生嘗試把貓,猴子左右腦連接的神經線全部切斷後,這些動物仍然生活得正常,並且可以訓練兩個腦半球以相反的方式去完成同一項任務。 我們日常生活用得最多的是左腦,學童上學學習,教導的知識主要也是偏向訓練左腦,例如語文、數學、科學等,因此又將左腦稱為“現代腦”。藝術、音樂、創意、發明等是右腦的主要功能。音樂可能有效促進右腦開發和其專注力。相對左腦,右腦可利用圖像和諧音來快速記憶。 許多補習班或才藝班會開設右腦開發課程或潛能訓練課程。號稱能快速記憶,不用讀一整天的書。部分專家也直稱右腦記憶處理速度優於左腦。台灣的國語日報也設置科學實驗班和右腦潛能開發課程。但對於是否真有其效仍見仁見智。 (zh)
  • تفارق وظائف الدماغ هو ميل بعض الوظائف العصبية أو العمليات المعرفية إلى التخصص في جانب واحد من الدماغ دون الجانب الآخر. يفصل الشق الطولي الإنسي الدماغ البشري إلى نصفين مخيين متميزين، متصلين بالجسم الثفني. على الرغم من أن البنية الكلِّية لنصفي الكرة المخيّةمخية ٠ تبدو متطابقة تقريبًا، إلا أن التركيب المختلف للشبكات العصبية يسمح بوظيفة متخصصة مختلفة في كل شق. (ar)
  • Lateralizace mozkových funkcí je termín označující funkční asymetrii hemisfér mozku. Asymetrie je běžná i u primátů. Snižuje se stárnutím. Mozková kůra je rozdělena brázdou, latinsky zvanou fissura longitudinalis cerebri. Tato brázda dělí kůru na dvě hemisféry a zároveň ji kříží kalózní těleso, které hemisféry propojuje. Mezi hemisférami se vyskytují i početné anatomické rozdíly, např. Sylviova brázda (sulcus lateralis) je delší v levé hemisféře, z čehož se vyvozovala rozdílná velikost planum temporale, což je část spánkového, neboli temporálního, laloku (současné výzkumy však naznačují, že příčinou nemusí být rozdíl ve velikosti mezi hemisférami, nýbrž členění kůry), markantní rozdíl představují i tzv. petalia, prohlubně vnitřní plochy lebečních kostí odpovídající tvaru hemisfér - pravý č (cs)
  • Als Lateralisation des Gehirns bezeichnet man die neuroanatomische Ungleichheit und funktionale Aufgabenteilung und Spezialisierung der Großhirnhemisphären. Das Gehirn der meisten höheren Organismen ist morphologisch betrachtet bilateralsymmetrisch aufgebaut. Obwohl diese Symmetrie auf einen wesentlich gleichartigen Aufbau hinweist, weiß man seit langer Zeit aus vielfältigen Beobachtungen und Experimenten, dass die Aufgaben und Funktionen des Gehirns eine räumliche Spezialisierung erfahren haben. Einige Funktionen oder Teilfunktionen des Gehirns werden bevorzugt in einer der beiden Gehirnhälften ausgeführt. Die Aufteilung von Prozessen auf die rechte und linke Hälfte wird als Lateralisation bezeichnet. (de)
  • The lateralization of brain function is the tendency for some neural functions or cognitive processes to be specialized to one side of the brain or the other. The medial longitudinal fissure separates the human brain into two distinct cerebral hemispheres, connected by the corpus callosum. Although the macrostructure of the two hemispheres appears to be almost identical, different composition of neuronal networks allows for specialized function that is different in each hemisphere. (en)
  • En neurosciences cognitives, l'asymétrie cérébrale est l'inégale implication des deux hémisphères du cerveau dans les différentes fonctions mentales. Dans leur anatomie générale, les deux hémisphères sont très semblables mais il existe un certain nombre de caractéristiques plus fines qui les distinguent l'un de l'autre. Le lien entre ces différences structurelles et les différences fonctionnelles reste mal compris. (fr)
  • Міжпівкульна асиметрія (дав.-гр. α — «без» і συμμετρια — «співрозмірність») — одна з фундаментальних закономірностей організації мозку не тільки людини, але і тварин. Проявляється не тільки в морфології мозку, але і в міжпівкульній асиметрії психічних процесів. (uk)
  • Латерализация функций головного мозга (лат. lateralis «боковой, расположенный в стороне») — процесс, происходящий в онтогенезе, посредством которого различные психические функции связываются с левым либо правым полушариями головного мозга. В результате латерализации дублирование функций между полушариями сменяется специализацией, устанавливается межполушарная асимметрия психических функций, и становится возможным говорить о доминантном и субдоминантном полушариях; при этом специализация различных функций (речи, слуха, зрения, ведущей руки) дифференцирована, и возможно различное соотношение доминантности полушарий по каждой из этих функций. (ru)
rdfs:label
  • تفارق وظائف الدماغ (ar)
  • Lateralizace mozkových funkcí (cs)
  • Lateralisation des Gehirns (de)
  • Lateralization of brain function (en)
  • Asymétrie cérébrale (fr)
  • 脳機能局在論 (ja)
  • Lateraliteit (nl)
  • Латерализация (ru)
  • Міжпівкульна асиметрія (uk)
  • 脑功能侧化 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:knownFor of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:knownFor of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License