About: Informatics

An Entity of Type: work, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Informatics is the study of computational systems, especially those for data storage and retrieval. According to ACM Europe and Informatics Europe, informatics is synonymous with computer science and computing as a profession, in which the central notion is transformation of information. In other countries, the term "informatics" is used with a different meaning in the context of library science.

Property Value
dbo:abstract
 • Les ciències de la informació (information science en anglès) tracten sobre la pràctica del processament d'informació i l'enginyeria dels sistemes d'informació. Estudien l'estructura, algoritmes, comportament i interaccions dels sistemes naturals i artificials que guarden, processen, accedeixen i comuniquen informació. També desenvolupen els seus propis fonaments conceptuals i teòrics i creen fonaments desenvolupats en altres camps. Una definició clàssica diu que és la ciència que te com a objecte d'estudi la producció, recol·lecció, organització, interpretació, emmagatzematge, recuperació, disseminació, transformació i ús de la informació. En Ciències de la Informació constitueixen temes clau l'estudi dels conceptes com dada, informació, coneixements i saviesa, els quals se'ls organitza sota la forma d'una piràmide de menor a major complexitat, ubicant la saviesa en el punt mes alt i les dades a la base de la piràmide. La dada és la unitat mínima d'informació, seria per exemple l'altura d'una muntanya. El conjunt de dades formen l'informació, d'aquesta manera, seguint amb l'exemple de la muntanya, les dades de l'altura, la temperatura, d'humitat, la pressió atmosfèrica, etc., constituirien informació meteorològica relacionada amb la muntanya, aquesta informació, quan és processada per l'ésser humà, que l'entén i la pot relacionar amb alta informació ja adquirida com per exemple, informació sobre equipament d'escalada, ens pot ajudar a prendre decisions sobre cóm s'hauria d'escalar o en quin moment de l'any, etc. Aquesta informació processada i entesa que serveix per prendre decisions es considera coneixement. La saviesa per la seva part, consisteix en jutjar correctament el cóm, quan, on i amb quin objectiu fer servir el coneixement adquirit, en l'exemple anterior, podria ser si al coneixement especific d'anar a escalar-la, agreguem un element de bona intenció i consideració, com pensar en si aquesta acció produirà un efecte positiu en les generacions de joves, o pel contrari, els animarà a realitzar activitats perilloses. Des de l'arribada dels ordinadors, els individus i les organitzacions cada vegada més processen la informació de manera digital. Això ha portat a l'estudi de la informació que té aspectes computacionals, cognitius i socials, incloent l'estudi de l'impacte social de les tecnologies de la informació. Les disciplines que inclouen les ciències de la informació són: la museologia, la biblioteconomia, la documentació i l'arxivística. No s'ha de confondre el terme ciències de la informació amb Teoria de la informació o Biblioteconomia, ja que el primer fa referència a la branca de la teoria matemàtica de la probabilitat i l'estadística que estudia la informació i tot el relacionat amb aquesta, és a dir els canals, la compressió de dades, la criptografia i d'altres temes relacionats. Mentre que el terme Biblioteconomía fa referència a la disciplina que estudia l'organització i l'administració de les biblioteques. La ciència de la informació, per la seva banda, tracta de tots els processos i tècniques del cicle de la vida de la informació, incloent la captura, la generació, l'envasat, la difusió, la transformació, la refinació, l'ús, l'emmagatzematge, la comunicació, la protecció, la presentació, etc. (ca)
 • Informatika je obor lidské činnosti, který se zabývá pojmem informace a přenosem a zpracováním informace. Zahrnuje množství specializovaných vědních a technických oborů. (cs)
 • المعلوماتية هي علم المعلومات، ممارسة معالجة المعلومات، وهندسة نظم المعلومات. المعلوماتية هي دراسة التركيب، الخوارزميات، والسلوك، والتفاعل بين النظم الطبيعية والاصطناعية التي تقوم بتخزين عملية وصول المعلومات والاتصال، كما تعمل على تطوير الأسس المفاهيمية الخاصة بها وتستخدم الأسس النظرية المطورة في حقول أخرى. منذ ظهور الحواسيب والأفراد والمنظمات يعتمدون معالجة المعلومات إلكترونيا على نحو متزايد. وقد أدى ذلك إلى دراسة المعلوماتية المحتوية على الجوانب الحسابية والمعرفية والاجتماعية، بما في ذلك دراسة الأثر الاجتماعي لتكنولوجيا المعلومات. بحرية تامة، يمكن أن يعتقد أنه بانها « تدرس كيفية تصميم نظام من شأنه أن يوفر المعلومات الصحيحة، إلى الشخص المناسب في المكان والوقت المناسبين، وفي الطريق الصحيح »، ويرتبط ارتباطا وثيقا مع سير المناقشات والمعايير.والمعلوماتية هي مادة ممتعة في الدراسة خصائص المعلوماتية توجد مجموعة من الخصائص التي تتميز بها المعلوماتية وهي: * سهولة على نقل المعلومات معا ونشرها في أكثر من مكان * إمكانية دمج المعلومات معا من أجل الوصول إلى فكرة جديدة ومفيدة * تتميز المعلومة بأنها متوفرة بشكل دائم * تختلف المصادر المعلوماتية عن المصادر الآخرى نتائج المعلومات 1 نمو الإنتاج الفكري 2 تنوع مصادر المعلومات 3 انتشار الثقافة المعلوماتية (ar)
 • Πληροφορική ονομάζεται η επιστήμη του , δηλαδή του λόγου (σε διάφορες μορφές) με τη βοήθεια του οποίου είναι εφικτή η επιτέλεση (εκτέλεση) ενεργειών που προκαλούν μεταβολές στον φυσικό κόσμο ή στον τρόπο λειτουργίας τεχνολογικών συσκευών διατάξεων και συστημάτων. Ειδικότερα, η Πληροφορική είναι θετική και εφαρμοσμένη επιστήμη και ερευνά τις τεχνολογικές εφαρμογές σε αυτοματοποιημένα υπολογιστικά συστήματα, από τη σκοπιά της σχεδίασης, της ανάπτυξης, της υλοποίησης, της διερεύνησης, της ανάλυσης και της προδιαγραφής τους την απόκτηση, την εκπροσώπηση, την επεξεργασία, την αποθήκευση, την επικοινωνία και την πρόσβαση στις πληροφορίες. Τα εν λόγω υπολογιστικά συστήματα συνήθως είναι ηλεκτρονικές και ψηφιακές συσκευές, όμως τυπικά αυτό δεν είναι απαραίτητο αφού έχουν υπάρξει και μηχανικοί ή κβαντικοί υπολογιστές. Καθώς τα δεδομένα , τα οποία ένας αλγόριθμος επεξεργάζεται, και τα δεδομένα εξόδου, τα οποία παράγει μετά την επεξεργασία και τη λήξη των υπολογισμών, αποτελούν κωδικοποιημένες πληροφορίες, η πληροφορική μπορεί επίσης να γίνει αντιληπτή ως η επιστήμη που ερευνά θεωρητικές μεθόδους και πρακτικούς μηχανισμούς διαχείρισης πληροφοριών. Η τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας άρχισε να λαμβάνει χώρα ευρέως μετά το 1970, με αποτέλεσμα σημαντικές κοινωνικές, οικονομικές και τεχνολογικές αλλαγές σε διεθνές επίπεδο. Η αυτοματοποιημένη υλοποίηση των μεθόδων της πληροφορικής βασίστηκε από την πρώτη στιγμή στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Η/Υ). Ωστόσο, αυτή έχει έναν ευρύτερο σκοπό που δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένες τεχνολογικές επιλογές. Για παράδειγμα, ο αλγόριθμος της δυαδικής αναζήτησης μπορεί να εφαρμοστεί και σε τηλεφωνικό κατάλογο «χειρωνακτικά» δηλαδή manual, από έναν άνθρωπο χωρίς τη βοήθεια υπολογιστή ο οποίος εκτελεί τους σχετικούς υπολογισμούς με τον νου του, ενώ ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας μπορεί να εφαρμοστεί ακόμη και σε σήματα καπνού - όχι μόνο σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Αναλόγως με το επίπεδο αφαίρεσης, μπορεί να μελετηθεί είτε ανεξάρτητα από τις τεχνολογικές της συνιστώσες, είτε ως ένα ενιαία με αυτές επιστήμη. Επίσης, με την πληροφορική σχετίζεται και η διερεύνηση φυσικών διεργασιών επεξεργασίας πληροφοριών (βλ. γνωσιακή επιστήμη). Η πληροφορική δεν πρέπει να συγχέεται με τη θεωρία πληροφορίας, ένα πεδίο των εφαρμοσμένων μαθηματικών, ή τη βιβλιοθηκονομία και επιστήμη πληροφόρησης, έναν σύνθετο και πολύ διαφορετικό γνωστικό κλάδο που σχετίζεται με την οργάνωση και διαχείριση βιβλιοθηκών και αυτόματων συστημάτων πληροφόρησης, αξιοποιώντας ορισμένα από τα τεχνολογικά εργαλεία που παρέχει η πληροφορική. Η αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή εξετάζει τις προκλήσεις στην κατασκευή των ηλεκτρονικών υπολογιστών, κάνοντας τους υπολογισμούς όσο το δυνατό πιο χρήσιμο, εύχρηστο, και καθολικά προσβάσιμο στους ανθρώπους. Ως επιστημονικό πεδίο, η πληροφορική περίπου ταυτίζεται με την επιστήμη υπολογιστών. (el)
 • Informatics is the study of computational systems, especially those for data storage and retrieval. According to ACM Europe and Informatics Europe, informatics is synonymous with computer science and computing as a profession, in which the central notion is transformation of information. In other countries, the term "informatics" is used with a different meaning in the context of library science. (en)
 • La ciencia de la información es un campo académico que se ocupa principalmente del análisis, la recopilación, la clasificación, la manipulación, el almacenamiento, la recuperación, el movimiento, la difusión y la protección de la información. Los profesionales dentro y fuera del campo estudian la aplicación y el uso del conocimiento en las organizaciones junto con la interacción entre personas, organizaciones y cualquier sistema de información existente con el objetivo de crear, reemplazar, mejorar o comprender los sistemas de información. Históricamente, la ciencia de la información está asociada con la informática,agencias de ciencia de datos, psicología, tecnología e inteligencia . Sin embargo, la ciencia de la información también incorpora aspectos de diversos campos como la archivística, la ciencia cognitiva, el comercio, el derecho, la lingüística, la museología, la gestión, las matemáticas, la filosofía, las políticas públicas y las ciencias sociales . (es)
 • Informatika (Inggris: Informatics) merupakan ilmu yang baik mempelajari terkait penggunaan komputer untuk mengatur dan menganalisis data yang berukuran besar, baik data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi. Disiplin ilmu ini mencakup beberapa macam bidang, termasuk di dalamnya: sistem informasi, ilmu komputer, ilmu informasi, teknik komputer dan aplikasi informasi dalam sistem informasi manajemen. Secara umum informatika mempelajari struktur, sifat, dan interaksi dari beberapa sistem yang dipakai untuk mengumpulkan data, memproses dan menyimpan hasil pemrosesan data, serta menampilkannya dalam bentuk informasi. Aspek dari informatika lebih luas dari sekadar sistem informasi berbasis komputer saja, tetapi masih banyak informasi tidak dan belum diproses dengan komputer. Informatika mempunyai konsep dasar, teori, dan perkembangan aplikasi tersendiri. Informatika dapat mendukung dan berkaitan dengan aspek kognitif dan sosial, termasuk tentang pengaruh serta akibat sosial dari teknologi informasi pada umumnya. Penggunaan informasi dalam beberapa macam bidang, seperti bioinformatika, informatika medis, dan informasi yang mendukung ilmu perpustakaan, merupakan beberapa contoh yang lain dari bidang informatika. (in)
 • インフォマティクス(英語:informatics)は、情報学・情報処理・情報システム・情報科学といった分野の周辺ないし関連分野である。自然物または人工物としての情報の管理、構築、蓄積などを研究対象とし、概念的あるいは理論的な基盤の発達を目的とする。コンピュータの発達により、個人的にも組織的にも情報をコンピュータで扱うようになり、現在では主に社会的認知の側面を対象とした情報技術の影響を研究が行なわれている。またバイオインフォマティクス(bioinformatics)など、インフォマティクスという用語は特殊化された情報の管理やデータ処理、情報知識の統合、概念的または理論的な情報の統合といった事柄を示す。 情報学の記事も参照のこと。 情報の数理的性質を扱う情報理論(information theory)が根底にあり、あるいはその応用と考えられる分野とも言える。社会に存在する情報の集合や分類、操作、蓄積、検索あるいは拡張性を範囲内に収め、さらに人工知能(artificial intelligence)-コンピュータの知能、学習、適応性を研究する分野-やコンピュータ科学-コンピュータを扱った情報処理、コミュニケーション、計算装置の設計を扱う分野(工学部等の場合には情報工学とも)-とも深く関係している。 (ja)
 • Informatik (även informationssystem) är det vetenskapliga studiet av information och dess behandling i kodad form samt dess presentation. Ämnet studerar hur interaktion sker mellan naturliga och artificiella system vilka lagrar, bearbetar och förmedlar information. Begreppet informatik dök för första gången upp år 1957 i essän Informatik: Automatische Informationsverarbeitung av Karl Steinbuch, som var en av pionjärerna inom artificiell intelligens. År 1962 myntade Philippe Dreyfus ordet informatique med samma innebörd. Således kan informatik härledas till betydelsen automatisk informationsbearbetning eller automatisk informationsbehandling. Då information behandlas av såväl datorer, individer och organisationer har informatik även kognitiva och sociala aspekter. Allmän datavetenskap heter på tyska Informatik och på franska informatique. (sv)
 • Informática é um termo usado para descrever o conjunto das ciências relacionadas à coleta, armazenamento, transmissão e processamento de informações em meios digitais, estando incluídas neste grupo: a ciência da computação, os sistemas de informação, a teoria da informação, o processo de cálculo, a análise numérica e os métodos teóricos da representação dos conhecimentos e da modelagem dos problemas. Mas também a informática pode ser entendida como ciência que estuda o conjunto de informações e conhecimentos por meios digitais. O termo informática, sendo dicionarizado com o mesmo significado amplo nos dois lados do Atlântico, assume em Portugal o sentido sinônimo da ciência da computação, enquanto que no Brasil é habitualmente usado para rever especificamente o processo de tratamento da informação por meio de máquinas eletrônicas definidas como computadores. O estudo da informação começou na matemática quando nomes como Alan Turing, Kurt Gödel e Alonzo Church começaram a estudar que tipos de problemas poderiam ser resolvidos, ou computados, por elementos humanos que seguissem uma série de instruções simples, independentemente do tempo requerido para isso. A motivação por trás destas pesquisas era o avanço durante a revolução industrial e da promessa que máquinas poderiam futuramente conseguir resolver os mesmos problemas de forma mais rápida e mais eficaz. Do mesmo jeito que as indústrias manuseiam matéria-prima para transformá-la em um produto final, os algoritmos foram desenhados para que um dia uma máquina pudesse tratar informações. (pt)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 23997153 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 33806 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1121020510 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Informatika je obor lidské činnosti, který se zabývá pojmem informace a přenosem a zpracováním informace. Zahrnuje množství specializovaných vědních a technických oborů. (cs)
 • Informatics is the study of computational systems, especially those for data storage and retrieval. According to ACM Europe and Informatics Europe, informatics is synonymous with computer science and computing as a profession, in which the central notion is transformation of information. In other countries, the term "informatics" is used with a different meaning in the context of library science. (en)
 • インフォマティクス(英語:informatics)は、情報学・情報処理・情報システム・情報科学といった分野の周辺ないし関連分野である。自然物または人工物としての情報の管理、構築、蓄積などを研究対象とし、概念的あるいは理論的な基盤の発達を目的とする。コンピュータの発達により、個人的にも組織的にも情報をコンピュータで扱うようになり、現在では主に社会的認知の側面を対象とした情報技術の影響を研究が行なわれている。またバイオインフォマティクス(bioinformatics)など、インフォマティクスという用語は特殊化された情報の管理やデータ処理、情報知識の統合、概念的または理論的な情報の統合といった事柄を示す。 情報学の記事も参照のこと。 情報の数理的性質を扱う情報理論(information theory)が根底にあり、あるいはその応用と考えられる分野とも言える。社会に存在する情報の集合や分類、操作、蓄積、検索あるいは拡張性を範囲内に収め、さらに人工知能(artificial intelligence)-コンピュータの知能、学習、適応性を研究する分野-やコンピュータ科学-コンピュータを扱った情報処理、コミュニケーション、計算装置の設計を扱う分野(工学部等の場合には情報工学とも)-とも深く関係している。 (ja)
 • المعلوماتية هي علم المعلومات، ممارسة معالجة المعلومات، وهندسة نظم المعلومات. المعلوماتية هي دراسة التركيب، الخوارزميات، والسلوك، والتفاعل بين النظم الطبيعية والاصطناعية التي تقوم بتخزين عملية وصول المعلومات والاتصال، كما تعمل على تطوير الأسس المفاهيمية الخاصة بها وتستخدم الأسس النظرية المطورة في حقول أخرى. منذ ظهور الحواسيب والأفراد والمنظمات يعتمدون معالجة المعلومات إلكترونيا على نحو متزايد. وقد أدى ذلك إلى دراسة المعلوماتية المحتوية على الجوانب الحسابية والمعرفية والاجتماعية، بما في ذلك دراسة الأثر الاجتماعي لتكنولوجيا المعلومات. بحرية تامة، يمكن أن يعتقد أنه بانها « تدرس كيفية تصميم نظام من شأنه أن يوفر المعلومات الصحيحة، إلى الشخص المناسب في المكان والوقت المناسبين، وفي الطريق الصحيح »، ويرتبط ارتباطا وثيقا مع سير المناقشات والمعايير.والمعلوماتية هي مادة ممتعة في الدراسة (ar)
 • Les ciències de la informació (information science en anglès) tracten sobre la pràctica del processament d'informació i l'enginyeria dels sistemes d'informació. Estudien l'estructura, algoritmes, comportament i interaccions dels sistemes naturals i artificials que guarden, processen, accedeixen i comuniquen informació. També desenvolupen els seus propis fonaments conceptuals i teòrics i creen fonaments desenvolupats en altres camps. Una definició clàssica diu que és la ciència que te com a objecte d'estudi la producció, recol·lecció, organització, interpretació, emmagatzematge, recuperació, disseminació, transformació i ús de la informació. (ca)
 • Πληροφορική ονομάζεται η επιστήμη του , δηλαδή του λόγου (σε διάφορες μορφές) με τη βοήθεια του οποίου είναι εφικτή η επιτέλεση (εκτέλεση) ενεργειών που προκαλούν μεταβολές στον φυσικό κόσμο ή στον τρόπο λειτουργίας τεχνολογικών συσκευών διατάξεων και συστημάτων. Ειδικότερα, η Πληροφορική είναι θετική και εφαρμοσμένη επιστήμη και ερευνά τις τεχνολογικές εφαρμογές σε αυτοματοποιημένα υπολογιστικά συστήματα, από τη σκοπιά της σχεδίασης, της ανάπτυξης, της υλοποίησης, της διερεύνησης, της ανάλυσης και της προδιαγραφής τους την απόκτηση, την εκπροσώπηση, την επεξεργασία, την αποθήκευση, την επικοινωνία και την πρόσβαση στις πληροφορίες. (el)
 • La ciencia de la información es un campo académico que se ocupa principalmente del análisis, la recopilación, la clasificación, la manipulación, el almacenamiento, la recuperación, el movimiento, la difusión y la protección de la información. Los profesionales dentro y fuera del campo estudian la aplicación y el uso del conocimiento en las organizaciones junto con la interacción entre personas, organizaciones y cualquier sistema de información existente con el objetivo de crear, reemplazar, mejorar o comprender los sistemas de información. (es)
 • Informatika (Inggris: Informatics) merupakan ilmu yang baik mempelajari terkait penggunaan komputer untuk mengatur dan menganalisis data yang berukuran besar, baik data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi. Disiplin ilmu ini mencakup beberapa macam bidang, termasuk di dalamnya: sistem informasi, ilmu komputer, ilmu informasi, teknik komputer dan aplikasi informasi dalam sistem informasi manajemen. Secara umum informatika mempelajari struktur, sifat, dan interaksi dari beberapa sistem yang dipakai untuk mengumpulkan data, memproses dan menyimpan hasil pemrosesan data, serta menampilkannya dalam bentuk informasi. Aspek dari informatika lebih luas dari sekadar sistem informasi berbasis komputer saja, tetapi masih banyak informasi tidak dan belum diproses dengan komputer. (in)
 • Informática é um termo usado para descrever o conjunto das ciências relacionadas à coleta, armazenamento, transmissão e processamento de informações em meios digitais, estando incluídas neste grupo: a ciência da computação, os sistemas de informação, a teoria da informação, o processo de cálculo, a análise numérica e os métodos teóricos da representação dos conhecimentos e da modelagem dos problemas. Mas também a informática pode ser entendida como ciência que estuda o conjunto de informações e conhecimentos por meios digitais. (pt)
 • Informatik (även informationssystem) är det vetenskapliga studiet av information och dess behandling i kodad form samt dess presentation. Ämnet studerar hur interaktion sker mellan naturliga och artificiella system vilka lagrar, bearbetar och förmedlar information. Begreppet informatik dök för första gången upp år 1957 i essän Informatik: Automatische Informationsverarbeitung av Karl Steinbuch, som var en av pionjärerna inom artificiell intelligens. År 1962 myntade Philippe Dreyfus ordet informatique med samma innebörd. Således kan informatik härledas till betydelsen automatisk informationsbearbetning eller automatisk informationsbehandling. Då information behandlas av såväl datorer, individer och organisationer har informatik även kognitiva och sociala aspekter. Allmän datavetenskap hete (sv)
rdfs:label
 • Informatics (en)
 • معلوماتية (حقل أكاديمي) (ar)
 • Ciències de la informació (ca)
 • Informatika (cs)
 • Πληροφορική (el)
 • Ciencias de la información (tecnología) (es)
 • Informatika (in)
 • インフォマティクス (ja)
 • Informática (pt)
 • Informatik (sv)
rdfs:seeAlso
owl:differentFrom
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:industry of
is dbo:knownFor of
is dbo:product of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:discipline of
is dbp:field of
is dbp:fields of
is dbp:industry of
is gold:hypernym of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License