About: Hydrogeology

An Entity of Type: place, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Hydrogeology (hydro- meaning water, and -geology meaning the study of the Earth) is the area of geology that deals with the distribution and movement of groundwater in the soil and rocks of the Earth's crust (commonly in aquifers). The terms groundwater hydrology, geohydrology, and hydrogeology are often used interchangeably.

Property Value
dbo:abstract
 • Hydrogeologie je vědní obor zabývající se podzemními vodami, jejich původem, podmínkami výskytu, zákony pohybu, jejich fyzikálními a chemickými vlastnostmi a jejich interakcí s okolním prostředím (tj. s povrchovými vodami, horninami i atmosférou). Jedná se o aplikovanou vědu na pomezí geologie, chemie, hydrauliky a hydrologie, stejně jako některých technických disciplín (vodárenství, technologie úprav vody, vrtání a vystrojování vrtů). Podle svého využití se hydrogeologie dělí na několik základních oborů, jejichž rozvoj je spojen s měnícími se potřebami společnosti v průběhu jejího historického vývoje. Prvopočátky hydrogeologie spadají do starověku a jsou spojeny s vyhledáváním a zřizováním vodních zdrojů. Ve středověku se hydrogeologie rozvíjí ve spojitosti s hlubinnou těžbou nerostných surovin a tedy i potřebou odvodnění dolů. V této době jsou položeny základy ložiskové a důlní hydrogeologie. Poznatků hydrogeologie je užíváno nejen při těžbě rudných a nerudných surovin, ale i při těžbě (či skladování) uhlovodíků (ropa, zemní plyn). Takový obor ložiskové hydrogeologie se stává součástí oboru ložiskového inženýrství.V první polovině 20. století se dostává do oblasti zájmu problematika ochrany podzemních vod, značně již znečištěných či ohrožených průmyslovou činností. S potřebou určení rozsahu a způsobu dekontaminace znečištěných podzemních vod tak vzniká kontaminační a sanační hydrogeologie. S prudkým nárůstem populace souvisí také současné zvyšující se nároky na jímání podzemních vod k pitným i průmyslovým účelům (a tedy i zvyšující se potřeba ochrany kvality a zásob podzemních vod). Ve spojení s těmito potřebami a zároveň s rychlým vývojem nových metod a technologií dochází k neustálému rozvoji hydrogeologie. V hydrogeologii je tak vedle již klasických metod výzkumu využíváno také např. metod geofyzikálního průzkumu, analýz izotopového složení vod či analýz družicových snímků, přičemž tyto poznatky mohou být interpretovány za využití numerického modelování proudění podzemních vod a transportu. (cs)
 • الهيدروجيولوجيا ( Hydrogeology or Geohydrology ) علم المياه الجوفية، الجيوهيدرولوجيا، والهيدروجيولوجيا، هو مجال من الجيولوجيا يتعامل مع توزيع وحركة المياه الجوفية في التربة والصخور في القشرة الأرضية (عادة في طبقات المياه الجوفية). وهو موضوع متعدد التخصصات. يمكن أن يكون من الصعب حساب كامل التفاعلات الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية بل والقانونية بين التربة والمياه والطبيعة والمجتمع. دراسة التفاعل بين حركة المياه الجوفية والجيولوجيا يمكن أن تكون معقدة جدا. المياه الجوفية لا تتبع دائما تضاريس السطح؛ وتتبع المياه الجوفية تدرجات الضغط (التدفق من الضغط العالي إلى المنخفض)، وغالبا من خلال الكسور والقنوات في المسارات الدائرة. مع الأخذ بعين الاعتبار التفاعل بين مختلف جوانب نظام متعدد المكونات غالبا ما يتطلب المعرفة في العديد من المجالات المتنوعة على المستويين التجريبي والنظري. وفيما يلي مقدمة أكثر تقليدية لطرق وتسميات الهيدرولوجيا المشبعة تحت السطحية. تشمل هذه الدراسة المواضيع الرئيسية التالية : * - منشأ المياه الجوفية * - شروط تجمع وتوزع المياه الجوفية، والتوزع الحالي للطبقات الحاملة للماء * - الخواص الفيزيائية والكيميائية و الجرثومية والتركيب الغازي للمياه الجوفية * - حركة المياه الجوفية ونظامها و توازنها * - تصنيف المياه الجوفية * - دور المياه في العمليات الجيولوجية المختلفة، وفي تشكل مكامن الخامات المفيدة= * - علاقة المياه بالإنشاءات الهندسية والزراعية و المنجمية وغيرها * - استثمار وإدارة المياه الجوفية (ar)
 • Η υδρογεωλογία (ύδωρ-σημαίνει νερό, και γεωλογία που σημαίνει τη μελέτη της Γης) είναι η περιοχή της γεωλογίας που ασχολείται με την κατανομή και την κίνηση των υπόγειων υδάτων στο έδαφος και τους βράχους του φλοιού της Γης (συνήθως στους υδροφορείς). Οι όροι υδρολογία υπόγειων υδάτων, γεωϋδρολογία, υδρογεωλογία και μηχανική των υπόγειων υδάτων, χρησιμοποιούνται συχνά εναλλακτικά. Η μηχανική των υπόγειων υδάτων, ένα άλλο όνομα για την υδρογεωλογία, είναι ένας κλάδος της μηχανικής που ασχολείται με την κίνηση των υπόγειων υδάτων και το σχεδιασμό των φρεατίων, των αντλιών και των αποχετεύσεων. [1] Οι κύριες ανησυχίες στη μηχανική υπόγειων υδάτων περιλαμβάνουν τη μόλυνση των υπόγειων υδάτων, τη διατήρηση των προμηθειών και την ποιότητα των υδάτων. [2] Τα πηγάδια κατασκευάζονται για χρήση σε αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και για χρήση σε ανεπτυγμένες χώρες, σε περιοχές που δεν είναι συνδεδεμένες με ενα σύστημα ύδρευσης πόλης. Τα πηγάδια/κατακόρυφα φρεάτια πρέπει να σχεδιάζονται και να συντηρούνται για να διατηρούν την ακεραιότητα του υδροφορέα και να αποτρέπουν την προσβολή των υπόγειων υδάτων απο μολυσματικές ουσίες. Η διαμάχη προκύπτει στη χρήση των υπόγειων υδάτων όταν η χρήση του επηρεάζει τα συστήματα επιφανειακών υδάτων ή όταν η ανθρώπινη δραστηριότητα απειλεί την ακεραιότητα του τοπικού συστήματος υδροφορέων. (el)
 • Die Hydrogeologie (von griechisch hydro- „Wasser-“ (ὕδωρ hýdor = Wasser), geo- „Erd-“ (γῆ ge =Erde) und λόγος lógos „Lehre“) ist die Wissenschaft vom Wasser in der Erdkruste, wobei Wechselwirkungen mit oberirdischen Einflüssen bestehen. Sie ist eine angewandte Disziplin der geologischen Wissenschaften. Forschungsgegenstände sind das Grundwasser und alle Faktoren, die Einfluss auf das Grundwasser haben. Die Hydrologie als angrenzender Forschungsbereich befasst sich mit dem oberirdischen Wasser (siehe auch Wasserkreislauf). Unterdisziplinen der Hydrogeologie sind * Die , die die Bewegung des Grundwassers im Untergrund erforscht * Die Hydrochemie (Hydrogeochemie), die Lehre über chemische Zusammensetzung des Wassers Wesentliche Aufgaben der Hydrogeologie sind: * Erkundung von potentiellen Grundwasservorräten * Absicherung von Grundwasservorräten in qualitativer und quantitativer Hinsicht * Ermittlung der Grundwasserneubildung * Grundwassermanagement z. B. durch Ausweisung und Überwachung von Trinkwasserschutzgebieten * Sanierung von kontaminiertem Grundwasser * Modellierung von Grundwasserströmung und Transport im Grundwasser * Hydrogeologische Beratung bei Bauvorhaben (Bemessung von Grundwasserhaltungen) Grundlage der Hydrogeologie ist die Kenntnis des Aufbaus des Untergrundes. Basis dafür sind geologische Karten, Ergebnisse von Bohrungen und dreidimensionale Modelle des geologischen Untergrundes. Werkzeuge und Methoden zur Erkundung und Überwachung (Monitoring) des Grundwassers sind Fernerkundung (remote sensing), geophysikalische Methoden, Bohrungen, Grundwassermessstellen, Pumpversuche, Laborversuche und die wasserchemische Analytik. Im Zentrum des hydrogeologischen Interesses steht der Durchlässigkeitsbeiwert (K- oder kf-Wert), der 1856 von Henry Darcy durch empirische Untersuchungen eingeführt wurde. Der kf-Wert dient zur quantitativen Einstufung der Wasserdurchlässigkeit eines Gesteins. Aus dem kf-Wert lassen sich unter Zuhilfenahme anderer Größen weitere hydrogeologisch wichtige Parameter ableiten: die Transmissivität (Profildurchlässigkeit), die Abstandsgeschwindigkeit und transportierte Wassermengen. Zur Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit stehen diverse Methoden zur Verfügung: Auswertung von Kornverteilungskurven, Laborversuchen, Pumpversuchen, Tracerversuchen und numerische Modelle. Die Relevanz von hydrogeologischen Modellen ist in den letzten Jahren enorm gestiegen. Mittels numerischer Grundwassermodelle lassen sich z. B. hydraulische Maßnahmen oder die Auswirkungen von Gewässerverschmutzungen vorab berechnen. (de)
 • La Hidrogeolgio (de la greka hydros akvo, geo tero kaj logos (instruo)) estas la scienco pri la akvo en la terkrusto, inkluzive la reciprokajn efikojn inter sur- kaj subteraj influoj. Ĝi estas aplikata diciplino de la geologiaj sciencoj.Esplorobjektoj estas la grundakvo kaj ĉiuj faktoroj, kiuj havas influon al la grundakvo. La hidrologio kiel najbara esplorkampo okupas sin pri la surtera akvo (Vidu ankaŭ akvocirkulado). (eo)
 • La hidrogeología es la rama de la geología aplicada, dentro de la geodinámica externa, que estudia las aguas subterráneas en lo relacionado con su origen, su circulación, sus condicionamientos geológicos, su interacción con los suelos, rocas y humedales (freatogénicos); su estado (líquido, sólido y gaseoso) y propiedades (físicas, químicas, bacteriológicas y radiactivas) y su captación.​ Los estudios hidrogeológicos son de especial interés no solo para la provisión de agua a la población sino también para entender el ciclo vital de ciertos elementos químicos, como así también para evaluar el ciclo de las sustancias contaminantes, su movilidad, dispersión y la manera en que afectan al medio ambiente, por lo que esta especialidad se ha convertido en una ciencia básica para la evaluación de sistemas ambientales complejos. El abordaje de las cuestiones hidrogeológicas abarcan: la evaluación de las condiciones climáticas de una región, su régimen pluviométrico, la composición química del agua, las características de las rocas como permeabilidad, porosidad, fisuración, su composición química, los rasgos geológicos y geotectónicos, es así que la investigación hidrogeológica implica, entre otras, tres temáticas principales: * el estudio de las relaciones entre la geología, las cuevas y las aguas subterráneas; * el estudio de los procesos que rigen los movimientos de las aguas subterráneas en el interior de las rocas y de los sedimentos; * el estudio de la química de las aguas subterráneas (hidroquímica e hidrogeoquímica). La hidrogeología es una de las principales disciplinas estudiadas en las ciencias del karst, objeto de la espeleología.​ (es)
 • Hydrogeology (hydro- meaning water, and -geology meaning the study of the Earth) is the area of geology that deals with the distribution and movement of groundwater in the soil and rocks of the Earth's crust (commonly in aquifers). The terms groundwater hydrology, geohydrology, and hydrogeology are often used interchangeably. Hydrogeology is the study of the laws governing the movement of subterranean water, the mechanical, chemical, and thermal interaction of this water with the porous solid, and the transport of energy, chemical constituents, and particulate matter by flow (Domenico and Schwartz, 1998). Groundwater engineering, another name for hydrogeology, is a branch of engineering which is concerned with groundwater movement and design of wells, pumps, and drains. The main concerns in groundwater engineering include groundwater contamination, conservation of supplies, and water quality. Wells are constructed for use in developing nations, as well as for use in developed nations in places which are not connected to a city water system. Wells must be designed and maintained to uphold the integrity of the aquifer, and to prevent contaminants from reaching the groundwater. Controversy arises in the use of groundwater when its usage impacts surface water systems, or when human activity threatens the integrity of the local aquifer system. (en)
 • L'hydrogéologie (de hydro-, eau et géologie, étude de la terre), également nommée hydrologie souterraine et plus rarement géohydrologie, est la science qui étudie l'eau souterraine. Son domaine d'étude repose essentiellement sur deux branches des sciences de la Terre, la géologie et l'hydrologie, mais aussi sur de nombreuses autres branches comme la géostatistique, la physique, la chimie, la biologie, la géochimie, l'hydrochimie, la géophysique, l'hydrodynamique, l'hydraulique souterraine, l'analyse numérique ainsi que des techniques de modélisation. À ce titre, l'hydrogéologie est par excellence une science interdisciplinaire. L'hydrogéologie s'occupe de la distribution et de la circulation de l'eau souterraine dans le sol et les roches, en tenant compte de leurs interactions avec les conditions géologiques et l'eau de surface. (fr)
 • 수문지질학(水文地質學, Hydrogeology)은 지구형상의 일부를 변경케 하는 물의 역할, 특히 침식, 침전 및 물에 관련된 물리적 현상에 관한 지리학의 한 분야이다. 수리지질학(水理地質學)으로도 부른다. (ko)
 • 水文地質学(すいもんちしつがく、英: hydrogeology)は、地球の地殻を構成する土壌や岩石(一般的には帯水層)に含まれる、地下水の振る舞いおよび分布を対象とする地質学の一分野。 英語では geohydrology(地下水学) の語がしばしば互換的に用いられる。当学問分野を主に地質学(geohydrology)に応用する水文学者あるいは技術者と、水文学(hydrogeology)に応用する地質学者との間で、使用する用語に若干の差異が存在する。 (ja)
 • L'idrogeologia (dal greco idro- "acqua", e geo-logos "studio della Terra") è una parte dell'idrologia che si occupa della distribuzione e dei movimenti delle acque sotterranee, direttamente relazionate con delle Acque meteoriche all'interno dei suoli e delle rocce della crosta terrestre (generalmente nella Falda Idrica Sotterranea, comunemente chiamata falda acquifera). Il termine geoidrologia è spesso usato come sinonimo. L'idrogeologo si occupa proprio di studiare, analizzare, valutare e monitorare suolo e sottosuolo in ambiente idrico e idrogeologico. (it)
 • Hidrogeologia é o ramo das Geociências (ciências da terra) que estuda as águas subterrâneas quanto ao seu movimento, volume, distribuição e qualidade. Conforme o tipo de rocha a água nela armazenada comporta-se de maneira diferente. Em rochas porosas a velocidade de deslocamento e capacidade de armazenamento são maiores que em rochas cristalinas. Através da hidrogeologia é possível verificar a vazão de poço, a recarga do aquífero e outras informações necessárias ao bom aproveitamento e proteção destes depósitos subterrâneos de água. O ramo da hidrogeologia que se dedica ao estudo da componente dinâmica das águas subterrâneas é a hidrodinâmica.O ramo de hidrogeologia que se dedica à componente química das águas subterrâneas é a hidro química e o ramo que se dedica ao estudo da inter-relação química entre as águas subterrâneas e as rochas é designado por hidro geoquímica. Com base na mineralogia e no grau de alterabilidade dos minerais das rochas é possível prever a qualidade química natural de uma água subterrânea, a qual é definida pela importância relativa dos principais elementos químicos dissolvidos que a água apresenta, sódica, cálcica ou magnesiana, para os catiões, cloretada, bicarbonarada ou sulfatada, para os aniões. Outros ramos da hidrogeologia dedicam-se a tipos especiais de águas (termais, minerais, por exemplo) ou a tipos de atividades específicas, caso da hidrogeologia mineira, onde os estudos se centram na tentativa de evitar que as águas subterrâneas prejudiquem o funcionamento de minas (por vezes com fortes inundações que prejudicam os trabalhos mineiros e têm consequências económicas graves na indústria mineira). Esse mesmo ramo da hidrogeologia dedica-se também ao estudo da contaminação mineira das águas subterrâneas e ao estudo dos resíduos líquidos provenientes de escombreiras, com o desenvolvimento de soluções que possam minimizar ou evitar as consequências para o ambiente dos resultados dessa contaminação (águas de mina). (pt)
 • Hydrogeologia – nauka o wodach podziemnych (z greckiego: hydro – woda, ge – ziemia, logos – nauka) i procesach wzajemnego oddziaływania podziemnej hydrosfery, atmosfery, biosfery, litosfery jak i samego człowieka. Interesuje się ich pochodzeniem, rozmieszczeniem, dynamiką, ustrojem, bada ich zasoby i właściwości fizyczne i chemiczne. Odrębny kierunek badań reprezentuje ściśle związana z gospodarką hydrogeologia stosowana, zajmująca się metodyką poszukiwania i obliczania zasobów wód podziemnych, metodami odwodnienia kopalń, tuneli i wykopów budowlanych, sposobami regulacji poziomów wód gruntowych oraz rekultywacją i oczyszczaniem zbiorników wód podziemnych, a także badaniem i prognozowaniem migracji zanieczyszczeń w zbiornikach wód podziemnych oraz oszacowania ich podatności na zanieczyszczenia.Inne działy hydrogeologii to: * , zwana też kopalnianą. * . * , zwana też ochronną. * . (pl)
 • Grondwaterhydrologie, ook wel hydrogeologie en geohydrologie genoemd, is een deelvakgebied van de hydrologie. Het behandelt de stroming van water in de ondergrond. Er zijn meerdere soorten grondwater: * freatisch grondwater * capillair grondwater * funiculair grondwater * pendulair grondwater * arthesisch grondwater Freatisch grondwater is grondwater dat boven op een eerste slecht doorlatende bodemlaag (bijvoorbeeld klei) staat, in relatief goed doorlatende grond. Het eerste grondwater dat men tegenkomt wanneer men gaat graven, is freatisch. In zandgronden met klei- en leemlenzen kan echter sprake zijn van een schijngrondwaterspiegel boven het freatisch grondwater. De doorlatendheid van de bodem wordt uitgedrukt in de k-waarde (in meters per dag). In horizontale en verticale richting respectievelijk als kh en kv. Als grondwater in diepere pakketten een hogere hydrostatische druk (stijghoogte) heeft dan het freatisch grondwater spreken we van arthesisch grondwater. Verontreinigingen kunnen diepere pakketten meestal slecht bereiken, waardoor de kwaliteit vaak zeer goed is. Drinkwaterbedrijven in Noord- en Oost-Nederland kunnen grondwater onttrekken aan het eerste, tweede of nog diepere watervoerende lagen. (nl)
 • Hydrogeologin är den del av geologin som studerar grundvattnet, dess förekomst, egenskaper och rörelse. (sv)
 • Гидрогеоло́гия (от др.-греч. ὕδωρ «водность» + геология) — наука, изучающая происхождение, условия залегания, состав и закономерности движения подземных вод. Также изучается взаимодействие подземных вод с горными породами, поверхностными водами и атмосферой. В сферу этой науки входят такие вопросы, как динамика подземных вод, гидрогеохимия, поиск и разведка подземных вод, а также мелиоративная и региональная гидрогеология. Гидрогеология тесно связана с геологией (в том числе и с инженерной геологией, литологией, геохимией, геофизикой, геокриологией), географией (в первую очередь, гидрологией и метеорологией) и другими науками о Земле. Она опирается на данные математики, физики, химии и широко использует их методы исследования. Данные гидрогеологии используются, в частности, для решения вопросов водоснабжения, мелиорации и ирригации, экологических последствий гидротехнического строительства (водохранилищ и др.), эксплуатации месторождений подземных питьевых, технических, минеральных, промышленных и термальных вод, глубинного захоронения промышленных стоков, а также прогноза водопритоков в транспортные тоннели и горные выработки месторождений твёрдых полезных ископаемых (шахты, карьеры). (ru)
 • Гідрогеоло́гія (англ. hydrogeology, geohydrology; фр. hydrogéologie, hydrologie souterraine; нім. Hydrogeologie; рос. гидрогеология) — галузь геології, що вивчає підземні води, їхнє походження, фізичні властивості, хімічний і газовий склад, поширення в земній корі, а також використання їх та методи охорони від виснаження та забруднення. (uk)
 • 水文地质学是研究地下水的科学。它研究与岩石圈、水圈、大气圈、生物圈以及人类活动相互作用下地下水水量和水质的时空变化规律,并研究如何运用这些规律去兴利除害,为人类服务。 水文地质学是从寻找和利用地下水源开始发展的,围绕实际应用,逐渐开展了理论研究。目前已形成了一系列分支。 地下水动力学 水文地球化学 供水水文地质学 矿床水文地质学 农业水文地质学 区域水文地质学 古水文地质学 环境水文地质学 醫學水文地質學 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 434326 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 60451 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1060364310 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • La Hidrogeolgio (de la greka hydros akvo, geo tero kaj logos (instruo)) estas la scienco pri la akvo en la terkrusto, inkluzive la reciprokajn efikojn inter sur- kaj subteraj influoj. Ĝi estas aplikata diciplino de la geologiaj sciencoj.Esplorobjektoj estas la grundakvo kaj ĉiuj faktoroj, kiuj havas influon al la grundakvo. La hidrologio kiel najbara esplorkampo okupas sin pri la surtera akvo (Vidu ankaŭ akvocirkulado). (eo)
 • 수문지질학(水文地質學, Hydrogeology)은 지구형상의 일부를 변경케 하는 물의 역할, 특히 침식, 침전 및 물에 관련된 물리적 현상에 관한 지리학의 한 분야이다. 수리지질학(水理地質學)으로도 부른다. (ko)
 • 水文地質学(すいもんちしつがく、英: hydrogeology)は、地球の地殻を構成する土壌や岩石(一般的には帯水層)に含まれる、地下水の振る舞いおよび分布を対象とする地質学の一分野。 英語では geohydrology(地下水学) の語がしばしば互換的に用いられる。当学問分野を主に地質学(geohydrology)に応用する水文学者あるいは技術者と、水文学(hydrogeology)に応用する地質学者との間で、使用する用語に若干の差異が存在する。 (ja)
 • L'idrogeologia (dal greco idro- "acqua", e geo-logos "studio della Terra") è una parte dell'idrologia che si occupa della distribuzione e dei movimenti delle acque sotterranee, direttamente relazionate con delle Acque meteoriche all'interno dei suoli e delle rocce della crosta terrestre (generalmente nella Falda Idrica Sotterranea, comunemente chiamata falda acquifera). Il termine geoidrologia è spesso usato come sinonimo. L'idrogeologo si occupa proprio di studiare, analizzare, valutare e monitorare suolo e sottosuolo in ambiente idrico e idrogeologico. (it)
 • Hydrogeologin är den del av geologin som studerar grundvattnet, dess förekomst, egenskaper och rörelse. (sv)
 • Гідрогеоло́гія (англ. hydrogeology, geohydrology; фр. hydrogéologie, hydrologie souterraine; нім. Hydrogeologie; рос. гидрогеология) — галузь геології, що вивчає підземні води, їхнє походження, фізичні властивості, хімічний і газовий склад, поширення в земній корі, а також використання їх та методи охорони від виснаження та забруднення. (uk)
 • 水文地质学是研究地下水的科学。它研究与岩石圈、水圈、大气圈、生物圈以及人类活动相互作用下地下水水量和水质的时空变化规律,并研究如何运用这些规律去兴利除害,为人类服务。 水文地质学是从寻找和利用地下水源开始发展的,围绕实际应用,逐渐开展了理论研究。目前已形成了一系列分支。 地下水动力学 水文地球化学 供水水文地质学 矿床水文地质学 农业水文地质学 区域水文地质学 古水文地质学 环境水文地质学 醫學水文地質學 (zh)
 • الهيدروجيولوجيا ( Hydrogeology or Geohydrology ) علم المياه الجوفية، الجيوهيدرولوجيا، والهيدروجيولوجيا، هو مجال من الجيولوجيا يتعامل مع توزيع وحركة المياه الجوفية في التربة والصخور في القشرة الأرضية (عادة في طبقات المياه الجوفية). وهو موضوع متعدد التخصصات. يمكن أن يكون من الصعب حساب كامل التفاعلات الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية بل والقانونية بين التربة والمياه والطبيعة والمجتمع. دراسة التفاعل بين حركة المياه الجوفية والجيولوجيا يمكن أن تكون معقدة جدا. المياه الجوفية لا تتبع دائما تضاريس السطح؛ وتتبع المياه الجوفية تدرجات الضغط (التدفق من الضغط العالي إلى المنخفض)، وغالبا من خلال الكسور والقنوات في المسارات الدائرة. مع الأخذ بعين الاعتبار التفاعل بين مختلف جوانب نظام متعدد المكونات غالبا ما يتطلب المعرفة في العديد من المجالات المتنوعة على المستويين التجريبي والنظري. وفيما يلي مقدمة أكثر (ar)
 • Hydrogeologie je vědní obor zabývající se podzemními vodami, jejich původem, podmínkami výskytu, zákony pohybu, jejich fyzikálními a chemickými vlastnostmi a jejich interakcí s okolním prostředím (tj. s povrchovými vodami, horninami i atmosférou). Jedná se o aplikovanou vědu na pomezí geologie, chemie, hydrauliky a hydrologie, stejně jako některých technických disciplín (vodárenství, technologie úprav vody, vrtání a vystrojování vrtů). (cs)
 • Die Hydrogeologie (von griechisch hydro- „Wasser-“ (ὕδωρ hýdor = Wasser), geo- „Erd-“ (γῆ ge =Erde) und λόγος lógos „Lehre“) ist die Wissenschaft vom Wasser in der Erdkruste, wobei Wechselwirkungen mit oberirdischen Einflüssen bestehen. Sie ist eine angewandte Disziplin der geologischen Wissenschaften. Forschungsgegenstände sind das Grundwasser und alle Faktoren, die Einfluss auf das Grundwasser haben. Die Hydrologie als angrenzender Forschungsbereich befasst sich mit dem oberirdischen Wasser (siehe auch Wasserkreislauf). Unterdisziplinen der Hydrogeologie sind (de)
 • Η υδρογεωλογία (ύδωρ-σημαίνει νερό, και γεωλογία που σημαίνει τη μελέτη της Γης) είναι η περιοχή της γεωλογίας που ασχολείται με την κατανομή και την κίνηση των υπόγειων υδάτων στο έδαφος και τους βράχους του φλοιού της Γης (συνήθως στους υδροφορείς). Οι όροι υδρολογία υπόγειων υδάτων, γεωϋδρολογία, υδρογεωλογία και μηχανική των υπόγειων υδάτων, χρησιμοποιούνται συχνά εναλλακτικά. Η μηχανική των υπόγειων υδάτων, ένα άλλο όνομα για την υδρογεωλογία, είναι ένας κλάδος της μηχανικής που ασχολείται με την κίνηση των υπόγειων υδάτων και το σχεδιασμό των φρεατίων, των αντλιών και των αποχετεύσεων. [1] Οι κύριες ανησυχίες στη μηχανική υπόγειων υδάτων περιλαμβάνουν τη μόλυνση των υπόγειων υδάτων, τη διατήρηση των προμηθειών και την ποιότητα των υδάτων. [2] Τα πηγάδια κατασκευάζονται για χρήση σε α (el)
 • La hidrogeología es la rama de la geología aplicada, dentro de la geodinámica externa, que estudia las aguas subterráneas en lo relacionado con su origen, su circulación, sus condicionamientos geológicos, su interacción con los suelos, rocas y humedales (freatogénicos); su estado (líquido, sólido y gaseoso) y propiedades (físicas, químicas, bacteriológicas y radiactivas) y su captación.​ La hidrogeología es una de las principales disciplinas estudiadas en las ciencias del karst, objeto de la espeleología.​ (es)
 • Hydrogeology (hydro- meaning water, and -geology meaning the study of the Earth) is the area of geology that deals with the distribution and movement of groundwater in the soil and rocks of the Earth's crust (commonly in aquifers). The terms groundwater hydrology, geohydrology, and hydrogeology are often used interchangeably. (en)
 • L'hydrogéologie (de hydro-, eau et géologie, étude de la terre), également nommée hydrologie souterraine et plus rarement géohydrologie, est la science qui étudie l'eau souterraine. Son domaine d'étude repose essentiellement sur deux branches des sciences de la Terre, la géologie et l'hydrologie, mais aussi sur de nombreuses autres branches comme la géostatistique, la physique, la chimie, la biologie, la géochimie, l'hydrochimie, la géophysique, l'hydrodynamique, l'hydraulique souterraine, l'analyse numérique ainsi que des techniques de modélisation. À ce titre, l'hydrogéologie est par excellence une science interdisciplinaire. (fr)
 • Hidrogeologia é o ramo das Geociências (ciências da terra) que estuda as águas subterrâneas quanto ao seu movimento, volume, distribuição e qualidade. Conforme o tipo de rocha a água nela armazenada comporta-se de maneira diferente. Em rochas porosas a velocidade de deslocamento e capacidade de armazenamento são maiores que em rochas cristalinas. Através da hidrogeologia é possível verificar a vazão de poço, a recarga do aquífero e outras informações necessárias ao bom aproveitamento e proteção destes depósitos subterrâneos de água. O ramo da hidrogeologia que se dedica ao estudo da componente dinâmica das águas subterrâneas é a hidrodinâmica.O ramo de hidrogeologia que se dedica à componente química das águas subterrâneas é a hidro química e o ramo que se dedica ao estudo da inter-relação (pt)
 • Grondwaterhydrologie, ook wel hydrogeologie en geohydrologie genoemd, is een deelvakgebied van de hydrologie. Het behandelt de stroming van water in de ondergrond. Er zijn meerdere soorten grondwater: * freatisch grondwater * capillair grondwater * funiculair grondwater * pendulair grondwater * arthesisch grondwater De doorlatendheid van de bodem wordt uitgedrukt in de k-waarde (in meters per dag). In horizontale en verticale richting respectievelijk als kh en kv. (nl)
 • Hydrogeologia – nauka o wodach podziemnych (z greckiego: hydro – woda, ge – ziemia, logos – nauka) i procesach wzajemnego oddziaływania podziemnej hydrosfery, atmosfery, biosfery, litosfery jak i samego człowieka. Interesuje się ich pochodzeniem, rozmieszczeniem, dynamiką, ustrojem, bada ich zasoby i właściwości fizyczne i chemiczne. * , zwana też kopalnianą. * . * , zwana też ochronną. * . (pl)
 • Гидрогеоло́гия (от др.-греч. ὕδωρ «водность» + геология) — наука, изучающая происхождение, условия залегания, состав и закономерности движения подземных вод. Также изучается взаимодействие подземных вод с горными породами, поверхностными водами и атмосферой. (ru)
rdfs:label
 • Hydrogeology (en)
 • هيدروجيولوجيا (ar)
 • Hydrogeologie (cs)
 • Hidrogeologia (ca)
 • Υδρογεωλογία (el)
 • Hydrogeologie (de)
 • Hidrogeologio (eo)
 • Hidrogeología (es)
 • Hidrogeologia (eu)
 • Hydrogéologie (fr)
 • Hidrogeologi (in)
 • 水文地質学 (ja)
 • Idrogeologia (it)
 • Grondwaterhydrologie (nl)
 • 수문지질학 (ko)
 • Hydrogeologia (pl)
 • Hidrogeologia (pt)
 • Hydrogeologi (sv)
 • Гидрогеология (ru)
 • Гідрогеологія (uk)
 • 水文地质学 (zh)
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:genre of
is dbo:industry of
is dbo:knownFor of
is dbo:occupation of
is dbo:service of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:discipline of
is dbp:field of
is dbp:fields of
is dbp:industry of
is dbp:occupation of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License