An Entity of Type: HumanRight105176846, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Humanitarian intervention has been defined as a state's use of military force against another state, with the stated goal of ending human rights violations in that state. This definition may be too narrow as it precludes non-military forms of intervention such as humanitarian aid and international sanctions. On this broader understanding, "Humanitarian intervention should be understood to encompass… non-forcible methods, namely intervention undertaken without military force to alleviate mass human suffering within sovereign borders."

Property Value
dbo:abstract
 • عُرف مصطلح التدخل الإنساني أنه استخدام دولة ما للقوة العسكرية ضد دولة أخرى بهدف إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان في تلك الدولة المستهدفة. قد يكون هذا التعريف ضيقًا إلى حدٍّ ما؛ إذ أنه يستثني الأشكال غير العسكرية للتدخل مثل المساعدات الإنسانية وفرض العقوبات الدولية، وفي سياق هذا الفهم الواسع يجب أن يتغير مفهوم التدخل الإنساني ليشمل... الوسائل غير المعتمدة على القوة، خصوصًا التدخل الذي لا يستخدم القوة العسكرية لتخفيف المعاناة البشرية واسعة النطاق ضمن حدود دولة مستقلة ما. لا يوجد معيار واحد أو تعريف قانوني للتدخل الإنساني؛ إذ عادةً ما يؤثر التحليل (مثل الحقوق والأخلاق والسياسة) على التعريف الذي يتم اختياره. يتضمن الاختلاف في التعريف حالات مختلفة كعدم موافقة الدولة المستهدفة، أو إذا كان التدخل الإنساني محصورًا بالعقوبات، أو محصورًا في الحالات المسبوقة بتفويض صريح من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالرغم من ذلك كله يوجد إجماع عام على عدد من الصفات الأساسية للتدخل الإنساني: 1. * يشمل التدخل الإنساني التهديد باستخدام القوة العسكرية، واستخدامها كصفة أساسية مميزة. 2. * يعتبر تدخلًا لأنه يتضمن التدخل في الشؤون الداخلية لدولة ما، من خلال إرسال قوى عسكرية إلى أراضي دولة مستقلة أو مجالها الجوي دون قيام هذه الدولة بأي نشاط عدواني ضد الدولة الأخرى المسؤولة عن التدخل. 3. * يكون هذا التدخل الإنساني ردًا على مواقف لا تمثل بالضرورة خطرًا مباشرًا على المصالح الاستراتيجية للدولة المتدخلة، إنما يكون الدافع الإنساني هو الأساس وراء القيام بهذا التدخل. يعود المفهوم التقليدي للتدخل الإنساني في القانون الدولي إلى هوغو غروتيوس والسياسة الأوروبية في القرن السابع عشر. بقي موضوع التدخل الإنساني مسألة مثيرة للاهتمام في مجال السياسة الخارجية، خصوصًا منذ تدخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) في كوسوفو عام 1999، فقد أكد هذا التدخل على النزاع بين مبدأ السيادة الدولية -وهو ركيزة أساسية في نظام الأمم المتحدة والقانون الدولي- من جهة، وبين الأعراف الدولية المتجددة والمتعلقة بحقوق الإنسان واستخدام القوة من جهة أخرى. إضافة إلى ذلك، أثار مفهوم التدخل الإنساني كثيرًا من الجدالات التجريبية والمعيارية حول قانونيته وأخلاقيات استخدام القوة العسكرية استجابة لانتهاكات حقوق الإنسان، ومتى يجب القيام بهذا التدخل، ومن يحق له التدخل، والفائدة الملموسة التي سيفضي إليها. يمثل التدخل الإنساني بالنسبة لمناصريه نشاطًا في غاية الأهمية في وجه انتهاكات حقوق الإنسان وتفضيلها عن حقوق سيادة الدول، أما بالنسبة للمعارضين، فيُنظر إلى التدخل الإنساني بصفته ذريعة للتدخل العسكري الذي يفتقر غالبًا إلى تبرير قانوني، إضافة إلى كونه يطبق بشكل انتقائي ولا يؤدي إلى نتائج فعالة. أدى الاستخدام المتكرر للتدخل الإنساني بعد نهاية الحرب الباردة إلى إعطاء انطباع للكثيرين بأنه نمط جديد من التدخل العسكري الإنساني، بدأ بالظهور والانتشار في مجالات السياسة الدولية. بالرغم من أن البعض يجادل الآن أنّ أحداث 11 سبتمبر 2001 أوصلت حقبة التدخل الإنساني إلى نهايتها، فقد قدم البروفيسور جيمس باتيسون حجة مضادة مفادها أن تدخل حلف الناتو في ليبيا عام 2011 يكسر هذه الفكرة السائدة. (ar)
 • Humanitární intervence může být definována jako užití vojenské síly vůči druhému státu za veřejně deklarovaným účelem ukončení porušování lidských práv na jeho území. V širším slova smyslu, kdy do definice zahrnujeme i nevojenské formy intervencí, je pak humanitární intervence chápána jako soubor metod boje proti lidskému utrpení na území jiného suverénního státu. Obecně uznávaná definice humanitární intervence však neexistuje. Spornou otázkou je např. souhlas státu, na jehož území je intervence prováděna, otázka nutnosti schválení ze strany Organizace spojených národů, či zda jsou humanitární intervence omezeny pouze na donucovací prostředek. I přes to však existují teze, ve kterých panuje široká shoda: * Ústředním prvkem humanitární intervence je hrozba či použití vojenské síly. * Jedná se o intervenci ve smyslu intervence do vnitřních věcí státu prostřednictvím vojenských sil bez předchozí agrese. * Intervence je motivována humanitárními aspekty, nikoliv přímými zájmy zasahujícího státu. Humanitární intervence jsou stále vážnou otázkou zahraniční politiky, především po provedení intervence NATO v Kosovu v roce 1999, po jejímž ukončení došlo k diskuzi ohledně otázky státní suverenity a jejího narušení a rozpracování konceptů zabývajících se lidskoprávním kontextem a použitím síly. Kromě toho dochází také k diskuzi ohledně legality užití síly, kdo by tuto sílu měl využít a za jakých podmínek. (cs)
 • Als humanitäre Intervention wird ein Eingriff mit bewaffneten Truppen in das Hoheitsgebiet eines anderen Staates bezeichnet, der den Schutz von Menschen in einer humanitären Notlage, beispielsweise bei großflächigen Menschenrechtsverletzungen, zum Ziel hat. Im engeren Sinn beziehen sich humanitäre Interventionen auf die einheimische Bevölkerung, nicht auf den Schutz von Staatsbürgern der intervenierenden Länder (Schutz eigener Staatsangehöriger). Vorausgesetzt wird, dass der betroffene Staat nicht in der Lage oder nicht willens ist, den Gefährdeten selbst Schutz zu bieten. Die humanitäre Intervention ist nicht als Instrument in der Charta der Vereinten Nationen verankert und kollidiert mit dem Souveränitätsprinzip, weswegen die völkerrechtliche Zulässigkeit der humanitären Interventionen umstritten ist. (de)
 • Intervensi kemanusiaan didefinisikan sebagai pengerahan "kekuatan militer ke negara lain setelah pemimpin negara asal menyatakan bahwa aksi militer ini bertujuan mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara tujuan." Definisi ini mungkin terlalu sempit karena tidak mencakup bentuk-bentuk intervensi non-militer seperti bantuan kemanusiaan dan sanksi internasional. Dalam makna luas, intervensi kemanusiaan "mencakup cara-cara tanpa paksaan, khususnya intervensi tanpa militer, untuk mengakhiri penderitaan manusia bersakal besar di sebuah negara." Tidak ada definisi intervensi kemanusiaan yang tetap dan resmi. Bidang analisisnya (seperti hukum, etika, atau politik) turut memengaruhi definisi yang dipilihnya. Perbedaan definisi ini mencakup pandangan bahwa intervensi kemanusiaan terbatas pada kasus yang tidak diberi izin oleh negara tujuan, kasus yang berupa tindakan hukuman saja, atau kasus yang mendapat lampu hijau dari Dewan Keamanan PBB. Namun demikian, kesepakatan umum mengenai ciri-ciri intervensi kemanusiaan adalah: 1. * Intervensi kemanusiaan menjadikan ancaman dan pengerahan militer sebagai fitur utamanya. 2. * Intervensi ini berarti ikut campur dalam urusan dalam negeri suatu negara dengan mengirimkan pasukan militer ke wilayah atau ruang udara negara berdaulat yang belum melakukan agresi ke negara lain. 3. * Intervensi ini bertujuan menanggapi situasi yang sebetulnya tidak mengancam kepentingan strategis negara lain, namun didorong oleh tujuan kemanusiaan. Intervensi kemanusiaan masih menjadi isu kebijakan luar negeri yang penting, khususnya setelah , karena menyoroti pertentangan antara prinsip kedaulatan negara (pilar utama sistem dan hukum internasional) dan perubahan norma internasional terkai HAM dan pengerahan militer. Selain itu, intervensi kemanusiaan telah memicu perdebatan normatif dan empiris seputar keabsahannya, etika pengerahan militer untuk menanggapi pelanggaran HAM, kapan intervensi terjadi, siapa yang perlu mengintervensi, dan apakah intervensi kemanusiaan efektif. Bagi pendukungnya, intervensi kemanusiaan merupakan aksi mendesak untuk mengakhiri pelanggaran HAM meski melangkahi hak kedaulatan negara. Bagi penentangnya, intervensi kemanusiaan dipandang sebagai alasan intervensi militer yang kadang tidak mendapat persetujuan hukum, dikerahkan secara selektif, dan hanya meraih tujuan yang tidak jelas. Banyaknya intervensi kemanusiaan pasca-Perang Dingin menunjukkan bahwa norma baru intervensi kemanusiaan militer sedang marak di perpolitikan internasional. Akan tetapi, beberapa pihak berpendapat bahwa serangan 11 September dan "" yang dicanangkan Amerika Serikat semakin mengakhiri keberadaan intervensi kemanusiaan. James Pattison berpendapat bahwa intervensi NATO di Libya membuktikan bahwa anggapan tersebut tidak benar. (in)
 • Humanitarian intervention has been defined as a state's use of military force against another state, with the stated goal of ending human rights violations in that state. This definition may be too narrow as it precludes non-military forms of intervention such as humanitarian aid and international sanctions. On this broader understanding, "Humanitarian intervention should be understood to encompass… non-forcible methods, namely intervention undertaken without military force to alleviate mass human suffering within sovereign borders." There is not one standard or legal definition of humanitarian intervention; the field of analysis (such as law, ethics or politics) often influences the definition that is chosen. Differences in definition include variations in whether humanitarian intervention is limited to instances where there is an absence of consent from the host state; whether humanitarian intervention is limited to punishment actions; and whether humanitarian intervention is limited to cases where there has been explicit UN Security Council authorization for action. Nonetheless, there is a general consensus on some of its essential characteristics: 1. * Humanitarian intervention involves the threat and use of military forces as a central feature 2. * It is an intervention in the sense that it entails interfering in the internal affairs of a state by sending military forces into the territory or airspace of a sovereign state that has not committed an act of aggression against another state. 3. * The intervention is in response to situations that do not necessarily pose direct threats to states' strategic interests, but instead is motivated by humanitarian objectives. The customary international law concept of humanitarian intervention dates back to Hugo Grotius and the European politics in the 17th century. However, that customary law has been superseded by the UN Charter, which prohibits the use of force in international relations, subject to two exhaustive exceptions: UN Security Council action taken under Chapter VII, and self-defence against an armed attack. The type and frequency of humanitarian interventions have changed drastically since the 19th century, with a massive increase in humanitarian interventions since the end of the Cold War. Historically, humanitarian interventions were limited to rescuing one's own citizens in other states or to rescue ethnically or religiously similar groups (e.g. Christian countries intervening on behalf of Christians in non-Christian countries). Over the course of the 20th century (in particular after the end of the Cold War), subjects perceived worthy of humanitarian intervention expanded beyond religiously and ethnically similar groups to encompass all peoples. The subject of humanitarian intervention has remained a compelling foreign policy issue, especially since NATO's intervention in Kosovo in 1999, as it highlights the tension between the principle of state sovereignty – a defining pillar of the UN system and international law – and evolving international norms related to human rights and the use of force. Moreover, it has sparked normative and empirical debates over its legality, the ethics of using military force to respond to human rights violations, when it should occur, who should intervene, and whether it is effective. To its proponents, it marks imperative action in the face of human rights abuses, over the rights of state sovereignty, while to its detractors it is often viewed as a pretext for military intervention often devoid of legal sanction (as indeed a new customary law norm would require sufficient state practice) selectively deployed and achieving only ambiguous ends. Its frequent use following the end of the Cold War suggested to many that a new norm of military humanitarian intervention was emerging in international politics, although some now argue that the 9/11 terrorist attacks and the US "war on terror" have brought the era of humanitarian intervention to an end. (en)
 • Een humanitaire interventie is een gewapend ingrijpen door een staat, een groep staten of een internationale organisatie in een andere staat, zonder dat deze daar toestemming voor heeft gegeven, met als doel massale mensenrechtenschendingen te beëindigen. Ontwikkelingshulp is nadrukkelijk geen vorm van humanitaire interventie, omdat het geen militair ingrijpen behelst en de staat toestemming heeft gegeven. Voorbeelden van humanitaire interventies zijn het NAVO-ingrijpen in Kosovo (1999) en de VN-missie in Somalië (1992-1995). (nl)
 • En politique internationale, l'idée d'ingérence humanitaire est apparue durant la Guerre du Biafra (1967-1970). Le conflit a entraîné une épouvantable famine, largement couverte par les médias occidentaux mais totalement ignorée par les chefs d'État et de gouvernement au nom de la neutralité et de la non-ingérence. Cette situation a entraîné la création d'ONG comme Médecins sans frontières qui défendent l'idée que certaines situations sanitaires exceptionnelles peuvent justifier à titre extraordinaire la remise en cause de la souveraineté des États. Le concept a été théorisé à la fin des années 1980, notamment par le professeur de droit Mario Bettati et l'homme politique Bernard Kouchner. Après la fin de la guerre froide, il y aura une augmentation des tensions autour du concept de souveraineté découlant de la montée en puissance des notions de droit d'ingérence et d'intervention humanitaire de même que l'émergence de conflits dans la zone de l’Irak donnera un souffle nouveau aux théories du changement de régime. Les interventions militaires en Somalie, en Haïti ou en Bosnie de même que les bombardements du Kosovo et de la Serbie sont des illustrations de la mise en œuvre de moyens militaires au service du droit d'ingérence humanitaire et du changement de régime. Aux États-Unis, après le 11 septembre 2001, ces notions seront reprises par les néo-conservateurs pour justifier aussi les interventions américaines en Irak et en Afghanistan. (fr)
 • 人道的介入(じんどうてきかいにゅう、英語: humanitarian intervention)とは、人道主義の理由から他の国家や国際機構が主体となり、深刻な人権侵害などが起こっている国に軍事力をもって介入することをいう。人道的干渉という語が用いられることもある。 (ja)
 • Interwencja humanitarna – groźba lub działanie podjęte przez państwo, grupę w jego obrębie, grupę państw bądź też organizację międzynarodową, które przy użyciu siły interweniują w sprawy wewnętrzne innego państwa, głównie w celu ochrony jego obywateli przed masowymi naruszeniami uznanych międzynarodowo praw człowieka. Jest to jednostkowe wydarzenie mające swój początek i koniec, wymierzone w struktury władzy danego państwa. Trudno orzekać o jego legalności, niemniej jednak stanowi ono naruszenie konwencjonalnych zasad stosunków międzynarodowych. (pl)
 • Гуманитарная интервенция или гуманитарная война — применение военной силы против иностранного государства или каких-либо сил на его территории для предотвращения гуманитарной катастрофы или геноцида местного населения. Под понятие гуманитарной интервенции не попадают следующие действия: * миротворческие операции, проводимые ООН с согласия государства, на территории которого они предпринимаются; * акции с использованием вооруженной силы по просьбе законного правительства (включая акции, предусмотренные соглашениями). Однако существуют ситуации, при которых нелегко установить, что является законным правительством или действительным согласием. * военные операции, предпринимаемые государством с целью спасения своих граждан за рубежом от неминуемой угрозы их жизни или здоровью; * акции принудительного характера, не включающие использование вооруженной силы. (ru)
 • Humanitär intervention är ett militärt ingripande i en stat utan dess samtycke för att skydda mänskliga rättigheter och göra det möjligt för att nå fram med sin hjälp. Beslut om sådan intervention fattas normalt av FN, eftersom det anses strida mot staternas suveränitet. (sv)
 • O direito de ingerência é o direito reconhecido ou legítimo que uma ou mais nações têm de intervir em outro Estado, no quadro de um mandato de consenso emitido pela ONU. O dever de ingerência é a obrigação que cada Estado tem de fornecer assistência a pedido de uma organização internacional. O conceito ainda é objeto de controvérsia entre analistas internacionais e juristas, mesmo nos caso de ingerência por razões humanitárias. (pt)
 • Гуманіта́рна інтерве́нція або гуманіта́рна війна́ — застосування військової сили проти іноземної держави або будь-яких сил на її території для запобігання гуманітарної катастрофи або геноциду місцевого населення. Під поняття гуманітарної інтервенції не потрапляють такі дії: * миротворчі операції, що проводяться ООН за згодою держави, на території якої вони здійснюються; * акції з використанням збройної сили на прохання законного уряду (включаючи акції, передбачені угодами). Проте існують ситуації, за яких нелегко встановити, що є законним урядом або дійсною згодою. * військові операції, здійснювані державою з метою порятунку своїх громадян за кордоном від неминучої загрози їх життю або здоров'ю; * акції примусового характеру, не включають використання збройної сили. Концепцію «гуманітарної інтервенції» вперше запропонував Генеральний секретар ООН Кофі Аннан у 1999 році, виступаючи на засіданні Генеральної Асамблеї ООН.Гуманітарна інтервенція була визначена, як використання однієї держави «військової сили проти іншої держави, коли лідером публічно заявлена мета цієї військової акції, що закінчується порушенням прав людини, скоєних державою, проти якої вона спрямована.» Це визначення, можливо, занадто вузьке, оскільки це виключає невійськові форми втручання, такі як гуманітарна допомога та міжнародні санкції. В широкому розумінні, «Гуманітарну інтервенцію слід розуміти, як поняття, що охоплює ненасильницькі методи, а саме втручання в проведення без військової сили, щоб полегшити масу людських страждань у суверенних кордонах». Немає жодного стандарту або юридичного визначення гуманітарної інтервенції; поле аналізу (наприклад, права, етики або політики), часто впливає на визначення, яке вибирається. Відмінності у визначеннях включають зміни, які обмежується у випадках, коли немає згоди від приймаючої держави; гуманітарна інтервенція обмежується покаранням дій; і гуманітарна інтервенція обмежена випадками, коли спостерігається явна санкція Ради Безпеки ООН для вжиття певних заходів. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 3084283 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 61219 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1037978462 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Een humanitaire interventie is een gewapend ingrijpen door een staat, een groep staten of een internationale organisatie in een andere staat, zonder dat deze daar toestemming voor heeft gegeven, met als doel massale mensenrechtenschendingen te beëindigen. Ontwikkelingshulp is nadrukkelijk geen vorm van humanitaire interventie, omdat het geen militair ingrijpen behelst en de staat toestemming heeft gegeven. Voorbeelden van humanitaire interventies zijn het NAVO-ingrijpen in Kosovo (1999) en de VN-missie in Somalië (1992-1995). (nl)
 • 人道的介入(じんどうてきかいにゅう、英語: humanitarian intervention)とは、人道主義の理由から他の国家や国際機構が主体となり、深刻な人権侵害などが起こっている国に軍事力をもって介入することをいう。人道的干渉という語が用いられることもある。 (ja)
 • Interwencja humanitarna – groźba lub działanie podjęte przez państwo, grupę w jego obrębie, grupę państw bądź też organizację międzynarodową, które przy użyciu siły interweniują w sprawy wewnętrzne innego państwa, głównie w celu ochrony jego obywateli przed masowymi naruszeniami uznanych międzynarodowo praw człowieka. Jest to jednostkowe wydarzenie mające swój początek i koniec, wymierzone w struktury władzy danego państwa. Trudno orzekać o jego legalności, niemniej jednak stanowi ono naruszenie konwencjonalnych zasad stosunków międzynarodowych. (pl)
 • Humanitär intervention är ett militärt ingripande i en stat utan dess samtycke för att skydda mänskliga rättigheter och göra det möjligt för att nå fram med sin hjälp. Beslut om sådan intervention fattas normalt av FN, eftersom det anses strida mot staternas suveränitet. (sv)
 • O direito de ingerência é o direito reconhecido ou legítimo que uma ou mais nações têm de intervir em outro Estado, no quadro de um mandato de consenso emitido pela ONU. O dever de ingerência é a obrigação que cada Estado tem de fornecer assistência a pedido de uma organização internacional. O conceito ainda é objeto de controvérsia entre analistas internacionais e juristas, mesmo nos caso de ingerência por razões humanitárias. (pt)
 • عُرف مصطلح التدخل الإنساني أنه استخدام دولة ما للقوة العسكرية ضد دولة أخرى بهدف إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان في تلك الدولة المستهدفة. قد يكون هذا التعريف ضيقًا إلى حدٍّ ما؛ إذ أنه يستثني الأشكال غير العسكرية للتدخل مثل المساعدات الإنسانية وفرض العقوبات الدولية، وفي سياق هذا الفهم الواسع يجب أن يتغير مفهوم التدخل الإنساني ليشمل... الوسائل غير المعتمدة على القوة، خصوصًا التدخل الذي لا يستخدم القوة العسكرية لتخفيف المعاناة البشرية واسعة النطاق ضمن حدود دولة مستقلة ما. (ar)
 • Humanitární intervence může být definována jako užití vojenské síly vůči druhému státu za veřejně deklarovaným účelem ukončení porušování lidských práv na jeho území. V širším slova smyslu, kdy do definice zahrnujeme i nevojenské formy intervencí, je pak humanitární intervence chápána jako soubor metod boje proti lidskému utrpení na území jiného suverénního státu. Obecně uznávaná definice humanitární intervence však neexistuje. Spornou otázkou je např. souhlas státu, na jehož území je intervence prováděna, otázka nutnosti schválení ze strany Organizace spojených národů, či zda jsou humanitární intervence omezeny pouze na donucovací prostředek. (cs)
 • Als humanitäre Intervention wird ein Eingriff mit bewaffneten Truppen in das Hoheitsgebiet eines anderen Staates bezeichnet, der den Schutz von Menschen in einer humanitären Notlage, beispielsweise bei großflächigen Menschenrechtsverletzungen, zum Ziel hat. Im engeren Sinn beziehen sich humanitäre Interventionen auf die einheimische Bevölkerung, nicht auf den Schutz von Staatsbürgern der intervenierenden Länder (Schutz eigener Staatsangehöriger). Vorausgesetzt wird, dass der betroffene Staat nicht in der Lage oder nicht willens ist, den Gefährdeten selbst Schutz zu bieten. Die humanitäre Intervention ist nicht als Instrument in der Charta der Vereinten Nationen verankert und kollidiert mit dem Souveränitätsprinzip, weswegen die völkerrechtliche Zulässigkeit der humanitären Interventionen u (de)
 • Humanitarian intervention has been defined as a state's use of military force against another state, with the stated goal of ending human rights violations in that state. This definition may be too narrow as it precludes non-military forms of intervention such as humanitarian aid and international sanctions. On this broader understanding, "Humanitarian intervention should be understood to encompass… non-forcible methods, namely intervention undertaken without military force to alleviate mass human suffering within sovereign borders." (en)
 • Intervensi kemanusiaan didefinisikan sebagai pengerahan "kekuatan militer ke negara lain setelah pemimpin negara asal menyatakan bahwa aksi militer ini bertujuan mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara tujuan." Definisi ini mungkin terlalu sempit karena tidak mencakup bentuk-bentuk intervensi non-militer seperti bantuan kemanusiaan dan sanksi internasional. Dalam makna luas, intervensi kemanusiaan "mencakup cara-cara tanpa paksaan, khususnya intervensi tanpa militer, untuk mengakhiri penderitaan manusia bersakal besar di sebuah negara." (in)
 • En politique internationale, l'idée d'ingérence humanitaire est apparue durant la Guerre du Biafra (1967-1970). Le conflit a entraîné une épouvantable famine, largement couverte par les médias occidentaux mais totalement ignorée par les chefs d'État et de gouvernement au nom de la neutralité et de la non-ingérence. (fr)
 • Гуманіта́рна інтерве́нція або гуманіта́рна війна́ — застосування військової сили проти іноземної держави або будь-яких сил на її території для запобігання гуманітарної катастрофи або геноциду місцевого населення. Під поняття гуманітарної інтервенції не потрапляють такі дії: (uk)
 • Гуманитарная интервенция или гуманитарная война — применение военной силы против иностранного государства или каких-либо сил на его территории для предотвращения гуманитарной катастрофы или геноцида местного населения. Под понятие гуманитарной интервенции не попадают следующие действия: (ru)
rdfs:label
 • تدخل إنساني (ar)
 • Humanitäre Intervention (de)
 • Humanitární intervence (cs)
 • Injerencia humanitaria (es)
 • Ingérence humanitaire (fr)
 • Intervensi kemanusiaan (in)
 • Humanitarian intervention (en)
 • 人道的介入 (ja)
 • 인도주의적 개입 (ko)
 • Interwencja humanitarna (pl)
 • Humanitaire interventie (nl)
 • Ingerência humanitária (pt)
 • Humanitär intervention (sv)
 • Гуманитарная интервенция (ru)
 • Гуманітарна інтервенція (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:role of
is dbp:specialization of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License