An Entity of Type: Whole100003553, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

An electronic component is any basic discrete device or physical entity in an electronic system used to affect electrons or their associated fields. Electronic components are mostly industrial products, available in a singular form and are not to be confused with electrical elements, which are conceptual abstractions representing idealized electronic components and elements.

Property Value
dbo:abstract
 • Un component electrònic és un dispositiu destinat a ésser connectat amb altres i que poden realitzar unes o diverses funcions electròniques. En general estan combinats en circuits destinats a controlar i aprofitar els senyals elèctrics. Es diferencien del component que només és elèctric, com podria ser el cas d'una bombeta, en què aquesta només aprofiten el flux del corrent elèctric. Els components en electrònica són de tipus molt diversos i a més un esquema electrònic previ defineix el seu muntatge. La física dels components és la branca científica que s'ocupa de la concepció i estudi dels components electrònics i està connectada amb ciències fonamentals com la física de l'estat sòlid i la química. (ca)
 • Elektronická součástka (anglicky electronic component) je libovolný samostatný stavební prvek používaný pro vytváření elektronických obvodů a zařízení. Elektronické součástky jsou většinou průmyslové výrobky dostupné v samostatném provedení. Elektronické součástky určitým způsobem ovlivňují elektrony nebo s nimi spojená pole, ale nelze je zaměňovat s elektrickými prvky, což jsou konceptuální abstrakce reprezentující idealizované elektronické součástky. Elektronické součástky mají dva nebo více vývodů, s výjimkou antén, které mohou mít pouze jeden vývod. Propojováním těchto vývodů lze vytvářet elektronické obvody s určitou funkcí (například zesilovač, rozhlasový přijímač nebo oscilátor). Základní elektronické součástky mohou být dostupné jako diskrétní nebo jako pole či sítě součástek nebo mohou být součástí hotových obvodů jako jsou polovodičové integrované obvody, hybridní integrované obvody nebo jako prvky obvodů vytvořených (TLV). Následující seznam elektronických součástek se zaměřuje na jejich diskrétní verze, a obvody složené z více součástek jako součástky. (cs)
 • المكونات الإلكترونية أو العناصر الالكترونية هي مجموعة إلكترونية تُعد حجر الاساس لعمل أي جهاز منفصل أو لوحة أم، كالمقاومة أو المكثف أو الملف أو مدمجة في دوائر متكاملة كالبوابات المنطقية أو المضخم العملياتي لغرض بناء دوائر الكترونية. تحتوي المكونات الإلكترونية على عدد من الأطراف أو الأسلاك الكهربائية. تتصل هذه الخيوط بمكونات كهربائية أخرى، غالبًا عبر الأسلاك، لإنشاء دائرة إلكترونية بوظيفة معينة (على سبيل المثال، مكبر للصوت، أو مستقبل راديو، أو مذبذب). قد يتم حزم المكونات الإلكترونية الأساسية بشكل منفصل، كمصفوفات أو شبكات من مكونات متشابهة، أو مدمجة داخل الحزم مثل الدوائر المتكاملة لأشباه الموصلات، أو الدوائر المتكاملة المختلطة، أو أجهزة الأغشية السميكة. تركز القائمة التالية من المكونات الإلكترونية على الإصدار المنفصل لهذه المكونات، وتعامل هذه الحزم كمكونات في حد ذاتها. (ar)
 • An electronic component is any basic discrete device or physical entity in an electronic system used to affect electrons or their associated fields. Electronic components are mostly industrial products, available in a singular form and are not to be confused with electrical elements, which are conceptual abstractions representing idealized electronic components and elements. Electronic components have a number of electrical terminals or leads. These leads connect to other electrical components, often over wire, to create an electronic circuit with a particular function (for example an amplifier, radio receiver, or oscillator). Basic electronic components may be packaged discretely, as arrays or networks of like components, or integrated inside of packages such as semiconductor integrated circuits, hybrid integrated circuits, or thick film devices. The following list of electronic components focuses on the discrete version of these components, treating such packages as components in their own right. (en)
 • Osagai elektronikoa sistema elektriko bateko unitatea da, ezaugarri elektriko eta konexio bereizgarriak dituena beste osagaiekin zirkuitua osatzeko. Zirkuituetan osagai aktiboak (sorgailuak, adibidez) eta pasiboak (erresistentziak, adibidez) daude. (eu)
 • Un componente electrónico es un dispositivo que forma parte de un circuito electrónico.​ Se suelen encapsular, generalmente en un material cerámico, metálico o plástico, y terminar en dos o más terminales o patillas metálicas. Se diseñan para ser conectados entre ellos, normalmente mediante soldadura, a un circuito impreso, para formar el mencionado circuito. Los componentes son dispositivos físicos, mientras que los elementos son modelos o abstracciones idealizadas que constituyen la base para el estudio teórico de los mencionados componentes. Así, los componentes aparecen en un listado de dispositivos que forman un circuito, mientras que los elementos aparecen en los desarrollos matemáticos de la teoría de circuitos. (es)
 • Komponen elektronika berupa sebuah alat benda yang menjadi bagian pendukung suatu rangkaian elektronik yang dapat bekerja sesuai dengan kegunaannya. Mulai dari yang menempel langsung pada baik berupa PCB, CCB, Protoboard maupun Veroboard dengan cara disolder atau tidak menempel langsung pada papan rangkaian (dengan alat penghubung lain, misalnya kabel). Komponen elektronika ini terdiri dari satu atau lebih , yang terdiri dari satu atau beberapa unsur materi dan jika disatukan, untuk desain rangkaian yang diinginkan dapat berfungsi sesuai dengan fungsi masing-masing komponen, ada yang untuk mengatur arus dan tegangan, meratakan arus, menyekat arus, memperkuat sinyal arus dan masih banyak fungsi lainnya. (in)
 • Un composant électronique est un élément destiné à être assemblé avec d'autres afin de réaliser une ou plusieurs fonctions électroniques. Les composants forment de très nombreux types et catégories, ils répondent à divers standards de l'industrie aussi bien pour leurs caractéristiques électriques que pour leurs caractéristiques géométriques. Leur assemblage est préalablement défini par un schéma d'implantation d'un circuit électronique. (fr)
 • 전자 부품(電子 部品)은 기본 전자회로 구성품이다. 일반적으로 2개 이상의 리드나 금속 패드와 연결된 상태로 패키지된다. 증폭기, 수신기, 진동자 같이 특수한 기능으로 동작하게 인쇄 회로 기판 (PCB)에 납땜되어 서로 연결된다. 저항기, 축전기, 트랜지스터, 다이오드 같이 단일 소자로 패키지되거나, 연산 증폭기, 어레이 저항기, 논리 회로 같이 집적회로로 구성될 수 있다. (ko)
 • 電子部品(でんしぶひん、英: electronic component)とは、電子回路の部品のことである。 (ja)
 • Elektronische componenten zijn onderdelen die in elektronische apparatuur worden gebruikt. We kunnen een hoofdonderscheid maken tussen actieve en passieve componenten. De actieve componenten zijn componenten met versterking, terwijl de andere componenten passieve componenten of elektrische componenten worden genoemd. * Passief: onder andere weerstand, condensator, transformator, spoel, lamp, schakelaar, zekering en verbindingsdraden. * Actief: onder andere de gestuurde halfgeleiders: transistor, geïntegreerde schakeling, operationele versterker, triac, thyristor en de elektronenbuizen: triode, tetrode, pentode. Hoewel de diode strikt genomen een passieve component met een niet-lineaire karakteristiek is, wordt deze over het algemeen tot de actieve componenten gerekend. Er wordt in de elektronica een grote verscheidenheid aan componenten gebruikt. (nl)
 • In elettronica un componente elettronico è un dispositivo utilizzato per regolare il passaggio di corrente elettrica attraverso di esso e/o il valore di tensione elettrica ai suoi capi: utilizzati sia nell'elettronica analogica che in quella digitale, sono prodotti su scala industriale aventi più terminali (talvolta uno solo, come nel caso delle antenne) che ne consentono l'uso per la realizzazione di circuiti elettronici. La legge di natura matematica che lega correnti e tensioni ai capi del componente è detta caratteristica del componente: per i classici bipoli lineari (condensatore, resistore, induttore, memristore) è costituita da una equazione semplice; quando questa legge tiene conto anche di forze fisiche esterne, non elettriche, il componente è detto trasduttore e viene usato per acquisire informazioni dall'ambiente fisico circostante o per agire su di esso; alcuni componenti sono comuni sia all'elettronica che all'elettrotecnica, soprattutto le impedenze e i trasformatori. (it)
 • Os componentes eletrônicos são a estrutura de um circuito eletrônico, isto é, são os componentes que fazem parte de qualquer circuito eléctrico ou eletrônico (desde os mais simples aos mais complexos) e que estão interligados entre si.Pode também ser definido como componente eletrônico todo dispositivo eléctrico que transmite a corrente eléctrica através ou de um condutor ou semicondutor. Uma válvula termoiônica é um dispositivo formado por uma ampola de vidro onde internamente é criado um vácuo. Um transistor é um dispositivo inteiramente sólido onde internamente existe um semicondutor. Assim, por definição, ambos são componentes eletrônicos. Qualquer dispositivo que utilize outros meios que não o vácuo ou semicondutores para transmitir a corrente elétrica é denominado componente elétrico. Componentes podem ser passivos ou ativos: * Componentes passivos na indústria elétrica são chamados de componentes elétricos; * Componentes ativos incluem semicondutores e válvulas termiônicas. Podem ser empregados componentes que atuam de diversas maneiras, como a retificação com o emprego dos diodos e a conversão da energia elétrica para a energia térmica com o uso dos resistores de potência. O silício é muito usado para a fabricação desses componentes. (pt)
 • Element elektroniczny (elektryczny) – część obwodu elektrycznego o jednej, dominującej funkcji: wytwarzania energii elektrycznej kosztem innego rodzaju energii, rozpraszania energii oraz magazynowania energii. Element elektryczny nie może zostać podzielony bez utraty swoich właściwości. Wyróżnia się dwa rodzaje elementów elektronicznych: bierne i czynne. Elementy bierne nie wytwarzają, lecz rozpraszają i magazynują energię, zaś czynne – wytwarzają ją. (pl)
 • Elektroniska komponenter används för att bygga upp elektroniska kretsar.Man skiljer på passiva komponenter och aktiva komponenter. (sv)
 • компоне́нти — складові частини, елементи електронних приладів. Побутова назва електронних компонентів — радіодеталі, хоча й зустрічається в діловому письмі. Спочатку термін «радіодеталі» означав електронні компоненти, що застосовувувались для виробництва радіоприймачів; потім повсякденна назва поширилося і на решту радіоелектронних компонентів та пристроїв, що вже не мають прямого зв'язку з радіо. (uk)
 • Электронные компоненты (радиодетали) — составляющие части электронных схем. Просторечное название электронных компонентов — «радиодетали» появилось от того, что в начале XX века первым повсеместно распространённым, и при этом технически сложным для неспециалиста электронным устройством, стало радио. Изначально термин «радиодетали» означал электронные компоненты, применяемые для производства радиоприёмников; затем обиходное название распространилось и на остальные радиоэлектронные компоненты и устройства, уже не имеющие прямой связи с радио. (ru)
 • 電子元件(electronic component)又稱電子組件、電子器件(electronic device)、電路元件(circuit element),是電子電路中的基本元素,通常是個別封裝,並具有兩個或以上的引線或金屬接點。電子元件須相互連接以構成一個具有特定功能的電子電路,例如:放大器、無線電接收機、振盪器等;而連接電子元件常見的方式之一是焊接到印刷電路板上。 電子元件也許是單獨的封裝,稱為離散元件(電阻器、電容器、電感器、晶體管、二極管等);或是將多重電子元件與電路以集中且小型化的方式,製造在半導體晶圓表面上,形成各種不同複雜度的群組,稱為積體電路(運算放大器、、邏輯閘等)。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 1886820 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 25201 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1120919030 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Osagai elektronikoa sistema elektriko bateko unitatea da, ezaugarri elektriko eta konexio bereizgarriak dituena beste osagaiekin zirkuitua osatzeko. Zirkuituetan osagai aktiboak (sorgailuak, adibidez) eta pasiboak (erresistentziak, adibidez) daude. (eu)
 • Un composant électronique est un élément destiné à être assemblé avec d'autres afin de réaliser une ou plusieurs fonctions électroniques. Les composants forment de très nombreux types et catégories, ils répondent à divers standards de l'industrie aussi bien pour leurs caractéristiques électriques que pour leurs caractéristiques géométriques. Leur assemblage est préalablement défini par un schéma d'implantation d'un circuit électronique. (fr)
 • 전자 부품(電子 部品)은 기본 전자회로 구성품이다. 일반적으로 2개 이상의 리드나 금속 패드와 연결된 상태로 패키지된다. 증폭기, 수신기, 진동자 같이 특수한 기능으로 동작하게 인쇄 회로 기판 (PCB)에 납땜되어 서로 연결된다. 저항기, 축전기, 트랜지스터, 다이오드 같이 단일 소자로 패키지되거나, 연산 증폭기, 어레이 저항기, 논리 회로 같이 집적회로로 구성될 수 있다. (ko)
 • 電子部品(でんしぶひん、英: electronic component)とは、電子回路の部品のことである。 (ja)
 • Element elektroniczny (elektryczny) – część obwodu elektrycznego o jednej, dominującej funkcji: wytwarzania energii elektrycznej kosztem innego rodzaju energii, rozpraszania energii oraz magazynowania energii. Element elektryczny nie może zostać podzielony bez utraty swoich właściwości. Wyróżnia się dwa rodzaje elementów elektronicznych: bierne i czynne. Elementy bierne nie wytwarzają, lecz rozpraszają i magazynują energię, zaś czynne – wytwarzają ją. (pl)
 • Elektroniska komponenter används för att bygga upp elektroniska kretsar.Man skiljer på passiva komponenter och aktiva komponenter. (sv)
 • компоне́нти — складові частини, елементи електронних приладів. Побутова назва електронних компонентів — радіодеталі, хоча й зустрічається в діловому письмі. Спочатку термін «радіодеталі» означав електронні компоненти, що застосовувувались для виробництва радіоприймачів; потім повсякденна назва поширилося і на решту радіоелектронних компонентів та пристроїв, що вже не мають прямого зв'язку з радіо. (uk)
 • Электронные компоненты (радиодетали) — составляющие части электронных схем. Просторечное название электронных компонентов — «радиодетали» появилось от того, что в начале XX века первым повсеместно распространённым, и при этом технически сложным для неспециалиста электронным устройством, стало радио. Изначально термин «радиодетали» означал электронные компоненты, применяемые для производства радиоприёмников; затем обиходное название распространилось и на остальные радиоэлектронные компоненты и устройства, уже не имеющие прямой связи с радио. (ru)
 • 電子元件(electronic component)又稱電子組件、電子器件(electronic device)、電路元件(circuit element),是電子電路中的基本元素,通常是個別封裝,並具有兩個或以上的引線或金屬接點。電子元件須相互連接以構成一個具有特定功能的電子電路,例如:放大器、無線電接收機、振盪器等;而連接電子元件常見的方式之一是焊接到印刷電路板上。 電子元件也許是單獨的封裝,稱為離散元件(電阻器、電容器、電感器、晶體管、二極管等);或是將多重電子元件與電路以集中且小型化的方式,製造在半導體晶圓表面上,形成各種不同複雜度的群組,稱為積體電路(運算放大器、、邏輯閘等)。 (zh)
 • المكونات الإلكترونية أو العناصر الالكترونية هي مجموعة إلكترونية تُعد حجر الاساس لعمل أي جهاز منفصل أو لوحة أم، كالمقاومة أو المكثف أو الملف أو مدمجة في دوائر متكاملة كالبوابات المنطقية أو المضخم العملياتي لغرض بناء دوائر الكترونية. (ar)
 • Un component electrònic és un dispositiu destinat a ésser connectat amb altres i que poden realitzar unes o diverses funcions electròniques. En general estan combinats en circuits destinats a controlar i aprofitar els senyals elèctrics. Es diferencien del component que només és elèctric, com podria ser el cas d'una bombeta, en què aquesta només aprofiten el flux del corrent elèctric. Els components en electrònica són de tipus molt diversos i a més un esquema electrònic previ defineix el seu muntatge. (ca)
 • Elektronická součástka (anglicky electronic component) je libovolný samostatný stavební prvek používaný pro vytváření elektronických obvodů a zařízení. Elektronické součástky jsou většinou průmyslové výrobky dostupné v samostatném provedení. Elektronické součástky určitým způsobem ovlivňují elektrony nebo s nimi spojená pole, ale nelze je zaměňovat s elektrickými prvky, což jsou konceptuální abstrakce reprezentující idealizované elektronické součástky. (cs)
 • Un componente electrónico es un dispositivo que forma parte de un circuito electrónico.​ Se suelen encapsular, generalmente en un material cerámico, metálico o plástico, y terminar en dos o más terminales o patillas metálicas. Se diseñan para ser conectados entre ellos, normalmente mediante soldadura, a un circuito impreso, para formar el mencionado circuito. (es)
 • An electronic component is any basic discrete device or physical entity in an electronic system used to affect electrons or their associated fields. Electronic components are mostly industrial products, available in a singular form and are not to be confused with electrical elements, which are conceptual abstractions representing idealized electronic components and elements. (en)
 • Komponen elektronika berupa sebuah alat benda yang menjadi bagian pendukung suatu rangkaian elektronik yang dapat bekerja sesuai dengan kegunaannya. Mulai dari yang menempel langsung pada baik berupa PCB, CCB, Protoboard maupun Veroboard dengan cara disolder atau tidak menempel langsung pada papan rangkaian (dengan alat penghubung lain, misalnya kabel). (in)
 • In elettronica un componente elettronico è un dispositivo utilizzato per regolare il passaggio di corrente elettrica attraverso di esso e/o il valore di tensione elettrica ai suoi capi: utilizzati sia nell'elettronica analogica che in quella digitale, sono prodotti su scala industriale aventi più terminali (talvolta uno solo, come nel caso delle antenne) che ne consentono l'uso per la realizzazione di circuiti elettronici. (it)
 • Elektronische componenten zijn onderdelen die in elektronische apparatuur worden gebruikt. We kunnen een hoofdonderscheid maken tussen actieve en passieve componenten. De actieve componenten zijn componenten met versterking, terwijl de andere componenten passieve componenten of elektrische componenten worden genoemd. Hoewel de diode strikt genomen een passieve component met een niet-lineaire karakteristiek is, wordt deze over het algemeen tot de actieve componenten gerekend. Er wordt in de elektronica een grote verscheidenheid aan componenten gebruikt. (nl)
 • Os componentes eletrônicos são a estrutura de um circuito eletrônico, isto é, são os componentes que fazem parte de qualquer circuito eléctrico ou eletrônico (desde os mais simples aos mais complexos) e que estão interligados entre si.Pode também ser definido como componente eletrônico todo dispositivo eléctrico que transmite a corrente eléctrica através ou de um condutor ou semicondutor. Qualquer dispositivo que utilize outros meios que não o vácuo ou semicondutores para transmitir a corrente elétrica é denominado componente elétrico. Componentes podem ser passivos ou ativos: (pt)
rdfs:label
 • مكون إلكتروني (ar)
 • Component electrònic (ca)
 • Elektronická součástka (cs)
 • Componente electrónico (es)
 • Osagai elektroniko (eu)
 • Electronic component (en)
 • Komponen elektronik (in)
 • Componente elettronico (it)
 • Composant électronique (fr)
 • 電子部品 (ja)
 • 전자 부품 (ko)
 • Element elektroniczny (pl)
 • Elektronische component (nl)
 • Componente eletrônico (pt)
 • Электронные компоненты (ru)
 • Elektronisk komponent (sv)
 • 電子元件 (zh)
 • Електронні компоненти (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:industry of
is dbo:product of
is dbo:type of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:data of
is dbp:industry of
is dbp:products of
is dbp:type of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License