Economic planning is a resource allocation system in which the government makes economic decisions based on an economic plan. Planning is a mechanism for the allocation of resources between and within organizations contrasted with the market mechanism. As an allocation mechanism for socialism, economic planning replaces factor markets with a procedure for direct allocations of resources within an interconnected group of socially owned organizations which comprise the productive apparatus of the economy.

Property Value
dbo:abstract
 • التخطيط الاقتصادي يشير إلى أي تخطيط لهُ علاقة بالاقتصاد ويحدث خارج اطار السوق، وهو عبارة عن آلية لتوزيع الموارد بين المنظمات وضمنها والتي تُعقَد على خلاف آلية السوق. وكأحد آليات التوزيع الخاصة بالاشتراكية، يستبدل التخطيط الاقتصادي أسواق عوامل الإنتاج بتوزيع مباشر للموارد ضمن مجموعة مفردة أو متداخلة من المنظمات ذات الملكية الاجتماعية. ويهدف التخطيط الاقتصادي إلى توجيه الإنتاج نحو اشباع الحاجات المادية للبشر, على عكس الإنتاج الربحي الذي تعتمده آليات السوق. توجد عدة أشكال من التخطيط الاقتصادي، حيث يمكن أن يكون مركزياً بيروقراطياً أو لا مركزياً ديمقراطياً. يعتمد مستوى المركزية في صنع القرار على النوع المخصص من آلية التخطيط المتبعة. بناء على ذلك، يستطيع الفرد التمييز بين التخطيط الاقتصادي المركزي والتخطيط الاقتصادي اللامركزي. يُشار إلى الاقتصاد المُرتَكز بشكل رئيسي على التخطيط بالاقتصاد المخطط. في الاقتصاد المخطط مركزيًا، يُحدّد توزيع الموارد بخطة إنتاج تفصيلية تحدد مستلزمات الإنتاج. وقد يأخذ إما هيئة تخطيط توجيهي أو هيئة تخطيط إرشادي. أمكن التمييز بين التخطيط المادي (كما في الاشتراكية الخالصة) والتخطيط المالي (كالذي تمارسه الحكومات والشركات الخاصة في الرأسمالية). ينطوي التخطيط المادي على تخطيط وتنسيق اقتصادي يجري بصيغة وحدات مادية مفصلة، بينما ينطوي التخطيط المالي على خطط مُشكَّلة بصيغة وحدات مالية. (ar)
 • Centrální plán je soubor relativně podrobných nařízení, které mají řídicí funkci v centrálně plánovaných ekonomikách. V těchto ekonomikách je alokační role peněz silně potlačena. Centrálně plánované byly např. „marxistické ekonomiky“; jedná se o centrálně plánované ekonomiky, se kterými je největší historická zkušenost. Centrální plán na určité období (viz pětiletka) byl vytvářen speciálními institucemi, které za tímto účelem zaměstnávaly nejrůznější odborníky. Sestavování centrálního plánu bylo podřízeno určitým tezím; o těchto tezích bylo politicky rozhodováno a tím mělo být zaručeno, že budou odpovídat společenským zájmům. V případě výjimečných událostí byl centrální plán mimořádně aktualizován. Při stanovování centrálního plánu se vycházelo z průměrné ekonomické výkonnosti ekonomických subjektů (nikoli mezních hodnot); to mělo bránit ekonomickým úpadkům, které by byly překážkou v . Zvyšování produktivity mělo být dosahováno „zespoda“ racionálním řízením a iniciativou pracovníků (podáváním zlepšovacích návrhů, hnutím atd.). Ve skutečnosti vedoucí pracovníci často manipulovali ekonomickými ukazateli, aby byl stanoven snadno splnitelný plán, což byl důsledek absence účinných kontrolních mechanizmů. Centrální plán nařizoval ekonomickým subjektům množství statků, které mají vyrábět a spotřebovávat. Jeho sestavení představovalo velmi komplikovaný problém a postupně byla vyvinuta složitá metodika. (cs)
 • La planificación económica o planificación centralizada es un intento o un proyecto de racionalización de los asuntos económicos de un país, con el objetivo de alcanzar la mejor coordinación y eficiencia posibles, para la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos.​ Las exigencias en términos de información (lo ideal sería que el planificador lo conociera todo) y de control (una vez establecido el plan, el mismo debería ser seguido y aplicado por todos los actores), corresponden especialmente a los enfoques centralizados, ya sea que se trate de orientaciones jacobinas o de orientaciones socialistas colectivistas « a la francesa ». (es)
 • Economic planning is a resource allocation system in which the government makes economic decisions based on an economic plan. Planning is a mechanism for the allocation of resources between and within organizations contrasted with the market mechanism. As an allocation mechanism for socialism, economic planning replaces factor markets with a procedure for direct allocations of resources within an interconnected group of socially owned organizations which comprise the productive apparatus of the economy. There are various forms of economic planning that vary based on their specific procedures and approach. The level of centralization in decision-making depends on the specific type of planning mechanism employed. In addition, one can distinguish between centralized planning and decentralized planning. An economy primarily based on planning is referred to as a planned economy. In a centrally planned economy, the allocation of resources is determined by a comprehensive plan of production which specifies output requirements. Planning can also take the form of indicative planning within a market-based economy, where the state employs market instruments to induce independent firms to achieve development goals. A distinction can be made between physical planning (as in pure socialism) and financial planning (as practiced by governments and private firms in capitalism). Physical planning involves economic planning and coordination conducted in terms of disaggregated physical units whereas financial planning involves plans formulated in terms of financial units. (en)
 • Perencanaan Ekonomi adalah mekanisme alokasi sumber daya yang berlawanan dengan mekanisme pasar. Sebagai mekanisme koordinasi dalam sosialisme, perencanaan ekonomi menggantikan dan didefinisikan sebagai alokasi langsung sumber daya; berlawanan dengan alokasi tidak langsung dari mekanisme pasar. Ada berbagai jenis prosedur dan bentuk-bentuk perencanaan yang dapat digunakan. Tingkat sentralisasi pembuatan keputusan dalam perencanaan tergantung pada jenis spesifik mekanisme perencanaan yang digunakan. Dengan demikian, dapat membedakan antara perencanaan terpusat dan perencanaan desentralisasi. Ekonomi yang terutama didasarkan atas perencanaan terpusat yang disebut sebagai ekonomi terencana. Dalam ekonomi terencana yang terpusat, alokasi sumber daya ditentukan oleh perencanaan komprehensif produksi yang menspesifikasi hasil yang dibutuhkan. Perencanaan juga dapat berbentuk pengarahan perencanaan atau . Perekonomian modern saat ini adalah ekonomi campuran yang menggabungkan berbagai sifat dari pasar dan perencanaan. Perbedaan dapat dibuat antara perencanaan fisik (seperti dalam sosialisme murni) dan perencanaan finansial (seperti yang dipraktikkan oleh pemerintah dan perusahaan swasta dalam kapitalisme). Perencanaan fisik melibatkan perencanaan dan koordinasi ekonomi yang dilakukan dalam pilahan unit fisik; sedangkan perencanaan finansial melibatkan rencana yang diformulasikan dalam unit finansal. (in)
 • La planification économique est un mécanisme d'allocation des ressources qui est en contraste avec les mécanismes du marché. En tant que mécanisme de coordination pour l'économie socialiste, la planification économique se substitue aux facteurs du marché et est définie comme une attribution directe des ressources, en contraste avec le mécanisme de répartition indirecte du marché. Il existe différents types de procédures de planification. Le niveau de centralisation de la prise de décision dans la planification dépend du type spécifique de mécanisme de planification employé. En tant que tel, on peut distinguer entre la planification centralisée et la planification décentralisée. Une économie essentiellement basée sur la planification centrale est appelée économie planifiée. Dans une économie centralement planifiée l'allocation des ressources est déterminée par un plan global de production qui spécifie les exigences de sortie. La planification peut aussi prendre la forme directive ou indicative. La plupart des économies modernes sont des économies mixtes intégrant, à degrés divers, des éléments de marché et de la planification. Une distinction peut être faite entre l'aménagement du territoire et la planification financière (telle qu'elle est pratiquée par les gouvernements et les entreprises privées dans le capitalisme). L'aménagement du territoire implique la planification économique et la coordination menée en termes des unités physiques, alors que la planification financière implique des plans formulés en termes de parts financières. (fr)
 • In economia il Documento di Economia e Finanza (o DEF, originariamente Documento di programmazione economica finanziaria o DPEF), è un documento all'interno del quale vengono messe per iscritto tutte le politiche economiche e finanziarie selezionate, decise ed imposte dal soggetto emanatore (es. governo). (it)
dbo:wikiPageID
 • 4610544 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 29879 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 978240674 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:isPartOf
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • In economia il Documento di Economia e Finanza (o DEF, originariamente Documento di programmazione economica finanziaria o DPEF), è un documento all'interno del quale vengono messe per iscritto tutte le politiche economiche e finanziarie selezionate, decise ed imposte dal soggetto emanatore (es. governo). (it)
 • التخطيط الاقتصادي يشير إلى أي تخطيط لهُ علاقة بالاقتصاد ويحدث خارج اطار السوق، وهو عبارة عن آلية لتوزيع الموارد بين المنظمات وضمنها والتي تُعقَد على خلاف آلية السوق. وكأحد آليات التوزيع الخاصة بالاشتراكية، يستبدل التخطيط الاقتصادي أسواق عوامل الإنتاج بتوزيع مباشر للموارد ضمن مجموعة مفردة أو متداخلة من المنظمات ذات الملكية الاجتماعية. ويهدف التخطيط الاقتصادي إلى توجيه الإنتاج نحو اشباع الحاجات المادية للبشر, على عكس الإنتاج الربحي الذي تعتمده آليات السوق. توجد عدة أشكال من التخطيط الاقتصادي، حيث يمكن أن يكون مركزياً بيروقراطياً أو لا مركزياً ديمقراطياً. (ar)
 • Centrální plán je soubor relativně podrobných nařízení, které mají řídicí funkci v centrálně plánovaných ekonomikách. V těchto ekonomikách je alokační role peněz silně potlačena. Centrálně plánované byly např. „marxistické ekonomiky“; jedná se o centrálně plánované ekonomiky, se kterými je největší historická zkušenost. Centrální plán nařizoval ekonomickým subjektům množství statků, které mají vyrábět a spotřebovávat. Jeho sestavení představovalo velmi komplikovaný problém a postupně byla vyvinuta složitá metodika. (cs)
 • Economic planning is a resource allocation system in which the government makes economic decisions based on an economic plan. Planning is a mechanism for the allocation of resources between and within organizations contrasted with the market mechanism. As an allocation mechanism for socialism, economic planning replaces factor markets with a procedure for direct allocations of resources within an interconnected group of socially owned organizations which comprise the productive apparatus of the economy. (en)
 • La planificación económica o planificación centralizada es un intento o un proyecto de racionalización de los asuntos económicos de un país, con el objetivo de alcanzar la mejor coordinación y eficiencia posibles, para la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos.​ (es)
 • La planification économique est un mécanisme d'allocation des ressources qui est en contraste avec les mécanismes du marché. En tant que mécanisme de coordination pour l'économie socialiste, la planification économique se substitue aux facteurs du marché et est définie comme une attribution directe des ressources, en contraste avec le mécanisme de répartition indirecte du marché. Il existe différents types de procédures de planification. La plupart des économies modernes sont des économies mixtes intégrant, à degrés divers, des éléments de marché et de la planification. (fr)
 • Perencanaan Ekonomi adalah mekanisme alokasi sumber daya yang berlawanan dengan mekanisme pasar. Sebagai mekanisme koordinasi dalam sosialisme, perencanaan ekonomi menggantikan dan didefinisikan sebagai alokasi langsung sumber daya; berlawanan dengan alokasi tidak langsung dari mekanisme pasar. Ada berbagai jenis prosedur dan bentuk-bentuk perencanaan yang dapat digunakan. Perekonomian modern saat ini adalah ekonomi campuran yang menggabungkan berbagai sifat dari pasar dan perencanaan. (in)
rdfs:label
 • Economic planning (en)
 • تخطيط اقتصادي (ar)
 • Centrální plán (cs)
 • Planificación económica (racionalización) (es)
 • Planification économique (fr)
 • Perencanaan ekonomi (in)
 • Documento di economia e finanza (it)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:field of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:field of
is dbp:title of
is foaf:primaryTopic of