Bioremediation is a process used to treat contaminated media, including water, soil and subsurface material, by altering environmental conditions to stimulate growth of microorganisms and degrade the target pollutants. In many cases, bioremediation is less expensive and more sustainable than other remediation alternatives. Biological treatment is a similar approach used to treat wastes including wastewater, industrial waste and solid waste.

Property Value
dbo:abstract
 • تتمثل المعالجة الحيوية في الإستفادة من عملية التمثيل (الآيض) الجرثومي (البكتيري) في التخلص من المواد الملوثة؛ حيث يمكن تصنيف التقانات المستخدمة إلى أيٍ من تقانة في الموقع أو . حيث تتضمن تقانة (في الواقع) المستخدمة تحت مسمى المعالجة الحيوية معالجة المواد الملوثة في الموقع الذي توجد به، في حين تتصف تقانة (خارج الواقع) المستخدمة كذلك تحت مسمى المعالجة الحيوية بمعالجة الملوثات في أماكنٍ أخرى دون المكان الذي وُجِدَت به. ومن أمثلة تقنيات المعالجة الحيوية كلٌ من (بالإنجليزية: bioventing)، (بالإنجليزية: landfarming)، المفاعلات الحيوية، التسميد الحيوي، الازدياد الحيوي، (بالإنجليزية: rhizofiltration)، وكذلك التحفيز الحيوي (بالإنجليزية: biostimulation). وقد تحدث عملية المعالجة الحيوية من تلقاء نفسها (التخفيف أو الهزال الطبيعي، أو المعالجة الحيوية الداخلية الأساسية) أو يتم دعمها وتحفيزها بمساعدة إضافة المخصبات لزيادة الإتاحة الحيوية داخل الوسيط (التحفيز الحيوي). هذا وقد أثبتت بعض صور التقدم الحديثة نجاحاً كبيراً من خلال إضافة سلالات ميكروبية متوافقة للوسيط (المحفز) بهدف زيادة ودعم قدرة الميكروبات القائمة على تكسير الملوثات. كما أن الجراثيم المستخدمة لأداء وظيفة المعالجة الحيوية تُعْرَفُ باسم المعالجات الحيوية. (). إلا أنه على الرغم من ذلك، فلا تقبل جميع الملوثات عملية المعالجة الحيوية باستخدام الجراثيم أو الميكروبات الدقيقة. وعلى سبيل المثال لذلك، المعادن الثقيلة والتي منها الكادميوم الرصاص، حيث لا يتم امتصاصهما أو حتى الإمساك بهما من قِبَلِ الكائنات الدقيقة تلك. هذا بالإضافة إلى أشباه المعادن مثل الزئبق المتواجد في سلسلة الغذاء والذي قد يزيد من تفاقم الأمور سوءً. كما أثبتت المعالجة النباتية (بالإنجليزية: Phytoremediation ) صلاحيتها في مثل تلك الظروف بسبب أن النباتات الطبيعية أو الأغذية المعدلة وراثياً قادرة على تراكم (بالإنجليزية: bioaccumulate) مثل تلك السموم حيوياً داخل أجزائها البارزة عن سطح الأرض، والتي يتم حصادها بعد ذلك في سبيل التخلص منها. وهنا نلاحظ أن مثل تلك الكتل الحيوية التي تم حصادها والمحتوية على تلك المعادن الثقيلة يمكن تركيزها إلى أقصى حدٍ بعد ذلك من خلال عملية الحرق والترميد أو حتى من خلال إعادة تدويرها مرةً أخرى ليتم استخدامها في مختلف الأغراض الصناعية. كما يتطلب تخلص البيئة وتنظيفها من معظم الملوثات والنفايات زيادة تفهمنا للأهمية النسبية للسبل المتنوعة والشبكات التنظيمية (بالإنجليزية: carbon flux) في بيئاتٍ بعينها ولمركباتٍ معينةٍ كذلك، بالإضافة إلى أنها ستسرع من تطوير تقنيات وأساليب المعالجة الحيوية وعمليات (بالإنجليزية: biotransformation ). (ar)
 • La bioremediació és una disciplina científica que es basa en la utilització d'agents biològics en un medi contaminat per a degradar els contaminants d'origen orgànic o extreure'n els d'origen inorgànic. Per aquest procés es fan servir microorganismes, fongs, plantes amb clorofil·la o els seus enzims per a tornar al medi ambient natural alterat pels contaminants la seva condició original. La bioremediació pot ser utilitzada per atacar contaminats específics del sòl com són la degradació hidrocarburs clorurats per bacteris. Un exemple més general és la neteja de restes de petroli afegint-hi un fertilitzant que contingui nitrat i/o sulfat i així facilitar la descomposició del petroli cru per part de bacteris endògens o exògens. Les tecnologies de bioremediació es poden classificar pel lloc on tenen lloc com in situ o . In situ és tractar el material en el mateix lloc on s'ha produït la contaminació mentre que ex situ implica emportar-se el material contaminat i tractar de descontaminar-lo a qualsevol lloc. Un cop la contaminació s’ha produït, es poden realitzar tractaments in-situ, en el mateix medi, o ex-situ, en un altre lloc. Exemples de tecnologies de bioremediació són, entre altres: Atenuació natural, barreres, bioventing, biopiles, biodegradació en reactor,, compostatge, , fitoremediació, etc. No tots els contaminants, tanmateix, són fàcilment tractats amb bioremediació amb ús de microorganismes. Per exemple els metalls pesants com el cadmi i el plom no els capturen directament els organismes. En el cas del mercuri dins la cadena alimentària resulta difícil actuar-hi. S'han produït plantes transgèniques amb finalitats de bioremediació, ja que algunes plantes naturals, i les modificades genèticament per a aquest efecte, poden acumular les toxines i aquestes plantes cultivades es recol·lecten quan han absorbit els contaminants a fi i efecte de llevar del sòl els contaminants que les plantes han pogut acumular en els seus teixits. Els metalls pesants recollits en la biomassa vegetal poden ser incinerats o aprofitats per a usos industrials. Per eliminar un ampli marge de contaminants cal conèixer bé els cicles bioquímics que es donen a la natura com poden ser el cicle del carboni. No confondre la bioremediació amb la depuració, que realitza una eliminació dels contaminants fent servir mètodes físics, químics i/o biològics, abans que el contaminant arribi al medi ambient. (ca)
 • Bioremediace může být definována jako jakýkoliv proces, v němž jsou působením živých organismů či přeměňovány toxické či na netoxické a nerizikové látky. Většinou jde o rozklad organických polutantů prostřednictvím specifických mikroorganismů a nebo pouze o optimalizaci podmínek prostředí pro působení již přítomné mikroflóry. Optimalizace podmínek spočívá v aeraci, přidávání živin, přidáváním látek stimulujících mikroorganismy k rozkladu znečištění apod. - např. rozklad složitých aromatických uhlovodíků je možné urychlit přídavkem jednoduchých aromatických uhlovodíků. Bioremediaci je možné rozdělit následovně: * fytoremediace, která využívá k odstranění toxické zátěže rostlin. Tuto metodu je možné kombinovat s produkcí biomasy pro energii. * * přirozené mikroorganismy * uměle přiváděné mikroorganismy * * kompostování * řízené biologické ošetření * zemědělské zpracování * řízené biologické ošetření suspenze (kalu) * (cs)
 • Η βιοθεραπεία εδάφους ή βιοαποκατάσταση εδάφους είναι τεχνική διαχείρισης αποβλήτων με τη χρήση μικροοργανισμών για την αφαίρεση ή εξουδετέρωση μολυντών από μια μολυσμένη θέση,. Σύμφωνα με τον EPA (Environmental Protection Agency), η βιοθεραπεία είναι τεχνική διαχείρισης που «χρησιμοποιεί φυσικούς οργανισμούς για να διασπάσει τις επικίνδυνες ουσίες σε λιγότερο τοξικές ή μη τοξικές. Οι τεχνολογίες διακρίνονται σε in situ ή ex situ. Η βιοθεραπεία in situ διαχειρίζεται επιτόπου το μολυσμένο υλικό, ενώ η ex situ απαιτεί αφαίρεση και μετακίνηση του μολυσμένου υλικού για την απολύμανσή του σε κάποιο άλλο σημείο. Παραδείγματα σχετικών τεχνικών είναι η φυτοθεραπεία εδάφους, ο , η , η καλλιέργεια γης, ο βιοαντιδραστήρας, η κομποστοποίηση, η βιοαύξηση, το ριζοφιλτράρισμα, η μυκοθεραπεία και η . (el)
 • Bioremediation is a process used to treat contaminated media, including water, soil and subsurface material, by altering environmental conditions to stimulate growth of microorganisms and degrade the target pollutants. In many cases, bioremediation is less expensive and more sustainable than other remediation alternatives. Biological treatment is a similar approach used to treat wastes including wastewater, industrial waste and solid waste. Most bioremediation processes involve oxidation-reduction reactions where either an electron acceptor (commonly oxygen) is added to stimulate oxidation of a reduced pollutant (e.g. hydrocarbons) or an electron donor (commonly an organic substrate) is added to reduce oxidized pollutants (nitrate, perchlorate, oxidized metals, chlorinated solvents, explosives and propellants). In both these approaches, additional nutrients, vitamins, minerals, and pH buffers may be added to optimize conditions for the microorganisms. In some cases, specialized microbial cultures are added (bioaugmentation) to further enhance biodegradation. Some examples of bioremediation related technologies are phytoremediation, mycoremediation, bioventing, bioleaching, landfarming, bioreactor, composting, bioaugmentation, rhizofiltration, and biostimulation. (en)
 • Als Bioremediation oder auch biologische Sanierung wird der Einsatz von Organismen (Prokaryonten, Pilze oder Pflanzen) zur biologischen Entgiftung von Ökosystemen bezeichnet, die verunreinigt und mit Schadstoffen belastet sind. Die Bezeichnung ist abgeleitet vom selten gebräuchlichen Wort „Remedium“ für „Heilmittel“. (de)
 • Biorremediazioa ingurumen kutsatu bat izaki bizidunen bidez deskutsatzean oinarritutako prozesua da. Kutsadura kentzeko gehien erabiltzen diren eragileak mikroorganismoak, onddoak, algak, landareak eta horien entzimak dira. Lurzoru edo ur kutsatuak garbitzeko erabiltzen dira batik bat eragile horiek . Biorremediazioaren bidez lortzen da, esaterako, itsasoetako petrolio-isurketak garbitzea, petrolioaren hidrokarburoak degradatzen dituzten bakterio bereziak erabiliz (Pseudomonas, Acinetobacter...). Sarritan bakterio horien hazkuntza areagotzeko elikagai inorganikoak (nitratoak, sulfatoak...) gehitzen zaizkio isuriari . Bioteknologiak ingenieritza genetikoaren ahalmenak aprobetxatzen ditu genetikoki eraldatutako bakterioak edo landareak sortzeko, konposatu toxikoak edo kutsazaileak hobeto degradatu/eraldatzen dituztenak. (eu)
 • Biorremediación es que ha sido llamado a cualquier proceso que utilice microorganismos, hongos, plantas o las enzimas derivadas de ellos para retornar a un medio ambiente alterado por contaminantes a su condición natural. La biorremediación puede ser empleada para atacar contaminantes específicos del suelo, por ejemplo en la degradación bacteriana de compuestos organoclorados o de hidrocarburos. Un ejemplo de un tratamiento más generalizado es el de la limpieza de derrames de petróleo por medio de la adición de fertilizantes con nitratos o sulfatos para estimular la reproducción de bacterias nativas o exógenas (introducidas) y de esta forma facilitar la descomposición del petróleo crudo. (es)
 • La bioremédiation consiste en la décontamination de milieux pollués au moyen de techniques issues de la dégradation chimique ou d'autres activités d'organismes vivants. (fr)
 • Bioremediasi merupakan penggunaan mikroorganisme untuk mengurangi polutan di lingkungan. Saat bioremediasi terjadi, enzim-enzim yang diproduksi oleh mikroorganisme memodifikasi polutan beracun dengan mengubah struktur kimia polutan. Peristiwa ini disebut biotransformasi. Pada banyak kasus, biotransformasi berujung pada biodegradasi, saat polutan beracun terdegradasi, strukturnya menjadi tidak kompleks, dan akhirnya menjadi metabolit yang tidak berbahaya dan tidak beracun. Sejak tahun 1900an, orang-orang sudah menggunakan mikroorganisme untuk mengolah air pada saluran air. Saat ini, bioremediasi telah berkembang pada perawatan limbah buangan yang berbahaya (senyawa-senyawa kimia yang sulit untuk didegradasi), yang biasanya dihubungkan dengan kegiatan industri. Yang termasuk dalam polutan-polutan ini antara lain logam-logam berat (merkuri, stronsium, kadmium), , dan senyawa-senyawa organik terhalogenasi seperti pestisida, herbisida, CFC, dan lain-lain. Banyak aplikasi-aplikasi baru menggunakan mikroorganisme untuk mengurangi polutan yang sedang diujicobakan. Bidang bioremediasi saat ini telah didukung oleh pengetahuan yang lebih baik mengenai bagaimana polutan dapat didegradasi oleh mikroorganisme, identifikasi jenis-jenis mikroba yang baru dan bermanfaat, dan kemampuan untuk meningkatkan bioremediasi melalui teknologi genetik. Teknologi genetika molekuler sangat penting untuk mengidentifikasi gen-gen yang mengkode enzim yang terkait pada bioremediasi. Karakterisasi dari gen-gen yang bersangkutan dapat meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana mikroba-mikroba memodifikasi polutan beracun menjadi tidak berbahaya. Strain atau jenis mikroba rekombinan yang diciptakan di laboratorium dapat lebih efisien dalam mengurangi polutan. Mikroorganisme rekombinan yang diciptakan dan pertama kali dipatenkan adalah bakteri "pemakan minyak". Bakteri ini dapat mengoksidasi senyawa hidrokarbon yang umumnya ditemukan pada minyak bumi. Bakteri tersebut tumbuh lebih cepat jika dibandingkan bakteri-bakteri jenis lain yang alami atau bukan yang diciptakan di laboratorium yang telah diujicobakan. Akan tetapi, penemuan tersebut belum berhasil dikomersialkan karena strain rekombinan ini hanya dapat mengurai komponen berbahaya dengan jumlah yang terbatas. Strain inipun belum mampu untuk mendegradasi komponen-komponen molekular yang lebih berat yang cenderung bertahan di lingkungan. (in)
 • バイオレメディエーション(bioremediation、生物学的環境修復)は、微生物や菌類や植物、あるいはそれらの酵素を用いて、有害物質で汚染された自然環境(土壌汚染の状態)を、有害物質を含まない元の状態に戻す処理のことである。 バイオレメディエーションの典型例は、劣化した有機塩素化合物のような特定の土壌汚染物質を、微生物によって処理するような場合である。より一般的なアプローチの例としては、重油等で汚染された土地において、その土地に常在する、または外来のバクテリアによる重油の分解を促進させるため、窒素や硫黄肥料を施用することにより、 油流出の浄化を図るような場合がある。現在実用化しているもので最もよく知られているのは下水処理場での活性汚泥法であり、日本での公共下水処理施設の多くがこの技術で排水を処理している。 (ja)
 • Bioremediatie kan gedefinieerd worden als het proces waarin micro-organismen, paddenstoelen, groene installaties of hun enzymen gebruikt worden om het natuurlijke milieu dat door verontreinigende stoffen werd veranderd terug in zijn originele staat te brengen. Bioremediatie kan gebruikt worden om specifieke grondverontreinigende stoffen aan te vallen, zoals degradatie van gechloreerde koolwaterstoffen door bacteriën. Een voorbeeld van een meer algemene benadering is de schoonmaakbeurt van oliemorserijen door de toevoeging van nitraat en/of sulfaatmeststoffen om de decompositie van ruwe olie door inheemse of exogene bacteriën te vergemakkelijken. (nl)
 • Bioremediacja – technologia usuwania zanieczyszczeń (głównie ) z gleby i wód podziemnych za pomocą żywych mikroorganizmów w celu katalizowania, destrukcji lub transformacji różnego rodzaju zanieczyszczeń w formy mniej szkodliwe. W bioremediacji wykorzystywane są naturalne zdolności mikroorganizmów do rozkładu węglowodorów ropy naftowej. Zaleca się stosowanie bioremediacji na terenach wyeksponowanych na działanie wyniszczających czynników. Przykładami zastosowań dla tego procesu są środowiska skażone metalami ciężkimi, obszary wycieków ropy naftowej, obszary hutnicze, obszary prób broni atomowej, okolice fabryk, wysypisk śmieci oraz oczyszczalni ścieków. W niektórych krajach, takich jak Chiny, stosuje się bioremediację do oczyszczania ścieków. Wylewane na pola ścieki rizofiltrowane są przez rośliny, np. ryż. (pl)
 • A Biorremediação é o processo pelo qual organismos vivos tais como, microrganismos, fungos, plantas, algas verdes ou suas enzimas são utilizados para reduzir ou remover - remediar - contaminações no ambiente, atividade ligada a Engenharia Ambiental. Utilizando processos biodegradáveis para tratamento de resíduos este processo é capaz de regenerar o equilíbrio do ecossistema original. O vantajoso é o fato de ser simples, barato e menos prejudicial que os processos não biológicos. A utilização de bactérias Pseudomonas spp. na descontaminação de ambientes contaminados por petróleo é um exemplo. Essas e outras bactérias similares oxidam vários compostos orgânicos perigosos, alterando-os em compostos não nocivos ao meio ambiente. Especificamente a biorremediação é um campo da engenharia ambiental que estudo de forma integrada e em todos os aspectos a atua através da introdução de processos biológicos adicionais para a decomposição dos resíduos que favorecem e incrementam a velocidade do processo natural de degradação. Biorremediação: ato de remediar, consiste em recuperar águas ou solos contaminados. Emprega-se um produto novo, totalmente natural, provocando a extração para compostos voláteis, este possui o poder da oxidação lenta. Composto formado por bio-reação. Na atenuação natural a possibilidade de saturação do solo é muito ampla em se tratando de Hidrocarbonetos, portanto é bem provável que se utilize outras substâncias. As substâncias inorgânicas são nocivas ao meio ambiente, contaminando o subsolo com outros componentes que não existiram anteriormente. A Biorremediação pode ser empregada para atacar contaminantes específicos no solo e águas subterrâneas, tais como a degradação de hidrocarbonetos do petróleo e compostos orgânicos clorados pelas bactérias. Um exemplo mais geral é a limpeza de derramamentos do óleo pela adição dos fertilizantes de nitrato ou de sulfato para facilitar a decomposição do óleo pelas bactérias presentes no meio. (pt)
 • Биоремедиация — комплекс методов очистки вод, грунтов и атмосферы с использованием метаболического потенциала биологических объектов — растений, грибов, насекомых, червей и других организмов. (ru)
 • Біоремедіація — комплекс методів очищення вод, ґрунтів і атмосфери з використанням метаболічного потенціалу біологічних об'єктів (рослин, грибів, комах, черв'яків, бактерій) або їх ферментів. (uk)
 • 生物修復(英語:Bioremediation)是一種使用生物體來移除或中和污染現場內污染物的技術。根據美國國家環境保護局的定義,生物修複是一種“使用自然產生的生物體來把有害物質分解成毒性較低或無毒物質的處理方法”。生物修復技術一般可被分為“原地”(in situ)和“異地”()。原地生物修復在現場處理污染材料,而異地生物修復則把污染材料帶往其他地方處理。與生物修復相關的技術還包括植物修復、、生物濾化、、生物反應器、堆肥、生物强化、和。 生物修復可能自己發生(自然衰減或固有生物修復),也有可能只在添加肥料或氧等强化介質內吃污染微生物生長的物質(生物刺激)時有效。例如,美國陸軍工程兵部隊就成功透過對汽油污染土壤進行堆積風乾和通氣來對使用的生物修復進行强化。土壤氮素耗盡狀態可能會促進某些含氮有機化合物的分解,而能夠大量吸收污染物土壤材料可能會因為對微生物有限的的化學物生物利用度而減慢了生物降解的速度。最近的研究進展還成功證實了對介質添加對應的微生物品系能加强原居微生物人口分解污染物的能力。能夠實施生物修復功能的微生物叫“生物修復劑”(bioremediators)。 然而並不是所有的污染物都能用微生物的生物修復來簡單處理。例如像鎘和鉛這樣的重金屬就不能輕易地被微生物吸收或捕獲。但是最近有實驗指出魚骨能一定程度地從污染土壤中吸收到鉛。科學家已經證實了骨炭能對小量的鎘、銅、鉛和鋅進行生物修復。而最近的一個批量實驗指出海洋微海藻可用於移除製革廠污水中的污染物(硝酸鹽、矽酸鹽、鉻和硫化物)。食物鏈若有着像汞這樣的金屬同化可能會讓整個系統變壤。在這種情況下使用植物修復是有用的,因為自然植物或轉基因植物能夠把這些毒素透過生物累積儲存在水面以上的部位,然後就可以把植物的這些部位移除。被收割起來的生物質中的重金屬則可以透過焚化來集中,甚至可以回收作工業用途。博物館一些受到損壞的工藝品含有可被視為生物修復劑的微生物。與上述情況相反,像汽油中常見的芳香碳氫化合物等的污染物,對微生物分解來說是相對簡單的目標,有些土壤甚至還能自己進行一定程度的看起來是自動修復的修復,這是因為裏面住有能夠分解這些化合物的微生物部落的緣故 要在環境中消滅各種類型的污染物和廢棄物就需要繼續深入理解碳通量不同線路和監管網絡的相對重要性,尤其是某些特定環境和某些化合物的,因為它們肯定能促進生物修復技術和生物轉化作用過程的發展速度。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 434188 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 24916 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 984340890 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Η βιοθεραπεία εδάφους ή βιοαποκατάσταση εδάφους είναι τεχνική διαχείρισης αποβλήτων με τη χρήση μικροοργανισμών για την αφαίρεση ή εξουδετέρωση μολυντών από μια μολυσμένη θέση,. Σύμφωνα με τον EPA (Environmental Protection Agency), η βιοθεραπεία είναι τεχνική διαχείρισης που «χρησιμοποιεί φυσικούς οργανισμούς για να διασπάσει τις επικίνδυνες ουσίες σε λιγότερο τοξικές ή μη τοξικές. Οι τεχνολογίες διακρίνονται σε in situ ή ex situ. Η βιοθεραπεία in situ διαχειρίζεται επιτόπου το μολυσμένο υλικό, ενώ η ex situ απαιτεί αφαίρεση και μετακίνηση του μολυσμένου υλικού για την απολύμανσή του σε κάποιο άλλο σημείο. Παραδείγματα σχετικών τεχνικών είναι η φυτοθεραπεία εδάφους, ο , η , η καλλιέργεια γης, ο βιοαντιδραστήρας, η κομποστοποίηση, η βιοαύξηση, το ριζοφιλτράρισμα, η μυκοθεραπεία και η . (el)
 • Als Bioremediation oder auch biologische Sanierung wird der Einsatz von Organismen (Prokaryonten, Pilze oder Pflanzen) zur biologischen Entgiftung von Ökosystemen bezeichnet, die verunreinigt und mit Schadstoffen belastet sind. Die Bezeichnung ist abgeleitet vom selten gebräuchlichen Wort „Remedium“ für „Heilmittel“. (de)
 • Biorremediación es que ha sido llamado a cualquier proceso que utilice microorganismos, hongos, plantas o las enzimas derivadas de ellos para retornar a un medio ambiente alterado por contaminantes a su condición natural. La biorremediación puede ser empleada para atacar contaminantes específicos del suelo, por ejemplo en la degradación bacteriana de compuestos organoclorados o de hidrocarburos. Un ejemplo de un tratamiento más generalizado es el de la limpieza de derrames de petróleo por medio de la adición de fertilizantes con nitratos o sulfatos para estimular la reproducción de bacterias nativas o exógenas (introducidas) y de esta forma facilitar la descomposición del petróleo crudo. (es)
 • La bioremédiation consiste en la décontamination de milieux pollués au moyen de techniques issues de la dégradation chimique ou d'autres activités d'organismes vivants. (fr)
 • バイオレメディエーション(bioremediation、生物学的環境修復)は、微生物や菌類や植物、あるいはそれらの酵素を用いて、有害物質で汚染された自然環境(土壌汚染の状態)を、有害物質を含まない元の状態に戻す処理のことである。 バイオレメディエーションの典型例は、劣化した有機塩素化合物のような特定の土壌汚染物質を、微生物によって処理するような場合である。より一般的なアプローチの例としては、重油等で汚染された土地において、その土地に常在する、または外来のバクテリアによる重油の分解を促進させるため、窒素や硫黄肥料を施用することにより、 油流出の浄化を図るような場合がある。現在実用化しているもので最もよく知られているのは下水処理場での活性汚泥法であり、日本での公共下水処理施設の多くがこの技術で排水を処理している。 (ja)
 • Bioremediatie kan gedefinieerd worden als het proces waarin micro-organismen, paddenstoelen, groene installaties of hun enzymen gebruikt worden om het natuurlijke milieu dat door verontreinigende stoffen werd veranderd terug in zijn originele staat te brengen. Bioremediatie kan gebruikt worden om specifieke grondverontreinigende stoffen aan te vallen, zoals degradatie van gechloreerde koolwaterstoffen door bacteriën. Een voorbeeld van een meer algemene benadering is de schoonmaakbeurt van oliemorserijen door de toevoeging van nitraat en/of sulfaatmeststoffen om de decompositie van ruwe olie door inheemse of exogene bacteriën te vergemakkelijken. (nl)
 • Биоремедиация — комплекс методов очистки вод, грунтов и атмосферы с использованием метаболического потенциала биологических объектов — растений, грибов, насекомых, червей и других организмов. (ru)
 • Біоремедіація — комплекс методів очищення вод, ґрунтів і атмосфери з використанням метаболічного потенціалу біологічних об'єктів (рослин, грибів, комах, черв'яків, бактерій) або їх ферментів. (uk)
 • تتمثل المعالجة الحيوية في الإستفادة من عملية التمثيل (الآيض) الجرثومي (البكتيري) في التخلص من المواد الملوثة؛ حيث يمكن تصنيف التقانات المستخدمة إلى أيٍ من تقانة في الموقع أو . حيث تتضمن تقانة (في الواقع) المستخدمة تحت مسمى المعالجة الحيوية معالجة المواد الملوثة في الموقع الذي توجد به، في حين تتصف تقانة (خارج الواقع) المستخدمة كذلك تحت مسمى المعالجة الحيوية بمعالجة الملوثات في أماكنٍ أخرى دون المكان الذي وُجِدَت به. ومن أمثلة تقنيات المعالجة الحيوية كلٌ من (بالإنجليزية: bioventing)، (بالإنجليزية: landfarming)، المفاعلات الحيوية، التسميد الحيوي، الازدياد الحيوي، (بالإنجليزية: rhizofiltration)، وكذلك التحفيز الحيوي (بالإنجليزية: biostimulation). (ar)
 • La bioremediació és una disciplina científica que es basa en la utilització d'agents biològics en un medi contaminat per a degradar els contaminants d'origen orgànic o extreure'n els d'origen inorgànic. Per aquest procés es fan servir microorganismes, fongs, plantes amb clorofil·la o els seus enzims per a tornar al medi ambient natural alterat pels contaminants la seva condició original. La bioremediació pot ser utilitzada per atacar contaminats específics del sòl com són la degradació hidrocarburs clorurats per bacteris. Un exemple més general és la neteja de restes de petroli afegint-hi un fertilitzant que contingui nitrat i/o sulfat i així facilitar la descomposició del petroli cru per part de bacteris endògens o exògens. (ca)
 • Bioremediace může být definována jako jakýkoliv proces, v němž jsou působením živých organismů či přeměňovány toxické či na netoxické a nerizikové látky. Většinou jde o rozklad organických polutantů prostřednictvím specifických mikroorganismů a nebo pouze o optimalizaci podmínek prostředí pro působení již přítomné mikroflóry. Optimalizace podmínek spočívá v aeraci, přidávání živin, přidáváním látek stimulujících mikroorganismy k rozkladu znečištění apod. - např. rozklad složitých aromatických uhlovodíků je možné urychlit přídavkem jednoduchých aromatických uhlovodíků. (cs)
 • Bioremediation is a process used to treat contaminated media, including water, soil and subsurface material, by altering environmental conditions to stimulate growth of microorganisms and degrade the target pollutants. In many cases, bioremediation is less expensive and more sustainable than other remediation alternatives. Biological treatment is a similar approach used to treat wastes including wastewater, industrial waste and solid waste. (en)
 • Biorremediazioa ingurumen kutsatu bat izaki bizidunen bidez deskutsatzean oinarritutako prozesua da. Kutsadura kentzeko gehien erabiltzen diren eragileak mikroorganismoak, onddoak, algak, landareak eta horien entzimak dira. Lurzoru edo ur kutsatuak garbitzeko erabiltzen dira batik bat eragile horiek . Bioteknologiak ingenieritza genetikoaren ahalmenak aprobetxatzen ditu genetikoki eraldatutako bakterioak edo landareak sortzeko, konposatu toxikoak edo kutsazaileak hobeto degradatu/eraldatzen dituztenak. (eu)
 • Bioremediasi merupakan penggunaan mikroorganisme untuk mengurangi polutan di lingkungan. Saat bioremediasi terjadi, enzim-enzim yang diproduksi oleh mikroorganisme memodifikasi polutan beracun dengan mengubah struktur kimia polutan. Peristiwa ini disebut biotransformasi. Pada banyak kasus, biotransformasi berujung pada biodegradasi, saat polutan beracun terdegradasi, strukturnya menjadi tidak kompleks, dan akhirnya menjadi metabolit yang tidak berbahaya dan tidak beracun. (in)
 • Bioremediacja – technologia usuwania zanieczyszczeń (głównie ) z gleby i wód podziemnych za pomocą żywych mikroorganizmów w celu katalizowania, destrukcji lub transformacji różnego rodzaju zanieczyszczeń w formy mniej szkodliwe. W bioremediacji wykorzystywane są naturalne zdolności mikroorganizmów do rozkładu węglowodorów ropy naftowej. W niektórych krajach, takich jak Chiny, stosuje się bioremediację do oczyszczania ścieków. Wylewane na pola ścieki rizofiltrowane są przez rośliny, np. ryż. (pl)
 • A Biorremediação é o processo pelo qual organismos vivos tais como, microrganismos, fungos, plantas, algas verdes ou suas enzimas são utilizados para reduzir ou remover - remediar - contaminações no ambiente, atividade ligada a Engenharia Ambiental. Utilizando processos biodegradáveis para tratamento de resíduos este processo é capaz de regenerar o equilíbrio do ecossistema original. O vantajoso é o fato de ser simples, barato e menos prejudicial que os processos não biológicos. A utilização de bactérias Pseudomonas spp. na descontaminação de ambientes contaminados por petróleo é um exemplo. Essas e outras bactérias similares oxidam vários compostos orgânicos perigosos, alterando-os em compostos não nocivos ao meio ambiente. (pt)
 • 生物修復(英語:Bioremediation)是一種使用生物體來移除或中和污染現場內污染物的技術。根據美國國家環境保護局的定義,生物修複是一種“使用自然產生的生物體來把有害物質分解成毒性較低或無毒物質的處理方法”。生物修復技術一般可被分為“原地”(in situ)和“異地”()。原地生物修復在現場處理污染材料,而異地生物修復則把污染材料帶往其他地方處理。與生物修復相關的技術還包括植物修復、、生物濾化、、生物反應器、堆肥、生物强化、和。 生物修復可能自己發生(自然衰減或固有生物修復),也有可能只在添加肥料或氧等强化介質內吃污染微生物生長的物質(生物刺激)時有效。例如,美國陸軍工程兵部隊就成功透過對汽油污染土壤進行堆積風乾和通氣來對使用的生物修復進行强化。土壤氮素耗盡狀態可能會促進某些含氮有機化合物的分解,而能夠大量吸收污染物土壤材料可能會因為對微生物有限的的化學物生物利用度而減慢了生物降解的速度。最近的研究進展還成功證實了對介質添加對應的微生物品系能加强原居微生物人口分解污染物的能力。能夠實施生物修復功能的微生物叫“生物修復劑”(bioremediators)。 要在環境中消滅各種類型的污染物和廢棄物就需要繼續深入理解碳通量不同線路和監管網絡的相對重要性,尤其是某些特定環境和某些化合物的,因為它們肯定能促進生物修復技術和生物轉化作用過程的發展速度。 (zh)
rdfs:label
 • Bioremediation (en)
 • معالجة حيوية (ar)
 • Bioremediació (ca)
 • Bioremediace (cs)
 • Bioremediation (de)
 • Βιοθεραπεία εδάφους (el)
 • Biorremediación (es)
 • Biorremediazio (eu)
 • Bioremédiation (fr)
 • Bioremediasi (in)
 • Biorimediazione (it)
 • バイオレメディエーション (ja)
 • Bioremediatie (nl)
 • Bioremediacja (pl)
 • Биоремедиация (ru)
 • Biorremediação (pt)
 • Біоремедіація (uk)
 • 生物修復 (zh)
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:product of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:fields of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of