A Bachelor of Arts (BA or AB; from the Latin baccalaureus artium or artium baccalaureus) is a bachelor's degree awarded for an undergraduate program in the arts and sciences. A Bachelor of Arts is generally completed in three or four years, depending on the country and institution.

Property Value
dbo:abstract
 • بكالوريوس الأداب هي درجة أكاديمية تُمنح عادة بعد الدراسات في مجال العلوم الإنسانية-الفنون أو العلوم الاجتماعية أو العلوم الإنسانية. هذا المصطلح يُختصر أحيانا إلى درجة البكالوريوس فقط. (ar)
 • El Bachelor of Arts (abreviat B.A., BA o A.B.), del llatí Artium Baccalaureus, és un títol de Grau concedit per a un curs de primer cicle o programa en les arts liberals i/o les ciències en els països anglosaxons i a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior. S'obté després de tres anys d'estudis a la Unió Europea, Gran Bretanya, Singapur, Austràlia, Nova Zelanda, Hong Kong, l'Índia o Àfrica del sud, i després de quatre anys als Estats Units o Escòcia. (ca)
 • Bachelor of Arts (latinsky Baccalaureus Artium, ve zkratce BA či B. A., příp. z lat. Artium Baccalaureus někdy též ve zkratce AB či A. B.) je titul bakalářského stupně (bachelor's degree) typický pro anglosaský svět. Udílen je ve světě na celé řadě univerzit či vysokých škol. Bachelor of Arts obvykle stojí v určitém kontrastu s titulem Bachelor of Science. Titul Bachelor of Arts bývá většinou udělován v oblasti humanitních věd a též v oblasti společenských věd, různé univerzity a vysoké školy ve světě však mají různé konvence, tradice a zvyklosti, udílen tak může být příp. i v odlišných oblastech vědy. Získat jej lze v řadě zemí světa, např. ve Spojeném království, Spojených státech amerických nebo v Německu. Kromě Bachelor of Arts (BA), což je kvalifikace úrovně Bachelor's degree, zná anglosaský systém ještě druhou podobu titulu – Bachelor of Arts with Honors (často zkracováno jako BA (Hons.) či BA hons. atp.), což je kvalifikace úrovně Honours degree. Tento „honorovaný bakalář“, Honours degree, lze zpravidla získat po ukončení klasického bakalářského studia (Bachelor's degree), většinou tříletého, následovaného roční nástavbou, přičemž součástí tohoto ročního „honorovaného“ studia je často výzkum v konkrétním oboru a závěrečná práce, která mívá většinou požadován větší rozsah než bakalářská práce. BA (Hons) tedy může být získán jako stupeň bakalářského studia se specializací, např. v oboru umění, chemie, právo, ekonomika apod. Podle statistiky Higher Education Statistics Agency získalo v ak. roce 2010–2011 First 15,5 % studentů a dalších 48,5 % získalo Upper Second (celkem 64 %), Third získalo v tomto roce 7,2 % studentů; výsledky se nicméně značně liší podle jednotlivých univerzit. V Česku jej lze získat například na soukromé vysoké škole University of New York in Prague nebo třeba na Prague College, kdy studium probíhá ve spolupráci s některou univerzitou ve Spojeném království nebo USA, která potom také titul (kvalifikaci) udělí. Nejedná se o titul, který by byl výlučně spjat se studiem v umělecké oblasti na vysoké škole, ale vychází historicky z tzv. sedmi svobodných umění – bakalář (svobodných) umění (např. se lze setkat s překladem bakalář humanitních věd). Tento stupeň kvalifikace (titul), BA, je udělován po úspěšném dokončení vysoké školy, obdobně jako je tomu v Česku. V Česku je obvyklým ekvivalentem bakalářský studijní program (blíže ISCED), nejčastěji se zde tedy může jednat o bakaláře (zkratka Bc.). V různých částech světa se dnes užívá různý zápis a pravopis zkratek titulu, např. ve Spojených státech amerických se tyto zkratky píší především s tečkami, zatímco ve Spojeném království, Kanadě, Austrálii či na Novém Zélandu se často zkracuje bez teček, v jiných částech světa (např. Afrika) se zvyklosti mohou opět různit. Na školách ve světě nebo na zahraničních vysokých školách v Česku, či na jejich pobočkách, může být možné tento titul také získat a příp. jej v Česku i uznat (tzv. nostrifikovat). Držitel této kvalifikace (BA) může případně dále studovat v magisterském studiu. Držitel kvalifikace BA (Hons.) může též případně usilovat i o doktorát (Ph.D.). Studium ve světě vedoucí k získání Bachelor of Arts může být obvykle tříleté až čtyřleté jako tomu bývá u bakalářského studia v případě Česka. Obvykle absolvování může trvat 3 až 3,5 roku, například ve Skotsku trvá 4 roky atp. Bachelor of Arts (BA) spolu s Bachelor of Science (BS) jsou základní pregraduální stupně vysokoškolského studia (undergraduate degree), typicky ve Spojených státech amerických, získání Bachelor of Arts může tedy eventuálně později následovat též získání Master of Arts (MA), respektive obdobně Master of Science (MS). Pokud se zkratky těchto titulů užívají, píší se za jménem odděleny čárkou. Akademické tituly této kvalifikace – bakalářské (i ty magisterské), se však ve světě běžně neužívají, resp. nepíší, běžně tak bývají užívány až tituly vyšší – doktorské (akademicko-vědecké, tj. Ph.D., DSc apod.). (cs)
 • Bachelor of Arts (εν συντομία: B.A. ή Α.Β., από το λατινικό baccalaureus artium ή artium baccalaureus) είναι πτυχίο που απονέμεται για προπτυχιακό μάθημα ή πρόγραμμα είτε στις τέχνες, στις επιστήμες ή και στα δύο. Τα προγράμματα σπουδών Bachelor of Arts γενικά διαρκούν τρία έως τέσσερα χρόνια, ανάλογα με τη χώρα, ίδρυμα, και συγκεκριμένες ειδικότητες, majors, ή minors. Η λέξη baccalaureus (από το λατινικό bacca, ένα μούρο, και laureus, "η δάφνη") δεν πρέπει να συγχέεται με το baccalaureatus (το οποίο μεταφράζεται ως "χρυσό σκήπτρο", χρησιμοποιώντας τα λατινικά bacum και aureatus), που αναφέρεται σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με διάρκεια ένα ή δυο χρόνια Bachelor of Arts with Honors degree (Baccalaureatus σε Artibus Cum Honore) σε ορισμένες χώρες. Τα διπλώματα γενικά αναγράφουν το όνομα του ιδρύματος, έχουν υπογραφές αξιωματούχων του ιδρύματος (γενικά τον πρόεδρο ή τον πρύτανη του πανεπιστημίου, καθώς και το γραμματέα ή τον πρόεδρο του επιμέρους τμήματος ή του κολλεγίου), το είδος του πτυχίου, την απονέμουσα αρχή, και την τοποθεσία στην οποία δόθηκε το πτυχίο. Τα διπλώματα γενικά εκτυπώνονται σε υψηλής ποιότητας χαρτί ή περγαμηνή. Το κάθε ίδρυμα καθορίζει την προτιμώμενη συντομογραφία για τα διπλώματα που απονέμει. Το Bachelor of Arts συνήθως απονέμεται σε τέσσερα χρόνια στο Αφγανιστάν, στο Λίβανο, στην Αρμενία, στον Καναδά, στην Ελλάδα, στο Μπαγκλαντές, στο Αζερμπαϊτζάν, στην Αίγυπτο, στο Ιράν, στην Ιαπωνία, στη Νιγηρία, στη Σερβία, στην Ισπανία, στο Πακιστάν, στις Φιλιππίνες, στην Ταϊλάνδη, στη Ρωσία, στην Ιρλανδία, στη Νότια Κορέα, στο Ιράκ, στο Κουβέιτ, στην Τουρκία, στο Χονγκ Κονγκ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, και στις περισσότερες χώρες της Αμερικής. Σε άλλες χώρες γενικά διαρκεί τρία χρόνια: σχεδόν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αλβανία, Αυστραλία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, την Ινδία, το Ισραήλ, τη Νέα Ζηλανδία, την Ισλανδία, την Νορβηγία, τη Σιγκαπούρη, την Καραϊβική, τη Νότια Αφρική και την Ελβετία. Στο Πακιστάν, το Bachelor of Arts μπορεί επίσης να επιτευχθεί εντός δύο ετών ως εξωτερικό πτυχίο. (el)
 • A Bachelor of Arts (BA or AB; from the Latin baccalaureus artium or artium baccalaureus) is a bachelor's degree awarded for an undergraduate program in the arts and sciences. A Bachelor of Arts is generally completed in three or four years, depending on the country and institution. * Degree attainment typically takes four years in Ghana, Afghanistan, Lebanon, Armenia, Kenya, Brunei, Greece, Bangladesh, Azerbaijan, Egypt, Iran, Japan, Kazakhstan, Lithuania, Latvia, Nigeria, Serbia, Spain, Pakistan, the Philippines, Qatar, Thailand, Russia, Ireland, South Korea, Iraq, Kuwait, Turkey, Hong Kong, the United States, and most of the Americas. * Degree attainment typically takes three years in most of the European Union, the United Kingdom, Albania, Australia, Bosnia and Herzegovina, India, Israel, New Zealand, Iceland, Norway, Singapore, the Caribbean, South Africa, Switzerland, and the Canadian province of Quebec. (en)
 • El bachiller universitario en letras (en inglés, Bachelor of Arts) es un título de Grado en los países anglosajones y en algunos países del Espacio Europeo de Educación Superior. Se obtiene después de tres años de estudios en Inglaterra, Singapur, Australia, Austria, Alemania, Nueva Zelanda, Hong Kong, India o África del Sur, y después de cuatro años en Países Bajos, Estados Unidos, Guatemala y en Escocia. También es el grado que se obtiene en instituciones educativas de Gales. El bachiller de letras y el bachiller de ciencias son los títulos de Grado más tradicionales en los Estados Unidos y en Canadá, fundamentalmente. El bachiller de letras es una titulación más difundida en las carreras de humanidades y bellas artes, o bien de instituciones de enseñanza superior originalmente "de letras". En tanto, el bachiller universitario en ciencias se otorga en carreras técnicas o en universidades especializadas en ciencias naturales o en matemática. En la práctica, son titulaciones equivalentes. (es)
 • Le baccalauréat universitaire en lettres ou baccalauréat en arts est un grade universitaire délivré généralement après des études dans le domaine des lettres, des beaux-arts ou des sciences sociales ou humaines. Ce terme est parfois abrégé en BA (ou plus rarement AB, de l'expression latine Artium Baccalaureus). (fr)
 • Il bachelor of arts (B.A., letteralmente "baccellierato in arti") è una tipologia di bachelor, il primo grado accademico rilasciato dalle università di lingua inglese, al termine del primo ciclo di studi. Tale ciclo, che assume il nome di graduate programme, dura in genere 3 anni nel Regno Unito (salvo che in Scozia), in Nuova Zelanda, in Australia e nel Québec e 4 anni negli Stati Uniti, in Irlanda, in Scozia e nel resto del Canada. Negli Stati Uniti e in Canada un bachelor of arts esige che lo studente abbia frequentato una maggioranza dei suoi corsi (la metà o i tre quarti) nelle arti, termine che raggruppa le scienze sociali, le lettere, la musica o le arti plastiche. In alcuni atenei si dà questo titolo anche agli studenti che abbiano seguito principalmente corsi nei campi delle scienze fisiche come la biologia e la chimica. Questo è frequente in alcune delle più prestigiose università statunitensi della Ivy League, come l'Università di Princeton. In Gran Bretagna la maggior parte delle università mantiene la distinzione tra le arti e le scienze, ma certune, come l'Università di Oxford e quella di Cambridge, conferiscono B.A. ad ogni studente qualunque sia la sua specializzazione. (it)
 • 学士(教養)(がくし きょうよう、Bachelor of Arts (B.A.))は、学士の学位のひとつ。 (ja)
 • Bachelor of Arts (afkorting: BA, vertaling: kandidaat in de kunsten, Latijn: Baccalaureus Artium) is een universitaire bachelorgraad in het kader van het bachelor-masterstelsel. De graad met specificatie of Arts wordt hier normaliter gebruikt om aan te geven dat men aan een universiteit een driejarige wetenschappelijk of academisch georiënteerde initiële bacheloropleiding heeft afgerond in de geesteswetenschappen (letteren, theologie, cultuurwetenschappen en filosofie) of de sociale wetenschappen (bijvoorbeeld economie, sociologie, psychologie, etc.). Veel studies in de sociale wetenschappen die wiskundig zijn (zoals econometrie, economie, sociologie, psychologie, etc.) verlenen echter de graad Bachelor of Science. Bij het voeren van de graad wordt deze achter de naam gezet, bijvoorbeeld "P. Jansen, BA". Het grootste verschil tussen een Bachelor of Science en een Bachelor of Arts is de mate van specialisatie. In een BSc heeft de student minder ruimte om vakken buiten de major te volgen, waardoor een hoge mate van specialisatie wordt bereikt. Een BA daarentegen draait om een brede academische vorming met veel ruimte voor vakken uit andere disciplines. De wetenschappelijke waarde is echter gelijk aan die van een BSc. (nl)
 • Bakalaureat, A.B., AB (łac. artium baccalaureus, dosł. bakałarz sztuk, w domyśle „wyzwolonych”) – niższy tytuł lub stopień wprowadzający otrzymującego go bakałarza do kariery naukowej. Najwcześniej zaczęto go przyznawać na wydziale teologicznym uniwersytetu w Paryżu, na mocy dekretu papieża Grzegorza IX w roku 1234. Stosowany był powszechnie w średniowieczu i został zachowany w wielu systemach kształcenia, na przykład w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie oraz Kościele katolickim. Obecnie otrzymują ten tytuł absolwenci studiów trzyletnich po obronie pracy licencjackiej, a we Francji też absolwenci szkół średnich po złożeniu egzaminu państwowego. W Polsce bakalaureat został określony jako państwowy licencjat; historycznie rzecz biorąc, tradycyjny licencjat (od łac. licentia docendi, licentia ad practicandum), jako wyższy od bakalaureatu, w europejskiej tradycji był stopniem uprawniającym do nauczania, pośrednim między magisterium a doktoratem. Odpowiednik bakalaureatu, czyli BA, jest obecnie najniższym tytułem zawodowym lub stopniem naukowym nadawanym przez uniwersytety anglosaskie. (pl)
 • Бакала́вр иску́сств, или, более точно, Бакала́вр гуманитарных наук (англ. Bachelor of Arts, B.A.) — академическая степень или квалификация высшего образования, присуждаемая после прохождения обучения по выбранной специальности в области гуманитарных наук или естественных наук. Существует в ряде стран, участвующих в Болонском процессе (англ. baccalaureate of Arts, bachelor's degree of Arts), а также в высших учебных заведениях США, Канады и стран Содружество наций. Этот термин, часто сокращаемый до B.A. (или, реже, до A.B.), происходит от латинского выражения Artium Baccalaureus. (ru)
 • Bachelor of Arts (abreviado como B.A., BA ou A.B.), do latim Artium Baccalaureus, traduzível como Bacharel de artes ou Bacharelado em artes, designa um grau acadêmico de graduação nos países anglo-saxões e no Espaço Europeu de Educação Superior. É obtido depois de três anos de estudos na União Europeia, Singapura, Austrália, Nova Zelândia, Hong Kong ou África do Sul e quatro anos (ou mais) nos Estados Unidos, em Angola, no Canadá e no Reino Unido. (pt)
 • Filosofie kandidat (förkortat FK eller fil.kand.; latin: artium baccalaureus eller baccalaureus artium, förkortat A.B. eller (särskilt i engelskspråkig text) B.A.) är en akademisk titel som kan användas av den som avlagt kandidatexamen vid högskola eller universitet efter studier inom den (förutvarande) filosofiska fakulteten, det vill säga humanistisk, samhällsvetenskaplig och matematisk-naturvetenskaplig fakultet. (sv)
 • Бакалавр мистецтв (англ. Bachelor of Arts, скорочено: B.A.) — освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця з гуманітарних наук, який на основі повної загальної середньої освіти здобув поглиблену загальнокультурну підготовку, фундаментальні та професійно-орієнтовані уміння та знання щодо узагальненого об'єкта праці — і здатний вирішувати типові професійні завдання, передбачені для відповідних посад, у певній галузі народного господарства. (uk)
 • 文學士(英語:bachelor of arts,詞源來自拉丁語的artium baccalaureus),這一種是本科教育(undergraduate)學士學位,大部分大学授其予修讀人文學科學科之學生,一般包括文學、語言學、歷史、地理、文化研究、傳意學等。在不同國家的教育體制,要取得文學士學位需三年至四年時間,部份國家的大學更設有榮譽文學士,通常由學業成績決定其榮譽等級。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 156992 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 8217 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 986332827 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • بكالوريوس الأداب هي درجة أكاديمية تُمنح عادة بعد الدراسات في مجال العلوم الإنسانية-الفنون أو العلوم الاجتماعية أو العلوم الإنسانية. هذا المصطلح يُختصر أحيانا إلى درجة البكالوريوس فقط. (ar)
 • El Bachelor of Arts (abreviat B.A., BA o A.B.), del llatí Artium Baccalaureus, és un títol de Grau concedit per a un curs de primer cicle o programa en les arts liberals i/o les ciències en els països anglosaxons i a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior. S'obté després de tres anys d'estudis a la Unió Europea, Gran Bretanya, Singapur, Austràlia, Nova Zelanda, Hong Kong, l'Índia o Àfrica del sud, i després de quatre anys als Estats Units o Escòcia. (ca)
 • Le baccalauréat universitaire en lettres ou baccalauréat en arts est un grade universitaire délivré généralement après des études dans le domaine des lettres, des beaux-arts ou des sciences sociales ou humaines. Ce terme est parfois abrégé en BA (ou plus rarement AB, de l'expression latine Artium Baccalaureus). (fr)
 • 学士(教養)(がくし きょうよう、Bachelor of Arts (B.A.))は、学士の学位のひとつ。 (ja)
 • Бакала́вр иску́сств, или, более точно, Бакала́вр гуманитарных наук (англ. Bachelor of Arts, B.A.) — академическая степень или квалификация высшего образования, присуждаемая после прохождения обучения по выбранной специальности в области гуманитарных наук или естественных наук. Существует в ряде стран, участвующих в Болонском процессе (англ. baccalaureate of Arts, bachelor's degree of Arts), а также в высших учебных заведениях США, Канады и стран Содружество наций. Этот термин, часто сокращаемый до B.A. (или, реже, до A.B.), происходит от латинского выражения Artium Baccalaureus. (ru)
 • Bachelor of Arts (abreviado como B.A., BA ou A.B.), do latim Artium Baccalaureus, traduzível como Bacharel de artes ou Bacharelado em artes, designa um grau acadêmico de graduação nos países anglo-saxões e no Espaço Europeu de Educação Superior. É obtido depois de três anos de estudos na União Europeia, Singapura, Austrália, Nova Zelândia, Hong Kong ou África do Sul e quatro anos (ou mais) nos Estados Unidos, em Angola, no Canadá e no Reino Unido. (pt)
 • Filosofie kandidat (förkortat FK eller fil.kand.; latin: artium baccalaureus eller baccalaureus artium, förkortat A.B. eller (särskilt i engelskspråkig text) B.A.) är en akademisk titel som kan användas av den som avlagt kandidatexamen vid högskola eller universitet efter studier inom den (förutvarande) filosofiska fakulteten, det vill säga humanistisk, samhällsvetenskaplig och matematisk-naturvetenskaplig fakultet. (sv)
 • Бакалавр мистецтв (англ. Bachelor of Arts, скорочено: B.A.) — освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця з гуманітарних наук, який на основі повної загальної середньої освіти здобув поглиблену загальнокультурну підготовку, фундаментальні та професійно-орієнтовані уміння та знання щодо узагальненого об'єкта праці — і здатний вирішувати типові професійні завдання, передбачені для відповідних посад, у певній галузі народного господарства. (uk)
 • 文學士(英語:bachelor of arts,詞源來自拉丁語的artium baccalaureus),這一種是本科教育(undergraduate)學士學位,大部分大学授其予修讀人文學科學科之學生,一般包括文學、語言學、歷史、地理、文化研究、傳意學等。在不同國家的教育體制,要取得文學士學位需三年至四年時間,部份國家的大學更設有榮譽文學士,通常由學業成績決定其榮譽等級。 (zh)
 • Bachelor of Arts (latinsky Baccalaureus Artium, ve zkratce BA či B. A., příp. z lat. Artium Baccalaureus někdy též ve zkratce AB či A. B.) je titul bakalářského stupně (bachelor's degree) typický pro anglosaský svět. Udílen je ve světě na celé řadě univerzit či vysokých škol. Bachelor of Arts obvykle stojí v určitém kontrastu s titulem Bachelor of Science. Titul Bachelor of Arts bývá většinou udělován v oblasti humanitních věd a též v oblasti společenských věd, různé univerzity a vysoké školy ve světě však mají různé konvence, tradice a zvyklosti, udílen tak může být příp. i v odlišných oblastech vědy. Získat jej lze v řadě zemí světa, např. ve Spojeném království, Spojených státech amerických nebo v Německu. (cs)
 • Bachelor of Arts (εν συντομία: B.A. ή Α.Β., από το λατινικό baccalaureus artium ή artium baccalaureus) είναι πτυχίο που απονέμεται για προπτυχιακό μάθημα ή πρόγραμμα είτε στις τέχνες, στις επιστήμες ή και στα δύο. Τα προγράμματα σπουδών Bachelor of Arts γενικά διαρκούν τρία έως τέσσερα χρόνια, ανάλογα με τη χώρα, ίδρυμα, και συγκεκριμένες ειδικότητες, majors, ή minors. Η λέξη baccalaureus (από το λατινικό bacca, ένα μούρο, και laureus, "η δάφνη") δεν πρέπει να συγχέεται με το baccalaureatus (το οποίο μεταφράζεται ως "χρυσό σκήπτρο", χρησιμοποιώντας τα λατινικά bacum και aureatus), που αναφέρεται σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με διάρκεια ένα ή δυο χρόνια Bachelor of Arts with Honors degree (Baccalaureatus σε Artibus Cum Honore) σε ορισμένες χώρες. (el)
 • A Bachelor of Arts (BA or AB; from the Latin baccalaureus artium or artium baccalaureus) is a bachelor's degree awarded for an undergraduate program in the arts and sciences. A Bachelor of Arts is generally completed in three or four years, depending on the country and institution. (en)
 • El bachiller universitario en letras (en inglés, Bachelor of Arts) es un título de Grado en los países anglosajones y en algunos países del Espacio Europeo de Educación Superior. Se obtiene después de tres años de estudios en Inglaterra, Singapur, Australia, Austria, Alemania, Nueva Zelanda, Hong Kong, India o África del Sur, y después de cuatro años en Países Bajos, Estados Unidos, Guatemala y en Escocia. También es el grado que se obtiene en instituciones educativas de Gales. (es)
 • Il bachelor of arts (B.A., letteralmente "baccellierato in arti") è una tipologia di bachelor, il primo grado accademico rilasciato dalle università di lingua inglese, al termine del primo ciclo di studi. Tale ciclo, che assume il nome di graduate programme, dura in genere 3 anni nel Regno Unito (salvo che in Scozia), in Nuova Zelanda, in Australia e nel Québec e 4 anni negli Stati Uniti, in Irlanda, in Scozia e nel resto del Canada. (it)
 • Bachelor of Arts (afkorting: BA, vertaling: kandidaat in de kunsten, Latijn: Baccalaureus Artium) is een universitaire bachelorgraad in het kader van het bachelor-masterstelsel. De graad met specificatie of Arts wordt hier normaliter gebruikt om aan te geven dat men aan een universiteit een driejarige wetenschappelijk of academisch georiënteerde initiële bacheloropleiding heeft afgerond in de geesteswetenschappen (letteren, theologie, cultuurwetenschappen en filosofie) of de sociale wetenschappen (bijvoorbeeld economie, sociologie, psychologie, etc.). Veel studies in de sociale wetenschappen die wiskundig zijn (zoals econometrie, economie, sociologie, psychologie, etc.) verlenen echter de graad Bachelor of Science. Bij het voeren van de graad wordt deze achter de naam gezet, bijvoorbeeld " (nl)
 • Bakalaureat, A.B., AB (łac. artium baccalaureus, dosł. bakałarz sztuk, w domyśle „wyzwolonych”) – niższy tytuł lub stopień wprowadzający otrzymującego go bakałarza do kariery naukowej. Najwcześniej zaczęto go przyznawać na wydziale teologicznym uniwersytetu w Paryżu, na mocy dekretu papieża Grzegorza IX w roku 1234. Odpowiednik bakalaureatu, czyli BA, jest obecnie najniższym tytułem zawodowym lub stopniem naukowym nadawanym przez uniwersytety anglosaskie. (pl)
rdfs:label
 • بكالوريوس الآداب (ar)
 • Bachelor of Arts (ca)
 • Bachelor of Arts (cs)
 • Bachelor of Arts (el)
 • Bachelor of Arts (en)
 • Bachiller universitario en letras (es)
 • Baccalauréat universitaire ès lettres (fr)
 • Bachelor of Arts (it)
 • 学士(教養) (ja)
 • Bakalaureat (pl)
 • Bachelor of Arts (nl)
 • Bachelor of Arts (pt)
 • Filosofie kandidat (sv)
 • Бакалавр искусств (ru)
 • Бакалавр мистецтв (uk)
 • 文学士 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:almaMater of
is dbo:college of
is dbo:education of
is dbo:head of
is dbo:occupation of
is dbo:training of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:almaMater of
is dbp:classesOffered of
is dbp:distributor of
is dbp:education of
is dbp:free of
is dbp:head of
is dbp:honorificSuffix of
is dbp:name of
is dbp:occupation of
is dbp:title of
is dbp:training of
is dbp:undergrad of
is dbp:year of
is owl:differentFrom of
is foaf:primaryTopic of