About: Air filter

An Entity of Type: device, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A particulate air filter is a device composed of fibrous, or porous materials which removes solid particulates such as dust, pollen, mold, and bacteria from the air. Filters containing an adsorbent or catalyst such as charcoal (carbon) may also remove odors and gaseous pollutants such as volatile organic compounds or ozone. Air filters are used in applications where air quality is important, notably in building ventilation systems and in engines.

Property Value
dbo:abstract
 • Un filtre d'aire és un dispositiu compost per materials fibrosos que elimina partícules sòlides contingudes en l'aire com la pols, el pol·len i fins i tot microbis. Un filtre d'aire químic consta d'un absorbent per a l'eliminació de contaminants transportats per l'aire tals com els compostos orgànics o l'ozó. Les partícules de l'aire se separen mitjançant la filtració a causa del tamisat del mitjà filtrant, per la inèrcia o a causa de la càrrega electroestàtica existent sobre les partícules (especialment en les partícules més fines). Els filtres d'aire s'utilitzen en aplicacions en les quals la qualitat de l'aire és important, en particular en els sistemes de ventilació d'edificis i en motors. Alguns edificis com les aeronaus i altres entorns creats per l'home (satèl·lits i llançadores espacials) utilitzen filtres constituïts d'escumes, paper o fibres de vidre creuades. Altres mètodes utilitzen fibra o elements amb càrrega elèctrica estàtica que atrauen les partícules de pols. (ca)
 • مصفاة الهواء هي جهاز يتكون من مواد ليفية تزيل الجسيمات الصلبة مثل الغبار وحبوب اللقاح والعفن والبكتيريا من الهواء. تتكون مصفاة الهواء الكيميائية من مادة ماصة أو حافز لإزالة الملوثات المحمولة جوا مثل المركبات العضوية المتطايرة أو الأوزون. تستخدم مرشحات الهواء في التطبيقات حيث يجب توفر نوعية هواء جيدة، لا سيما في مجال بناء أنظمة التهوية والمحركات. بعض المباني، وكذلك الطائرات وبيئات أخرى بشرية الصنع (على سبيل المثال، الأقمار الصناعية والمكوكات الفضائية) تستخدم الرغوة، الورق مطوي أو الألياف الزجاجية المنسوجة كعناصر للتصفية. أسلوب آخر، مؤينات الهواء، يستخدم الألياف أو العناصر مع شحنة كهربائية ساكنة، والتي تجذب ذرات الغبار. مآخذ الهواء في محركات الاحتراق الداخلي والضواغط تميل إلى استخدام أي كان الورق أو الرغوة أو القطن كمرشحات مع انخفاض في استعمال مرشحات حمام الزيت. تكنولوجيا مرشحات الهواء من توربينات الغاز قد تحسنت كثيرا في السنوات الأخيرة، نتيجة للتحسينات في الديناميكا الهوائية وديناميات السائل من الجو الضاغط جزءا من توربينات الغاز. (ar)
 • Vzduchový filtr pevných částic je zařízení, které v procesu filtrace (čištění) vzduchu (plynu) separuje pevné částice (např. prach) z proudu protékajícího vzduchu a dále je zadržuje na povrchu nebo mezi filtračními prvky (např. vlákny) prostřednictvím mechanismů filtrace. Mechanismy filtrace Jevy způsobující separaci částic prachu z proudu vzduchu (plynu) a jejich zadržení na povrchu nebo mezi filtračními elementy (např. vlákny). K základním mechanismům filtrace patří: * difúze (molekulární) * setrvačný náraz (inertní) * uchycení * gravitační usazení * elektrostatické působení. Proces čištění plynu (vzduchu) je výsledkem složité soustavy jevů (působících v prostoru filtračního zařízení), jež jsou příznivé vůči odstranění částic z plynu a jejich usazení na povrchu kolektoru (vlákna). Během dostatečně dlouhého pobytu částic v oblasti působení různých sil a jevů se mohou částice v důsledku přímého nárazu usazovat na povrchu kolektoru nebo mohou být k němu působením filtračních mechanismů nasměrovány. Tyto mechanismy mohou působit odděleně nebo v určité kombinaci, přičemž působení jednoho z těchto faktorů je vždy dominantní. (cs)
 • A particulate air filter is a device composed of fibrous, or porous materials which removes solid particulates such as dust, pollen, mold, and bacteria from the air. Filters containing an adsorbent or catalyst such as charcoal (carbon) may also remove odors and gaseous pollutants such as volatile organic compounds or ozone. Air filters are used in applications where air quality is important, notably in building ventilation systems and in engines. Some buildings, as well as aircraft and other human-made environments (e.g., satellites, and Space Shuttles) use foam, pleated paper, or spun fiberglass filter elements. Another method, air ionizers, use fibers or elements with a static electric charge, which attract dust particles. The air intakes of internal combustion engines and air compressors tend to use either paper, foam, or cotton filters. Oil bath filters have fallen out of favour aside from niche uses. The technology of air intake filters of gas turbines has improved significantly in recent years, due to improvements in the aerodynamics and fluid dynamics of the air-compressor part of the gas turbines. (en)
 • Als Luftfilter werden alle Abscheider bezeichnet, die Aerosole bzw. unerwünschte Schwebstoffe wie Krankheitserreger, Pollen, Stäube oder Gase aus der Luft herausfiltern. Genauer handelt es sich dabei meist um filternde Abscheider, die in einem filternden Medium Substanzen aus der Luft entfernen – eine Sonderform sind hierbei Elektrofilter, die nicht zu den filternden Abscheidern im engeren Sinn zählen. Als Filtermedium (Kollektoren) kommen meist Fasern oder Körner zum Einsatz. Es wird in Faserschichtfilter, Schüttschichtfilter und Filter mit festem Medium (seltener, wie Sinterschichten, Keramik) unterschieden. Allen Filtern gemein ist der relativ hohe Energieeinsatz, der zur Erreichung des Filterziels notwendig ist. (de)
 • un filtre à air est un dispositif conçu pour séparer les particules solides ou liquides ou les contaminants gazeux d'un courant d’air traversant le dispositif. Le filtre à air est généralement constitué d'une ou de plusieurs couches de matériau poreux, fibreux ou granulaire. (fr)
 • Un filtro de aire es un dispositivo que elimina partículas sólidas como por ejemplo polvo, polen y bacterias del aire. Los filtros de aire encuentran una utilidad allí donde la calidad del aire es de relevancia, especialmente en sistemas de ventilación de edificios y en motores tales como los de combustión interna, compresores de gas, compresores para bombas de aire, turbinas de gas y demás. Algunos edificios, así como aeronaves y otros entornos creados por el hombre (ej. satélites o lanzaderas espaciales) utilizan filtros a partir de espuma, papel plegado, o fibra de vidrio cruzada. Otro método usa fibra o elementos con carga eléctrica estática, que atraen las partículas de polvo. Las tomas de aire de motores de combustión interna o de compresores suelen usar fibras de papel, espuma o algodón. Los filtros bañados en aceite han ido desapareciendo. La tecnología para los filtros en las tomas de aire de turbinas de gas ha avanzado significativamente en los últimos años, gracias a mejoras en la aerodinámica y dinámica de fluidos de la parte del compresor de aire de las turbinas de gas. (es)
 • Penyaring udara adalah alat yang terdiri dari bahan berserat atau berpori yang menghilangkan partikel padat seperti debu, serbuk sari, jamur, dan bakteri dari udara. Filter yang mengandung adsorben atau katalis seperti arang (karbon) juga dapat menghilangkan bau dan polutan gas seperti senyawa organik yang mudah menguap atau ozon. Penyaring udara digunakan dalam aplikasi di mana kualitas udara penting, terutama dalam membangun sistem ventilasi dan mesin. Beberapa bangunan, serta pesawat terbang dan lingkungan buatan manusia lainnya (mis., Satelit dan Pesawat Ulang Alik) menggunakan busa, kertas berlipat, atau elemen filter pintal fiberglass. Metode lain, ionisasi udara, menggunakan serat atau elemen dengan muatan listrik statis, yang menarik partikel debu. Asupan udara dari mesin pembakaran internal dan kompresor udara cenderung menggunakan kertas, busa, atau filter kapas. Filter penangas minyak tidak disukai selain dari penggunaan niche. Teknologi filter pemasukan udara turbin gas telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, karena peningkatan aerodinamika dan dinamika fluida bagian kompresor udara turbin gas. (in)
 • エアフィルタ(Air filter)とは、空気中からゴミ、塵埃などを取り除き、清浄空気にする目的で使用するものである。 (ja)
 • 공기여과기(空氣濾過器) 또는 에어 필터(영어: Air filter)는 공기 중에서 이물질, 먼지 등을 제거하고 청정 공기를 목적으로 사용하는 장치이다. (ko)
 • Een luchtfilter is een filter dat ervoor zorgt dat aangezogen lucht wordt gezuiverd van ongewenste stoffen. Deze ongewenste stoffen kunnen geuren, pollen, bacteriën of eenvoudigweg stofdeeltjes zijn. Al naargelang de stof die uit de lucht dient te worden gefilterd, bestaan er verschillende filters, onder andere HEPA-filter, actieve koolfilter, diatomeeënfilter etc. Luchtfilters zijn in verschillende zaken te vinden, bijvoorbeeld in een stofzuiger, ademhalingsbeschermingsmasker, ionisator, luchtbehandelingsinstallaties en in een verbrandingsmotor. Lucht kan worden gefilterd om verschillende redenen: het voorkomen van slijtage en milieuverontreiniging of bescherming van personen of bescherming van installaties. (nl)
 • Il filtro dell'aria è un dispositivo atto a depurare l'aria dalle particelle solide in sospensione, come le polveri, e viene impiegato dove si renda necessario avere un flusso d'aria esente da impurità, ad esempio nei motori, nei compressori e nelle mascherine (maschera antigas); questo componente fa parte dell'impianto d'alimentazione dei motori termici. (it)
 • O filtro de ar é um equipamento composto por um corpo metálico ou plástico cujo interior possui o elemento filtrante do ar aspirado pelo motor antes de ser usado na mistura da combustão. (pt)
 • Filtr powietrza (inaczej filtr cząsteczkowy lub też filtr przeciwpyłowy) – urządzenie, które w procesie filtracji (oczyszczania) powietrza (gazu) separuje cząsteczki stałe (np. pył) ze strumienia przepływającego powietrza (gazu) oraz zatrzymuje je na powierzchni lub pomiędzy elementami filtracyjnymi (np. włóknami) poprzez mechanizmy filtracji. (pl)
 • Воздушный фильтр — элемент воздухоочистителя (бумажный, матерчатый, войлочный, поролоновый, сетчатый или иной), который служит для очистки от пыли (фильтрования) воздуха, подаваемого в помещения системами вентиляции и кондиционирования или используемого в технологических процессах (например, при получении кислорода), в газовых турбинах, в двигателях внутреннего сгорания и др. Целью является защита людей от пыли и вредных частиц, либо механизмов — от износа и повреждения. Например, износ цилиндро-поршневой группы ДВС определяется попаданием пыли. Выбором нужного фильтра можно задать желаемый ресурс мотора, например, у культиватора, газонокосилки, мотоблока, электрогенератора или мотоцикла. (ru)
 • Luftfilter är en typ av filter som avlägsnar oönskade partiklar från luften. Filtret består av en barriär som kan vara mekanisk eller kemisk eller både och. Ett mekaniskt luftfilter består av fibermaterial som avlägsnar damm, pollen, mögel och bakterier. Ett kemiskt luftfilter består av en absorbent eller katalysator för avlägsnande av luftburna molekylära föroreningar såsom lättflyktiga organiska föreningar eller ozon. Inte bara fasta ämnen som damm och fin sand stoppas av ett luftfilter. Vissa luftfilter kan också hindra olika gaser och vätskor att tränga igenom, som till exempel en gasmask. (sv)
 • Повітряний фільтр — фільтр для очищення повітря від завислих частинок в побуті та на виробництві. Фільтри, які застосовуються для очищення газів, класифікують за різними ознаками: за формою фільтрувальних елементів, способом підводу запилених газів, формою корпусу, призначенню та інше. Найбільш загальною є класифікація за матеріалом, з якого виготовлена фільтрувальна перегородка. За цією класифікацією розрізняють: * — фільтри з гнучкими пористими перегородками (тканини, картон, волокнисті матеріали, губчаті гуми); * — фільтри з напівжорсткими пористими перегородками (фільтрувальний матеріал закріплений в шарі опорними пристроями); * — фільтри з жорсткими пористими перегородками (кераміка, пластмаси, волокнисті матеріали, сітки); * — зернисті фільтри (нерухомі, насипні, рухомі матеріали, псевдозріджені шари матеріалу). Залежно від концентрації пилу в газі, що надходить на очищення, і призначення — фільтри підрозділяють на такі типи: * — фільтри тонкого очищення повітря — високоефективні апарати для уловлення високодисперсних частинок з ефективністю понад 99 % при вхідній концентрації пилу 0,5 — 5 мг/м3 і швидкості фільтрування менше 0,1 м/с; ці фільтри звичайно не піддають регенерації; * — фільтри для очищення повітряних потоків (повітряні фільтри) в системах вентиляції і кондиціонування повітря при вхідній концентрації пилу до 50 мг/м3; виготовляють відновлювальні (регенерація) і невідновлювальні фільтри; * — промислові фільтри для очищення промислових газів зі вхідною концентрацією пилу до 60 мг/м3 за підвищених температур і вмісту в газах агресивних компонентів; промислові фільтри працюють з регенерацією фільтрувальних матеріалів. (uk)
 • 空氣濾清器,是一种用来滤除空气中固体颗粒(包括灰尘、花粉、细菌、霉菌等)的装置,通常由纤维材料制成。化学空氣濾清器采用吸附材料和催化剂来去除空气中的分子污染物,比如挥发性有机化合物或臭氧。空濾一般适用于对空气质量要求高的地方,如用于建筑通风系统和汽车、机车的引擎上。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 1680877 (xsd:integer)
dbo:wikiPageInterLanguageLink
dbo:wikiPageLength
 • 15758 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1120814110 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Als Luftfilter werden alle Abscheider bezeichnet, die Aerosole bzw. unerwünschte Schwebstoffe wie Krankheitserreger, Pollen, Stäube oder Gase aus der Luft herausfiltern. Genauer handelt es sich dabei meist um filternde Abscheider, die in einem filternden Medium Substanzen aus der Luft entfernen – eine Sonderform sind hierbei Elektrofilter, die nicht zu den filternden Abscheidern im engeren Sinn zählen. Als Filtermedium (Kollektoren) kommen meist Fasern oder Körner zum Einsatz. Es wird in Faserschichtfilter, Schüttschichtfilter und Filter mit festem Medium (seltener, wie Sinterschichten, Keramik) unterschieden. Allen Filtern gemein ist der relativ hohe Energieeinsatz, der zur Erreichung des Filterziels notwendig ist. (de)
 • un filtre à air est un dispositif conçu pour séparer les particules solides ou liquides ou les contaminants gazeux d'un courant d’air traversant le dispositif. Le filtre à air est généralement constitué d'une ou de plusieurs couches de matériau poreux, fibreux ou granulaire. (fr)
 • エアフィルタ(Air filter)とは、空気中からゴミ、塵埃などを取り除き、清浄空気にする目的で使用するものである。 (ja)
 • 공기여과기(空氣濾過器) 또는 에어 필터(영어: Air filter)는 공기 중에서 이물질, 먼지 등을 제거하고 청정 공기를 목적으로 사용하는 장치이다. (ko)
 • Il filtro dell'aria è un dispositivo atto a depurare l'aria dalle particelle solide in sospensione, come le polveri, e viene impiegato dove si renda necessario avere un flusso d'aria esente da impurità, ad esempio nei motori, nei compressori e nelle mascherine (maschera antigas); questo componente fa parte dell'impianto d'alimentazione dei motori termici. (it)
 • O filtro de ar é um equipamento composto por um corpo metálico ou plástico cujo interior possui o elemento filtrante do ar aspirado pelo motor antes de ser usado na mistura da combustão. (pt)
 • Filtr powietrza (inaczej filtr cząsteczkowy lub też filtr przeciwpyłowy) – urządzenie, które w procesie filtracji (oczyszczania) powietrza (gazu) separuje cząsteczki stałe (np. pył) ze strumienia przepływającego powietrza (gazu) oraz zatrzymuje je na powierzchni lub pomiędzy elementami filtracyjnymi (np. włóknami) poprzez mechanizmy filtracji. (pl)
 • Luftfilter är en typ av filter som avlägsnar oönskade partiklar från luften. Filtret består av en barriär som kan vara mekanisk eller kemisk eller både och. Ett mekaniskt luftfilter består av fibermaterial som avlägsnar damm, pollen, mögel och bakterier. Ett kemiskt luftfilter består av en absorbent eller katalysator för avlägsnande av luftburna molekylära föroreningar såsom lättflyktiga organiska föreningar eller ozon. Inte bara fasta ämnen som damm och fin sand stoppas av ett luftfilter. Vissa luftfilter kan också hindra olika gaser och vätskor att tränga igenom, som till exempel en gasmask. (sv)
 • 空氣濾清器,是一种用来滤除空气中固体颗粒(包括灰尘、花粉、细菌、霉菌等)的装置,通常由纤维材料制成。化学空氣濾清器采用吸附材料和催化剂来去除空气中的分子污染物,比如挥发性有机化合物或臭氧。空濾一般适用于对空气质量要求高的地方,如用于建筑通风系统和汽车、机车的引擎上。 (zh)
 • مصفاة الهواء هي جهاز يتكون من مواد ليفية تزيل الجسيمات الصلبة مثل الغبار وحبوب اللقاح والعفن والبكتيريا من الهواء. تتكون مصفاة الهواء الكيميائية من مادة ماصة أو حافز لإزالة الملوثات المحمولة جوا مثل المركبات العضوية المتطايرة أو الأوزون. تستخدم مرشحات الهواء في التطبيقات حيث يجب توفر نوعية هواء جيدة، لا سيما في مجال بناء أنظمة التهوية والمحركات. (ar)
 • Un filtre d'aire és un dispositiu compost per materials fibrosos que elimina partícules sòlides contingudes en l'aire com la pols, el pol·len i fins i tot microbis. Un filtre d'aire químic consta d'un absorbent per a l'eliminació de contaminants transportats per l'aire tals com els compostos orgànics o l'ozó. Les partícules de l'aire se separen mitjançant la filtració a causa del tamisat del mitjà filtrant, per la inèrcia o a causa de la càrrega electroestàtica existent sobre les partícules (especialment en les partícules més fines). (ca)
 • Vzduchový filtr pevných částic je zařízení, které v procesu filtrace (čištění) vzduchu (plynu) separuje pevné částice (např. prach) z proudu protékajícího vzduchu a dále je zadržuje na povrchu nebo mezi filtračními prvky (např. vlákny) prostřednictvím mechanismů filtrace. Mechanismy filtrace Jevy způsobující separaci částic prachu z proudu vzduchu (plynu) a jejich zadržení na povrchu nebo mezi filtračními elementy (např. vlákny). K základním mechanismům filtrace patří: * difúze (molekulární) * setrvačný náraz (inertní) * uchycení * gravitační usazení * elektrostatické působení. (cs)
 • A particulate air filter is a device composed of fibrous, or porous materials which removes solid particulates such as dust, pollen, mold, and bacteria from the air. Filters containing an adsorbent or catalyst such as charcoal (carbon) may also remove odors and gaseous pollutants such as volatile organic compounds or ozone. Air filters are used in applications where air quality is important, notably in building ventilation systems and in engines. (en)
 • Un filtro de aire es un dispositivo que elimina partículas sólidas como por ejemplo polvo, polen y bacterias del aire. Los filtros de aire encuentran una utilidad allí donde la calidad del aire es de relevancia, especialmente en sistemas de ventilación de edificios y en motores tales como los de combustión interna, compresores de gas, compresores para bombas de aire, turbinas de gas y demás. (es)
 • Penyaring udara adalah alat yang terdiri dari bahan berserat atau berpori yang menghilangkan partikel padat seperti debu, serbuk sari, jamur, dan bakteri dari udara. Filter yang mengandung adsorben atau katalis seperti arang (karbon) juga dapat menghilangkan bau dan polutan gas seperti senyawa organik yang mudah menguap atau ozon. Penyaring udara digunakan dalam aplikasi di mana kualitas udara penting, terutama dalam membangun sistem ventilasi dan mesin. (in)
 • Een luchtfilter is een filter dat ervoor zorgt dat aangezogen lucht wordt gezuiverd van ongewenste stoffen. Deze ongewenste stoffen kunnen geuren, pollen, bacteriën of eenvoudigweg stofdeeltjes zijn. Al naargelang de stof die uit de lucht dient te worden gefilterd, bestaan er verschillende filters, onder andere HEPA-filter, actieve koolfilter, diatomeeënfilter etc. (nl)
 • Воздушный фильтр — элемент воздухоочистителя (бумажный, матерчатый, войлочный, поролоновый, сетчатый или иной), который служит для очистки от пыли (фильтрования) воздуха, подаваемого в помещения системами вентиляции и кондиционирования или используемого в технологических процессах (например, при получении кислорода), в газовых турбинах, в двигателях внутреннего сгорания и др. (ru)
 • Повітряний фільтр — фільтр для очищення повітря від завислих частинок в побуті та на виробництві. Фільтри, які застосовуються для очищення газів, класифікують за різними ознаками: за формою фільтрувальних елементів, способом підводу запилених газів, формою корпусу, призначенню та інше. Найбільш загальною є класифікація за матеріалом, з якого виготовлена фільтрувальна перегородка. За цією класифікацією розрізняють: Залежно від концентрації пилу в газі, що надходить на очищення, і призначення — фільтри підрозділяють на такі типи: (uk)
rdfs:label
 • مصفاة هواء (ar)
 • Filtre d'aire (ca)
 • Vzduchový filtr (cs)
 • Luftfilter (de)
 • Air filter (en)
 • Filtro de aire (es)
 • Penyaring udara (in)
 • Filtro dell'aria (it)
 • Filtre à air (fr)
 • エアフィルタ (ja)
 • 공기여과기 (ko)
 • Luchtfilter (nl)
 • Filtr powietrza (technika) (pl)
 • Filtro de ar (pt)
 • Воздушный фильтр (ru)
 • Luftfilter (sv)
 • 空气滤清器 (zh)
 • Повітряний фільтр (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:product of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:products of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License