Adventism is a branch of Protestant Christianity that believes in the imminent Second Coming (or "Second Advent") of Jesus Christ. It originated in the 1830s in the United States during the Second Great Awakening when Baptist preacher William Miller first publicly shared his belief that the Second Coming would occur at some point between 1843 and 1844. His followers became known as Millerites. After the Great Disappointment, the Millerite movement split up and was continued by a number of groups that held different doctrines from one another. These groups, stemming from a common Millerite ancestor, became known collectively as the Adventist movement.

Property Value
dbo:abstract
 • Adventismus je křesťanské hnutí, vzešlé z protestantského prostředí ve Spojených státech 19. století. Jméno z latinského adventus, příchod, odkazuje na víru v blízký druhý příchod Ježíše Krista, tedy brzký konec světa spojený se záchranou věřících a potrestáním hříšníků. Původcem adventismu se na přelomu 20. a 30. let 19. století stal amatérský biblista a baptistický kazatel William Miller, který dospěl na základě výpočtů založených na bibli k závěru, že druhý příchod Krista nastane roku 1844. „“ (Great Disappointment) milleritů poté, co 22. října 1844 ohlášená událost nenastala, vedlo k odchodu většiny přívrženců. Část věřících včetně samotného Millera však zůstala přesvědčena, že konec tohoto světa je blízko, a dala později vzniknout řadě dalších náboženských skupin, převážně odnoží církve a náboženské společnosti Adventisté sedmého dne. Nejvýznamnějšími dnešními dědici původních myšlenek adventismu jsou dvě celosvětově rozšířené denominace, Adventisté sedmého dne a Svědkové Jehovovi. Přičemž Adventisté přímo navázali na Millerovo hnutí, zatímco Badatelé Bible, skupina z nichž o 50 let později vzešlo nové jméno druhé denominace Svědkové Jehovovi, byli snad některými myšlenkami adventismu ovlivněni, především ve smyslu povzbuzování k bdělosti. Většina adventistických denominací patří do konzervativní až fundamentalistické části protestantského spektra a jejich typickým znakem je svěcení soboty (sabatu, sedmého dne) na rozdíl od v křesťanství daleko obvyklejší neděle. Většina adventního hnutí byla zpočátku netrojiční. V 2. pol. 20. století ovšem všechny z desítek skupin adventismu přijali nauku o Trojici a uchýlili se k ekumenismu a důležitější se pro ně stalo přijímání od lidí. Výjimku tvoří Svědkové Jehovovi, kteří ovšem nejsou přímo návazní na hnutí adventistů. (cs)
 • En general, el terme Adventista es refereix al cristià que creu en el prompte retorn de Jesucrist (Parusia). Encara que són diverses les denominacions cristianes que poden considerar-se "adventistes", el nom és usat habitualment per referir-se als Adventistes del setè dia. (ca)
 • O Αντβεντισμός είναι Χριστιανικό κίνημα που ξεκίνησε τον 19ο αιώνα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το όνομά τους προέρχεται από την πίστη τους ότι η Δευτέρα Έλευση (αγγλ.: Advent) του Χριστού θα γίνει γρήγορα. Ιδρυτής του θεωρείται ο , και αρχικά οι οπαδοί του ήταν γνωστοί ως Μιλερίτες. Αρκετές Αντβεντιστικές ομολογίες, τηρούν το Σάββατο, καθώς υποστηρίζουν ότι ο Χριστός κήρυξε ότι το Σάββατο έγινε για τον άνθρωπο. Οι Ανβεντιστές διακήρυτταν την ελευθερία από κάθε σύμβολο πίστεως και κάθε οργανωτικό σχήμα και τονίζουν την "νομιμοφροσύνη και την υποταγή στο πνεύμα και στη συμπεριφορά προς την εκκλησία και τους ηγέτες της". Προτείνεται στην κίνηση αυτή η χορτοφαγία, η αποχή από το αλκοόλ καθώς και η δεκάτη. Η μεγαλύτερη Αντβεντιστική εκκλησία είναι η Εκκλησία Αντβεντιστών της Εβδόμης Ημέρας. Άλλες Ομολογίες Αντβεντιστών είναι η η οποία τηρεί την Κυριακή και όχι το Σάββατο, η οι οποίοι είναι ειρηνιστές και χορτοφάγοι, η . Από τους Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας προέρχονται και οι του . Σήμερα, οι Αντβεντιστές χαρακτηρίζονται ως συντηρητικοί Προτεστάντες. (el)
 • Adventism is a branch of Protestant Christianity that believes in the imminent Second Coming (or "Second Advent") of Jesus Christ. It originated in the 1830s in the United States during the Second Great Awakening when Baptist preacher William Miller first publicly shared his belief that the Second Coming would occur at some point between 1843 and 1844. His followers became known as Millerites. After the Great Disappointment, the Millerite movement split up and was continued by a number of groups that held different doctrines from one another. These groups, stemming from a common Millerite ancestor, became known collectively as the Adventist movement. Although the Adventist churches hold much in common, their theologies differ on whether the intermediate state of the dead is unconscious sleep or consciousness, whether the ultimate punishment of the wicked is annihilation or eternal torment, the nature of immortality, whether the wicked are resurrected after the millennium, and whether the sanctuary of Daniel 8 refers to the one in heaven or one on earth. The movement has encouraged the examination of the whole Bible, leading Seventh-day Adventists and some smaller Adventist groups to observe the Sabbath. The General Conference of Seventh-day Adventists has compiled that church's core beliefs in the 28 Fundamental Beliefs (1980 and 2005), which use biblical references as justification. In 2010, Adventism claimed some 22 million believers scattered in various independent churches. The largest church within the movement—the Seventh-day Adventist Church—had more than 19 million baptized members in 2015. (en)
 • Adventismo estas kristana movado, kiu komenciĝis en la 19-a jarcento. La nomo aludas la kredon pri la tujvenonteco de la . Ĝin lanĉis la predikisto William Miller, kiu profetis ke Kristo revenos la 22-an de oktobro, 1844. Plej multaj miller-anoj forlasis la movadon post la neokazo de la profetita evento, sed multaj restis fidelaj al la principoj, kvankam ne al la specifa profetaĵo, de Miller, kaj ĉi tiuj formis la unuan generacion de la adventisma movado. Hodiaŭ, la plej granda konfesia grupo en la movado estas la Sepataga Adventisma Eklezio, kiu havas pli ol 16 milionojn da membroj. La adventismaj eklezioj plejparte apartenas al la konservativa aŭ eĉ fundamentisma flanko de protestantismo. Multaj el ilia kredas, ke oni ĉefe en sabato (ne dimanĉo) solenigu Diservojn, kaj iuj sekvas diversajn dietajn regulojn bazitajn en la Malnova Testamento (la Hebrea Biblio). Ili tenas diversajn doktrinojn pri aliaj teologiaj temoj, ekzemple ĉu la stato de la homo inter morto kaj releviĝo estas nekonscia aŭ konscia, ĉu la malbonuloj estas neniigotaj aŭ ĉu eterne tormentotaj, la la sanktejo de Daniel 8 estas en ĉielo aŭ tero, ktp. (eo)
 • Als Adventisten (von lateinisch adventus ‚Ankunft‘) bzw. Milleriten wurden Anhänger einer christlichen Erweckungsbewegung des 19. Jahrhunderts in den USA bezeichnet, für die die Lehre vom zweiten Advent, d. h. von der nahen Wiederkunft Jesu Christi, zu jener Zeit eine zentrale Rolle spielte. (de)
 • El adventismo es una rama del cristianismo protestante que remonta su origen al Movimiento Millerita ocurrido en Estados Unidos a mediados del XIX y que se caracteriza por su énfasis en la creencia del regreso personal, visible y glorioso de Cristo —es decir, la Segunda Venida— es inminente. La Iglesia Adventista del Séptimo Día se ha convertido en la organización con mayor extensión y membresía, con congregaciones en más de 200 países y una membresía que supera los 20 millones,​ seguida por la Iglesia de Dios (Séptimo Día), con una presencia en 45 países del mundo.​ (es)
 • L'adventisme est un mouvement chrétien lancé au XIXe siècle dans le contexte du Second grand réveil aux États-Unis. L'expression se réfère à la doctrine de la deuxième venue de Jésus-Christ, aussi appelée « le retour du Christ ». Le mot « adventisme » ou « adventisme du septième jour » désigne aussi ce qui touche à l'histoire, les croyances, la mission, l'organisation et la sociologie de l'Église adventiste du septième jour, la plus grande dénomination adventiste. L'histoire et l'identité spirituelle du mouvement adventiste prennent leurs sources différentes dans la réforme luthérienne, le baptisme, le piétisme, le méthodisme et les réveils. Un intérêt pour l'étude des textes prophétiques de la Bible abordant la question de la venue en gloire du Christ est très attesté tout au long de l'histoire protestante. À partir du XVIIIe siècle en Europe cet intérêt devint plus profond et inspira la prédication revivaliste, ainsi que celle de William Miller. Ellen G. White proposa sa version de l'adventisme dans son livre "La tragédie des siècles" (1911). (fr)
 • L'avventismo è un sottoinsieme di Chiese e gruppi religiosi cristiani che si rifanno ad un filone specifico del mondo protestante. Ad esempio nell'Enciclopedia delle religioni in Italia, gli autori, nell'approccio al protestantesimo, hanno identificato diverse categorie, o «protestantesimi». Nel quadro di questa proposta tipologica la Chiesa cristiana avventista del settimo giorno si pone come esponente di spicco, ma non l'unico, all'interno del «protestantesimo avventista». La caratteristiche salienti dell'avventismo, inteso in senso generico, è la fede nell'imminenza della seconda venuta di Gesù Cristo e nell'Antitrinitarismo. In realtà, si potrebbe dire che ogni Chiesa cristiana sia "avventista" in quanto l'attesa del ritorno di Gesù Cristo è comune pressoché a tutte. Tuttavia, diversa è l'enfasi posta su questa dottrina e sul posizionamento temporale di questo evento. Le Chiese e i gruppi che si rifanno al paradigma avventista situano l'evento della seconda venuta di Gesù Cristo in un tempo storico futuro in qualche modo vicino, intendendo tale evento come reale e universale. (it)
 • 再臨待望運動(さいりんたいぼううんどう、Adventism)とは、イエス・キリストの再臨を待望(アドベント)した運動であり、19世紀前半に起こった第2次再臨待望運動を背景として、セブンスデー・アドベンチスト教会が起こった。彼らはアドヴェンティスト(Adventist)と呼ばれ、ウィリアム・ミラーの伝統の線にある。ミラーはキリストの再臨を1843年と特定し、再臨待望集会は100以上の場所で開かれ、熱狂的な雰囲気であった。ミラー派に加わった牧師・教会員たちは(異端として)自分たちの教会から追放され、エレン・G・ホワイトは所属していたメソジスト教会から(異端として)教籍を剥奪される結果を招いた。しかし1844年になっても再臨は起こらなかったため、待っていた人々の失望は大きく、グループからの離脱者も少なくなかった。その後、セブンスデー・アドベンチスト教会は「再臨ではなくキリストが天の聖所において新しい奉仕を始められたことを意味する」とし、日時は正しく場所が違っただけであり「預言は成就した」と説明した。 (ja)
 • 재림주의(영어: Adventism)는 미국에서 부흥한 에 힘입어 19세기에 시작한 기독교 운동이다. 이 이름은 다가올 예수 그리스도의 재림 을 가리킨다. 윌리엄 밀러가 시작한 이 운동의 신자들을 밀러주의자들로 부른다. 오늘날 이 운동에 수반된 최대 교회는 제7일 안식일 예수 재림교회이다. 재림주의자들은 오늘날 보수적인 개신교 교파로 간주되기도 하지만 음간이 무의식적인지 의식적인지, 악인에 대한 최종 처벌이 멸절로 끝나는가 영원한 고통인가 등은 일반 개신교와는 신학적 면에 차이점들이 있다. (ko)
 • Adventisme is een christelijke stroming van eindtijdbewegingen die in de negentiende eeuw ontstond, tegen de achtergrond van de Second Great Awakening revival in de Verenigde Staten en valt binnen de grotere beweging die Restaurationisme wordt genoemd. De term adventist verwijst gewoonlijk naar iemand die gelooft in de Tweede Advent van Jezus (vaak Wederkomst genoemd), vandaar in de Verenigde Staten ook vaak "Second Adventist" genoemd. De stroming werd gestart door William Miller, wiens volgelingen millerieten worden genoemd. De kerken binnen de adventistische familie worden tegenwoordig beschouwd als conservatief protestant. De grootste bewegingen van de meer dan 200 bewegingen binnen deze stroming zijn die van de zevendedagsadventisten (waardoor adventisme als term vaak naar deze beweging verwijst). Jehova's getuigen worden soms ook onder "adventisme" gecategoriseerd. (nl)
 • Adwentyzm (z łac. adventus: „przyjście”) – Kościoły i inne wspólnoty chrześcijańskie wywodzące się lub nawiązujące do XIX-wiecznego amerykańskiego przebudzenia eschatologiczno-mesjanistycznego w łonie ewangelikalizmu, któremu przewodził William Miller. Cechą wyróżniającą adwentyzm na tle chrześcijańskiego ogółu jest akcentowanie zbliżającego się powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa na Ziemię, które zakończy historię obecnego świata. Wyznawcy adwentyzmu to adwentyści. (pl)
 • O adventismo é um movimento religioso cristão iniciado no século XIX, dentro do contexto do Segundo Grande Reavivamento dos Estados Unidos. O nome refere-se à crença na iminente segunda vinda de Jesus à Terra. O movimento começou com William Miller, cujos seguidores ficaram conhecidos como Mileritas. O adventismo surgiu após a interpretação bíblica de William Miller, de que Jesus voltaria na década de 1840. Miller interpretou a profecia de Daniel 8:14: “Até duas mil e trezentas tardes e manhãs; e o santuário será purificado" como significando a volta literal de Jesus. Ele pensava que o santuário era a Terra e que sua purificação seria feita com fogo por ocasião da vinda de Cristo. Hoje, a maior igreja dentro do movimento é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A família de igrejas adventistas são consideradas como protestantes conservadoras. Embora tenham muito em comum, como uma hermenêutica voltada à escatologia, a teologia delas difere em vários aspectos como o estado inconsciente dos mortos, ao castigo no fim dos tempos dos ímpios, a sua aniquilação com um grande fogo quando os ímpios se levantarão para cercar a Nova Jerusalém, natureza da imortalidade, regulações dietárias, guarda do sábado, a ressurreição dos ímpios e a divergência do santuário de Daniel 8 se refere ao que está no céu e na Terra. (pt)
 • Адвенти́зм (лат. adventus — пришествие) — религиозное движение, зародившееся в начале XIX века среди групп баптистов, методистов и других протестантов. Поначалу движение объединяло тех христиан различных вероисповеданий, которые ожидали скорого Второго пришествия Христа. (ru)
 • Adventismen är en riktning inom kristenheten som har fått sitt namn genom deras förkunnelse om att Kristi återkomst (på engelska: Second Advent) är nära förestående. Bibelns profetior om den yttersta tiden och Jesu återkomst har en central plats i undervisningen och är en viktig drivkraft bakom adventisternas mission.Rörelsen har alltid aktivt uppmuntrat till studier av det Gamla Testamentet och nya testamentet, något som lett till de flesta adventister firar sabbat på den sjunde dagen och vissa använder namnet Jehova som beteckning på Gud. (sv)
 • 再臨宗,由威廉·米勒在1830年代發起,故又稱米勒派(英語:Millerism),即耶穌再臨論(Adventism),又稱再臨運動、復臨運動,是基督新教的分支之一,起源於19世紀美國第二次大覺醒時期。耶穌再臨論相信耶穌定會再臨世界,故稱再臨宗。 2010年,耶穌再臨論聲稱有2200萬信徒。基督復臨安息日會是規模最大的耶穌再臨論教會,也是世界最大的基督宗教教會之一,擁有超過1800萬受洗成員。 (zh)
 • Адвенти́зм (від лат. adventus — пришестя; дослівно: «біля порогу») — релігійний християнський міжконфесійний протестантський рух, що виник у середині 1840-х років у США. Іншою його назвою є міллеризм, за ім'ям натхненника цього руху в США — (англ. William Miller, 1782—1849). Головною особливістю руху, стала проповідь близького Другого пришестя Ісуса Христа, кінця світу та встановлення «Царства Божого». Також під цією назвою в сучасності мають на увазі найчисельнішу релігійну організацію, що вийшла з Адвентистського руху — Церкву адвентистів сьомого дня. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 2343 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 16934 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 981264757 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • En general, el terme Adventista es refereix al cristià que creu en el prompte retorn de Jesucrist (Parusia). Encara que són diverses les denominacions cristianes que poden considerar-se "adventistes", el nom és usat habitualment per referir-se als Adventistes del setè dia. (ca)
 • Als Adventisten (von lateinisch adventus ‚Ankunft‘) bzw. Milleriten wurden Anhänger einer christlichen Erweckungsbewegung des 19. Jahrhunderts in den USA bezeichnet, für die die Lehre vom zweiten Advent, d. h. von der nahen Wiederkunft Jesu Christi, zu jener Zeit eine zentrale Rolle spielte. (de)
 • El adventismo es una rama del cristianismo protestante que remonta su origen al Movimiento Millerita ocurrido en Estados Unidos a mediados del XIX y que se caracteriza por su énfasis en la creencia del regreso personal, visible y glorioso de Cristo —es decir, la Segunda Venida— es inminente. La Iglesia Adventista del Séptimo Día se ha convertido en la organización con mayor extensión y membresía, con congregaciones en más de 200 países y una membresía que supera los 20 millones,​ seguida por la Iglesia de Dios (Séptimo Día), con una presencia en 45 países del mundo.​ (es)
 • 再臨待望運動(さいりんたいぼううんどう、Adventism)とは、イエス・キリストの再臨を待望(アドベント)した運動であり、19世紀前半に起こった第2次再臨待望運動を背景として、セブンスデー・アドベンチスト教会が起こった。彼らはアドヴェンティスト(Adventist)と呼ばれ、ウィリアム・ミラーの伝統の線にある。ミラーはキリストの再臨を1843年と特定し、再臨待望集会は100以上の場所で開かれ、熱狂的な雰囲気であった。ミラー派に加わった牧師・教会員たちは(異端として)自分たちの教会から追放され、エレン・G・ホワイトは所属していたメソジスト教会から(異端として)教籍を剥奪される結果を招いた。しかし1844年になっても再臨は起こらなかったため、待っていた人々の失望は大きく、グループからの離脱者も少なくなかった。その後、セブンスデー・アドベンチスト教会は「再臨ではなくキリストが天の聖所において新しい奉仕を始められたことを意味する」とし、日時は正しく場所が違っただけであり「預言は成就した」と説明した。 (ja)
 • 재림주의(영어: Adventism)는 미국에서 부흥한 에 힘입어 19세기에 시작한 기독교 운동이다. 이 이름은 다가올 예수 그리스도의 재림 을 가리킨다. 윌리엄 밀러가 시작한 이 운동의 신자들을 밀러주의자들로 부른다. 오늘날 이 운동에 수반된 최대 교회는 제7일 안식일 예수 재림교회이다. 재림주의자들은 오늘날 보수적인 개신교 교파로 간주되기도 하지만 음간이 무의식적인지 의식적인지, 악인에 대한 최종 처벌이 멸절로 끝나는가 영원한 고통인가 등은 일반 개신교와는 신학적 면에 차이점들이 있다. (ko)
 • Adwentyzm (z łac. adventus: „przyjście”) – Kościoły i inne wspólnoty chrześcijańskie wywodzące się lub nawiązujące do XIX-wiecznego amerykańskiego przebudzenia eschatologiczno-mesjanistycznego w łonie ewangelikalizmu, któremu przewodził William Miller. Cechą wyróżniającą adwentyzm na tle chrześcijańskiego ogółu jest akcentowanie zbliżającego się powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa na Ziemię, które zakończy historię obecnego świata. Wyznawcy adwentyzmu to adwentyści. (pl)
 • Адвенти́зм (лат. adventus — пришествие) — религиозное движение, зародившееся в начале XIX века среди групп баптистов, методистов и других протестантов. Поначалу движение объединяло тех христиан различных вероисповеданий, которые ожидали скорого Второго пришествия Христа. (ru)
 • Adventismen är en riktning inom kristenheten som har fått sitt namn genom deras förkunnelse om att Kristi återkomst (på engelska: Second Advent) är nära förestående. Bibelns profetior om den yttersta tiden och Jesu återkomst har en central plats i undervisningen och är en viktig drivkraft bakom adventisternas mission.Rörelsen har alltid aktivt uppmuntrat till studier av det Gamla Testamentet och nya testamentet, något som lett till de flesta adventister firar sabbat på den sjunde dagen och vissa använder namnet Jehova som beteckning på Gud. (sv)
 • 再臨宗,由威廉·米勒在1830年代發起,故又稱米勒派(英語:Millerism),即耶穌再臨論(Adventism),又稱再臨運動、復臨運動,是基督新教的分支之一,起源於19世紀美國第二次大覺醒時期。耶穌再臨論相信耶穌定會再臨世界,故稱再臨宗。 2010年,耶穌再臨論聲稱有2200萬信徒。基督復臨安息日會是規模最大的耶穌再臨論教會,也是世界最大的基督宗教教會之一,擁有超過1800萬受洗成員。 (zh)
 • Адвенти́зм (від лат. adventus — пришестя; дослівно: «біля порогу») — релігійний християнський міжконфесійний протестантський рух, що виник у середині 1840-х років у США. Іншою його назвою є міллеризм, за ім'ям натхненника цього руху в США — (англ. William Miller, 1782—1849). Головною особливістю руху, стала проповідь близького Другого пришестя Ісуса Христа, кінця світу та встановлення «Царства Божого». Також під цією назвою в сучасності мають на увазі найчисельнішу релігійну організацію, що вийшла з Адвентистського руху — Церкву адвентистів сьомого дня. (uk)
 • Adventismus je křesťanské hnutí, vzešlé z protestantského prostředí ve Spojených státech 19. století. Jméno z latinského adventus, příchod, odkazuje na víru v blízký druhý příchod Ježíše Krista, tedy brzký konec světa spojený se záchranou věřících a potrestáním hříšníků. Původcem adventismu se na přelomu 20. a 30. let 19. století stal amatérský biblista a baptistický kazatel William Miller, který dospěl na základě výpočtů založených na bibli k závěru, že druhý příchod Krista nastane roku 1844. „“ (Great Disappointment) milleritů poté, co 22. října 1844 ohlášená událost nenastala, vedlo k odchodu většiny přívrženců. Část věřících včetně samotného Millera však zůstala přesvědčena, že konec tohoto světa je blízko, a dala později vzniknout řadě dalších náboženských skupin, převážně odnoží círk (cs)
 • O Αντβεντισμός είναι Χριστιανικό κίνημα που ξεκίνησε τον 19ο αιώνα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το όνομά τους προέρχεται από την πίστη τους ότι η Δευτέρα Έλευση (αγγλ.: Advent) του Χριστού θα γίνει γρήγορα. Ιδρυτής του θεωρείται ο , και αρχικά οι οπαδοί του ήταν γνωστοί ως Μιλερίτες. Αρκετές Αντβεντιστικές ομολογίες, τηρούν το Σάββατο, καθώς υποστηρίζουν ότι ο Χριστός κήρυξε ότι το Σάββατο έγινε για τον άνθρωπο. Σήμερα, οι Αντβεντιστές χαρακτηρίζονται ως συντηρητικοί Προτεστάντες. (el)
 • Adventism is a branch of Protestant Christianity that believes in the imminent Second Coming (or "Second Advent") of Jesus Christ. It originated in the 1830s in the United States during the Second Great Awakening when Baptist preacher William Miller first publicly shared his belief that the Second Coming would occur at some point between 1843 and 1844. His followers became known as Millerites. After the Great Disappointment, the Millerite movement split up and was continued by a number of groups that held different doctrines from one another. These groups, stemming from a common Millerite ancestor, became known collectively as the Adventist movement. (en)
 • Adventismo estas kristana movado, kiu komenciĝis en la 19-a jarcento. La nomo aludas la kredon pri la tujvenonteco de la . Ĝin lanĉis la predikisto William Miller, kiu profetis ke Kristo revenos la 22-an de oktobro, 1844. Plej multaj miller-anoj forlasis la movadon post la neokazo de la profetita evento, sed multaj restis fidelaj al la principoj, kvankam ne al la specifa profetaĵo, de Miller, kaj ĉi tiuj formis la unuan generacion de la adventisma movado. Hodiaŭ, la plej granda konfesia grupo en la movado estas la Sepataga Adventisma Eklezio, kiu havas pli ol 16 milionojn da membroj. (eo)
 • L'adventisme est un mouvement chrétien lancé au XIXe siècle dans le contexte du Second grand réveil aux États-Unis. L'expression se réfère à la doctrine de la deuxième venue de Jésus-Christ, aussi appelée « le retour du Christ ». Le mot « adventisme » ou « adventisme du septième jour » désigne aussi ce qui touche à l'histoire, les croyances, la mission, l'organisation et la sociologie de l'Église adventiste du septième jour, la plus grande dénomination adventiste. (fr)
 • L'avventismo è un sottoinsieme di Chiese e gruppi religiosi cristiani che si rifanno ad un filone specifico del mondo protestante. Ad esempio nell'Enciclopedia delle religioni in Italia, gli autori, nell'approccio al protestantesimo, hanno identificato diverse categorie, o «protestantesimi». Nel quadro di questa proposta tipologica la Chiesa cristiana avventista del settimo giorno si pone come esponente di spicco, ma non l'unico, all'interno del «protestantesimo avventista». (it)
 • Adventisme is een christelijke stroming van eindtijdbewegingen die in de negentiende eeuw ontstond, tegen de achtergrond van de Second Great Awakening revival in de Verenigde Staten en valt binnen de grotere beweging die Restaurationisme wordt genoemd. De term adventist verwijst gewoonlijk naar iemand die gelooft in de Tweede Advent van Jezus (vaak Wederkomst genoemd), vandaar in de Verenigde Staten ook vaak "Second Adventist" genoemd. De stroming werd gestart door William Miller, wiens volgelingen millerieten worden genoemd. (nl)
 • O adventismo é um movimento religioso cristão iniciado no século XIX, dentro do contexto do Segundo Grande Reavivamento dos Estados Unidos. O nome refere-se à crença na iminente segunda vinda de Jesus à Terra. O movimento começou com William Miller, cujos seguidores ficaram conhecidos como Mileritas. O adventismo surgiu após a interpretação bíblica de William Miller, de que Jesus voltaria na década de 1840. Miller interpretou a profecia de Daniel 8:14: “Até duas mil e trezentas tardes e manhãs; e o santuário será purificado" como significando a volta literal de Jesus. Ele pensava que o santuário era a Terra e que sua purificação seria feita com fogo por ocasião da vinda de Cristo. Hoje, a maior igreja dentro do movimento é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. (pt)
rdfs:label
 • Adventism (en)
 • Adventisme (ca)
 • Adventismus (cs)
 • Adventisten (de)
 • Αντβεντισμός (el)
 • Adventismo (eo)
 • Adventismo (es)
 • Adventisme (fr)
 • Avventismo (it)
 • 再臨待望運動 (ja)
 • 재림주의 (ko)
 • Adventisme (nl)
 • Adventismo (pt)
 • Adwentyzm (pl)
 • Адвентизм (ru)
 • Adventism (sv)
 • Адвентизм (uk)
 • 再臨宗 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:denomination of
is dbo:genre of
is dbo:religion of
is dbo:type of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:caption of
is dbp:denomination of
is dbp:label of
is dbp:orientation of
is dbp:rite of
is dbp:type of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of