Thespiae (Greek: Θεσπιαί, Thespiaí) was an ancient Greek city (polis) in Boeotia. It stood on level ground commanded by the low range of hills which run eastward from the foot of Mount Helicon to Thebes, near modern Thespies.

Property Value
dbo:abstract
 • Thespiae (Greek: Θεσπιαί, Thespiaí) was an ancient Greek city (polis) in Boeotia. It stood on level ground commanded by the low range of hills which run eastward from the foot of Mount Helicon to Thebes, near modern Thespies. (en)
 • Tespias, Tespis o Tespia (en griego, Θεσπιαί, Θέσπεια) fue una ciudad de Beocia al pie del monte Helicón, mirando al sur y al golfo de Crisa, donde tenía su puerto llamado Creusis. Aparece mencionada por Homero en el Catálogo de las naves de la Ilíada. Su dios principal era Eros. Natural de la ciudad fue célebre por su belleza física Friné, que regaló a la ciudad la estatua de Eros de Praxíteles, escultura que atrajo a la ciudad gran número de visitantes. Más tarde la estatua original fue sustituida por una imitación hecha por Menodoro. También había una estatua de Eros hecha por Lisipo, y unas estatuas de Afrodita y de Friné, hechas por Praxíteles; en el ágora había una estatua de Hesíodo. La ciudad tenía un teatro y tres templos dedicados a Afrodita Melénide, a las Musas y a Heracles. La ciudad celebraba el festival de Eros (Erótida) y el de las Musas (Museia) en la montaña Helicón, cada cuatro años. Su nombre derivaba de Tespia, hija de Asopo, o de Tespio, hijo de Erecteo, emigrante de Atenas. (es)
 • Thespiai (neugriechisch Θεσπιαί, in der Antike Thespeia (altgr. Θέσπεια), lat. Thespiae oder Thespia) war eine bedeutende antike griechische Stadt im Süden Böotiens und Mitglied des Böotischen Bundes. (de)
 • Thespies (en grec ancien Θεσπιαί / Thespiai) était une cité grecque de Béotie située entre Thèbes et le mont Hélicon. Un festival littéraire s'y tenait tous les quatre ans. Elle était également renommée pour le culte rendu à Éros. (fr)
 • Tespie (in greco antico: Θεσπιαί, Thespiaí) era una città (polis) dell'antica Grecia in Beozia. Si trovava in una pianura contornata da una catena di colline che corrono verso est dai piedi del monte Elicona verso Tebe, vicino alla moderna Thespies. (it)
 • テスピアイ(テスピア)(Thespiae, ギリシャ語: Θεσπιαι, Thespiai)は、古代ギリシアのボイオティアにあったポリス(都市国家)。ヘリコーン山の麓から東のテーバイまで続く丘陵の低い地域から見渡せる平地にあった。 パウサニアスによると、テスピアイで最も崇拝された神はエロスだった。太古のエロスの肖像は未加工の石だったが、テスピアイには多くの美術作品があった。その中には、古代世界の彫刻の中でも有名なものの1つ、プラクシテレスの『エロス』もあって、それを見ようと人々がテスピアイまで詣でてきた。そのエロス像はローマ皇帝カリグラ帝がローマに持ち出し、次代のクラウディウス帝が一度返還したが、再びネロ帝が持ち出した。リュシッポスのエロスのブロンズ像もテスピアイにあった。さらにテスピアイ人はムーサも崇拝していて、ヘリコーン山の聖なる林でムーサを讃える祭を催した。 おそらく古代の砦であったろう廃墟が今も残っている。楕円形の輪郭を持つ砦で、がっしりして、規則的に建っている。東と西の隣接した地面は、この古代都市の範囲を示す土台に覆われている。1882年には、巨大な石のライオン像を含む墓の遺跡がレウクトラ村(en: Leuctra)に続く道から発掘された。この墓は紀元前5世紀に作られ、おそらくプラタイアの戦いで戦死したテスピアイ兵のためのものであろう。テルモピュライの戦いの時は、戦死した兵は戦場で埋葬された。 歴史の中では、テスピアイは主にテーバイの敵として現れる。紀元前480年のアケメネス朝ペルシアの侵略(第二次ペルシア戦争)の時は、テーバイの示した基準に反抗したボイオティアの数少ない都市の1つで、700人の兵をテルモピュライに送り、スパルタのレオニダス1世とともに戦い、スパルタ軍ともども玉砕した。ペルシアのクセルクセス1世によって町を焼かれた後も、生き延びたテスピアイ人はプラタイアのギリシア連合軍に1,800人の兵力を提供した。ペロポネソス戦争にて、紀元前424年のアテナイのボイオティア侵攻の時は、デリオンの戦い(en:battle of Delium)でボイオティアを支援するテスピアイ分遣隊は甚大な損失を蒙った。その翌年、テーバイはテスピアイの一時的な衰退につけこみ、テスピアイが掌を返して隣国アテナイに接近したのを非難し、テスピアイの城壁を取り壊した。テーバイは紀元前414年にも民主主義の台頭をやめさせようと干渉した。コリントス戦争ではテスピアイはスパルタ側について、紀元前379年から紀元前372年にかけてテーバイ攻撃の基地としてスパルタに尽くした。しかし紀元前372年にテーバイに降伏し、紀元前371年にはレウクトラの戦いに分遣隊を送ることを強いられた。おそらくその戦いの直後、テーバイはその優位性を利用し、テスピアイを破壊し、住民を追放した。テスピアイが再建されたのは数年経ってからだった。紀元前171年、テーバイへの敵対政策に一致することから、テスピアイは共和政ローマに接近した。その後のテスピアイについては、ストラボンはなかなかの規模の都市だと、大プリニウスは自由都市だったと、それぞれ述べている。 テスピアイの市民はThespiansと呼ばれるが、役者を意味するthespianはこの都市ではなく、伝説上の最初の俳優テスピスに由来する。 (ja)
 • Thespiae (Oudgrieks: Θεσπιαί, Thespiaí) was een Oud-Griekse stad in Boeotië. Het stond aan de voet van een lage keten van heuvels die oostwaarts van de voet van de Helikon naar Thebe loopt. Volgens Pausanias was Eros de meeste vereerde godheid in Thespiae, wiens primitief beeld een onbewerkte steen was. De stad bevatte vele kunstwerken, waaronder de Eros van Praxiteles, één van de bekendste standbeelden in de oudheid. Het bracht een menigte aan mensen naar Thespiae. Het was door Caligula naar Rome gehaald, hersteld door Claudius en door Nero teruggebracht. Er was ook een bronzen standbeeld van Eros door Lysippos. De Thespianen vereerden ook de muzen en vierden een festival ter ere van hen in de heilige boomgaard op de Helikon. De ruïne van wat vermoedelijk de oude citadel was, kan men nog zien en bestaat uit een langwerpige of ovale versterkingslijn, die stevig en regelmatig gebouwd was. Op het aangrenzende terrein in het oosten en het zuiden kan men nog vele funderingen zien, die getuigen van de uitgestrektheid van de oude stad. In 1882 werden de overblijfsel van een graf, inclusief een kolossale stenen leeuw, op de weg naar Leuctra ontdekt. Het graf (5e eeuw v.Chr.) is vermoedelijk dat van de Thespianen die in de slag bij Plataeae sneuvelen, daar degenen die vielen in de slag bij de Thermopylae op het slagveld zelf waren begraven. Thespiae wordt vaak gezien als een historische vijand van Thebe. Net als haar rivaal Thebe had Thespiae polemarchoi als ambtenaren waren er polemarchoi. Zo zou Demetrius Poliorcetes de historicus Hieronymus van Cardia benoemen tot polemarchos van de stad. Tijdens de Perzische invasie van 480 v.Chr. was het een van de weinige steden in Boeotië om het voorbeeld van de Thebanen af te keuren en zevenhonderd mannen met Leonidas naar de Thermopylae te sturen. Nadat de stad door Xerxes I was platgebrand, stuurden de overgebleven inwoners een contingent van 1800 mannen naar het geconfedereerde Griekse leger te Plataeae. Tijdens de Atheense invasie in Boeotië in 424 v.Chr. leed het Thespiaanse contingent van het Boeotische leger zware verliezen in de slag bij Delium en in het volgende jaar profiteerden de Thebanen van deze tijdelijke verzwakking om hun buren van vriendschap met Athene te beschuldigen en om hun muren te ontmantelen. In 414 v.Chr. grepen de Thebanen weer in om een democratische opstand te onderdrukken. In de Korinthische oorlog koos Thespiae partij voor Sparta en diende tussen 379 en 372 v.Chr. herhaaldelijk voor de Spartanen als een uitvalsbasis tegen Thebe. In het laatstgenoemde jaar werden zij door de Thebanen veroverd en gedwongen een contingent naar de slag bij Leuctra in 371 v.Chr. te sturen. Het was vermoedelijk spoedig na deze slag dat de Thebanen van hun nieuw overwicht gebruik maakten om Thespiae te vernietigen en om haar inwoners in ballingschap te drijven. De stad werd later herbouwd. In 171, volhardend in haar anti-Thebaans beleid, zocht het de vriendschap van Rome. Het werd daarop door Strabo een plaats van enige omvang en door Plinius maior een vrije stad genoemd. Misschien wel de beroemdste inwoner van Thespiae was de hetaere Phryne, de muze van Praxiteles, die model stond voor zijn Aphrodite van Knidos en zelf een Aphrodite-beeld schonk aan het heiligdom van Eros en een beeld van haarzelf die elk aan een zijde van Eros werden geplaatst. Ook de mythologische figuur Narcissus zou uit Thespiae afkomstig zijn. Ook van de schilder Polygnotus moet de stad werken hebben bezetten, want we vernemen bij Plinius dat Pausias zijn schilderingen hersteld. Hoewel burgers van Thespiae Thespianen worden genoemd, verwijst het woord "Thespiaan" in de betekenis van 'acteur' niet naar een inwoner van deze stad, maar is het afgeleid van de legendarische eerste acteur Thespis. (nl)
 • Téspias (em grego Θεσπιαι, Thespiai; também se verificam as formas Téspia ou Téspis, menos correctas) era uma cidade da Antiga Grécia, localizada aos pés do Monte Helicão, situada na Beócia, ao Sul de Tebas, da qual foi, desde sempre, inimiga figadal. (pt)
 • Tespies (nwgr. Θεσπιές) – miejscowość w Grecji, w administracji zdecentralizowanej Tesalia-Grecja Środkowa, w regionie Grecja Środkowa, w jednostce regionalnej Beocja, w gminie Aliartos. W 2011 roku liczyła 1139 mieszkańców. W starożytności miasto w Beocji w środkowej Grecji. Było członkiem Związku Beockiego pod hegemonią Teb. Tespijczycy wsławili się podczas bitwy pod Termopilami. W 1882 roku w czasie wykopalisk w pobliżu Tespii odkryto posąg tajemniczego lwa w pozycji siedzącej. Pod nim znaleziono zbiorowy grób oraz kamienne tablice z imionami wojowników. Takie kamienne lwy były ustawiane zwykle na grobach poległych w miejscu stoczonej bitwy przez zwycięzców. Przypuszczalnie odbyła się tu bitwa, co do której brak źródeł pisanych. Według innych teorii mógłby to być zaginiony lew termopilski lub lew spod Platejów. (pl)
 • Феспии (др.-греч. Θεσπιαί, лат. Thespiae) или Феспия (др.-греч. Θέσπεια, лат. Thespia) — древнегреческий город на юге Беотии, расположенный в 80 стадиях от Фив. Назван, по легенде, в честь царя Феспия, сына Эрехтея, основан афинянами. Член Беотийского союза. (ru)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 763186 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 726390778 (xsd:integer)
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
georss:point
 • 38.29333333333334 23.15111111111111
rdf:type
rdfs:comment
 • Thespiae (Greek: Θεσπιαί, Thespiaí) was an ancient Greek city (polis) in Boeotia. It stood on level ground commanded by the low range of hills which run eastward from the foot of Mount Helicon to Thebes, near modern Thespies. (en)
 • Thespiai (neugriechisch Θεσπιαί, in der Antike Thespeia (altgr. Θέσπεια), lat. Thespiae oder Thespia) war eine bedeutende antike griechische Stadt im Süden Böotiens und Mitglied des Böotischen Bundes. (de)
 • Thespies (en grec ancien Θεσπιαί / Thespiai) était une cité grecque de Béotie située entre Thèbes et le mont Hélicon. Un festival littéraire s'y tenait tous les quatre ans. Elle était également renommée pour le culte rendu à Éros. (fr)
 • Tespie (in greco antico: Θεσπιαί, Thespiaí) era una città (polis) dell'antica Grecia in Beozia. Si trovava in una pianura contornata da una catena di colline che corrono verso est dai piedi del monte Elicona verso Tebe, vicino alla moderna Thespies. (it)
 • Téspias (em grego Θεσπιαι, Thespiai; também se verificam as formas Téspia ou Téspis, menos correctas) era uma cidade da Antiga Grécia, localizada aos pés do Monte Helicão, situada na Beócia, ao Sul de Tebas, da qual foi, desde sempre, inimiga figadal. (pt)
 • Феспии (др.-греч. Θεσπιαί, лат. Thespiae) или Феспия (др.-греч. Θέσπεια, лат. Thespia) — древнегреческий город на юге Беотии, расположенный в 80 стадиях от Фив. Назван, по легенде, в честь царя Феспия, сына Эрехтея, основан афинянами. Член Беотийского союза. (ru)
 • Tespias, Tespis o Tespia (en griego, Θεσπιαί, Θέσπεια) fue una ciudad de Beocia al pie del monte Helicón, mirando al sur y al golfo de Crisa, donde tenía su puerto llamado Creusis. Aparece mencionada por Homero en el Catálogo de las naves de la Ilíada. La ciudad celebraba el festival de Eros (Erótida) y el de las Musas (Museia) en la montaña Helicón, cada cuatro años. Su nombre derivaba de Tespia, hija de Asopo, o de Tespio, hijo de Erecteo, emigrante de Atenas. (es)
 • テスピアイ(テスピア)(Thespiae, ギリシャ語: Θεσπιαι, Thespiai)は、古代ギリシアのボイオティアにあったポリス(都市国家)。ヘリコーン山の麓から東のテーバイまで続く丘陵の低い地域から見渡せる平地にあった。 パウサニアスによると、テスピアイで最も崇拝された神はエロスだった。太古のエロスの肖像は未加工の石だったが、テスピアイには多くの美術作品があった。その中には、古代世界の彫刻の中でも有名なものの1つ、プラクシテレスの『エロス』もあって、それを見ようと人々がテスピアイまで詣でてきた。そのエロス像はローマ皇帝カリグラ帝がローマに持ち出し、次代のクラウディウス帝が一度返還したが、再びネロ帝が持ち出した。リュシッポスのエロスのブロンズ像もテスピアイにあった。さらにテスピアイ人はムーサも崇拝していて、ヘリコーン山の聖なる林でムーサを讃える祭を催した。 テスピアイの市民はThespiansと呼ばれるが、役者を意味するthespianはこの都市ではなく、伝説上の最初の俳優テスピスに由来する。 (ja)
 • Thespiae (Oudgrieks: Θεσπιαί, Thespiaí) was een Oud-Griekse stad in Boeotië. Het stond aan de voet van een lage keten van heuvels die oostwaarts van de voet van de Helikon naar Thebe loopt. Volgens Pausanias was Eros de meeste vereerde godheid in Thespiae, wiens primitief beeld een onbewerkte steen was. De stad bevatte vele kunstwerken, waaronder de Eros van Praxiteles, één van de bekendste standbeelden in de oudheid. Het bracht een menigte aan mensen naar Thespiae. Het was door Caligula naar Rome gehaald, hersteld door Claudius en door Nero teruggebracht. Er was ook een bronzen standbeeld van Eros door Lysippos. De Thespianen vereerden ook de muzen en vierden een festival ter ere van hen in de heilige boomgaard op de Helikon. De ruïne van wat vermoedelijk de oude citadel was, kan men nog (nl)
 • Tespies (nwgr. Θεσπιές) – miejscowość w Grecji, w administracji zdecentralizowanej Tesalia-Grecja Środkowa, w regionie Grecja Środkowa, w jednostce regionalnej Beocja, w gminie Aliartos. W 2011 roku liczyła 1139 mieszkańców. W starożytności miasto w Beocji w środkowej Grecji. Było członkiem Związku Beockiego pod hegemonią Teb. Tespijczycy wsławili się podczas bitwy pod Termopilami. (pl)
rdfs:label
 • Thespiae (en)
 • Thespiai (de)
 • Tespias (es)
 • Thespies (fr)
 • Tespie (it)
 • テスピアイ (ja)
 • Thespiae (nl)
 • Tespies (pl)
 • Téspias (pt)
 • Феспии (ru)
owl:sameAs
geo:geometry
 • POINT(23.151111602783 38.293334960938)
geo:lat
 • 38.293335 (xsd:float)
geo:long
 • 23.151112 (xsd:float)
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:birthPlace of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbp:birthPlace of
is foaf:primaryTopic of