MySQL (officially pronounced as /maɪ ˌɛskjuːˈɛl/ "My S-Q-L", and unofficially as /maɪ ˈsiːkwəl/ "My Sequel") is an open-source relational database management system (RDBMS); in July 2013, it was the world's second most widely used RDBMS, and the most widely used open-source client–server RDBMS. It is named after co-founder Michael Widenius's daughter, My. The SQL acronym stands for Structured Query Language.

Property Value
dbo:abstract
 • ماي إس كيو إل وتلفظ أحيانا ماي سيكويل (بالإنجليزية: MySQL) هو نظام إدارة قواعد البيانات علائقي يعتمد التعامل معه على لغة إس كيو إل. وسمي بهذا الاسم تبعا لابنة مبرمجه الأصلي Michael Widenius، والتي اسمها My. ماي إس كيو إل هو من المنتجات مفتوحة المصدر ينشر كوده المصدري تحت رخصة جنو العمومية بالإضافة إلى بعض الاتفاقيات الاحتكارية. كانت تملكه وترعاه الشركة الربحية السويدية MySQL AB، لكن تملكه الآن صن ميكروسيستمز (والتي هي حاليا فرع من أوراكل). (ar)
 • MySQL [ˌmaɪɛskjuːˈɛl] ist eines der weltweit verbreitetsten relationalen Datenbankverwaltungssysteme. Es ist als Open-Source-Software sowie als kommerzielle Enterpriseversion für verschiedene Betriebssysteme verfügbar und bildet die Grundlage für viele dynamische Webauftritte.MySQL wurde seit 1994 vom schwedischen Unternehmen MySQL AB entwickelt. Im Februar 2008 wurde MySQL AB vom Unternehmen Sun Microsystems übernommen, das seinerseits im Januar 2010 von Oracle gekauft wurde. (de)
 • MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y multiusuario con más de seis millones de instalaciones. MySQL AB —desde enero de 2008 una subsidiaria de Sun Microsystems y ésta a su vez de Oracle Corporation desde abril de 2009— desarrolla MySQL como software libre en un esquema de licenciamiento dual .Por un lado se ofrece bajo la GNU GPL para cualquier uso compatible con esta licencia, pero para aquellas empresas que quieran incorporarlo en productos privativos deben comprar a la empresa una licencia específica que les permita este uso. Está desarrollado en su mayor parte en ANSI C.Al contrario de proyectos como Apache, donde el software es desarrollado por una comunidad pública y los derechos de autor del código están en poder del autor individual, MySQL es patrocinado por una empresa privada, que posee el copyright de la mayor parte del código. Esto es lo que posibilita el esquema de licenciamiento anteriormente mencionado. Además de la venta de licencias privativas, la compañía ofrece soporte y servicios. Para sus operaciones contratan trabajadores alrededor del mundo que colaboran vía Internet. MySQL AB fue fundado por David Axmark, Allan Larsson y Michael Widenius.MySQL es usado por muchos sitios web grandes y populares, como Wikipedia, Google (aunque no para búsquedas), Facebook, Twitter, Flickr, y YouTube. (es)
 • MySQL (officially pronounced as /maɪ ˌɛskjuːˈɛl/ "My S-Q-L", and unofficially as /maɪ ˈsiːkwəl/ "My Sequel") is an open-source relational database management system (RDBMS); in July 2013, it was the world's second most widely used RDBMS, and the most widely used open-source client–server RDBMS. It is named after co-founder Michael Widenius's daughter, My. The SQL acronym stands for Structured Query Language. The MySQL development project has made its source code available under the terms of the GNU General Public License, as well as under a variety of proprietary agreements. MySQL was owned and sponsored by a single for-profit firm, the Swedish company MySQL AB, now owned by Oracle Corporation. For proprietary use, several paid editions are available, and offer additional functionality.MySQL is a popular choice of database for use in web applications, and is a central component of the widely used LAMP open source web application software stack (and other "AMP" stacks). LAMP is an acronym for "Linux, Apache, MySQL, Perl/PHP/Python." Free-software-open source projects that require a full-featured database management system often use MySQL. Applications that use the MySQL database include: TYPO3, MODx, Joomla, WordPress, phpBB, MyBB, Drupal and other software. MySQL is also used in many high-profile, large-scale websites, including Google (though not for searches), Facebook, Twitter, Flickr, and YouTube.On all platforms except Windows, MySQL ships with no GUI tools to administer MySQL databases or manage data contained within the databases. Users may use the included command line tools, or install MySQL Workbench via a separate download. Many third party GUI tools are also available. (en)
 • MySQL est un système de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR). Il est distribué sous une double licence GPL et propriétaire. Il fait partie des logiciels de gestion de base de données les plus utilisés au monde, autant par le grand public (applications web principalement) que par des professionnels, en concurrence avec Oracle, Informix et Microsoft SQL Server.Son nom vient du prénom de la fille du cocréateur Michael Widenius, My. SQL fait allusion au Structured Query Language, le langage de requête utilisé.MySQL AB a été acheté le 16 janvier 2008 par Sun Microsystems pour un milliard de dollars américains. En 2009, Sun Microsystems a été acquis par Oracle Corporation, mettant entre les mains d'une même société les deux produits concurrents que sont Oracle Database et MySQL. Ce rachat a été autorisé par la Commission européenne le 21 janvier 2010.Depuis mai 2009, son créateur Michael Widenius a créé MariaDB pour continuer son développement en tant que projet Open Source. (fr)
 • MySQL o Oracle MySQL (/maɪ ˌɛskjuːˈɛl/ "My S-Q-L") è un Relational database management system (RDBMS) composto da un client a riga di comando e un server. Entrambi i software sono disponibili sia per sistemi Unix e Unix-like che per Windows; le piattaforme principali di riferimento sono Linux e Oracle Solaris.MySQL è un software libero rilasciato a doppia licenza, compresa la GNU General Public License ed è sviluppato per essere il più possibile conforme agli standard ANSI SQL e ODBC SQL.I sistemi e i linguaggi di programmazione che supportano MySQL sono molto numerosi: ODBC, Java, Mono, .NET, PHP, Python e molti altri.Le piattaforme LAMP e WAMP incorporano MySQL per l'implementazione di server per gestire siti web dinamici, inoltre molti dei Content Management System di successo come WordPress, Joomla e Drupal nascono proprio con il supporto predefinito a MySQL. (it)
 • MySQL(まい・えすきゅーえる)は、オープンソースで公開されているRDBMSの実装の一つである。 (ja)
 • MySQL is een propriëtair opensource-managementsysteem voor relationele databases (RDBMS). SQL is de taal die wordt gebruikt om een database van dit systeem op te bouwen, te bevragen en te onderhouden. MySQL werd allereerst vooral gebruikt voor internettoepassingen zoals fora en gastenboeken, meestal in combinatie met PHP. MySQL vormt de basis van vele internettoepassingen en standalone software. Waar de naam MySQL vandaan komt is onduidelijk, maar men vermoedt dat het vernoemd is naar het dochtertje van medeoprichter Monty Widenius, dat My heet. (nl)
 • O MySQL é um sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD), que utiliza a linguagem SQL (Linguagem de Consulta Estruturada, do inglês Structured Query Language) como interface. É atualmente um dos bancos de dados mais populares, com mais de 10 milhões de instalações pelo mundo.Entre os usuários do banco de dados MySQL estão: NASA, Friendster, Banco Bradesco, Dataprev, HP, Nokia, Sony, Lufthansa, U.S. Army, U.S. Federal Reserve Bank, Associated Press, Alcatel, Slashdot, Cisco Systems, Google, entre outros. (pt)
 • MySQL (МФА: [maɪ ˌɛskjuːˈɛl]) — свободная реляционная система управления базами данных. Разработку и поддержку MySQL осуществляет корпорация Oracle, получившая права на торговую марку вместе с поглощённой Sun Microsystems, которая ранее приобрела шведскую компанию MySQL AB. Продукт распространяется как под GNU General Public License, так и под собственной коммерческой лицензией. Помимо этого, разработчики создают функциональность по заказу лицензионных пользователей. Именно благодаря такому заказу почти в самых ранних версиях появился механизм репликации.MySQL является решением для малых и средних приложений. Входит в состав серверов WAMP, AppServ, LAMP и в портативные сборки серверов Денвер, XAMPP, VertrigoServ. Обычно MySQL используется в качестве сервера, к которому обращаются локальные или удалённые клиенты, однако в дистрибутив входит библиотека внутреннего сервера, позволяющая включать MySQL в автономные программы.Гибкость СУБД MySQL обеспечивается поддержкой большого количества типов таблиц: пользователи могут выбрать как таблицы типа MyISAM, поддерживающие полнотекстовый поиск, так и таблицы InnoDB, поддерживающие транзакции на уровне отдельных записей. Более того, СУБД MySQL поставляется со специальным типом таблиц EXAMPLE, демонстрирующим принципы создания новых типов таблиц. Благодаря открытой архитектуре и GPL-лицензированию, в СУБД MySQL постоянно появляются новые типы таблиц.26 февраля 2008 года Sun Microsystems приобрела MySQL AB за $1 млрд, 27 января 2010 года Oracle приобрела Sun Microsystems за $7,4 млрд и включила MySQL в свою линейку СУБД.Сообществом разработчиков MySQL созданы различные ответвления кода, такие, как Drizzle (англ.), OurDelta, Percona Server и MariaDB. Все эти ответвления уже существовали на момент поглощения компании Sun корпорацией Oracle. (ru)
dbo:author
dbo:developer
dbo:frequentlyUpdated
 • yes
dbo:genre
dbo:language
dbo:latestPreviewVersion
 • 5.7.8
dbo:latestReleaseVersion
 • 5.6.27
dbo:license
dbo:operatingSystem
dbo:programmingLanguage
dbo:status
 • Active
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 19545 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 683745224 (xsd:integer)
dbp:author
dbp:caption
 • Screenshot of the default MySQL command-line banner and prompt (en)
dbp:developer
dbp:frequentlyUpdated
 • yes (en)
dbp:genre
dbp:language
dbp:latestPreviewVersion
 • 5.700000 (xsd:double)
dbp:latestReleaseVersion
 • 5.600000 (xsd:double)
dbp:license
 • GPL or proprietary (en)
dbp:logo
 • MySQL.svg (en)
dbp:logoSize
 • x64px (en)
dbp:name
 • MySQL (en)
dbp:operatingSystem
dbp:programmingLanguage
dbp:screenshot
 • Mysql-screenshot.PNG (en)
dbp:status
 • Active (en)
dbp:wordnet_type
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • ماي إس كيو إل وتلفظ أحيانا ماي سيكويل (بالإنجليزية: MySQL) هو نظام إدارة قواعد البيانات علائقي يعتمد التعامل معه على لغة إس كيو إل. وسمي بهذا الاسم تبعا لابنة مبرمجه الأصلي Michael Widenius، والتي اسمها My. ماي إس كيو إل هو من المنتجات مفتوحة المصدر ينشر كوده المصدري تحت رخصة جنو العمومية بالإضافة إلى بعض الاتفاقيات الاحتكارية. كانت تملكه وترعاه الشركة الربحية السويدية MySQL AB، لكن تملكه الآن صن ميكروسيستمز (والتي هي حاليا فرع من أوراكل). (ar)
 • MySQL [ˌmaɪɛskjuːˈɛl] ist eines der weltweit verbreitetsten relationalen Datenbankverwaltungssysteme. Es ist als Open-Source-Software sowie als kommerzielle Enterpriseversion für verschiedene Betriebssysteme verfügbar und bildet die Grundlage für viele dynamische Webauftritte.MySQL wurde seit 1994 vom schwedischen Unternehmen MySQL AB entwickelt. Im Februar 2008 wurde MySQL AB vom Unternehmen Sun Microsystems übernommen, das seinerseits im Januar 2010 von Oracle gekauft wurde. (de)
 • MySQL(まい・えすきゅーえる)は、オープンソースで公開されているRDBMSの実装の一つである。 (ja)
 • MySQL (officially pronounced as /maɪ ˌɛskjuːˈɛl/ "My S-Q-L", and unofficially as /maɪ ˈsiːkwəl/ "My Sequel") is an open-source relational database management system (RDBMS); in July 2013, it was the world's second most widely used RDBMS, and the most widely used open-source client–server RDBMS. It is named after co-founder Michael Widenius's daughter, My. The SQL acronym stands for Structured Query Language. (en)
 • MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y multiusuario con más de seis millones de instalaciones. (es)
 • MySQL est un système de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR). Il est distribué sous une double licence GPL et propriétaire. Il fait partie des logiciels de gestion de base de données les plus utilisés au monde, autant par le grand public (applications web principalement) que par des professionnels, en concurrence avec Oracle, Informix et Microsoft SQL Server.Son nom vient du prénom de la fille du cocréateur Michael Widenius, My. (fr)
 • MySQL o Oracle MySQL (/maɪ ˌɛskjuːˈɛl/ "My S-Q-L") è un Relational database management system (RDBMS) composto da un client a riga di comando e un server. (it)
 • MySQL is een propriëtair opensource-managementsysteem voor relationele databases (RDBMS). SQL is de taal die wordt gebruikt om een database van dit systeem op te bouwen, te bevragen en te onderhouden. MySQL werd allereerst vooral gebruikt voor internettoepassingen zoals fora en gastenboeken, meestal in combinatie met PHP. MySQL vormt de basis van vele internettoepassingen en standalone software. (nl)
 • O MySQL é um sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD), que utiliza a linguagem SQL (Linguagem de Consulta Estruturada, do inglês Structured Query Language) como interface. É atualmente um dos bancos de dados mais populares, com mais de 10 milhões de instalações pelo mundo.Entre os usuários do banco de dados MySQL estão: NASA, Friendster, Banco Bradesco, Dataprev, HP, Nokia, Sony, Lufthansa, U.S. Army, U.S. (pt)
 • MySQL (МФА: [maɪ ˌɛskjuːˈɛl]) — свободная реляционная система управления базами данных. Разработку и поддержку MySQL осуществляет корпорация Oracle, получившая права на торговую марку вместе с поглощённой Sun Microsystems, которая ранее приобрела шведскую компанию MySQL AB. Продукт распространяется как под GNU General Public License, так и под собственной коммерческой лицензией. Помимо этого, разработчики создают функциональность по заказу лицензионных пользователей. (ru)
rdfs:label
 • MySQL (en)
 • ماي إس كيو إل (ar)
 • MySQL (de)
 • MySQL (es)
 • MySQL (fr)
 • MySQL (it)
 • MySQL (ja)
 • MySQL (nl)
 • MySQL (pl)
 • MySQL (pt)
 • MySQL (ru)
 • MySQL (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:homepage
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • MySQL (en)
is dbo:computingPlatform of
is dbo:gameEngine of
is dbo:genre of
is dbo:knownFor of
is dbo:occupation of
is dbo:operatingSystem of
is dbo:product of
is dbo:programmingLanguage of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbp:database of
is dbp:engine of
is dbp:genre of
is dbp:implementations of
is dbp:knownFor of
is dbp:operatingSystem of
is dbp:platform of
is dbp:products of
is dbp:programmingLanguage of
is foaf:primaryTopic of