An Entity of Type: university, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A vocational school is a type of educational institution, which, depending on the country, may refer to either secondary or post-secondary education designed to provide vocational education or technical skills required to complete the tasks of a particular and specific job. In the case of secondary education, these schools differ from academic high schools which usually prepare students who aim to pursue tertiary education, rather than enter directly into the workforce. With regard to post-secondary education, vocational schools are traditionally distinguished from four-year colleges by their focus on job-specific training to students who are typically bound for one of the skilled trades, rather than providing academic training for students pursuing careers in a professional discipline. Wh

Property Value
dbo:abstract
 • Střední odborné učiliště (SOU) je druhem střední školy v Česku. Poskytuje především střední vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou. Délka studia činí zpravidla dva až tři roky. Absolventi získávají vyučení, resp. výuční list, (3 v ISCED) a jsou kvalifikováni především pro výkon řemeslných a podobných povolání (též i dělnických). Kromě přechodu do praxe umožňuje však český vzdělávací systém též i pokračování ve dvouletém nástavbovém studiu zakončeném maturitní zkouškou pro studenty, kteří ukončili tříletý obor. V menší míře se také vyskytují čtyřleté obory vzdělání poskytující úplné střední odborné vzdělání, které jsou opět zakončeny maturitou. (Maturitní zkouška pak umožňuje případně i další studium ve kterékoli oblasti vzdělávání na vysoké škole, či event. je též možné studovat na vyšší odborné škole.) Jednou z podmínek přijetí na odborné učiliště je zakončená povinná školní docházka. Střední školy se v praxi dělí na gymnázia, střední odborné školy a . Toto rozdělení však od roku 2004 s novým školským zákonem není garantováno samotným zákonem a školy jej mohou či nemusí užívat ve svých názvech. V současné době dochází v důsledku poklesu počtu žáků ke slučování škol a ke stírání hranice mezi SOŠ a SOU. Nově vzniklé školy poskytují paralelně odborné vzdělávání v různých oborech vzdělání a typech vzdělávacích programů. (cs)
 • Die Bezeichnung berufsbildende Schule (auch berufliche Schule) steht als Sammelbegriff für eine Vielzahl verschiedener Schulformen. Oft werden damit vor allem Berufsschulen und Berufsfachschulen bezeichnet, die heute nur noch einen – wenn auch großen – Teil der berufsbildenden Schulen darstellen. Die Verwendung der Bezeichnung im Singular und Plural ist bei staatlichen Schulen oft uneinheitlich. So werden in vielen Bundesländern vom Schulträger (in der Regel die Kommune) die organisatorisch zusammengefassten Schulformen (wie z. B. Berufsschule, Berufsoberschule, Berufsfachschule, Berufsaufbauschule, Fachoberschule, Berufliches Gymnasium) als eine berufsbildende Schule (Singular) bezeichnet, da der Gebäudekomplex und das kommunale Personal als funktionale Einheit verwaltet werden. Von der Schul- bzw. Kultusverwaltung und in der Eigenbezeichnung wird diese Organisationseinheit dagegen im Plural als berufsbildende Schulen bezeichnet und damit die Vielfalt der rechtlich unabhängigen Schulformen zum Ausdruck gebracht. Die übliche Abkürzung ist „BBS“, seltener auch „BbS“. (de)
 • Escuela taller y casa de oficios son dos modelos de centro de enseñanza teórico-prácticos para personas entre 16 y 25 años que ofrecen los ayuntamientos españoles, con financiación de las otras Administraciones Territoriales, y a disposición de las personas desempleadas.​ (es)
 • Sekolah menengah kejuruan (disingkat SMK) adalah pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah setara dengan SMA/MA. (in)
 • En France, le lycée professionnel est un établissement d'enseignement secondaire qui propose, en complément des matières générales, un enseignement professionnel en relation avec des entreprises, afin d'acquérir des compétences, des connaissances et des savoir-faire dans un métier ou dans un corps de métiers. Les lycées professionnels sont souvent regroupés avec des centres de formation d'apprentis. Les lycées professionnels dépendent pour certains du Ministère de l’Éducation Nationale et pour d'autres du Ministère de l'agriculture et du Ministère chargé de la mer. En tant que lycée, chaque établissement prépare les élèves à un diplôme de baccalauréat intitulé baccalauréat professionnel. (fr)
 • A vocational school is a type of educational institution, which, depending on the country, may refer to either secondary or post-secondary education designed to provide vocational education or technical skills required to complete the tasks of a particular and specific job. In the case of secondary education, these schools differ from academic high schools which usually prepare students who aim to pursue tertiary education, rather than enter directly into the workforce. With regard to post-secondary education, vocational schools are traditionally distinguished from four-year colleges by their focus on job-specific training to students who are typically bound for one of the skilled trades, rather than providing academic training for students pursuing careers in a professional discipline. While many schools have largely adhered to this convention, the purely vocational focus of other trade schools began to shift in the 1990s "toward a broader preparation that develops the academic" as well as technical skills of their students. (en)
 • De ambachtsschool was een schooltype in Nederland en Suriname. In Nederland bestond het van 1865 tot ongeveer 1968. De ambachtsschool was vanaf 1865 de naam voor een groep scholen voor dagonderwijs, waar werd opgeleid voor ambacht en nijverheid. Dit schooltype was erg populair bij diegenen die voorheen na de lagere school nagenoeg geen mogelijkheid hadden om naar school te gaan. Samen met de verlenging van de leerplicht heeft de ambachtsschool een enorme invloed gehad op de emancipatie van de arbeider en het scholingsniveau in Nederland. De Maatschappij voor de Werkende Stand stichtte in 1861 in Amsterdam de eerste ambachtsschool van Nederland. De ambachtsschool verzorgde technische opleidingen voor jongens, terwijl de huishoudschool gericht was op meisjes. Er waren twee-, drie- en vierjarige opleidingen. Ook was het mogelijk om een vierjarige opleiding al na drie jaar te verlaten met een daarbij passend getuigschrift.De ambachtsschool verzorgde opleidingen tot smid, timmerman, meubelmaker, huisschilder, bankwerker, instrumentmaker en elektricien. Ook waren er cursussen koper-, lood- en zinkbewerken, elektriciteitsleer, auto-, motor- en rijwielhersteller. De school koos de opleidingen zodanig dat werd aangesloten bij de behoefte van de toekomstige arbeiders en werkgevers. Ook volwassenenonderwijs werd ingericht. Bij de invoering van de Mammoetwet, die in werking trad op 1 augustus 1968, is de naam ambachtsschool gewijzigd in Lagere Technische School (lts), een veelal vierjarige opleiding. Sinds 1999 maakt deze soort van onderwijs deel uit van het vmbo, met name de beroepsgerichte leerwegen. (nl)
 • O ensino técnico é um nível de ensino enquadrado no nível médio dos sistemas educativos, referindo-se normalmente a uma educação realizadas em escolas secundárias ou outras instituições que conferem graus académicos ou diplomas profissionais. Constitui uma modalidade de ensino profissional, orientada para a rápida integração do aluno no mercado de trabalho, com caraterísticas específicas que podem variar conforme o país e o seu sistema educativo. Normalmente, corresponde a uma formação ao nível do ensino secundário, incluindo tanto os níveis 3 e 4 da Classificação Internacional Normalizada da Educação. (pt)
 • Zasadnicza szkoła zawodowa, w skrócie ZSZ, zawodówka, inaczej tzw. branżowa szkoła I lub II stopnia – szkoła na podbudowie programowej szkoły podstawowej, realizująca program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego. Podstawa programowa dla kształcenia ogólnego w tego typu szkole określało Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2012 r. poz. 977). Kształcenie zawodowe odbywało się na poziomie robotniczym bądź czeladniczym, w zależności od organu prowadzącego szkołę. Ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej było potwierdzane świadectwem jej ukończenia. Absolwent ZSZ uzyskiwał jedynie świadectwo potwierdzające posiadanie wykształcenia ogólnego na poziomie zasadniczym. Kwalifikacje zawodowe można było uzyskać zdając egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanym przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne lub zdając egzamin czeladniczy organizowany przez cechy rzemieślnicze. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej naukę można było kontynuować w trzyletnim liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, rozpoczynając naukę od razu od klasy drugiej. Aby uzyskać dyplom technika absolwent ZSZ musiał uzyskać wykształcenie średnie oraz zdać egzaminy potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie. Zasadnicze szkoły zawodowe zostały na podstawie reformy systemu oświaty z 2017 roku zlikwidowane z dniem 31 sierpnia 2019 roku. W ich miejsce powstały szkoły branżowe I stopnia. (pl)
 • En yrkesskola är en skola främst inriktad på yrkesutbildning på sekundär nivå. I Sverige var yrkesskolan en frivillig skolform från 1800-talet till 1971 som kom efter folkskolan. Den 1 juli 1971 slogs skolformerna fackskola, gymnasium och yrkesskola ihop till den nya skolformen gymnasieskola, där det finns yrkesförberedande utbildningar att välja på. Begreppet yrkesskola finns kvar i bland annat Tyskland, USA, Finland och Irländska republiken. (sv)
 • Профессиональное училище — учреждение среднего профессионального образования, учебное заведение в дореволюционной России и в странах бывшего СССР по подготовке квалифицированных рабочих по профессиям, требующим повышенного образовательного уровня. Ранее[когда?] профессиональные училища[какие?] также назывались профессионально-техническими училищами (ПТУ). (ru)
 • 專科學校或职业学校(英語:Vocational school)是一種专业教育機構,著重於應用型的專業教育而不是通識教育。一部分專科學校屬於中等教育的一部分(如中國大陸的職業高中),一部分專科學校屬於高於中等教育的第三期教育。 在中国大陆,专科学校包括初等职业教育、中等职业教育、高等职业教育以及五年制高职等类型,供具有小学、初中和高中学历的毕业生报考。 在香港,專科學校也稱為“專上學院”,主要由香港職業訓練局開辦或大學成立附屬機構,或由個別團體以營利方式運作,一般而言具有公開考試成績的中學畢業生都可報讀。 在臺灣,專科學校畢業生可進一步攻讀二技或插班大學,畢業後可取得副學士學位,或滿足若干條件後,以同等學力直接報考研究所碩士班。一般而言「大學」多僅指大學或學院,若與專科學校合稱則為「大專院校」。 (zh)
 • Професійно-технічне училище, ПТУ (англ. vocational schools, фр. école professionnelle supérieure, ісп. escuela profesional)[1] (розмовна назва — шнеція, бурса, повна назва — середнє (міське) професійно-технічне училище — С(М)ПТУ) — освітня установа для підготовки робітничих кадрів на базі середньої школи (після дев'ятого, за часів СРСР — восьмого класу). (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 663857 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 29362 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1124085026 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:isPartOf
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Escuela taller y casa de oficios son dos modelos de centro de enseñanza teórico-prácticos para personas entre 16 y 25 años que ofrecen los ayuntamientos españoles, con financiación de las otras Administraciones Territoriales, y a disposición de las personas desempleadas.​ (es)
 • Sekolah menengah kejuruan (disingkat SMK) adalah pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah setara dengan SMA/MA. (in)
 • En yrkesskola är en skola främst inriktad på yrkesutbildning på sekundär nivå. I Sverige var yrkesskolan en frivillig skolform från 1800-talet till 1971 som kom efter folkskolan. Den 1 juli 1971 slogs skolformerna fackskola, gymnasium och yrkesskola ihop till den nya skolformen gymnasieskola, där det finns yrkesförberedande utbildningar att välja på. Begreppet yrkesskola finns kvar i bland annat Tyskland, USA, Finland och Irländska republiken. (sv)
 • Профессиональное училище — учреждение среднего профессионального образования, учебное заведение в дореволюционной России и в странах бывшего СССР по подготовке квалифицированных рабочих по профессиям, требующим повышенного образовательного уровня. Ранее[когда?] профессиональные училища[какие?] также назывались профессионально-техническими училищами (ПТУ). (ru)
 • 專科學校或职业学校(英語:Vocational school)是一種专业教育機構,著重於應用型的專業教育而不是通識教育。一部分專科學校屬於中等教育的一部分(如中國大陸的職業高中),一部分專科學校屬於高於中等教育的第三期教育。 在中国大陆,专科学校包括初等职业教育、中等职业教育、高等职业教育以及五年制高职等类型,供具有小学、初中和高中学历的毕业生报考。 在香港,專科學校也稱為“專上學院”,主要由香港職業訓練局開辦或大學成立附屬機構,或由個別團體以營利方式運作,一般而言具有公開考試成績的中學畢業生都可報讀。 在臺灣,專科學校畢業生可進一步攻讀二技或插班大學,畢業後可取得副學士學位,或滿足若干條件後,以同等學力直接報考研究所碩士班。一般而言「大學」多僅指大學或學院,若與專科學校合稱則為「大專院校」。 (zh)
 • Професійно-технічне училище, ПТУ (англ. vocational schools, фр. école professionnelle supérieure, ісп. escuela profesional)[1] (розмовна назва — шнеція, бурса, повна назва — середнє (міське) професійно-технічне училище — С(М)ПТУ) — освітня установа для підготовки робітничих кадрів на базі середньої школи (після дев'ятого, за часів СРСР — восьмого класу). (uk)
 • Střední odborné učiliště (SOU) je druhem střední školy v Česku. Poskytuje především střední vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou. Délka studia činí zpravidla dva až tři roky. Absolventi získávají vyučení, resp. výuční list, (3 v ISCED) a jsou kvalifikováni především pro výkon řemeslných a podobných povolání (též i dělnických). Kromě přechodu do praxe umožňuje však český vzdělávací systém též i pokračování ve dvouletém nástavbovém studiu zakončeném maturitní zkouškou pro studenty, kteří ukončili tříletý obor. V menší míře se také vyskytují čtyřleté obory vzdělání poskytující úplné střední odborné vzdělání, které jsou opět zakončeny maturitou. (Maturitní zkouška pak umožňuje případně i další studium ve kterékoli oblasti vzdělávání na vysoké škole, či event. je též možné studovat na vyšší (cs)
 • Die Bezeichnung berufsbildende Schule (auch berufliche Schule) steht als Sammelbegriff für eine Vielzahl verschiedener Schulformen. Oft werden damit vor allem Berufsschulen und Berufsfachschulen bezeichnet, die heute nur noch einen – wenn auch großen – Teil der berufsbildenden Schulen darstellen. (de)
 • En France, le lycée professionnel est un établissement d'enseignement secondaire qui propose, en complément des matières générales, un enseignement professionnel en relation avec des entreprises, afin d'acquérir des compétences, des connaissances et des savoir-faire dans un métier ou dans un corps de métiers. Les lycées professionnels sont souvent regroupés avec des centres de formation d'apprentis. Les lycées professionnels dépendent pour certains du Ministère de l’Éducation Nationale et pour d'autres du Ministère de l'agriculture et du Ministère chargé de la mer. (fr)
 • A vocational school is a type of educational institution, which, depending on the country, may refer to either secondary or post-secondary education designed to provide vocational education or technical skills required to complete the tasks of a particular and specific job. In the case of secondary education, these schools differ from academic high schools which usually prepare students who aim to pursue tertiary education, rather than enter directly into the workforce. With regard to post-secondary education, vocational schools are traditionally distinguished from four-year colleges by their focus on job-specific training to students who are typically bound for one of the skilled trades, rather than providing academic training for students pursuing careers in a professional discipline. Wh (en)
 • De ambachtsschool was een schooltype in Nederland en Suriname. In Nederland bestond het van 1865 tot ongeveer 1968. De ambachtsschool was vanaf 1865 de naam voor een groep scholen voor dagonderwijs, waar werd opgeleid voor ambacht en nijverheid. Dit schooltype was erg populair bij diegenen die voorheen na de lagere school nagenoeg geen mogelijkheid hadden om naar school te gaan. Samen met de verlenging van de leerplicht heeft de ambachtsschool een enorme invloed gehad op de emancipatie van de arbeider en het scholingsniveau in Nederland. (nl)
 • Zasadnicza szkoła zawodowa, w skrócie ZSZ, zawodówka, inaczej tzw. branżowa szkoła I lub II stopnia – szkoła na podbudowie programowej szkoły podstawowej, realizująca program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego. Podstawa programowa dla kształcenia ogólnego w tego typu szkole określało Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2012 r. poz. 977). Kształcenie zawodowe odbywało się na poziomie robotniczym bądź czeladniczym, w zależności od organu prowadzącego szkołę. Ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej było potwierdzane świadectwem jej ukończenia. Absolwent ZSZ uzyskiwał jedynie świadectwo potwier (pl)
 • O ensino técnico é um nível de ensino enquadrado no nível médio dos sistemas educativos, referindo-se normalmente a uma educação realizadas em escolas secundárias ou outras instituições que conferem graus académicos ou diplomas profissionais. (pt)
rdfs:label
 • Střední odborné učiliště (cs)
 • Berufsbildende Schule (de)
 • Escuela taller y casa de oficios (es)
 • Lycée professionnel (fr)
 • Sekolah menengah kejuruan (in)
 • Ambachtsschool (nl)
 • Zasadnicza szkoła zawodowa (pl)
 • Профессиональное училище (ru)
 • Ensino técnico (pt)
 • Yrkesskola (sv)
 • Vocational school (en)
 • Професійно-технічне училище (uk)
 • 專科學校 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:differentFrom
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:training of
is dbo:type of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:focus of
is dbp:formation of
is dbp:schooltype of
is dbp:training of
is dbp:type of
is rdfs:seeAlso of
is owl:differentFrom of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License