An Entity of Type: person, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A user is a person who utilizes a computer or network service. A user often has a user account and is identified to the system by a username (or user name). Other terms for username include login name, screenname (or screen name), account name, nickname (or nick) and handle, which is derived from the identical citizens band radio term. Some software products provide services to other systems and have no direct end users.

Property Value
dbo:abstract
 • Un usuari és una persona que utilitza o treballa amb algun sistema, producte o servei; públic, privat, empresarial o professional; en qualsevol moment del seu cicle de vida (disseny, fabricació, transport, utilització, residu). En el llenguatge comú, no especialitzat, actualment se sol entendre com a usuari només les persones relacionades amb la fase d'utilització, i s'oblida les altres. Segons el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans un usuari és aquell «que té dret d'usar d'una cosa d'altri» o «que usa alguna cosa, algun servei, especialment públic». Això és una cosa que s'oposa als conceptes tècnics i particulars de la web semàntica, web 2.0, 3.0 i treball col·laboratiu, ja que la realitat actual prima ls ciutadans com a emissors i no només com a receptors que «usen» els mitjans. És preferible, per tant, parlar d'actors, subjectes, ciutadans, per referir-se a les persones que interaccionen a les xarxes digitals. (ca)
 • Uživatel v oblasti počítačů označuje člověka, který používá počítačový systém. Pro účely bezpečnosti, záznamu prováděných akcí nebo správy zdrojů může být vyžadována identifikace uživatele. Pro potřebu identifikace má uživatel konto (uživatelské konto, účet), uživatelské jméno a ve většině případů heslo. Uživatelé pro přístup k systému používají uživatelské rozhraní. Uživatelé jsou také obvykle líčeni jako typ lidí, kteří používají systém bez kompletní technické znalosti potřebné pro úplné pochopení systémů.[zdroj?] V počítačovém žargonu jsou také děleni na začátečníky (lamy, BFU) a (power-users). (cs)
 • Χρήστης είναι ένα άτομο που χρησιμοποιεί υπολογιστή ή δίκτυο. Οι χρήστες χρησιμοποιούν γενικά ένα σύστημα ή ένα προϊόν λογισμικού χωρίς την τεχνική γνώση που απαιτείται για να το κατανοήσουν πλήρως. Ένας χρήστης έχει συχνά έναν λογαριασμό χρήστη και ταυτίζεται με το σύστημα από ένα όνομα χρήστη (και τον κωδικό του). Ορισμένοι επαγγελματίες έχουν εκφράσει την διαφωνία τους για τον όρο «χρήστης», προτείνοντας την αλλαγή του. (el)
 • المستخدم أو المستعمل في المعلوماتية هو مصطلح للدلالة على الشخص الذي يستخدم نظاما حاسوبيا ما أو شبكة حاسوب أو موقع ما على الويب.ويعرف المستخدم أيضاً بأنه من صمم له نظام أو تطبيق ما لينفذه على الحاسوب. (ar)
 • Uzanto estas persono aŭ programo, kiu uzas komputilan sistemon aŭ servon. Uzanto kutime havas konton kaj estas identigita per uzantonomo aŭ uzantnomo, ankaŭ konata kiel salutnomo. Ĝi estas signoĉeno, ekzemple vorto, uzata por eniri komputilan programon aŭ sistemon, plej ofte kune kun ĝusta pasvorto. Nomoj tradicie enhavas literojn, sed uzantonomoj ofte povas enhavi aliajn signojn kiel ciferojn. Kelkaj sistemoj permesas uzadon ankaŭ sen tio, ke uzanto pruvu sian identecon. En tiaj sistemoj, se la uzanto ne havas uzantonomon, la uzanto povas eventuale krei novan konton aŭ uzi la sistemon kiel anonima gasto. La uzantoj, kiuj havas plenan aliron al ĉiuj funkcioj de la programo aŭ sistemo, nomiĝas administrantoj aŭ sistemestroj. (eo)
 • Ein Benutzer (auch Endbenutzer, Anwender, Bediener oder einfach kurz Nutzer genannt) ist eine Person, die ein Hilfs- oder Arbeitsmittel zur Erzielung eines Nutzens verwendet. Auch die Kunden einer Anstalt des öffentlichen Rechts werden Benutzer genannt. (de)
 • En informática, un usuario es una persona que utiliza una computadora o un servicio de red. Los usuarios de sistemas informáticos y productos de software generalmente carecen de la experiencia técnica necesaria para comprender completamente cómo funcionan.​ Los usuarios avanzados utilizan funciones avanzadas de los programas, aunque no son necesariamente capaces de programar computadoras ni/o administrar el sistema.​​ Por lo general, un usuario a menudo tiene una cuenta de usuario y se identifica en el sistema por un nombre de usuario. Otros términos para nombre de usuario incluyen nombre de inicio de sesión, nombre de cuenta, seudónimo, apodo, perfil y alias. Algunos productos de software proporcionan servicios a otros sistemas y no tienen usuarios finales directos. (es)
 • Informatikari buruz ari garenean, erabiltzailea konputagailu-sare baten erabiltzen duen pertsona da. Konputagailu-sare eta software produktuen erabiltzaileek ez dute orokorrean behar den jakintza teknikoa ulertu behar. Erabiltzaile aurreratuek funtzio aurreratuak erabiltzen dituzte programetan. Programatu edo sistema administratzeko gaitasuna ez izan arren. Normalean erabiltzaile batek kontu bat du sisteman. Kontuak izen edo ezizen batekin identifikatzen dira. Sistemaren arabera, beharrezkoa izango da ala ez konektatzea. Wikipedian adibidez, ez da kontu bat izan behar erabiltzeko. (eu)
 • Pengguna adalah orang yang menggunakan komputer atau layanan jaringan. Seorang pengguna sering memiliki akun pengguna dan diidentifikasi ke sistem dengan nama pengguna (atau username). Istilah lain untuk nama pengguna termasuk nama login, nama layar (atau nama layar), nama akun, nama panggilan (atau nama panggilan) dan pegangan, yang berasal dari istilah radio band warga yang identik. Beberapa produk perangkat lunak menyediakan layanan ke sistem lain dan tidak memiliki pengguna akhir langsung. (in)
 • En informatique, le terme utilisateur (anciennement un opérateur ou un informaticien avec possibilité de feminisation) est employé pour désigner une personne qui utilise un système informatisé (ordinateur ou robot) mais qui n'est pas nécessairement informaticien (par opposition au programmeur par exemple). L'utilisateur peut aussi être une machine automatique (essentiellement représenté par un bot informatique) pouvant disposer de différents degrés d'autonomie. (fr)
 • A user is a person who utilizes a computer or network service. A user often has a user account and is identified to the system by a username (or user name). Other terms for username include login name, screenname (or screen name), account name, nickname (or nick) and handle, which is derived from the identical citizens band radio term. Some software products provide services to other systems and have no direct end users. (en)
 • ( 위키백과에서, "계정 이름"은 위키백과:계정 이름을 가리킵니다.) 사용자는 컴퓨터 환경에서는 컴퓨터 시스템을 사용하는 사람을 일컫는 말이다. 사용자들은 보안, 로그인 기록, 리소스 관리 등의 목적을 위해 인증을 시도해야 한다. 인증을 시도할 때 사용자는 계정 (사용자 계정)과 사용자 이름 (일부 시스템에서는 화면 이름, 핸들, 닉네임, 닉, 별칭이라고도 함, 문화어: 리용자이름)을 가지고 있어야 하며, 대개의 경우 암호가 필요하다. 사용자들은 사용자 인터페이스를 사용하여 시스템에 접근하고 인증을 처리하면 된다. 사용자들은 또한 시스템을 잘 이해해야 하는 완전한 기술 전문 지식/전문가 없이 시스템을 사용하는 사람들로 널리 쓰인다. 대부분의 해커 관련 환경에서 이는 '실제 사용자'라고 부른다. 최종 사용자도 살펴 볼 것. 컴퓨터 사용자는 정통망법의 이용자와 비슷하지만 뜻은 조금 다르다. 이러한 차이는 최종 사용자와 경제의 소비자의 차이에 빗댈 수 있다. 이를테면, 어떤 사람은 컴퓨터 시스템, 컴퓨터 네트워크, 전자 우편 계정을 가진 사용자가 될 수 있다. (ko)
 • ユーザー(user)とは、コンピュータやネットワークサービスを利用する人のことである。 多くの場合、ユーザーはユーザーアカウントを持ち、ユーザー名によってシステムに対して識別される。ユーザー名の他の用語として、ログイン名、スクリーン名、アカウント名、ニックネーム、ハンドル(市民バンド無線の同じ用語に由来)があげられる。 ソフトウェア製品の中には、他のシステムにサービスを提供し、直接のエンドユーザーを持たないものもある。 (ja)
 • Um usuário (português brasileiro) ou utilizador (português europeu) é um agente, tanto um agente humano (usuário final) como um agente de software, que usa um computador ou de rede. Os usuários de sistemas computacionais e produtos de software geralmente não possuem o conhecimento técnico necessário para entender completamente como eles funcionam. Os usuários avançados usam recursos avançados dos programas, embora não tenham, necessariamente, habilidades de programação de computadores e administração de sistemas. Um usuário, muitas vezes tem uma conta de usuário e é identificado por um nome de usuário. Outros termos para nome de usuário incluem o nome de login, nome de tela (screenname), apelido (nick) ou identificador, que é derivado do termo do Serviço Rádio do Cidadão. Alguns produtos de software fornecem serviços para outros sistemas e não possuem diretos. Os usuários também são amplamente caracterizados como a classe de pessoas que usam um sistema sem conhecimento técnico completo necessário para compreender totalmente o sistema. Em contextos relacionados a hackers, tais usuários também estão divididos em lusers e usuários avançados. Em projetos em que o ator do sistema é um outro sistema ou um agente de software, é muito possível que não haja usuário final para o sistema. Neste caso, os usuários finais para o sistema seriam usuários finais indiretos. (pt)
 • Użytkownik komputera, użytkownik systemu (dalej: użytkownik) – osoba korzystająca z systemu komputerowego; osoba, grupa osób, instytucja, organizacja lub nawet oddzielny system, który ma prawo do użytkowania systemu komputerowego. W rozumieniu informatycznym, a więc takim, które ma zastosowanie w oprogramowaniu, użytkownik jest podmiotem posiadającym unikatową nazwę służącą do jego identyfikacji w celu umożliwienia dostępu do systemu informatycznego oraz korzystania z jego zasobów. (pl)
 • Користувач — людина, котра використовує комп'ютер або мережеву службу. Користувачі зазвичай використовують систему або програмний продукт без технічних знань, необхідних для повного розуміння його. Досвідчені користувачі використовують додаткові можливості програм, хоча вони не обов'язково повинні вміти програмувати чи адмініструвати системою. Майже завжди користувач має акаунт на який ідентифікується в системі за допомоги імені користувача (user name). Ім'я користувача являє собою псевдонім чи нік (походить від терміну, прийнятому в аматорському радіозв'язку Citizen's Band). Майже завжди користувач програмою сам задає ім'я, котре повинно буди унікальним, але інколи система сама встановить ім'я користувача. (uk)
 • Пользователь — лицо, которое использует компьютер или сетевую службу. Пользователь обычно имеет учётную запись пользователя и идентифицируется в системе по псевдониму (имени пользователя — англ. username). Другие термины для имени пользователя включают логин (англ. login), имя учётной записи (англ. account name), псевдоним или прозвище (англ. nick, nickname). Некоторые программные продукты поставляют услуги другим системам и не имеют никаких непосредственных пользователей. (ru)
 • 用户,又称使用者,是指使用电脑或网络服务的人,通常拥有一个用户账号,并以用户名识别。用户有时也泛指没有充分技术经验的人。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 16301990 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 10618 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1110286607 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Χρήστης είναι ένα άτομο που χρησιμοποιεί υπολογιστή ή δίκτυο. Οι χρήστες χρησιμοποιούν γενικά ένα σύστημα ή ένα προϊόν λογισμικού χωρίς την τεχνική γνώση που απαιτείται για να το κατανοήσουν πλήρως. Ένας χρήστης έχει συχνά έναν λογαριασμό χρήστη και ταυτίζεται με το σύστημα από ένα όνομα χρήστη (και τον κωδικό του). Ορισμένοι επαγγελματίες έχουν εκφράσει την διαφωνία τους για τον όρο «χρήστης», προτείνοντας την αλλαγή του. (el)
 • المستخدم أو المستعمل في المعلوماتية هو مصطلح للدلالة على الشخص الذي يستخدم نظاما حاسوبيا ما أو شبكة حاسوب أو موقع ما على الويب.ويعرف المستخدم أيضاً بأنه من صمم له نظام أو تطبيق ما لينفذه على الحاسوب. (ar)
 • Ein Benutzer (auch Endbenutzer, Anwender, Bediener oder einfach kurz Nutzer genannt) ist eine Person, die ein Hilfs- oder Arbeitsmittel zur Erzielung eines Nutzens verwendet. Auch die Kunden einer Anstalt des öffentlichen Rechts werden Benutzer genannt. (de)
 • Informatikari buruz ari garenean, erabiltzailea konputagailu-sare baten erabiltzen duen pertsona da. Konputagailu-sare eta software produktuen erabiltzaileek ez dute orokorrean behar den jakintza teknikoa ulertu behar. Erabiltzaile aurreratuek funtzio aurreratuak erabiltzen dituzte programetan. Programatu edo sistema administratzeko gaitasuna ez izan arren. Normalean erabiltzaile batek kontu bat du sisteman. Kontuak izen edo ezizen batekin identifikatzen dira. Sistemaren arabera, beharrezkoa izango da ala ez konektatzea. Wikipedian adibidez, ez da kontu bat izan behar erabiltzeko. (eu)
 • Pengguna adalah orang yang menggunakan komputer atau layanan jaringan. Seorang pengguna sering memiliki akun pengguna dan diidentifikasi ke sistem dengan nama pengguna (atau username). Istilah lain untuk nama pengguna termasuk nama login, nama layar (atau nama layar), nama akun, nama panggilan (atau nama panggilan) dan pegangan, yang berasal dari istilah radio band warga yang identik. Beberapa produk perangkat lunak menyediakan layanan ke sistem lain dan tidak memiliki pengguna akhir langsung. (in)
 • En informatique, le terme utilisateur (anciennement un opérateur ou un informaticien avec possibilité de feminisation) est employé pour désigner une personne qui utilise un système informatisé (ordinateur ou robot) mais qui n'est pas nécessairement informaticien (par opposition au programmeur par exemple). L'utilisateur peut aussi être une machine automatique (essentiellement représenté par un bot informatique) pouvant disposer de différents degrés d'autonomie. (fr)
 • A user is a person who utilizes a computer or network service. A user often has a user account and is identified to the system by a username (or user name). Other terms for username include login name, screenname (or screen name), account name, nickname (or nick) and handle, which is derived from the identical citizens band radio term. Some software products provide services to other systems and have no direct end users. (en)
 • ( 위키백과에서, "계정 이름"은 위키백과:계정 이름을 가리킵니다.) 사용자는 컴퓨터 환경에서는 컴퓨터 시스템을 사용하는 사람을 일컫는 말이다. 사용자들은 보안, 로그인 기록, 리소스 관리 등의 목적을 위해 인증을 시도해야 한다. 인증을 시도할 때 사용자는 계정 (사용자 계정)과 사용자 이름 (일부 시스템에서는 화면 이름, 핸들, 닉네임, 닉, 별칭이라고도 함, 문화어: 리용자이름)을 가지고 있어야 하며, 대개의 경우 암호가 필요하다. 사용자들은 사용자 인터페이스를 사용하여 시스템에 접근하고 인증을 처리하면 된다. 사용자들은 또한 시스템을 잘 이해해야 하는 완전한 기술 전문 지식/전문가 없이 시스템을 사용하는 사람들로 널리 쓰인다. 대부분의 해커 관련 환경에서 이는 '실제 사용자'라고 부른다. 최종 사용자도 살펴 볼 것. 컴퓨터 사용자는 정통망법의 이용자와 비슷하지만 뜻은 조금 다르다. 이러한 차이는 최종 사용자와 경제의 소비자의 차이에 빗댈 수 있다. 이를테면, 어떤 사람은 컴퓨터 시스템, 컴퓨터 네트워크, 전자 우편 계정을 가진 사용자가 될 수 있다. (ko)
 • ユーザー(user)とは、コンピュータやネットワークサービスを利用する人のことである。 多くの場合、ユーザーはユーザーアカウントを持ち、ユーザー名によってシステムに対して識別される。ユーザー名の他の用語として、ログイン名、スクリーン名、アカウント名、ニックネーム、ハンドル(市民バンド無線の同じ用語に由来)があげられる。 ソフトウェア製品の中には、他のシステムにサービスを提供し、直接のエンドユーザーを持たないものもある。 (ja)
 • Użytkownik komputera, użytkownik systemu (dalej: użytkownik) – osoba korzystająca z systemu komputerowego; osoba, grupa osób, instytucja, organizacja lub nawet oddzielny system, który ma prawo do użytkowania systemu komputerowego. W rozumieniu informatycznym, a więc takim, które ma zastosowanie w oprogramowaniu, użytkownik jest podmiotem posiadającym unikatową nazwę służącą do jego identyfikacji w celu umożliwienia dostępu do systemu informatycznego oraz korzystania z jego zasobów. (pl)
 • Користувач — людина, котра використовує комп'ютер або мережеву службу. Користувачі зазвичай використовують систему або програмний продукт без технічних знань, необхідних для повного розуміння його. Досвідчені користувачі використовують додаткові можливості програм, хоча вони не обов'язково повинні вміти програмувати чи адмініструвати системою. Майже завжди користувач має акаунт на який ідентифікується в системі за допомоги імені користувача (user name). Ім'я користувача являє собою псевдонім чи нік (походить від терміну, прийнятому в аматорському радіозв'язку Citizen's Band). Майже завжди користувач програмою сам задає ім'я, котре повинно буди унікальним, але інколи система сама встановить ім'я користувача. (uk)
 • Пользователь — лицо, которое использует компьютер или сетевую службу. Пользователь обычно имеет учётную запись пользователя и идентифицируется в системе по псевдониму (имени пользователя — англ. username). Другие термины для имени пользователя включают логин (англ. login), имя учётной записи (англ. account name), псевдоним или прозвище (англ. nick, nickname). Некоторые программные продукты поставляют услуги другим системам и не имеют никаких непосредственных пользователей. (ru)
 • 用户,又称使用者,是指使用电脑或网络服务的人,通常拥有一个用户账号,并以用户名识别。用户有时也泛指没有充分技术经验的人。 (zh)
 • Un usuari és una persona que utilitza o treballa amb algun sistema, producte o servei; públic, privat, empresarial o professional; en qualsevol moment del seu cicle de vida (disseny, fabricació, transport, utilització, residu). En el llenguatge comú, no especialitzat, actualment se sol entendre com a usuari només les persones relacionades amb la fase d'utilització, i s'oblida les altres. És preferible, per tant, parlar d'actors, subjectes, ciutadans, per referir-se a les persones que interaccionen a les xarxes digitals. (ca)
 • Uživatel v oblasti počítačů označuje člověka, který používá počítačový systém. Pro účely bezpečnosti, záznamu prováděných akcí nebo správy zdrojů může být vyžadována identifikace uživatele. Pro potřebu identifikace má uživatel konto (uživatelské konto, účet), uživatelské jméno a ve většině případů heslo. Uživatelé pro přístup k systému používají uživatelské rozhraní. (cs)
 • Uzanto estas persono aŭ programo, kiu uzas komputilan sistemon aŭ servon. Uzanto kutime havas konton kaj estas identigita per uzantonomo aŭ uzantnomo, ankaŭ konata kiel salutnomo. Ĝi estas signoĉeno, ekzemple vorto, uzata por eniri komputilan programon aŭ sistemon, plej ofte kune kun ĝusta pasvorto. Nomoj tradicie enhavas literojn, sed uzantonomoj ofte povas enhavi aliajn signojn kiel ciferojn. Kelkaj sistemoj permesas uzadon ankaŭ sen tio, ke uzanto pruvu sian identecon. En tiaj sistemoj, se la uzanto ne havas uzantonomon, la uzanto povas eventuale krei novan konton aŭ uzi la sistemon kiel anonima gasto. (eo)
 • En informática, un usuario es una persona que utiliza una computadora o un servicio de red. Los usuarios de sistemas informáticos y productos de software generalmente carecen de la experiencia técnica necesaria para comprender completamente cómo funcionan.​ Los usuarios avanzados utilizan funciones avanzadas de los programas, aunque no son necesariamente capaces de programar computadoras ni/o administrar el sistema.​​ Algunos productos de software proporcionan servicios a otros sistemas y no tienen usuarios finales directos. (es)
 • Um usuário (português brasileiro) ou utilizador (português europeu) é um agente, tanto um agente humano (usuário final) como um agente de software, que usa um computador ou de rede. Os usuários de sistemas computacionais e produtos de software geralmente não possuem o conhecimento técnico necessário para entender completamente como eles funcionam. Os usuários avançados usam recursos avançados dos programas, embora não tenham, necessariamente, habilidades de programação de computadores e administração de sistemas. (pt)
rdfs:label
 • مستخدم (حوسبة) (ar)
 • Usuari (ca)
 • Uživatel (informatika) (cs)
 • Benutzer (de)
 • Χρήστης (πληροφορική) (el)
 • Uzanto (komputiko) (eo)
 • Usuario (informática) (es)
 • Erabiltzaile (informatika) (eu)
 • Pengguna (in)
 • Utilisateur (informatique) (fr)
 • ユーザー (コンピュータ) (ja)
 • 사용자 (컴퓨팅) (ko)
 • Użytkownik komputera (pl)
 • Usuário (computação) (pt)
 • User (computing) (en)
 • Пользователь (информатика) (ru)
 • Користувач (інформатика) (uk)
 • 用户 (计算机) (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License