An Entity of Type: agent, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A United Nations Parliamentary Assembly (UNPA) is a proposed addition to the United Nations System that would allow for greater participation and voice for members of parliament. The idea was raised at the founding of the League of Nations in the 1920s and again following the end of World War II in 1945, but remained dormant throughout the Cold War. The Campaign for a United Nations Parliamentary Assembly (CEUNPA) was formed in 2007 by Democracy Without Borders (formerly Committee for a Democratic U.N.) to coordinate pro-UNPA efforts, which as of June 2017 has received the support of over 1,600 members of parliament from over 100 countries worldwide. The Commission on Global Security, Justice and Governance, chaired by former U.S. Secretary of State Madeleine Albright and former Nigerian F

Property Value
dbo:abbreviation
 • UNPA
dbo:abstract
 • Una Assemblea Parlamentària de les Nacions Unides (APNU, en anglès, UNPA) és una proposta d'addició al sistema de les Nacions Unides que donaria major participació i veu als membres del Parlament. La idea va sorgir en la fundació de la Lliga de les Nacions en la dècada de 1920 i de nou després del final de la Segona Guerra Mundial, però va romandre inactiva durant tota la Guerra Freda. La Campanya per a una Assemblea Parlamentària de les Nacions Unides (CEAPNU, en anglès CEUNPA) la va iniciar l'any 2007 Democràcia Sense Fronteres (anteriorment Comitè per a una ONU Demòcrata) per coordinar els esforços a favor de l'APNU, que des del juny de 2017 ha rebut el suport de més de 1.600 membres del Parlament de més de 100 països d'arreu del món. La Comissió de Seguretat Global, Justícia i Governança, presidida per l'exsecretària d'Estat dels Estats Units Madeleine Albright i l'exministre d'Afers Exteriors de Nigèria, Ibrahim Gambari, ha demanat la creació de la Xarxa Parlamentària de les Nacions Unides "per augmentar la consciència i la participació tot reforçant les veus dels legisladors en les institucions mundials." La Comissió proposa que aquesta Xarxa "sigui similar en la seva composició inicial a la xarxa parlamentària del Banc Mundial i del Fons Monetari Internacional i del la Conferència Parlamentària sobre l'Organització Mundial del Comerç." Els partidaris han exposat possibles implementacions de l'APNU, incloent-hi la promulgació d'un nou Tractat; la creació d'una APNU com a òrgan subsidiari de l'Assemblea General de les Nacions Unides; i l'evolució d'una APNU a partir de la Unió Interparlamentària o d'una altra organització no governamental. S'han plantejat diverses propostes de repartiment de vots per solucionar les disparitats en la població i el poder econòmic dels membres de les Nacions Unides. La CEAPNU defensa inicialment dotar l”APNU de poders consultius i augmentar gradualment la seva autoritat sobre el sistema de les Nacions Unides. El 2018, els cofundadors de la CEAPNU Jo Leinen i Andreas Bummel van publicar un llibre de 420 pàgines sobre la història, rellevància actual i implementació futura de la idea titulat "Un Parlament Mundial: governança i democràcia al segle XXI". (ca)
 • تمثل الجمعية البرلمانية للأمم المتحدة مؤسسة يسعى البعض لاقتراح إضافتها إلى مؤسسات الأمم المتحدة على أن يتمكن مواطنو العالم أجمع (ولو في مرحلة لاحقة) من ممارسة حق انتخاب أعضاءها مباشرة. يعود تاريخ المطالبة بتأسيس هذه الجمعية إلى العام 1945، لكنها اكتسب زخماً أكبر في تسعينيات القرن العشرين. وقد لقيت في الآونة الأخيرة دعماً وسط تزايد حمى العولمة، ووسط تنادي جمعيات المواطنة العالمية وأعضاء البرلمانات الوطنية لمجابهة الأثر المتنامي الذي تتركة البيروقراطيات والأجهزة الإدارية الدولية غير المنتخبة. (ar)
 • Eine Parlamentarische Versammlung bei den Vereinten Nationen (kurz UN-Parlament oder Weltparlament, englisch UNPA für United Nations Parliamentary Assembly) soll nach dem Willen vieler Internationaler Organisationen, Internationaler Nichtregierungsorganisationen und internationaler Netzwerke als neues Organ der Vereinten Nationen eingerichtet werden. (de)
 • Parlamenta Asembleo ĉe la Unuiĝintaj Nacioj, nomata mallonge ankaŭ UN-Parlamento, arabe: الجمعية البرلمانية للأمم المتحدة (transkribo Al-Ǧamʿīyah al-Barlamānīyah lil-ʾUmam al-Muttaḥidah), ĉine 联合国议会大会 Liánhéguó Yìhuì Dàhuì, france Assemblée parlamentaire des Nations Unies, hispane: Asamblea Parlamentaria de las Naciones Unidas, angle: United Nations Parliamentary Assembly kaj ruse Парламентская Ассамблея Организации Объединенных Наций Parlamentskaja Assambleja Organizacii Ob'edinennij Nacij), estas proponita institucio por la sistemo de Unuiĝintaj Nacioj, kiu permesos la partoprenon de parlamentanoj de ĝiaj ŝtatoj membroj, kaj laste, la rektan elektadon de Parlamento de la UN. En aprilo 2007 formiĝis la Kampanjo por la establo de Parlamenta Asembleo ĉe la Unuiĝintaj Nacioj kiel internacia reto de neregistaraj organizoj kaj parlamentanoj. Ĝia sola celo estas realigi tian asembleon. La koncernan alvokon subskribis ankaŭ la esperantaj organizoj UNU MONDO kaj Esperanta Civito. La ideo de Parlamenta Asebleo ĉe UN tamen estas jam simile aĝa kiel la UN mem. Jam en 1958 en sia libro Federala Sperto, Edmond Privat pledis por "dua kunveno" (= dua ĉambro) de UN, kiu estu elektata de la popoloj laŭ proporcio de la loĝantoj. Tiu ĉi dua ĉambro reprezentu ne la interesojn de la ŝtatoj, sed tiujn de la homaro, kaj tiamaniere helpu certigi la pacon. (eo)
 • La Asamblea Parlamentaria de las Naciones Unidas o Asamblea Popular de las Naciones Unidas (APNU)​ es una institución propuesta para el Sistema de las Naciones Unidas, la cual permitiría la participación de parlamentarios de los países miembros y, en último término, la elección directa de un Parlamento de las Naciones Unidas. La idea surgió a partir de la fundación de la Sociedad de Naciones en la década de 1920, y tras diversos altibajos en su popularidad durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, resurgió en la década de 1990 y en la de 2000 debido al desarrollo del comercio global y al poder de las organizaciones internacionales que gobiernan a éste, que exigieron una asamblea parlamentaria para controlar su actividad.​ La Campaña Internacional para el Establecimiento de una Asamblea Parlamentaria de las Naciones Unidas se formó en 2007 para coordinar los esfuerzos a favor de la APNU. Los partidarios han llegado a proponer maneras de poner en práctica dicha asamblea, incluyendo la promulgación de un nuevo tratado, la creación de la APNU como cuerpo secundario de la Asamblea General de las Naciones Unidas y el desarrollo de la APNU a partir de la Unión Interparlamentaria u otra organización no gubernamental. Se han propuesto también varios procedimientos para repartir los votos para hacer frente a las diferencias de población y poder económico entre los miembros de las Naciones Unidas. La Campaña para la Creación de la APNU aboga por dotar a la Asamblea Parlamentaria de un papel inicial de institución consultora, para después aumentar progresivamente su autoridad sobre el Sistema de las Naciones Unidas. Los detractores de esta idea se basan en factores como la financiación, participación de los votantes, y la existencia de países no democráticos en el seno de las Naciones Unidas para abandonar el proyecto. (es)
 • Majelis Parlementer Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNPA) adalah usulan organ tambahan untuk Sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memungkinkan partisipasi anggota legislatif negara anggota dan anggota parlemen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) oleh masyarakat dunia. Ide ini diangkat pada rapat pendirian Liga Bangsa-Bangsa tahun 1920-an dan rapat menjelang akhir Perang Dunia II tahun 1945, namun terkubur sepanjang Perang Dingin. Pada tahun 1990-an dan 2000-an, seiring meningkatnya aktivitas perdagangan global dan kekuatan organisasi dunia yang mengaturnya, muncul berbagai usulan pembentukan untuk mengatur aktivitas organisasi tersebut. Campaign for the Establishment of a United Nations Parliamentary Assembly dibentuk tahun 2007 untuk mengoordinasikan aktivitas pro-UNPA. Pada Juli 2013, kampanye ini didukung oleh lebih dari 800 anggota parlemen dari +100 negara di seluruh dunia dan disambut oleh lebih dari 5.000 orang. Para pendukung UNPA telah memaparkan sejumlah rencana aksi UNPA, termasuk perumusan perjanjian baru; penetapan UNPA sebagai badan di bawah Majelis Umum PBB; dan pembentukan UNPA melalui Inter-Parliamentary Union atau organisasi nonpemerintah lainnya. Sejumlah usulan penyebaran bobot suara telah dibahas untuk mengatasi kesenjangan populasi dan kekuatan ekonomi negara anggota PBB. CEUNPA awalnya mengusulkan agar UNPA diberikan hak memberi nasihat dan perlahan memperluas kekuasaannya di sistem PBB. Para penentang UNPA berpendapat bahwa proyek ini sebaiknya dibatalkan karena masalah pendanaan, kehadiran pemilih yang tidak tentu, dan tidak demokratisnya sejumlah negara anggota PBB. (in)
 • L’Assemblée Parlementaire des Nations unies (APNU, en anglais : United Nations Parliamentary Assembly ou UNPA) désigne la proposition d’ajouter au système des Nations unies une chambre de représentation qui permettrait une forme de participation des corps législatifs des États membres, et à terme l’élection directe par les citoyens du monde. L’idée avait été évoquée à la Société des Nations dans les années 1920 et à nouveau après la Seconde Guerre mondiale en 1945, mais est restée en sommeil durant la guerre froide. Dans les années 1990 et 2000, le développement du commerce mondial et des organisations internationales qui en assurent la gouvernance ont conduit à des appels en faveur d’une assemblée parlementaire pour assurer le suivi de leurs activités. La campagne internationale pour l’établissement d’une Assemblée parlementaire des Nations unies a été créée en 2007 afin de coordonner les efforts en faveur de l’APNU. Ses partisans ont étudié plusieurs possibilités pour la mise en œuvre de l’APNU, y compris l’adoption d’un nouveau traité, la création de cette assemblée comme une annexe de l’Assemblée générale des Nations unies, ou bien la transformation de l’Union interparlementaire ou d’une autre organisation non gouvernementale. Plusieurs propositions de répartition des votes ont été envisagées afin de prendre en compte la disparité de la population des membres de l’ONU et leur poids économique. La campagne pour la création de l’APNU suggère que l’Assemblée ait dans un premier temps un rôle consultatif pour progressivement avoir une autorité plus grande au sein du système des Nations unies. Les adversaires de cette idée évoquent le financement, la participation et l’existence de pays non démocratiques au sein de l’ONU comme des raisons pour abandonner ce projet. (fr)
 • 国際連合議会会議(こくさいれんごうぎかいかいぎ、United Nations Parliamentary Assembly、UNPA)とは、加盟国の立法者を国際連合へ関与させるための、そして最終的には、世界規模の市民による国際連合議会議員の直接選挙を目指した、国際連合機関を追加・新設する提案・構想である。 現在の国家を単位とし、その利害に左右される意思決定ではなく、各国の市民の意思が直接に国際連合に反映されることを目的とし、世界政府の構想に近い。類似した現存の制度としては欧州議会の欧州議会議員制度が最も近く、欧州評議会の議員会議も当構想の原型にある。 (ja)
 • A United Nations Parliamentary Assembly (UNPA) is a proposed addition to the United Nations System that would allow for greater participation and voice for members of parliament. The idea was raised at the founding of the League of Nations in the 1920s and again following the end of World War II in 1945, but remained dormant throughout the Cold War. The Campaign for a United Nations Parliamentary Assembly (CEUNPA) was formed in 2007 by Democracy Without Borders (formerly Committee for a Democratic U.N.) to coordinate pro-UNPA efforts, which as of June 2017 has received the support of over 1,600 members of parliament from over 100 countries worldwide. The Commission on Global Security, Justice and Governance, chaired by former U.S. Secretary of State Madeleine Albright and former Nigerian Foreign Minister Ibrahim Gambari, has called for the creation of a United Nations Parliamentary Network "to raise greater awareness and participation by strengthening the voices of legislators in global institutions." The commission proposes that this Network "would be similar in initial composition to the Parliamentary Network on the World Bank and International Monetary Fund and the Parliamentary Conference on the World Trade Organization". Supporters have set forth possible UNPA implementations, including promulgation of a new treaty; creation of a UNPA as a subsidiary body of the UN General Assembly; and evolution of a UNPA from the Inter-Parliamentary Union or another non-governmental organization. Several proposals for apportionment of votes have been raised to address disparities in population and economic power of UN members. CEUNPA advocates initially giving the UNPA advisory powers and gradually increasing its authority over the UN system. In 2018, CEUNPA's co-founders Jo Leinen and Andreas Bummel published a 420-page book on the history, current relevance and future implementation of the idea titled "A World Parliament: Governance and Democracy in the 21st Century". (en)
 • 유엔 의회 (-議會, United Nations Parliamentary Assembly, UNPA)는 가맹국의 입법자를 유엔에 관여시키기 위한, 그리고 최종적으로는 세계 규모의 시민에 의한 유엔 의회 의원의 직접 선거를 목표로 한, 유엔 체계를 추가·신설하는 제안·구상이다. 현재의 국가를 단위로, 그 이해에 좌우되는 의사결정이 아니고, 각국의 시민의 의사가 직접 유엔에 반영되는 것을 목적으로 해, 세계 정부의 구상에 가깝다. 유사한 현존의 제도로서는 유럽 의회의 제도가 가장 가깝고, 유럽 평의회의 의원 회의도 이 구상의 원형에 있다. (ko)
 • A Assembleia Parlamentar das Nações Unidas (APNU) é uma adição proposta à Estrutura da Organização das Nações Unidas, que poderá permitir eleições directas de membros do parlamento da ONU por cidadãos de todo o mundo. Isto representaria uma mudança de fundo na natureza da ONU, que actualmente reflecte a ordem mundial que existia na altura da sua fundação em 1945, na qual o estado limitado das telecomunicações na maioria dos países, limitava a participação dos cidadãos na diplomacia. (pt)
 • 联合国议会大会(英語:United Nations Parliamentary Assembly,縮寫:UNPA),为聯合國體系建议設立的機構。其構想是主張開放給成员国的國會议员参与,再由全球人民直接选出联合国议会的成员。 這個概想早在1920年代建立国际联盟时就已經產生,1945年二次大战结束后又再度提起,然而冷战拉开序幕后这一想法再度沉寂下去。到了90年代至21世纪,全球贸易的兴盛,世界组织力量的崛起,无一不呼吁着联合国去创建一个议会大会来审查这些活动。2007年,为协调UNPA呼吁者的努力,一场恳请建立联合国议会大会的运动开始了,并在2009年2月赢得了来自全球90多个国家的600多位议会成员的支持。 赞成者已经提出了几种联合国议会大会的实施方案选择:包括颁布新的协议,创建大会为联合国大会的分支机构,并在国际议会联盟或另一个非政府组织之间逐步推广联合国议会大会。部分议案建议按满足联合国成员国的人口和经济实力的不同比例来分配选举票数。创建UNPA运动最初只是提倡赋予UNPA建议权,之后再逐渐增加它在联合国中的权力。反对者提出证据诸如基金筹措问题、选民参选率不高以及联合国非民主成员国等理由,全面否决这一方案。 (zh)
dbo:leaderFunction
dbo:status
 • proposed
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 3216469 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 75285 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1069527066 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:abbreviation
 • UNPA (en)
dbp:imageSize
 • 120 (xsd:integer)
dbp:leaderTitle
 • Head (en)
dbp:mapCaption
 • CEUNPA-supported emblem of a UNPA, depicting a hemicycle (en)
dbp:status
 • proposed (en)
dbp:type
 • Proposed Organ of the United Nations (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
schema:sameAs
rdf:type
rdfs:comment
 • تمثل الجمعية البرلمانية للأمم المتحدة مؤسسة يسعى البعض لاقتراح إضافتها إلى مؤسسات الأمم المتحدة على أن يتمكن مواطنو العالم أجمع (ولو في مرحلة لاحقة) من ممارسة حق انتخاب أعضاءها مباشرة. يعود تاريخ المطالبة بتأسيس هذه الجمعية إلى العام 1945، لكنها اكتسب زخماً أكبر في تسعينيات القرن العشرين. وقد لقيت في الآونة الأخيرة دعماً وسط تزايد حمى العولمة، ووسط تنادي جمعيات المواطنة العالمية وأعضاء البرلمانات الوطنية لمجابهة الأثر المتنامي الذي تتركة البيروقراطيات والأجهزة الإدارية الدولية غير المنتخبة. (ar)
 • Eine Parlamentarische Versammlung bei den Vereinten Nationen (kurz UN-Parlament oder Weltparlament, englisch UNPA für United Nations Parliamentary Assembly) soll nach dem Willen vieler Internationaler Organisationen, Internationaler Nichtregierungsorganisationen und internationaler Netzwerke als neues Organ der Vereinten Nationen eingerichtet werden. (de)
 • 国際連合議会会議(こくさいれんごうぎかいかいぎ、United Nations Parliamentary Assembly、UNPA)とは、加盟国の立法者を国際連合へ関与させるための、そして最終的には、世界規模の市民による国際連合議会議員の直接選挙を目指した、国際連合機関を追加・新設する提案・構想である。 現在の国家を単位とし、その利害に左右される意思決定ではなく、各国の市民の意思が直接に国際連合に反映されることを目的とし、世界政府の構想に近い。類似した現存の制度としては欧州議会の欧州議会議員制度が最も近く、欧州評議会の議員会議も当構想の原型にある。 (ja)
 • 유엔 의회 (-議會, United Nations Parliamentary Assembly, UNPA)는 가맹국의 입법자를 유엔에 관여시키기 위한, 그리고 최종적으로는 세계 규모의 시민에 의한 유엔 의회 의원의 직접 선거를 목표로 한, 유엔 체계를 추가·신설하는 제안·구상이다. 현재의 국가를 단위로, 그 이해에 좌우되는 의사결정이 아니고, 각국의 시민의 의사가 직접 유엔에 반영되는 것을 목적으로 해, 세계 정부의 구상에 가깝다. 유사한 현존의 제도로서는 유럽 의회의 제도가 가장 가깝고, 유럽 평의회의 의원 회의도 이 구상의 원형에 있다. (ko)
 • A Assembleia Parlamentar das Nações Unidas (APNU) é uma adição proposta à Estrutura da Organização das Nações Unidas, que poderá permitir eleições directas de membros do parlamento da ONU por cidadãos de todo o mundo. Isto representaria uma mudança de fundo na natureza da ONU, que actualmente reflecte a ordem mundial que existia na altura da sua fundação em 1945, na qual o estado limitado das telecomunicações na maioria dos países, limitava a participação dos cidadãos na diplomacia. (pt)
 • 联合国议会大会(英語:United Nations Parliamentary Assembly,縮寫:UNPA),为聯合國體系建议設立的機構。其構想是主張開放給成员国的國會议员参与,再由全球人民直接选出联合国议会的成员。 這個概想早在1920年代建立国际联盟时就已經產生,1945年二次大战结束后又再度提起,然而冷战拉开序幕后这一想法再度沉寂下去。到了90年代至21世纪,全球贸易的兴盛,世界组织力量的崛起,无一不呼吁着联合国去创建一个议会大会来审查这些活动。2007年,为协调UNPA呼吁者的努力,一场恳请建立联合国议会大会的运动开始了,并在2009年2月赢得了来自全球90多个国家的600多位议会成员的支持。 赞成者已经提出了几种联合国议会大会的实施方案选择:包括颁布新的协议,创建大会为联合国大会的分支机构,并在国际议会联盟或另一个非政府组织之间逐步推广联合国议会大会。部分议案建议按满足联合国成员国的人口和经济实力的不同比例来分配选举票数。创建UNPA运动最初只是提倡赋予UNPA建议权,之后再逐渐增加它在联合国中的权力。反对者提出证据诸如基金筹措问题、选民参选率不高以及联合国非民主成员国等理由,全面否决这一方案。 (zh)
 • Una Assemblea Parlamentària de les Nacions Unides (APNU, en anglès, UNPA) és una proposta d'addició al sistema de les Nacions Unides que donaria major participació i veu als membres del Parlament. La idea va sorgir en la fundació de la Lliga de les Nacions en la dècada de 1920 i de nou després del final de la Segona Guerra Mundial, però va romandre inactiva durant tota la Guerra Freda. La Campanya per a una Assemblea Parlamentària de les Nacions Unides (CEAPNU, en anglès CEUNPA) la va iniciar l'any 2007 Democràcia Sense Fronteres (anteriorment Comitè per a una ONU Demòcrata) per coordinar els esforços a favor de l'APNU, que des del juny de 2017 ha rebut el suport de més de 1.600 membres del Parlament de més de 100 països d'arreu del món. La Comissió de Seguretat Global, Justícia i Governan (ca)
 • Parlamenta Asembleo ĉe la Unuiĝintaj Nacioj, nomata mallonge ankaŭ UN-Parlamento, arabe: الجمعية البرلمانية للأمم المتحدة (transkribo Al-Ǧamʿīyah al-Barlamānīyah lil-ʾUmam al-Muttaḥidah), ĉine 联合国议会大会 Liánhéguó Yìhuì Dàhuì, france Assemblée parlamentaire des Nations Unies, hispane: Asamblea Parlamentaria de las Naciones Unidas, angle: United Nations Parliamentary Assembly kaj ruse Парламентская Ассамблея Организации Объединенных Наций Parlamentskaja Assambleja Organizacii Ob'edinennij Nacij), estas proponita institucio por la sistemo de Unuiĝintaj Nacioj, kiu permesos la partoprenon de parlamentanoj de ĝiaj ŝtatoj membroj, kaj laste, la rektan elektadon de Parlamento de la UN. (eo)
 • La Asamblea Parlamentaria de las Naciones Unidas o Asamblea Popular de las Naciones Unidas (APNU)​ es una institución propuesta para el Sistema de las Naciones Unidas, la cual permitiría la participación de parlamentarios de los países miembros y, en último término, la elección directa de un Parlamento de las Naciones Unidas. (es)
 • Majelis Parlementer Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNPA) adalah usulan organ tambahan untuk Sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memungkinkan partisipasi anggota legislatif negara anggota dan anggota parlemen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) oleh masyarakat dunia. Ide ini diangkat pada rapat pendirian Liga Bangsa-Bangsa tahun 1920-an dan rapat menjelang akhir Perang Dunia II tahun 1945, namun terkubur sepanjang Perang Dingin. Pada tahun 1990-an dan 2000-an, seiring meningkatnya aktivitas perdagangan global dan kekuatan organisasi dunia yang mengaturnya, muncul berbagai usulan pembentukan untuk mengatur aktivitas organisasi tersebut. Campaign for the Establishment of a United Nations Parliamentary Assembly dibentuk tahun 2007 untuk mengoordinasikan aktivitas pro-UNPA. Pada Juli 2013, kampa (in)
 • L’Assemblée Parlementaire des Nations unies (APNU, en anglais : United Nations Parliamentary Assembly ou UNPA) désigne la proposition d’ajouter au système des Nations unies une chambre de représentation qui permettrait une forme de participation des corps législatifs des États membres, et à terme l’élection directe par les citoyens du monde. L’idée avait été évoquée à la Société des Nations dans les années 1920 et à nouveau après la Seconde Guerre mondiale en 1945, mais est restée en sommeil durant la guerre froide. Dans les années 1990 et 2000, le développement du commerce mondial et des organisations internationales qui en assurent la gouvernance ont conduit à des appels en faveur d’une assemblée parlementaire pour assurer le suivi de leurs activités. La campagne internationale pour l’ét (fr)
 • A United Nations Parliamentary Assembly (UNPA) is a proposed addition to the United Nations System that would allow for greater participation and voice for members of parliament. The idea was raised at the founding of the League of Nations in the 1920s and again following the end of World War II in 1945, but remained dormant throughout the Cold War. The Campaign for a United Nations Parliamentary Assembly (CEUNPA) was formed in 2007 by Democracy Without Borders (formerly Committee for a Democratic U.N.) to coordinate pro-UNPA efforts, which as of June 2017 has received the support of over 1,600 members of parliament from over 100 countries worldwide. The Commission on Global Security, Justice and Governance, chaired by former U.S. Secretary of State Madeleine Albright and former Nigerian F (en)
rdfs:label
 • United Nations Parliamentary Assembly (en)
 • الجمعية البرلمانية للأمم المتحدة (ar)
 • Assemblea Parlamentària de les Nacions Unides (ca)
 • Parlamentarische Versammlung bei den Vereinten Nationen (de)
 • Parlamenta Asembleo ĉe la Unuiĝintaj Nacioj (eo)
 • Asamblea Parlamentaria de las Naciones Unidas (es)
 • Assemblée parlementaire des Nations unies (fr)
 • Majelis Parlementer Perserikatan Bangsa-Bangsa (in)
 • 国際連合議会会議 (ja)
 • 유엔 의회 (ko)
 • Assembleia Parlamentar das Nações Unidas (pt)
 • 联合国议会大会 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License