An Entity of Type: Abstraction100002137, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

The study of time perception is a field within psychology, cognitive linguistics and neuroscience that refers to the subjective experience, or sense, of time, which is measured by someone's own perception of the duration of the indefinite and unfolding of events. The perceived time interval between two successive events is referred to as perceived duration. Though directly experiencing or understanding another person's perception of time is not possible, such a perception can be objectively studied and inferred through a number of scientific experiments. Some temporal illusions help to expose the underlying neural mechanisms of time perception.

Property Value
dbo:abstract
 • إدراك الزمن هو حقل من العلوم الفسيولوجية وعلوم الأعصاب. يُعنى بكيفية تقديرنا للزمن، والتي تختلف عن الحواس الأخرى لأنها لا يمكن أن تكون محسوسة مباشرة بل يجب معالجتها في المخ. الإنسان يستطيع أن يشعر بالأوقات القصيرة (ميلي ثانية) وأيضا الأوقات الطويلة. إحساسنا بالوقت يختلف من شخص إلى آخر.هناك أبحاث كثيرة تناولت فروقات هذه الحاسة عند الحيوانات المختلفة. أهم هذه البحوث هو ما قام به كارل إرنست فون باير. هذه الأبحاث انطلقت من مبدأ علم النفس-الفيزيائي والذي قام به جوستاف فخنر. هذا العلم يقارن علاقة الزمن المحسوس مع الزمن الحقيقي. (ar)
 • La percepció del temps és el conjunt de fenòmens mentals associats a la sensació del pas del temps i la seva concepció subjectiva, oposada al temps mesurat objectivament per aparells externs. Tot i que aquesta percepció té una base biològica, lligada al ritme circadiari i a la percepció externa dels canvis dels esdeveniments que poden suposar un perill o una oportunitat per a l'individu, la cultura i les emocions determinen fortament la consideració de la durada d'un període. (ca)
 • Zeitwahrnehmung ist ein unscharfer Sammelbegriff für verstandesmäßige (kognitive) Phänomene wie Zeitgefühl, Zeitbewusstsein, Zeitsinn, Gleichzeitigkeit/Nacheinander, subjektive Zeit und Zeitqualität. (de)
 • La perception du temps désigne la perception subjective que l'on a de l'écoulement du temps. Si nous possédons des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et un nez pour sentir, nous n'avons pas de récepteurs sensoriels dédiés à la perception du temps. Or nous semblons pourtant capables de percevoir l'écoulement du temps. L'étude de la perception du temps se confronte donc à ce qui peut sembler un paradoxe renvoyant à la nature même du temps où se rencontrent les expériences psychologiques, les réflexions philosophiques et les mécanismes fondamentaux du cerveau. La perception temporelle a fait l'objet de nombreux travaux depuis les premières études psychophysiques au XIXe siècle jusqu'aux explorations en imagerie cérébrale les plus récentes. Les expérimentateurs se sont attelés à distinguer différents types de phénomènes qui relèvent tous de la perception du temps : * la perception des durées ; * la perception et la production de rythmes ; * la perception de l'ordre temporel et de la simultanéité. La question reste posée de savoir si ces différents domaines de la perception temporelle procèdent des mêmes mécanismes ou non, en particulier d'autres distinctions ont été introduites sur la base de l'échelle de temps considérée. Ainsi selon le psychologue français Paul Fraisse, il convient de distinguer la perception temporelle (pour des durées relativement brèves jusqu'à quelques secondes) de l'estimation temporelle qui désigne notre capacité à appréhender des durées longues (supérieures à plusieurs secondes jusqu'à des heures ou davantage). (fr)
 • 時間知覚(じかんちかく, Time perception)は、現象が持続しているという意識、およびその持続の長短や減少の時間的前後関係などの意識を言う。いわゆる心理的現在も一瞬間ではなく、ある幅を持っているが、われわれはそれをひとつのまとまりとして感ずる。その範囲は一般に5–6秒くらいまでである。また時間的に隔たった2個の印象としてつかまれる最小時間は視覚では0.043秒、聴覚で0.002–0.016秒、触覚で0.027秒といわれ、それ以下ではひとつに融合する。1秒前後の短い時間を与え、これと同長と思われる時間を再生あるいは評価させるとき、それがほぼ正確にできるのは約0.7秒の長さの時間で、これを無記時間という。 時間知覚はまた刺激条件によって変化する。また2つの刺激で区切られた時間の知覚は、ある範囲内で、その刺激が担う空間感覚の長短によって、長くまたは短く変化する。長い時間の評価は主として環境に対する自己の状態に依存し、自己領域の緊張度が多少とも普通以上に強まるとき長く感じられ、これと逆の場合には短く評価される傾向がある。しかし過去の回想においては、経験内容の変化の有無によって時間の長短の感じが規定される様になる。 (ja)
 • La percezione del tempo è un campo di studio della psicologia, della linguistica cognitiva e delle neuroscienze dedita all'analisi dell'esperienza soggettiva o del senso del tempo, che viene misurato basandosi sulla percezione della durata indeterminata e il dispiegarsi degli eventi di qualcuno. L'intervallo di tempo percepito tra due eventi successivi viene definito durata percepita. Sebbene non sia possibile sperimentare o comprendere direttamente la percezione del tempo di un'altra persona, tale percezione può essere studiata oggettivamente e inferita attraverso una serie di esperimenti scientifici. Alcune illusioni temporali aiutano ad esporre i meccanismi neurali sottostanti la percezione del tempo. (it)
 • Tijdsperceptie is een begrip uit de psychologie dat betrekking heeft op de manier waarop mensen tijd waarnemen. (nl)
 • Percepcja czasu jest przedmiotem badań w psychologii i neurobiologii. Upływ czasu nie może być postrzegany wprost, tak jak bodźce zmysłowe, lecz musi być rekonstruowany przez mózg. Człowiek może przetwarzać interwały czasowe od milisekund do wielu lat. Psychologia traktuje zagadnienie percepcji czasu w dwojaki sposób. Możemy mówić o tak zwanym czasie psychologicznym, czyli subiektywnych odczuciach związanych z upływem czasu. Rozważa się tutaj zagadnienia związane z oceną własnej przeszłości, czy z odczuciami na temat przyszłości. Jest to nurt rozwijany przez psychologię humanistyczną, egzystencjalną i poznawczą. Drugim podejściem do tematyki czasu w psychologii są próby zobiektywizowania zagadnienia postrzegania czasu przez jednostkę. Wprowadza się tutaj obiektywne miary zdolności i adekwatności postrzegania czasu. Tutaj ponownie można wprowadzić podział na dwie grupy badań. Pierwsza będzie zawierała projekty skupiające się na dłuższych odcinkach czasu i do niej należą między innymi badania rytmów dobowych ludzi i zwierząt. Drugą grupę stanowią natomiast badania dotyczące krótkich czasów trwania wydarzenia – rzędu sekund lub minut. W tym nurcie badań percepcję czasu określa się często jako estymację czasu – ang. time estimation. Również i wewnątrz tego nurtu wprowadzić możemy podział na badania i . Pierwsze dotyczą sytuacji, gdy pomiarowi podlega dokładność określania ram czasowych zdarzeń, podczas których trwania osoba badana nie była świadoma, że czas jest istotnym składnikiem sytuacji. Jeżeli na przystanku autobusowym będziemy zapytani o czas, jaki upłynął od odjazdu ostatniego autobusu o danym numerze, to o ile nie posiadamy dokładnych danych, będziemy musieli chwilę zastanowić się zanim podamy przybliżony i zazwyczaj niedokładny czas. Z badaniami prospektywnymi mamy do czynienia wtedy gdy osoba badana została uprzedzona w instrukcji, że właśnie o czas trwania będzie za chwilę pytana. Jeżeli na przystanku autobusowym ktoś pyta nas, jak dawno odjechał dany autobus, uruchamiamy zdolności związane z retrospektywną oceną czasu. Jeżeli natomiast zostaniemy poproszeni o zwrócenie uwagi na to, kto z naszych współpracowników najdłużej wykonuje daną czynność, uruchomimy mechanizmy prospektywne. (pl)
 • The study of time perception is a field within psychology, cognitive linguistics and neuroscience that refers to the subjective experience, or sense, of time, which is measured by someone's own perception of the duration of the indefinite and unfolding of events. The perceived time interval between two successive events is referred to as perceived duration. Though directly experiencing or understanding another person's perception of time is not possible, such a perception can be objectively studied and inferred through a number of scientific experiments. Some temporal illusions help to expose the underlying neural mechanisms of time perception. Pioneering work, emphasizing species-specific differences, was conducted by Karl Ernst von Baer. (en)
 • Percepção temporal é um campo de estudo dentro da psicologia e da neurociência que se refere à uma experiência subjetiva da vida, o tempo, que pode ser medido por alguém a partir da própria percepção da duração do desenrolar dos acontecimentos. A percepção de tempo de uma outra pessoa não pode ser diretamente medida ou compreendida, mas pode ser objetivamente estudada e inferida através de uma série de experimentos científicos. A percepção do tempo é uma construção do cérebro que é manipulável e pode ser distorcida em determinadas circunstâncias. Estas ilusões temporais ajudam a expor mecanismos neurais subjacentes da percepção do tempo. (pt)
 • Восприятие времени — субъективное отражение скорости, темпа, ритма и последовательности явлений действительности. (ru)
 • 時間知覺是心理學、認知語言學和神经科学中的一個重要概念,也稱為時間感。它指人在不使用任何計時工具的情況下,對客觀現象的延續性和順序性的感知。這種感知來源於內部或者外部,外部感知可來源於晝夜長短、節氣、太陽高度等等。內部感知可來源於我們的心跳、呼吸等等。在實驗心理學中,有“複製刺激”的實驗。即給被試一個刺激,燈光或是聲音,刺激出現的時間不等,被試接受刺激後,以被試所感覺的刺激出現時間複製這個刺激。實驗證明,被試在刺激出現3秒的情況下複製比較準確。 两个事件之间的时间感知被称为感觉时间。其他人的感觉时间是无法被主观感受的,但是可以使用一系列科学实验客观地研究它。时间知觉是一种大脑的构造。在不同情况下它可以被影响或者改变。这样的时间错感可以帮助研究时间知觉下的神经原理。 (zh)
 • Сприйняття часу є предметом дослідження психології та нейронауки. Суб'єктивна оцінка людиною інтервалів часу варіюється в широких межах: так час, проведений стоянням у черзі сприймається довшим ніж проведений за цікавою і новою діяльністю. У сприйнятті часу виділяють темпоральні (часові) ілюзії, як-от ефект зупиненої стрілки годинника. Сприйняття часу вивчається експериментально, через дослідження нейронних механізмів роботи мозку, а також є предметом філософських спекуляцій. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 6069126 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 101239 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1019804091 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • إدراك الزمن هو حقل من العلوم الفسيولوجية وعلوم الأعصاب. يُعنى بكيفية تقديرنا للزمن، والتي تختلف عن الحواس الأخرى لأنها لا يمكن أن تكون محسوسة مباشرة بل يجب معالجتها في المخ. الإنسان يستطيع أن يشعر بالأوقات القصيرة (ميلي ثانية) وأيضا الأوقات الطويلة. إحساسنا بالوقت يختلف من شخص إلى آخر.هناك أبحاث كثيرة تناولت فروقات هذه الحاسة عند الحيوانات المختلفة. أهم هذه البحوث هو ما قام به كارل إرنست فون باير. هذه الأبحاث انطلقت من مبدأ علم النفس-الفيزيائي والذي قام به جوستاف فخنر. هذا العلم يقارن علاقة الزمن المحسوس مع الزمن الحقيقي. (ar)
 • La percepció del temps és el conjunt de fenòmens mentals associats a la sensació del pas del temps i la seva concepció subjectiva, oposada al temps mesurat objectivament per aparells externs. Tot i que aquesta percepció té una base biològica, lligada al ritme circadiari i a la percepció externa dels canvis dels esdeveniments que poden suposar un perill o una oportunitat per a l'individu, la cultura i les emocions determinen fortament la consideració de la durada d'un període. (ca)
 • Zeitwahrnehmung ist ein unscharfer Sammelbegriff für verstandesmäßige (kognitive) Phänomene wie Zeitgefühl, Zeitbewusstsein, Zeitsinn, Gleichzeitigkeit/Nacheinander, subjektive Zeit und Zeitqualität. (de)
 • 時間知覚(じかんちかく, Time perception)は、現象が持続しているという意識、およびその持続の長短や減少の時間的前後関係などの意識を言う。いわゆる心理的現在も一瞬間ではなく、ある幅を持っているが、われわれはそれをひとつのまとまりとして感ずる。その範囲は一般に5–6秒くらいまでである。また時間的に隔たった2個の印象としてつかまれる最小時間は視覚では0.043秒、聴覚で0.002–0.016秒、触覚で0.027秒といわれ、それ以下ではひとつに融合する。1秒前後の短い時間を与え、これと同長と思われる時間を再生あるいは評価させるとき、それがほぼ正確にできるのは約0.7秒の長さの時間で、これを無記時間という。 時間知覚はまた刺激条件によって変化する。また2つの刺激で区切られた時間の知覚は、ある範囲内で、その刺激が担う空間感覚の長短によって、長くまたは短く変化する。長い時間の評価は主として環境に対する自己の状態に依存し、自己領域の緊張度が多少とも普通以上に強まるとき長く感じられ、これと逆の場合には短く評価される傾向がある。しかし過去の回想においては、経験内容の変化の有無によって時間の長短の感じが規定される様になる。 (ja)
 • La percezione del tempo è un campo di studio della psicologia, della linguistica cognitiva e delle neuroscienze dedita all'analisi dell'esperienza soggettiva o del senso del tempo, che viene misurato basandosi sulla percezione della durata indeterminata e il dispiegarsi degli eventi di qualcuno. L'intervallo di tempo percepito tra due eventi successivi viene definito durata percepita. Sebbene non sia possibile sperimentare o comprendere direttamente la percezione del tempo di un'altra persona, tale percezione può essere studiata oggettivamente e inferita attraverso una serie di esperimenti scientifici. Alcune illusioni temporali aiutano ad esporre i meccanismi neurali sottostanti la percezione del tempo. (it)
 • Tijdsperceptie is een begrip uit de psychologie dat betrekking heeft op de manier waarop mensen tijd waarnemen. (nl)
 • Percepção temporal é um campo de estudo dentro da psicologia e da neurociência que se refere à uma experiência subjetiva da vida, o tempo, que pode ser medido por alguém a partir da própria percepção da duração do desenrolar dos acontecimentos. A percepção de tempo de uma outra pessoa não pode ser diretamente medida ou compreendida, mas pode ser objetivamente estudada e inferida através de uma série de experimentos científicos. A percepção do tempo é uma construção do cérebro que é manipulável e pode ser distorcida em determinadas circunstâncias. Estas ilusões temporais ajudam a expor mecanismos neurais subjacentes da percepção do tempo. (pt)
 • Восприятие времени — субъективное отражение скорости, темпа, ритма и последовательности явлений действительности. (ru)
 • 時間知覺是心理學、認知語言學和神经科学中的一個重要概念,也稱為時間感。它指人在不使用任何計時工具的情況下,對客觀現象的延續性和順序性的感知。這種感知來源於內部或者外部,外部感知可來源於晝夜長短、節氣、太陽高度等等。內部感知可來源於我們的心跳、呼吸等等。在實驗心理學中,有“複製刺激”的實驗。即給被試一個刺激,燈光或是聲音,刺激出現的時間不等,被試接受刺激後,以被試所感覺的刺激出現時間複製這個刺激。實驗證明,被試在刺激出現3秒的情況下複製比較準確。 两个事件之间的时间感知被称为感觉时间。其他人的感觉时间是无法被主观感受的,但是可以使用一系列科学实验客观地研究它。时间知觉是一种大脑的构造。在不同情况下它可以被影响或者改变。这样的时间错感可以帮助研究时间知觉下的神经原理。 (zh)
 • Сприйняття часу є предметом дослідження психології та нейронауки. Суб'єктивна оцінка людиною інтервалів часу варіюється в широких межах: так час, проведений стоянням у черзі сприймається довшим ніж проведений за цікавою і новою діяльністю. У сприйнятті часу виділяють темпоральні (часові) ілюзії, як-от ефект зупиненої стрілки годинника. Сприйняття часу вивчається експериментально, через дослідження нейронних механізмів роботи мозку, а також є предметом філософських спекуляцій. (uk)
 • La perception du temps désigne la perception subjective que l'on a de l'écoulement du temps. Si nous possédons des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et un nez pour sentir, nous n'avons pas de récepteurs sensoriels dédiés à la perception du temps. Or nous semblons pourtant capables de percevoir l'écoulement du temps. L'étude de la perception du temps se confronte donc à ce qui peut sembler un paradoxe renvoyant à la nature même du temps où se rencontrent les expériences psychologiques, les réflexions philosophiques et les mécanismes fondamentaux du cerveau. (fr)
 • The study of time perception is a field within psychology, cognitive linguistics and neuroscience that refers to the subjective experience, or sense, of time, which is measured by someone's own perception of the duration of the indefinite and unfolding of events. The perceived time interval between two successive events is referred to as perceived duration. Though directly experiencing or understanding another person's perception of time is not possible, such a perception can be objectively studied and inferred through a number of scientific experiments. Some temporal illusions help to expose the underlying neural mechanisms of time perception. (en)
 • Percepcja czasu jest przedmiotem badań w psychologii i neurobiologii. Upływ czasu nie może być postrzegany wprost, tak jak bodźce zmysłowe, lecz musi być rekonstruowany przez mózg. Człowiek może przetwarzać interwały czasowe od milisekund do wielu lat. Jeżeli na przystanku autobusowym ktoś pyta nas, jak dawno odjechał dany autobus, uruchamiamy zdolności związane z retrospektywną oceną czasu. Jeżeli natomiast zostaniemy poproszeni o zwrócenie uwagi na to, kto z naszych współpracowników najdłużej wykonuje daną czynność, uruchomimy mechanizmy prospektywne. (pl)
rdfs:label
 • إدراك الزمن (ar)
 • Percepció del temps (ca)
 • Zeitwahrnehmung (de)
 • Time perception (en)
 • Perception du temps (fr)
 • Percezione del tempo (it)
 • 時間知覚 (ja)
 • 시간 지각 (ko)
 • Tijdsperceptie (nl)
 • Percepcja czasu (pl)
 • Percepção temporal (pt)
 • Восприятие времени (ru)
 • Сприйняття часу (uk)
 • 時間知覺 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:knownFor of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:notableIdea of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License