In law, receivership is a situation in which an institution or enterprise is held by a receiver—a person "placed in the custodial responsibility for the property of others, including tangible and intangible assets and rights"—especially in cases where a company cannot meet its financial obligations and is said to be insolvent. The receivership remedy is an equitable remedy that emerged in the English chancery courts, where receivers were appointed to protect real property. Receiverships are also a remedy of last resort in litigation involving the conduct of executive agencies that fail to comply with constitutional or statutory obligations to populations that rely on those agencies for their basic human rights.

Property Value
dbo:abstract
 • Suspensió de pagaments (en anglès: receivership) és la situació concursal en la qual un comerciant o una societat mercantil es troba quan no poden pagar la totalitat dels deutes que té amb els seus creditors per falta de líquid, o diners en efectiu. És un procediment que té per objecte arribar a un acord entre el deutor i els creditors, sota supervisió judicial, sobre la manera que es pagarà. La diferència amb la fallida està que en aquest cas el deutor té suficients actius per a plantar cara als seus deutes, però els seus actius no són prou líquids. Per exemple, pot tenir immobles o per un valor superior als seus deutes, però no pot pagar aquests deutes vençuts en el moment. Per això també es diu que la suspensió de pagaments és una situació concursal temporal, mentre que la fallida és definitiva. (ca)
 • Oni nomas kiel Pagĉesigo, Nesolventeco aŭ Paghaltigo (en angla debt moratorium), la ekonomian kaj juran situacion de persono, familio, entrepreno aŭ komerca societo kiam tiu ne povas pagi la totalon de siaj ŝuldoj ĉu siaj pruntistoj pro manko de kontanta mono. Estas proceduro kiu celas alveni al interkonsento inter la ŝuldanto kaj la ŝuldatoj, sub jura superrigardo, pri la maniero per kiu oni pagos. La diferenco kun la bankroto troviĝas je tio ke ĉe la Pagĉesigo, la ŝuldanto povas posedi sufiĉan havaĵon por respondeci antaŭ ŝuldoj, sed la tuj disponebla mono ne estas sufiĉa. Ekzemple, tiu povas posedi nemoveblaĵojn aŭ fiksan havaĵon de valoro supera al ties ŝuldoj, sed tiu ne povas pagi ilin je la antaŭvidita limdato. Pro tio oni diras ankaŭ, ke la Pagĉesigo estas provizora situacio, dum la bankroto estas definitiva. La sekvota proceduro varias depende de la landoj. (eo)
 • In law, receivership is a situation in which an institution or enterprise is held by a receiver—a person "placed in the custodial responsibility for the property of others, including tangible and intangible assets and rights"—especially in cases where a company cannot meet its financial obligations and is said to be insolvent. The receivership remedy is an equitable remedy that emerged in the English chancery courts, where receivers were appointed to protect real property. Receiverships are also a remedy of last resort in litigation involving the conduct of executive agencies that fail to comply with constitutional or statutory obligations to populations that rely on those agencies for their basic human rights. Receiverships can be broadly divided into two types: * Those related to insolvency or enforcement of a security interest. * Those where either * A person is Incapable of managing their affairs and so the court appoints a receiver to manage the property on their behalf—for example a receiver appointed by a Court of Protection under mental health legislation (in some jurisdictions, called conservatorship). * The government seizes control of property due to breaches of law or regulation. Receiverships relating to insolvency are subdivided into two further categories: administrative receivership, where the receiver is appointed wide management powers over all or most of the property of a business, and other receiverships (sometimes misleadingly called fixed charge receiverships) where the receiver has limited control over specific property, with no broader powers beyond managing or selling the individual asset. Receivers are appointed in different ways: * Government regulator appointed * Privately appointed * Court-appointed The receiver's powers "flow from the document(s) underlying his appointment"—i.e., a statute, financing agreement, or court order. (en)
 • Se denomina suspensión de pagos, insolvencia o cesación de pagos​ (en inglés debt moratorium), a la situación concursal en la cual se encuentra una persona, o una familia, o una empresa, o una sociedad mercantil, cuando no puede pagar la totalidad de las deudas que tiene con sus acreedores por falta de liquidez o dinero en efectivo. Es un procedimiento que tiene por objeto llegar a un acuerdo entre el deudor y los acreedores, bajo supervisión judicial, sobre el modo en que se pagará. La diferencia con la quiebra se encuentra en que en la suspensión, el deudor tiene suficientes activos para hacer frente a sus deudas, pero sus activos no son lo suficientemente líquidos. Por ejemplo, puede tener inmuebles o activos fijos por un valor superior a sus deudas, pero no puede pagar esas deudas vencidas en el momento. Por eso también se dice que la suspensión de pagos es una situación concursal temporal, mientras que la quiebra es definitiva. (es)
 • Ordainketen etenaldia edo ordainketa-etendura aktiboa pasiboa baino handiagoa izan arren, likidezia falta zaiolako bere betebeharrei garaiz erantzun ezin dien enpresaren egoera da. Ordainketen etenaldia aldi baterakoa da, iraunkorra denean porrota delako. (eu)
 • La liquidazione coatta amministrativa è una procedura concorsuale prevista dalla legge italiana che si applica ad alcuni enti e categorie d'impresa predeterminate dalla legge. Ha le sue fonti regolamentari in parte nella legge fallimentare italiana e, in parte, nelle leggi speciali. (it)
 • 管財人(かんざいにん)とは、民事再生法又は会社更生法に基づき、更生会社又は再生債務者(法人に限る)の業務及び財産を管理するために裁判所により選任される者。 民事再生法では、管財人は特に必要がある場合にのみ選任される。 破産管財人や金融整理管財人、諸外国の倒産手続で類似の機能を有する者(例:英国法のliquidationにおけるtrustee)を指すこともある。 (ja)
 • Syndyk – pod rządami starych regulacji prawnych – osoba zarządzająca majątkiem przedsiębiorcy postawionego w stan upadłości oraz dokonująca podziału funduszy między wierzycieli zgodnie z zasadami prawa upadłościowego i naprawczego. Była to funkcja likwidatora majątku w postępowaniu upadłościowym z opcją likwidacyjną. W aktualnym stanie prawnym do pełnienia funkcji syndyka może zostać wyznaczona jedynie osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i licencję doradcy restrukturyzacyjnego wydawaną na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 242), albo spółka handlowa, której wspólnicy ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem albo członkowie zarządu reprezentujący spółkę posiadają taką licencję. Doradca restrukturyzacyjny jest specjalistą zarządzania kryzysowego, menadżerem rewitalizacji podmiotu w kłopotach finansowych i wolnym zawodem. Jedynie w ostateczności syndyk na zlecenie sądu przeprowadza likwidację podmiotu gospodarczego - którego kondycja finansowa i operacyjna wyklucza jakąkolwiek restrukturyzację. W trakcie postępowania upadłościowego syndyk traktowany jest jako kierownik jednostki, w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości. Z uwagi na status prawny syndyk jest tzw. zastępcą pośrednim czyli dokonuje czynności prawnych we własnym imieniu, ale na rachunek upadłego, tj. ze skutkiem prawnym dla niego. Posiadanie wykształcenia prawniczego nie jest konieczną przesłanką uzyskania licencji (wcześniej analogiczna sytuacja miała miejsce w przypadku zawodu komornika). Po wejściu w życie ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (wcześniejsza nazwa: o licencji syndyka (Dz.U. z 2016 r. poz. 883)) zawód doradcy restrukturyzacyjnego stał się zawodem regulowanym i został zaliczony do katalogu wolnych zawodów, wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Syndyk-likwidator (w rozumieniu funkcji a nie zawodu) powoływany jest w przypadku ogłoszenia upadłości. W przypadku otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego powołuje się nadzorcę sądowego - w przypadku pozostawienia zarządu majątkiem dłużnikowi lub zarządcę - w przypadku zabezpieczenia postępowania poprzez odebranie dłużnikowi zarządu nad majątkiem. Zarządcę przymusowego powołuje się również w przypadku egzekucji z przedsiębiorstw lub gospodarstw rolnych według przepisów kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji sądowej. W dawnej Polsce syndyk był urzędnikiem miejskim. (pl)
 • Внешнее управление — это процедура в деле о банкротстве, применяемая к должнику в целях восстановления его платежеспособности с передачей полномочий по управлению должником внешнему управляющему. Помимо внешнего управления имуществом должника, указанным законом предусматривалась процедура санации. Процедура санации предполагала оказание финансовой помощи предприятию-должнику. С момента введения внешнего управления всегда отстраняется от должности руководитель должника — юридического лица. При этом управление делами должника возлагается на внешнего управляющего. Для обеспечения внешнему управляющему возможности приступить к реальному исполнению возложенных на него обязанностей по управлению делами должника, на органы управления должника возлагается обязанность в течение трех дней передать управляющему бухгалтерскую и иную документацию юридического лица, печати и штампы, материальные и иные ценности. Внешний управляющий назначается арбитражным судом одновременно с введением внешнего управления. (ru)
 • Тимчасова адміністрація (англ. Temporary Administration (Receivership)) — процедура, що застосовується Національним банком до банків при здійсненні банківського нагляду за особливих обставин, передбачених законодавством. Рішення про призначення тимчасової адміністрації приймає Правління Національного банку. Тимчасова адміністрація приступає до виконання своїх обов'язків негайно після прийняття рішення про її призначення. (uk)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 660248 (xsd:integer)
dbo:wikiPageInterLanguageLink
dbo:wikiPageLength
 • 17184 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 985927932 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:isPartOf
dct:subject
rdfs:comment
 • Ordainketen etenaldia edo ordainketa-etendura aktiboa pasiboa baino handiagoa izan arren, likidezia falta zaiolako bere betebeharrei garaiz erantzun ezin dien enpresaren egoera da. Ordainketen etenaldia aldi baterakoa da, iraunkorra denean porrota delako. (eu)
 • La liquidazione coatta amministrativa è una procedura concorsuale prevista dalla legge italiana che si applica ad alcuni enti e categorie d'impresa predeterminate dalla legge. Ha le sue fonti regolamentari in parte nella legge fallimentare italiana e, in parte, nelle leggi speciali. (it)
 • 管財人(かんざいにん)とは、民事再生法又は会社更生法に基づき、更生会社又は再生債務者(法人に限る)の業務及び財産を管理するために裁判所により選任される者。 民事再生法では、管財人は特に必要がある場合にのみ選任される。 破産管財人や金融整理管財人、諸外国の倒産手続で類似の機能を有する者(例:英国法のliquidationにおけるtrustee)を指すこともある。 (ja)
 • Тимчасова адміністрація (англ. Temporary Administration (Receivership)) — процедура, що застосовується Національним банком до банків при здійсненні банківського нагляду за особливих обставин, передбачених законодавством. Рішення про призначення тимчасової адміністрації приймає Правління Національного банку. Тимчасова адміністрація приступає до виконання своїх обов'язків негайно після прийняття рішення про її призначення. (uk)
 • Suspensió de pagaments (en anglès: receivership) és la situació concursal en la qual un comerciant o una societat mercantil es troba quan no poden pagar la totalitat dels deutes que té amb els seus creditors per falta de líquid, o diners en efectiu. (ca)
 • In law, receivership is a situation in which an institution or enterprise is held by a receiver—a person "placed in the custodial responsibility for the property of others, including tangible and intangible assets and rights"—especially in cases where a company cannot meet its financial obligations and is said to be insolvent. The receivership remedy is an equitable remedy that emerged in the English chancery courts, where receivers were appointed to protect real property. Receiverships are also a remedy of last resort in litigation involving the conduct of executive agencies that fail to comply with constitutional or statutory obligations to populations that rely on those agencies for their basic human rights. (en)
 • Oni nomas kiel Pagĉesigo, Nesolventeco aŭ Paghaltigo (en angla debt moratorium), la ekonomian kaj juran situacion de persono, familio, entrepreno aŭ komerca societo kiam tiu ne povas pagi la totalon de siaj ŝuldoj ĉu siaj pruntistoj pro manko de kontanta mono. Estas proceduro kiu celas alveni al interkonsento inter la ŝuldanto kaj la ŝuldatoj, sub jura superrigardo, pri la maniero per kiu oni pagos. La sekvota proceduro varias depende de la landoj. (eo)
 • Se denomina suspensión de pagos, insolvencia o cesación de pagos​ (en inglés debt moratorium), a la situación concursal en la cual se encuentra una persona, o una familia, o una empresa, o una sociedad mercantil, cuando no puede pagar la totalidad de las deudas que tiene con sus acreedores por falta de liquidez o dinero en efectivo. Es un procedimiento que tiene por objeto llegar a un acuerdo entre el deudor y los acreedores, bajo supervisión judicial, sobre el modo en que se pagará. (es)
 • Syndyk – pod rządami starych regulacji prawnych – osoba zarządzająca majątkiem przedsiębiorcy postawionego w stan upadłości oraz dokonująca podziału funduszy między wierzycieli zgodnie z zasadami prawa upadłościowego i naprawczego. Była to funkcja likwidatora majątku w postępowaniu upadłościowym z opcją likwidacyjną. Jedynie w ostateczności syndyk na zlecenie sądu przeprowadza likwidację podmiotu gospodarczego - którego kondycja finansowa i operacyjna wyklucza jakąkolwiek restrukturyzację. W dawnej Polsce syndyk był urzędnikiem miejskim. (pl)
 • Внешнее управление — это процедура в деле о банкротстве, применяемая к должнику в целях восстановления его платежеспособности с передачей полномочий по управлению должником внешнему управляющему. Помимо внешнего управления имуществом должника, указанным законом предусматривалась процедура санации. Процедура санации предполагала оказание финансовой помощи предприятию-должнику. С момента введения внешнего управления всегда отстраняется от должности руководитель должника — юридического лица. При этом управление делами должника возлагается на внешнего управляющего. (ru)
rdfs:label
 • Suspensió de pagaments (ca)
 • Pagĉesigo (eo)
 • Suspensión de pagos (es)
 • Receivership (en)
 • Ordainketen etenaldi (eu)
 • 管財人 (ja)
 • Liquidazione coatta amministrativa (it)
 • Syndyk (pl)
 • Внешнее управление (ru)
 • Тимчасова адміністрація (банківська діяльність) (uk)
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:service of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:fate of
is foaf:primaryTopic of