About: Opinion poll

An Entity of Type: organisation, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

An opinion poll, often simply referred to as a survey or a poll (although strictly a poll is an actual election) is a human research survey of public opinion from a particular sample. Opinion polls are usually designed to represent the opinions of a population by conducting a series of questions and then extrapolating generalities in ratio or within confidence intervals. A person who conducts polls is referred to as a pollster.

Property Value
dbo:abstract
 • Průzkum veřejného mínění je druh sociologického výzkumu, jehož cílem je zjistit rozložení určitých názorů v populaci či konkrétní části společnosti. Průzkumy veřejného mínění se pravidelně provádějí a publikují v mnoha zemích. Zaznamenávají nejen míru podpory politických stran a kandidátů, ale mapují také širokou škálu názorů veřejnosti na sociální a politické otázky. Výstupy výzkumů jsou často publikovány v tisku, on-line a elektronických médiích. Veřejná diskuse o průzkumech veřejného mínění nebývá vždy dostatečně informovaná. Předvolební kampaně jsou často plné střetů, názorů a emocí. Tak se často stává, že terčem útoku se stane i kvalitně provedený výzkum, který se opírá o vědecky pojatá pravidla vedení výzkumu veřejného mínění. Výklad výsledků výzkumu nelze totiž zúžit na jakési číslo, na jehož základě se spolehlivě predikují výsledky voleb, které se budou konat třeba za několik měsíců. Výzkum (pokud to není tzv. exit poll) lze spíše chápat jako snímek názorů občanů v okamžiku dotazování. Několik takových výzkumných snímků pak může být užitečných pro demokratickou debatu o trendech ve voličských názorech a chování. V České republice se výzkumem veřejného mínění zabývají různé soukromé i veřejnoprávní subjekty. Při interpretaci zjištění výzkumného šetření je třeba si mimo jiné uvědomit kdo a proč daný výzkum financuje a zadává. Může se jednat o veřejnoprávní subjekt, který realizuje šetření pro vědecké potřeby, případně takové šetření stát financuje v rámci podpory celospolečenské debaty o uspořádání společnosti. Zadavatelem výzkumu mohou být média, případně jsou výzkumy realizovány politickým uskupením jako podpora strategického rozhodování. Některé výzkumné agentury realizují výzkumy se smíšeným obchodním modelem, například realizují sběr dat pro akademické účely a zároveň závěry výzkumného šetření nabízí mediálním domům. V České republice se veřejně publikovanými výzkumy veřejného mínění pravidelně zabývá například Centrum pro výzkum veřejného mínění, agentury Median, a STEM. Provádí se tím způsobem, že vyškolený pracovník agentury (tzv. tazatel) předloží vybraným lidem (tzv. respondentům) otázku a nabídne možnosti odpovědi (většinou jsou to: ano – spíše ano – ne – spíše ne – nevím). Spolehlivost průzkumu závisí na výběru respondentů, to je buď zcela náhodně (někdy i zastavováním lidí na ulici – tzv. bleskový průzkum), nebo tak, aby rozložení některých vlastností respondentů (např. věk, vzdělání, náboženství, bydliště apod.) v jejich počtu odpovídalo rozložení těchto vlastností v populaci. Respondentů obvykle bývá kolem tisíce, u bleskových průzkumů, které jsou méně spolehlivé, i kolem tří set. Méně fundovanou formou průzkumu veřejného mínění, kterou užívají a obvykle si i samy vytváří většinou média, kde není kladen takový důraz na výběr respondentů, je anketa. Výzkumy veřejného mínění jsou poměrně hojně sledované zvláště před volbami. Někteří mediální teoretici a sociologové v čele s Paulem Felixem Lazarsfeldem ale tvrdí, že zveřejňování průzkumů může ovlivnit část nesebevědomých voličů. (cs)
 • Un sondeig d'opinió és una mesura estadística presa a partir d'enquestes destinada a conèixer l'opinió pública. Aquests mesuraments es realitzen per mitjà de mostratges que, normalment, estan dissenyats amb l'objectiu de representar les opinions de la població a partir d'una sèrie de preguntes. Un cop feta l'enquesta, s'extrapolen generalitats en proporció o dins d'un interval de confiança. (ca)
 • استطلاع الرأي (بالإنجليزية: Opinion poll)‏ هو استقصاء لرأي عام لعينة ما. استطلاعات الرأي تصمم لعرض آراء مجموعة من خلال إجراء سلسلة من الأسئلة ومن ثم استقراء العموميات في نسبة أو خلال نطاق الثقة. (ar)
 • Die Meinungsforschung (auch: Demoskopie (altgriechisch δῆμος démos „Volk“, σκοπείν skopeín „spähen“) oder Umfrageforschung) dient der Ermittlung der Öffentlichen Meinung, das heißt von Einsichten, Einstellungen, Stimmungen oder Wünschen der Bevölkerung. Sie stellt das Gegenstück zur Ökoskopie oder ökoskopischen Marktforschung dar, die mit Hilfe empirischer Verfahren objektive Befunde (Umsätze, Preisentwicklungen, Käuferstrukturen usw.) ermittelt. Für die Meinungsforschung werden durch Befragungen auf der Basis eines repräsentativen Querschnitts der zu untersuchenden Grundgesamtheit Primärdaten gesammelt und anschließend interpretiert. Die Befragung kann entweder persönlich, telefonisch, schriftlich oder durch einen Online-Fragebogen erfolgen. In der Meinungsforschung kann es sowohl um einmalige Erhebungen (Querschnittstudien) als auch um Langzeituntersuchungen (Längsschnittstudien) gehen. Langzeituntersuchungen können entweder in Form wiederholter Befragungen unterschiedlicher Stichproben (Trendstudie) oder in Form von Panel-Untersuchungen (personenidentische Mehrfachbefragung) angelegt sein, bei denen über einen Zeitraum von oft mehreren Jahren dieselben Personen wiederholt befragt werden. (de)
 • Δημοσκόπηση είναι η ποσοτική για την αποτύπωση και τη διερεύνηση των διαθέσεων, γνωμών ή συμπεριφορών του πληθυσμού ή ομάδων πληθυσμού μέσω επιλεγμένων, γραπτών ή προφορικών, ερωτημάτων. Διενεργείται από εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο υποβάλλει τα ερωτήματα σε επιλεγμένο δείγμα ανθρώπων με σκοπό την καταγραφή των απαντήσεών τους, τη στατιστική τους επεξεργασία και την εξαγωγή συμπερασμάτων. Εναλλακτικά ονομάζεται και «γκάλοπ», από τον (George Gallup), ιδρυτή του Αμερικανικού Ιδρύματος Κοινής Γνώμης (American Institute of Public Opinion, μετέπειτα The Gallup Organization), ενός πολύ γνωστού ειδικού στα θέματα των δημοσκοπήσεων. Οι κατηγορίες των δημοσκοπήσεων που διενεργούνται είναι δύο. Η πρώτη περιλαμβάνει τις δημόσιες δημοσκοπήσεις (public opinion polls) για τη διερεύνηση των απόψεων της για τα ζητήματα της επικαιρότητας και τον προσδιορισμό της πρόθεσης ψήφου των πολιτών. Διεξάγονται εκ μέρους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τις ιδιωτικές δημοσκοπήσεις (private opinion polls) που αφορούν σε ιδιώτες, κόμματα, επιχειρήσεις, διαφημιστικές εταιρείες (έρευνες αγοράς) κτλ., και οι οποίες συνήθως δε δημοσιεύονται. Τα τελευταία χρόνια, οι ιδιωτικές δημοσκοπήσεις κομμάτων βρίσκονται σε ιδιαίτερη άνθιση, ειδικά στην Αμερική. (el)
 • Demoskopio (malnovgreke démos „popolo“, skopeín „skolti“, "atente rigardi") aŭ opini-sondado estas metodo por ekkoni la opinion, t.e. la sintenojn, dezirojn, timojn, etoson, de aŭ en difinita populacio. Por demoskopiaj celoj oni pridemandas selektitan averaĝon de homoj, kiuj reprezentas la tutan celgrupon kaj poste laŭ difinitaj metodoj interpretas la tiel akiritajn primaran datumojn. La pridemandado povas okazi persone, telefone, skribe aŭ rete. Opini-sondado estas uzata en politiko, amas-komunikiloj, ekonomio kaj por sociaj esploroj. En la formo de balotaj esploroj ĝi servas i.a. por prognozi la rezultojn de balotoj. En landoj, kie balotoj laŭleĝe aŭ tradicie okazas dum dimanĉo, la "dimanĉo-demando" (por kiu partio vi voĉdonus, se estus balotoj venontan dimanĉon?") eble estas plej konata ekzemplo de demoskopia esploro. Merkataj esploroj kiel aplikkampo de demoskopio i.a. klopodas eltrovi surmerkatigajn ŝancojn de novaj produktoj. Demoskopio i.a. uzas statistikon kiel help-scienco. (eo)
 • Demoskopia iritzi-inkesten bitartez iritzi publikoari behatzen eta azterketa egiten dion diziplina eta jarduera da. Funtsean, zoriz aukeraturiko pertsona multzo bati galderak egin eta jasotako erantzunekin populazio oso baten iritzi globalari buruzko konklusioak ateratzea da. Ohikoa da hauteskundeen aurretik demoskopia-azterketak egitea, boto-emaileek emandako boto globala aurresateko, baina beste arloetan ere, merkatu-ikerketan kasu, erabiltzen dira bere metodoak. (eu)
 • Un sondeo de opinión es una medición estadística tomada a partir de encuestas destinadas a conocer la opinión pública. Estas mediciones se realizan por medio de muestreos que, usualmente están diseñados para representar las opiniones de una población llevando a cabo una serie de preguntas y, luego, extrapolando generalidades en proporción o dentro de un intervalo de confianza. La ciencia que estudia los datos obtenidos mediante sondeos de opinión se denomina demoscopía, y se enmarca dentro de la sociología.​​ (es)
 • Un sondage d'opinion, ou une enquête d'opinion, est une application de la technique des sondages à une population humaine visant à déterminer les opinions probables via l'étude d'un échantillon confectionné par les entreprises de sondages. En France, par exemple, les enquêtes d'opinion réalisées avant l’élection présidentielle, à l'historique désormais facilement traçables grâce à Internet, sont passées de 111 en 1981 à 293 en 2007 puis ont à nouveau triplé, apportant aux entreprises de sondages l'essentiel de leur notoriété et suscitant un débat sur leur fiabilité. (fr)
 • An opinion poll, often simply referred to as a survey or a poll (although strictly a poll is an actual election) is a human research survey of public opinion from a particular sample. Opinion polls are usually designed to represent the opinions of a population by conducting a series of questions and then extrapolating generalities in ratio or within confidence intervals. A person who conducts polls is referred to as a pollster. (en)
 • Jajak pendapat adalah survei mengenai atau pandangan yang dilakukan dengan menggunakan teknik sampel. Jajak pendapat biasanya dirancang untuk mendapatkan gambaran tentang pandangan-pandangan suatu populasi dengan mengajukan serangkaian pertanyaan kepada beberapa orang yang dianggap mewakili populasi dan kemudian menyimpulkan jawaban-jawabannya sebagai gambaran dari kelompok yang lebih luas. (in)
 • Il sondaggio d'opinione è una ricerca ed elaborazione di dati statistica con lo scopo di conoscere l'opinione di un gruppo di persone relativo ad un dato argomento. I sondaggi d'opinione, di solito, vengono svolti rivolgendo ad un campione di riferimento (un piccolo numero di persone) una serie di domande ed estrapolando le risposte di un gruppo più ampio in un intervallo di confidenza secondo tecniche di tipo statistico. Diffusi sono i sondaggi d'opinione all'interno di ricerche di mercato e in ambito politico per conoscere le tendenze politiche dell'elettorato pubblico, specie in vista di elezioni o come feedback sul grado di soddisfazione/apprezzamento politico o di un partito politico. Il sondaggio d'opinione che si occupa di estrapolare i risultati elettorali durante le giornate elettorali è detto invece exit poll. (it)
 • 여론조사(輿論調査)는 어느 사회집단의 구성원에 대해 여론의 동향을 알아보려는 목적으로 실시하는 통계적 사회조사, 또는 그 조사 기법을 말한다. 무작위로 추출된 일정수의 사람들(표본)에게 설문을 하여 응답을 수집한다고 하는 조사이다. 통계이론에 근거한 이며, 가 뒤따른다. (ko)
 • 世論調査(よろんちょうさ、せろんちょうさ)とは、ある社会集団の構成員について世論の動向を明らかにする目的で行われる統計的社会調査、またはその調査技法。これらの業務を担当したり生業として活動する者は世論調査員と呼ばれる。 (ja)
 • Een opiniepeiling is een procedure waarmee een organisatie de mening (opinie) van belanghebbenden in kaart probeert te brengen. Opiniepeilingen kunnen op tal van manieren ten uitvoer worden gebracht, bijvoorbeeld: * enquête, telefonisch of via internet * interviews * handopsteking tijdens een vergadering Een opiniepeiling heeft doorgaans niet dezelfde consequenties als een stemming of referendum. (nl)
 • Социологи́ческий опро́с (соцопрос) — метод социологического исследования, заключающийся в сборе и получении первичных эмпирических сведений об определённых мнениях, знаниях и , составляющих предмет исследования, путём устного или письменного взаимодействия исследователя (интервьюера) и заданной совокупности опрашиваемых (интервьюируемые, респонденты). «Метод опроса — самый распространенный из социологических методов, определяющий „образ“ социологии в глазах непосвященных и, к тому же, имеющий самую богатую и давнюю историю. Утверждение о том, что почти невозможно дать строгое и исчерпывающее определение того, что такое опрос, на первый взгляд кажется нелепостью. Однако в действительности представления о том, каким должен быть хороший социологический опрос, менялись так часто, что любая попытка свести определение опроса к конкретной технике сбора информации, плану исследования, типу анализа данных или характеру использования полученных сведений наверняка столкнется с трудностями», ‒ И. Ф. Девятко, Методы социологического исследования, 1998. Социологический опрос — один из самых распространённых способов сбора необходимой информации в современной социологии и маркетинге. (ru)
 • Sondaż – rodzaj statystycznych badań opinii publicznej, mających na celu estymację zmiennych ilościowych, oraz zbiór danych jakościowych, w próbie statystycznej z danej populacji. Jest stosowany do badania postaw i preferencji w wielu dziedzinach, m.in. w handlu, czy w politologii w okresie poprzedzającym wybory (sondaż wyborczy). Przy pełnym dochowaniu założeń metody, oszacowania ilościowe obejmują rzeczywiste populacyjne wartości zmiennych z częstością odpowiadającą wybranemu przedziałowi ufności (marginesowi błędu). Prawidłowo przeprowadzony sondaż powinien cechować się przede wszystkim losowością próby dla wybranej populacji. W idealnej sytuacji, już próba losowa rzędu kilku tysięcy obserwacji przekłada się na margines błędu dla proporcji mniejszy niż kilka procent, niezależnie od rozmiaru całej populacji. W praktyce, niedoskonała losowość wymaga z reguły kompensacji przy pomocy odpowiednich metod badawczych i analitycznych. Badania sondażowe mają zazwyczaj charakter metod ilościowych, pozwalając na dokładne badanie wąsko określonego zjawiska. Metody jakościowe pozwalają dodatkowo objąć dane kontekstowe, i nieprzewidziane pytania i odpowiedzi, są jednak trudniejsze, bardziej pracochłonne i mniej dokładne. Typową formą sondaży są ankiety, kwestionariusze i wywiady. Osoby udzielające odpowiedzi na pytania ankietowe nazywane są respondentami. W Polsce badaniem opinii publicznej i przeprowadzaniem sondaży zajmuje się wiele wyspecjalizowanych firm. (pl)
 • Uma pesquisa de opinião, sondagem (do francês: sondage), sondagem de opinião, inquéritos estatísticos, enquete ou estudo de opinião é um levantamento estatístico de uma amostra particular da opinião pública. Pesquisas geralmente são feitas para representar as opiniões de uma população fazendo-se uma série de perguntas a um pequeno número de pessoas e então extrapolando as respostas para um grupo maior dentro do intervalo de confiança. Os inquéritos estatísticos são usados para recolher informação quantitativa nos campos de marketing, sondagens políticas, e pesquisa nas ciências sociais. Um inquérito pode incidir sobre opiniões ou informação factual, dependendo do seu objectivo, mas todos os inquéritos envolvem a ministração de perguntas a indivíduos. Quando as perguntas são colocadas por um pesquisador, o inquérito é chamado uma entrevista ou um inquérito ministrado por um pesquisador. Quando as questões são administradas pelo respondente, o inquérito é referido por questionário ou um inquérito auto-administrado. (pt)
 • En opinionsundersökning eller opinionsmätning är en metodisk insamling av åsikter från personer. Opinionsundersökning görs oftast i samhällsfrågor, ibland handlar de också om kunskaper, förväntningar eller faktiskt beteende såsom valdeltagande, (Valprognoser) men också åsikter om marknadsföring (marknadsundersökning) rörande kommersiella produkter. Massmedier är vanliga beställare, och för många intresseorganisationer har opinionsmätningar blivit ett viktigt påtryckningsmedel. Ofta används opinionsresultaten i kombination med andra lobbymetoder, såsom debattartiklar och pressmeddelanden. Flera politik- och kampanjforskare har pekat på dessa mätningar som ett demokratiskt problem då nästan bara resursstarka organisationer har råd att nå ut i samhällsdebatten. Dock har inte alla undersökningar, exempelvis de som rör marknadsföring, till syfte att starta samhällsdebatter. (sv)
 • 舆论调查又称民意测验、民意调查或民调(英語:Public Opinion Poll、Opinion Poll、Poll),是一种了解公众对某些政治、经济、社会问题與政策的意见和态度,由專業民調公司、媒體或是政府單位進行的调查方法,其目的在于通过網路、電話、或書面等媒介对大量样本的问卷调查抽樣,来嘗試在統計學上较为客观、精确地推論社会舆论或民意动向。 (zh)
 • Опи́тування, о́пит — це метод збору соціологічної інформації про досліджуваний об'єкт під час безпосереднього (усне опитування, інтерв'ю) або опосередкованого (письмове опитування, анкетування) спілкування того хто опитує з респондентом. Опитування бувають соціологічні, політологічні, маркетингові, психологічні — залежно від предмету дослідження. Залежно від кількості опитуваних (вибірки, вибіркової сукупності) вони також можуть бути масовими, вибірковими, індивідуальними, експертними. Також використовується для вимірювання «громадської думки» з різних питань. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 277315 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 58082 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1122757317 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:bot
 • medic (en)
dbp:date
 • July 2022 (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:isPartOf
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Un sondeig d'opinió és una mesura estadística presa a partir d'enquestes destinada a conèixer l'opinió pública. Aquests mesuraments es realitzen per mitjà de mostratges que, normalment, estan dissenyats amb l'objectiu de representar les opinions de la població a partir d'una sèrie de preguntes. Un cop feta l'enquesta, s'extrapolen generalitats en proporció o dins d'un interval de confiança. (ca)
 • استطلاع الرأي (بالإنجليزية: Opinion poll)‏ هو استقصاء لرأي عام لعينة ما. استطلاعات الرأي تصمم لعرض آراء مجموعة من خلال إجراء سلسلة من الأسئلة ومن ثم استقراء العموميات في نسبة أو خلال نطاق الثقة. (ar)
 • Demoskopia iritzi-inkesten bitartez iritzi publikoari behatzen eta azterketa egiten dion diziplina eta jarduera da. Funtsean, zoriz aukeraturiko pertsona multzo bati galderak egin eta jasotako erantzunekin populazio oso baten iritzi globalari buruzko konklusioak ateratzea da. Ohikoa da hauteskundeen aurretik demoskopia-azterketak egitea, boto-emaileek emandako boto globala aurresateko, baina beste arloetan ere, merkatu-ikerketan kasu, erabiltzen dira bere metodoak. (eu)
 • Un sondeo de opinión es una medición estadística tomada a partir de encuestas destinadas a conocer la opinión pública. Estas mediciones se realizan por medio de muestreos que, usualmente están diseñados para representar las opiniones de una población llevando a cabo una serie de preguntas y, luego, extrapolando generalidades en proporción o dentro de un intervalo de confianza. La ciencia que estudia los datos obtenidos mediante sondeos de opinión se denomina demoscopía, y se enmarca dentro de la sociología.​​ (es)
 • Un sondage d'opinion, ou une enquête d'opinion, est une application de la technique des sondages à une population humaine visant à déterminer les opinions probables via l'étude d'un échantillon confectionné par les entreprises de sondages. En France, par exemple, les enquêtes d'opinion réalisées avant l’élection présidentielle, à l'historique désormais facilement traçables grâce à Internet, sont passées de 111 en 1981 à 293 en 2007 puis ont à nouveau triplé, apportant aux entreprises de sondages l'essentiel de leur notoriété et suscitant un débat sur leur fiabilité. (fr)
 • An opinion poll, often simply referred to as a survey or a poll (although strictly a poll is an actual election) is a human research survey of public opinion from a particular sample. Opinion polls are usually designed to represent the opinions of a population by conducting a series of questions and then extrapolating generalities in ratio or within confidence intervals. A person who conducts polls is referred to as a pollster. (en)
 • Jajak pendapat adalah survei mengenai atau pandangan yang dilakukan dengan menggunakan teknik sampel. Jajak pendapat biasanya dirancang untuk mendapatkan gambaran tentang pandangan-pandangan suatu populasi dengan mengajukan serangkaian pertanyaan kepada beberapa orang yang dianggap mewakili populasi dan kemudian menyimpulkan jawaban-jawabannya sebagai gambaran dari kelompok yang lebih luas. (in)
 • 여론조사(輿論調査)는 어느 사회집단의 구성원에 대해 여론의 동향을 알아보려는 목적으로 실시하는 통계적 사회조사, 또는 그 조사 기법을 말한다. 무작위로 추출된 일정수의 사람들(표본)에게 설문을 하여 응답을 수집한다고 하는 조사이다. 통계이론에 근거한 이며, 가 뒤따른다. (ko)
 • 世論調査(よろんちょうさ、せろんちょうさ)とは、ある社会集団の構成員について世論の動向を明らかにする目的で行われる統計的社会調査、またはその調査技法。これらの業務を担当したり生業として活動する者は世論調査員と呼ばれる。 (ja)
 • Een opiniepeiling is een procedure waarmee een organisatie de mening (opinie) van belanghebbenden in kaart probeert te brengen. Opiniepeilingen kunnen op tal van manieren ten uitvoer worden gebracht, bijvoorbeeld: * enquête, telefonisch of via internet * interviews * handopsteking tijdens een vergadering Een opiniepeiling heeft doorgaans niet dezelfde consequenties als een stemming of referendum. (nl)
 • 舆论调查又称民意测验、民意调查或民调(英語:Public Opinion Poll、Opinion Poll、Poll),是一种了解公众对某些政治、经济、社会问题與政策的意见和态度,由專業民調公司、媒體或是政府單位進行的调查方法,其目的在于通过網路、電話、或書面等媒介对大量样本的问卷调查抽樣,来嘗試在統計學上较为客观、精确地推論社会舆论或民意动向。 (zh)
 • Опи́тування, о́пит — це метод збору соціологічної інформації про досліджуваний об'єкт під час безпосереднього (усне опитування, інтерв'ю) або опосередкованого (письмове опитування, анкетування) спілкування того хто опитує з респондентом. Опитування бувають соціологічні, політологічні, маркетингові, психологічні — залежно від предмету дослідження. Залежно від кількості опитуваних (вибірки, вибіркової сукупності) вони також можуть бути масовими, вибірковими, індивідуальними, експертними. Також використовується для вимірювання «громадської думки» з різних питань. (uk)
 • Průzkum veřejného mínění je druh sociologického výzkumu, jehož cílem je zjistit rozložení určitých názorů v populaci či konkrétní části společnosti. Průzkumy veřejného mínění se pravidelně provádějí a publikují v mnoha zemích. Zaznamenávají nejen míru podpory politických stran a kandidátů, ale mapují také širokou škálu názorů veřejnosti na sociální a politické otázky. Výstupy výzkumů jsou často publikovány v tisku, on-line a elektronických médiích. (cs)
 • Δημοσκόπηση είναι η ποσοτική για την αποτύπωση και τη διερεύνηση των διαθέσεων, γνωμών ή συμπεριφορών του πληθυσμού ή ομάδων πληθυσμού μέσω επιλεγμένων, γραπτών ή προφορικών, ερωτημάτων. Διενεργείται από εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο υποβάλλει τα ερωτήματα σε επιλεγμένο δείγμα ανθρώπων με σκοπό την καταγραφή των απαντήσεών τους, τη στατιστική τους επεξεργασία και την εξαγωγή συμπερασμάτων. Εναλλακτικά ονομάζεται και «γκάλοπ», από τον (George Gallup), ιδρυτή του Αμερικανικού Ιδρύματος Κοινής Γνώμης (American Institute of Public Opinion, μετέπειτα The Gallup Organization), ενός πολύ γνωστού ειδικού στα θέματα των δημοσκοπήσεων. (el)
 • Demoskopio (malnovgreke démos „popolo“, skopeín „skolti“, "atente rigardi") aŭ opini-sondado estas metodo por ekkoni la opinion, t.e. la sintenojn, dezirojn, timojn, etoson, de aŭ en difinita populacio. Por demoskopiaj celoj oni pridemandas selektitan averaĝon de homoj, kiuj reprezentas la tutan celgrupon kaj poste laŭ difinitaj metodoj interpretas la tiel akiritajn primaran datumojn. La pridemandado povas okazi persone, telefone, skribe aŭ rete. Merkataj esploroj kiel aplikkampo de demoskopio i.a. klopodas eltrovi surmerkatigajn ŝancojn de novaj produktoj. (eo)
 • Die Meinungsforschung (auch: Demoskopie (altgriechisch δῆμος démos „Volk“, σκοπείν skopeín „spähen“) oder Umfrageforschung) dient der Ermittlung der Öffentlichen Meinung, das heißt von Einsichten, Einstellungen, Stimmungen oder Wünschen der Bevölkerung. Sie stellt das Gegenstück zur Ökoskopie oder ökoskopischen Marktforschung dar, die mit Hilfe empirischer Verfahren objektive Befunde (Umsätze, Preisentwicklungen, Käuferstrukturen usw.) ermittelt. (de)
 • Il sondaggio d'opinione è una ricerca ed elaborazione di dati statistica con lo scopo di conoscere l'opinione di un gruppo di persone relativo ad un dato argomento. I sondaggi d'opinione, di solito, vengono svolti rivolgendo ad un campione di riferimento (un piccolo numero di persone) una serie di domande ed estrapolando le risposte di un gruppo più ampio in un intervallo di confidenza secondo tecniche di tipo statistico. (it)
 • Uma pesquisa de opinião, sondagem (do francês: sondage), sondagem de opinião, inquéritos estatísticos, enquete ou estudo de opinião é um levantamento estatístico de uma amostra particular da opinião pública. Pesquisas geralmente são feitas para representar as opiniões de uma população fazendo-se uma série de perguntas a um pequeno número de pessoas e então extrapolando as respostas para um grupo maior dentro do intervalo de confiança. (pt)
 • Sondaż – rodzaj statystycznych badań opinii publicznej, mających na celu estymację zmiennych ilościowych, oraz zbiór danych jakościowych, w próbie statystycznej z danej populacji. Jest stosowany do badania postaw i preferencji w wielu dziedzinach, m.in. w handlu, czy w politologii w okresie poprzedzającym wybory (sondaż wyborczy). W Polsce badaniem opinii publicznej i przeprowadzaniem sondaży zajmuje się wiele wyspecjalizowanych firm. (pl)
 • Социологи́ческий опро́с (соцопрос) — метод социологического исследования, заключающийся в сборе и получении первичных эмпирических сведений об определённых мнениях, знаниях и , составляющих предмет исследования, путём устного или письменного взаимодействия исследователя (интервьюера) и заданной совокупности опрашиваемых (интервьюируемые, респонденты). Социологический опрос — один из самых распространённых способов сбора необходимой информации в современной социологии и маркетинге. (ru)
 • En opinionsundersökning eller opinionsmätning är en metodisk insamling av åsikter från personer. Opinionsundersökning görs oftast i samhällsfrågor, ibland handlar de också om kunskaper, förväntningar eller faktiskt beteende såsom valdeltagande, (Valprognoser) men också åsikter om marknadsföring (marknadsundersökning) rörande kommersiella produkter. (sv)
rdfs:label
 • Opinion poll (en)
 • استطلاع رأي (ar)
 • Sondeig d'opinió (ca)
 • Průzkum veřejného mínění (cs)
 • Meinungsforschung (de)
 • Δημοσκόπηση (el)
 • Opinisondado (eo)
 • Demoskopia (eu)
 • Sondeo de opinión (es)
 • Sondage d'opinion (fr)
 • Jajak pendapat (in)
 • Sondaggio d'opinione (it)
 • 世論調査 (ja)
 • 여론 조사 (ko)
 • Opiniepeiling (nl)
 • Sondaż (pl)
 • Pesquisa de opinião (pt)
 • Социологический опрос (ru)
 • Opinionsundersökning (sv)
 • Опитування (uk)
 • 舆论调查 (zh)
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:genre of
is dbo:industry of
is dbo:knownFor of
is dbo:product of
is dbo:service of
is dbo:type of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:services of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License