About: Layoff

An Entity of Type: WrittenCommunication106349220, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A layoff or downsizing is the temporary suspension or permanent termination of employment of an employee or, more commonly, a group of employees (collective layoff) for business reasons, such as personnel management or downsizing (reducing the size of) an organization. Originally, layoff referred exclusively to a temporary interruption in work, or employment but this has evolved to a permanent elimination of a position in both British and US English, requiring the addition of "temporary" to specify the original meaning of the word. A layoff is not to be confused with wrongful termination. Laid off workers or displaced workers are workers who have lost or left their jobs because their employer has closed or moved, there was insufficient work for them to do, or their position or shift was ab

Property Value
dbo:abstract
 • Un acomiadament col·lectiu, o massiu (també anomenat reducció de planter), és una decisió unilateral per part d'un empresari que implica l'acomiadament, en un període de 90 dies, d'almenys deu persones, si l'empresa té menys de cent treballadors, o bé un 10% dels treballadors, si aquesta en té entre cent i tres-cents, o bé trenta o més treballadors, si en té més de tres-cents. Aquest acomiadament pot estar fonamentat en causes econòmiques, tècniques, organitzatives, de producció o per tancament de l'empresa. L'extinció dels contractes de treball per mitjà d'un acomiadament col·lectiu exigeix per llei la tramitació d'un procediment legal anomenat Expedient de Regulació d'Ocupació, ERO (en castellà, Expediente de Regulación de Empleo, ERE). Les "causes econòmiques" en aquest aspecte no estan detallades a la llei espanyola, de manera que es poden considerar com a tals el fet que l'empresa guanyi més diners amb l'acomiadament que sense ell, o qualsevol ajust que pugui fer l'empresa amb el fi de fer front a una crisi econòmica, o el fet de témer que l'any en curs no obtindrà tants beneficis econòmics com esperava o voldria. Aquest buit legal no és present, per exemple, per a la recaptació d'impostos, on hi ha criteris molt definits de pagament i cap exempció o cas particular per "causes econòmiques". A Catalunya, les empreses que fan un acomiadament col·lectiu, llevat que aquest hagi estat acordat amb els representants dels seus treballadors, durant els següents sis mesos no poden concertar el de la per cobrir llocs de treball de la mateixa categoria o del mateix grup professional que els afectats per l'acomiadament, ni per al mateix centre o centres de treball. (ca)
 • En la , un expedient de regulació temporal d'ocupació (abreujat ERTO o ERO temporal) és un procediment mitjançant el qual una empresa mira d'obtenir autorització per a acomiadar treballadors, suspendre contractes de feina o reduir jornades laborals temporalment per a superar una situació excepcional que posa en risc la continuïtat de l'empresa. (ca)
 • Hromadné propouštění označuje současné ukončení pracovního poměru většího počtu zaměstnanců u jednoho zaměstnavatele. Podle českého práva (§ 62–64 zákoníku práce) se hromadné propouštění realizuje zejména prostřednictvím výpovědí z důvodu nadbytečnosti zaměstnanců nebo rušení či přemísťování zaměstnavatele, a to během 30 dnů, přičemž podle velikosti zaměstnavatele jde minimálně o: * 10 zaměstnanců u zaměstnavatele zaměstnávajícího od 20 do 100 zaměstnanců, * 10 % zaměstnanců u zaměstnavatele zaměstnávajícího od 101 do 300 zaměstnanců, nebo * 30 zaměstnanců u zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 300 zaměstnanců. Ještě než dojde k hromadnému propouštění, musí zaměstnavatel o svém záměru, jeho důvodech a dalších podrobnostech informovat odbory a radu zaměstnanců, příp. samotné zaměstnance, a také příslušnou pobočku Úřadu práce. Předmětem jednání s odbory a zaměstnanci jsou pak zejména otázky možností jiného řešení této nepříznivé situace nebo alespoň jejího zmírnění ve formě odstupného či nalezení jiného zaměstnání hromadně propouštěným. (cs)
 • التحجيم (تخفيض حجم العمال) مصطلح يستخدم في التجارة، ويمثل الاعتقاد بأنه كلما كانت القوى العاملة أو الشركات أكبر كفاءة وإنتاج كان أفضل وهي تتضمن عادة تخفيض قوة العمل في شركة أو بيع جزء منها، ويمكن أن يتقلص حجمها كثيرا وتفقد خبرتها الكبيرة وثقافتها الكثيرة وهذه الإستراتيجية غالبا تتضمن ملء فجوات الخبرة باستئجار موظفين بتعاقد ثابت ولا تقتصر على القطاع الخاص، ويمكن رؤيتها أيضا على أنها نوع من أنواع المخاطرة. في الهندسة الميكانية :- تعني التصغير أو التحجيم للوحدة الهندسية في الميكانيا , مثل تصغير حجم محرك السيارة واعطاء نفس القدرة للمحرك قبل عميلة التصغير , وبهذه العميلة تقل كمية الطاقة (الوقود) المستخدمة لاعطاء نفس القدرة . يستخدم هذا المصطلح غالبا في صناعة السيارات الحديثة . ويعد من أهم ميزات الشركة المصنعة . (ar)
 • Massenentlassung bezeichnet die gleichzeitige Kündigung vieler Arbeitnehmer durch einen Arbeitgeber. (de)
 • En la legislación española, un Expediente de Regulación Temporal de Empleo, abreviad y también conocido popularmente como ERTE, es una modalidad de expediente de regulación de empleo (ERE) mediante el cual una empresa en una situación excepcional busca obtener autorización para suspender los contratos de trabajo de sus trabajadores o reducir sus jornadas de manera temporal, pero no despedir definitivamente a parte o todos los trabajadores, cuando atraviesen por dificultades técnicas, organizativas que pongan en riesgo la continuidad de la compañía.​​ (es)
 • Espainiako lan-zuzenbidean, enplegu-erregulazio espedientea, labur EEE ere izendatzen dena, enpresa batean lan-kontratuak iraungi, eten edo murrizteko prozedura bat da, enpresariak nahi langileek beraiek abiarazi dezaketena, arrazoi ekonomiko, tekniko, produktibo eta organizatiboengatik nahiz enpresa bera desagertzeagatik. Enplegu-erregulazio espedienteen berezitasuna, besteak beste, aldean, lan-kontratua iraungitzearen kasuan duen kalte-ordain txikiagoa da. (eu)
 • A layoff or downsizing is the temporary suspension or permanent termination of employment of an employee or, more commonly, a group of employees (collective layoff) for business reasons, such as personnel management or downsizing (reducing the size of) an organization. Originally, layoff referred exclusively to a temporary interruption in work, or employment but this has evolved to a permanent elimination of a position in both British and US English, requiring the addition of "temporary" to specify the original meaning of the word. A layoff is not to be confused with wrongful termination. Laid off workers or displaced workers are workers who have lost or left their jobs because their employer has closed or moved, there was insufficient work for them to do, or their position or shift was abolished (Borbely, 2011). Downsizing in a company is defined to involve the reduction of employees in a workforce. Downsizing in companies became a popular practice in the 1980s and early 1990s as it was seen as a way to deliver better shareholder value as it helps to reduce the costs of employers (downsizing, 2015). Research on downsizing in the US, UK, and Japan suggests that downsizing is being regarded by management as one of the preferred routes to help declining organizations, cutting unnecessary costs, and improve organizational performance. Usually a layoff occurs as a cost-cutting measure. (en)
 • Un licenciement collectif intervient lorsqu'une entreprise licencie un groupe de salariés pour des motifs économiques, dont le nombre varie selon l'État concerné (minimum de deux en France, minimum de dix au Québec (Canada)). Ce genre d'opérations vise à diminuer les coûts de personnel. Des licenciements collectifs ont lieu régulièrement dans l'économie mais les périodes économiques difficiles les rendent plus fréquents et plus douloureux. (fr)
 • En droit du travail, la définition de mise à pied peut varier en fonction du système juridique. (fr)
 • Un licenziamento collettivo, nel diritto del lavoro italiano è un licenziamento che coinvolge contestualmente una pluralità di lavoratori e che comporta una soppressione dei posti di lavoro conseguente a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro. Viene anche identificato con il termine in lingua inglese downsizing quando lo scopo è l'aumento della competitività dell'azienda. (it)
 • 일시 해고(一時解雇, layoff)는 기업이 경영 부진으로, 대규모 인력 감축 등 구조조정의 일환으로, 나중에 재고용할 것을 약속하고 종업원을 한시적으로 해고하는 일을 가리키는 단어이다. 미국과 일본 기업에서는 계절적 변동, 경기 변동에 의하여 조업도가 저하되고, 인원이 남을 경우 일시해고의 조치가 취해지는 경우가 많다. 미국과 일본 기업의 일시해고에서는 기업들이 흔히 말하는 해고라는 것이 아니고, 재고용권을 한시적으로 유보하여, 일시적인 해고를 서면으로 통고하는 것을 말한다. 이 경우 선임권 내지 선임 순서가 문제가 되며 일반적으로는 근속 기간이 짧은 자부터 일시 해고의 대상이 된다. 선임권에는 몇 가지 종류가 있어서 회사 또는 공장에서의 근속 기간이 척도가 되는 경우 외에 동일 업무에 관해서의 그것이 문제되는 경우가 있다. 어느 쪽이든지 미국 기업의 노동 협약에서는 선임권에 관한 규정이 포함된다. (ko)
 • レイオフ(英語: layoff)または一時解雇(いちじかいこ)とは、企業の業績悪化などを理由とする一時的な解雇のことである。雇用を継続したまま一時的に出勤を差し止める一時帰休とは区別される。無給休暇とも。一定数の人数を超える場合は集団的解雇に該当する。 レイオフ者(Laid off workers)、離職者(displaced workers)とは、雇用主が事業閉鎖・事業移転を行った、仕事が枯渇した、役職やシフトが廃止されたなどの理由で、仕事を失ったり離職したりした労働者である(Borbely, 2011) 。 製造業などにおいて、材料の納入の遅れ、あるいは製品の需要が振るわないことなどの理由から、工場などの作業員に一時休暇を言い渡したことが元々で、その後、再雇用を条件とした一時解雇を指すようになった。企業の業績悪化時に一時的な人員削減を行い、人件費を抑える為の手段であり、業績回復時の人員採用の際に優先して再雇用を約束するというものである。 (ja)
 • Als er een grote groep werknemers om bedrijfseconomische redenen wordt ontslagen, kan het gaan om een collectief ontslag. (nl)
 • Downsizing, traduzido em português para redução de pessoal ou redução de custos conforme os contextos, é uma técnica de administração contemporânea que, de acordo com Caldas (2000), surgiu nos Estados Unidos na década de 1970, com o principal objetivo de diferenciar a competitividade entre as organizações. Após uma década, chegou ao Brasil com a tentativa de reestruturar as organizações, a fim de atingir a eficiência de custos e a tentativa de eliminação da burocracia corporativa desnecessária, provocando assim um achatamento na pirâmide hierárquica. Segundo o autor argentino Rodolfo E. Biasca, o termo passou a ser mais usado entre 1987 e 1989 . Outros termos empresariais em inglês sobre reestruturação empresarial também ficaram conhecidos internacionalmente nessa época tais como outplacement ("recolocação") e turnaround (algo como "dar a volta" no sentido de "revirar a empresa"). Trata-se de um projeto de racionalização planejado em todas as suas etapas, que deve estar consistente com o planejamento estratégico do negócio e cuja meta global é construir uma organização eficiente e eficaz, privilegiando práticas que mantenham a organização o mais enxuta possível. A curto prazo, o processo envolve demissões, achatamento da estrutura organizacional, reestruturação, redução de custos e racionalização. A longo prazo, espera-se que revitalize a empresa com a expansão do seu mercado, desenvolva melhores produtos e serviços, melhore o moral dos funcionários, modernize a empresa e principalmente, a mantenha enxuta, de forma que as práticas burocráticas não venham a se instalar novamente, uma vez amenizadas as pressões. O termo downsizing também é usado para definir uma situação em que sistemas originalmente hospedados em um computador de grande porte (mainframe) são adaptados para computadores de menor porte (mini/microcomputadores) e esse processo se dá em função da redução do porte da empresa ou do aumento da capacidade computacional dos computadores de menor custo. (pt)
 • Permittering är den period då arbetsgivaren, utan att anställningen upphör, inte tillhandahåller arbetstagaren något arbete. I olika länder och avtal är det reglerat om arbetstagaren fortfarande har rätt till lön under permitteringen. Under permittering är arbetstagaren skyldig att infinna sig på arbetsplatsen då arbetsgivaren beordrar detta. I Sverige finns denna bestämmelse i 21 § Lagen om anställningsskydd. Lagen är semi-dispositiv till arbetstagarens fördel enligt lagens § 2. I Finland betalas inte någon lön under permitteringen, men arbetstagaren har rätt att ansöka om arbetslöshetsersättning. (sv)
 • Zwolnienia grupowe – zwolnienia dotyczące większej liczby pracowników z przyczyn niezwiązanych z pracownikami w formie wypowiedzenia stosunku pracy przez pracodawcę lub za porozumieniem stron. Najczęstszą przyczyną zastosowania tego mechanizmu jest trudna sytuacja finansowa przedsiębiorstwa. (pl)
 • Вре́менное увольне́ние (англ. Layoff) — временное прекращение трудовых отношений между работником и работодателем, вызванное временной остановкой производства или предоставления услуг по каким-либо причинам. Обычно термин временное увольнение используется, когда характер производства или предоставления услуги требует неоднократного периодичного сокращения и восстановления численности персонала. Для описания этого явления используются и другие синонимы — неоплачиваемый отпуск, и т. д. Начиная с 1980-х, временные увольнения начинают использоваться повсеместно и узакониваются. Недавние исследования этой области в США, Великобритании и Японии показывают, что временные увольнения используются менеджментом как один из наиболее востребованных рецептов, предохраняющих организации от упадка, помогают сократить издержки, исключив их из разряда постоянных, повысить эффективность организации и используются в последнее время более часто, чем обычные методы сокращения издержек. (ru)
 • Звільнення — в трудовому праві припинення трудових відносин між працівником і роботодавцем. Питання звільнення обмовляються в трудовому договорі і трудовому законодавстві. (uk)
 • 裁員(英語:Layoff 或 Redundancy),泛指企業或雇主基於業務上的考量,暫時或永久中止僱用個人或集體雇員的行為。 (zh)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 507285 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 26759 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1101217085 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:isPartOf
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • En la , un expedient de regulació temporal d'ocupació (abreujat ERTO o ERO temporal) és un procediment mitjançant el qual una empresa mira d'obtenir autorització per a acomiadar treballadors, suspendre contractes de feina o reduir jornades laborals temporalment per a superar una situació excepcional que posa en risc la continuïtat de l'empresa. (ca)
 • Massenentlassung bezeichnet die gleichzeitige Kündigung vieler Arbeitnehmer durch einen Arbeitgeber. (de)
 • En la legislación española, un Expediente de Regulación Temporal de Empleo, abreviad y también conocido popularmente como ERTE, es una modalidad de expediente de regulación de empleo (ERE) mediante el cual una empresa en una situación excepcional busca obtener autorización para suspender los contratos de trabajo de sus trabajadores o reducir sus jornadas de manera temporal, pero no despedir definitivamente a parte o todos los trabajadores, cuando atraviesen por dificultades técnicas, organizativas que pongan en riesgo la continuidad de la compañía.​​ (es)
 • Espainiako lan-zuzenbidean, enplegu-erregulazio espedientea, labur EEE ere izendatzen dena, enpresa batean lan-kontratuak iraungi, eten edo murrizteko prozedura bat da, enpresariak nahi langileek beraiek abiarazi dezaketena, arrazoi ekonomiko, tekniko, produktibo eta organizatiboengatik nahiz enpresa bera desagertzeagatik. Enplegu-erregulazio espedienteen berezitasuna, besteak beste, aldean, lan-kontratua iraungitzearen kasuan duen kalte-ordain txikiagoa da. (eu)
 • Un licenciement collectif intervient lorsqu'une entreprise licencie un groupe de salariés pour des motifs économiques, dont le nombre varie selon l'État concerné (minimum de deux en France, minimum de dix au Québec (Canada)). Ce genre d'opérations vise à diminuer les coûts de personnel. Des licenciements collectifs ont lieu régulièrement dans l'économie mais les périodes économiques difficiles les rendent plus fréquents et plus douloureux. (fr)
 • En droit du travail, la définition de mise à pied peut varier en fonction du système juridique. (fr)
 • Un licenziamento collettivo, nel diritto del lavoro italiano è un licenziamento che coinvolge contestualmente una pluralità di lavoratori e che comporta una soppressione dei posti di lavoro conseguente a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro. Viene anche identificato con il termine in lingua inglese downsizing quando lo scopo è l'aumento della competitività dell'azienda. (it)
 • 일시 해고(一時解雇, layoff)는 기업이 경영 부진으로, 대규모 인력 감축 등 구조조정의 일환으로, 나중에 재고용할 것을 약속하고 종업원을 한시적으로 해고하는 일을 가리키는 단어이다. 미국과 일본 기업에서는 계절적 변동, 경기 변동에 의하여 조업도가 저하되고, 인원이 남을 경우 일시해고의 조치가 취해지는 경우가 많다. 미국과 일본 기업의 일시해고에서는 기업들이 흔히 말하는 해고라는 것이 아니고, 재고용권을 한시적으로 유보하여, 일시적인 해고를 서면으로 통고하는 것을 말한다. 이 경우 선임권 내지 선임 순서가 문제가 되며 일반적으로는 근속 기간이 짧은 자부터 일시 해고의 대상이 된다. 선임권에는 몇 가지 종류가 있어서 회사 또는 공장에서의 근속 기간이 척도가 되는 경우 외에 동일 업무에 관해서의 그것이 문제되는 경우가 있다. 어느 쪽이든지 미국 기업의 노동 협약에서는 선임권에 관한 규정이 포함된다. (ko)
 • レイオフ(英語: layoff)または一時解雇(いちじかいこ)とは、企業の業績悪化などを理由とする一時的な解雇のことである。雇用を継続したまま一時的に出勤を差し止める一時帰休とは区別される。無給休暇とも。一定数の人数を超える場合は集団的解雇に該当する。 レイオフ者(Laid off workers)、離職者(displaced workers)とは、雇用主が事業閉鎖・事業移転を行った、仕事が枯渇した、役職やシフトが廃止されたなどの理由で、仕事を失ったり離職したりした労働者である(Borbely, 2011) 。 製造業などにおいて、材料の納入の遅れ、あるいは製品の需要が振るわないことなどの理由から、工場などの作業員に一時休暇を言い渡したことが元々で、その後、再雇用を条件とした一時解雇を指すようになった。企業の業績悪化時に一時的な人員削減を行い、人件費を抑える為の手段であり、業績回復時の人員採用の際に優先して再雇用を約束するというものである。 (ja)
 • Als er een grote groep werknemers om bedrijfseconomische redenen wordt ontslagen, kan het gaan om een collectief ontslag. (nl)
 • Zwolnienia grupowe – zwolnienia dotyczące większej liczby pracowników z przyczyn niezwiązanych z pracownikami w formie wypowiedzenia stosunku pracy przez pracodawcę lub za porozumieniem stron. Najczęstszą przyczyną zastosowania tego mechanizmu jest trudna sytuacja finansowa przedsiębiorstwa. (pl)
 • Звільнення — в трудовому праві припинення трудових відносин між працівником і роботодавцем. Питання звільнення обмовляються в трудовому договорі і трудовому законодавстві. (uk)
 • 裁員(英語:Layoff 或 Redundancy),泛指企業或雇主基於業務上的考量,暫時或永久中止僱用個人或集體雇員的行為。 (zh)
 • التحجيم (تخفيض حجم العمال) مصطلح يستخدم في التجارة، ويمثل الاعتقاد بأنه كلما كانت القوى العاملة أو الشركات أكبر كفاءة وإنتاج كان أفضل وهي تتضمن عادة تخفيض قوة العمل في شركة أو بيع جزء منها، ويمكن أن يتقلص حجمها كثيرا وتفقد خبرتها الكبيرة وثقافتها الكثيرة وهذه الإستراتيجية غالبا تتضمن ملء فجوات الخبرة باستئجار موظفين بتعاقد ثابت ولا تقتصر على القطاع الخاص، ويمكن رؤيتها أيضا على أنها نوع من أنواع المخاطرة. في الهندسة الميكانية :- يستخدم هذا المصطلح غالبا في صناعة السيارات الحديثة . ويعد من أهم ميزات الشركة المصنعة . (ar)
 • Un acomiadament col·lectiu, o massiu (també anomenat reducció de planter), és una decisió unilateral per part d'un empresari que implica l'acomiadament, en un període de 90 dies, d'almenys deu persones, si l'empresa té menys de cent treballadors, o bé un 10% dels treballadors, si aquesta en té entre cent i tres-cents, o bé trenta o més treballadors, si en té més de tres-cents. Aquest acomiadament pot estar fonamentat en causes econòmiques, tècniques, organitzatives, de producció o per tancament de l'empresa. L'extinció dels contractes de treball per mitjà d'un acomiadament col·lectiu exigeix per llei la tramitació d'un procediment legal anomenat Expedient de Regulació d'Ocupació, ERO (en castellà, Expediente de Regulación de Empleo, ERE). (ca)
 • Hromadné propouštění označuje současné ukončení pracovního poměru většího počtu zaměstnanců u jednoho zaměstnavatele. Podle českého práva (§ 62–64 zákoníku práce) se hromadné propouštění realizuje zejména prostřednictvím výpovědí z důvodu nadbytečnosti zaměstnanců nebo rušení či přemísťování zaměstnavatele, a to během 30 dnů, přičemž podle velikosti zaměstnavatele jde minimálně o: (cs)
 • A layoff or downsizing is the temporary suspension or permanent termination of employment of an employee or, more commonly, a group of employees (collective layoff) for business reasons, such as personnel management or downsizing (reducing the size of) an organization. Originally, layoff referred exclusively to a temporary interruption in work, or employment but this has evolved to a permanent elimination of a position in both British and US English, requiring the addition of "temporary" to specify the original meaning of the word. A layoff is not to be confused with wrongful termination. Laid off workers or displaced workers are workers who have lost or left their jobs because their employer has closed or moved, there was insufficient work for them to do, or their position or shift was ab (en)
 • Downsizing, traduzido em português para redução de pessoal ou redução de custos conforme os contextos, é uma técnica de administração contemporânea que, de acordo com Caldas (2000), surgiu nos Estados Unidos na década de 1970, com o principal objetivo de diferenciar a competitividade entre as organizações. Após uma década, chegou ao Brasil com a tentativa de reestruturar as organizações, a fim de atingir a eficiência de custos e a tentativa de eliminação da burocracia corporativa desnecessária, provocando assim um achatamento na pirâmide hierárquica. Segundo o autor argentino Rodolfo E. Biasca, o termo passou a ser mais usado entre 1987 e 1989 . Outros termos empresariais em inglês sobre reestruturação empresarial também ficaram conhecidos internacionalmente nessa época tais como outp (pt)
 • Permittering är den period då arbetsgivaren, utan att anställningen upphör, inte tillhandahåller arbetstagaren något arbete. I olika länder och avtal är det reglerat om arbetstagaren fortfarande har rätt till lön under permitteringen. Under permittering är arbetstagaren skyldig att infinna sig på arbetsplatsen då arbetsgivaren beordrar detta. I Sverige finns denna bestämmelse i 21 § Lagen om anställningsskydd. Lagen är semi-dispositiv till arbetstagarens fördel enligt lagens § 2. (sv)
 • Вре́менное увольне́ние (англ. Layoff) — временное прекращение трудовых отношений между работником и работодателем, вызванное временной остановкой производства или предоставления услуг по каким-либо причинам. Обычно термин временное увольнение используется, когда характер производства или предоставления услуги требует неоднократного периодичного сокращения и восстановления численности персонала. (ru)
rdfs:label
 • تحجيم (ar)
 • Acomiadament col·lectiu (ca)
 • Expedient de regulació temporal d'ocupació (ca)
 • Hromadné propouštění (cs)
 • Massenentlassung (de)
 • Expediente de Regulación Temporal de Empleo (es)
 • Enplegu-erregulazio espediente (eu)
 • Layoff (en)
 • Mise à pied (fr)
 • Licenciement collectif (fr)
 • Licenziamento collettivo (it)
 • 일시 해고 (ko)
 • レイオフ (ja)
 • Zwolnienia grupowe (pl)
 • Downsizing (pt)
 • Collectief ontslag (nl)
 • Permittering (sv)
 • Временное увольнение (ru)
 • Звільнення (uk)
 • 裁員 (zh)
owl:differentFrom
owl:sameAs
skos:closeMatch
skos:narrower
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:causes of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License