About: Jakob Fugger

An Entity of Type: person, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Jakob Fugger of the Lily (German: Jakob Fugger von der Lilie; 6 March 1459 – 30 December 1525), also known as Jakob Fugger the Rich or sometimes Jakob II, was a major German merchant, mining entrepreneur, and banker. He was a descendant of the Fugger merchant family located in the Mixed Imperial City of Augsburg, where he was born and later also elevated through marriage to Grand Burgher of Augsburg (Großbürger zu Augsburg). Within a few decades he expanded the family firm to a business operating in all of Europe. He began his education at the age of 14 in Venice, which also remained his main residence until 1487. At the same time he was a cleric and held several prebendaries, even though he lived in a monastery, Jakob found time to study history of investment in early Asian markets. His n

Property Value
dbo:abstract
 • ياكوب فوغر Jacob Fugger (ولد في 6 مارس 1459 – 30 ديسمبر 1525), ويعرف أحياناً باسم جاكوب فوغر الثري, كان مصرفياً ألمانياً وعضو أسرة فوغر. فوغر افتتح عصر الرأسمالية ونمو الاحتكارات الخاصة وسيطرة رجال الأعمال بأموالهم على السادة الإقطاعيين الذين يملكون الأرض. (ar)
 • Jakob Fugger (Augsburg, 6 de març de 1459 - 30 de desembre de 1525) també conegut com a Jakob Fugger el Ric o, de vegades Jakob II fou un gran comerciant, empresari de la mineria i banquer europeu. Fou un descendent de la família de negociants Fugger establerta a la Ciutat Lliure Imperial d'Augsburg, on va néixer. En unes poques dècades va expandir l'empresa familiar a una empresa que operava per a tot Europa. Va començar la seva formació a l'edat de 14 anys a Venècia, on també on va residir fins al 1487. Alhora era un clergue i tenia diverses prebendes, tot i que ell mai va viure en un monestir. El fonament de la riquesa de la família va ser deguda principalment al comerç de tèxtils amb Itàlia. L'empresa va créixer ràpidament després que els germans Ulrich, Georg i Jacob varen començar operacions bancàries amb la Casa d'Habsburg, així com amb la Cúria Pontifícia, i al mateix temps, va començar les seves operacions mineres al Tirol, i des de 1493 amb l'extracció de plata i coure en les actuals República Txeca i Eslovàquia. A partir de 1525 també tenien el dret a extreure el mercuri del cinabri d'Almadén. Després de 1487 Jakob Fugger era el cap de facto de les operacions de negocis Fugger, que aviat va tenir el quasi monopoli del mercat de coure europeu. El coure d'Eslovàquia era transportat a través d'Anvers a Lisboa, i d'allí era enviat a l'Índia. Jakob Fugger també va contribuir amb la primera i única expedició comercial a l'Índia en què els comerciants alemanys col·laboraven, amb la flota portuguesa a la costa oest de l'Índia (1505-1506), així com una fallida expedició espanyola a les Illes Moluques. Amb el seu suport a la dinastia dels Habsburg com a banquer va tenir una influència decisiva en la política europea contemporània. Va finançar l'ascens de Maximilià I i va fer contribucions importants per assegurar l'elecció del rei espanyol Carles V a convertir-se en emperador del Sacre Imperi. També finançà els matrimonis pels quals més tard la Casa d'Habsburg obtingué els regnes de Bohèmia i d'Hongria. Jakob Fugger va assegurar el seu llegat i una fama duradora a través de les seves fundacions en Augsburg. Va finançar la construcció d', construïda des del 1509 al 1512. És la primera construcció del renaixement alemany i conté les tombes dels germans Ulrich, Georg i Jacob. Fundà la Fuggerei el 1521: un dels complexos d'habitatges socials més antics del món, encara en ús. El Damenhof, o patí de les Senyores, una part de les cases Fugger construït el 1515 a Augsburg, és el primer edifici renaixentista secular a Alemanya. Com que el matrimoni va quedar-se sensa progenitura, a la seva mort el 30 desembre de 1525 llegà als seus nebots i l'empresa amb uns actius d'un total de 2.032.652 florins. Anton continuà l'empresa familiar. És considerada com una de les persones més riques de tots els temps, i en l'actualitat és ben coneguda com a Jakob Fugger «el Ric». És un dels alemanys més coneguts i el ciutadà més famós d'Augsburg. (ca)
 • Jakob Fugger (6. března 1459, Augsburg – 30. prosince 1525, tamtéž), uváděný rovněž s predikátem z Lilie (německy von der Lilie) či s přízviskem Bohatý, méně často také jako Jakob II. Fugger, byl příslušníkem augsburského obchodnického rodu Fuggerů a mezi léty přibližně od roku 1495 až 1525 jeden z nejvýznamnějších obchodníků, bankéřů a důlních podnikatelů v Evropě. Ze své rodinné firmy po několika desetiletích dokázal vytvořit podnik celoevropského významu spolupracující s nejvýše postavenými lidmi své doby. Své vzdělání získal již jako čtrnáctiletý chlapec v Benátkách, kde se přibližně do roku 1487 zdržoval. Jakob Fugger byl zároveň duchovním, získal dokonce obročí, nicméně v klášteře nikdy nežil. Základ rodinného majetku tvořily příjmy především z obchodování s bavlnou v Itálii. V Augsburgu vlastnili Fuggerové rovněž obchod s plátnem a přízí. Rodinná firma zažila rychlý růst poté, co bratři Ulrich, Georg a Jakob Fuggerové začali realizovat bankovní půjčky a obchody s habsburským rodem a papežskou kurií a současně započali s horním podnikáním v Tyrolsku a od roku 1493 zejména na Slovensku, kde mohutnými investicemi do těžby stříbra a mědi vybudovali bezkonkurenčně největší podnik a Slovensko se díky tomu v té době stalo největším producentem mědi na světě. Od roku 1525 vlastnila firma rodiny Fuggerů rovněž práva k dobývání rtuti a cinabaritu v Almadénu v Kastilii. Po roce 1487 stanovil Jakob Fugger obchodní politiku firmy a směr, kterým se bude ubírat. To mělo za následek, že se po více než deseti letech z běžného obchodního podniku stala významná firma evropského formátu s výrazným podílem v báňském a bankovním sektoru.Firma rodiny Fuggerů pak dokonce dočasně získala téměř monopolní postavení na evropském trhu s mědí. Tu ze slovenských dolů s pomocí portugalských mořeplavců vyvážela především do východní Indie. S pomocí Španělů expandovala rovněž do Ameriky, kam kromě kovů exportovala také tkaniny, cenná koření a další výrobky. S portugalskou flotilou se v letech 1505 až 1506 sám zúčastnil cesty německých obchodníků do Indie. Svojí finanční podporou habsburskému domu ovlivňoval augsburský bankéř evropskou politiku. Financoval mocenský vzestup císaře Maxmiliána I. jakož i rozhodující volbu jeho vnuka, španělského krále Karla I., pozdějšího Karla V., za císaře Svaté říše římské. Jakob Fugger financoval rovněž sňatkovou politiku, která v konečném důsledku pojistila Habsburkům vládu nad Čechami a Uhrami. Trvalou popularitu si Jakob Fugger zajistil zřízením dobročinné nadace. Ta v roce 1521 založila v Augsburgu předměstí Fuggerei, v němž za symbolický nájem bydleli chudí augsburští občané společně s řemeslníky a nádeníky. Toto sídliště funguje dodnes a je nejstarším sociálním bydlením na světě. Rodina byla v roce 1473 obdařena erbem. Zakoupením hrabství Kirchberg a panství Weißenhorn s městem jakož i panství Wullenstetten a Pfafenhofen jižně od Ulmu získal v roce 1507 Jakob Fugger pro svou rodinu predikát z Lilie (von der Lilie), v roce 1511 dosáhl povýšení do šlechtického stavu. Povýšení obchodníka na svobodného pána nemělo v té době v říši obdoby.V roce 1514 získali Fuggerové od císaře Maxmiliána I. titul říšského hraběte. Majetek nepředstavitelných rozměrů, který dokázal Jakob Fugger za svůj život nashromáždit, mu vysloužil přídomek Bohatý (německy "der Reiche"), kterým bývá velmi často označován. (cs)
 • Jakob Fugger „von der Lilie“ (auch genannt Jakob Fugger „der Reiche“ oder seltener „Jakob II. Fugger“; * 6. März 1459 in Augsburg; † 30. Dezember 1525 ebenda) war zwischen etwa 1495 und 1525 der bedeutendste Kaufherr, Montanunternehmer und Bankier Europas. Er entstammte der Augsburger Handelsfamilie Fugger. Das Familienunternehmen baute er innerhalb weniger Jahrzehnte zu einem europaweit tätigen Unternehmen aus. Seine Ausbildung hatte er bereits als 14-Jähriger in Venedig begonnen, wo er sich wohl bis gegen 1487 überwiegend aufhielt. Jakob Fugger war zugleich Kleriker und besaß eine Pfründe, hat jedoch nie in einem Kloster gelebt.Die Grundlage des Familienvermögens wurde vorwiegend durch den Baumwollhandel mit Italien geschaffen. Die Familienfirma wuchs rasch, nachdem die Brüder Ulrich, Georg und Jakob Fugger in Bankgeschäfte mit den Habsburgern und der Kurie, parallel dazu zunächst in die Montanwirtschaft in Tirol und ab 1493 in den Abbau von Silber und Kupfer im heutigen Tschechien und der Slowakei einstiegen. Ab 1525 besaßen die Fugger Rechte zum Abbau von Quecksilber und Zinnober in Almadén (Spanien). Nach 1487 bestimmte de facto Jakob Fugger die Geschäftspolitik, die sich in etwas mehr als einem Jahrzehnt „von einem konventionellen Handelsunternehmen mittlererer Reichweite zu einem europaweit agierenden Konzern mit ausgeprägten Schwerpunkten im Montan- und Banksektor“ entwickelte. Das Unternehmen nahm zeitweilig eine monopolartige Stellung auf dem europäischen Kupfermarkt ein. Kupfer aus Oberungarn (heutige Slowakei) wurde über Antwerpen nach Lissabon und von dort weiter nach Indien verschifft. An der ersten und einzigen Handelsfahrt deutscher Kaufleute nach Indien (1505/06) in einer portugiesischen Flotte war Jakob Fugger ebenso beteiligt wie 1525 an einer frühen, allerdings gescheiterten spanischen Handelsexpedition zu den Molukken. Mit seiner Unterstützung für das Haus Habsburg beeinflusste der Augsburger Bankier die europäische Politik. Er finanzierte den Aufstieg Kaiser Maximilians I. sowie maßgeblich die Wahl dessen Enkels, des spanischen Königs Karl zum römisch-deutschen König. Jakob Fugger finanzierte auch die Eheschließungen mit dem Haus der Jagiellonen (Wiener Hochzeit 1515), die in der Folge die Königreiche Böhmen und Ungarn für das Haus Habsburg sicherten. Er half zudem, Kriege und militärische Feldzüge zu finanzieren. Dazu zählen der „Schweizerkrieg“ von 1499, der zwischen dem Schwäbischen Bund und der schweizerischen Eidgenossenschaft ausgetragen wurde, und die Kriege, die Maximilian I. gegen Frankreich und Venedig führte. Während des Deutschen Bauernkriegs (1524/1525) stand er auf der Seite der Fürsten, die den Aufstand blutig niederschlugen. Bleibende Berühmtheit sicherten Jakob Fugger seine Augsburger Stiftungen. Die von ihm gestiftete, von 1509 bis 1512 errichtete und dann prachtvoll ausgestattete Fuggerkapelle in St. Anna ist die Grablege der Brüder Ulrich, Georg und Jakob Fugger und der erste Renaissancebau Deutschlands. Die offiziell 1521 gestiftete Fuggerei, eine Armensiedlung für arbeitswillige Augsburger Handwerker und Tagelöhner, ist heute die älteste erhaltene Sozialsiedlung der Welt. Die Errichtung der Fuggerei diente auch dem Ziel, das öffentliche Ansehen Fuggers zu verbessern. Der 1515 erbaute Damenhof in den Augsburger Fuggerhäusern ist der erste Profanbau der deutschen Renaissance. Mit dem Kauf der Grafschaft Kirchberg und der Herrschaft Weißenhorn mit der Stadt Weißenhorn sowie der Herrschaften Wullenstetten und Pfaffenhofen südlich von Ulm durch Jakob Fugger im Jahr 1507 begann der Aufstieg der Fugger „von der Lilie“ in den Adel. 1511 wurde der bürgerliche Unternehmer Jakob Fugger aus lehensrechtlichen Gründen in den Adelsstand erhoben. „Die Erhebung eins Kaufmanns in den Freiherrenstand war ein Vorgang ohne Parallele im Reich“. 1514 machte ihn Kaiser Maximilian I. zum Reichsgrafen. 1508 erwarb Jakob Fugger zudem die Hofmark Schmiechen an der östlichen Lechleite südlich und die Herrschaft Biberbach mit der Burg Markt im Lechtal nördlich von Augsburg. Jakob Fuggers Vermögen, das für heutige Maßstäbe kaum vorstellbare Dimensionen erreichte (in heutiger Kaufkraft hochgerechnet etwa 400 Milliarden Dollar oder gut zwei Prozent des europäischen Bruttoinlandsprodukts seiner Zeit), verhalf ihm zu dem Beinamen „der Reiche“. (de)
 • Jacobo Fúcar​ (en alemán: Jakob Fugger; 6 de marzo de 1459 en Augsburgo—30 de diciembre de 1525 ibidem), apodado «el Rico», ocasionalmente «el Joven» y también «Jacobo II»; fue el banquero y comerciante más rico y conocido de Europa en su tiempo. Nació en el seno de la familia de comerciantes Fúcar de Augsburgo, que en pocos años llegaría a ser una de las primeras empresas del capitalismo temprano. Su habilidoso aprovechamiento de los recursos naturales consiguieron para su empresa el monopolio del mercado del cobre en Europa y plantaron los cimientos del reconocimiento internacional y la riqueza de la empresa familiar Fúcar. Entre sus clientes bancarios estaban la alta nobleza, las casas reales europeas y la Iglesia católica. Subvencionó guerras y elecciones de reyes, asegurando así a sus negocios un rápido crecimiento y ejerciendo mediante la financiación un influjo político considerable. Su fortuna se debe a que era cobrador de impuestos, que para los patrones actuales alcanzaría una cantidad apenas imaginable, le granjeó el sobrenombre de «el Rico». (es)
 • Jakob Fugger of the Lily (German: Jakob Fugger von der Lilie; 6 March 1459 – 30 December 1525), also known as Jakob Fugger the Rich or sometimes Jakob II, was a major German merchant, mining entrepreneur, and banker. He was a descendant of the Fugger merchant family located in the Mixed Imperial City of Augsburg, where he was born and later also elevated through marriage to Grand Burgher of Augsburg (Großbürger zu Augsburg). Within a few decades he expanded the family firm to a business operating in all of Europe. He began his education at the age of 14 in Venice, which also remained his main residence until 1487. At the same time he was a cleric and held several prebendaries, even though he lived in a monastery, Jakob found time to study history of investment in early Asian markets. His net worth at the time of his death was approximately 2 million guilders, which allowing for inflation is approximately US$309 billion (in 2020 dollars). At the time of his death in 1525, Fugger's personal wealth was equivalent to 2% of the GDP of Europe. The foundation of the family's wealth was created mainly by the textile trade with Italy. The company grew rapidly after the brothers Ulrich, Georg and Jakob began banking transactions with the House of Habsburg as well as the Roman Curia, and at the same time began mining operations in Tyrol, and from 1493 on the extraction of silver and copper in the kingdoms of Bohemia and Hungary. As of 1525 they also had the right to mine quicksilver and cinnabar in Almadén. After 1487, Jakob Fugger was the de facto head of the Fugger business operations which soon had an almost monopolistic hold on the European copper market. Copper from Hungary was transported through Antwerp to Lisbon, and from there shipped to India. Jakob Fugger also contributed to the first and only trade expedition to India that German merchants cooperated in, a Portuguese fleet to the Indian west coast (1505–1506) as well as a failed Spanish trade expedition to the Maluku Islands. With his support of the Habsburg dynasty as a banker he had a decisive influence on European politics at the time. He financed the rise of Maximilian I and made considerable contributions to secure the election of the Spanish king Charles I to become Holy Roman Emperor Charles V. Jakob Fugger also funded the marriages which later resulted in the House of Habsburg gaining the kingdoms of Bohemia and Hungary. Jakob Fugger secured his legacy and lasting fame through his foundations in Augsburg. A chapel funded by him and built from 1509 to 1512 is Germany's first renaissance building and contains the tombs of the brothers Ulrich, Georg and Jakob. The Fuggerei which was founded by Jakob in 1521 is the world's oldest social housing complex still in use. The Damenhof, part of the Fuggerhäuser in Augsburg, is the first secular renaissance building in Germany and was built in 1515. At his death on 30 December 1525, Jakob Fugger bequeathed to his nephew Anton Fugger company assets totaling 2,032,652 guilders. He is among the most well known Germans and arguably the most famous citizen of Augsburg, with his wealth earning him the moniker "Fugger the Rich". In 1967 a bust of him was placed in the Walhalla, a "hall of fame" near Regensburg that honors laudable and distinguished Germans. (en)
 • Jacob Fugger dit le Riche (allemand : Jakob Fugger von der Lilie), né le 6 mars 1459 à Augsbourg, où il est mort le 30 décembre 1525, est le banquier le plus célèbre de la famille Fugger. Du temps de son vivant, il devient l'homme le plus riche d'Europe. (fr)
 • ヤーコプ・フッガー(ドイツ語 : Jakob Fugger von der Lilie, 1459年3月6日 - 1525年12月30日)、15~16世紀のドイツのフッガー家に属する商人。 (ja)
 • Jakob Fugger, o Rico (em alemão: Jakob Fugger von der Lilie) ou ainda Jakob II, (Augsburgo, 6 de março de 1459 - 30 de dezembro de 1525), foi o maior mercador, empresário e banqueiro da Europa. Nascido em Augsburgo, na Baviera, era descendente da família Fugger, de mercadores. Em poucas décadas, ele expandiu os negócios da família, com operações em todo o continente europeu. Começou os estudos com 14 anos, em Veneza, onde morou até 1487. Era ao mesmo tempo clérigo, mas nunca viveu em um monastério. Ele figura na lista de pessoas mais ricas da história moderna, ao lado de nomes como John D. Rockefeller e Andrew Carnegie. A origem da riqueza da família pode ser rastreada até o mercado têxtil na Itália. A empresa cresceu rapidamente depois que os irmãos Ulrich, Georg e Jakob começaram a fazer transações com a Casa de Habsburgo, bem como a Cúria Romana, ao mesmo tempo que começaram mineração na região do Tirol. A partir de 1493 também começaram a extrair prata e cobre do Reino da Boêmia e do Reino da Hungria. Em 1525, passaram a extrair mercúrio de Almadén. Após 1487, Jakob se tornou o chefe dos negócios da família Fugger, que já tinha o monopólio na extração de cobre na europa. O cobre da Eslováquia era transportado da Antuérpia até Lisboa e depois embarcado para a Índia. Jakob foi um dos financiadores da primeira e única expedição alemã para a Índia, em colaboração com uma frota portuguesa, entre 1505 e 1506, bem como a fracassada expedição espanhola para as Ilhas Molucas. Pelo apoio que oferecia à dinastia dos Habsburgo, ele detinha grande influência na política europeia da época. Financiou a ascensão de Maximiliano I do Sacro Império Romano-Germânico e fez grandes contribuições para assegurar a eleição do rei espanhol Carlos I para se tornar imperador. Jakob também esteve por trás de casamentos que levaram a Casa de Habsburgo a assumir os reinos da Boêmia e Hungria. Para assegurar seu nome e seu legado, ele fundou capelas e igrejas pela Alemanha, como a igreja de Santa Ana, em Augsburg, construída de 1509 a 1512, sendo a primeira igreja renascentista do país, onde estão os túmulos de Ulrich, Georg e Jakob. Fuggerei, uma comunidade católica ainda em uso, foi fundada por Jakob em 1521 e é o mais antigo em operação. (pt)
 • Jakob Fugger (o przydomku „der Reiche” – „Bogaty”, ur. 6 marca 1459 w Augsburgu, zm. 30 grudnia 1525 tamże) – niemiecki przedsiębiorca, pochodzący z rodziny przemysłowców Fuggerów, jeden z najbogatszych ludzi ówczesnych czasów. (pl)
 • Я́коб Фу́ггер-мла́дший (нем. Jakob Fugger, по прозвищу Бога́тый (нем. Jacob Fugger der Reiche; 6 марта 1459 — 30 декабря 1525) — аугсбургский банкир и торговец, глава аугсбургского торгово-банкирского дома Фуггеров, самый богатый человек Европы своего времени. Он первым стал вести торгово-финансовые дела по всей Европе, от Венгрии и Польши до Мадрида и Лиссабона, от Голландии до Неаполя. В мае 1511 года был возведён в дворянство. Его память увековечена в Вальгалле. В Аугсбурге его имя носит квартал Фуггерай. (ru)
 • Jakob Fugger de Rijke of Jakob Fugger de Jongere (Augsburg, 6 maart 1459 – 30 december 1525) was een lid van het Zwabische koopmans- en bankiersgeslacht Fugger. Hij was de belangrijkste financier van keizer Maximiliaan I en keizer Karel V en gold destijds als een van de rijkste en machtigste mannen van Europa. (nl)
 • Jacob Fugger, född 6 mars 1459 i riksstaden Augsburg, död 30 december 1525 i Augsburg, var en tysk affärsman, även kallad Jacob den rike. Han var son till och Barbara Fugger och tillhörde familjen Fugger som vid den tiden var den rikaste familjen i Europa. Hans egen privata förmögenhet grundlades främst genom handelsmonopol på guld, silver och koppar. Därtill var Jacob Fugger en av grundarna till försäljandet av avlatsbrev. Fugger lånade ut enorma summor till kejsar Maximilian I och hjälpte till att säkra Karl V:s val som tysk-romersk kejsare, genom att muta valnämnden. Karl V tackade med att adla hela familjen Fugger och ge dem suverän rätt till sin jord, vilket bland annat innebar att de fick rätt att ge ut egna mynt. Som den dåvarande rikaste familjen i Europa stödde de konst, skolor och filantropisk verksamhet, huvudsakligen i Augsburg. Jacob Fugger grundade 1516 Fuggeriet, den äldsta socialinrättningen i världen. På Fuggeriet föddes Leopold Mozart, far till Wolfgang Amadeus Mozart. (sv)
 • 雅各布·富格爾(德語原名:Jakob Fugger "von der Lilie",或稱 Jakob Fugger "der Reiche" ,或更罕見地稱為 "Jakob II. Fugger";1459年3月6日-1525年12月30日),是歐洲煤炭開採企業家和銀行家。 他出身自奧格斯堡貿易家族福格。他在幾十年內將家族企業擴展為一家遍布歐洲的公司。他 14 歲就在威尼斯開始了他的學徒生涯,一直待到 1487 年左右。 他也曾任神職人員,領有聖職俸祿,但從未住過修道院。家族財富的基礎主要是透過與意大利的棉花貿易創造的。在他與兄弟開始在哈布斯堡王朝和教廷開辦銀行業務後,家族企業迅速發展起來,最初是在蒂羅爾的煤炭和鋼鐵行業,從 1493 年開始,在現在的捷克和斯洛伐克地區從事銀和銅的開採。從 1525 年起,他就被允許在西班牙阿爾馬登開採汞和硃砂。 1487 年之後,他正式確立商業政策,在十多年的時間裡,“從一家中型的傳統貿易公司發展成為一家專注於採礦和銀行業的歐洲跨地區集團”。該公司在歐洲銅市場上暫時處於壟斷地位。來自上匈牙利(今屬斯洛伐克)的銅通過安特衛普運往里斯本,然後從那裡運往印度。 他還參與了德國商人第一次也是唯一一次隨葡萄牙船隊前往印度的貿易之旅(1505年至1506 年),以及 1525 年西班牙對摩鹿加群島的早期貿易遠征,儘管失敗了。 憑藉對哈布斯堡家族的支持,這位奧格斯堡銀行家影響了歐洲政治。他資助了馬克西米利安一世皇帝的崛起以及他的孫子西班牙國王查爾斯被選為羅馬-德意志國王。 他還資助了與雅蓋隆王朝的政治聯姻(1515年在維也納舉行的婚禮),後者隨後為哈布斯堡家族鞏固了波希米亞和匈牙利王國。他還資助戰爭和軍事行動。其中包括 1499 年施瓦本邦聯和瑞士邦聯之間的“瑞士戰爭”,以及馬克西米利安一世對法國和威尼斯發動的戰爭。 在德意志農民戰爭(1524年至1525年)期間,他站在血腥鎮壓起義的諸侯一邊。 他在奧格斯堡的事業確保了持久的名聲。他捐贈的聖亞拿堂建於 1509 年至 1512 年間,當時裝飾華麗,也是他與兄弟的墓地,以及德國第一座文藝復興時期的建築。 福格社區(德語原名:Fuggerei)正式成立於 1521 年,是奧格斯堡工匠和願意工作的短工的貧困聚居地。今天,它是世界上現存最古老的社會聚居地。 Fuggerei 的成立也有助於提高其家族的公眾形象。 達門霍夫 (Damenhof) 建於 1515 年,位於奧格斯堡 (Augsburg) 的富格 (Fugger) 住宅內,是德國文藝復興時期的第一座世俗建築。 1507 年,他購買了基希貝格 (Kirchberg) 縣和魏森霍恩 (Weißenhorn) 領地以及魏森霍恩 (Weißenhorn) 鎮以及烏爾姆 (Jakob Fugger) 以南的烏倫施泰滕 (Wullenstetten) 和普法芬霍芬 (Pfaffenhofen) 領地,富格爾家族開始成為貴族。1511 年,他由於(當地)租賃法律等緣故被提升為貴族。 1514年,馬克西米利安一世皇帝封他為帝國伯爵。 1508 年,他還獲得了萊赫萊特南部東部的施米肯霍夫馬克 (Schmiechen Hofmark) 以及奧格斯堡北部萊赫山谷 (Lech Valley) 的比伯巴赫 (Biberbach) 領主和 Markt 城堡。 他的財富在今天的標準中達到了幾乎無法想像的程度(以今天的購買力推算,大約為 4000 億美元,佔他那個時代歐洲國內生產總值的 2%)。 (zh)
 • Якоб Фуггер (нім. Jakob Fugger; 6 березня 1459, Аугсбург — 30 грудня 1525, Аугсбург) — торговець і банкір, засновник торгово-банкірського дому Фуггерів, одного із найбагатших і найвпливовіших в тогочасній Європі. Гроші Фуггерів неодноразово ставали головним фактором при вирішенні багатьох питань європейської політики, зокрема при обранні іспанського короля Карла I імператором Священної Римської імперії (1519). Якоб Фуггер був знаний за прізвиськом «Багач». Аугсбурзький хроніст відзначав: (uk)
dbo:birthDate
 • 1459-03-06 (xsd:date)
dbo:birthPlace
dbo:birthYear
 • 1459-01-01 (xsd:gYear)
dbo:deathDate
 • 1525-12-30 (xsd:date)
dbo:deathPlace
dbo:deathYear
 • 1525-01-01 (xsd:gYear)
dbo:parent
dbo:relative
dbo:restingPlace
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 2299549 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 42072 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1073496058 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:birthDate
 • 1459-03-06 (xsd:date)
dbp:birthPlace
dbp:caption
 • Portrait of Jakob Fugger by Albrecht Dürer, 1518 , Augsburg (en)
dbp:deathDate
 • 1525-12-30 (xsd:date)
dbp:deathPlace
 • Augsburg, Holy Roman Empire (en)
dbp:name
 • Jakob Fugger (en)
dbp:parents
dbp:relatives
 • Anton Fugger, nephew (en)
dbp:restingPlace
dbp:spouse
 • Sibylla Artzt (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
schema:sameAs
rdf:type
rdfs:comment
 • ياكوب فوغر Jacob Fugger (ولد في 6 مارس 1459 – 30 ديسمبر 1525), ويعرف أحياناً باسم جاكوب فوغر الثري, كان مصرفياً ألمانياً وعضو أسرة فوغر. فوغر افتتح عصر الرأسمالية ونمو الاحتكارات الخاصة وسيطرة رجال الأعمال بأموالهم على السادة الإقطاعيين الذين يملكون الأرض. (ar)
 • Jacob Fugger dit le Riche (allemand : Jakob Fugger von der Lilie), né le 6 mars 1459 à Augsbourg, où il est mort le 30 décembre 1525, est le banquier le plus célèbre de la famille Fugger. Du temps de son vivant, il devient l'homme le plus riche d'Europe. (fr)
 • ヤーコプ・フッガー(ドイツ語 : Jakob Fugger von der Lilie, 1459年3月6日 - 1525年12月30日)、15~16世紀のドイツのフッガー家に属する商人。 (ja)
 • Jakob Fugger (o przydomku „der Reiche” – „Bogaty”, ur. 6 marca 1459 w Augsburgu, zm. 30 grudnia 1525 tamże) – niemiecki przedsiębiorca, pochodzący z rodziny przemysłowców Fuggerów, jeden z najbogatszych ludzi ówczesnych czasów. (pl)
 • Я́коб Фу́ггер-мла́дший (нем. Jakob Fugger, по прозвищу Бога́тый (нем. Jacob Fugger der Reiche; 6 марта 1459 — 30 декабря 1525) — аугсбургский банкир и торговец, глава аугсбургского торгово-банкирского дома Фуггеров, самый богатый человек Европы своего времени. Он первым стал вести торгово-финансовые дела по всей Европе, от Венгрии и Польши до Мадрида и Лиссабона, от Голландии до Неаполя. В мае 1511 года был возведён в дворянство. Его память увековечена в Вальгалле. В Аугсбурге его имя носит квартал Фуггерай. (ru)
 • Jakob Fugger de Rijke of Jakob Fugger de Jongere (Augsburg, 6 maart 1459 – 30 december 1525) was een lid van het Zwabische koopmans- en bankiersgeslacht Fugger. Hij was de belangrijkste financier van keizer Maximiliaan I en keizer Karel V en gold destijds als een van de rijkste en machtigste mannen van Europa. (nl)
 • Якоб Фуггер (нім. Jakob Fugger; 6 березня 1459, Аугсбург — 30 грудня 1525, Аугсбург) — торговець і банкір, засновник торгово-банкірського дому Фуггерів, одного із найбагатших і найвпливовіших в тогочасній Європі. Гроші Фуггерів неодноразово ставали головним фактором при вирішенні багатьох питань європейської політики, зокрема при обранні іспанського короля Карла I імператором Священної Римської імперії (1519). Якоб Фуггер був знаний за прізвиськом «Багач». Аугсбурзький хроніст відзначав: (uk)
 • Jakob Fugger (Augsburg, 6 de març de 1459 - 30 de desembre de 1525) també conegut com a Jakob Fugger el Ric o, de vegades Jakob II fou un gran comerciant, empresari de la mineria i banquer europeu. Fou un descendent de la família de negociants Fugger establerta a la Ciutat Lliure Imperial d'Augsburg, on va néixer. En unes poques dècades va expandir l'empresa familiar a una empresa que operava per a tot Europa. Va començar la seva formació a l'edat de 14 anys a Venècia, on també on va residir fins al 1487. Alhora era un clergue i tenia diverses prebendes, tot i que ell mai va viure en un monestir. (ca)
 • Jakob Fugger (6. března 1459, Augsburg – 30. prosince 1525, tamtéž), uváděný rovněž s predikátem z Lilie (německy von der Lilie) či s přízviskem Bohatý, méně často také jako Jakob II. Fugger, byl příslušníkem augsburského obchodnického rodu Fuggerů a mezi léty přibližně od roku 1495 až 1525 jeden z nejvýznamnějších obchodníků, bankéřů a důlních podnikatelů v Evropě. Ze své rodinné firmy po několika desetiletích dokázal vytvořit podnik celoevropského významu spolupracující s nejvýše postavenými lidmi své doby. Své vzdělání získal již jako čtrnáctiletý chlapec v Benátkách, kde se přibližně do roku 1487 zdržoval. Jakob Fugger byl zároveň duchovním, získal dokonce obročí, nicméně v klášteře nikdy nežil. (cs)
 • Jakob Fugger „von der Lilie“ (auch genannt Jakob Fugger „der Reiche“ oder seltener „Jakob II. Fugger“; * 6. März 1459 in Augsburg; † 30. Dezember 1525 ebenda) war zwischen etwa 1495 und 1525 der bedeutendste Kaufherr, Montanunternehmer und Bankier Europas. Er entstammte der Augsburger Handelsfamilie Fugger. Das Familienunternehmen baute er innerhalb weniger Jahrzehnte zu einem europaweit tätigen Unternehmen aus. Seine Ausbildung hatte er bereits als 14-Jähriger in Venedig begonnen, wo er sich wohl bis gegen 1487 überwiegend aufhielt. Jakob Fugger war zugleich Kleriker und besaß eine Pfründe, hat jedoch nie in einem Kloster gelebt.Die Grundlage des Familienvermögens wurde vorwiegend durch den Baumwollhandel mit Italien geschaffen. Die Familienfirma wuchs rasch, nachdem die Brüder Ulrich, Ge (de)
 • Jacobo Fúcar​ (en alemán: Jakob Fugger; 6 de marzo de 1459 en Augsburgo—30 de diciembre de 1525 ibidem), apodado «el Rico», ocasionalmente «el Joven» y también «Jacobo II»; fue el banquero y comerciante más rico y conocido de Europa en su tiempo. (es)
 • Jakob Fugger of the Lily (German: Jakob Fugger von der Lilie; 6 March 1459 – 30 December 1525), also known as Jakob Fugger the Rich or sometimes Jakob II, was a major German merchant, mining entrepreneur, and banker. He was a descendant of the Fugger merchant family located in the Mixed Imperial City of Augsburg, where he was born and later also elevated through marriage to Grand Burgher of Augsburg (Großbürger zu Augsburg). Within a few decades he expanded the family firm to a business operating in all of Europe. He began his education at the age of 14 in Venice, which also remained his main residence until 1487. At the same time he was a cleric and held several prebendaries, even though he lived in a monastery, Jakob found time to study history of investment in early Asian markets. His n (en)
 • Jakob Fugger, o Rico (em alemão: Jakob Fugger von der Lilie) ou ainda Jakob II, (Augsburgo, 6 de março de 1459 - 30 de dezembro de 1525), foi o maior mercador, empresário e banqueiro da Europa. Nascido em Augsburgo, na Baviera, era descendente da família Fugger, de mercadores. Em poucas décadas, ele expandiu os negócios da família, com operações em todo o continente europeu. Começou os estudos com 14 anos, em Veneza, onde morou até 1487. Era ao mesmo tempo clérigo, mas nunca viveu em um monastério. Ele figura na lista de pessoas mais ricas da história moderna, ao lado de nomes como John D. Rockefeller e Andrew Carnegie. (pt)
 • Jacob Fugger, född 6 mars 1459 i riksstaden Augsburg, död 30 december 1525 i Augsburg, var en tysk affärsman, även kallad Jacob den rike. Han var son till och Barbara Fugger och tillhörde familjen Fugger som vid den tiden var den rikaste familjen i Europa. Hans egen privata förmögenhet grundlades främst genom handelsmonopol på guld, silver och koppar. Därtill var Jacob Fugger en av grundarna till försäljandet av avlatsbrev. (sv)
 • 雅各布·富格爾(德語原名:Jakob Fugger "von der Lilie",或稱 Jakob Fugger "der Reiche" ,或更罕見地稱為 "Jakob II. Fugger";1459年3月6日-1525年12月30日),是歐洲煤炭開採企業家和銀行家。 他出身自奧格斯堡貿易家族福格。他在幾十年內將家族企業擴展為一家遍布歐洲的公司。他 14 歲就在威尼斯開始了他的學徒生涯,一直待到 1487 年左右。 他也曾任神職人員,領有聖職俸祿,但從未住過修道院。家族財富的基礎主要是透過與意大利的棉花貿易創造的。在他與兄弟開始在哈布斯堡王朝和教廷開辦銀行業務後,家族企業迅速發展起來,最初是在蒂羅爾的煤炭和鋼鐵行業,從 1493 年開始,在現在的捷克和斯洛伐克地區從事銀和銅的開採。從 1525 年起,他就被允許在西班牙阿爾馬登開採汞和硃砂。 1487 年之後,他正式確立商業政策,在十多年的時間裡,“從一家中型的傳統貿易公司發展成為一家專注於採礦和銀行業的歐洲跨地區集團”。該公司在歐洲銅市場上暫時處於壟斷地位。來自上匈牙利(今屬斯洛伐克)的銅通過安特衛普運往里斯本,然後從那裡運往印度。 他還參與了德國商人第一次也是唯一一次隨葡萄牙船隊前往印度的貿易之旅(1505年至1506 年),以及 1525 年西班牙對摩鹿加群島的早期貿易遠征,儘管失敗了。 (zh)
rdfs:label
 • ياكوب فوغر (ar)
 • Jakob Fugger (cs)
 • Jakob Fugger (ca)
 • Jakob Fugger (de)
 • Jacobo Fúcar (es)
 • Jakob Fugger (en)
 • Jacob Fugger (fr)
 • Jakob Fugger (in)
 • Jacob Fugger (it)
 • ヤーコプ・フッガー (ja)
 • 야코프 푸거 (ko)
 • Jakob Fugger de Rijke (nl)
 • Jakob Fugger (pl)
 • Jakob Fugger (pt)
 • Фуггер, Якоб (ru)
 • Jacob Fugger (sv)
 • Якоб Фуггер (uk)
 • 雅各布·富格尔 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Jakob Fugger (en)
is dbo:relative of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:relatives of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License