An Entity of Type: Thing, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

In contract theory and economics, information asymmetry deals with the study of decisions in transactions where one party has more or better information than the other. Information asymmetry creates an imbalance of power in transactions, which can sometimes cause the transactions to be inefficient, causing market failure in the worst case. Examples of this problem are adverse selection, moral hazard, and monopolies of knowledge.

Property Value
dbo:abstract
 • La informació asimètrica és, en economia i concretament en la , la situació en la qual els agents que intervenen en una transacció no disposen de la mateixa informació, en qualitat o en quantitat. Això provoca un desequilibri en el poder que té cada un dels agents i pot provocar que la transacció esdevingui injusta, una forma de fallada de mercat. Un exemple d'informació asimètrica es pot donar quan en la compra d'un cotxe de segona mà, el venedor té informació sobre l'estat real del vehicle que no transmet al comprador. Conseqüències d'aquesta situació es donen en la selecció adversa i en el risc moral. (ca)
 • Informační asymetrie se týká přijímání rozhodnutí v případech, kdy jedna strana má více nebo lepší informace než ta druhá. Je to pojem z teorie smluv nebo ekonomie. Tato asymetrie u transakcí porušuje rovnováhu sil, což může někdy způsobit, že transakce budou neefektivní a v nejhorším případě to způsobí až selhání trhu. Informační asymetrii lze ukázat na situaci, kdy jedna strana je prodávající a druhá kupující. Když má prodávající lepší informace, transakce s větší pravděpodobností proběhne ve prospěch prodávajícího. Například když se prodává ojetý vůz, stav vozu a tedy i jeho tržní hodnotu zná prodávající pravděpodobně mnohem lépe než kupující. Prodávající má tedy informační převahu, kterou může využít. Naopak při sjednávání vlastního zdravotního pojištění není pojistník (kupující) vždy povinen uvádět úplné údaje o svých zdravotních rizicích. Neposkytnutím těchto informací pojišťovně pojistník zaplatí stejné pojistné jako někdo, kdo bude s mnohem menší pravděpodobností v budoucnu požadovat výplatu plnění. Informační asymetrie se rozšiřuje i na chování mimo ekonomiku. Z teorie mezinárodních vztahů vyplynulo, že i války mohou být způsobeny asymetrickými informacemi a že „většina velkých válek moderní doby byla výsledkem toho, že si vůdci špatně spočítali své vyhlídky na vítězství“. Mezi národními vůdci existují asymetrické informace, když existují rozdíly v tom, co vědí (neboli čemu věří) o vzájemné výzbroji, kvalitě a taktice vojenského personálu, odhodlání, geografické situaci, politickém klimatu nebo třeba jen o relativní pravděpodobnosti různých výsledků, anebo kde mají neúplné informace o motivaci ostatních. Informační asymetrie je protikladem k dokonalé informaci, která je klíčovým předpokladem neoklasické ekonomie. V roce 1996 byla udělena Nobelova pamětní cena za ekonomii Jamesi A. Mirrleesovi a Williamu Vickreymu za jejich „zásadní příspěvky k ekonomické teorii pobídek pokud účastníci trhu mají asymetrické informace“.To vedlo Nobelův výbor k uznání důležitosti informačních problémů v ekonomii. Později dostali další Nobelovu cenu v roce 2001 George Akerlof, Michael Spence a Joseph E. Stiglitz za jejich „analýzy trhů s asymetrickými informacemi“. (cs)
 • Ασύμμετρη πληροφόρηση έχουμε στην αγορά φροντίδας υγείας, οι καταναλωτές δεν έχουν ειδικές γνώσεις για να αποφασίζουν τι θα πρέπει να καταναλώνουν. Κάτι τέτοιο συμβαίνει επειδή αυτοί που παρέχουν φροντίδα υγείας έχουν μεγαλύτερη γνώση από αυτούς που χρησιμοποιούν την φροντίδα υγείας και το αυτό καταλήγει σε βάρος των τελευταίων. (Βλέπε επίσης Σχέση αντιπροσώπευσης, προκλητή ζήτηση). (el)
 • في نظرية العقد والاقتصاد، يعرف تفاوت المعلومات بأنه دراسة القرارات في المعاملات التي يكون فيها أحد الطرفين لديه معلومات أكثر أو أفضل من الآخر. هذا التفاوت والتباين يخلق عدم توازن للقوى في المعاملات وقد يكون في بعض الأحيان سبباً في ضياع المعاملات، وهو نوع من إخفاقات السوق في أسوأ الأحوال. الأمثلة على هذه المشكلة تشمل الاختيار السالب والمخاطر الأخلاقية واحتكارات المعرفة. (ar)
 • Asymmetrische Information (englisch asymmetric information) ist ein wirtschaftswissenschaftlicher Begriff und bezeichnet den Zustand, in dem zwei Vertragsparteien bei Abschluss und/oder Erfüllung eines Vertrags oder Marktteilnehmer nicht über dieselben Informationen verfügen. In der Folge kommt es zu Problemen wie Adverse Selektion und Moral Hazard. Die Auseinandersetzung mit Problemen, die aus asymmetrischen Informationen resultieren, ist Gegenstand der Informationsökonomik sowie der ökonomischen Analyse des (Privat-), Straf- und öffentlichen Rechts. (de)
 • Merkatu batean informazio asimetrikoa dagoela esaten da kontsumitzaileek eta ekoizle edo saltzaileek elkartrukatzen diren produktu eta zerbitzuen kalitateari edo prezioei buruz informazio ezberdinak dituztenean. Teoria honek lehia perfektuaren sistema bateko prezioen teoria apurtzea suposatzen du. Informazio asimetrikoak merkatuaren akats bat eragiten du, azken honek emaitza ekonomiko inefizientea eraginez. Informazio asimetrikoa ematen da produktu baten saltzaileak produktu hori hobeto ezagutzen duelako erosleak baino. Modu berean, finantza munduan informazio asimetrikoaren hainbat kasu planteatzen dira, hauetan, adibidez, mailegu-hartzaileak bere kaudimenaren inguruko informazio gehiago du mailegu-emaileak baino. Orokorrean, informazio asimetrikoak merkatuaren akatsak sortzen ditu, inefizientziak alegia, kontsumitzaileak prezio altuegiak ordaintzen dituelako besteak beste. Informazio asimetrikoak sortzen duen beste fenomeno bat aukeraketa txarra (ingelesez, ) izenekoa da: adibidez, bigarren eskuko merkatuetan auto onak zein txarrak izan beharko lirateke hasiera batean, baina orokorrean kontsumitzaileak zein den auto ona eta zein txarra ez dakienez, saltzaileek auto txarrak saltzeko joera dute, eta onak beste alde batetik saldu (an gertatzen den antzera, produktu txarrak ona kanporatzen duela esan daitekeelako); auto onen bat agertzen denean, garestiago jarri behar da, baina garestiagoa denez, kontsumitzaileek ez dute erosiko, pentsatzen dutelako txarra dela; horrela azkenean, bigarren eskuko merkatuan auto txarrak bakarrik geratuko dira. 2001. urtean, Joseph Stiglitz, George Akerlof eta Michael Spence ekonomialariak Ekonomiako Nobel Saria irabazi zuten, merkatuko analisietan informazio asimetrikoa erabiltzeagatik. Kenneth Arrow, William Vickrey eta James Mirrlees bezalako ekonomialari gailenek informazio asimetrikoaren gaiari ekarpen garrantzitsuak egin dizkiote ere bai. (eu)
 • In contract theory and economics, information asymmetry deals with the study of decisions in transactions where one party has more or better information than the other. Information asymmetry creates an imbalance of power in transactions, which can sometimes cause the transactions to be inefficient, causing market failure in the worst case. Examples of this problem are adverse selection, moral hazard, and monopolies of knowledge. A common way to visualise information asymmetry is with a scale with one side being the seller and the other the buyer. When the seller has more or better information the transaction will more likely occur in the seller's favour ("the balance of power has shifted to the seller"). An example of this could be when a used car is sold, the seller is likely to have a much better understanding of the car's condition and hence its market value than the buyer, who can only estimate the market value based on the information provided by the seller and their own assessment of the vehicle. The balance of power can however also be in the hands of the buyer. When buying health insurance, the buyer is not always required to provide full details of future health risks. By not providing this information to the insurance company the buyer will pay the same premium as someone much less likely to require a payout in the future. The adjacent image illustrates the balance of power between two agents when there is perfect information. If the buyer has more information the power to manipulate the transaction will be represented by the scale leaning towards the buyers' side. Information asymmetry extends to non-economic behavior. Private firms have better information than regulators about the actions that they would take in the absence of regulation, and the effectiveness of a regulation may be undermined. International relations theory has recognized that wars may be caused by asymmetric information and that "Most of the great wars of the modern era resulted from leaders miscalculating their prospects for victory". There is asymmetric information between national leaders, wrote Jackson and Morelli, when there are differences "in what they know [i.e. believe] about each other's armaments, quality of military personnel and tactics, determination, geography, political climate, or even just about the relative probability of different outcomes" or where they have "incomplete information about the motivations of other agents". Information asymmetries are studied in the context of principal–agent problems where they are a major cause of misinforming and is essential in every communication process. Information asymmetry is in contrast to perfect information, which is a key assumption in neo-classical economics. In 1996, a Nobel Memorial Prize in Economics was awarded to James A. Mirrlees and William Vickrey for their "fundamental contributions to the economic theory of incentives under asymmetric information". This led the Nobel Committee to acknowledge the importance of information problems in economics. They later awarded another Nobel Prize in 2001 to George Akerlof, Michael Spence, and Joseph E. Stiglitz for their "analyses of markets with asymmetric information". (en)
 • Existe información asimétrica en un mercado cuando una de las partes que intervienen en una compraventa no cuenta con la misma información que la otra sobre el producto, servicio o activo objeto de la compraventa.​ Esta teoría supone una ruptura de la teoría de los precios en un sistema de competencia perfecta. Esta información asimétrica conduce a un fallo de mercado, que proporciona un resultado económico ineficiente. La información asimétrica existe porque el vendedor de un producto conoce más y mejor el producto que quiere vender que el comprador. En el mundo financiero se plantean también múltiples casos de información asimétrica porque un prestatario sabe más sobre su solvencia que el prestamista y los clientes de las entidades aseguradas conocen mejor su riesgo particular que la entidad aseguradora. En los contratos financieros de préstamos, la asimetría nace de que el acreedor o prestamista no posee información suficiente sobre el uso que el deudor dará a los fondos objeto del crédito. Como los prestamistas saben claramente su desventaja aumentarán el tipo de interés y denegarán el otorgamiento del préstamo. En 2001, los economistas, Joseph Stiglitz, George Akerlof y Michael Spence, recibieron el Premio en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel por sus análisis de los mercados con información asimétrica. Otros destacados economistas como Kenneth Arrow, William Vickrey y James Mirrlees también han hecho importantes aportaciones al tema de la información asimétrica. (es)
 • Une asymétrie d'information est une situation où, sur un marché, les agents économiques qui contractent ou échangent ne sont pas sur un pied d'égalité en termes d'informations, l'un des deux agents détenant une information que l'autre n'a pas. La présence d'asymétries d'information conduit à des problèmes d'anti-sélection et de risque moral. Ils sont notamment étudiés dans le cadre de la théorie des contrats et de la théorie des mécanismes d'incitation. (fr)
 • Dalam bidang ekonomi, asimetri informasi terjadi jika salah satu pihak dari suatu transaksi memiliki informasi lebih banyak atau lebih baik dibandingkan pihak lainnya. (Sering juga disebut dengan istilah informasi asimetrik/informasi asimetris). Umumnya pihak penjual yang memiliki informasi lebih banyak tentang produk dibandingkan pembeli, meski kondisi sebaliknya mungkin juga terjadi. Contoh situasi dimana penjual memiliki informasi lebih baik ada banyak, termasuk di dalamnya penjual mobil bekas, pialang saham, agen real estate, dan asuransi jiwa. Kondisi ini pertama kali dijelaskan oleh Kenneth J. Arrow dalam satu artikel yang terkenal di bidang penanganan kesehatan 1963 yang berjudul "Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care," di jurnal American Economic Review. George Akerlof kemudian menggunakan istilah informasi asimetris dalam karyanya tahun 1970: (Pasar Barang Kacangan). Ia menyebutkan bahwa, dalam pasar seperti itu, nilai rata-rata dari komoditi cenderung untuk turun, bahkan untuk barang yang tergolong berkualitas bagus. Penjual yang tidak berniat baik dapat menipu pembeli dengan cara memberi kesan seakan-akan barang yang dijualnya bagus. Sehingga, banyak pembeli yang menghindari penipuan menolak untuk melakukan transaksi dalam pasar seperti ini, atau menolak mengeluarkan uang besar dalam transaksi tersebut. Sebagai akibatnya, penjual yang benar-benar menjual barang bagus menjadi tidak laku karena hanya dinilai murah oleh pembeli, dan akhirnya pasar akan dipenuhi oleh barang berkualitas buruk. (in)
 • 정보 비대칭(情報非對稱, 영어: Information asymmetry)은 경제학에서 시장에서의 각 거래 주체가 보유한 정보에 차이가 있을 때, 그 불균등한 정보 구조를 말한다. 정보의 비대칭성은, 사람들이 보유하는 정보의 분포에 편향이 있어, 경제 주체 사이에 정보 격차가 생기는 현상 또는 그러한 성질을 말한다. (ko)
 • Informatieasymmetrie is een onbalans waarbij de ene partij over meer of over betere informatie beschikt dan de andere. De micro-economie en de contracttheorie houdt zich bezig met de studie naar beslissingen van economische agenten in transacties met een informatieasymmetrie. Dit creëert in deze transacties een onbalans in macht die er soms toe kan leiden dat er een suboptimale uitkomst tot stand komt, met als extreem een marktfalen. Voorbeelden van dit probleem zijn adverse selectie en moral hazard. Meestal worden informatie-asymmetrieën bestudeerd in het kader van de principal-agent-problemen. In 2001 werd de Nobelprijs voor de Economie toegekend aan George Akerlof, Michael Spence en Joseph E. Stiglitz voor hun analyses van markten met asymmetrische informatie. (nl)
 • 情報の非対称性(じょうほうのひたいしょうせい、英: information asymmetry)は、市場における一方の取引主体が他方よりも多くの情報を保持したり、またはより良い情報を持っている取引における意思決定やその不均等な情報構造を指す。「売り手」と「買い手」の間において、「売り手」のみが専門知識と情報を有し、「買い手」はそれを知らないというように、双方で情報と知識の共有ができていない状態のことを指す。情報の非対称性は、取引の力の不均衡を生み出し、取引が非効率になり、最悪の場合、市場の失敗を引き起こす可能性があります。この問題の例としては、逆選択、、モラル ハザード、および知識の独占などがあります。 (ja)
 • L'asimmetria informativa è una condizione in cui un'informazione non è condivisa integralmente fra gli individui facenti parte dello stesso processo economico: dunque una parte degli agenti interessati dispone di maggiori informazioni rispetto al resto dei partecipanti e può trarre un vantaggio da questa configurazione. Il concetto viene usato e studiato in economia e in particolare economia dell'informazione, dove si suppone la presenza di asimmetrie informative per spiegare i differenti comportamenti dei soggetti economici. (it)
 • Na teoria dos contratos e na economia, a assimetria de informações lida com o estudo de decisões em transações em que uma parte tem mais ou melhor informação do que a outra parte. Essa assimetria cria um desequilíbrio de poder nas transações, o que às vezes pode fazer com que as transações deem errado, um tipo de falha de mercado no pior dos casos. Exemplos desse problema são seleção adversa, risco moral e monopólios de conhecimento. A assimetria de informações estende-se ao comportamento não econômico. Como as empresas privadas têm melhores informações do que os reguladores sobre as ações que elas tomariam na ausência de um regulamento, a eficácia de um regulamento pode ser prejudicada. A teoria das relações internacionais reconheceu que as guerras podem ser causadas por informações assimétricas e que "a maioria das grandes guerras da era moderna resultou de líderes que calculam mal suas perspectivas de vitória". Há informação assimétrica entre os líderes nacionais, escreveram Jackson e Morelli, quando há diferenças "no que eles sabem [ou seja, acreditam] sobre os armamentos uns dos outros, qualidade dos militares e táticas, determinação, geografia, clima político, ou mesmo apenas sobre a probabilidade relativa de diferentes resultados "ou onde eles têm" informações incompletas sobre as motivações de outros agentes". As assimetrias de informação são estudadas no contexto de problemas entre o principal e o agente, onde são uma das principais causas de desinformação e são essenciais em todo processo de comunicação. A assimetria de informação está em contraste com a informação perfeita, que é uma suposição fundamental na economia neoclássica. Em 2001, o Prêmio Nobel de Economia foi concedido a George Akerlof, Michael Spence e Joseph E. Stiglitz por suas "análises de mercados com informação assimétrica". (pt)
 • Asymmetrisk information föreligger då parter som ingår eller kunde ingå ett avtal eller annars skall fatta ett beslut har tillgång till olika förhandsinformation. Begreppet används inom nationalekonomi. Enskilt eller samman med andra faktorer kan asymmetrisk information leda till ett snedvridet urval. En stor del av teorin kring marknadens funktion bygger på förenklingen att alla skulle ha tillgång till fullständig information. Då aktörernas beteende påverkas av tillgången på information kommer teorin att leda till rekommendationer som inte är optimala i det verkliga livet. Det finns omfattande forskning kring problematiken med asymmetrisk information. (sv)
 • Asymetria informacji (ang. information asymmetry) – pojęcie z zakresu ekonomii; sytuacja, gdy jedna strona transakcji ma więcej informacji o przedmiocie umowy. Wynikają z niego inne zjawiska m.in. negatywna selekcja (ang. adverse selection) i pokusa nadużycia (ang. moral hazard). (pl)
 • Асимметричность информации в микроэкономике (англ. asymmetric(al) information) — это неравномерное распределение информации между сторонами контракта. В ситуации асимметричного распределения информации одна из сторон знает больше, чем другая, о предмете контракта, условиях его заключения или поведении в процессе его исполнения. Например, работник лучше осведомлён о своих профессиональных качествах, чем работодатель; заемщик лучше осведомлён о своем финансовом положении, чем кредитор; продавец лучше осведомлён о скрытых свойствах товара, чем покупатель; исполнитель лучше осведомлён о качестве исполнения работ, чем заказчик; покупатель лучше осведомлён о своих предпочтениях, чем продавец. Впервые на наличие информационной асимметрии обратил внимание Кеннет Эрроу в статье 1963 года, «Неопределённость и экономика благосостояния в здравоохранении» в журнале «Американское экономическое обозрение». Информационную асимметрию не следует смешивать с неполнотой информации. Стороны могут не обладать всей нужной информацией, но при этом находиться в равных условиях. Каждая из сторон знает столько же, сколько и другая. (ru)
 • Асиметр́ична інформáція — ситуація, коли має місце нерівномірний розподіл інформації про товар або послуги між покупцем та продавцем. Тобто окремі учасники володіють важливою інформацією, що має безпосереднє відношення до предмета договору, угоди, якою не володіють інші учасники. Існують кілька основних проблем, що виникають на фінансових ринках через асиметрію інформації: * проблема несприятливого відбору * проблема ризику недобросовісності * проблема дорогої верифікації стану Наприклад, у випадку з іпотечними цінними паперами проблема асиметрії інформації виявляється в тому, що їх емітент має більше інформації, ніж інвестор, щодо якості пропонованих цінних паперів і які стоять за ними іпотечних кредитів. Відсутність у інвесторів достатнього обсягу інформації про іпотечні цінні папери може призвести до того, що вони не зважаться купувати цінні папери або зажадають підвищення прибутковості по таких паперах як компенсацію за ризик. (uk)
 • 資訊不對稱或資訊不對等(英語:information asymmetry),指參與交易各方所擁有、可影響交易的資訊不同,買賣雙方中一方擁有比另一方有更多資訊。一般而言,賣家比買家擁有更多關於交易物品的資訊,但相反的情況也可能存在。前者例子可見於二手車的買賣,賣主對該賣出的車輛比買方了解。後者例子比如医疗保险或金錢借貸,买方通常拥有更多資訊。 不對稱資訊可能导致逆向選擇,或是形成經濟租,引發尋租行為,導致資訊較缺乏的那一方受損。 該現象由肯尼斯·約瑟夫·阿羅於1963年首次提出。 阿克洛夫在1970年代發表著作《檸檬市場》作了進一步闡述。三位美國經濟學家阿克洛夫、、斯蒂格利茨由於對資訊不對稱市場及資訊經濟學的研究成果獲2001年諾貝爾經濟學獎。 解決資訊不對稱的方法包括、認證制度、信譽與評價制度、提供商品的保固維修、、制訂規範等。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 309801 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 61979 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1119807555 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:isPartOf
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Ασύμμετρη πληροφόρηση έχουμε στην αγορά φροντίδας υγείας, οι καταναλωτές δεν έχουν ειδικές γνώσεις για να αποφασίζουν τι θα πρέπει να καταναλώνουν. Κάτι τέτοιο συμβαίνει επειδή αυτοί που παρέχουν φροντίδα υγείας έχουν μεγαλύτερη γνώση από αυτούς που χρησιμοποιούν την φροντίδα υγείας και το αυτό καταλήγει σε βάρος των τελευταίων. (Βλέπε επίσης Σχέση αντιπροσώπευσης, προκλητή ζήτηση). (el)
 • في نظرية العقد والاقتصاد، يعرف تفاوت المعلومات بأنه دراسة القرارات في المعاملات التي يكون فيها أحد الطرفين لديه معلومات أكثر أو أفضل من الآخر. هذا التفاوت والتباين يخلق عدم توازن للقوى في المعاملات وقد يكون في بعض الأحيان سبباً في ضياع المعاملات، وهو نوع من إخفاقات السوق في أسوأ الأحوال. الأمثلة على هذه المشكلة تشمل الاختيار السالب والمخاطر الأخلاقية واحتكارات المعرفة. (ar)
 • Asymmetrische Information (englisch asymmetric information) ist ein wirtschaftswissenschaftlicher Begriff und bezeichnet den Zustand, in dem zwei Vertragsparteien bei Abschluss und/oder Erfüllung eines Vertrags oder Marktteilnehmer nicht über dieselben Informationen verfügen. In der Folge kommt es zu Problemen wie Adverse Selektion und Moral Hazard. Die Auseinandersetzung mit Problemen, die aus asymmetrischen Informationen resultieren, ist Gegenstand der Informationsökonomik sowie der ökonomischen Analyse des (Privat-), Straf- und öffentlichen Rechts. (de)
 • Une asymétrie d'information est une situation où, sur un marché, les agents économiques qui contractent ou échangent ne sont pas sur un pied d'égalité en termes d'informations, l'un des deux agents détenant une information que l'autre n'a pas. La présence d'asymétries d'information conduit à des problèmes d'anti-sélection et de risque moral. Ils sont notamment étudiés dans le cadre de la théorie des contrats et de la théorie des mécanismes d'incitation. (fr)
 • 정보 비대칭(情報非對稱, 영어: Information asymmetry)은 경제학에서 시장에서의 각 거래 주체가 보유한 정보에 차이가 있을 때, 그 불균등한 정보 구조를 말한다. 정보의 비대칭성은, 사람들이 보유하는 정보의 분포에 편향이 있어, 경제 주체 사이에 정보 격차가 생기는 현상 또는 그러한 성질을 말한다. (ko)
 • 情報の非対称性(じょうほうのひたいしょうせい、英: information asymmetry)は、市場における一方の取引主体が他方よりも多くの情報を保持したり、またはより良い情報を持っている取引における意思決定やその不均等な情報構造を指す。「売り手」と「買い手」の間において、「売り手」のみが専門知識と情報を有し、「買い手」はそれを知らないというように、双方で情報と知識の共有ができていない状態のことを指す。情報の非対称性は、取引の力の不均衡を生み出し、取引が非効率になり、最悪の場合、市場の失敗を引き起こす可能性があります。この問題の例としては、逆選択、、モラル ハザード、および知識の独占などがあります。 (ja)
 • L'asimmetria informativa è una condizione in cui un'informazione non è condivisa integralmente fra gli individui facenti parte dello stesso processo economico: dunque una parte degli agenti interessati dispone di maggiori informazioni rispetto al resto dei partecipanti e può trarre un vantaggio da questa configurazione. Il concetto viene usato e studiato in economia e in particolare economia dell'informazione, dove si suppone la presenza di asimmetrie informative per spiegare i differenti comportamenti dei soggetti economici. (it)
 • Asymetria informacji (ang. information asymmetry) – pojęcie z zakresu ekonomii; sytuacja, gdy jedna strona transakcji ma więcej informacji o przedmiocie umowy. Wynikają z niego inne zjawiska m.in. negatywna selekcja (ang. adverse selection) i pokusa nadużycia (ang. moral hazard). (pl)
 • 資訊不對稱或資訊不對等(英語:information asymmetry),指參與交易各方所擁有、可影響交易的資訊不同,買賣雙方中一方擁有比另一方有更多資訊。一般而言,賣家比買家擁有更多關於交易物品的資訊,但相反的情況也可能存在。前者例子可見於二手車的買賣,賣主對該賣出的車輛比買方了解。後者例子比如医疗保险或金錢借貸,买方通常拥有更多資訊。 不對稱資訊可能导致逆向選擇,或是形成經濟租,引發尋租行為,導致資訊較缺乏的那一方受損。 該現象由肯尼斯·約瑟夫·阿羅於1963年首次提出。 阿克洛夫在1970年代發表著作《檸檬市場》作了進一步闡述。三位美國經濟學家阿克洛夫、、斯蒂格利茨由於對資訊不對稱市場及資訊經濟學的研究成果獲2001年諾貝爾經濟學獎。 解決資訊不對稱的方法包括、認證制度、信譽與評價制度、提供商品的保固維修、、制訂規範等。 (zh)
 • La informació asimètrica és, en economia i concretament en la , la situació en la qual els agents que intervenen en una transacció no disposen de la mateixa informació, en qualitat o en quantitat. Això provoca un desequilibri en el poder que té cada un dels agents i pot provocar que la transacció esdevingui injusta, una forma de fallada de mercat. Un exemple d'informació asimètrica es pot donar quan en la compra d'un cotxe de segona mà, el venedor té informació sobre l'estat real del vehicle que no transmet al comprador. (ca)
 • Informační asymetrie se týká přijímání rozhodnutí v případech, kdy jedna strana má více nebo lepší informace než ta druhá. Je to pojem z teorie smluv nebo ekonomie. Tato asymetrie u transakcí porušuje rovnováhu sil, což může někdy způsobit, že transakce budou neefektivní a v nejhorším případě to způsobí až selhání trhu. (cs)
 • In contract theory and economics, information asymmetry deals with the study of decisions in transactions where one party has more or better information than the other. Information asymmetry creates an imbalance of power in transactions, which can sometimes cause the transactions to be inefficient, causing market failure in the worst case. Examples of this problem are adverse selection, moral hazard, and monopolies of knowledge. (en)
 • Merkatu batean informazio asimetrikoa dagoela esaten da kontsumitzaileek eta ekoizle edo saltzaileek elkartrukatzen diren produktu eta zerbitzuen kalitateari edo prezioei buruz informazio ezberdinak dituztenean. Teoria honek lehia perfektuaren sistema bateko prezioen teoria apurtzea suposatzen du. Informazio asimetrikoak merkatuaren akats bat eragiten du, azken honek emaitza ekonomiko inefizientea eraginez. (eu)
 • Existe información asimétrica en un mercado cuando una de las partes que intervienen en una compraventa no cuenta con la misma información que la otra sobre el producto, servicio o activo objeto de la compraventa.​ Esta teoría supone una ruptura de la teoría de los precios en un sistema de competencia perfecta. Esta información asimétrica conduce a un fallo de mercado, que proporciona un resultado económico ineficiente. (es)
 • Dalam bidang ekonomi, asimetri informasi terjadi jika salah satu pihak dari suatu transaksi memiliki informasi lebih banyak atau lebih baik dibandingkan pihak lainnya. (Sering juga disebut dengan istilah informasi asimetrik/informasi asimetris). Umumnya pihak penjual yang memiliki informasi lebih banyak tentang produk dibandingkan pembeli, meski kondisi sebaliknya mungkin juga terjadi. Contoh situasi dimana penjual memiliki informasi lebih baik ada banyak, termasuk di dalamnya penjual mobil bekas, pialang saham, agen real estate, dan asuransi jiwa. (in)
 • Informatieasymmetrie is een onbalans waarbij de ene partij over meer of over betere informatie beschikt dan de andere. De micro-economie en de contracttheorie houdt zich bezig met de studie naar beslissingen van economische agenten in transacties met een informatieasymmetrie. Dit creëert in deze transacties een onbalans in macht die er soms toe kan leiden dat er een suboptimale uitkomst tot stand komt, met als extreem een marktfalen. Voorbeelden van dit probleem zijn adverse selectie en moral hazard. Meestal worden informatie-asymmetrieën bestudeerd in het kader van de principal-agent-problemen. (nl)
 • Асимметричность информации в микроэкономике (англ. asymmetric(al) information) — это неравномерное распределение информации между сторонами контракта. В ситуации асимметричного распределения информации одна из сторон знает больше, чем другая, о предмете контракта, условиях его заключения или поведении в процессе его исполнения. Впервые на наличие информационной асимметрии обратил внимание Кеннет Эрроу в статье 1963 года, «Неопределённость и экономика благосостояния в здравоохранении» в журнале «Американское экономическое обозрение». (ru)
 • Na teoria dos contratos e na economia, a assimetria de informações lida com o estudo de decisões em transações em que uma parte tem mais ou melhor informação do que a outra parte. Essa assimetria cria um desequilíbrio de poder nas transações, o que às vezes pode fazer com que as transações deem errado, um tipo de falha de mercado no pior dos casos. Exemplos desse problema são seleção adversa, risco moral e monopólios de conhecimento. (pt)
 • Асиметр́ична інформáція — ситуація, коли має місце нерівномірний розподіл інформації про товар або послуги між покупцем та продавцем. Тобто окремі учасники володіють важливою інформацією, що має безпосереднє відношення до предмета договору, угоди, якою не володіють інші учасники. Існують кілька основних проблем, що виникають на фінансових ринках через асиметрію інформації: * проблема несприятливого відбору * проблема ризику недобросовісності * проблема дорогої верифікації стану (uk)
 • Asymmetrisk information föreligger då parter som ingår eller kunde ingå ett avtal eller annars skall fatta ett beslut har tillgång till olika förhandsinformation. Begreppet används inom nationalekonomi. Enskilt eller samman med andra faktorer kan asymmetrisk information leda till ett snedvridet urval. En stor del av teorin kring marknadens funktion bygger på förenklingen att alla skulle ha tillgång till fullständig information. Då aktörernas beteende påverkas av tillgången på information kommer teorin att leda till rekommendationer som inte är optimala i det verkliga livet. (sv)
rdfs:label
 • تفاوت المعلومات (ar)
 • Informació asimètrica (ca)
 • Informační asymetrie (cs)
 • Asymmetrische Information (de)
 • Ασύμμετρη πληροφόρηση (el)
 • Información asimétrica (es)
 • Informazio asimetriko (eu)
 • Asimetri informasi (in)
 • Information asymmetry (en)
 • Asimmetria informativa (it)
 • Asymétrie d'information (fr)
 • 정보 비대칭 (ko)
 • 情報の非対称性 (ja)
 • Informatieasymmetrie (nl)
 • Asymetria informacji (pl)
 • Informação assimétrica (pt)
 • Асимметричность информации (ru)
 • Asymmetrisk information (sv)
 • 資訊不對等 (zh)
 • Асиметрична інформація (uk)
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:homepage
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:contributions of
is dbp:knownFor of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License