About: Income

An Entity of Type: Thing, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Income is the consumption and saving opportunity gained by an entity within a specified timeframe, which is generally expressed in monetary terms. Income is difficult to define conceptually and the definition may be different across fields. For example, a person's income in an economic sense may be different from their income as defined by law. An extremely important definition of income is Haig–Simons income, which defines income as Consumption + Change in net worth and is widely used in economics.

Property Value
dbo:abstract
 • الإيراد في الاقتصاد هو الدخل الذي تحققه الشركة أو المصنع أو المؤسسة التجارية من نشاط أعمالها التجاري، وهو في العادة إيراد بيع سلع أو خدمات إلى مشترين. وفي بلاد كثيرة مثل المملكة المتحدة يعني الإيراد حجم الأعمال (اقتصاد). في الأعمال التجارية، يعرّف الإيراد أو «دورة رأس المال» على أنه الدخل الذي تستحقه الشركة من أنشطة الأعمال التجارية العادية التي تقوم بها، كبيع سلعة أو خدمة للعملاء والمستهلكين. في العديد من الدول، كالمملكة المتحدة مثلاً، يشار إلى الإيرادات «بالدوران». تحصل بعض الشركات على الإيرادات من الفوائد أو من فرض الرسوم الصناعية أو رسوم أخرى. وقد تكون الإيرادات أرباح متحققة من الأعمال التجارية المختلفة بشكل عام. أو قد تشير إلى المبالغ المالية مقدرة بالوحدة النقدية الواردة للشركة خلال فترة من الزمن، على سبيل المثال، يقال حققت الشركة في العام الماضي إيرادات تقدر بـ 42 مليون دولار." الأرباح، أو صافي الدخل، يعني عموماً إجمالي إيرادات ناقص إجمالي التكاليف والنفقات في فترة معينة. في المصطلحات المحاسبية، غالباً ما يشار إلى الإيرادات باسم «الخط الأعلى» نظراً لموقعها في ، إذا تكون في الأعلى في حين ان صافي الدخل يكون في أسفل البيان، لذا يعرف باسم «الخط الأسفل». بالنسبة للمنظمات غير الربحية، يشار للدخل السنوي بالإيرادات الإجمالية. وتشمل هذه الإيرادات المنح والتبرعات التي تحصل عليها من الأفراد والشركات ودعم الوكالات الحكومية والعوائد الناتجة عن الأنشطة التي تقوم بها لتنفيذ رسالة المنظمة، إضافة إلى الدخل من أنشطة جمع الأموال ورسوم العضوية والاستثمارات المالية كشراء أسهم الشركات في البورصة. في الاستخدام العام، الدخل هو الإيرادات التي تتلقتها منظمة أو شركة بصورة نقدية أو ما يعادلها. أما فهي الإيرادات الواردة من بيع السلع أو الخدمات على مدى فترة من الزمن. أما ضريبة دخل فهي دخل تحصّله الحكومة من دافعي الضرائب. أما تعريف الرسمي للعائد (على نطاق دولة مثلاً) فهو حساب أو تقييم الدخل الدوري استناداً إلى ممارسات محاسبية معيارية أو قوانين تضعها الحكومة أو هيئة حكومية مختصة. هناك طريقتان محاسبيتان شائعتان لحساب الدخل، محاسبة على أساس النقد ومحاسبة على أساس الاستحقاق، وهما لا تستخدمان نفس العملية لحساب الإيرادات. فالشركات التي تطرح أسهمها للبيع للجمهور عادة ما تكون ملزمة بموجب القانون بالإفصاح عن إيراداتها على أساس أو المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. في نظام القيد المزدوج، تعتبر حسابات الدخل جزءاً من حسابات دفتر الأستاذ العام التي يتم تلخيصها بشكل دوري تحت عنوان إيرادات أو إيرادات على بيان الدخل. هذا ويمكن الاستدلال على نوع الدخل من اسم حساب الدخل، مثلاً «دخل خدمات الصيانة» أو «إيرادات المبيعات». (ar)
 • En comptabilitat, la xifra de negoci són els ingressos o l’augment dels actius nets que té una entitat per les seves activitats normals (en el cas d’una empresa, generalment per la venda de béns i serveis a clients). La xifra de negoci comercial també es pot anomenar vendes o facturació . Algunes empreses reben ingressos per interessos, regalies o altres comissions. "Xifra de negoci" pot referir-se als ingressos en general, o bé es pot referir a l'import, en una unitat monetària, obtingut durant un període de temps, tal com a "L'any passat, l'empresa X va tenir uns ingressos de 42 milions d'euros". o els generalment impliquen ingressos totals menys les despeses totals en un període determinat. A la comptabilitat, a l'estat de balanç, la xifra de negoci és una subsecció de la secció del passiu i la xifra de negoci n'augmenta el patrimoni net, sovint es coneix com la "línia superior" a causa de la seva posició al compte de pèrdues i guanys. Això s'ha de contrastar amb la "línia inferior" que indica l'ingrés net (ingressos bruts menys despeses totals). En l’ús general, la xifra de negocis són els ingressos que rep una organització en forma d’efectiu o equivalents en efectiu. La xifra de negoci per vendes són els ingressos rebuts per la venda de béns o serveis durant un període de temps. S'acostuma a alternar sovint la xifra de negoci amb els ingressos, en especial en estats comptables d'entitats no mercantils, com poden ser les administracions públiques (ingressos fiscals) o les entitats no lucratives (ingressos per captació de fons dels donants per fomentar els seus objectius fundacionals). En un ús més formal, la xifra de negoci és un càlcul o una estimació dels ingressos periòdics basats en una pràctica comptable estàndard particular o en les regles establertes per un govern o una agència governamental. Els dos mètodes comptables habituals, la comptabilitat amb criteri de caixa i la comptabilitat amb criteri de meritació, no utilitzen el mateix procés per mesurar els ingressos. Les empreses que ofereixen accions per a la venda al públic solen estar obligades per llei a comunicar la xifra de negoci sobre la base de principis comptables generalment acceptats o de les Normes internacionals d’informació financera. En un sistema de comptabilitat de doble entrada, els comptes de xifra de negocis són comptes del llibre major que es resumeixen periòdicament a l'epígraf "Ingressos" o "Ingressos" del compte de pèrdues i guanys. Els noms dels comptes de la xifra de negoci en descriuen el tipus, com ara "Ingressos del servei de reparació", "Ingressos obtinguts per lloguer" o "Vendes". (ca)
 • الدخل العائد الذي يحصل عليه صاحب العنصر الإنتاجي مقابل المساهمة في العملية الإنتاجية، فالعامل يحصل على الأجر سواء كان عمله يدويا أم ذهنيا، والأرض يحصل صاحبها على الريع أو الإيجار، ورأس المال يحصل صاحبه على الفائدة. أما الدخل من حيث المفهوم الاقتصادي في النظرية الإسلامية، فإن صاحب رأس المال إما أن يحصل على حصة من الربح إذا كان الرأس مال نقديا أو يحصل على إيجار أو حصة من الربح إذا كان رأس المال عينيا، أما التنظيم فيحصل صاحبه على الربح. ويمكن تعريف الدخل بانه الخدمة أو المنفعة الناتجة عن رأس المال أو العمل.ولهُ مصدران: المصدر الأول هو ما يملكهُ الشخص من أموال، والمصدر الثاني للدخل هو ما يبذلهُ الشخص من عمل أو نشاط اقتصادي. ويسمى الأول دخلاً غير مكتسب (Unearned income)، بينما الثاني يعرف بالدخل المكتسب (Earned income). والدخل بعد دفع الضرائب المباشرة في النظام الرأسمالي يطلق عليه صافي الدخل، ويمثل الدخل القومي إجمالي الدخول المكتسبة جميعا من إنتاج السلع والخدمات في الدولة خلال سنة بما في ذلك صافي الدخل من الخارج. (ar)
 • Un ingrés, en termes econòmics, és tota entrada financera que rep una persona, una família, una empresa, una organització, un govern, etc. El tipus d'ingrés que rep una persona o una empresa o organització depèn del tipus d'activitat que realitzi (un treball, un negoci, una venda, etc.). L'ingrés és una remuneració que s'obté per realitzar una activitat. Habitualment en forma de diners, els ingressos poden ser per venda de mercaderia, per interessos bancaris d'un compte, per préstecs o qualsevol altra font. (ca)
 • Příjem jsou možnosti spotřeby nebo investic, které fyzická nebo právnická osoba získá v určitém časovém období v podobě peněz nebo naturálií. Obvykle se mluví o příjmech u fyzických osob, zatímco u právnických osob se jejich příjem nazývá zisk. Jako jednotlivý příjem se také označuje každá konkrétní částka přijatá fyzickou či právnickou osobou, např. jako protihodnota za práci, služby či zboží. V ekonomice se uvažuje také národní příjem, součet veškeré domácí přidané hodnoty společenské produkce. V mikroekonomii stejně jako v makroekonomii je příjem jedním z parametrů hodnocení ekonomické prosperity. (cs)
 • Výnos v ekonomii podniku představuje peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých činností za určité období (měsíc, rok) bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich úhradě. Opakem výnosů jsou náklady. Výnosy podniku tvoří: * provozní výnosy získané v provozně-hospodářské činnosti podniku (tržby za prodej) * finanční výnosy získané z finančních investic, cenných papírů, vkladů a účastí * mimořádné výnosy získané mimořádně, například prodejem odepsaných strojů Rozdíl mezi výnosy a náklady tvoří hospodářský výsledek podniku: převyšují-li výnosy, jde o zisk, převyšují-li náklady, jde o . (cs)
 • Το καλοκαίρι του 2013 ψηφίστηκε ο νέος κώδικας φορολογίας εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) με το νόμο 4172/2013. Με το νόμο αυτόν τροποποιήθηκε σημαντικά η φορολογία εισοδήματος των φυσικών προσώπων, ενώ ορίστηκε ότι η ισχύς του ξεκινάει για τα εισοδήματα που προκύπτουν από 1.1.2014.Η πρώτη σημαντική διαφορά του νέου νόμου σε σχέση με το παλαιότερο καθεστώς είναι ότι η φορολόγηση των εισοδημάτων υπολογίζεται χωριστά ανά κατηγορία πηγής εισοδήματος, και συγκεκριμένα οι πηγές μειώνονται πλέον από έξι σε τέσσερις, ως εξής: 1. * Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις (π.χ. μισθός, σύνταξη) 2. * Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και ελευθέρια επαγγέλματα (π.χ. κέρδος) 3. * Εισόδημα από κεφάλαιο (π.χ. τόκος, ) 4. * Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου Ο φόρος επιβάλλεται στο εισόδημα που προέρχεται από κάθε πηγή ύστερα από την αφαίρεση των που έγιναν για την απόκτησή του. Συμψηφισμός ζημιών από εμπορικές, γεωργικές, βιομηχανικές, βιοτεχνικές, μεταλλευτικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις γίνεται διαδοχικώς στα επόμενα 5 έτη. Δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από το ο φόρος εισοδήματος, τα και οι .Ακολούθως παρέχονται βασικές πληροφορίες σ’ ό,τι αφορά τις νέες διατάξεις ανά πηγή εισοδήματος. (el)
 • Στη λογιστική, έσοδο είναι η είσπραξη μιας επιχείρησης από τις συνήθεις επιχειρηματικές δραστηριότητές της, συνήθως από την πώληση αγαθών και υπηρεσιών προς τους πελάτες. Τα έσοδα αναφέρονται επίσης ως πωλήσεις ή κύκλος εργασιών. Ορισμένες εταιρείες έχουν έσοδα από τόκους, δικαιώματα ή άλλες αμοιβές. (el)
 • Einkommen bezeichnet die einer natürlichen oder juristischen Person in einem bestimmten Zeitraum als Geld oder Sache zufließenden Leistungen. Umgangssprachlich spricht man bei natürlichen Personen auch vom Verdienst, bei Unternehmen hingegen vom Gewinn oder Überschuss. In der Volkswirtschaftslehre stellt das Einkommen als Primäreinkommen oder, was gleichbedeutend ist, als Nationaleinkommen die Summe aller Inländern zukommenden Wertschöpfungen der gesellschaftlichen Produktion dar. Es ist in der Mikroökonomie wie in der Makroökonomie eine der Größen zur Beurteilung der ökonomischen Wohlfahrt. (de)
 • Enspezo estas ĉiu mono, kiun oni ricevas pro liverita varo aŭ servo. * Elspezo * Spezo * Salajro (laborenspezo) * Laborista benefico * Rento (eo)
 • Erlös ist in der Betriebswirtschaftslehre und im Rechnungswesen der Gegenwert, der einem Unternehmen in Form von Zahlungsmitteln oder Forderungen durch den Verkauf von Gütern oder Dienstleistungen zufließt. (de)
 • El ingreso es el dinero que recibe un agente económico debido a su actividad económica. Por ejemplo: * El ingreso de un hogar es el dinero que obtienen los trabajadores que la integran en sus respectivos trabajos. * El ingreso de una empresa es el dinero que obtiene por la venta de sus productos. * El ingreso nacional es el dinero que obtienen todos los agentes económicos de un país. Para que un agente económico obtenga beneficio económico, sus ingresos deben ser superiores a sus gastos y a los impuestos que deba pagar al erario público. (es)
 • En contabilidad, la cifra de negocios son los ingresos que un negocio obtiene de sus actividades comerciales normales, generalmente de la venta de bienes y servicios a los clientes. También se denomina ingresos ordinarios, ventas o volumen de negocios. Algunas compañías generan este volumen gracias a los intereses, regalías u otros cargos.​ La cifra de negocios puede referirse a los ingresos del negocio en general, o puede hacer referencia a la cantidad, en una unidad monetaria, ganada durante un período de tiempo, como "en el año pasado, la empresa X tuvo una cifra de negocios de 42 millones". Los o generalmente implican el cálculo de la cifra de negocios total menos los gastos totales en un período determinado. (es)
 • Kontabilitatean, fakturazioa enpresa batek aldi batean zehar (urtebetea, hilabetea) saldu dituen ondasun eta zerbitzuen zenbatekoa da. Hertsiki, fakturazioan fakturaz jasotako diru-bolumena da eta salmenten bolumenaren ezberdina izan daiteke, salmenta, dagokion faktura eta diru-sarrera aldi ezberdinetan gertatu badira. Edonola ere, fakturazioan ez dira barneratzen enpresak izan ditzakeen bestelako diru-sarrerak, hala nola jasotako diru-laguntzak, interesak eta abar. Fakturazioa enpresen tamaina eta sektoreko merkatu-kuota neurtzeko irizpideetako bat da eta horrela ohizkoa da enpresak urtean izan duten fakturazioari buruz sailkatzea. (eu)
 • Mikroekonomian, irabazia, irabazkina edo diru-sarrera erakunde batek epe jakin batean lortzen duen kontsumo edo aurrezki-aukera da. Normalean, dirutan adierazten da. Etxebizitza eta gizabanakoentzat, diru-sarrerak aldi jakin batean jasotako edozein soldata, onura, interesen ordainketa, alokairua edo bestelako diru-sarrera dira ( ere esaten zaie). Hortik abiatuta, kontzeptua azaltzen da, diru-sarrera gordinei zergak eta bestelako kenkariak (adibidez, pentsioetarako nahitaezko kontribuzioak) kenduz lortzen dena. Oro har, diru-sarrera garbiak errentaren gaineko zergaren zenbatekoa kalkulatzeko oinarria dira. esparruan, kontzeptuak diru-kontsumoa ere barne hartzen du, eta hori erabiliko da guztizko sarreraren ordezko gisa. Enpresen kasuan, diru-sarrera gordinak saldutako ondasunen prezioa dira. Era berean, diru-sarrera garbiak honako kalkulua eginez lortzen dira: Diru-sarrera garbiak = Diru-sarrera gordinak – (saldutako ondasunen kostua + gastuak + balio-galerak + interesak + zergak). (eu)
 • Income is the consumption and saving opportunity gained by an entity within a specified timeframe, which is generally expressed in monetary terms. Income is difficult to define conceptually and the definition may be different across fields. For example, a person's income in an economic sense may be different from their income as defined by law. An extremely important definition of income is Haig–Simons income, which defines income as Consumption + Change in net worth and is widely used in economics. For households and individuals in the United States, income is defined by tax law as a sum that includes any wage, salary, profit, interest payment, rent, or other form of earnings received in a calendar year. Discretionary income is often defined as gross income minus taxes and other deductions (e.g., mandatory pension contributions), and is widely used as a basis to compare the welfare of taxpayers. In the field of public economics, the concept may comprise the accumulation of both monetary and non-monetary consumption ability, with the former (monetary) being used as a proxy for total income. For a firm, gross income can be defined as sum of all revenue minus the cost of goods sold. Net income nets out expenses: net income equals revenue minus cost of goods sold, expenses, depreciation, interest, and taxes. (en)
 • Le revenu d'une personne ou d'un agent économique désigne « l'ensemble des droits sur les ressources disponibles qui lui sont attribués au cours d'une période donnée sans prélèvement sur son patrimoine ». Conceptuellement mais aussi concrètement, le revenu est central dans l'étude et l'appréciation de notions comme : le niveau de vie, le genre de vie, le pouvoir d'achat. Depuis le XVIIIe siècle, les économistes considèrent et analysent le revenu comme l'une des trois composantes majeures d'un circuit économique, vu comme un système cohérent et intégré dans lequel :La production engendre le revenu, qui — à son tour — génère la dépense, qui — finalement — est censée acheter la production initiale. Selon les besoins, l'étude du Revenu peut se faire : 1. * Au niveau national : celui du revenu national, considéré comme la somme de tous les revenus élémentaires d'un pays ; 2. * Au niveau des revenus les plus élémentaires qui composent le revenu national. (fr)
 • Dalam bisnis, pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan atau organisasi dari kegiatan aktivitasnya seperti penjualan produk dan/atau jasa kepada pelanggan. Bagi pemerintah seperti pendapatan melalui penerimaan atau pungutan pajak. Bagi investor, pendapatan kurang penting dibanding keuntungan, yang merupakan jumlah uang yang diterima setelah dikurangi pengeluaran. Pertumbuhan pendapatan merupakan indikator penting dari penerimaan pasar dari produk dan jasa perusahaan tersebut. Pertumbuhan pendapatan yang konsisten, dan juga pertumbuhan keuntungan, dianggap penting bagi perusahaan yang dijual ke publik melalui saham untuk menarik investor. (in)
 • Le chiffre d'affaires (couramment abrégé en CA) est la somme des ventes de biens ou de services d'une entreprise sur un exercice comptable. Il peut inclure ou non des achats pour la revente et des sous-traitances selon le mode de comptabilisation retenu. (fr)
 • Il fatturato (detto anche volume d'affari), in economia aziendale, è la somma dei ricavi ottenuti da un'impresa o ditta individuale attraverso cessioni di beni e/o prestazioni di servizi, registrati ai fini IVA - per cui, quindi, è stata emessa fattura. (it)
 • 회계에서 수익(收益, revenue)은 주요 영업활동으로 인한 자본(순자산)의 증가액이다. 자본은 자산에서 부채를 뺀 것이므로, 수익이 발생했다는 것은 자산이 증가하거나 부채가 감소했다는 것을 의미한다. 수익금액은 공급한 것의 공정가치가 아니고, 수취대가의 공정가치로 측정된다. 인식시기는 거래형태별로 다양하다. 수익에서 비용을 차감한 잔액을 이익이라고 한다. (ko)
 • 수입(收入)은 경제 용어의 하나로, 돈을 얻는 행위를 말한다. 또한 수입은 특정 실체가 특정한 시간 안에 얻는 소비 절약의 기회이며, 일반적으로 금전 용어로 표현된다. 한 해 단위로 계산된 급료는 연봉(年俸)이라고 하며, 이를 지급하는 제도는 연봉제라고 부른다. (ko)
 • Omzet is een bedrijfseconomische term die duidt op het totaalbedrag van verkopen van een bedrijf (organisatie, rechtspersoon) in een bepaalde periode. De omzet is opgebouwd uit twee componenten, prijs en afzet (verkochte hoeveelheid). De bijdrage van één bepaald product aan de omzet is: prijs × afzet. Omzet houdt geen rekening met de vraag of de opbrengst van de verkopen al in geld aanwezig is, of dat het nog uitstaande vorderingen bij klanten betreft. Het omzetbedrag is altijd exclusief btw. De bruto-omzet is het totaal van alle verkopen, identiek aan wat hierboven als omzet gedefinieerd is. De netto-omzet is de bruto-omzet minus de teruggenomen goederen, de schadevergoedingen aan afnemers voor slechte producten en de betalingskortingen aan afnemers voor contante betaling. In België behoort het synoniem zakencijfer tot de standaardtaal (uit het Frans, Chiffre d'affaires), in het hele Nederlands taalgebied wordt gesproken van omzet of omzetcijfer. (nl)
 • 収入(しゅうにゅう、英: revenue)とは、多くの場合でとしての賃金を指し、個人あるいは法人が、とある手段でとある期間に得た通貨のことを指す。 (ja)
 • 収益(しゅうえき) * 官庁会計における収益(しゅうえき)は、地方公営企業のうち地方公営企業法の財務規定が適用されない企業(法非適用企業)の経理事務で用いられる概念で、資本的収支以外の現金収入のことをいう。詳細は官庁会計を参照のこと。 * 企業会計(財務会計)における収益(しゅうえき)は、資本取引以外の会社の活動による資産の増加のことをいう。:本項目で詳述。 財務会計における収益(しゅうえき、英語: revenue、turnover)は、勘定科目の区分の一つ。ある会計期間において、資本取引以外の会社の活動によって得られた、資産の増加のことをいう。 (ja)
 • Inkomen is alles wat iemand als opbrengst van arbeid, bedrijf (onderneming), vastgoed (onroerend goed) of particulier vermogen geniet, bijvoorbeeld arbeidsloon, winst, huur, pacht, dividend of rente, en daarnaast eventuele uitkeringen. Bij inkomen wordt veelal over geld gesproken – echter goederen of diensten kunnen ook tot het inkomen behoren. Teneinde het inkomen (voor een vergelijking of een berekening) in dezelfde eenheid te kunnen uitdrukken zal men de niet-geldelijke inkomens in een geldswaarde dienen uit te drukken. Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie soorten inkomens: primair, secundair en tertiair. * Het primair inkomen wordt gedefinieerd zoals hierboven, zonder uitkeringen. * Het secundair inkomen is het primair inkomen minus directe belastingen en sociale premies, en vermeerderd met inkomensoverdrachten (inkomens waarvoor geen prestatie wordt geleverd, bijvoorbeeld een uitkering). * Het tertiair inkomen is het secundair inkomen minus indirecte prijsverhogende belastingen (zoals omzetbelasting (btw)), vermeerderd met prijsverlagende subsidies. Bij het winnen van een prijs, het ontvangen van een erfenis, of een waardestijging van bezittingen (waaronder effecten), variëren de regels of deze meetellen als inkomen voor inkomstenbelasting, andere inkomensafhankelijke regelingen en statistieken. Er kunnen ook aparte belastingen over geheven worden. (nl)
 • Il reddito, in economia, può essere definito come un flusso di ricchezza durante un periodo di tempo. Rappresenta in pratica il divenire di componenti economici attribuito ad un dato periodo di tempo. Il reddito è quindi una variabile di flusso, in quanto legata ad un preciso orizzonte temporale senza il quale non avrebbe senso. Al reddito viene contrapposto il concetto di patrimonio che esprime in termini monetari la ricchezza in un dato istante: si usa dire pertanto che il reddito è flusso, mentre il patrimonio è stock. (it)
 • Receita é a entrada monetária que ocorre em uma entidade (contabilidade) ou patrimônio (economia), em geral sob a forma de dinheiro ou de créditos representativos de direitos. (pt)
 • Dochód – wpływy osiągnięte w określonym czasie po potrąceniu kosztów ich uzyskania. Stanowi podstawową kategorię ekonomiczną, wyrażającą dodatni efekt zastosowania czynników wytwórczych: ziemi, pracy, kapitału rzeczowego, kapitału finansowego w procesie gospodarowania. Dochód jest rezultatem połączenia wymienionych czynników wytwórczych oraz przedsiębiorczości człowieka. Dochód w formie pieniężnej jest wyrazem towarów i usług, które podmioty go posiadające mogą za niego nabyć. W podejściu makroekonomicznym dochód społeczeństwa jest nadwyżką ekonomiczną, która może zostać wykorzystana do zaspokojenia potrzeb indywidualnych i zbiorowych, celów bieżących (konsumpcja) i celów rozwojowych (inwestycje). Dochód w sensie ekonomicznym nie jest tożsamy z dochodem w sensie podatkowym, który w tym aspekcie definiuje się jako różnicę pomiędzy przychodami a kosztami ich uzyskania. W praktyce różne podmioty w różny sposób określają swój dochód. Ponadto wobec niektórych grup podmiotów obowiązują definicje dochodu określone przepisami prawa (np. dochód osobisty do opodatkowania albo dochody obliczane dla potrzeb np. ustalenia zasiłków itp.). (pl)
 • Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицом в результате какой-либо деятельности за определённый период времени. (ru)
 • Renda, segundo a economia clássica, é a remuneração dos fatores de produção: salários (remuneração do fator trabalho), aluguéis (remuneração do fator terra), juros e lucros (remuneração do capital). (pt)
 • Вы́ручка (также встречается как оборот и объём продаж) — полная сумма требований (в том числе неоплаченных), предъявленных предприятием или предпринимателем покупателям в результате реализации произведённой продукции, услуг, работ за определённый период. Выручка является одним из видов доходов компании. (ru)
 • Przychód – pojęcie księgowe, które oznacza uzyskany lub należny wpływ wartości, korzyści materialnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, działalności wykonywanej osobiście, pracy wykonywanej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy oraz z nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości. Najczęściej przychodem jest łączna wartość sprzedaży dóbr, towarów i usług netto (bez podatku VAT) w okresie rozliczeniowym (dzień, miesiąc, kwartał lub ). Przychody to przypływy aktywów albo inne zwiększenie aktywów danego podmiotu lub zmniejszenie jego zobowiązań (lub kombinacja powyższych) wynikające z dostarczenia lub produkcji dóbr, świadczenia usług lub innych czynności będących podstawową działalnością danego podmiotu. (definicja z SFAC 6, par. 78) W „Deklaracji APB nr 4" przychód został zdefiniowany jako: wzrost aktywów brutto lub spadek zobowiązań brutto uznanych i wycenionych zgodnie z akceptowanymi zasadami rachunkowości, który powstaje na skutek tych nakierowanych na osiągnięcie zysków działań [...] przedsiębiorstwa, które mogą zmienić wartość kapitału własnego... . (American Institute of Certified Public Accountants, APB No. 4) Według art. 3 ust. 1 pkt 30 Ustawy o rachunkowości przychody należy rozumieć jako uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego (lub zmniejszenia jego niedoboru), w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli. W świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego oraz zasad rachunkowości wyróżnia się: * przychody ze sprzedaży * przychody finansowe * przychody operacyjne. Przychodu nie stanowią uzyskane kredyty, wkłady własne akcjonariuszy itp. Pojęcia przychód nie należy mylić z takimi pojęciami jak: dochód, utarg, zysk. Wysokość przychodów przedsiębiorstwa nie odzwierciedla jego rzeczywistej sytuacji finansowej. Podstawowymi wskaźnikami oceny finansowej przedsiębiorstwa są przepływy finansowe w postaci wpływów i wydatków przedsiębiorstwa. Przychód w rachunkowości nie jest równoznaczny zgodnie z zasadą memoriałową z wpływem środków pieniężnych (choć może on być czasem tożsamy, np. przy sprzedaży gotówkowej), lecz przede wszystkim z powstaniem należności. W sprawozdaniu finansowym informacje o przychodach są prezentowane w rachunku zysków i strat (załącznik do UoR) i sprawozdaniu z całkowitych dochodów (według MSR). Ustawa o rachunkowości nie precyzuje kryteriów i momentu uznania przychodu w rachunku zysków i strat, szczegółowe wskazania na ten temat zawierają MSR 18 i 11. (pl)
 • Inkomst (lön) betyder oftast den summa pengar en person tjänat genom arbete före preliminärskatt. Inkomst efter skatt och andra avdrag som arbetsgivaren gjort, kallas nettoinkomst. Inkomst för ett företag: Den ersättning som säljaren kräver för att sälja varan eller tjänsten. Inkomst som erhålls utan aktivt arbete kallas också passiv inkomst, till exempel Avkastning på finansiella medel. Inkomster från monopol och andra privilegium kallas monopolränta eller överinkomst. För markmonopol kallas det jordränta. Dessa inkomster skiljer sig från passiva inkomster genom att det inte finns något risktagande involverat. Avkastning från finansiella medel innebär exempelvis risktagande. (sv)
 • Med omsättning avses ett företags eller en organisations totala försäljning (såväl kontant som fakturerad) under en viss tidsperiod, vanligen per år. Notera att omsättning inte är samma sak som vinst då utgifter ej räknas bort från omsättningen. Omsättningen uttrycks vanligtvis i en valuta, men kan också anges i enheter, till exempel kilogram eller liter. I allmänhet räknar man inte in mervärdesskatt i omsättningen. Med nettoomsättning avses intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen. Personalomsättning är hur ofta personalen byts ut. I ett företag med hög personalomsättning byts styrkan ut snabbt, i ett med låg byts den ut långsamt. Personalomsättningen är inte förmågan att byta ut personalen, utan det faktiska utbytandet som sker under en viss period. Omsättning används även i betydelsen förnyelse av en kredit genom att ersätta den med en ny revers med senare förfallodag. (sv)
 • Виторг (англ. revenue, sales, turnover) — кошти, що надійшли на рахунок підприємства за реалізовану (продану) продукцію чи надану послугу. Виторг від реалізації складається з суми, від реалізації основної продукції, товарів народного споживання, відходів виробництва, наднормативних і зайвих матеріалів. З неї вилучається вартість продукції, відвантаженої споживачу з порушенням умов договору поставки (за термінами, номенклатурою, асортиментом, якістю продукції). Загальний виторг (англ. Gross/Total revenue) — загальна сума надходжень суб'єкта господарювання від усіх видів діяльності. (uk)
 • 收入(英文:income),或稱所得,是指某一個體,包括個人或者企业在销售商品、提供劳务及转让资产使用权等日常活动中所形成的经济利益的总流入,通常包括商品或劳务的销售收入、利息收入、使用费收入、股利收入等。 营业收入(美式英文:revenue,英式英文:turnover)獨指商業公司因提供產品或服務而獲得之收入。營業額減去支出就是利潤。 (zh)
 • Дохі́д (англ. income) — 1. Гроші або матеріальні цінності, одержувані державою, юридичною та фізичною особою внаслідок будь-якої діяльності (виробничої, комерційної, посередницької і т. ін.) за певний період часу. 2. Прирощення вартості підприємства за рахунок продажу товарів і послуг. Дохід — це очікувана властивість об'єкта, яка є мотивом створення, виробництва, володіння, використання цього об'єкта. У побутовому використанні цей термін перекликається із терміном «оцінка», який у фінансах означає процес визначення ціни фінансового контракту. Фінансові контракти — це документи, які містять документальне чи електронне підтвердження боргового зобов'язання, права власності на акції, гарантії. 3. Для цілей бухгалтерського обліку доходами є збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників). 4. Це певна сума грошей, яку отримує фірма внаслідок продажу товарів і послуг (uk)
 • 營業額,又稱營業收入、營收(美式英文:revenue,英式英文:turnover),是商業会计术语,指公司因正常商業活動,所獲得之收入,通常是經由提供產品及服務所得。通常營業額是公司在某段時間內,以貨幣計價的公司收入。 (zh)
dbo:wikiPageID
 • 15037 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 17526 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1122291909 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:isPartOf
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Un ingrés, en termes econòmics, és tota entrada financera que rep una persona, una família, una empresa, una organització, un govern, etc. El tipus d'ingrés que rep una persona o una empresa o organització depèn del tipus d'activitat que realitzi (un treball, un negoci, una venda, etc.). L'ingrés és una remuneració que s'obté per realitzar una activitat. Habitualment en forma de diners, els ingressos poden ser per venda de mercaderia, per interessos bancaris d'un compte, per préstecs o qualsevol altra font. (ca)
 • Στη λογιστική, έσοδο είναι η είσπραξη μιας επιχείρησης από τις συνήθεις επιχειρηματικές δραστηριότητές της, συνήθως από την πώληση αγαθών και υπηρεσιών προς τους πελάτες. Τα έσοδα αναφέρονται επίσης ως πωλήσεις ή κύκλος εργασιών. Ορισμένες εταιρείες έχουν έσοδα από τόκους, δικαιώματα ή άλλες αμοιβές. (el)
 • Einkommen bezeichnet die einer natürlichen oder juristischen Person in einem bestimmten Zeitraum als Geld oder Sache zufließenden Leistungen. Umgangssprachlich spricht man bei natürlichen Personen auch vom Verdienst, bei Unternehmen hingegen vom Gewinn oder Überschuss. In der Volkswirtschaftslehre stellt das Einkommen als Primäreinkommen oder, was gleichbedeutend ist, als Nationaleinkommen die Summe aller Inländern zukommenden Wertschöpfungen der gesellschaftlichen Produktion dar. Es ist in der Mikroökonomie wie in der Makroökonomie eine der Größen zur Beurteilung der ökonomischen Wohlfahrt. (de)
 • Enspezo estas ĉiu mono, kiun oni ricevas pro liverita varo aŭ servo. * Elspezo * Spezo * Salajro (laborenspezo) * Laborista benefico * Rento (eo)
 • Erlös ist in der Betriebswirtschaftslehre und im Rechnungswesen der Gegenwert, der einem Unternehmen in Form von Zahlungsmitteln oder Forderungen durch den Verkauf von Gütern oder Dienstleistungen zufließt. (de)
 • El ingreso es el dinero que recibe un agente económico debido a su actividad económica. Por ejemplo: * El ingreso de un hogar es el dinero que obtienen los trabajadores que la integran en sus respectivos trabajos. * El ingreso de una empresa es el dinero que obtiene por la venta de sus productos. * El ingreso nacional es el dinero que obtienen todos los agentes económicos de un país. Para que un agente económico obtenga beneficio económico, sus ingresos deben ser superiores a sus gastos y a los impuestos que deba pagar al erario público. (es)
 • En contabilidad, la cifra de negocios son los ingresos que un negocio obtiene de sus actividades comerciales normales, generalmente de la venta de bienes y servicios a los clientes. También se denomina ingresos ordinarios, ventas o volumen de negocios. Algunas compañías generan este volumen gracias a los intereses, regalías u otros cargos.​ La cifra de negocios puede referirse a los ingresos del negocio en general, o puede hacer referencia a la cantidad, en una unidad monetaria, ganada durante un período de tiempo, como "en el año pasado, la empresa X tuvo una cifra de negocios de 42 millones". Los o generalmente implican el cálculo de la cifra de negocios total menos los gastos totales en un período determinado. (es)
 • Kontabilitatean, fakturazioa enpresa batek aldi batean zehar (urtebetea, hilabetea) saldu dituen ondasun eta zerbitzuen zenbatekoa da. Hertsiki, fakturazioan fakturaz jasotako diru-bolumena da eta salmenten bolumenaren ezberdina izan daiteke, salmenta, dagokion faktura eta diru-sarrera aldi ezberdinetan gertatu badira. Edonola ere, fakturazioan ez dira barneratzen enpresak izan ditzakeen bestelako diru-sarrerak, hala nola jasotako diru-laguntzak, interesak eta abar. Fakturazioa enpresen tamaina eta sektoreko merkatu-kuota neurtzeko irizpideetako bat da eta horrela ohizkoa da enpresak urtean izan duten fakturazioari buruz sailkatzea. (eu)
 • Le chiffre d'affaires (couramment abrégé en CA) est la somme des ventes de biens ou de services d'une entreprise sur un exercice comptable. Il peut inclure ou non des achats pour la revente et des sous-traitances selon le mode de comptabilisation retenu. (fr)
 • Il fatturato (detto anche volume d'affari), in economia aziendale, è la somma dei ricavi ottenuti da un'impresa o ditta individuale attraverso cessioni di beni e/o prestazioni di servizi, registrati ai fini IVA - per cui, quindi, è stata emessa fattura. (it)
 • 회계에서 수익(收益, revenue)은 주요 영업활동으로 인한 자본(순자산)의 증가액이다. 자본은 자산에서 부채를 뺀 것이므로, 수익이 발생했다는 것은 자산이 증가하거나 부채가 감소했다는 것을 의미한다. 수익금액은 공급한 것의 공정가치가 아니고, 수취대가의 공정가치로 측정된다. 인식시기는 거래형태별로 다양하다. 수익에서 비용을 차감한 잔액을 이익이라고 한다. (ko)
 • 수입(收入)은 경제 용어의 하나로, 돈을 얻는 행위를 말한다. 또한 수입은 특정 실체가 특정한 시간 안에 얻는 소비 절약의 기회이며, 일반적으로 금전 용어로 표현된다. 한 해 단위로 계산된 급료는 연봉(年俸)이라고 하며, 이를 지급하는 제도는 연봉제라고 부른다. (ko)
 • 収入(しゅうにゅう、英: revenue)とは、多くの場合でとしての賃金を指し、個人あるいは法人が、とある手段でとある期間に得た通貨のことを指す。 (ja)
 • 収益(しゅうえき) * 官庁会計における収益(しゅうえき)は、地方公営企業のうち地方公営企業法の財務規定が適用されない企業(法非適用企業)の経理事務で用いられる概念で、資本的収支以外の現金収入のことをいう。詳細は官庁会計を参照のこと。 * 企業会計(財務会計)における収益(しゅうえき)は、資本取引以外の会社の活動による資産の増加のことをいう。:本項目で詳述。 財務会計における収益(しゅうえき、英語: revenue、turnover)は、勘定科目の区分の一つ。ある会計期間において、資本取引以外の会社の活動によって得られた、資産の増加のことをいう。 (ja)
 • Il reddito, in economia, può essere definito come un flusso di ricchezza durante un periodo di tempo. Rappresenta in pratica il divenire di componenti economici attribuito ad un dato periodo di tempo. Il reddito è quindi una variabile di flusso, in quanto legata ad un preciso orizzonte temporale senza il quale non avrebbe senso. Al reddito viene contrapposto il concetto di patrimonio che esprime in termini monetari la ricchezza in un dato istante: si usa dire pertanto che il reddito è flusso, mentre il patrimonio è stock. (it)
 • Receita é a entrada monetária que ocorre em uma entidade (contabilidade) ou patrimônio (economia), em geral sob a forma de dinheiro ou de créditos representativos de direitos. (pt)
 • Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицом в результате какой-либо деятельности за определённый период времени. (ru)
 • Renda, segundo a economia clássica, é a remuneração dos fatores de produção: salários (remuneração do fator trabalho), aluguéis (remuneração do fator terra), juros e lucros (remuneração do capital). (pt)
 • Вы́ручка (также встречается как оборот и объём продаж) — полная сумма требований (в том числе неоплаченных), предъявленных предприятием или предпринимателем покупателям в результате реализации произведённой продукции, услуг, работ за определённый период. Выручка является одним из видов доходов компании. (ru)
 • Виторг (англ. revenue, sales, turnover) — кошти, що надійшли на рахунок підприємства за реалізовану (продану) продукцію чи надану послугу. Виторг від реалізації складається з суми, від реалізації основної продукції, товарів народного споживання, відходів виробництва, наднормативних і зайвих матеріалів. З неї вилучається вартість продукції, відвантаженої споживачу з порушенням умов договору поставки (за термінами, номенклатурою, асортиментом, якістю продукції). Загальний виторг (англ. Gross/Total revenue) — загальна сума надходжень суб'єкта господарювання від усіх видів діяльності. (uk)
 • 收入(英文:income),或稱所得,是指某一個體,包括個人或者企业在销售商品、提供劳务及转让资产使用权等日常活动中所形成的经济利益的总流入,通常包括商品或劳务的销售收入、利息收入、使用费收入、股利收入等。 营业收入(美式英文:revenue,英式英文:turnover)獨指商業公司因提供產品或服務而獲得之收入。營業額減去支出就是利潤。 (zh)
 • 營業額,又稱營業收入、營收(美式英文:revenue,英式英文:turnover),是商業会计术语,指公司因正常商業活動,所獲得之收入,通常是經由提供產品及服務所得。通常營業額是公司在某段時間內,以貨幣計價的公司收入。 (zh)
 • الدخل العائد الذي يحصل عليه صاحب العنصر الإنتاجي مقابل المساهمة في العملية الإنتاجية، فالعامل يحصل على الأجر سواء كان عمله يدويا أم ذهنيا، والأرض يحصل صاحبها على الريع أو الإيجار، ورأس المال يحصل صاحبه على الفائدة. أما الدخل من حيث المفهوم الاقتصادي في النظرية الإسلامية، فإن صاحب رأس المال إما أن يحصل على حصة من الربح إذا كان الرأس مال نقديا أو يحصل على إيجار أو حصة من الربح إذا كان رأس المال عينيا، أما التنظيم فيحصل صاحبه على الربح. (ar)
 • الإيراد في الاقتصاد هو الدخل الذي تحققه الشركة أو المصنع أو المؤسسة التجارية من نشاط أعمالها التجاري، وهو في العادة إيراد بيع سلع أو خدمات إلى مشترين. وفي بلاد كثيرة مثل المملكة المتحدة يعني الإيراد حجم الأعمال (اقتصاد). في الأعمال التجارية، يعرّف الإيراد أو «دورة رأس المال» على أنه الدخل الذي تستحقه الشركة من أنشطة الأعمال التجارية العادية التي تقوم بها، كبيع سلعة أو خدمة للعملاء والمستهلكين. في العديد من الدول، كالمملكة المتحدة مثلاً، يشار إلى الإيرادات «بالدوران». (ar)
 • En comptabilitat, la xifra de negoci són els ingressos o l’augment dels actius nets que té una entitat per les seves activitats normals (en el cas d’una empresa, generalment per la venda de béns i serveis a clients). La xifra de negoci comercial també es pot anomenar vendes o facturació . Algunes empreses reben ingressos per interessos, regalies o altres comissions. "Xifra de negoci" pot referir-se als ingressos en general, o bé es pot referir a l'import, en una unitat monetària, obtingut durant un període de temps, tal com a "L'any passat, l'empresa X va tenir uns ingressos de 42 milions d'euros". o els generalment impliquen ingressos totals menys les despeses totals en un període determinat. A la comptabilitat, a l'estat de balanç, la xifra de negoci és una subsecció de la secció del p (ca)
 • Příjem jsou možnosti spotřeby nebo investic, které fyzická nebo právnická osoba získá v určitém časovém období v podobě peněz nebo naturálií. Obvykle se mluví o příjmech u fyzických osob, zatímco u právnických osob se jejich příjem nazývá zisk. Jako jednotlivý příjem se také označuje každá konkrétní částka přijatá fyzickou či právnickou osobou, např. jako protihodnota za práci, služby či zboží. (cs)
 • Výnos v ekonomii podniku představuje peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých činností za určité období (měsíc, rok) bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich úhradě. Opakem výnosů jsou náklady. Výnosy podniku tvoří: * provozní výnosy získané v provozně-hospodářské činnosti podniku (tržby za prodej) * finanční výnosy získané z finančních investic, cenných papírů, vkladů a účastí * mimořádné výnosy získané mimořádně, například prodejem odepsaných strojů (cs)
 • Το καλοκαίρι του 2013 ψηφίστηκε ο νέος κώδικας φορολογίας εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) με το νόμο 4172/2013. Με το νόμο αυτόν τροποποιήθηκε σημαντικά η φορολογία εισοδήματος των φυσικών προσώπων, ενώ ορίστηκε ότι η ισχύς του ξεκινάει για τα εισοδήματα που προκύπτουν από 1.1.2014.Η πρώτη σημαντική διαφορά του νέου νόμου σε σχέση με το παλαιότερο καθεστώς είναι ότι η φορολόγηση των εισοδημάτων υπολογίζεται χωριστά ανά κατηγορία πηγής εισοδήματος, και συγκεκριμένα οι πηγές μειώνονται πλέον από έξι σε τέσσερις, ως εξής: (el)
 • Income is the consumption and saving opportunity gained by an entity within a specified timeframe, which is generally expressed in monetary terms. Income is difficult to define conceptually and the definition may be different across fields. For example, a person's income in an economic sense may be different from their income as defined by law. An extremely important definition of income is Haig–Simons income, which defines income as Consumption + Change in net worth and is widely used in economics. (en)
 • Mikroekonomian, irabazia, irabazkina edo diru-sarrera erakunde batek epe jakin batean lortzen duen kontsumo edo aurrezki-aukera da. Normalean, dirutan adierazten da. Etxebizitza eta gizabanakoentzat, diru-sarrerak aldi jakin batean jasotako edozein soldata, onura, interesen ordainketa, alokairua edo bestelako diru-sarrera dira ( ere esaten zaie). Hortik abiatuta, kontzeptua azaltzen da, diru-sarrera gordinei zergak eta bestelako kenkariak (adibidez, pentsioetarako nahitaezko kontribuzioak) kenduz lortzen dena. Oro har, diru-sarrera garbiak errentaren gaineko zergaren zenbatekoa kalkulatzeko oinarria dira. (eu)
 • Le revenu d'une personne ou d'un agent économique désigne « l'ensemble des droits sur les ressources disponibles qui lui sont attribués au cours d'une période donnée sans prélèvement sur son patrimoine ». Conceptuellement mais aussi concrètement, le revenu est central dans l'étude et l'appréciation de notions comme : le niveau de vie, le genre de vie, le pouvoir d'achat. Selon les besoins, l'étude du Revenu peut se faire : (fr)
 • Dalam bisnis, pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan atau organisasi dari kegiatan aktivitasnya seperti penjualan produk dan/atau jasa kepada pelanggan. Bagi pemerintah seperti pendapatan melalui penerimaan atau pungutan pajak. Bagi investor, pendapatan kurang penting dibanding keuntungan, yang merupakan jumlah uang yang diterima setelah dikurangi pengeluaran. (in)
 • Dochód – wpływy osiągnięte w określonym czasie po potrąceniu kosztów ich uzyskania. Stanowi podstawową kategorię ekonomiczną, wyrażającą dodatni efekt zastosowania czynników wytwórczych: ziemi, pracy, kapitału rzeczowego, kapitału finansowego w procesie gospodarowania. Dochód jest rezultatem połączenia wymienionych czynników wytwórczych oraz przedsiębiorczości człowieka. Dochód w formie pieniężnej jest wyrazem towarów i usług, które podmioty go posiadające mogą za niego nabyć. (pl)
 • Inkomen is alles wat iemand als opbrengst van arbeid, bedrijf (onderneming), vastgoed (onroerend goed) of particulier vermogen geniet, bijvoorbeeld arbeidsloon, winst, huur, pacht, dividend of rente, en daarnaast eventuele uitkeringen. Bij inkomen wordt veelal over geld gesproken – echter goederen of diensten kunnen ook tot het inkomen behoren. Teneinde het inkomen (voor een vergelijking of een berekening) in dezelfde eenheid te kunnen uitdrukken zal men de niet-geldelijke inkomens in een geldswaarde dienen uit te drukken. (nl)
 • Omzet is een bedrijfseconomische term die duidt op het totaalbedrag van verkopen van een bedrijf (organisatie, rechtspersoon) in een bepaalde periode. De omzet is opgebouwd uit twee componenten, prijs en afzet (verkochte hoeveelheid). De bijdrage van één bepaald product aan de omzet is: prijs × afzet. Omzet houdt geen rekening met de vraag of de opbrengst van de verkopen al in geld aanwezig is, of dat het nog uitstaande vorderingen bij klanten betreft. Het omzetbedrag is altijd exclusief btw. (nl)
 • Przychód – pojęcie księgowe, które oznacza uzyskany lub należny wpływ wartości, korzyści materialnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, działalności wykonywanej osobiście, pracy wykonywanej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy oraz z nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości. Najczęściej przychodem jest łączna wartość sprzedaży dóbr, towarów i usług netto (bez podatku VAT) w okresie rozliczeniowym (dzień, miesiąc, kwartał lub ). * przychody ze sprzedaży * przychody finansowe * przychody operacyjne. (pl)
 • Inkomst (lön) betyder oftast den summa pengar en person tjänat genom arbete före preliminärskatt. Inkomst efter skatt och andra avdrag som arbetsgivaren gjort, kallas nettoinkomst. Inkomst för ett företag: Den ersättning som säljaren kräver för att sälja varan eller tjänsten. Inkomst som erhålls utan aktivt arbete kallas också passiv inkomst, till exempel Avkastning på finansiella medel. (sv)
 • Med omsättning avses ett företags eller en organisations totala försäljning (såväl kontant som fakturerad) under en viss tidsperiod, vanligen per år. Notera att omsättning inte är samma sak som vinst då utgifter ej räknas bort från omsättningen. Omsättningen uttrycks vanligtvis i en valuta, men kan också anges i enheter, till exempel kilogram eller liter. I allmänhet räknar man inte in mervärdesskatt i omsättningen. Med nettoomsättning avses intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen. (sv)
 • Дохі́д (англ. income) — 1. Гроші або матеріальні цінності, одержувані державою, юридичною та фізичною особою внаслідок будь-якої діяльності (виробничої, комерційної, посередницької і т. ін.) за певний період часу. 2. Прирощення вартості підприємства за рахунок продажу товарів і послуг. 3. Для цілей бухгалтерського обліку доходами є збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників). (uk)
rdfs:label
 • Income (en)
 • إيراد (ar)
 • دخل مالي (ar)
 • Ingrés (ca)
 • Xifra de negoci (ca)
 • Výnos (cs)
 • Příjem (ekonomie) (cs)
 • Erlös (de)
 • Einkommen (de)
 • Kώδικας φορολογίας εισοδήματος N. 4172/2013 (el)
 • Έσοδο (el)
 • Enspezo (eo)
 • Cifra de negocios (es)
 • Ingreso (es)
 • Diru sarrera (eu)
 • Fakturazio (eu)
 • Chiffre d'affaires (fr)
 • Pendapatan (in)
 • Revenu (fr)
 • Reddito (it)
 • Fatturato (it)
 • 収入 (ja)
 • 収益 (ja)
 • 수입 (회계) (ko)
 • 수익 (ko)
 • Omzet (nl)
 • Inkomen (nl)
 • Przychód (pl)
 • Dochód (pl)
 • Receita (economia) (pt)
 • Renda (pt)
 • Выручка (ru)
 • Доход (ru)
 • Omsättning (sv)
 • Inkomst (sv)
 • 收入 (zh)
 • Дохід (uk)
 • 營業額 (zh)
 • Виторг (uk)
owl:sameAs
skos:exactMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is gold:hypernym of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License