In computing, floating-point arithmetic (FP) is arithmetic using formulaic representation of real numbers as an approximation to support a trade-off between range and precision. For this reason, floating-point computation is often found in systems which include very small and very large real numbers, which require fast processing times. A number is, in general, represented approximately to a fixed number of significant digits (the significand) and scaled using an exponent in some fixed base; the base for the scaling is normally two, ten, or sixteen. A number that can be represented exactly is of the following form:

Property Value
dbo:abstract
 • العدد الفاصل العائم هو عدد عشري ويمكن كتابته على صورة حاصل ضرب (كسر) في (العدد 10 مرفوعا إلى أس صحيح) على النحو التالي: إقرأ من اليسار إلى اليمين 101*12.5 = 102*1.25 = 103*0.125 = 125 وإذا رمزنا للأساس بالرمز E فإن العدد السابق يصبح كما يلي: 12.5E1 = 1.25E2 = 0.125E3 =125 أما إذا كان العدد كسرياً مثل 0.00127 فيمكن كتابته على النحو التالي:باستبدال 10 الأساس بالرمز E فإن تمثيل العدد يصبح كالآتي:0.00127 = 12.7E-4 = 1.27E-3 = 0.127E-2 = 0.0127E-1 يلاحظ مما سبق أن موقع النقطة داخل العدد عائم (غير ثابت) ويعتمد على الأس المرفوع له أساس نظام العد.ويمكن اعتبار أي عدد ممثل بواسطة النقطة العائمة منسجماً مع الشكل العام التالي: حيث: * M الجزء الكسري من العدد (Mantissa or Fraction). * E أساس نظام العد. * P الأس (القوة)(Exponent or Characteristic). يشترط في العدد الممثل بواسطة النقطة العائمة ألاّ يكتب على شكل عدد صحيح وألاّ يكون أول رقم فيه على يمين النقطة صفراً. ويسمى هذا الشكل الموصوف بهذه الشروط بالشكل المعياري للعدد الممثل بالنقطة العائمة. ومثال ذلك العدد الثنائي 110.110 يمثل بالشكل المعياري بواسطة النقطة العائمة كما يلي:23*110110 (ar)
 • Coma flotant o punt flotant és un mètode de representació aproximada de nombres reals que es pot adaptar a l'ordre de magnitud del valor a representar, usualment traslladant la coma decimal - mitjançant un exponent - cap a la posició de la primera xifra significativa del valor. D'aquesta forma, amb un nombre donat de dígits representatius s'obté major precisió del que amb la coma fixa, a causa que el valor d'aquests dígits és sempre significatiu sigui el que sigui l'ordre de magnitud del nombre a representar. A causa d'aquesta adaptació, permet representar un rang molt més gran de nombres (determinat pels valors límit que pot prendre l'exponent). El seu ús és especialment interessant en la informàtica, ja que permet treballar amb nombres decimals en rangs amplis, encara que també s'usa el truncat de decimals. (ca)
 • Ve výpočetní technice se pohyblivou řádovou čárkou nebo plovoucí řádovou čárkou rozumí způsob reprezentace čísel, která by byla moc malá nebo velká pro vyjádření v . Čísla jsou obecně uložena jako určité množství vynásobený exponentem. Základem exponentu bývá většinou 2, 10 nebo 16 (což odpovídá dvojkové, desítkové a šestnáctkové soustavě). Čísla, která mohou být v pohyblivé řádové čárce vyjádřena přesně, jsou ve tvaru: platné číslice × základexponent Název pohyblivá respektive plovoucí vznikl z toho, že se desetinná čárka (nebo v počítačích častěji „binární čárka“) pohybuje – je umístěna kdekoliv relativně k platným číslicím. Tato pozice je interně uložena separátně, proto může reprezentace plovoucí desetinnou čárkou být brána jako počítačová realizace . V průběhu času se používalo několik různých systémů počítačové reprezentace plovoucí desetinné čárky, ale v posledních deseti letech se nejčastěji používá reprezentace definovaná standardem IEEE 754. Výhodou reprezentace s plovoucí místo s pevnou desetinnou čárkou (popř. integery) je mnohem širší oblast hodnot: reprezentace s pevnou des. čárkou, která má sedm desítkových číslic a dvě desetinná místa, může vyjádřit čísla 12345,67, 123,45, 1,23 atd., zatímco reprezentace s plovoucí desetinnou čárkou (jako IEEE 754 formát ) se sedmi desítkovými čísly může vyjadřovat kromě toho 1,234567, 123456,7, 0,00001234567, 12345670000000 atd. Formát plovoucí desetinné čárky vyžaduje o trochu více paměti (k zakódování pozice desetinné čárky), proto při uložení ve stejném prostoru mají čísla s plovoucí desetinnou čárkou menší rozsah, ale větší přesnost než čísla s čárkou pevnou. Rychlost operací prováděných s čísly s plovoucí desetinnou čárkou je důležitým měřítkem rychlosti počítačů v mnoha oblastech. Měří se v jednotce FLOPS (operace s plov. des. čárkou za sekundu). (cs)
 • In computing, floating-point arithmetic (FP) is arithmetic using formulaic representation of real numbers as an approximation to support a trade-off between range and precision. For this reason, floating-point computation is often found in systems which include very small and very large real numbers, which require fast processing times. A number is, in general, represented approximately to a fixed number of significant digits (the significand) and scaled using an exponent in some fixed base; the base for the scaling is normally two, ten, or sixteen. A number that can be represented exactly is of the following form: where significand is an integer, base is an integer greater than or equal to two, and exponent is also an integer.For example: The term floating point refers to the fact that a number's radix point (decimal point, or, more commonly in computers, binary point) can "float"; that is, it can be placed anywhere relative to the significant digits of the number. This position is indicated as the exponent component, and thus the floating-point representation can be thought of as a kind of scientific notation. A floating-point system can be used to represent, with a fixed number of digits, numbers of different orders of magnitude: e.g. the distance between galaxies or the diameter of an atomic nucleus can be expressed with the same unit of length. The result of this dynamic range is that the numbers that can be represented are not uniformly spaced; the difference between two consecutive representable numbers varies with the chosen scale. Over the years, a variety of floating-point representations have been used in computers. In 1985, the IEEE 754 Standard for Floating-Point Arithmetic was established, and since the 1990s, the most commonly encountered representations are those defined by the IEEE. The speed of floating-point operations, commonly measured in terms of FLOPS, is an important characteristic of a computer system, especially for applications that involve intensive mathematical calculations. A floating-point unit (FPU, colloquially a math coprocessor) is a part of a computer system specially designed to carry out operations on floating-point numbers. (en)
 • En komputiko, flosanta komo aŭ flosanta punkto aŭ glitkomo aŭ glitpunkto estas sistemo por prezentado en komputilo de reelaj nombroj kiuj povas esti tro grandaj aŭ tro malgrandaj por esti prezentitaj kiel entjeroj. En la sistemo nombroj estas prezentataj proksimume kiel fiksita kvanto de , skalitaj per eksponento. La bazo por la skalado estas kutime 2, 10 aŭ 16. Glitkoma prezento povas tial esti konsiderata kiel komputila uzo de . La tipa nombro kiu povas esti prezentita akurate estas de formo zsbe kie s estas la mantiso, havanta fiksitan kvanton de ciferoj p en bazo b kaj la frakcian punkton post la unua cifero; b estas la bazo;e estas la eksponento;z estas la signumo 1 aŭ -1. aŭ ekvivalinte kie r estas la entjera valoro de la tuta mantiso, ignorante enhavatan frakcian komon; p estas la precizeco - la kvanto de ciferoj en la mantiso. La valoroj z, s kaj e estas konservataj por ĉiu nombro aparte, la valoroj b kaj p estas konstantoj por la tuta sistemo de prezentado de nombroj kaj ne estas konservataj por ĉiu nombro aparte. La eksponento e povas preni entjerajn valorojn en certaj limigoj por donita varianto de glitkomo, kaj povas esti kaj negativa kaj pozitiva. La termino glitkomo estas pro tio en ĉi tia prezento la (, aŭ, pli kutime en komputiloj, duuma punkto) povas kvazaŭ flosi aŭ laŭ longo de la mantiso. La avantaĝo de glitkoma prezento super kaj estas ke ĝi povas subteni multe pli larĝan limigon de valoroj. Ĉiu glitkoma nombro estas racionala nombro ĝi estas prezentata kiel unu entjero dividita per la alia entjero. La bazo tamen difinas la frakciojn kiuj povas esti prezentitaj precize. Ekzemple 1/5 ne povas esti prezentita akurate kiel glitkoma nombro uzanta duuman bazo sed povas esti prezentita akurate uzante dekuman bazon. La nombro estas se ĝia la plej signifa (maldekstra) cifero de mantiso estas ne nulo. Por duuma prezento kun bazo 2, ĉi tio signifas ke la plej signifa cifero de mantiso estas 1. Pro tio ke ĝi estas ĉiam la sama, eblas ne konservi ĝin, donante unu superfluan biton de precizeco en la sama memoro. Ĝi estas nomata kiel la latenta aŭ implica bito. Iuj ne konsideras ĉi tiu uzadon de vorto "mantiso" al esti konforma, ĉar la mantiso estas tradicie difinita kiel la frakcia parto de logaritmo, dum kiam la karakterizo estas la entjera parto. Ĉi tiu terminaro venas de la , kiuj estis reale tabeloj de mantisoj. (eo)
 • Eine Gleitkommazahl – häufig auch Fließkommazahl genannt (englisch floating point number oder kurz float, wörtlich Zahl mit flottierendem Punkt oder auch [wohl weiter lehnübersetzt] Gleitpunktzahl) – ist eine angenäherte Darstellung einer reellen Zahl. Die Menge der Gleitkommazahlen ist eine Teilmenge der rationalen Zahlen. Zusammen mit den auf ihnen definierten Operationen (Gleitkommaarithmetik) bilden die Gleitkommazahlen eine endliche Arithmetik, die vor allem im Hinblick auf numerische Berechnungen mit (binären) Rechnern entwickelt wurde. (de)
 • La representación de punto flotante (en inglés floating point) es una forma de notación científica usada en los computadores con la cual se pueden representar números reales extremadamente grandes y pequeños de una manera muy eficiente y compacta, y con la que se pueden realizar operaciones aritméticas. El estándar actual para la representación en coma flotante es el IEEE 754. (es)
 • La virgule flottante est une méthode d'écriture de nombres réels fréquemment utilisée dans les ordinateurs. Elle consiste à représenter un nombre réel par : * un signe (égal à −1 ou 1), * une mantisse (aussi appelée significande) * et un exposant (entier relatif, généralement borné). Un tel triplet représente le nombre réel signe × mantisse × bexposant où b est la base de représentation (généralement 2 sur ordinateur, mais aussi 8 ou 16 sur certaines anciennes machines, 10 sur de nombreuses calculatrices, ou éventuellement toute autre valeur). En faisant varier l'exposant, on fait « flotter » la virgule. La mantisse est représentée par une suite de chiffres en base b, généralement de taille fixée, dans laquelle on choisit de placer une virgule à une position fixe : juste avant ou juste après le premier chiffre, ou juste après le dernier chiffre ; dans ce dernier cas, la mantisse est un entier naturel. Pour un nombre donné, la valeur de l'exposant dépend de ce choix. Les nombres en virgule flottante peuvent ainsi être vus comme l'équivalent informatique de la notation scientifique, qui correspond à la deuxième convention (virgule placée juste après le premier chiffre). (fr)
 • Floating-point atau bilangan titik mengambang, adalah sebuah format bilangan yang dapat digunakan untuk merepresentasikan sebuah nilai yang sangat besar atau sangat kecil. Bilangan ini direpresentasikan menjadi dua bagian, yakni bagian dan bagian eksponen (E). Bagian mantisa menentukan digit dalam angka tersebut, sementara eksponen menentukan nilai berapa besar pangkat pada bagian mantisa tersebut (pada posisi titik desimal). Sebagai contoh, bilangan 314600000 dan bilangan 0.0000451 dapat direpresentasikan dalam bentuk bilangan floating point: 3146E5 dan 451E-7 (artinya 3146 * 10 pangkat 5, dan 451 * 10 pangkat -7). Kebanyakan CPU atau mikroprosesor sederhana tidak mendukung secara langsung operasi terhadap bilangan floating-point ini, karena aslinya mikroprosesor ini hanya memiliki unit aritmetika dan logika, serta unit kontrol yang beroperasi berdasarkan pada bilangan bulat (integer) saja. Perhitungan atau kalkulasi terhadap nilai floating point pada jenis mikroprosesor sederhana dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak, sehingga operasinya sangat lambat. Untuk itulah, sebuah prosesor tambahan dibutuhkan untuk melakukan operasi terhadap jenis bilangan ini, yang disebut dengan unit titik mengambang. Dalam bahasa pemrograman, khususnya keluarga bahasa pemrograman C, bilangan titik mengambang direpresentasikan dengan tipe data float. (in)
 • Il termine numero in virgola mobile (in inglese floating point) in analisi numerica indica il metodo di rappresentazione approssimata dei numeri reali e di elaborazione dei dati usati dai processori per compiere operazioni matematiche. Si contrappone all'aritmetica intera e a quella in virgola fissa (in inglese fixed-point). In informatica viene usata solitamente in base 2 e in questo caso può essere considerata l'analogo binario della notazione scientifica in base 10. L'uso di operazioni aritmetiche in virgola mobile è oggi il metodo più diffuso per la gestione di numeri reali e della loro approssimazione razionale nella memoria dei computer. (it)
 • 浮動小数点数(ふどうしょうすうてんすう、英: floating point number)は、浮動小数点方式による数のことで、もっぱらコンピュータの数値表現において、それぞれ固定長の仮数 (ja)
 • 부동소수점(浮動小數點, floating point) 또는 떠돌이 소수점 방식은 실수를 컴퓨터상에서 근사하여 표현할 때 소수점의 위치를 고정하지 않고 그 위치를 나타내는 수를 따로 적는 것으로, 유효숫자를 나타내는 가수(假數)와 소수점의 위치를 풀이하는 지수(指數)로 나누어 표현한다. 컴퓨터에서는 고정 소수점 방식보다 넓은 범위의 수를 나타낼 수 있어 과학기술 계산에 많이 이용되지만, 근삿값으로 표현되며 고정 소수점 방식보다 연산 속도가 느리기 때문에 별도의 전용 연산 장치를 두는 경우가 많다. 고정 소수점과 달리 정수 부분과 소수 부분의 자릿수가 일정하지 않으나, 유효 숫자의 자릿수는 정해져 있다. (ko)
 • Een zwevendekommagetal of drijvendekommagetal, verouderd ook vlottendekommagetal (Engels: floating-point number) is een gegevenstype dat een vaste geheugenruimte beslaat en een grote variëteit aan getallen kan bevatten, van zeer kleine tot zeer grote. Hoewel zwevendekommagetallen strikt genomen rationale getallen zijn, worden ze meestal gebruikt als benadering voor reële getallen. De relatieve nauwkeurigheid waarin getallen door zwevendekommagetallen worden gerepresenteerd, is min of meer gelijk over het gehele bereik. Het is de digitale versie van de wetenschappelijke notatie. (nl)
 • Liczba zmiennoprzecinkowa – reprezentacja liczby rzeczywistej zapisanej za pomocą notacji naukowej. Ze względu na wygodę operowania na takich liczbach, przyjmuje się ograniczony zakres na mantysę i cechę – nazwy te mają w matematyce znaczenie podane w artykule podłoga i sufit, a w niniejszym artykule inne, powszechne w informatyce. Powoduje to, że reprezentacja liczby rzeczywistej jest tylko przybliżona, a jedna liczba zmiennoprzecinkowa może reprezentować różne liczby rzeczywiste z pewnego zakresu. (pl)
 • Vírgula flutuante (original em alemão Gleitkomma ou Fließkomma) ou ponto flutuante (do inglês floating point) é um formato de representação digital de números racionais, que é usada nos computadores. (pt)
 • Число с плавающей запятой (или число с плавающей точкой) — экспоненциальная форма представления вещественных (действительных) чисел, в которой число хранится в виде мантиссы и порядка (показателя степени). При этом число с плавающей запятой имеет фиксированную относительную точность и изменяющуюся абсолютную. Используемое наиболее часто представление утверждено в стандарте IEEE 754. Реализация математических операций с числами с плавающей запятой в вычислительных системах может быть как аппаратная, так и программная. (ru)
 • Flyttal (engelska: floating point numbers) är en approximerad datorrepresentation av reella tal. Ett normalt flyttal ('normal' är här en teknisk term) består av ett tecken (plus ett eller minus ett, vanligtvis representerat med en bit) en mantissa och en exponent, och kan skrivas som , där är basen (vanligen 2 eller 10, men även 16 förekommer), är mantissan (som är minst 1 men mindre än ) och exponenten; alternativt låter man mantissan vara mellan och 1, vilket ger en exponent som är ett större. Då exponentens värde är begränsat, kan inte 0 representeras på detta sätt. Vanligen använder man för 0 minsta möjliga exponent samt låter mantissan vara 0.En generalisering av representationen för 0 är de subnormala talen, som är nära 0 och fyller det så kallade underflödesgapet med fler tal än bara 0. Dessutom finns, numera, representationer för +∞ och −∞, samt NaN (inte-ett-tal, Not a number). De flyttal en dator kan räkna med består av ett begränsat antal bitar, därför har mantissan en begränsad noggrannhet (upplösning) och exponenten (som är ett positivt eller negativt heltal) en begränsad storlek. På grund av den begränsade noggrannheten måste avrundningar göras, och därmed följer flyttal i allmänhet inte de matematiska reglerna associativitet och distributivitet, vilka gäller för reella tal. Vetenskapen om numeriska metoder går delvis ut på att formulera om beräkningar så att felen minimeras. (sv)
 • Число з рухомою комою — форма представлення дійсних чисел, в якій число зберігається у формі мантиси і показника степеня. Число з рухомою комою має фіксовану відносну точність, залежну від кількості розрядів мантиси, і змінювану абсолютну. Найбільш часто використовувані представлення затверджено в стандарті IEEE 754. Реалізація математичних операцій з числами з рухомою комою у комп'ютерах може бути як апаратною, так і програмною. (uk)
 • 在計算機科學中,浮點(英語:floating point,縮寫為FP)是一種對於實數的近似值數值表現法,由一个有效數字(即)加上冪數來表示,通常是乘以某个基数的整数次指數得到。以這種表示法表示的數值,稱為浮点數(floating-point number)。利用浮點進行運算,稱為浮点计算,這種运算通常伴随着因为无法精确表示而进行的近似或舍入。 計算機使用浮點數運算的主因,在於電腦使用二進位制的運算。例如:4÷2=2,4=100(2)、2=010(2),在二進位相當於退一位數。則1.0÷2=0.5=0.1(2)也就是。依此類推二進位的0.01(2)就是十進位==0.25。由於十進位制無法準確換算成二進位制的部分小數,如0.1,因此只能使用近似值的方式表達。 这种表示方法类似于基数为10的科学记数法,在計算機上,通常使用2為基數的幂數來表示。一个浮点数a由两个数m和e来表示:a = m × be。在任意一个这样的系统中,我们选择一个基数b(记数系统的基)和精度p(即使用多少位来存储)。m(即)是形如±d.ddd...ddd的p位数(每一位是一个介于0到b-1之间的整数,包括0和b-1)。如果m的第一位是非0整数,m称作正规化的。有一些描述使用一个单独的符号位(s 代表+或者-)来表示正负,这样m必须是正的。e是指数。 這種表示法的設計,來自於對於值的表現範圍,與精密度之間的取捨:可以在某个固定长度的存储空间内表示出某個實數的近似值。例如,一个指数范围为±4的4位十进制浮点数可以用来表示43210,4.321或0.0004321,但是没有足够的精度来表示432.123和43212.3(必须近似为432.1和43210)。当然,实际使用的位数通常远大于4。 此外,浮点数表示法通常还包括一些特别的数值:+∞和−∞(正负无穷大)以及NaN('Not a Number')。无穷大用于数太大而无法表示的时候,NaN则指示非法操作或者无法定义的结果。 其中,无穷大,可表示为inf,在内存中的值是阶码为全1,尾数全0。而NaN在内存中的值则是阶码全1,尾数不全0。 (zh)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 11376 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 109292 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 986539125 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:cs1Dates
 • y (en)
dbp:date
 • May 2019 (en)
dbp:group
 • "nb" (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdfs:comment
 • Eine Gleitkommazahl – häufig auch Fließkommazahl genannt (englisch floating point number oder kurz float, wörtlich Zahl mit flottierendem Punkt oder auch [wohl weiter lehnübersetzt] Gleitpunktzahl) – ist eine angenäherte Darstellung einer reellen Zahl. Die Menge der Gleitkommazahlen ist eine Teilmenge der rationalen Zahlen. Zusammen mit den auf ihnen definierten Operationen (Gleitkommaarithmetik) bilden die Gleitkommazahlen eine endliche Arithmetik, die vor allem im Hinblick auf numerische Berechnungen mit (binären) Rechnern entwickelt wurde. (de)
 • La representación de punto flotante (en inglés floating point) es una forma de notación científica usada en los computadores con la cual se pueden representar números reales extremadamente grandes y pequeños de una manera muy eficiente y compacta, y con la que se pueden realizar operaciones aritméticas. El estándar actual para la representación en coma flotante es el IEEE 754. (es)
 • 浮動小数点数(ふどうしょうすうてんすう、英: floating point number)は、浮動小数点方式による数のことで、もっぱらコンピュータの数値表現において、それぞれ固定長の仮数 (ja)
 • 부동소수점(浮動小數點, floating point) 또는 떠돌이 소수점 방식은 실수를 컴퓨터상에서 근사하여 표현할 때 소수점의 위치를 고정하지 않고 그 위치를 나타내는 수를 따로 적는 것으로, 유효숫자를 나타내는 가수(假數)와 소수점의 위치를 풀이하는 지수(指數)로 나누어 표현한다. 컴퓨터에서는 고정 소수점 방식보다 넓은 범위의 수를 나타낼 수 있어 과학기술 계산에 많이 이용되지만, 근삿값으로 표현되며 고정 소수점 방식보다 연산 속도가 느리기 때문에 별도의 전용 연산 장치를 두는 경우가 많다. 고정 소수점과 달리 정수 부분과 소수 부분의 자릿수가 일정하지 않으나, 유효 숫자의 자릿수는 정해져 있다. (ko)
 • Een zwevendekommagetal of drijvendekommagetal, verouderd ook vlottendekommagetal (Engels: floating-point number) is een gegevenstype dat een vaste geheugenruimte beslaat en een grote variëteit aan getallen kan bevatten, van zeer kleine tot zeer grote. Hoewel zwevendekommagetallen strikt genomen rationale getallen zijn, worden ze meestal gebruikt als benadering voor reële getallen. De relatieve nauwkeurigheid waarin getallen door zwevendekommagetallen worden gerepresenteerd, is min of meer gelijk over het gehele bereik. Het is de digitale versie van de wetenschappelijke notatie. (nl)
 • Liczba zmiennoprzecinkowa – reprezentacja liczby rzeczywistej zapisanej za pomocą notacji naukowej. Ze względu na wygodę operowania na takich liczbach, przyjmuje się ograniczony zakres na mantysę i cechę – nazwy te mają w matematyce znaczenie podane w artykule podłoga i sufit, a w niniejszym artykule inne, powszechne w informatyce. Powoduje to, że reprezentacja liczby rzeczywistej jest tylko przybliżona, a jedna liczba zmiennoprzecinkowa może reprezentować różne liczby rzeczywiste z pewnego zakresu. (pl)
 • Vírgula flutuante (original em alemão Gleitkomma ou Fließkomma) ou ponto flutuante (do inglês floating point) é um formato de representação digital de números racionais, que é usada nos computadores. (pt)
 • Число с плавающей запятой (или число с плавающей точкой) — экспоненциальная форма представления вещественных (действительных) чисел, в которой число хранится в виде мантиссы и порядка (показателя степени). При этом число с плавающей запятой имеет фиксированную относительную точность и изменяющуюся абсолютную. Используемое наиболее часто представление утверждено в стандарте IEEE 754. Реализация математических операций с числами с плавающей запятой в вычислительных системах может быть как аппаратная, так и программная. (ru)
 • Число з рухомою комою — форма представлення дійсних чисел, в якій число зберігається у формі мантиси і показника степеня. Число з рухомою комою має фіксовану відносну точність, залежну від кількості розрядів мантиси, і змінювану абсолютну. Найбільш часто використовувані представлення затверджено в стандарті IEEE 754. Реалізація математичних операцій з числами з рухомою комою у комп'ютерах може бути як апаратною, так і програмною. (uk)
 • العدد الفاصل العائم هو عدد عشري ويمكن كتابته على صورة حاصل ضرب (كسر) في (العدد 10 مرفوعا إلى أس صحيح) على النحو التالي: إقرأ من اليسار إلى اليمين 101*12.5 = 102*1.25 = 103*0.125 = 125 وإذا رمزنا للأساس بالرمز E فإن العدد السابق يصبح كما يلي: 12.5E1 = 1.25E2 = 0.125E3 =125 أما إذا كان العدد كسرياً مثل 0.00127 فيمكن كتابته على النحو التالي:باستبدال 10 الأساس بالرمز E فإن تمثيل العدد يصبح كالآتي:0.00127 = 12.7E-4 = 1.27E-3 = 0.127E-2 = 0.0127E-1 حيث: * M الجزء الكسري من العدد (Mantissa or Fraction). * E أساس نظام العد. * P الأس (القوة)(Exponent or Characteristic). (ar)
 • Coma flotant o punt flotant és un mètode de representació aproximada de nombres reals que es pot adaptar a l'ordre de magnitud del valor a representar, usualment traslladant la coma decimal - mitjançant un exponent - cap a la posició de la primera xifra significativa del valor. El seu ús és especialment interessant en la informàtica, ja que permet treballar amb nombres decimals en rangs amplis, encara que també s'usa el truncat de decimals. (ca)
 • Ve výpočetní technice se pohyblivou řádovou čárkou nebo plovoucí řádovou čárkou rozumí způsob reprezentace čísel, která by byla moc malá nebo velká pro vyjádření v . Čísla jsou obecně uložena jako určité množství vynásobený exponentem. Základem exponentu bývá většinou 2, 10 nebo 16 (což odpovídá dvojkové, desítkové a šestnáctkové soustavě). Čísla, která mohou být v pohyblivé řádové čárce vyjádřena přesně, jsou ve tvaru: platné číslice × základexponent (cs)
 • In computing, floating-point arithmetic (FP) is arithmetic using formulaic representation of real numbers as an approximation to support a trade-off between range and precision. For this reason, floating-point computation is often found in systems which include very small and very large real numbers, which require fast processing times. A number is, in general, represented approximately to a fixed number of significant digits (the significand) and scaled using an exponent in some fixed base; the base for the scaling is normally two, ten, or sixteen. A number that can be represented exactly is of the following form: (en)
 • En komputiko, flosanta komo aŭ flosanta punkto aŭ glitkomo aŭ glitpunkto estas sistemo por prezentado en komputilo de reelaj nombroj kiuj povas esti tro grandaj aŭ tro malgrandaj por esti prezentitaj kiel entjeroj. En la sistemo nombroj estas prezentataj proksimume kiel fiksita kvanto de , skalitaj per eksponento. La bazo por la skalado estas kutime 2, 10 aŭ 16. Glitkoma prezento povas tial esti konsiderata kiel komputila uzo de . La tipa nombro kiu povas esti prezentita akurate estas de formo zsbe b estas la bazo;e estas la eksponento;z estas la signumo 1 aŭ -1. aŭ ekvivalinte (eo)
 • La virgule flottante est une méthode d'écriture de nombres réels fréquemment utilisée dans les ordinateurs. Elle consiste à représenter un nombre réel par : * un signe (égal à −1 ou 1), * une mantisse (aussi appelée significande) * et un exposant (entier relatif, généralement borné). Un tel triplet représente le nombre réel signe × mantisse × bexposant (fr)
 • Floating-point atau bilangan titik mengambang, adalah sebuah format bilangan yang dapat digunakan untuk merepresentasikan sebuah nilai yang sangat besar atau sangat kecil. Bilangan ini direpresentasikan menjadi dua bagian, yakni bagian dan bagian eksponen (E). Bagian mantisa menentukan digit dalam angka tersebut, sementara eksponen menentukan nilai berapa besar pangkat pada bagian mantisa tersebut (pada posisi titik desimal). Sebagai contoh, bilangan 314600000 dan bilangan 0.0000451 dapat direpresentasikan dalam bentuk bilangan floating point: 3146E5 dan 451E-7 (artinya 3146 * 10 pangkat 5, dan 451 * 10 pangkat -7). (in)
 • Il termine numero in virgola mobile (in inglese floating point) in analisi numerica indica il metodo di rappresentazione approssimata dei numeri reali e di elaborazione dei dati usati dai processori per compiere operazioni matematiche. Si contrappone all'aritmetica intera e a quella in virgola fissa (in inglese fixed-point). In informatica viene usata solitamente in base 2 e in questo caso può essere considerata l'analogo binario della notazione scientifica in base 10. (it)
 • Flyttal (engelska: floating point numbers) är en approximerad datorrepresentation av reella tal. Ett normalt flyttal ('normal' är här en teknisk term) består av ett tecken (plus ett eller minus ett, vanligtvis representerat med en bit) en mantissa och en exponent, och kan skrivas som , där är basen (vanligen 2 eller 10, men även 16 förekommer), är mantissan (som är minst 1 men mindre än ) och exponenten; alternativt låter man mantissan vara mellan och 1, vilket ger en exponent som är ett större. Då exponentens värde är begränsat, kan inte 0 representeras på detta sätt. Vanligen använder man för 0 minsta möjliga exponent samt låter mantissan vara 0.En generalisering av representationen för 0 är de subnormala talen, som är nära 0 och fyller det så kallade underflödesgapet med fler tal än (sv)
 • 在計算機科學中,浮點(英語:floating point,縮寫為FP)是一種對於實數的近似值數值表現法,由一个有效數字(即)加上冪數來表示,通常是乘以某个基数的整数次指數得到。以這種表示法表示的數值,稱為浮点數(floating-point number)。利用浮點進行運算,稱為浮点计算,這種运算通常伴随着因为无法精确表示而进行的近似或舍入。 計算機使用浮點數運算的主因,在於電腦使用二進位制的運算。例如:4÷2=2,4=100(2)、2=010(2),在二進位相當於退一位數。則1.0÷2=0.5=0.1(2)也就是。依此類推二進位的0.01(2)就是十進位==0.25。由於十進位制無法準確換算成二進位制的部分小數,如0.1,因此只能使用近似值的方式表達。 这种表示方法类似于基数为10的科学记数法,在計算機上,通常使用2為基數的幂數來表示。一个浮点数a由两个数m和e来表示:a = m × be。在任意一个这样的系统中,我们选择一个基数b(记数系统的基)和精度p(即使用多少位来存储)。m(即)是形如±d.ddd...ddd的p位数(每一位是一个介于0到b-1之间的整数,包括0和b-1)。如果m的第一位是非0整数,m称作正规化的。有一些描述使用一个单独的符号位(s 代表+或者-)来表示正负,这样m必须是正的。e是指数。 (zh)
rdfs:label
 • حسابات الفاصلة المتحركة (ar)
 • Coma flotant (ca)
 • Pohyblivá řádová čárka (cs)
 • Gleitkommazahl (de)
 • Floating-point arithmetic (en)
 • Glitkomo (eo)
 • Coma flotante (es)
 • Virgule flottante (fr)
 • Floating-point (in)
 • Numero in virgola mobile (it)
 • 浮動小数点数 (ja)
 • 부동소수점 (ko)
 • Liczba zmiennoprzecinkowa (pl)
 • Zwevendekommagetal (nl)
 • Vírgula flutuante (pt)
 • Число с плавающей запятой (ru)
 • Flyttal (sv)
 • Число з рухомою комою (uk)
 • 浮点数 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of