About: Earth science

An Entity of Type: person function, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Earth science or geoscience includes all fields of natural science related to the planet Earth. This is a branch of science dealing with the physical, chemical, and biological complex constitutions and synergistic linkages of Earth's four spheres, namely biosphere, hydrosphere, atmosphere, and geosphere. Earth science can be considered to be a branch of planetary science, but with a much older history. Earth science encompasses four main branches of study, the lithosphere, the hydrosphere, the atmosphere, and the biosphere, each of which is further broken down into more specialized fields.

Property Value
dbo:abstract
 • Vědy o Zemi je souhrnné označení pro vybrané přírodní vědy, jejichž hlavní předmět zkoumání je planeta Země nebo její součásti („sféry“). Výzkumem Země se zabývá mnoho vědních oborů. Jejich zkoumání se přitom liší nejen věcným předmětem (tj. jakou „sféru“ zkoumají), ale i různými hledisky přístupu (tj. v jaké souvislosti je Země nebo její část předmětem zkoumání) a různou metodologií. Tyto obory se etablovaly jako samostatné vědy, existují však mezi nimi značné mezioborové přesahy a jejich vymezení a mezioborové hranice je proto potřeba považovat za přibližné. Vědy o Zemi: * Geologie – zkoumá stavbu a složení Země se zaměřením na strukturu a složení zemské kůry a procesy, které složení a strukturu utvářely a nadále přetvářejí. Někdy se jako samostatné vědy o Zemi vyčleňují její obory: * Petrologie, mineralogie, pedologie – zabývají se vznikem, složením, strukturou, vlastnostmi a výskytem hornin resp. nerostů resp. půd * Geofyzika a geochemie – zabývají se fyzikálními stavy a procesy souvisejícími s vlastnostmi a vývojem planety Země a jejích částí, resp. chemickými procesy a složením jednotlivých částí Země * Hydrologie – zabývá se hydrosférou Země (povrchovým i podpovrchovým vodstvem, ledem i atmosférickou vodou). Někdy se jako samostatné vědy o Zemi vyčleňují její obory: * Oceánografie – zabývá se moři a oceány * Glaciologie – zabývá se výskytem a formami ledu a sněhu na Zemi * Meteorologie a klimatologie – zabývají se atmosférickými jevy a podnebím * Geografie – zabývá se popisem objektů krajinné sféry (světadíly, moře, pohoří, řeky, státy, lidská sídla apod.), jejich vzájemných vazeb a časového vývoje * Geodézie a kartografie – zabývají se zkoumánímím tvarů a rozměrů Země i přírodních objektů na ní a jejich zobrazováním. Související vědní obory, které mezi vědy o Zemi zpravidla řazeny nejsou: * Astronomie a planetologie – popisují Zemi jako planetu v rámci sluneční soustavy * Biologie – zabývá se biosférou Země. Někdy se jako samostatné vědy o Zemi vyčleňují její obory: * Paleontologie – zabývá se minulostí života na Zemi a jeho fosilními záznamy * Ekologie – popisuje vztah mezi organismy a jejich prostředím a vztah organismů navzájem (cs)
 • Les ciències de la Terra estudien la Terra i els seus processos. També anomenades geociències són les disciplines de les ciències naturals que estudien l'estructura, morfologia, evolució i dinàmica del planeta Terra. Constitueix un cas particular de les ciències planetàries, les quals s'ocupen de l'estudi dels planetes del sistema solar. (ca)
 • Zu den Geowissenschaften (von altgriechisch Γεω geo zu γῆ gē, deutsch ‚Erde‘; Erdwissenschaften) zählt eine Gruppe von verschiedenen Wissenschaften, die sich mit der Erde im Gesamten oder kleineren Teilräumen der Erde befassen. Nach Hartmut Leser lassen sich die Geowissenschaften im engeren Sinne (z. B. Geologie, Geomorphologie, Bodenkunde) und weiteren Sinne (z. B. Hydrologie, Glaziologie, Meteorologie), sogenannte Erdraumwissenschaften, unterscheiden. Neben Wissenschaften, die sich mit dem Aufbau, der Entstehung und Entwicklung des Erdkörpers beschäftigen, werden den Geowissenschaften auch jene Disziplinen zugeordnet, die sich mit anthropogenen Einflüssen auf das Erdsystem befassen (z. B. Humangeographie, Raumplanung, Raumordnung). Zusätzlich erforschen sie auch Techniken zur Erkundung und Nutzbarmachung der Natur für den Menschen, wobei es zu Überschneidungen mit Aufgaben der Ingenieurwissenschaften kommt. Den Geowissenschaften werden vor allem folgende Hauptfächer zugeordnet: * Geodäsie, Kartografie und Geoinformatik * Geographie (Geografie) * Meteorologie * Geophysik * Geologie und Paläontologie (letztere mit starken Überschneidungen zur Biologie) * Mineralogie und Petrologie * Hydrologie, Ozeanografie und Glaziologie. Überwiegend werden den Geowissenschaften zugeordnet: * Bodenkunde (Pedologie), * Fernerkundung und Photogrammetrie (oft als Teil der Geodäsie betrachtet), * Geotechnik und Bodenmechanik (siehe auch Bauwesen), * Limnologie (mit starken Überschneidungen zur Biologie) * Kristallografie (mit starken Überschneidungen zur Festkörperphysik). Die Geowissenschaften verwenden die Kenntnisse und Methoden der Basiswissenschaften Physik, Mathematik, Chemie und Biologie. (de)
 • علوم الأرض (بالإنجليزية: Earth science أو geoscience)‏ هي جميع مجالات العلوم الطبيعية المتعلقة بكوكب الأرض. هذا الفرع من العلوم يتعامل مع التكوين المادي للأرض والتفاعلات في باطنها. علوم الأرض هي دراسة الخصائص الفيزيائية لكوكبنا، من الزلازل إلى قطرات المطر، والفيضانات إلى الحفريات. يمكن اعتبار علوم الأرض فرعًا من علوم الكواكب، ولكن لها تاريخ أقدم بكثير. تشمل علوم الأرض أربعة فروع رئيسية للدراسة، وهي الغلاف الصخري، الغلاف المائي، الغلاف الجوي، وأخيرا الغلاف الحيوي. حيث ينقسم كل منها إلى مجالات أكثر تخصصًا. هناك كل من النهج الاختزالي والشامل لعلوم الأرض. إنها أيضًا دراسة الأرض والكواكب المحيطة بها في الفضاء. يستخدم بعض علماء الأرض معرفتهم بالكوكب لتحديد مواقع موارد الطاقة والموارد المعدنية وتطويرها. يدرس آخرون تأثير النشاط البشري على بيئة الأرض، وتصميم طرق لحماية الكوكب. يستخدم البعض معرفتهم بعمليات الأرض مثل البراكين والزلازل والأعاصير لتخطيط المجتمعات التي لن تعرض الناس لهذه الأحداث الخطيرة. يمكن أن تشمل علوم الأرض دراسة الجيولوجيا والغلاف الصخري والهيكل الواسع النطاق الداخلي للأرض بالإضافة إلى الغلاف الجوي والغلاف المائي والمحيط الحيوي. عادةً ما يستخدم علماء الأرض أدوات من الجغرافيا والتسلسل الزمني والفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء والرياضيات لبناء فهم كمي لكيفية عمل الأرض وتطورها. علم الأرض يؤثر على حياتنا اليومية. على سبيل المثال، يقوم خبراء الأرصاد بدراسة الطقس ومراقبة العواصف الخطيرة. يدرس أيضا بعض المختصون المياه ويحذرون من الفيضانات. يدرس أيضا المختصون الزلازل ويحاولون فهم أين كيفة عملها ويتوقعون حدوثها. أما الجيولوجيا فهي دراسة الصخور وتساعد على تحديد المعادن المفيدة. غالبًا ما يعمل علماء الأرض في الحقل، ربما تسلق الجبال أو استكشاف قاع البحر أو الزحف عبر الكهوف أو الخوض في المستنقعات. يقيسون ويجمعون عينات (مثل الصخور أو مياه النهر)، ثم يقومون بتسجيل نتائجهم على المخططات والخرائط. (ar)
 • Στις γεωεπιστήμες ή επιστήμες της Γης συγκαταλέγονται τα επιστημονικά πεδία τα οποία μελετούν τον πλανήτη Γη, συμπεριλαμβανομένου του εδάφους του, αλλά και της υδρόσφαιρας και της ατμόσφαιρας. Οι γεωεπιστήμες ταξινομούνται σε τέσσερις βασικές ομάδες: στις περιβαλλοντικές επιστήμες, στις γεωλογικές επιστήμες, στις υδρολογικές επιστήμες και στις ατμοσφαιρικές επιστήμες. * Περιβαλλοντικές επιστήμες * Γεωλογία * Γεωγραφία * Μετεωρολογία * Κλιματολογία * Ωκεανογραφία Η γεωφυσική και η γεωχημεία επίσης επικαλύπτονται με τις επιστήμες της Γης. (el)
 • Terscienco estas fako de sciencoj, kies esplorobjekto estas Tero: * Ekologio - scienco, kiu studas la rilatojn inter la vivantaj estaĵoj kaj ilia medio. * Fizika geografio - branĉo de geografio, kiu studas la naturajn aspektoj de la tero, strukturajn partojn de natura teritorio de ĉiuj rangoj. Ĝi inkludas ankaŭ intersciencajn fakojn: Geomorfologio, Klimatologio, Oceanologio, Hidrologio de la Tero, Glaciologio, Biogeografio, k.a. * Fora perceptado - observi la teran surfacaĵon sen fakte kontaktigi kun ĝi * Geologio - scienco, kiu studas la solidan ŝelon de la tero kaj la fenomenojn rilatantajn al ĝia konsisto. * Geofiziko - scienco, pri la fizikaj statoj kaj procezoj de la firma tero, de la teraj oceanoj aŭ de la tera atmosfero. * Geodezio - scienco, branĉo de la matematiko, celanta difini la formon kaj la grandon de la tero aŭ de sufiĉe granda parto de ĝi, por ke estu necese konsideri ĝian kurbecon. * Meteologio - scienco pri la . * Sismologio - scienco pri tertremoj kaj la movo de ondoj tra la tero. * Mineralogio - scienco pri la mineraloj. * Paleontologio - scienco pri la elfositaj restaĵoj aŭ postsignoj de praaj bestoj kaj vegetaĵoj. * Pedologio - scienco pri la grundoj, ilia evoluo, ilia uzado * Petrologio - scienco pri ŝtonoj/rokoj, ilia konsisto, ilia evoluo La geosciencoj (derivita de la greka Γεω geo de gē „tero“; tersciencoj) ampleksas la sciencojn, kiuj okupiĝas pri la tero kaj do apartenas al la natursciencoj. Al la natursciencoj oni alkalkulas interalie la fakojn geologio, geografio, , paleontologio, mineralogio, , kristalografio, geofiziko, geodezio, glaciologio, kartografio, fotogramometrio, meteorologio kaj grundoscienco. La geosciencoj uzas la sciojn kaj metodojn de la bazosciencoj fiziko, matematiko, astronomio, kemio kaj biologio. Ĉar la geosciencoj estas tre interfakaj kaj fakkombinantaj, ekzistas multaj specifaj fakoj, kiuj forte koncernas la medion, ekzemple la larĝasence, la , hidrogeologio, hidrologio, geokemio (specife la ), geoekologio, meteorologio, klimatologio, . La geosciencoj ludas ĉefan rolon por la provizo je energio kaj je krudmaterialoj en la mondo. Geosciencistoj projektas kaj realigas la esploradon je trinkakvo, karbonoksidoj (nafto, tergaso, karbo), metaloj kaj nemetaloj (ŝtonaĵoj kaj ), kiel ekzemple gravelo, , , kalko, cemento ktp., sed ankaŭ nukleenergiaj krudmaterialoj (urano) kaj tervarmo. Sed la ekstraktado de tiuj krudmaterialoj apartenas prefere al la tereno de la inĝeniersciencoj, precipe de la minado. La aplikataj geosciencoj estas bezonataj ĉe multaj de konstruaĵoj, , kaj ).La , la mediprotektado ĝis la bezonas geosciencajn sciojn. La difino de la nocio "geosciencoj" ne estas tute klara. La fako geografio estas bona ekzemplo por tio. La supre nomitaj "malmolaj" temoj estas ankaŭ eroj de la "". Aliflanke ekzistas la branĉo "antropogeografio" kun multnombraj rilatoj al la ja spacorilataj, sed ne senpere "ter"-rilataj temoj. Menciendaj estas ekzemple , kaj multaj aliaj. Sed ankaŭ tiu supozita kontraŭdiro perdas sian gravecon per la kreskantaj intervenoj de la homo en la sistemon de la geosfero. (eo)
 • Earth science or geoscience includes all fields of natural science related to the planet Earth. This is a branch of science dealing with the physical, chemical, and biological complex constitutions and synergistic linkages of Earth's four spheres, namely biosphere, hydrosphere, atmosphere, and geosphere. Earth science can be considered to be a branch of planetary science, but with a much older history. Earth science encompasses four main branches of study, the lithosphere, the hydrosphere, the atmosphere, and the biosphere, each of which is further broken down into more specialized fields. There are both reductionist and holistic approaches to Earth sciences. It is also the study of Earth and its neighbors in space. Some Earth scientists use their knowledge of the planet to locate and develop energy and mineral resources. Others study the impact of human activity on Earth's environment, and design methods to protect the planet. Some use their knowledge about Earth processes such as volcanoes, earthquakes, and hurricanes to plan communities that will not expose people to these dangerous events. Earth sciences can include the study of geology, the lithosphere, and the large-scale structure of Earth's interior, as well as the atmosphere, hydrosphere, and biosphere. Typically, Earth scientists use tools from geology, chronology, physics, chemistry, geography, biology, and mathematics to build a quantitative understanding of how Earth works and evolves. For example, meteorologists study the weather and watch for dangerous storms. Hydrologists examine water and warn of floods. Seismologists study earthquakes and try to understand where they will strike. Geologists study rocks and help to locate useful minerals. Earth scientists often work in the field—perhaps climbing mountains, exploring the seabed, crawling through caves, or wading in swamps. They measure and collect samples (such as rocks or river water), then record their findings on charts and maps. (en)
 • Lurraren zientziak (edo geozientziak) Lur planetari dagozkion zientzia guztiak biltzeko erabiltzen den terminoa da. Planeten zientzien artean kasu berezia da, orain arte dakigunagatik Lurra baita bizitza duen planeta bakarra. Lurren zientzien baitan lau diziplina nagusi daude: geografia, geologia, geofisika eta geodesia. Diziplina nagusi hauek fisika, kimika, biologia, kronologia eta matematika erabiltzen dituzte Lurraren ezaugarri nasugien ulermen kuantitatiboa osatzeko. (eu)
 • Las ciencias de la Tierra son un conjunto de disciplinas cuyo objetivo es el estudio del planeta Tierra, incluyendo su interacción con el resto del universo y la evolución de los seres vivos que habitan en él. Esta disciplina incluye diversas áreas del conocimiento, tales como: las geociencias, las ciencias atmosféricas, las ciencias marinas, las ciencias ambientales, las ciencias criosféricas, la limnología, las ciencias forestales, la ciencia del suelo, la geografía física, la paleontología, la ecología del paisaje y las ciencias planetarias. Las ciencias de la Tierra​ constituyen una herramienta para planificar una explotación racional de los recursos naturales,​ comprender las causas que originan los fenómenos naturales que afectan al ser humano y cómo este influye en la naturaleza con sus acciones. Por otro lado, las ciencias de la Tierra nos permiten entender los procesos naturales que han favorecido y/o amenazado la vida del hombre, y su estudio está ligado tanto al estudio de los flujos de energía en la naturaleza y al aprovechamiento de los mismos, como a la prevención de riesgos medioambientales, sísmicos, meteorológicos y volcánicos, entre otros.​ Un sistema es un conjunto de elementos que se relacionan e interactúan entre sí.​ El planeta es un sistema complejo cuyos componentes tienden al equilibrio,[cita requerida] es decir que los movimientos en un sentido se compensan con otros en sentido inverso. Cualquier modificación que se produzca en algún elemento del sistema afecta directa o indirectamente a otros. Geociencias, equivale a Ciencias de la Tierra y es uno de aquellos términos pos modernos que se han inventado para dar cuenta del conjunto de disciplinas científicas que construyen conocimientos sobre la Tierra, para comprender los complejos y variados procesos involucrados en la evolución, desde su nacimiento como Planeta ​ Los procesos internos generan relieves, o sea, lugares más altos o más bajos. Los procesos externos desgastan los relieves más altos y depositan en otros lugares los materiales producidos por ese desgaste o erosión, lo que mantiene el equilibrio del sistema físico. Los procesos endógenos o internos se producen en el interior de la Tierra como es la tectónica de placas.​ Los límites entre placas tectónicas se clasifican en tres tipos: de convergencia, de divergencia y transformantes. El movimiento de las placas tectónicas puede producir orogénesis, formación de montañas, por apilamiento o deformación de la corteza (plegamiento y fracturación) y fenómenos como terremotos, magmatismo, metamorfismo y vulcanismo, así como la creación y destrucción de corteza. Los procesos exógenos o externos que se desarrollan en la superficie terrestre intervienen en la transformación del relieve a través de la erosión, que consiste en el desgaste de la superficie terrestre; el transporte de los materiales del desgaste hacia otras zonas, y su posterior acumulación. Según el agente que actúa, la erosión se puede clasificar en: eólica, fluvial, marina, pluvial, glaciar, mecánica y antrópica.​ (es)
 • Is téarma cuimsitheach é eolaíocht an domhain do na heolaíochtaí go léir a bhaineann leis an Domhan. Úsáidtear na príomhdhisciplíní - fisic, tíreolaíocht, matamaitic, ceimic agus bitheolaíocht - chun tuiscint a fháil ar phríomhthréithe nó réimsí chóras an Domhain. Seo liosta neamhchríochnaithe de na disciplíní atá le fáil faoi eolaíocht an Domhain: * geolaíocht * aigéaneolaíocht * tíreolaíocht * * oigheareolaíocht * * hidreolaíocht * Talmhaíocht * Topagrafaíocht * Timpeallacht * (ga)
 • Les sciences de la Terre, ou géosciences, regroupent les sciences dont l'objet est l'étude de la Terre (surface terrestre et Terre interne, eau, air, biosphère) et de son environnement spatial. En tant que planète, la Terre sert de modèle à l'étude des planètes telluriques. Depuis que des sondes spatiales permettent d'explorer d'autres objets du système solaire, la planétologie est aussi classée parmi les sciences de la Terre. Celle-ci étudie notamment la Lune, les planètes et leurs satellites naturels, les astéroïdes, les météorites et les comètes. On parle plus généralement des « sciences de la Terre et de l'Univers ». (fr)
 • Ilmu kebumian atau geosains (bahasa Inggris: earth science, geoscience) adalah suatu istilah untuk kumpulan cabang-cabang ilmu yang mempelajari bumi. Cabang ilmu ini menggunakan gabungan ilmu fisika, geografi, matematika, kimia, dan biologi untuk membentuk suatu pengertian kuantitatif dari model lapisan-lapisan Bumi. Dalam melaksanakan kajiannya, ilmuwan dalam bidang ini menggunakan metode ilmiah, yaitu formulasi hipotesis melalui pengamatan dan pengumpulan data mengenai fenomena alam yang dilanjutkan dengan pengujian hipotesis-hipotesis tersebut. Dalam ilmu Bumi, peranan data sangat penting dalam menguji dan membentuk suatu hipotesis. (in)
 • 地球科学(ちきゅうかがく、英語: earth science、geoscience)とは、地球を研究対象とした自然科学の一分野であり、その内容は地球の構造や環境、地球史など多岐にわたる。近年では太陽系に関する研究(惑星科学)も含めて地球惑星科学(英語: earth and planetary science)ということが多くなってきている。地学(ちがく)は地球科学の略称である。 (ja)
 • 지구과학(地球科學, 영어: earth science 또는 geoscience)은 행성인 지구와 그 주위의 천체를 연구하는 학문들을 묶어 부르는 이름이다. 지구의 환경은 크게 육지, 바다, 대기로 나누어지며, 이러한 환경들은 각각 지구과학의 주요 분야라고 할 수 있는 지질과학, 수문과학, 대기과학 분야의 주요연구대상이 된다. 일반적으로 지구과학으로 불리는 학문들은 대기에서 일어나는 현상을 대상으로 하는 기상학, 지구 표면의 물질을 주로 대상으로 하는 지질학, 바다 현상을 대상으로 하는 해양학, 지구의 깊은 속에서 일어나는 현상을 대상으로 하는 지구물리학과 실용적인 응용분야로서 환경공학 등이 있다. 지구과학에는 많은 전문 분야가 포괄되지만 대체로 여섯 가지로 나뉜다. 1. * 지표면과 지표면 위에 있는 물과 공기 연구 2. * 고체로 구성된 지구의 조성에 대한 연구 3. * 지형에 대한 연구 4. * 지구의 역사에 관련된 연구 5. * 외계행성의 지질 연구 6. * 실용적인 응용 분야 (ko)
 • Aardwetenschappen, ook wel geowetenschappen genoemd, is de verzamelnaam voor alle natuurwetenschappen die de planeet Aarde bestuderen. Het is de tak van de wetenschap die zich bezighoudt met de fysieke samenstelling van de aarde, het geheel aan watervoorraden die er voorkomen en haar atmosfeer. Meestal gebruiken aardwetenschappers principes uit de geografie, chronologie, natuurkunde, scheikunde, biologie en wiskunde om een begrip te krijgen van hoe de aarde werkt en verandert. (nl)
 • Nauki o Ziemi – nauki przyrodnicze, których przedmiotem badań jest Ziemia. W latach 2011–2018 zaliczano do nich: * geofizyka * geografia * geologia * oceanografia. Nauki o Ziemi mogły być też rozumiane jako dział nauk planetarnych. W rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 roku wskazano wyodrębnioną dziedzinę nauk ścisłych i przyrodniczych, która obejmuje dyscypliny: * astronomia * biotechnologia * informatyka * matematyka * nauki biologiczne * nauki chemiczne * nauki fizyczne * nauki o Ziemi i środowisku. Rozporządzenie z 2018 r. w ramach tej dziedziny nauk nie wymieniało biotechnologii. (pl)
 • Si definiscono scienze della Terra quell'insieme di discipline che studiano la struttura interna, la morfologia superficiale e l'atmosfera che circonda il pianeta Terra e la sua evoluzione nel tempo. Lo studio del nostro pianeta costituisce un caso particolare della planetologia, che in generale si occupa dello studio dei pianeti presenti nel nostro sistema solare; le ultime missioni di sonde spaziali su pianeti e satelliti del sistema solare hanno ampliato il campo di ricerca degli studiosi di scienze della Terra ai corpi extraterrestri, inglobando nell'oggetto dei loro studi tutti quei corpi rocciosi per i quali sia possibile utilizzare i metodi di studio e di approcci teorici "terrestri". (it)
 • Нау́ки о Земле́ (геонау́ки, геоно́мия) — науки, изучающие физические аспекты земного шара. Естественные науки, изучающие планету Земля (внутри и снаружи). В Российской академии наук их изучение координирует Отделение наук о Земле РАН. Изучение Земли служит моделью для исследования других планет земной группы. (ru)
 • Geovetenskap omfattar de vetenskaper som studerar planeten jorden och dess historia. Atmosfären, biosfären, hydrosfären och geosfären (fasta jorden) utgör samverkande system som analyseras med fysikaliska, kemiska, biologiska och matematiska metoder. Dessa samverkande sfärer påverkas även av jordens plats i solsystemet samt av infallande asteroider, meteoriter och kometer. Geovetenskaperna tillhandahåller samhällsviktig kunskap om energi, råvaror, vattenresurser, väder, klimatets variationer över geologisk tid, naturkatastrofer samt om hur miljöproblem kan åtgärdas. (sv)
 • Ciências da Terra (ou Geociências), é um termo abrangente aplicado às ciências naturais relacionadas com o estudo do planeta Terra. Existem abordagens reducionistas e holísticas relativamente às ciências da Terra. As principais disciplinas historicamente aplicam conhecimentos de física, geografia, matemática, química e biologia de modo a construir um conhecimento quantitativo das principais áreas ou esferas do sistema Terra. (pt)
 • 地球科學,亦称地学,是指一切研究地球的科學,是行星科學的專門分支。各学科通常会以物理、地理、地質、氣象、數學、化學、生物的角度研究地球。它和人類的生活息息相關,人們手上所戴的黃金飾品和鑽石,都是來自地球的礦產資源;蓋房子所用的砂、石、水泥,其原料也是來自地球;所吃的魚蝦,大都取自海洋;氣溫的變化影響生活甚巨;天體的運行,也時時刻刻影響著我們。因此,地球科學是一門很基礎、很重要的的學科。地球科學的範圍很廣,涵蓋地質學、海洋學、氣象學和天文學等領域。地質學在探討地球的歷史與各部分組成,包括其演化和各種礦學、岩石以及礦產的分布;海洋學在研究海水的運動、海水的物理與化學性質及海底地形;氣象學在分析大氣的組成、構造和運動;而有關地球起源、太陽系的形成和天體的運動變化,乃至宇宙的演化,均屬天文學的研究範圍。以隕石撞擊地球為例:高溫高壓撞擊地球的結果,勢必引起地形與地質的變化;飛揚在大氣中的粉塵微粒會遮蔽陽光,大氣和海水溫度因而降低。因此,看似簡單的天文事件,卻引起地質、氣象和海洋的變化,可見各領域關係密切、環環相扣。 (zh)
 • Науки про Землю, геонауки — науки, що займаються вивченням планети Земля. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 20653168 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 26361 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1124705187 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:isPartOf
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Les ciències de la Terra estudien la Terra i els seus processos. També anomenades geociències són les disciplines de les ciències naturals que estudien l'estructura, morfologia, evolució i dinàmica del planeta Terra. Constitueix un cas particular de les ciències planetàries, les quals s'ocupen de l'estudi dels planetes del sistema solar. (ca)
 • Στις γεωεπιστήμες ή επιστήμες της Γης συγκαταλέγονται τα επιστημονικά πεδία τα οποία μελετούν τον πλανήτη Γη, συμπεριλαμβανομένου του εδάφους του, αλλά και της υδρόσφαιρας και της ατμόσφαιρας. Οι γεωεπιστήμες ταξινομούνται σε τέσσερις βασικές ομάδες: στις περιβαλλοντικές επιστήμες, στις γεωλογικές επιστήμες, στις υδρολογικές επιστήμες και στις ατμοσφαιρικές επιστήμες. * Περιβαλλοντικές επιστήμες * Γεωλογία * Γεωγραφία * Μετεωρολογία * Κλιματολογία * Ωκεανογραφία Η γεωφυσική και η γεωχημεία επίσης επικαλύπτονται με τις επιστήμες της Γης. (el)
 • Lurraren zientziak (edo geozientziak) Lur planetari dagozkion zientzia guztiak biltzeko erabiltzen den terminoa da. Planeten zientzien artean kasu berezia da, orain arte dakigunagatik Lurra baita bizitza duen planeta bakarra. Lurren zientzien baitan lau diziplina nagusi daude: geografia, geologia, geofisika eta geodesia. Diziplina nagusi hauek fisika, kimika, biologia, kronologia eta matematika erabiltzen dituzte Lurraren ezaugarri nasugien ulermen kuantitatiboa osatzeko. (eu)
 • Is téarma cuimsitheach é eolaíocht an domhain do na heolaíochtaí go léir a bhaineann leis an Domhan. Úsáidtear na príomhdhisciplíní - fisic, tíreolaíocht, matamaitic, ceimic agus bitheolaíocht - chun tuiscint a fháil ar phríomhthréithe nó réimsí chóras an Domhain. Seo liosta neamhchríochnaithe de na disciplíní atá le fáil faoi eolaíocht an Domhain: * geolaíocht * aigéaneolaíocht * tíreolaíocht * * oigheareolaíocht * * hidreolaíocht * Talmhaíocht * Topagrafaíocht * Timpeallacht * (ga)
 • 地球科学(ちきゅうかがく、英語: earth science、geoscience)とは、地球を研究対象とした自然科学の一分野であり、その内容は地球の構造や環境、地球史など多岐にわたる。近年では太陽系に関する研究(惑星科学)も含めて地球惑星科学(英語: earth and planetary science)ということが多くなってきている。地学(ちがく)は地球科学の略称である。 (ja)
 • 지구과학(地球科學, 영어: earth science 또는 geoscience)은 행성인 지구와 그 주위의 천체를 연구하는 학문들을 묶어 부르는 이름이다. 지구의 환경은 크게 육지, 바다, 대기로 나누어지며, 이러한 환경들은 각각 지구과학의 주요 분야라고 할 수 있는 지질과학, 수문과학, 대기과학 분야의 주요연구대상이 된다. 일반적으로 지구과학으로 불리는 학문들은 대기에서 일어나는 현상을 대상으로 하는 기상학, 지구 표면의 물질을 주로 대상으로 하는 지질학, 바다 현상을 대상으로 하는 해양학, 지구의 깊은 속에서 일어나는 현상을 대상으로 하는 지구물리학과 실용적인 응용분야로서 환경공학 등이 있다. 지구과학에는 많은 전문 분야가 포괄되지만 대체로 여섯 가지로 나뉜다. 1. * 지표면과 지표면 위에 있는 물과 공기 연구 2. * 고체로 구성된 지구의 조성에 대한 연구 3. * 지형에 대한 연구 4. * 지구의 역사에 관련된 연구 5. * 외계행성의 지질 연구 6. * 실용적인 응용 분야 (ko)
 • Aardwetenschappen, ook wel geowetenschappen genoemd, is de verzamelnaam voor alle natuurwetenschappen die de planeet Aarde bestuderen. Het is de tak van de wetenschap die zich bezighoudt met de fysieke samenstelling van de aarde, het geheel aan watervoorraden die er voorkomen en haar atmosfeer. Meestal gebruiken aardwetenschappers principes uit de geografie, chronologie, natuurkunde, scheikunde, biologie en wiskunde om een begrip te krijgen van hoe de aarde werkt en verandert. (nl)
 • Si definiscono scienze della Terra quell'insieme di discipline che studiano la struttura interna, la morfologia superficiale e l'atmosfera che circonda il pianeta Terra e la sua evoluzione nel tempo. Lo studio del nostro pianeta costituisce un caso particolare della planetologia, che in generale si occupa dello studio dei pianeti presenti nel nostro sistema solare; le ultime missioni di sonde spaziali su pianeti e satelliti del sistema solare hanno ampliato il campo di ricerca degli studiosi di scienze della Terra ai corpi extraterrestri, inglobando nell'oggetto dei loro studi tutti quei corpi rocciosi per i quali sia possibile utilizzare i metodi di studio e di approcci teorici "terrestri". (it)
 • Нау́ки о Земле́ (геонау́ки, геоно́мия) — науки, изучающие физические аспекты земного шара. Естественные науки, изучающие планету Земля (внутри и снаружи). В Российской академии наук их изучение координирует Отделение наук о Земле РАН. Изучение Земли служит моделью для исследования других планет земной группы. (ru)
 • Geovetenskap omfattar de vetenskaper som studerar planeten jorden och dess historia. Atmosfären, biosfären, hydrosfären och geosfären (fasta jorden) utgör samverkande system som analyseras med fysikaliska, kemiska, biologiska och matematiska metoder. Dessa samverkande sfärer påverkas även av jordens plats i solsystemet samt av infallande asteroider, meteoriter och kometer. Geovetenskaperna tillhandahåller samhällsviktig kunskap om energi, råvaror, vattenresurser, väder, klimatets variationer över geologisk tid, naturkatastrofer samt om hur miljöproblem kan åtgärdas. (sv)
 • Ciências da Terra (ou Geociências), é um termo abrangente aplicado às ciências naturais relacionadas com o estudo do planeta Terra. Existem abordagens reducionistas e holísticas relativamente às ciências da Terra. As principais disciplinas historicamente aplicam conhecimentos de física, geografia, matemática, química e biologia de modo a construir um conhecimento quantitativo das principais áreas ou esferas do sistema Terra. (pt)
 • 地球科學,亦称地学,是指一切研究地球的科學,是行星科學的專門分支。各学科通常会以物理、地理、地質、氣象、數學、化學、生物的角度研究地球。它和人類的生活息息相關,人們手上所戴的黃金飾品和鑽石,都是來自地球的礦產資源;蓋房子所用的砂、石、水泥,其原料也是來自地球;所吃的魚蝦,大都取自海洋;氣溫的變化影響生活甚巨;天體的運行,也時時刻刻影響著我們。因此,地球科學是一門很基礎、很重要的的學科。地球科學的範圍很廣,涵蓋地質學、海洋學、氣象學和天文學等領域。地質學在探討地球的歷史與各部分組成,包括其演化和各種礦學、岩石以及礦產的分布;海洋學在研究海水的運動、海水的物理與化學性質及海底地形;氣象學在分析大氣的組成、構造和運動;而有關地球起源、太陽系的形成和天體的運動變化,乃至宇宙的演化,均屬天文學的研究範圍。以隕石撞擊地球為例:高溫高壓撞擊地球的結果,勢必引起地形與地質的變化;飛揚在大氣中的粉塵微粒會遮蔽陽光,大氣和海水溫度因而降低。因此,看似簡單的天文事件,卻引起地質、氣象和海洋的變化,可見各領域關係密切、環環相扣。 (zh)
 • Науки про Землю, геонауки — науки, що займаються вивченням планети Земля. (uk)
 • علوم الأرض (بالإنجليزية: Earth science أو geoscience)‏ هي جميع مجالات العلوم الطبيعية المتعلقة بكوكب الأرض. هذا الفرع من العلوم يتعامل مع التكوين المادي للأرض والتفاعلات في باطنها. علوم الأرض هي دراسة الخصائص الفيزيائية لكوكبنا، من الزلازل إلى قطرات المطر، والفيضانات إلى الحفريات. يمكن اعتبار علوم الأرض فرعًا من علوم الكواكب، ولكن لها تاريخ أقدم بكثير. تشمل علوم الأرض أربعة فروع رئيسية للدراسة، وهي الغلاف الصخري، الغلاف المائي، الغلاف الجوي، وأخيرا الغلاف الحيوي. حيث ينقسم كل منها إلى مجالات أكثر تخصصًا. (ar)
 • Vědy o Zemi je souhrnné označení pro vybrané přírodní vědy, jejichž hlavní předmět zkoumání je planeta Země nebo její součásti („sféry“). Výzkumem Země se zabývá mnoho vědních oborů. Jejich zkoumání se přitom liší nejen věcným předmětem (tj. jakou „sféru“ zkoumají), ale i různými hledisky přístupu (tj. v jaké souvislosti je Země nebo její část předmětem zkoumání) a různou metodologií. Tyto obory se etablovaly jako samostatné vědy, existují však mezi nimi značné mezioborové přesahy a jejich vymezení a mezioborové hranice je proto potřeba považovat za přibližné. Vědy o Zemi: (cs)
 • Terscienco estas fako de sciencoj, kies esplorobjekto estas Tero: * Ekologio - scienco, kiu studas la rilatojn inter la vivantaj estaĵoj kaj ilia medio. * Fizika geografio - branĉo de geografio, kiu studas la naturajn aspektoj de la tero, strukturajn partojn de natura teritorio de ĉiuj rangoj. Ĝi inkludas ankaŭ intersciencajn fakojn: Geomorfologio, Klimatologio, Oceanologio, Hidrologio de la Tero, Glaciologio, Biogeografio, k.a. * Fora perceptado - observi la teran surfacaĵon sen fakte kontaktigi kun ĝi * Geologio - scienco, kiu studas la solidan ŝelon de la tero kaj la fenomenojn rilatantajn al ĝia konsisto. * Geofiziko - scienco, pri la fizikaj statoj kaj procezoj de la firma tero, de la teraj oceanoj aŭ de la tera atmosfero. * Geodezio - scienco, branĉo de la matematiko, celanta d (eo)
 • Zu den Geowissenschaften (von altgriechisch Γεω geo zu γῆ gē, deutsch ‚Erde‘; Erdwissenschaften) zählt eine Gruppe von verschiedenen Wissenschaften, die sich mit der Erde im Gesamten oder kleineren Teilräumen der Erde befassen. Nach Hartmut Leser lassen sich die Geowissenschaften im engeren Sinne (z. B. Geologie, Geomorphologie, Bodenkunde) und weiteren Sinne (z. B. Hydrologie, Glaziologie, Meteorologie), sogenannte Erdraumwissenschaften, unterscheiden. Neben Wissenschaften, die sich mit dem Aufbau, der Entstehung und Entwicklung des Erdkörpers beschäftigen, werden den Geowissenschaften auch jene Disziplinen zugeordnet, die sich mit anthropogenen Einflüssen auf das Erdsystem befassen (z. B. Humangeographie, Raumplanung, Raumordnung). (de)
 • Earth science or geoscience includes all fields of natural science related to the planet Earth. This is a branch of science dealing with the physical, chemical, and biological complex constitutions and synergistic linkages of Earth's four spheres, namely biosphere, hydrosphere, atmosphere, and geosphere. Earth science can be considered to be a branch of planetary science, but with a much older history. Earth science encompasses four main branches of study, the lithosphere, the hydrosphere, the atmosphere, and the biosphere, each of which is further broken down into more specialized fields. (en)
 • Las ciencias de la Tierra son un conjunto de disciplinas cuyo objetivo es el estudio del planeta Tierra, incluyendo su interacción con el resto del universo y la evolución de los seres vivos que habitan en él. Esta disciplina incluye diversas áreas del conocimiento, tales como: las geociencias, las ciencias atmosféricas, las ciencias marinas, las ciencias ambientales, las ciencias criosféricas, la limnología, las ciencias forestales, la ciencia del suelo, la geografía física, la paleontología, la ecología del paisaje y las ciencias planetarias. (es)
 • Ilmu kebumian atau geosains (bahasa Inggris: earth science, geoscience) adalah suatu istilah untuk kumpulan cabang-cabang ilmu yang mempelajari bumi. Cabang ilmu ini menggunakan gabungan ilmu fisika, geografi, matematika, kimia, dan biologi untuk membentuk suatu pengertian kuantitatif dari model lapisan-lapisan Bumi. (in)
 • Les sciences de la Terre, ou géosciences, regroupent les sciences dont l'objet est l'étude de la Terre (surface terrestre et Terre interne, eau, air, biosphère) et de son environnement spatial. En tant que planète, la Terre sert de modèle à l'étude des planètes telluriques. (fr)
 • Nauki o Ziemi – nauki przyrodnicze, których przedmiotem badań jest Ziemia. W latach 2011–2018 zaliczano do nich: * geofizyka * geografia * geologia * oceanografia. Nauki o Ziemi mogły być też rozumiane jako dział nauk planetarnych. W rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 roku wskazano wyodrębnioną dziedzinę nauk ścisłych i przyrodniczych, która obejmuje dyscypliny: * astronomia * biotechnologia * informatyka * matematyka * nauki biologiczne * nauki chemiczne * nauki fizyczne * nauki o Ziemi i środowisku. (pl)
rdfs:label
 • Earth science (en)
 • علوم الأرض (ar)
 • Ciències de la Terra (ca)
 • Vědy o Zemi (cs)
 • Geowissenschaften (de)
 • Γεωεπιστήμες (el)
 • Terscienco (eo)
 • Lurraren zientziak (eu)
 • Ciencias de la Tierra (es)
 • Eolaíocht an domhain (ga)
 • Ilmu kebumian (in)
 • Scienze della Terra (it)
 • Sciences de la Terre (fr)
 • 지구과학 (ko)
 • 地球科学 (ja)
 • Aardwetenschappen (nl)
 • Nauki o Ziemi (pl)
 • Науки о Земле (ru)
 • Geociência (pt)
 • Geovetenskap (sv)
 • Науки про Землю (uk)
 • 地球科学 (zh)
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:affiliation of
is dbo:education of
is dbo:genre of
is dbo:occupation of
is dbo:type of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:collections of
is dbp:discipline of
is dbp:education of
is dbp:field of
is dbp:fields of
is dbp:genre of
is dbp:missionType of
is dbp:purpose of
is dbp:topics of
is dbp:type of
is dc:subject of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License