An Entity of Type: building, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

The dot-com bubble (also known as the dot-com boom, the tech bubble, and the Internet bubble) was a stock market bubble caused by excessive speculation of Internet-related companies in the late 1990s, a period of massive growth in the use and adoption of the Internet.

Property Value
dbo:abstract
 • فقاعة الإنترنت (بالإنجليزية: Dot-com bubble)‏ (و تعرف أيضا باسم فقاعة الدوت-كوم أو فقاعة تكنولوجيا المعلومات) كانت فقاعة اقتصادية امتدت في الفترة ما بين 1995 و 2000. في هذه الفترة، نمت أسواق البورصة في الدول الصناعية بشكل ملحوظ في الصناعات المتعلقة بالإنترنت. (ar)
 • Internetová horečka, známá také jako internetová bublina (anglicky dot-com bubble), je označení pro období od roku 1996 do roku 2001, kdy masivně vzrostlo používání internetu. V tomto období docházelo k rozmachu internetových firem a k jejich následnému propadu. Internetová horečka zasáhla hlavně USA a další západní země. Index akciového trhu Nasdaq, pod který spadalo mnoho internetových společností, dosáhl maximální hodnoty 10. března 2000, než se zhroutil. Došlo k prasknutí bubliny. Během této havárie mnoho online nákupních a komunikačních společností selhalo a ukončilo svoji činnost. Například společnosti jako Pets.com, Webvan a Boo.com, Worldcom, NorthPoint Communications a Global Crossing. Jiným společnostem sice rapidně klesly akcie a ztratily velkou část své tržní kapitalizace, ale přežily. Mezi tyto společnosti patří například Cisco a Qualcomm. Další společnosti, jako eBay a Amazon.com, ztratily hodnotu, ale rychle se zotavily. (cs)
 • Der Begriff Dotcom-Blase ist ein durch die Medien geprägter Kunstbegriff für eine im März 2000 geplatzte Spekulationsblase, die insbesondere die sogenannten Dotcom-Unternehmen der New Economy betraf und vor allem in Industrieländern zu Vermögensverlusten für Kleinanleger führte. Der Begriff Dotcom bezieht sich dabei auf die Top-Level-Domain „.com“ (englisch für Commercial). Andere Bezeichnungen waren Internetblase oder New Economy Bubble. Die Dotcom-Blase war ein weltweites Phänomen. Der größte Markt für Technologieunternehmen war die US-amerikanische NASDAQ. In Deutschland beispielsweise richtete die Deutsche Börse den Neuen Markt als eigenes Marktsegment ein, an dem angeblich zukunftsweisende und stark wachsende Unternehmen, die als „Technologieunternehmen“ galten, notiert sein sollten. Im Vergleich zu den USA wurde die deutsche Dotcom-Blase stark von kriminell agierenden Unternehmern geprägt. (de)
 • La bombolla puntcom (també coneguda com la Bombolla d'Internet i la Bombolla de la tecnologia de la informació) fou un període de creixement en els valors econòmics de les empreses dedicades als serveis i continguts web a Internet, que va tenir lloc, aproximadament, entre l'any 1995 i el 2000 en els països occidentals. Un dels motius principals de la creació ininterrumpida d'empreses vinculades a Internet va ser que veien que el preu de les seves accions es disparava tan sols afegint al nom de l'empresa el prefix ‘e-' i/o un ‘.com' al final. D'aquí prové la denominació que se'ls hi va donar a totes elles. (ca)
 • Puntucomen burbuila Interneti lotutako enpresen balio ekonomikoen hazkundea izan zen. Mugimendu ekonomiko espekulatibo indartsu hau 1997 eta 2001 artean gertatu zen. Garai horretan, mendebaldeko nazioetako balore-burtsek azkar egin zuten gora, Interneteko sektore berriari lotutako enpresak eta ekonomia berriari esker. Denborak aurrera egin ahala, enpresa horietako askok porrot egin zuten edo lan egiteari utzi zioten. Garai hau, Interneten oinarritutako enpresa talde berri baten agertu (eta kasu askotan, baita desagertu ere) zen. Enpresa hauei diegu. Akzioen prezioen igoera azkarrak, espekulazioak eta arrisku-kapitalaren eskuragarritasun handiak giro oparoa sortu zuten. Burbuilaren eztandak mendebaldeko nazioetan atzeraldi luze samar baten hasiera suposatu zuen. (eu)
 • Burbuja puntocom​ es un término que se refiere a un período de crecimiento en los valores económicos de empresas vinculadas a Internet. Esta corriente económica especulativa muy fuerte se dio entre 1997 y 2001. Durante este período, las bolsas de valores de las naciones occidentales vieron un rápido aumento de su valor debido al avance de las empresas vinculadas al nuevo sector de Internet y a la llamada nueva economía. Al pasar el tiempo, muchas de estas empresas quebraron o dejaron de operar. El período fue marcado por la fundación (y en muchos casos, espectacular quiebra) de un nuevo grupo de compañías basadas en Internet designadas comúnmente empresas puntocoms. Una combinación de un veloz aumento de precios de las acciones, la especulación individual y la gran disponibilidad de capital de riesgo crearon un ambiente exuberante. El estallido de la burbuja.com marcó el principio de una relativamente suave, pero larga recesión en las naciones occidentales. (es)
 • The dot-com bubble (also known as the dot-com boom, the tech bubble, and the Internet bubble) was a stock market bubble caused by excessive speculation of Internet-related companies in the late 1990s, a period of massive growth in the use and adoption of the Internet. Between 1995 and its peak in March 2000, the Nasdaq Composite stock market index rose 400%, only to fall 78% from its peak by October 2002, giving up all its gains during the bubble. During the crash, many online shopping companies, such as Pets.com, Webvan, and Boo.com, as well as several communication companies, such as Worldcom, NorthPoint Communications, and Global Crossing, failed and shut down. Some companies, such as Cisco, whose stock declined by 86%, Amazon.com, and Qualcomm, lost a large portion of their market capitalization but survived. (en)
 • La bulle Internet ou bulle technologique est une bulle spéculative qui a affecté les « valeurs technologiques », c'est-à-dire celles des secteurs liés à l'informatique et aux télécommunications, sur les marchés d'actions à la fin des années 1990. Son apogée a eu lieu en mars 2000. Le modèle économique du commerce électronique, lié à ce que l'on appelle l'immatériel, est rendu célèbre par Amazon, eBay et AOL, des sociétés profitant d'une bulle des capitalisations boursières des jeunes sociétés sans équivalent dans l'histoire, qui finit en krach, phénomène touchant aussi de nombreuses petites sociétés de biotechnologies. En 2012, on parle de seconde bulle Internet, devant le constat d'une répétition des évènements survenus dix ans plus tôt. (fr)
 • Gelembung dot-com (bahasa Inggris: dot-com bubble) atau kadang-kadang disebut gelembung teknologi informasi adalah gelembung spekulasi yang terjadi antara tahun 1998–2000 (berpuncak pada 10 Maret 2000 ketika mencapai 5132,52 poin) ketika bursa saham di negara-negara industri mengalami kenaikan nilai ekuitas secara tajam berkat pertumbuhan industri sektor Internet dan bidang-bidang yang terkait. Pesatnya pertumbuhan Internet dimulai pada tahun 1993 dan berlangsung hingga tahun 1990-an yang ditandai dengan teknologi world wide web yang semakin maju setelah dirilisnya versi pertama penjelajah web . Periode gelembung dot-com ditandai oleh didirikannya (dan berakhir dengan kegagalan usaha) perusahaan-perusahaan baru di bidang situs-situs Internet yang disebut . Pemilik perusahaan mengalami kenaikan tajam pada harga saham dengan hanya menambah awalan e- atau akhiran .com pada nama perusahaan mereka. Praktik ini disebut salah seorang penulis sebagai investasi prefiks. Kombinasi dari meningkatnya harga saham secara cepat dan kepercayaan pasar bahwa perusahaan-perusahaan tersebut akan untung pada masa depan, spekulasi saham oleh individu, dan modal ventura yang dapat diperoleh secara mudah membuat investor melupakan indikator tradisional seperti , dan lebih percaya terhadap kemajuan teknologi. (in)
 • インターネット・バブル(英: Internet bubble)とは、1990年代前期から2000年代初期にかけて、アメリカ合衆国の市場を中心に起こった、インターネット関連企業の実需投資や株式投資が、実態を伴わない異常な高値になったことである。 ハイテクバブル、ITバブルとも呼ばれるが、英語では「dot-com bubble(ドットコム・バブル)」と言う。 「ドットコム会社」と呼ばれる多くのIT関連ベンチャーが設立され、1999年から2000年までの足掛け2年間に亘って株価が異常に上昇したが、2001年には完全にバブルは弾けた。 日本では、1999年2月から2000年11月までの景気拡張期を、景気の名称(通称)で、「ITバブル」の他に、「IT景気」や「ITブーム」などと呼ばれる。また、2000年12月から2002年1月までの、「ITバブル崩壊」による景気後退期を景気の名称で他にも、「IT不況」や、「第3次平成不況」、「デフレ不況」などと呼ばれる。 (ja)
 • La Bolla delle Dot-com (in inglese Dot-com Bubble) è stata una bolla speculativa sviluppatasi tra il 1997 e il 2000 quando l'indice NASDAQ, il 10 marzo 2000, raggiunse il suo punto massimo a 5132.52 punti nel trading intraday prima di chiudere a 5048.62 punti. (it)
 • 닷컴 버블(dot-com bubble)은 인터넷 관련 분야가 성장하면서 산업 국가의 주식 시장이 지분 가격의 급속한 상승을 본 1995년부터 2000년에 걸친 거품 경제 현상이다. IT 버블, TMT 버블, 인터넷 버블이라고 불리기도 한다. 이 시기는 흔히 닷컴 기업이라 불리는 인터넷 기반 기업이 설립되던 시기였으며 많은 경우에 실패로 끝났다. (ko)
 • De internetzeepbel, internetbubble of internethype (in het Engels dot-com bubble) was een hausse die duurde van 1997 tot voorjaar 2000. Tijdens deze hausse stegen de waarden van aandelen van internetbedrijven (en daarvan afhankelijke bedrijven) snel, als gevolg van de (verwachte) groei van die bedrijven. In het voorjaar van 2000 stortten de koersen ten slotte in en 'knapte' de zeepbel. Kenmerkend voor de periode was de snelle oprichting (en soms even snelle onverwachte ondergang) van vele internetbedrijfjes, de zogenaamde dot-com (.com) bedrijfjes. Een combinatie van snel stijgende koersen van aandelen, grootschalige beursspeculatie door individuen en makkelijk verkrijgbaar investeringskapitaal creëerde een euforische stemming waarin mensen aloude economische wetmatige zekerheden als "voorbij" gingen beschouwen (de "Oude Economie"): traditionele ondernemingsstructuren waarin omzet, verlies, winst en kapitaal in onderlinge samenhang werden bezien werden opzij geschoven voor marktaandeel waarbij niet werd gekeken naar de netto inkomsten. Toen de zeepbel (bubble) in 2000 knapte, veroorzaakte deze een wereldwijde lichte recessie die onverwacht langdurig was in de meeste westerse landen. In Nederland viel deze recessie gelijk met de aanpassing van de economie aan de nieuwe Europese monetaire unie door de invoering van de euro, waarin het aandeel van de gulden te laag was, waardoor er plots een einde kwam aan een tijd van overbestedingen en oververhitting van de economie. Daarenboven werd er begin 2001 een nieuw belastingsysteem ingevoerd, dat eerst een instroom van consumptief kapitaal veroorzaakte maar daarna de recessie verscherpte doordat tegelijkertijd de manier van begroten van minister van Financiën Gerrit Zalm een cyclisch begrotingssysteem schiep. (nl)
 • Bańka internetowa (ang. dot-com boom, dot-com bubble, IT bubble) – okres euforii na giełdach całego świata, w latach 1995-2001 związany ze spółkami z branży informatycznej i z pokrewnych sektorów. Jego cechą charakterystyczną było przecenianie przedsiębiorstw, które prowadziły działalność w Internecie bądź zamierzały ją rozpocząć. (pl)
 • A bolha da Internet ou bolha das empresas ponto com foi uma bolha especulativa que ocorreu aproximadamente de 1994 até 2000, caracterizada por uma forte alta das ações das novas empresas de tecnologia da informação e comunicação (TIC) baseadas na Internet. Essas empresas eram também chamadas "ponto com" (ou "dot com"), devido ao domínio de topo ".com" constante do endereço de muitas delas na rede mundial de computadores. No auge da especulação, o índice da bolsa eletrônica de Nova Iorque, a Nasdaq, chegou a alcançar mais de 5000 pontos, despencando pouco tempo depois. Considera-se que o auge da bolha tenha ocorrido em 10 de março de 2000. Ao longo de 2000, ela se esvaziou rapidamente, e, já no início de 2001, muitas empresas "ponto com" já estavam em processo de venda, fusão, redução ou simplesmente quebraram e desapareceram. (pt)
 • IT-bubblan eller IT-boomen är en period under senare delen av 1990-talet och några år in på 2000-talet, då relativt nystartade bolag, så kallade dotcom-bolag med fokus på internet och/eller mobiltelefoni växte sig stora på kort tid, övervärderades och sedan tvingades i konkurs eller till försäljning vilket i sin tur ledde till den så kallade IT-kraschen. IT-bubblan var resultat av tilltron till "den nya ekonomin", och skeendet förklaras numera främst som en effekt av ett marknadspsykologiskt fenomen. Startdatum för IT-bubblan sätts ibland till den 9 augusti 1995 då Netscape börsintroducerades och ibland anges 6 mars 2000 som dagen då IT-bubblan sprack. (sv)
 • Пузырь доткомов (англ. Dot-com bubble) — экономический пузырь, существовавший в период приблизительно с 1995 по 2001 год. Кульминация произошла 10 марта 2000 года, когда индекс NASDAQ достиг 5132,52 пункта (дневной пик) в течение торгов и упал более чем в полтора раза при закрытии. Пузырь образовался в результате взлёта акций интернет-компаний (преимущественно американских), а также появления большого количества новых интернет-компаний и переориентировки старых компаний на интернет-бизнес в конце XX века. Акции компаний, предлагавших использовать Интернет для получения дохода, баснословно взлетели в цене. Такие высокие цены оправдывали многочисленные комментаторы и экономисты, утверждавшие, что наступила «новая экономика», на самом же деле эти новые бизнес-модели оказались неэффективными, а средства, потраченные в основном на рекламу, и большие кредиты привели к волне банкротств, сильному падению индекса NASDAQ, а также обвалу цен на серверные компьютеры. Тогда как последняя часть этого периода была чередованием резких подъёмов и обвалов, интернет-бум принято относить к стабильному коммерческому росту интернет-компаний, связанному с наступлением эпохи всемирной паутины, начавшейся с первого выпуска веб-браузера Mosaic в 1993 году и продолжавшейся все 90-е. (ru)
 • Бульбашка доткомів — Економічна бульбашка, яка існувала у період приблизно з 1995 по 2001 рік. Кульмінація сталася 10 березня 2000 року, коли індекс NASDAQ досяг позначки у 5132,52 пункти протягом торгів і впав до 5048,62 при закритті. Бульбашка утворилася в кінці XX століття в результаті зльоту акцій інтернет-компаній (переважно американських), появи великої кількості нових інтернет-компаній та переорієнтування старих компаній на інтернет-бізнес. Акції компаній, що пропонували використовувати Інтернет для отримання доходу, нечувано злетіли в ціні. Такі високі ціни виправдовували численні коментатори і економісти, які стверджували, що настала «нова економіка», насправді ж ці нові бізнес-моделі виявилися неефективними, а значні кошти, витрачені, в основному, на рекламу і великі кредити, призвели до хвилі банкрутств, сильного падіння індексу NASDAQ, а також обвалу цін на серверні комп'ютери. Остання частина періоду доткомів була зміною різких підйомів і обвалів, хоча сам інтернет-бум прийнято відносити до стабільного комерційному росту інтернет-компаній, викликаного настанням епохи всесвітньої павутини, що почалася з першого релізу веб-браузера Mosaic в 1993 і тривала всі 1990-ті роки. (uk)
 • 互聯網泡沫(又稱科網泡沫或dot-com泡沫)是指由1995年至2001年間與資訊科技及互聯網相關的投機泡沫事件。在歐美、亞洲多個股票市場中,互聯網及資訊科技相關企業的股價高速上升,在2000年3月10日納斯達克指數觸及5,408.60的最高點時達到頂峰,且以5,048.62收盤。在此期間,西方國家的投機者看到互聯網板塊及相關領域的快速增长,紛紛向此一方面投机。然而互联网板块的发展是一个繁荣和萧条的周期,互联网热潮有时指持续在1990年代的互联网的稳定商业增长,以及1993年Mosaic浏览器为标志的全球資訊網。 这一时期的标志是通常被称为“.com”的互联网公司不斷成立。公司可以简单地通过在他们名字上添加“e-”前缀或是“.com”的后缀来使其股票价格增长,某作者称其为“前缀投资”。 股价飙升和买家炒作的结合,以及風險投資的广泛利用,為这些企业摒弃标准的商业模式创造温床。它們突破传统模式的底线,转而关注于如何增加市场份额,但大部分最终都投资失败收場。 虽然科技股泡沫破裂,但仍然有不少优秀的互聯網企业生存下来并证明了自己的价值,如電子商務「亚马逊公司」、網絡搜尋引擎「谷歌」、OTT服务「Netflix」、電子支付「PayPal」、門戶網站「雅虎」(現 Verizon 旗下)。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 9021 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 78878 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1023019954 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:id
 • urRaPwAACAAJ (en)
dbp:title
 • Burn Rate (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • فقاعة الإنترنت (بالإنجليزية: Dot-com bubble)‏ (و تعرف أيضا باسم فقاعة الدوت-كوم أو فقاعة تكنولوجيا المعلومات) كانت فقاعة اقتصادية امتدت في الفترة ما بين 1995 و 2000. في هذه الفترة، نمت أسواق البورصة في الدول الصناعية بشكل ملحوظ في الصناعات المتعلقة بالإنترنت. (ar)
 • インターネット・バブル(英: Internet bubble)とは、1990年代前期から2000年代初期にかけて、アメリカ合衆国の市場を中心に起こった、インターネット関連企業の実需投資や株式投資が、実態を伴わない異常な高値になったことである。 ハイテクバブル、ITバブルとも呼ばれるが、英語では「dot-com bubble(ドットコム・バブル)」と言う。 「ドットコム会社」と呼ばれる多くのIT関連ベンチャーが設立され、1999年から2000年までの足掛け2年間に亘って株価が異常に上昇したが、2001年には完全にバブルは弾けた。 日本では、1999年2月から2000年11月までの景気拡張期を、景気の名称(通称)で、「ITバブル」の他に、「IT景気」や「ITブーム」などと呼ばれる。また、2000年12月から2002年1月までの、「ITバブル崩壊」による景気後退期を景気の名称で他にも、「IT不況」や、「第3次平成不況」、「デフレ不況」などと呼ばれる。 (ja)
 • La Bolla delle Dot-com (in inglese Dot-com Bubble) è stata una bolla speculativa sviluppatasi tra il 1997 e il 2000 quando l'indice NASDAQ, il 10 marzo 2000, raggiunse il suo punto massimo a 5132.52 punti nel trading intraday prima di chiudere a 5048.62 punti. (it)
 • 닷컴 버블(dot-com bubble)은 인터넷 관련 분야가 성장하면서 산업 국가의 주식 시장이 지분 가격의 급속한 상승을 본 1995년부터 2000년에 걸친 거품 경제 현상이다. IT 버블, TMT 버블, 인터넷 버블이라고 불리기도 한다. 이 시기는 흔히 닷컴 기업이라 불리는 인터넷 기반 기업이 설립되던 시기였으며 많은 경우에 실패로 끝났다. (ko)
 • Bańka internetowa (ang. dot-com boom, dot-com bubble, IT bubble) – okres euforii na giełdach całego świata, w latach 1995-2001 związany ze spółkami z branży informatycznej i z pokrewnych sektorów. Jego cechą charakterystyczną było przecenianie przedsiębiorstw, które prowadziły działalność w Internecie bądź zamierzały ją rozpocząć. (pl)
 • IT-bubblan eller IT-boomen är en period under senare delen av 1990-talet och några år in på 2000-talet, då relativt nystartade bolag, så kallade dotcom-bolag med fokus på internet och/eller mobiltelefoni växte sig stora på kort tid, övervärderades och sedan tvingades i konkurs eller till försäljning vilket i sin tur ledde till den så kallade IT-kraschen. IT-bubblan var resultat av tilltron till "den nya ekonomin", och skeendet förklaras numera främst som en effekt av ett marknadspsykologiskt fenomen. Startdatum för IT-bubblan sätts ibland till den 9 augusti 1995 då Netscape börsintroducerades och ibland anges 6 mars 2000 som dagen då IT-bubblan sprack. (sv)
 • 互聯網泡沫(又稱科網泡沫或dot-com泡沫)是指由1995年至2001年間與資訊科技及互聯網相關的投機泡沫事件。在歐美、亞洲多個股票市場中,互聯網及資訊科技相關企業的股價高速上升,在2000年3月10日納斯達克指數觸及5,408.60的最高點時達到頂峰,且以5,048.62收盤。在此期間,西方國家的投機者看到互聯網板塊及相關領域的快速增长,紛紛向此一方面投机。然而互联网板块的发展是一个繁荣和萧条的周期,互联网热潮有时指持续在1990年代的互联网的稳定商业增长,以及1993年Mosaic浏览器为标志的全球資訊網。 这一时期的标志是通常被称为“.com”的互联网公司不斷成立。公司可以简单地通过在他们名字上添加“e-”前缀或是“.com”的后缀来使其股票价格增长,某作者称其为“前缀投资”。 股价飙升和买家炒作的结合,以及風險投資的广泛利用,為这些企业摒弃标准的商业模式创造温床。它們突破传统模式的底线,转而关注于如何增加市场份额,但大部分最终都投资失败收場。 虽然科技股泡沫破裂,但仍然有不少优秀的互聯網企业生存下来并证明了自己的价值,如電子商務「亚马逊公司」、網絡搜尋引擎「谷歌」、OTT服务「Netflix」、電子支付「PayPal」、門戶網站「雅虎」(現 Verizon 旗下)。 (zh)
 • La bombolla puntcom (també coneguda com la Bombolla d'Internet i la Bombolla de la tecnologia de la informació) fou un període de creixement en els valors econòmics de les empreses dedicades als serveis i continguts web a Internet, que va tenir lloc, aproximadament, entre l'any 1995 i el 2000 en els països occidentals. (ca)
 • Internetová horečka, známá také jako internetová bublina (anglicky dot-com bubble), je označení pro období od roku 1996 do roku 2001, kdy masivně vzrostlo používání internetu. V tomto období docházelo k rozmachu internetových firem a k jejich následnému propadu. Internetová horečka zasáhla hlavně USA a další západní země. (cs)
 • Der Begriff Dotcom-Blase ist ein durch die Medien geprägter Kunstbegriff für eine im März 2000 geplatzte Spekulationsblase, die insbesondere die sogenannten Dotcom-Unternehmen der New Economy betraf und vor allem in Industrieländern zu Vermögensverlusten für Kleinanleger führte. Der Begriff Dotcom bezieht sich dabei auf die Top-Level-Domain „.com“ (englisch für Commercial). Andere Bezeichnungen waren Internetblase oder New Economy Bubble. (de)
 • Burbuja puntocom​ es un término que se refiere a un período de crecimiento en los valores económicos de empresas vinculadas a Internet. Esta corriente económica especulativa muy fuerte se dio entre 1997 y 2001. Durante este período, las bolsas de valores de las naciones occidentales vieron un rápido aumento de su valor debido al avance de las empresas vinculadas al nuevo sector de Internet y a la llamada nueva economía. Al pasar el tiempo, muchas de estas empresas quebraron o dejaron de operar. (es)
 • The dot-com bubble (also known as the dot-com boom, the tech bubble, and the Internet bubble) was a stock market bubble caused by excessive speculation of Internet-related companies in the late 1990s, a period of massive growth in the use and adoption of the Internet. (en)
 • Puntucomen burbuila Interneti lotutako enpresen balio ekonomikoen hazkundea izan zen. Mugimendu ekonomiko espekulatibo indartsu hau 1997 eta 2001 artean gertatu zen. Garai horretan, mendebaldeko nazioetako balore-burtsek azkar egin zuten gora, Interneteko sektore berriari lotutako enpresak eta ekonomia berriari esker. Denborak aurrera egin ahala, enpresa horietako askok porrot egin zuten edo lan egiteari utzi zioten. Garai hau, Interneten oinarritutako enpresa talde berri baten agertu (eta kasu askotan, baita desagertu ere) zen. Enpresa hauei diegu. (eu)
 • La bulle Internet ou bulle technologique est une bulle spéculative qui a affecté les « valeurs technologiques », c'est-à-dire celles des secteurs liés à l'informatique et aux télécommunications, sur les marchés d'actions à la fin des années 1990. Son apogée a eu lieu en mars 2000. En 2012, on parle de seconde bulle Internet, devant le constat d'une répétition des évènements survenus dix ans plus tôt. (fr)
 • Gelembung dot-com (bahasa Inggris: dot-com bubble) atau kadang-kadang disebut gelembung teknologi informasi adalah gelembung spekulasi yang terjadi antara tahun 1998–2000 (berpuncak pada 10 Maret 2000 ketika mencapai 5132,52 poin) ketika bursa saham di negara-negara industri mengalami kenaikan nilai ekuitas secara tajam berkat pertumbuhan industri sektor Internet dan bidang-bidang yang terkait. Pesatnya pertumbuhan Internet dimulai pada tahun 1993 dan berlangsung hingga tahun 1990-an yang ditandai dengan teknologi world wide web yang semakin maju setelah dirilisnya versi pertama penjelajah web . (in)
 • De internetzeepbel, internetbubble of internethype (in het Engels dot-com bubble) was een hausse die duurde van 1997 tot voorjaar 2000. Tijdens deze hausse stegen de waarden van aandelen van internetbedrijven (en daarvan afhankelijke bedrijven) snel, als gevolg van de (verwachte) groei van die bedrijven. In het voorjaar van 2000 stortten de koersen ten slotte in en 'knapte' de zeepbel. Toen de zeepbel (bubble) in 2000 knapte, veroorzaakte deze een wereldwijde lichte recessie die onverwacht langdurig was in de meeste westerse landen. (nl)
 • A bolha da Internet ou bolha das empresas ponto com foi uma bolha especulativa que ocorreu aproximadamente de 1994 até 2000, caracterizada por uma forte alta das ações das novas empresas de tecnologia da informação e comunicação (TIC) baseadas na Internet. Essas empresas eram também chamadas "ponto com" (ou "dot com"), devido ao domínio de topo ".com" constante do endereço de muitas delas na rede mundial de computadores. (pt)
 • Пузырь доткомов (англ. Dot-com bubble) — экономический пузырь, существовавший в период приблизительно с 1995 по 2001 год. Кульминация произошла 10 марта 2000 года, когда индекс NASDAQ достиг 5132,52 пункта (дневной пик) в течение торгов и упал более чем в полтора раза при закрытии. Тогда как последняя часть этого периода была чередованием резких подъёмов и обвалов, интернет-бум принято относить к стабильному коммерческому росту интернет-компаний, связанному с наступлением эпохи всемирной паутины, начавшейся с первого выпуска веб-браузера Mosaic в 1993 году и продолжавшейся все 90-е. (ru)
 • Бульбашка доткомів — Економічна бульбашка, яка існувала у період приблизно з 1995 по 2001 рік. Кульмінація сталася 10 березня 2000 року, коли індекс NASDAQ досяг позначки у 5132,52 пункти протягом торгів і впав до 5048,62 при закритті. Остання частина періоду доткомів була зміною різких підйомів і обвалів, хоча сам інтернет-бум прийнято відносити до стабільного комерційному росту інтернет-компаній, викликаного настанням епохи всесвітньої павутини, що почалася з першого релізу веб-браузера Mosaic в 1993 і тривала всі 1990-ті роки. (uk)
rdfs:label
 • Dot-com bubble (en)
 • فقاعة الإنترنت (ar)
 • Bombolla puntcom (ca)
 • Internetová horečka (cs)
 • Dotcom-Blase (de)
 • Puntucomen burbuila (eu)
 • Burbuja puntocom (es)
 • Gelembung dot-com (in)
 • Bulle Internet (fr)
 • Bolla delle dot-com (it)
 • インターネット・バブル (ja)
 • 닷컴 버블 (ko)
 • Internetzeepbel (nl)
 • Bańka internetowa (pl)
 • Bolha da Internet (pt)
 • Пузырь доткомов (ru)
 • IT-bubblan (sv)
 • Бульбашка доткомів (uk)
 • 互聯網泡沫 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:knownFor of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License