About: Cybercrime

An Entity of Type: movie, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A cybercrime is a crime that involves a computer or a computer network. The computer may have been used in committing the crime, or it may be the target. Cybercrime may harm someone's security or finances.

Property Value
dbo:abstract
 • Un delicte informàtic o ciberdelicte és tota aquella acció antijurídica i culpable, que es dona per vies informàtiques o que té com a objectiu destruir i danyar ordinadors, mitjans electrònics i xarxes d'internet. A causa que la informàtica es mou més ràpid que la legislació, existeixen conductes criminals per vies informàtiques que no poden considerar-se com a delicte, segons la "", per la qual cosa es defineixen com a abusos informàtics (els tipus penals tradicionals resulten a molts països inadequats per enquadrar les noves formes delictives), i part de la criminalitat informàtica. La criminalitat informàtica consisteix en la realització d'un tipus d'activitats que, reunint els requisits que delimiten el concepte de delicte, siguin duts a terme utilitzant un element informàtic. Els delictes informàtics són aquelles activitats il·lícites que: 1. * Es cometen mitjançant l'ús de computadores, sistemes informàtics o altres dispositius de comunicació (la informàtica és el mitjà o instrument per realitzar un delicte); o 2. * Tenen per objecte causar danys, provocar pèrdues o impedir l'ús de sistemes informàtics (delictes informàtics). Els també coneguts ciberdelictes, com assenyala Téllez, són actituds contràries als interessos de les persones en què es té a les computadores com a instrument o fi (concepte atípic) o les conductes atípiques, antijurídiques i culpables en què es té a les computadores com a instrument o fi (concepte típic) Molta informació és emmagatzemada en un reduït espai, amb una possibilitat de recuperació immediata, però per complexes que siguin les mesures de seguretat que es puguin implantar, encara no existeix un mètode infalible de protecció.La criminalitat informàtica té un abast major i pot incloure delictes tradicionals com el frau, el robatori, xantatge, falsificació i la malversació de cabals públics en els quals ordinadors i xarxes han estat utilitzats com a mitjà. Amb el desenvolupament de la programació i d'Internet, els delictes informàtics s'han tornat més freqüents i sofisticats. L'Organització de Nacions Unides reconeix els següents tipus de delictes informàtics: 1. * Fraus comesos mitjançant manipulació de computadores; en aquest es reuneix: la manipulació de dades d'entrada (sostreure dades), manipulació de programes (modificar programes del sistema o inserir nous programes o rutines), manipulació de les dades de sortida (fixació d'un objecte al funcionament de sistemes d'informació, el cas dels caixers automàtics) i frau efectuat per manipulació informàtica (es treuen petites quantitats de diners d'uns comptes a altres). 2. * Manipulació de dades d'entrada; com a objectiu quan s'altera directament les dades d'una informació computaritzada. Com a instrument quan s'usen les computadores com a mitjà de falsificació de documents. 3. * Danys o modificacions de programes o dades computaritzades; entren tres formes de delictes: sabotatge informàtic (eliminar o modificar sense autorització funcions o dades d'una computadora amb l'objecte d'obstaculitzar el funcionament) i accés no autoritzat a serveis i sistemes informàtics (ja sigui per curiositat, espionatge o per sabotatge). Hi ha lleis que tenen per objecte la protecció integral dels sistemes que utilitzin tecnologies d'informació, així com la prevenció i sanció dels delictes comesos en les varietats existents contra tals sistemes o qualsevol dels seus components o les comeses mitjançant l'ús d'aquestes tecnologies. Una mateixa acció dirigida contra un sistema informàtic pot aparellar la violació de diverses lleis penals, alguns autors expressen que el "ús de la informàtica no suposa més que un modus operandi nou que no planteja cap particularitat respecte de les formes tradicionals de comissió". Una clara dificultat per a la persecució d'aquests il·lícits, ha estat que el ciutadà no considera delinqüent a l'autor d'aquests delictes, entre els propis victimaris algunes vegades existeix una reivindicació que subjeu a tota la seva activitat, com és el cas dels , qui compten amb tot una "filosofia" preparada per donar suport a la seva activitat afirmant que propendeixen a un món més lliure, que disposi d'accés a totes les obres de la intel·ligència, i basant-se en aquest argument divulguen les claus que tenen en la seva activitat. (ca)
 • الجريمة السيبرانية (بالإنجليزية: Cybercrime)‏ تشير إلى أي جريمة تتضمن الحاسوب أو الشبكات الحاسوبية. قد يستخدم الحاسوب في ارتكاب الجريمة وقد يكون هو الهدف. ويمكن تعريف الجريمة الإلكترونية على أنها أي مخالفة ترتكب ضد أفراد أو جماعات بدافع جرمي ونية الإساءة لسمعة الضحية أو لجسدها أو عقليتها، سواءً كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وأن يتم ذلك باستخدام وسائل الاتصالات الحديثة مثل الإنترنت، غرف الدردشة، البريد الإلكتروني أو المجموعات. تشهد التقنية والتكنولوجيا تطورات كثيرة واستحداث لأمور جديدة، هذا الامر ينذر بتطور أدوات وسبل الجريمة الإلكترونية بشكل أكثر تعقيدا أو أشد ضررا من قبل، الأمر الذي يلزم الدول لتطوير آليات مكافحة هذه الجرائم واستحداث خطوط دفاع وسن قوانين وتوعية الناس بمستحدثات هذه الجرائم وتشجيعهم للإبلاغ عنها. (ar)
 • Termínem počítačová kriminalita (též kybernetická kriminalita, internetová kriminalita, kyberkriminalita či kybernalita) se označují trestné činy zaměřené proti počítačům nebo trestné činy páchané pomocí počítače. Jde o nelegální, nemorální a neoprávněné konání, které zahrnuje zneužití údajů získaných prostřednictvím výpočetní techniky nebo jejich změnu. Počítače v podstatě neumožňují páchat nový typ trestné činnosti, jen poskytují novou technologii a nové způsoby pro páchání už známých trestných činů jako je sabotáž, krádež, zneužití, neoprávněné užití cizí věci, vydírání nebo špionáž. Avšak odborníci varují, že tlak vyvíjený na její potlačení, napomáhá jejímu rozvoji. (cs)
 • Το ηλεκτρονικό έγκλημα, κυβερνοέγκλημα ή έγκλημα στο διαδίκτυο (αγγλικά: electronic crime ή cybercrime) είναι το έγκλημα που περιλαμβάνει έναν υπολογιστή και ένα δίκτυο. Ο υπολογιστής μπορεί να είναι το μέσο για τη διάπραξη του εγκλήματος ή να αποτελεί τον στόχο. Συνήθη ηλεκτρονικά εγκλήματα περιλαμβάνουν υποθέσεις ηλεκτρονικής επίθεσης και κατασκοπείας κυβερνητικών ή μη κυβερνητικών φορέων, οικονομικής απάτης, εκφοβισμού και εκβιασμού. Στην Ελλάδα, η πρόληψη, η έρευνα και η καταστολή εγκλημάτων ή αντικοινωνικών συμπεριφορών που διαπράττονται μέσω του διαδικτύου ή άλλων μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας, αποτελούν την αποστολή της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA) έχει αρμοδιότητα την επίτευξη υψηλού επιπέδου ασφάλειας στο διαδίκτυο. (el)
 • Delito informático, delito cibernético o ciberdelito es toda aquella acción antijurídica que se realiza en el entorno digital, espacio digital o de Internet. Ante el extendido uso y utilización de las nuevas tecnologías en todas las esferas de la vida (economía, cultura, industria, ciencia, educación, información, comunicación, etc.) y el creciente número de usuarios, consecuencia de la globalización digital de la sociedad, la delincuencia también se ha expandido a esa dimensión. Gracias al anonimato y a la información personal que se guarda en el entorno digital, los delincuentes han ampliado su campo de acción y los delitos y amenazas a la seguridad se han incrementado exponencialmente.​ Además de los ataques que tienen como objetivo destruir y dañar activos, sistemas de información y otros sistemas de computadoras, utilizando medios electrónicos o redes de Internet, se producen nuevos delitos contra la identidad, la propiedad y la seguridad de las personas, empresas e instituciones, muchos de ellos como consecuencia del valor que han adquirido los activos digitales para la big data empresarial y sus propietarios bien sean entes jurídicos o personas naturales. Existen también otras conductas criminales que aunque no pueden considerarse como delito, se definen como ciberataques o abusos informáticos y forman parte de la criminalidad informática.​ La criminalidad informática consiste en la realización de un tipo de actividades que, reuniendo los requisitos que delimitan el concepto de delito, son llevados a cabo utilizando un elemento informático.​ Los delitos informáticos son actividades ilícitas o antijurídicas que: * Se cometen mediante el uso de entornos digitales, redes, blockchain, computadoras, sistemas informáticos u otros dispositivos de las nuevas tecnologías de información y comunicación (la informática es el medio o instrumento para realizar un hecho antijurídico). * Tienen por objeto causar daños, provocar pérdidas o impedir el uso de sistemas informáticos (delitos informáticos). Los ciberdelitos son actitudes contrarias a los intereses de las personas teniendo como instrumento o fin (concepto atípico) a las computadoras.​ En la actualidad debe hablarse de ciberdelitos,​ pues este concepto sustantiva las consecuencias que se derivan de la peculiaridad que constituye la red digital como medio de comisión del hecho delictivo, y que ofrece contornos singulares y problemas propios, como por ejemplo la dificultad de determinar el lugar de comisión de tales hechos ilícitos, indispensable para la determinación de la jurisdicción y competencia penal, para su enjuiciamiento y aplicación de la correspondiente ley penal, los problemas para la localización y obtención de las pruebas de tales hechos delictivos, la insuficiente regulación legal de los ilícitos que pueden realizarse a través de la Red o de las diligencias procesales de investigación aplicables para el descubrimiento de los mismos —normativa igualmente desbordada por el imparable avance de las innovaciones tecnológicas—, o, en fin, la significativa afectación que la investigación policial en Internet tiene sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos.​ Por todo ello, la última orientación jurídica es priorizar el enfoque en la seguridad en las redes y los sistemas de información. A tal fin obedece la Directiva de la Unión Europea relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión Europea,​ también conocida como . Esta Directiva impone, por ello, a las entidades gestoras de servicios esenciales, así como a los prestadores de ciertos servicios digitales considerados clave en el funcionamiento de Internet, la obligación de establecer sistemas de gestión de la seguridad de la información en sus organizaciones y de notificar a las autoridades los incidentes que tengan especial gravedad. Además, obliga a los estados miembros a supervisar el cumplimiento de estas obligaciones y a velar por que existan equipos de respuesta a incidentes de seguridad con capacidad para proteger a las empresas de la propagación de estos incidentes. Así mismo, impulsa la cooperación entre autoridades nacionales y el intercambio de información como medio para elevar el nivel de seguridad en la Unión Europea frente a las amenazas de carácter transfronterizo. Mucha información es almacenada en un reducido espacio, con una posibilidad de recuperación inmediata, pero por complejas que sean las medidas de seguridad que se puedan implantar, aun no existe un método infalible de protección.​ La criminalidad informática tiene un alcance mayor y puede incluir delitos tradicionales como el fraude, el robo, chantaje, falsificación y la malversación de caudales públicos en los cuales ordenadores y redes han sido utilizados como medio. Con el desarrollo de la programación y de Internet, los delitos informáticos se han vuelto más frecuentes y sofisticados. La Organización de Naciones Unidas reconoce los siguientes tipos de delitos informáticos: 1. * Fraudes cometidos mediante manipulación de computadoras; en este se reúne: la manipulación de datos de entrada (sustraer datos), manipulación de programas (modificar programas del sistema o insertar nuevos programas o rutinas), manipulación de los datos de salida (fijación de un objeto al funcionamiento de sistemas de información, el caso de los cajeros automáticos) y fraude efectuado por manipulación informática (se sacan pequeñas cantidades de dinero de unas cuentas a otras).​ 2. * Manipulación de datos de entrada; como objetivo cuando se altera directamente los datos de una información computarizada. Como instrumento cuando se usan las computadoras como medio de falsificación de documentos.​ 3. * Daños o modificaciones de programas o datos computarizados; entran tres formas de delitos: sabotaje informático (eliminar o modificar sin autorización funciones o datos de una computadora con el objeto de obstaculizar el funcionamiento) y acceso no autorizado a servicios y sistemas informáticos (ya sea por curiosidad, espionaje o por sabotaje).​ Existen leyes que tienen por objeto la protección integral de los sistemas que utilicen tecnologías de información, así como la prevención y sanción de los delitos cometidos en las variedades existentes contra tales sistemas o cualquiera de sus componentes o los cometidos mediante el uso de dichas tecnologías. Una misma acción dirigida contra un sistema informático puede aparejar la violación de varias leyes penales, algunos autores expresan que el "uso de la informática no supone más que un modus operandi nuevo que no plantea particularidad alguna respecto de las formas tradicionales de comisión".​ Una clara dificultad para la persecución de estos ilícitos, ha sido que el ciudadano no considera delincuente al autor de estos delitos, entre los propios victimarios algunas veces existe una reivindicación que subyace a toda su actividad, como es el caso de los hackers, quienes cuentan con toda una "filosofía" preparada para respaldar su actividad afirmando que propenden a un mundo más libre, que disponga de acceso a todas las obras de la inteligencia, y basándose en ese argumento divulgan las claves que tienen en su actividad.​ (es)
 • A cybercrime is a crime that involves a computer or a computer network. The computer may have been used in committing the crime, or it may be the target. Cybercrime may harm someone's security or finances. There are many privacy concerns surrounding cybercrime when confidential information is intercepted or disclosed, lawfully or otherwise. Internationally, both governmental and non-state actors engage in cybercrimes, including espionage, financial theft, and other cross-border crimes. Cybercrimes crossing international borders and involving the actions of at least one nation-state are sometimes referred to as cyberwarfare. Warren Buffett describes cybercrime as the "number one problem with mankind" and said that cybercrime "poses real risks to humanity." A 2014 report sponsored by McAfee estimated that cybercrime resulted in $445 billion in annual damage to the global economy. Approximately $1.5 billion was lost in 2012 to online credit and debit card fraud in the US. In 2018, a study by the Center for Strategic and International Studies (CSIS), in partnership with McAfee, concluded that nearly 1% of global GDP, close to $600 billion, is lost to cybercrime each year. The World Economic Forum 2020 Global Risk Report confirmed that organized cybercrimes bodies are joining forces to perpetrate criminal activities online, while estimating the likelihood of their detection and prosecution to be less than 1% in the US. (en)
 • Der Begriff Computerkriminalität oder Cyberkriminalität (englisch Cybercrime) umfasst „alle Straftaten, die unter Ausnutzung der Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) oder gegen diese begangen werden“. (de)
 • Delitu informatikoa edota ziberdelitua informatika eta interneten bidez burutzen den delitu eta legez kanpoko jarduera oro da. Sarea egoera berriei legea bera baina azkarrago eraldatu eta egokitzen denez, maiz oraindik delitutzat jo ezin diren baina etikoki gaitzesgarriak diren jarduerak daude, alegia, gehiegikeri informatikoak, legeak oraindik delitu gisa tipifikatuak ez izan arren, delitu izateko baldintzak betetzen dituzten jarduerak. Bestalde, delitu informatikoak herrialdea bakoitzaren legediaren arabera zigortuak daude, batzuetan ziberdelituak diren einean, besteetan ez dute zigorrik jasotzen. Orokorrean, delitu informatikoek baldintza hauetakoren bat betetzen dute: 1. * Ordenagailu, konputagailu, sistema informatiko edo bestelako gailuen bidez burututako delitua da. 2. * Beste ordenagailu, konputagailu, sistema informatiko edo bestelako gailuren baten kaltea, datu galera edota informazio bereganatzea helburu du. Nazio Batuen Erakundearen arabera, delitu informatikoak honakoak izan daitezke: 1. * Konputagailu bidezko manipulazio bitarteaz burututako iruzurrak. 2. * Sarrerako datuen manipulazioa. 3. * Programa edo datu konputarizatuen kalte edo eraldaketak. (eu)
 • Un cybercrime est une « infraction pénale susceptible de se commettre sur ou au moyen d’un système informatique généralement connecté à un réseau ». Il s’agit donc d’une nouvelle forme de criminalité et de délinquance qui se distingue des formes traditionnelles en ce qu’elle se situe dans un espace virtuel, le « cyberespace ». Depuis quelques années la démocratisation de l’accès à l’informatique et la globalisation des réseaux ont été des facteurs de développement du cybercrime. (fr)
 • Kejahatan komputer adalah tindakan ilegal dengan menggunakan pengetahuan teknologi komputer untuk melakukan tindak kejahatan. Pencurian perangkat keras dan perangkat lunak (hardware dan software), manipulasi data, pengaksesan sistem komputer secara ilegal dengan telepon, dan mengubah program. Karakterisitik lain dalam definisi ini adalah komputer dapat secara aktif atau pasif terlibat dalam suatu tindak kejahatan. Pengubahan data secara ilegal dalam suatu database, perusakan file, dan penggunaan program pendobrak untuk mendapatkan akses ke dalam suatu sistem merupakan contoh-contoh keterlibatan komputer secara aktif. Kejahatan ini terjadi diantaranya terkait dengan hal yang bersifat privasi. (in)
 • Kejahatan siber atau kejahatan dunia maya adalah kejahatan yang melibatkan komputer dan jaringan. Komputer mungkin digunakan untuk melakukan kejahatan, atau menjadi target kejahatan. Kejahatan dunia maya dapat membahayakan keamanan dan keuangan seseorang. Ada banyak masalah privasi seputar kejahatan siber ketika informasi rahasia dicuri atau diungkapkan, secara sah atau sebaliknya. Secara internasional, baik aktor pemerintah maupun non-pemerintah terlibat dalam kejahatan dunia maya, termasuk spionase, pencurian keuangan, dan kejahatan lintas batas lainnya. Kejahatan dunia maya yang melintasi perbatasan internasional dan melibatkan tindakan setidaknya satu negara bangsa kadang-kadang disebut sebagai . Warren Buffett menggambarkan kejahatan siber sebagai "masalah nomor satu umat manusia" dan "menimbulkan risiko nyata bagi kemanusiaan." Sebuah laporan (disponsori oleh McAfee) yang diterbitkan pada tahun 2014 memperkirakan bahwa kerusakan tahunan pada ekonomi global akibat kejahatan siber mencapai $445 miliar. Sebuah laporan tahun 2016 oleh usaha keamanan siber memperkirakan bahwa kerusakan global yang terjadi sebagai akibat dari kejahatan dunia maya akan menelan biaya hingga $6 triliun per tahun pada tahun 2021 dan $10,5 triliun per tahun pada tahun 2025. Sekitar $1,5 miliar uang hilang pada tahun 2012 karena penipuan kartu kredit dan debit daring di AS. Pada tahun 2018, sebuah studi oleh Center for Strategic and International Studies (CSIS), bekerja sama dengan McAfee, menyimpulkan bahwa hampir satu persen dari PDB global, hampir $600 miliar, hilang karena kejahatan dunia maya setiap tahun. Laporan Risiko Global Forum Ekonomi Dunia 2020 mengkonfirmasi bahwa badan-badan kejahatan dunia maya yang terorganisir bergabung untuk melakukan kegiatan kriminal secara daring sambil memperkirakan kemungkinan deteksi, hingga kini penuntutan terhadap kejahatan siber kurang dari 1 persen di AS. (in)
 • サイバー犯罪(サイバーはんざい)とは、主にコンピュータネットワーク上で行われる犯罪の総称。ネット犯罪(ねっとはんざい)とも称される。近年においても犯罪数や規模が増加している。 警察庁はいくつかの報告書にてサイバー犯罪を「インターネット等の高度情報通信ネットワークを利用した犯罪やコンピュータ又は電磁的記録を対象とした犯罪等の情報技術を利用した犯罪」としている。 (ja)
 • 사이버 범죄(cyber crime) 또는 컴퓨터 범죄(computer crime)는 컴퓨터, 통신, 인터넷 등을 악용하여 사이버 공간에서 행하는 범죄이다. 범행 목적에 따라 사이버 테러형과 일반 범죄형으로 분류된다. (ko)
 • Computercriminaliteit, cybercriminaliteit of cybercrime is criminaliteit met ICT als middel én doelwit. De meeste telefoons en bankpassen bevatten computerchips, die kunnen eveneens worden gemanipuleerd door cybercriminelen. Maar ook bedrijfssystemen, moderne auto’s en chipkaarten zijn vatbaar voor cybercrime. Voor het plegen van cybercriminaliteit gebruiken criminelen speciale apparatuur en software. Daarom hanteert de politie voor de opsporing van cybercriminaliteit op haar beurt ook geavanceerde middelen en technieken. Cybercriminaliteit betreft onder andere terrorisme, fraude en kinderporno en duikt sinds de jaren tachtig op wegens de doorbraak van de communicatie- en informatietechnologie. In 2001 ondertekenden de lidstaten van de Raad van Europa, de Verenigde Staten, Canada, Japan en Zuid-Afrika het zogenaamde cybercrimeverdrag of, in het Engels de Convention on Cybercrime. (nl)
 • Un crimine informatico è un fenomeno criminale che si caratterizza nell'abuso della tecnologia informatica sia hardware che software, per la commissione di uno o più crimini. La casistica e la tipologia è piuttosto ampia; alcuni crimini in particolare sono finalizzati allo sfruttamento commerciale della rete internet, altri crimini insidiano i sistemi informativi di sicurezza nazionale di uno Stato. (it)
 • Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnych „Interpol” określa przestępczość komputerową jako przestępczość w zakresie czynów skierowanych przeciwko systemowi komputerowemu i czynów dokonanych przy użyciu komputera jako narzędzia. Według byłego specjalisty ds. przestępczości informatycznej przy Komendzie Głównej Policji K. Jakubskiego, pojęcie przestępczości komputerowej jest nieprecyzyjne i wieloznaczne: „W szerokim rozumieniu, przestępczość ta obejmuje wszelkie zachowania przestępcze związane z funkcjonowaniem elektronicznego przetwarzania danych, polegające zarówno na naruszaniu uprawnień do programu komputerowego, jak i godzące bezpośrednio w przetwarzaną informację, jej nośnik i obieg w komputerze oraz cały system połączeń komputerowych, a także w sam komputer. (komputer jako narzędzie do popełnienia przestępstwa), jak i skierowane przeciwko takiemu systemowi”. Zjawisko to pojawiło się wraz z rozwojem komputeryzacji i od tej pory towarzyszy mu nieustannie. Choć „przestępstwo przeciwko danym” jest takim samym przestępstwem jak każde inne, jest ono trudne do wykrycia. Sprawca może być trudny do ustalenia, a ilość śladów z nim związana może być znikoma. Specyfika systemów komputerowych powoduje niejednokrotnie ich całkowite zatarcie. Według ekspertów Rady Europy przestępstwa komputerowe dzielą się na grupy: * oszustwo związane z wykorzystaniem komputera, * fałszerstwo komputerowe, * zniszczenie danych lub programów komputerowych, * sabotaż komputerowy, * obrażanie innych osób w sieci * „wejście” do systemu komputerowego przez osobę nieuprawnioną (patrz: cracking, haker), * „podsłuch” komputerowy, * bezprawne kopiowanie, rozpowszechnianie lub publikowanie programów komputerowych prawnie chronionych, * bezprawne kopiowanie topografii półprzewodników, * pod inne osoby lub pod firmy * modyfikacja danych lub programów komputerowych, * szpiegostwo komputerowe, * używanie komputera bez zezwolenia, * używanie prawnie chronionego programu komputerowego bez upoważnienia, * – to forma przestępstwa polegająca na kradzieży małych sum z różnych źródeł, np. w systemie bankowym, przy rozliczaniu wkładów płatnych na żądanie. Kilkaset rachunków jest zmniejszanych o kilka lub kilkanaście groszy, które są przekazywane na uprzywilejowany rachunek i z niego podejmowane. Powodzenie oszustwa opiera się na tym, że klient traci tak mało, iż nie domaga się żadnych wyjaśnień. Choć świadomość istnienia i powagi przestępczości informatycznej jest nikła, to istotne jest, iż zjawisko to nie dotyczy tylko zasobów wielkich organizacji, danych objętych tajemnicą, czy związanych z działalnością organizacji państwowych. Samo jej ściganie również nie musi być tylko domeną prokuratury i służb śledczych. Przestępczość informatyczna dotyczy również osób prywatnych i firm, które mogą być zainteresowane w ich udowodnieniu nie tylko w aspekcie prawnym, ale i finansowym. W 2011 roku hakerzy poznali 174 mln rekordów w 855 atakach. W opublikowanym przez McAfee w 2014 roku raporcie oszacowano, że cyber przestępstwa przynoszą światowej gospodarce roczne szkody na poziomie 445 miliardów dolarów. Oszustwa związane z kartami kredytowymi i debetowymi doprowadziły w 2012 roku do strat w wysokości 1,5 miliarda dolarów w USA. Inne badanie McAfee, przeprowadzone w 2018 roku pokazało, że w wyniku cyberprzestępczości gospodarka traci rocznie 600 miliardów dolarów, tj. odpowiednik 1% światowego PKB. Stale rozwijająca się technologia i możliwości internetu, sprawiają, że skala i różnorodność oszustw i przestępstw dokonywanych z użyciem nowoczesnych technologii stale rośnie. (pl)
 • Преступления в сфере информационных технологий или киберпреступность — преступления, совершаемые в сфере информационных технологий. (ru)
 • Nätbrottslighet, databrott, IT-brottslighet eller cyberbrott är ett sätt att bryta mot lagen genom att använda internet, till exempel att stjäla någons lösenord eller att skicka ut falsk information genom att tränga sig in i någon annans datornätverk. Många olikartade brott begås på internet, som normalt klassificeras efter typen av brott, såsom olaga hot, barnpornografibrott, och ekonomisk brottslighet. Internet kan vara platsen där brottet begås som i olaga hot, eller en plats där brottslighet planeras. I Sverige anmäldes 38 564 IT-relaterade brott år 2011. Motsvarande siffra 2012 var 52 198, en ökning med mer än 13 000 brott jämfört med föregående år. Nätbrottsligheten består av traditionella brott som numera begås över nätet (såsom skattebrott), traditionella överföringsbrott vars modus operandi förändrats till följd av nätet (såsom bedrägerier med kreditkort), nya brottstyper som uppkommit med internet (såsom nätverksattacker), och "plattformsbrott" när ett brott begås med internet för att utföra ett annat brott (såsom spam och malware). (sv)
 • Crime digital, crime informático, crime cibernético, cibercrime (em inglês, cybercrime), crime eletrônico (e-crime) são termos aplicáveis a toda a atividade criminosa em que se utiliza de um computador ou uma rede de computadores como instrumento ou base de ataque. De acordo com Kurbalija, o termo ciber permanece sendo utilizado basicamente ao lidarmos com segurança, mas deixou de ser preponderante, como na década de 1990. O prefixo "e-" continua sendo usado nos negócios (como em inglês, e-commerce). O termo crime digital tem sido mais utilizado e é adotado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) do Brasil. Esse crime pode ser perpetrado de diversas maneiras, tais como disseminação de vírus que coletam e-mails para venda de mailing, distribuição de material pornográfico (em especial infantil), fraudes, violação de propriedade intelectual e direitos conexos ou mera invasão de sites para deixar mensagens difamatórias ou insultos dirigidos a instituições, empresas ou pessoas. O termo "cibercrime" surgiu em Lyon, na França, depois da reunião de um subgrupo das nações do G8 que analisou e discutiu os crimes promovidos via aparelhos eletrônicos ou mediante a disseminação de informações pela internet. Isso aconteceu no final da década de 1990, período em que Internet se expandia pelos países da América do Norte. O subgrupo, chamado "", usou o termo para descrever, de forma muito extensa, todos os tipos de crime praticados na Internet ou nas novas redes de telecomunicações, que se tornavam cada vez mais acessíveis a um grande número de usuários. (pt)
 • Інформаційний злочин (англ. Information crime) — незаконні дії спрямовані на розкрадання або руйнування інформації в інформаційних системах і мережах, які виходять з корисливих або хуліганських спонукань. До основних видів кіберзлочинності можна віднести такі: розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, крадіжка номерів кредитних карт і банківських рахунків, злом паролів, порушення авторських прав. (uk)
 • 使用現代資訊科技(網際網路、聊天室、電子郵件等)或行動裝置(藍牙/3G/4G等),對個人或群體付諸具有犯罪動機的冒犯,意圖直接或間接傷害受害者的實體、心理、名聲,造成損失。 廣義電腦犯罪(Computer Crime)可分為兩種:第一種是以他人的電腦資源為標的的犯罪行為,又稱為入侵型的電腦犯罪;第二種是利用電腦資源為工具的犯罪行為,又稱為犯罪場所型的電腦犯罪。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 341598 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 77921 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1122780288 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:date
 • October 2022 (en)
dbp:for
 • encyclopedic tone--getting rid of contractions, second-person usage, and jargon (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:isPartOf
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Termínem počítačová kriminalita (též kybernetická kriminalita, internetová kriminalita, kyberkriminalita či kybernalita) se označují trestné činy zaměřené proti počítačům nebo trestné činy páchané pomocí počítače. Jde o nelegální, nemorální a neoprávněné konání, které zahrnuje zneužití údajů získaných prostřednictvím výpočetní techniky nebo jejich změnu. Počítače v podstatě neumožňují páchat nový typ trestné činnosti, jen poskytují novou technologii a nové způsoby pro páchání už známých trestných činů jako je sabotáž, krádež, zneužití, neoprávněné užití cizí věci, vydírání nebo špionáž. Avšak odborníci varují, že tlak vyvíjený na její potlačení, napomáhá jejímu rozvoji. (cs)
 • Der Begriff Computerkriminalität oder Cyberkriminalität (englisch Cybercrime) umfasst „alle Straftaten, die unter Ausnutzung der Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) oder gegen diese begangen werden“. (de)
 • Un cybercrime est une « infraction pénale susceptible de se commettre sur ou au moyen d’un système informatique généralement connecté à un réseau ». Il s’agit donc d’une nouvelle forme de criminalité et de délinquance qui se distingue des formes traditionnelles en ce qu’elle se situe dans un espace virtuel, le « cyberespace ». Depuis quelques années la démocratisation de l’accès à l’informatique et la globalisation des réseaux ont été des facteurs de développement du cybercrime. (fr)
 • Kejahatan komputer adalah tindakan ilegal dengan menggunakan pengetahuan teknologi komputer untuk melakukan tindak kejahatan. Pencurian perangkat keras dan perangkat lunak (hardware dan software), manipulasi data, pengaksesan sistem komputer secara ilegal dengan telepon, dan mengubah program. Karakterisitik lain dalam definisi ini adalah komputer dapat secara aktif atau pasif terlibat dalam suatu tindak kejahatan. Pengubahan data secara ilegal dalam suatu database, perusakan file, dan penggunaan program pendobrak untuk mendapatkan akses ke dalam suatu sistem merupakan contoh-contoh keterlibatan komputer secara aktif. Kejahatan ini terjadi diantaranya terkait dengan hal yang bersifat privasi. (in)
 • サイバー犯罪(サイバーはんざい)とは、主にコンピュータネットワーク上で行われる犯罪の総称。ネット犯罪(ねっとはんざい)とも称される。近年においても犯罪数や規模が増加している。 警察庁はいくつかの報告書にてサイバー犯罪を「インターネット等の高度情報通信ネットワークを利用した犯罪やコンピュータ又は電磁的記録を対象とした犯罪等の情報技術を利用した犯罪」としている。 (ja)
 • 사이버 범죄(cyber crime) 또는 컴퓨터 범죄(computer crime)는 컴퓨터, 통신, 인터넷 등을 악용하여 사이버 공간에서 행하는 범죄이다. 범행 목적에 따라 사이버 테러형과 일반 범죄형으로 분류된다. (ko)
 • Un crimine informatico è un fenomeno criminale che si caratterizza nell'abuso della tecnologia informatica sia hardware che software, per la commissione di uno o più crimini. La casistica e la tipologia è piuttosto ampia; alcuni crimini in particolare sono finalizzati allo sfruttamento commerciale della rete internet, altri crimini insidiano i sistemi informativi di sicurezza nazionale di uno Stato. (it)
 • Преступления в сфере информационных технологий или киберпреступность — преступления, совершаемые в сфере информационных технологий. (ru)
 • Інформаційний злочин (англ. Information crime) — незаконні дії спрямовані на розкрадання або руйнування інформації в інформаційних системах і мережах, які виходять з корисливих або хуліганських спонукань. До основних видів кіберзлочинності можна віднести такі: розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, крадіжка номерів кредитних карт і банківських рахунків, злом паролів, порушення авторських прав. (uk)
 • 使用現代資訊科技(網際網路、聊天室、電子郵件等)或行動裝置(藍牙/3G/4G等),對個人或群體付諸具有犯罪動機的冒犯,意圖直接或間接傷害受害者的實體、心理、名聲,造成損失。 廣義電腦犯罪(Computer Crime)可分為兩種:第一種是以他人的電腦資源為標的的犯罪行為,又稱為入侵型的電腦犯罪;第二種是利用電腦資源為工具的犯罪行為,又稱為犯罪場所型的電腦犯罪。 (zh)
 • الجريمة السيبرانية (بالإنجليزية: Cybercrime)‏ تشير إلى أي جريمة تتضمن الحاسوب أو الشبكات الحاسوبية. قد يستخدم الحاسوب في ارتكاب الجريمة وقد يكون هو الهدف. ويمكن تعريف الجريمة الإلكترونية على أنها أي مخالفة ترتكب ضد أفراد أو جماعات بدافع جرمي ونية الإساءة لسمعة الضحية أو لجسدها أو عقليتها، سواءً كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وأن يتم ذلك باستخدام وسائل الاتصالات الحديثة مثل الإنترنت، غرف الدردشة، البريد الإلكتروني أو المجموعات. (ar)
 • Un delicte informàtic o ciberdelicte és tota aquella acció antijurídica i culpable, que es dona per vies informàtiques o que té com a objectiu destruir i danyar ordinadors, mitjans electrònics i xarxes d'internet. A causa que la informàtica es mou més ràpid que la legislació, existeixen conductes criminals per vies informàtiques que no poden considerar-se com a delicte, segons la "", per la qual cosa es defineixen com a abusos informàtics (els tipus penals tradicionals resulten a molts països inadequats per enquadrar les noves formes delictives), i part de la criminalitat informàtica. La criminalitat informàtica consisteix en la realització d'un tipus d'activitats que, reunint els requisits que delimiten el concepte de delicte, siguin duts a terme utilitzant un element informàtic. (ca)
 • Το ηλεκτρονικό έγκλημα, κυβερνοέγκλημα ή έγκλημα στο διαδίκτυο (αγγλικά: electronic crime ή cybercrime) είναι το έγκλημα που περιλαμβάνει έναν υπολογιστή και ένα δίκτυο. Ο υπολογιστής μπορεί να είναι το μέσο για τη διάπραξη του εγκλήματος ή να αποτελεί τον στόχο. Συνήθη ηλεκτρονικά εγκλήματα περιλαμβάνουν υποθέσεις ηλεκτρονικής επίθεσης και κατασκοπείας κυβερνητικών ή μη κυβερνητικών φορέων, οικονομικής απάτης, εκφοβισμού και εκβιασμού. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA) έχει αρμοδιότητα την επίτευξη υψηλού επιπέδου ασφάλειας στο διαδίκτυο. (el)
 • A cybercrime is a crime that involves a computer or a computer network. The computer may have been used in committing the crime, or it may be the target. Cybercrime may harm someone's security or finances. (en)
 • Delitu informatikoa edota ziberdelitua informatika eta interneten bidez burutzen den delitu eta legez kanpoko jarduera oro da. Sarea egoera berriei legea bera baina azkarrago eraldatu eta egokitzen denez, maiz oraindik delitutzat jo ezin diren baina etikoki gaitzesgarriak diren jarduerak daude, alegia, gehiegikeri informatikoak, legeak oraindik delitu gisa tipifikatuak ez izan arren, delitu izateko baldintzak betetzen dituzten jarduerak. Bestalde, delitu informatikoak herrialdea bakoitzaren legediaren arabera zigortuak daude, batzuetan ziberdelituak diren einean, besteetan ez dute zigorrik jasotzen. (eu)
 • Delito informático, delito cibernético o ciberdelito es toda aquella acción antijurídica que se realiza en el entorno digital, espacio digital o de Internet. Ante el extendido uso y utilización de las nuevas tecnologías en todas las esferas de la vida (economía, cultura, industria, ciencia, educación, información, comunicación, etc.) y el creciente número de usuarios, consecuencia de la globalización digital de la sociedad, la delincuencia también se ha expandido a esa dimensión. Gracias al anonimato y a la información personal que se guarda en el entorno digital, los delincuentes han ampliado su campo de acción y los delitos y amenazas a la seguridad se han incrementado exponencialmente.​ (es)
 • Kejahatan siber atau kejahatan dunia maya adalah kejahatan yang melibatkan komputer dan jaringan. Komputer mungkin digunakan untuk melakukan kejahatan, atau menjadi target kejahatan. Kejahatan dunia maya dapat membahayakan keamanan dan keuangan seseorang. (in)
 • Crime digital, crime informático, crime cibernético, cibercrime (em inglês, cybercrime), crime eletrônico (e-crime) são termos aplicáveis a toda a atividade criminosa em que se utiliza de um computador ou uma rede de computadores como instrumento ou base de ataque. De acordo com Kurbalija, o termo ciber permanece sendo utilizado basicamente ao lidarmos com segurança, mas deixou de ser preponderante, como na década de 1990. O prefixo "e-" continua sendo usado nos negócios (como em inglês, e-commerce). O termo crime digital tem sido mais utilizado e é adotado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) do Brasil. (pt)
 • Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnych „Interpol” określa przestępczość komputerową jako przestępczość w zakresie czynów skierowanych przeciwko systemowi komputerowemu i czynów dokonanych przy użyciu komputera jako narzędzia. Według ekspertów Rady Europy przestępstwa komputerowe dzielą się na grupy: (pl)
 • Computercriminaliteit, cybercriminaliteit of cybercrime is criminaliteit met ICT als middel én doelwit. De meeste telefoons en bankpassen bevatten computerchips, die kunnen eveneens worden gemanipuleerd door cybercriminelen. Maar ook bedrijfssystemen, moderne auto’s en chipkaarten zijn vatbaar voor cybercrime. Voor het plegen van cybercriminaliteit gebruiken criminelen speciale apparatuur en software. Daarom hanteert de politie voor de opsporing van cybercriminaliteit op haar beurt ook geavanceerde middelen en technieken. (nl)
 • Nätbrottslighet, databrott, IT-brottslighet eller cyberbrott är ett sätt att bryta mot lagen genom att använda internet, till exempel att stjäla någons lösenord eller att skicka ut falsk information genom att tränga sig in i någon annans datornätverk. Många olikartade brott begås på internet, som normalt klassificeras efter typen av brott, såsom olaga hot, barnpornografibrott, och ekonomisk brottslighet. Internet kan vara platsen där brottet begås som i olaga hot, eller en plats där brottslighet planeras. (sv)
rdfs:label
 • Cybercrime (en)
 • جريمة سيبرانية (ar)
 • Delicte informàtic (ca)
 • Počítačová kriminalita (cs)
 • Computerkriminalität (de)
 • Ηλεκτρονικό έγκλημα (el)
 • Delitu informatiko (eu)
 • Delito informático (es)
 • Kejahatan komputer (in)
 • Kejahatan siber (in)
 • Cybercrime (fr)
 • Crimine informatico (it)
 • サイバー犯罪 (ja)
 • 사이버 범죄 (ko)
 • Computercriminaliteit (nl)
 • Przestępczość komputerowa (pl)
 • Crime informático (pt)
 • Преступления в сфере информационных технологий (ru)
 • Nätbrottslighet (sv)
 • 电脑犯罪 (zh)
 • Інформаційні злочини (uk)
rdfs:seeAlso
owl:differentFrom
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:nonFictionSubject of
is dbo:occupation of
is dbo:type of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:criminalCharge of
is dbp:genre of
is dbp:keywords of
is dbp:purpose of
is dbp:subject of
is dbp:theme of
is gold:hypernym of
is rdfs:seeAlso of
is owl:differentFrom of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License