About: Clique

An Entity of Type: Band, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A clique (AusE, CanE, UK: /ˈkliːk/ or US: /ˈklɪk/), in the social sciences, is a group of individuals who interact with one another and share similar interests. Interacting with cliques is part of normative social development regardless of gender, ethnicity, or popularity. Although cliques are most commonly studied during adolescence and middle childhood development, they exist in all age groups. They are often bound together by shared social characteristics such as ethnicity and socioeconomic status. Examples of common or stereotypical adolescent cliques include athletes, nerds, and "outsiders".

Property Value
dbo:abstract
 • Klika (z franc. clique) znamená v sociologii spíše uzavřenou neformální skupinu uvnitř formální organizace, jež prosazuje vlastní zájmy, často v rozporu se zájmy celé organizace. Je obvykle založena na neformálních vztazích mezi určitými osobami, má dlouhodobý charakter a soupeří s jinými klikami. Často má povahu nátlakové skupiny a bývá brzdou změn a reforem, protože se její členové obávají o své postavení. (cs)
 • A clique (AusE, CanE, UK: /ˈkliːk/ or US: /ˈklɪk/), in the social sciences, is a group of individuals who interact with one another and share similar interests. Interacting with cliques is part of normative social development regardless of gender, ethnicity, or popularity. Although cliques are most commonly studied during adolescence and middle childhood development, they exist in all age groups. They are often bound together by shared social characteristics such as ethnicity and socioeconomic status. Examples of common or stereotypical adolescent cliques include athletes, nerds, and "outsiders". Typically, people in a clique will not have a completely open friend group and can, therefore, "ban" members if they do something considered unacceptable, such as talking to someone disliked. Some cliques tend to isolate themselves as a group and view themselves as superior to others, which can be demonstrated through bullying and other antisocial behaviors. (en)
 • Als informelle Gruppen werden in der Soziologie und anderen Sozialwissenschaften soziale Gruppen bezeichnet, die sich mehr oder weniger spontan gebildet haben und weniger über formale Strukturen oder festgelegte Ziele verfügen. Die Strukturen können durch Rollenverteilung oder äußere Umstände geprägt sein. Die Differenzierung zwischen formellen und informellen Strukturen in Unternehmen wurde erstmals von Elton Mayo, Fritz Roethlisberger und William Dickson im Rahmen von Experimenten zwischen den Jahren 1927 und 1933 zur Steigerung der Arbeitsleistung vorgenommen. In eine informelle Gruppe bzw. Clique kann man nicht einfach eintreten, sondern wird aufgrund bestimmter Merkmale oder aufgrund bereits bestehender Beziehungen zu Mitgliedern der Gruppe aufgenommen. Personen, die keine Mitglieder der informellen Gruppe sind oder sich nicht anpassen, bekommen die Grenzen schnell aufgezeigt. Mit dem Begriff formelle Gruppe wird im Gegenzsatz dazu ein Zusammenschluss von Menschen bezeichnet, der formale Strukturen bereits ausgebildet und eine feste Mitgliedschaft hat. (de)
 • クリーク(英語: Clique)とは、社会組織での派閥や小集団のような特定の仲間内のグループを表す言葉である。主に北米で使われる。特に学校生活におけるジョックやナードなどのいわゆる学校内階層を指して使用されることが多い。 (ja)
 • Een kliek of clique is een kleine informele groep. Er bestaan geen formele criteria om toe te treden tot een kliek, dit is vooral op sympathie en gedeelde interesses gebaseerd. Binnen een kliek is er sprake van een sterke interactie en langdurige relaties, terwijl de kliek zich afschermt van anderen. Kliek kan ook een pejoratieve betekenis hebben als bende of obscuur clubje. Binnen organisaties treedt ook wel kliekvorming op waardoor een informele organisatie ontstaat. maakte hierbij onderscheid tussen horizontale, verticale en toevallige klieken.Bij horizontale klieken zijn de leden afkomstig uit dezelfde laag. Door de onderlinge solidariteit kunnen ze dan wel defensief, dan wel offensief een tegenwicht bieden aan de formele leiding.Verticale klieken gaan door de lagen heen en de communicatie vergemakkelijken, maar kunnen ook voor partijvorming zorgen die de stabiliteit van de organisatie in gevaar kan brengen.Toevallige klieken zijn relaties met weinig structuur, waarbij men elkaar ook buiten het werk nog treft. Dit kan de loyaliteit richting de organisatie versterken. (nl)
 • Klika – w socjologii podgrupa osób, działająca w ramach szerszej całości, którą łączą więzi a także zwykle wspólne interesy. Jej członkowie wchodzą w różnego rodzaju stosunki częściej ze sobą niż z osobami spoza kliki. M. Dalton w pracy Men Who Manage opracował typologię klik, wyróżniając trzy ogólne typy: kliki pionowe, poziome i przypadkowe. W klikach pionowych o charakterze symbiotycznym osoby z różnych szczebli struktury zwierzchnictwa realizują wspólne interesy, np. szef faworyzuje podwładnych należących do kliki, a ci w zamian dostarczają mu informacje i umacniają jego pozycję. W pionowych klikach pasożytniczych przełożony stosuje zasadę „dziel i rządź", wybierając wśród podwładnych „faworytów-donosicieli", poprzez których może oddziaływać na pozostałych, gdyż ci są przekonani o wielkich możliwościach wybrańców szefa, więc zabiegają o ich względy, przekazując im stale informacje o innych pracownikach. Pozioma klika defensywna łączy pracowników na tym samym szczeblu, którzy współpracują ze sobą w sytuacji zagrożenia zewnętrznego, takiej jak kontrola czy reorganizacja. W przypadku ustania zagrożenia klika zwykle się rozpada. Może jednak przekształcić się w poziomą klikę agresywną, która skupia się już nie na obronie, ale jest w stanie tworzyć nowe sytuacje, a nawet zmienić się w klikę o charakterze pionowym, gdy jeden z członków grupy przy poparciu innych zdoła awansować na wyższe stanowisko. Członkowie klik przypadkowych zazwyczaj nie mają świadomości istnienia reguł wspólnej polityki oraz wspólnych celów. Łączy ich przyjaźń i społeczna satysfakcja. Szukają swojego towarzystwa, powierzchownie wchodząc w stosunki z członkami innych klik. Nie odgrywają więc istotnej roli w tworzeniu klik innego rodzaju, gdyż posiadane przez nich informacje są niewiele warte lub zniekształcone. (pl)
 • Кли́ка (фр. clique — шайка, банда) — группа людей, объединенная корпоративными — политическими, экономическими, социальными интересами, осуществляющая свои корыстные требования через институты и каналы государства. Клика состоит из индивидов, принадлежащих к одной среде и сплочённых общими интересами. Немецкий социолог Никлас Луман ввёл понятие «клика недовольных» — неформальная группа, существующая в рамках формальной организации, члены которой обмениваются информацией, мыслями, низко оценивая господствующую систему норм и ценностей, не выходя за пределы вербального поведения, и «стратегическая клика» — неформальная группа, существующая в рамках формальной организации и использующая её структуру в собственных целях и интересах. (ru)
 • 小团体(英語:Clique)又称派阀、私党、初級群體、首屬群體、直接群體或基本群體,是一群指相互影响并志同道合(同志)、有相似兴趣爱好的、有合作特徵的伙伴们。美國社會學家庫利認為初級群體的最大意義就是對個體社會化起了的初始作用。其特徵主要是面對面互動,規模較小,個體扮演著多種角色,展現個性,有著不可替代的特殊關係,成員依靠活動或文化作聯繫。常見的初級群體最就是家庭、鄰里與同儕團體。 (zh)
 • Кліка — в соціальних науках це група індивідів, які діляться між собою спільними зацікавленнями. Зазвичай кліки спостерігають в юнацькому та молодшому шкільному віці, хоча загалом існують в усіх вікових групах. Здебільшого дана сукупність осіб не є відкритою для сторонніх людей. Члени кліки можуть відлучати від групи учасників, якщо ті роблять щось неприйнятне, навіть якщо просто спілкуються неприязно з іншими особами спільноти. Люди, які є частиною кліки, можуть бути пов'язані між собою спільними соціальними характеристиками, такими як раса, етнічна приналежність, економічний статус або зовнішність. Кліки можуть формуватися між, наприклад, спортсменами, співробітниками чи бізнесменами. У американській культурі це найбільш показово простежується на прикладі студентських братств і чирлідерів. Спільні фактори включають етнічну приналежність, зовнішність або однакові зацікавлення. Члени кліки часто ізолюються як група та схильні бути закритими для будь-кого поза клікою. (uk)
dbo:wikiPageID
 • 37521774 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 14375 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1085122295 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Klika (z franc. clique) znamená v sociologii spíše uzavřenou neformální skupinu uvnitř formální organizace, jež prosazuje vlastní zájmy, často v rozporu se zájmy celé organizace. Je obvykle založena na neformálních vztazích mezi určitými osobami, má dlouhodobý charakter a soupeří s jinými klikami. Často má povahu nátlakové skupiny a bývá brzdou změn a reforem, protože se její členové obávají o své postavení. (cs)
 • クリーク(英語: Clique)とは、社会組織での派閥や小集団のような特定の仲間内のグループを表す言葉である。主に北米で使われる。特に学校生活におけるジョックやナードなどのいわゆる学校内階層を指して使用されることが多い。 (ja)
 • 小团体(英語:Clique)又称派阀、私党、初級群體、首屬群體、直接群體或基本群體,是一群指相互影响并志同道合(同志)、有相似兴趣爱好的、有合作特徵的伙伴们。美國社會學家庫利認為初級群體的最大意義就是對個體社會化起了的初始作用。其特徵主要是面對面互動,規模較小,個體扮演著多種角色,展現個性,有著不可替代的特殊關係,成員依靠活動或文化作聯繫。常見的初級群體最就是家庭、鄰里與同儕團體。 (zh)
 • A clique (AusE, CanE, UK: /ˈkliːk/ or US: /ˈklɪk/), in the social sciences, is a group of individuals who interact with one another and share similar interests. Interacting with cliques is part of normative social development regardless of gender, ethnicity, or popularity. Although cliques are most commonly studied during adolescence and middle childhood development, they exist in all age groups. They are often bound together by shared social characteristics such as ethnicity and socioeconomic status. Examples of common or stereotypical adolescent cliques include athletes, nerds, and "outsiders". (en)
 • Als informelle Gruppen werden in der Soziologie und anderen Sozialwissenschaften soziale Gruppen bezeichnet, die sich mehr oder weniger spontan gebildet haben und weniger über formale Strukturen oder festgelegte Ziele verfügen. Die Strukturen können durch Rollenverteilung oder äußere Umstände geprägt sein. Die Differenzierung zwischen formellen und informellen Strukturen in Unternehmen wurde erstmals von Elton Mayo, Fritz Roethlisberger und William Dickson im Rahmen von Experimenten zwischen den Jahren 1927 und 1933 zur Steigerung der Arbeitsleistung vorgenommen. (de)
 • Klika – w socjologii podgrupa osób, działająca w ramach szerszej całości, którą łączą więzi a także zwykle wspólne interesy. Jej członkowie wchodzą w różnego rodzaju stosunki częściej ze sobą niż z osobami spoza kliki. (pl)
 • Een kliek of clique is een kleine informele groep. Er bestaan geen formele criteria om toe te treden tot een kliek, dit is vooral op sympathie en gedeelde interesses gebaseerd. Binnen een kliek is er sprake van een sterke interactie en langdurige relaties, terwijl de kliek zich afschermt van anderen. Kliek kan ook een pejoratieve betekenis hebben als bende of obscuur clubje. (nl)
 • Кли́ка (фр. clique — шайка, банда) — группа людей, объединенная корпоративными — политическими, экономическими, социальными интересами, осуществляющая свои корыстные требования через институты и каналы государства. Клика состоит из индивидов, принадлежащих к одной среде и сплочённых общими интересами. (ru)
 • Кліка — в соціальних науках це група індивідів, які діляться між собою спільними зацікавленнями. Зазвичай кліки спостерігають в юнацькому та молодшому шкільному віці, хоча загалом існують в усіх вікових групах. Здебільшого дана сукупність осіб не є відкритою для сторонніх людей. Члени кліки можуть відлучати від групи учасників, якщо ті роблять щось неприйнятне, навіть якщо просто спілкуються неприязно з іншими особами спільноти. Люди, які є частиною кліки, можуть бути пов'язані між собою спільними соціальними характеристиками, такими як раса, етнічна приналежність, економічний статус або зовнішність. (uk)
rdfs:label
 • Clique (en)
 • Klika (sociologie) (cs)
 • Informelle Gruppe (de)
 • クリーク (社会集団) (ja)
 • Kliek (nl)
 • Klika (podgrupa) (pl)
 • Клика (группа людей) (ru)
 • 小团体 (zh)
 • Кліка (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is gold:hypernym of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License