About: Beam splitter

An Entity of Type: device, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A beam splitter is an optical device that splits a beam of light in two. It is a crucial part of many optical experimental and measurement systems, such as interferometers, also finding widespread application in fibre optic telecommunications.

Property Value
dbo:abstract
 • مقسم الأشعة، وهو جهاز بصري لتقسيم حزم الشعاع إلى جزئين وهو الجزء الحاسم في تقنية قياس التداخل . يستخدم أيضا في جهاز الموازي التلقائي الذي يستخدم لقياس زوايا صغيرة. السطع العاكس في مقسم الأشعة هو مرآة نصف عاكسة . (ar)
 • A beam splitter is an optical device that splits a beam of light in two. It is a crucial part of many optical experimental and measurement systems, such as interferometers, also finding widespread application in fibre optic telecommunications. (en)
 • Ein Strahlteiler ist ein optisches Bauelement, das einen einzelnen Lichtstrahl in zwei Teilstrahlen trennt. Durch diese Eigenschaft wird der Strahlteiler unter anderem zum zentralen Bauelement unterschiedlicher Interferometertypen. Ferner finden sich Strahlteiler u. a. in Binokular-Aufsätzen, bei optischer Entfernungsmessung, in Justierlasern oder in Laserteleskopen der Satellitengeodäsie. Ein sehr einfacher Strahlteiler ist eine Glasscheibe, die in einem Winkel von 45° in den Strahlengang eingebracht wird. Ein Teil des Lichts wird an der Oberfläche der Scheibe im Winkel von 90° reflektiert, ein weiterer Teil durchdringt die Scheibe. Durch Aufbringung einer geeigneten teilreflektierenden Beschichtung auf die Oberfläche der Scheibe kann der Strahl auf diese Weise in zwei Strahlen gleicher Intensität geteilt werden (halbdurchlässiger Spiegel). In seiner verbreiteten Form besteht ein Strahlteiler aus zwei Prismen, die an ihrer Basis (z. B. mit Kanadabalsam) zusammengekittet werden. Das Prinzip, nach dem ein Strahlteilerwürfel funktioniert, ist die verhinderte Totalreflexion. Das Teilungsverhältnis ist daher abhängig von der Wellenlänge des Lichts. Die Dicke der Harzschicht bestimmt das Verhältnis, mit dem der einfallende Lichtstrahl geteilt wird. Neben nicht-polarisierenden Strahlteilern gibt es auch polarisierende Strahlteiler (auch Polwürfel genannt). Das Teilungsverhältnis wird hier durch den Polarisationswinkel des eintretenden Lichts bestimmt. Anwendung finden Polwürfel in der Lasertechnik um genaue Teilerverhältnisse einzustellen. Umgekehrt können zwei polarisierte Lichtstrahlen miteinander vereint werden. (de)
 • Un miroir semi-réfléchissant est un type de miroir dont la particularité est de ne réfléchir qu'une partie de la lumière qu'il reçoit, et de laisser passer l'autre partie (indépendament de sa couleur, avec la technologie actuelle). En d'autres termes, il sépare un rayon incident en deux flux lumineux, l'un réfléchi, l'autre réfracté (la partie diffusée, de plus faible quantité, étant négligeable, de même que la partie absorbée, transformée en chaleur). Parce que le miroir n'est pas la seule possibilité technique d'obtenir cette particularité optique (un système optique composé de prismes peut atteindre le même but), on appellera la face semi-réfléchissante indifféremment lame séparatrice ou encore séparateur ou diviseur de faisceau (ou de rayon), (fr)
 • Un divisor de haz (o beam splitter en inglés) es un instrumento óptico que divide un rayo de luz en dos. Es una parte fundamental de la mayoría de los interferómetros. En su forma más común, un cubo, está compuesto por dos prismas de vidrio triangulares que están pegados por la base usando bálsamo de Canadá. El grosor de la capa de resina es ajustado para que —a una cierta longitud de onda— la mitad de la luz incidente en una "puerta" (es decir, una cara del cubo) sea reflejada y la otra mitad sea transmitida. Los beam splitter polarizadores, tales como el prisma de Wollaston, usan materiales birrefringentes, dividiendo la luz en rayos de diferente polarización. Otro diseño es mediante el uso de espejos semitransparentes. Consiste en una lámina de vidrio con un delgado revestimiento de aluminio (normalmente depositado mediante vapor de aluminio) con un grosor tal que, para un rayo de luz que incida con un ángulo de 45 º, la mitad es transmitida y la otra mitad es reflejada. En lugar de un revestimiento metálico, también puede usarse un revestimiento óptico dieléctrico. Estos espejos se usan normalmente como en la construcción de un láser. Una tercera versión del divisor de haz es mediante el ensamblado de prismas dicróicos, que usa revestimientos ópticos dicróicos para dividir la luz entrante en tres rayos: rojo, verde y azul. Este dispositivo se usa en cámaras de televisión multitubo en color y en las Technicolor de tres películas. También se usa en los proyectores de tres LCD para separar los colores y en los para eliminar la radiación de calor. Los divisores de haces también se usan en estereoscopía para hacer fotos estéreo utilizando un solo disparo con una cámara no estéreo. El dispositivo se coloca en lugar del objetivo de la cámara. Algunos opinan que "divisor de imagen" es un nombre más apropiado para este dispositivo. Los divisores con una fibra de modo único para redes PON usan el comportamiento de modo único para dividir el rayo. El divisor se fabrica físicamente empalmando dos fibras en forma de X. * Datos: Q947542 * Multimedia: Beam splitters (es)
 • Un beam splitter è un dispositivo ottico che divide un raggio di luce (beam) in due parti. È un componente fondamentale in molti interferometri. Nella sua forma più comune, è un cubo fatto di due prismi triangolari, incollati alla loro base mediante una colla. Lo spessore dello strato di resina è tale che, per alcune lunghezze d'onda, metà della luce incidente attraverso la "porta" uno (ossia una faccia del cubo) sia riflessa e che l'altra metà sia trasmessa. , come il prisma di Wollaston, usano materiali birifrangenti, che dividono la luce in raggi con diversa polarizzazione. Un altro tipo di implementazione fa uso di uno ; una lastra di vetro con un sottile rivestimento di alluminio (solitamente depositata mediante vapori di alluminio), con uno spessore del rivestimento tale che, della luce incidente a 45 gradi, metà sia trasmessa e l'altra metà sia riflessa. Al posto di rivestimenti metallici, può essere usato un rivestimento ottico dielettrico. Tali specchi sono comunemente usati come di uscita nella costruzione di laser. Similmente, anche una pellicola di rivestimento può essere usata come beam splitter. Una terza versione di beam splitter è un prisma dicroico che usa un rivestimento ottico dicroico per dividere la luce incidente in tre raggi, uno rosso, uno blu ed uno verde. Tale dispositivo era usato nelle telecamere per televisione multi tubo a colori ed anche nelle cineprese Technicolor a tre pellicole. I beam splitter sono anche utilizzati nella fotografia stereo per scattare foto stereo usando una sola macchina fotografica non stereo. Il dispositivo è posizionato al posto della lente della fotocamera. Alcuni ritengono che "image splitter" sia un nome più corretto per questo dispositivo. (it)
 • Dzielnik wiązki, rozdzielacz wiązki, płytka światłodzieląca, zwierciadło półprzepuszczalne – urządzenie optyczne rozszczepiające wiązkę światła na dwie części. Jest kluczową częścią wielu optycznych przyrządów eksperymentalnych i pomiarowych, w tym interferometrów, znajdujących szerokie zastosowanie również w telekomunikacji światłowodowej. (pl)
 • ビームスプリッターは、光束を2つ(場合によってはそれ以上)に分割する光学分野の装置である。ビームスプリッターにした光の一部は反射し、一部は透過する。偏光成分を分離できるものもある(偏光ビームスプリッター)。光学ピックアップ、反射型液晶プロジェクタ、光通信機器、光子乱数発生器などに用いられる。反射光と透過光の強さがほぼ1:1のものをハーフミラーと呼ぶ。また、ある程度の面積をもつ板状のものをこう呼ぶ場合もある。 (ja)
 • Een stralingsdeler of bundelsplitser (Engels: beam splitter) is een optische component die een enkele lichtstraal in tweeën splitst. Vanwege deze eigenschap is een stralingsdeler onder andere een essentieel onderdeel in verschillende soorten interferometers. (nl)
 • Дільник променя — це оптичний пристрій, який розділяє промінь світла навпіл. Це найважливіша частина багатьох оптичних експериментальних та вимірювальних систем, таких як інтерферометри, яка також знаходить широке застосування в оптоволоконних комунікаціях. (uk)
 • 分光鏡為一光學儀器,可以將一束光線分成兩束,是許多光學儀器(如干涉儀)的重要組件,以至使用光纖的電信設備。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 582410 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 23292 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1071913891 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • مقسم الأشعة، وهو جهاز بصري لتقسيم حزم الشعاع إلى جزئين وهو الجزء الحاسم في تقنية قياس التداخل . يستخدم أيضا في جهاز الموازي التلقائي الذي يستخدم لقياس زوايا صغيرة. السطع العاكس في مقسم الأشعة هو مرآة نصف عاكسة . (ar)
 • A beam splitter is an optical device that splits a beam of light in two. It is a crucial part of many optical experimental and measurement systems, such as interferometers, also finding widespread application in fibre optic telecommunications. (en)
 • Dzielnik wiązki, rozdzielacz wiązki, płytka światłodzieląca, zwierciadło półprzepuszczalne – urządzenie optyczne rozszczepiające wiązkę światła na dwie części. Jest kluczową częścią wielu optycznych przyrządów eksperymentalnych i pomiarowych, w tym interferometrów, znajdujących szerokie zastosowanie również w telekomunikacji światłowodowej. (pl)
 • ビームスプリッターは、光束を2つ(場合によってはそれ以上)に分割する光学分野の装置である。ビームスプリッターにした光の一部は反射し、一部は透過する。偏光成分を分離できるものもある(偏光ビームスプリッター)。光学ピックアップ、反射型液晶プロジェクタ、光通信機器、光子乱数発生器などに用いられる。反射光と透過光の強さがほぼ1:1のものをハーフミラーと呼ぶ。また、ある程度の面積をもつ板状のものをこう呼ぶ場合もある。 (ja)
 • Een stralingsdeler of bundelsplitser (Engels: beam splitter) is een optische component die een enkele lichtstraal in tweeën splitst. Vanwege deze eigenschap is een stralingsdeler onder andere een essentieel onderdeel in verschillende soorten interferometers. (nl)
 • Дільник променя — це оптичний пристрій, який розділяє промінь світла навпіл. Це найважливіша частина багатьох оптичних експериментальних та вимірювальних систем, таких як інтерферометри, яка також знаходить широке застосування в оптоволоконних комунікаціях. (uk)
 • 分光鏡為一光學儀器,可以將一束光線分成兩束,是許多光學儀器(如干涉儀)的重要組件,以至使用光纖的電信設備。 (zh)
 • Ein Strahlteiler ist ein optisches Bauelement, das einen einzelnen Lichtstrahl in zwei Teilstrahlen trennt. Durch diese Eigenschaft wird der Strahlteiler unter anderem zum zentralen Bauelement unterschiedlicher Interferometertypen. Ferner finden sich Strahlteiler u. a. in Binokular-Aufsätzen, bei optischer Entfernungsmessung, in Justierlasern oder in Laserteleskopen der Satellitengeodäsie. (de)
 • Un miroir semi-réfléchissant est un type de miroir dont la particularité est de ne réfléchir qu'une partie de la lumière qu'il reçoit, et de laisser passer l'autre partie (indépendament de sa couleur, avec la technologie actuelle). En d'autres termes, il sépare un rayon incident en deux flux lumineux, l'un réfléchi, l'autre réfracté (la partie diffusée, de plus faible quantité, étant négligeable, de même que la partie absorbée, transformée en chaleur). (fr)
 • Un divisor de haz (o beam splitter en inglés) es un instrumento óptico que divide un rayo de luz en dos. Es una parte fundamental de la mayoría de los interferómetros. En su forma más común, un cubo, está compuesto por dos prismas de vidrio triangulares que están pegados por la base usando bálsamo de Canadá. El grosor de la capa de resina es ajustado para que —a una cierta longitud de onda— la mitad de la luz incidente en una "puerta" (es decir, una cara del cubo) sea reflejada y la otra mitad sea transmitida. Los beam splitter polarizadores, tales como el prisma de Wollaston, usan materiales birrefringentes, dividiendo la luz en rayos de diferente polarización. (es)
 • Un beam splitter è un dispositivo ottico che divide un raggio di luce (beam) in due parti. È un componente fondamentale in molti interferometri. Nella sua forma più comune, è un cubo fatto di due prismi triangolari, incollati alla loro base mediante una colla. Lo spessore dello strato di resina è tale che, per alcune lunghezze d'onda, metà della luce incidente attraverso la "porta" uno (ossia una faccia del cubo) sia riflessa e che l'altra metà sia trasmessa. , come il prisma di Wollaston, usano materiali birifrangenti, che dividono la luce in raggi con diversa polarizzazione. (it)
rdfs:label
 • مقسم الأشعة (ar)
 • Strahlteiler (de)
 • Beam splitter (en)
 • Divisor de haz (es)
 • Miroir semi-réfléchissant (fr)
 • Pembagi sinar (in)
 • Beam splitter (it)
 • ビームスプリッター (ja)
 • Dzielnik wiązki (pl)
 • Stralingsdeler (nl)
 • Дільник променя (uk)
 • 分光鏡 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:product of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:shutter of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License