An Entity of Type: Action100037396, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

L'onction à Béthanie, épisode parfois appelé repas chez Simon, est une scène de la vie du Christ relatée par les quatre Évangiles (Matthieu (Mt 26,6-13), Marc (Mc 14,3-9), Luc (Lc 7,36-50) et Jean (Jn 12,1-8)), mais avec de grandes divergences sur le lieu, la personnalité de la femme, le nom de l'hôte et les paroles de Jésus.

Property Value
dbo:abstract
 • La unción de Jesús es uno de los escasos episodios narrados por cada uno de los cuatro Evangelios, aunque los detalles difieren en los relatos. Todos relatan la unción de Jesús con un perfume caro de nardo por una mujer, que vierte sobre Jesús el contenido de un tarro de alabastro , un perfume muy costoso. La unción irrita a algunos espectadores porque el perfume podría haber sido vendido por un año de salario -que el Evangelio de Marcos valora en 300 denarios- y dar el dinero a los pobres. El Evangelio de Mateo afirma que los discípulos estaban indignados y el de Juan establece que fue Judas quien estaba más ofendido. Juan añade que se molestó porque Judas era un ladrón y deseaba el dinero para sí mismo. Se describe como Jesús justifica la acción de la mujer al afirmar que los pobres siempre existirán y pueden ser ayudados siempre que lo deseemos. La identificación de la mujer por Lucas como una que vivía una vida pecaminosa y por Juan como María de Betania desempeñó un papel en la identificación duradera de María Magdalena por la Iglesia de Occidente como una ex prostituta, toda vez que se creía que las tres figuras eran la misma Magdalena compuesta. La identificación de la mujer se encuentra en Juan 11: 1-2, donde un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Él era de Betania, el pueblo de María y su hermana Marta. Esta María, cuyo hermano Lázaro estaba ahora enfermo, fue la misma que derramó perfume sobre el Señor y enjugó los pies con sus cabellos.La unción honorífica con perfume es una acción frecuentemente mencionada en la literatura de la época. Sin embargo, usar pelo largo para secar los pies de Jesús, como en Juan y Lucas, no se registra en ninguna otra parte, y debe considerarse como un gesto excepcional. (es)
 • L'onction à Béthanie, épisode parfois appelé repas chez Simon, est une scène de la vie du Christ relatée par les quatre Évangiles (Matthieu (Mt 26,6-13), Marc (Mc 14,3-9), Luc (Lc 7,36-50) et Jean (Jn 12,1-8)), mais avec de grandes divergences sur le lieu, la personnalité de la femme, le nom de l'hôte et les paroles de Jésus. (fr)
 • Pengurapan Yesus dicatat dalam keempat Injil, tetapi dalam kenyataannya merupakan dua peristiwa terpisah. Salah satu yang dicatat dalam Matius 26, Markus 14 dan Yohanes 12 berlokasi kota Betania di Israel selatan. Satunya dicatat dalam Lukas 7 terjadi di wilayah Israel utara (Galilea) ketika Yesus melayani di sebelah utara kota Nain dan Kapernaum. Perempuan yang mengurapi Yesus dalam Injil Matius, Markus dan Yohanes adalah Maria saudara Marta dan Lazarus. Perempuan yang mengurapi Yesus dalam Injil Lukas diidentifikasi sebagai seorang "perempuan berdosa" yang tidak disebutkan namanya. Kritikan pada tindakan ini diarahkan pada Maria karena menggunakan minyak narwastu yang mahal yang bisa dijual dan hasilnya diberikan kepada orang miskin. Kritikan terhadap perempuan yang berdosa itu diarahkan pada Yesus karena mengizinkan orang berdosa untuk menyentuh-Nya. Dalam catatan Injil Matius/Markus/Yohanes, Yesus mengkaitkan pengurapan itu sebagai suatu persiapan untuk penguburan-Nya karena Ia akan disalibkan beberapa hari kemudian. Dalam Injil Lukas, Yesus menghubungkan tindakan itu dengan dosa-dosa perempuan tersebut, pengampunan-Nya, dan kurangnya keramahan tuan rumah. Jelas, ini merupakan dua peristiwa terpisah yang sering dirancukan -- hasilnya adalah asumsi Maria adalah seorang pelacur. Kehormatan pengurapan dengan parfum adalah tindakan yang sering disebutkan dalam literatur lainnya dari masa itu; namun, menggunakan rambut panjang untuk mengeringkan kaki Yesus, seperti dalam Injil Yohanes dan Lukas, tidak dicatat di tempat lain, dan harus dianggap sebagai tindakan yang istimewa. (in)
 • L'unzione di Gesù è un episodio della vita di Gesù raccontato dai vangeli canonici, in cui Gesù viene unto da una donna con olio profumato. L'episodio è raccontato dagli evangelisti con diverse differenze anche importanti, che sono oggetto di discussione tra gli esegeti. Nei vangeli di Matteo, Marco e Giovanni l’episodio si svolge a Betania, in Giudea, pochi giorni prima della Passione di Gesù, mentre nel vangelo di Luca è posizionato durante il ministero di Gesù in Galilea, in un luogo non precisato; nel racconto lucano vi sono ulteriori differenze (la casa è di un fariseo, la donna è una pubblica peccatrice ed altro ancora), per cui diversi studiosi ritengono che non si tratti dello stesso episodio. (it)
 • A unção de Jesus é um evento na vida de Jesus reportado por todos os evangelhos canônicos, no qual uma mulher derrama todo o conteúdo de um alabastron de um perfume muito caro na cabeça (segundo Marcos e Mateus) e pés (de acordo com João e Lucas) de Jesus. A unção irrita alguns dos que testemunharam o ato, pois o perfume poderia ter sido vendido pelo equivalente a um ano de trabalho — valor que Marcos estima ser 300 denários— e o dinheiro, doado aos pobres. O Evangelho de Mateus afirma que os «seus discípulos indignaram-se» (Mateus 26:8) e João afirma que Judas Iscariotes foi o mais ofendido. João acrescenta ainda que ele ficou incomodado por que ele (Judas) era um ladrão e queria o dinheiro para si. Jesus é descrito como justificando as ações da mulher ao afirmar que os pobres sempre existirão e poderão ser ajudados sempre que alguém quiser. O evento está relatado em Mateus 26:6-13, Marcos 14:1-9 e João 12:1-8. Em Lucas, o evento ocorre muito antes, em Lucas 7:36-50, e há um intenso debate sobre se ele trata de um mesmo evento ou uma situação completamente diferente (vide Parábola dos Dois Devedores). (pt)
 • Kvinnan med balsamflaskan är en passage i Nya Testamentet som finns med både i de synoptiska evangelierna och i Johannesevangeliet, där den heter Maria i Betania smörjer Jesu fötter. I Lukasevangeliet heter den Kvinnan som smorde Jesu fötter. Enligt berättelsen tog en kvinna en hel flaska dyrbar äkta nardusbalsam och smorde Jesu fötter och torkade dem sedan med sitt hår. Denna händelse är en fråga som har diskuterats livligt, då många forskare konstaterar att det faktiskt är två skilda händelser; en som inträffar i början av Jesu ministerium där han erbjuder förlåtelse till en ångerfull kvinna, och en annan där han smörjs i förberedelserna för hans begravning. Lukasevangeliet talar om en kvinna som varit syndig i hela sitt liv och som grät och vätte hans fötter med sina tårar och torkade dem med sitt hår. Många bibliska historiker menar att denna historia inte kan ha inträffat bara några dagar före korsfästelsen, på grund av de många händelser som följer i Lukasevangeliet. Joh. 12:1-8 nämner henne vid namnet Maria och antar att hon är densamma som Maria, en syster till Lasarus och identifierar även hennes syster som Marta. Även om något erotisk ikonografi av kvinnans handling traditionellt har förknippats med Maria Magdalena finns det inga bibliska texter som identifierar henne med henne. Enligt Markusevangeliet 14:3 var parfymen den renaste nardus. Några av åskådarna blev förargade eftersom parfymen kunde ha sålts för en årslön, enligt Markus uppräkning 300 denarer, och pengarna ges till de fattiga. Matteusevangeliet anger att "lärjungarna blev förargade och sade: 'Vilket slöseri!'" och Johannes hävdar att det var Judas som blev mest upprörd. Johannes tillägger att Judas egentligen inte brydde sig om de fattiga, utan att han var en tjuv som hade hand om kassan och som tog av det som lades dit. Jesus rättfärdigör kvinnans handling genom att säga att de fattiga alltid kommer att finnas bland dem, men det kommer inte han. Vissa lärda har kritiserat detta svar som slapp moral, andra menar att det är på grund av den nära förestående korsfästelsen Jesus är helt enkelt förklarar att det som gjordes var inte ett val mellan två moraliska handlingar, utan en nödvändighet som inte skulle vara värre på Jesu tid än att en modern man köper en kista till en närstående även om det finns fattiga som behöver mat. Markus 14:3 och Matteus 26:6 berättar att detta skall ha skett när Jesus var i Betania och kopplade av hemma hos Simon den spetälske, en man vars betydelse inte förklaras vidare av Markus eller Matteus. Vissa, som utgår från att berättelserna i de fyra evangelierna talar om samma händelse, identifierar värden som Simon farisén, omnämnd i Lukasevangeliet 7:36-50. Men med tanke på närheten till Jesu korsfästelse och det faktum att värden Simon kallas spetälsk på andra ställen har orsakat att denna identifikation kommit under diskussion. Lukasevangeliet berättar att Jesus blivit inbjuden till middag, men platsen anges inte. Johannesvangeliet identifierar platsen där smörjelsen före korsfästelsen ägde rum som hemma hos Lasarus och hans två systrar. Den romersk-katolska kyrkan följer de synoptiska evangelierna när det gäller platsen för händelsen. Johannes och Lukas berättelser skiljer sig också från de av Matteus och Markus i det att smörjelsen är av Jesu fötter istället för hans huvud. Detta, menar vissa, pekar på att Lukas talar om en helt annan händelse. Enligt Bibel 2000 kan hällde ut den över hans huvud (Matt. 26:7) antyda att Jesus hyllades som Messias; smord. (sv)
 • Помазание Иисуса миром — общее название эпизодов четырёх Евангелий, повествующих об умащении Иисуса Христа благовониями, совершённом женщиной. Евангелия от Марка, Матфея и Иоанна включают помазание миром в рассказ о Страстях Христовых. По месту действия в этих Евангелиях эпизод помазания называют также Вечерей в Вифании; по месту действия в Евангелии от Луки — Пиром в доме Симона Фарисея. Католическая традиция в течение долгого времени отождествляла совершившую помазание женщину с Марией Магдалиной. (ru)
 • La unción de Jesús es uno de los escasos episodios narrados por cada uno de los cuatro Evangelios, aunque los detalles difieren en los relatos. Todos relatan la unción de Jesús con un perfume caro de nardo por una mujer, que vierte sobre Jesús el contenido de un tarro de alabastro , un perfume muy costoso. La unción irrita a algunos espectadores porque el perfume podría haber sido vendido por un año de salario -que el Evangelio de Marcos valora en 300 denarios- y dar el dinero a los pobres. El Evangelio de Mateo afirma que los discípulos estaban indignados y el de Juan establece que fue Judas quien estaba más ofendido. Juan añade que se molestó porque Judas era un ladrón y deseaba el dinero para sí mismo. Se describe como Jesús justifica la acción de la mujer al afirmar que los pobres siempre existirán y pueden ser ayudados siempre que lo deseemos. La identificación de la mujer por Lucas como una que vivía una vida pecaminosa y por Juan como María de Betania desempeñó un papel en la identificación duradera de María Magdalena por la Iglesia de Occidente como una ex prostituta, toda vez que se creía que las tres figuras eran la misma Magdalena compuesta. La identificación de la mujer se encuentra en Juan 11: 1-2, donde un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Él era de Betania, el pueblo de María y su hermana Marta. Esta María, cuyo hermano Lázaro estaba ahora enfermo, fue la misma que derramó perfume sobre el Señor y enjugó los pies con sus cabellos.La unción honorífica con perfume es una acción frecuentemente mencionada en la literatura de la época. Sin embargo, usar pelo largo para secar los pies de Jesús, como en Juan y Lucas, no se registra en ninguna otra parte, y debe considerarse como un gesto excepcional. (es)
 • L'onction à Béthanie, épisode parfois appelé repas chez Simon, est une scène de la vie du Christ relatée par les quatre Évangiles (Matthieu (Mt 26,6-13), Marc (Mc 14,3-9), Luc (Lc 7,36-50) et Jean (Jn 12,1-8)), mais avec de grandes divergences sur le lieu, la personnalité de la femme, le nom de l'hôte et les paroles de Jésus. (fr)
 • Pengurapan Yesus dicatat dalam keempat Injil, tetapi dalam kenyataannya merupakan dua peristiwa terpisah. Salah satu yang dicatat dalam Matius 26, Markus 14 dan Yohanes 12 berlokasi kota Betania di Israel selatan. Satunya dicatat dalam Lukas 7 terjadi di wilayah Israel utara (Galilea) ketika Yesus melayani di sebelah utara kota Nain dan Kapernaum. Perempuan yang mengurapi Yesus dalam Injil Matius, Markus dan Yohanes adalah Maria saudara Marta dan Lazarus. Perempuan yang mengurapi Yesus dalam Injil Lukas diidentifikasi sebagai seorang "perempuan berdosa" yang tidak disebutkan namanya. Kritikan pada tindakan ini diarahkan pada Maria karena menggunakan minyak narwastu yang mahal yang bisa dijual dan hasilnya diberikan kepada orang miskin. Kritikan terhadap perempuan yang berdosa itu diarahkan pada Yesus karena mengizinkan orang berdosa untuk menyentuh-Nya. Dalam catatan Injil Matius/Markus/Yohanes, Yesus mengkaitkan pengurapan itu sebagai suatu persiapan untuk penguburan-Nya karena Ia akan disalibkan beberapa hari kemudian. Dalam Injil Lukas, Yesus menghubungkan tindakan itu dengan dosa-dosa perempuan tersebut, pengampunan-Nya, dan kurangnya keramahan tuan rumah. Jelas, ini merupakan dua peristiwa terpisah yang sering dirancukan -- hasilnya adalah asumsi Maria adalah seorang pelacur. Kehormatan pengurapan dengan parfum adalah tindakan yang sering disebutkan dalam literatur lainnya dari masa itu; namun, menggunakan rambut panjang untuk mengeringkan kaki Yesus, seperti dalam Injil Yohanes dan Lukas, tidak dicatat di tempat lain, dan harus dianggap sebagai tindakan yang istimewa. (in)
 • L'unzione di Gesù è un episodio della vita di Gesù raccontato dai vangeli canonici, in cui Gesù viene unto da una donna con olio profumato. L'episodio è raccontato dagli evangelisti con diverse differenze anche importanti, che sono oggetto di discussione tra gli esegeti. Nei vangeli di Matteo, Marco e Giovanni l’episodio si svolge a Betania, in Giudea, pochi giorni prima della Passione di Gesù, mentre nel vangelo di Luca è posizionato durante il ministero di Gesù in Galilea, in un luogo non precisato; nel racconto lucano vi sono ulteriori differenze (la casa è di un fariseo, la donna è una pubblica peccatrice ed altro ancora), per cui diversi studiosi ritengono che non si tratti dello stesso episodio. (it)
 • A unção de Jesus é um evento na vida de Jesus reportado por todos os evangelhos canônicos, no qual uma mulher derrama todo o conteúdo de um alabastron de um perfume muito caro na cabeça (segundo Marcos e Mateus) e pés (de acordo com João e Lucas) de Jesus. A unção irrita alguns dos que testemunharam o ato, pois o perfume poderia ter sido vendido pelo equivalente a um ano de trabalho — valor que Marcos estima ser 300 denários— e o dinheiro, doado aos pobres. O Evangelho de Mateus afirma que os «seus discípulos indignaram-se» (Mateus 26:8) e João afirma que Judas Iscariotes foi o mais ofendido. João acrescenta ainda que ele ficou incomodado por que ele (Judas) era um ladrão e queria o dinheiro para si. Jesus é descrito como justificando as ações da mulher ao afirmar que os pobres sempre existirão e poderão ser ajudados sempre que alguém quiser. O evento está relatado em Mateus 26:6-13, Marcos 14:1-9 e João 12:1-8. Em Lucas, o evento ocorre muito antes, em Lucas 7:36-50, e há um intenso debate sobre se ele trata de um mesmo evento ou uma situação completamente diferente (vide Parábola dos Dois Devedores). (pt)
 • Kvinnan med balsamflaskan är en passage i Nya Testamentet som finns med både i de synoptiska evangelierna och i Johannesevangeliet, där den heter Maria i Betania smörjer Jesu fötter. I Lukasevangeliet heter den Kvinnan som smorde Jesu fötter. Enligt berättelsen tog en kvinna en hel flaska dyrbar äkta nardusbalsam och smorde Jesu fötter och torkade dem sedan med sitt hår. Denna händelse är en fråga som har diskuterats livligt, då många forskare konstaterar att det faktiskt är två skilda händelser; en som inträffar i början av Jesu ministerium där han erbjuder förlåtelse till en ångerfull kvinna, och en annan där han smörjs i förberedelserna för hans begravning. Lukasevangeliet talar om en kvinna som varit syndig i hela sitt liv och som grät och vätte hans fötter med sina tårar och torkade dem med sitt hår. Många bibliska historiker menar att denna historia inte kan ha inträffat bara några dagar före korsfästelsen, på grund av de många händelser som följer i Lukasevangeliet. Joh. 12:1-8 nämner henne vid namnet Maria och antar att hon är densamma som Maria, en syster till Lasarus och identifierar även hennes syster som Marta. Även om något erotisk ikonografi av kvinnans handling traditionellt har förknippats med Maria Magdalena finns det inga bibliska texter som identifierar henne med henne. Enligt Markusevangeliet 14:3 var parfymen den renaste nardus. Några av åskådarna blev förargade eftersom parfymen kunde ha sålts för en årslön, enligt Markus uppräkning 300 denarer, och pengarna ges till de fattiga. Matteusevangeliet anger att "lärjungarna blev förargade och sade: 'Vilket slöseri!'" och Johannes hävdar att det var Judas som blev mest upprörd. Johannes tillägger att Judas egentligen inte brydde sig om de fattiga, utan att han var en tjuv som hade hand om kassan och som tog av det som lades dit. Jesus rättfärdigör kvinnans handling genom att säga att de fattiga alltid kommer att finnas bland dem, men det kommer inte han. Vissa lärda har kritiserat detta svar som slapp moral, andra menar att det är på grund av den nära förestående korsfästelsen Jesus är helt enkelt förklarar att det som gjordes var inte ett val mellan två moraliska handlingar, utan en nödvändighet som inte skulle vara värre på Jesu tid än att en modern man köper en kista till en närstående även om det finns fattiga som behöver mat. Markus 14:3 och Matteus 26:6 berättar att detta skall ha skett när Jesus var i Betania och kopplade av hemma hos Simon den spetälske, en man vars betydelse inte förklaras vidare av Markus eller Matteus. Vissa, som utgår från att berättelserna i de fyra evangelierna talar om samma händelse, identifierar värden som Simon farisén, omnämnd i Lukasevangeliet 7:36-50. Men med tanke på närheten till Jesu korsfästelse och det faktum att värden Simon kallas spetälsk på andra ställen har orsakat att denna identifikation kommit under diskussion. Lukasevangeliet berättar att Jesus blivit inbjuden till middag, men platsen anges inte. Johannesvangeliet identifierar platsen där smörjelsen före korsfästelsen ägde rum som hemma hos Lasarus och hans två systrar. Den romersk-katolska kyrkan följer de synoptiska evangelierna när det gäller platsen för händelsen. Johannes och Lukas berättelser skiljer sig också från de av Matteus och Markus i det att smörjelsen är av Jesu fötter istället för hans huvud. Detta, menar vissa, pekar på att Lukas talar om en helt annan händelse. Enligt Bibel 2000 kan hällde ut den över hans huvud (Matt. 26:7) antyda att Jesus hyllades som Messias; smord. (sv)
 • Помазание Иисуса миром — общее название эпизодов четырёх Евангелий, повествующих об умащении Иисуса Христа благовониями, совершённом женщиной. Евангелия от Марка, Матфея и Иоанна включают помазание миром в рассказ о Страстях Христовых. По месту действия в этих Евангелиях эпизод помазания называют также Вечерей в Вифании; по месту действия в Евангелии от Луки — Пиром в доме Симона Фарисея. Католическая традиция в течение долгого времени отождествляла совершившую помазание женщину с Марией Магдалиной. (ru)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 5108860 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 17041 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1015389369 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • L'onction à Béthanie, épisode parfois appelé repas chez Simon, est une scène de la vie du Christ relatée par les quatre Évangiles (Matthieu (Mt 26,6-13), Marc (Mc 14,3-9), Luc (Lc 7,36-50) et Jean (Jn 12,1-8)), mais avec de grandes divergences sur le lieu, la personnalité de la femme, le nom de l'hôte et les paroles de Jésus. (fr)
 • L'unzione di Gesù è un episodio della vita di Gesù raccontato dai vangeli canonici, in cui Gesù viene unto da una donna con olio profumato. L'episodio è raccontato dagli evangelisti con diverse differenze anche importanti, che sono oggetto di discussione tra gli esegeti. Nei vangeli di Matteo, Marco e Giovanni l’episodio si svolge a Betania, in Giudea, pochi giorni prima della Passione di Gesù, mentre nel vangelo di Luca è posizionato durante il ministero di Gesù in Galilea, in un luogo non precisato; nel racconto lucano vi sono ulteriori differenze (la casa è di un fariseo, la donna è una pubblica peccatrice ed altro ancora), per cui diversi studiosi ritengono che non si tratti dello stesso episodio. (it)
 • Помазание Иисуса миром — общее название эпизодов четырёх Евангелий, повествующих об умащении Иисуса Христа благовониями, совершённом женщиной. Евангелия от Марка, Матфея и Иоанна включают помазание миром в рассказ о Страстях Христовых. По месту действия в этих Евангелиях эпизод помазания называют также Вечерей в Вифании; по месту действия в Евангелии от Луки — Пиром в доме Симона Фарисея. Католическая традиция в течение долгого времени отождествляла совершившую помазание женщину с Марией Магдалиной. (ru)
 • La unción de Jesús es uno de los escasos episodios narrados por cada uno de los cuatro Evangelios, aunque los detalles difieren en los relatos. Todos relatan la unción de Jesús con un perfume caro de nardo por una mujer, que vierte sobre Jesús el contenido de un tarro de alabastro , un perfume muy costoso. La unción irrita a algunos espectadores porque el perfume podría haber sido vendido por un año de salario -que el Evangelio de Marcos valora en 300 denarios- y dar el dinero a los pobres. El Evangelio de Mateo afirma que los discípulos estaban indignados y el de Juan establece que fue Judas quien estaba más ofendido. Juan añade que se molestó porque Judas era un ladrón y deseaba el dinero para sí mismo. Se describe como Jesús justifica la acción de la mujer al afirmar que los pobres siem (es)
 • Pengurapan Yesus dicatat dalam keempat Injil, tetapi dalam kenyataannya merupakan dua peristiwa terpisah. Salah satu yang dicatat dalam Matius 26, Markus 14 dan Yohanes 12 berlokasi kota Betania di Israel selatan. Satunya dicatat dalam Lukas 7 terjadi di wilayah Israel utara (Galilea) ketika Yesus melayani di sebelah utara kota Nain dan Kapernaum. Perempuan yang mengurapi Yesus dalam Injil Matius, Markus dan Yohanes adalah Maria saudara Marta dan Lazarus. Perempuan yang mengurapi Yesus dalam Injil Lukas diidentifikasi sebagai seorang "perempuan berdosa" yang tidak disebutkan namanya. (in)
 • A unção de Jesus é um evento na vida de Jesus reportado por todos os evangelhos canônicos, no qual uma mulher derrama todo o conteúdo de um alabastron de um perfume muito caro na cabeça (segundo Marcos e Mateus) e pés (de acordo com João e Lucas) de Jesus. A unção irrita alguns dos que testemunharam o ato, pois o perfume poderia ter sido vendido pelo equivalente a um ano de trabalho — valor que Marcos estima ser 300 denários— e o dinheiro, doado aos pobres. O Evangelho de Mateus afirma que os «seus discípulos indignaram-se» (Mateus 26:8) e João afirma que Judas Iscariotes foi o mais ofendido. João acrescenta ainda que ele ficou incomodado por que ele (Judas) era um ladrão e queria o dinheiro para si. Jesus é descrito como justificando as ações da mulher ao afirmar que os pobres sempre exis (pt)
 • Kvinnan med balsamflaskan är en passage i Nya Testamentet som finns med både i de synoptiska evangelierna och i Johannesevangeliet, där den heter Maria i Betania smörjer Jesu fötter. I Lukasevangeliet heter den Kvinnan som smorde Jesu fötter. Enligt berättelsen tog en kvinna en hel flaska dyrbar äkta nardusbalsam och smorde Jesu fötter och torkade dem sedan med sitt hår. Denna händelse är en fråga som har diskuterats livligt, då många forskare konstaterar att det faktiskt är två skilda händelser; en som inträffar i början av Jesu ministerium där han erbjuder förlåtelse till en ångerfull kvinna, och en annan där han smörjs i förberedelserna för hans begravning. Lukasevangeliet talar om en kvinna som varit syndig i hela sitt liv och som grät och vätte hans fötter med sina tårar och torkade d (sv)
 • L'onction à Béthanie, épisode parfois appelé repas chez Simon, est une scène de la vie du Christ relatée par les quatre Évangiles (Matthieu (Mt 26,6-13), Marc (Mc 14,3-9), Luc (Lc 7,36-50) et Jean (Jn 12,1-8)), mais avec de grandes divergences sur le lieu, la personnalité de la femme, le nom de l'hôte et les paroles de Jésus. (fr)
 • L'unzione di Gesù è un episodio della vita di Gesù raccontato dai vangeli canonici, in cui Gesù viene unto da una donna con olio profumato. L'episodio è raccontato dagli evangelisti con diverse differenze anche importanti, che sono oggetto di discussione tra gli esegeti. Nei vangeli di Matteo, Marco e Giovanni l’episodio si svolge a Betania, in Giudea, pochi giorni prima della Passione di Gesù, mentre nel vangelo di Luca è posizionato durante il ministero di Gesù in Galilea, in un luogo non precisato; nel racconto lucano vi sono ulteriori differenze (la casa è di un fariseo, la donna è una pubblica peccatrice ed altro ancora), per cui diversi studiosi ritengono che non si tratti dello stesso episodio. (it)
 • Помазание Иисуса миром — общее название эпизодов четырёх Евангелий, повествующих об умащении Иисуса Христа благовониями, совершённом женщиной. Евангелия от Марка, Матфея и Иоанна включают помазание миром в рассказ о Страстях Христовых. По месту действия в этих Евангелиях эпизод помазания называют также Вечерей в Вифании; по месту действия в Евангелии от Луки — Пиром в доме Симона Фарисея. Католическая традиция в течение долгого времени отождествляла совершившую помазание женщину с Марией Магдалиной. (ru)
 • La unción de Jesús es uno de los escasos episodios narrados por cada uno de los cuatro Evangelios, aunque los detalles difieren en los relatos. Todos relatan la unción de Jesús con un perfume caro de nardo por una mujer, que vierte sobre Jesús el contenido de un tarro de alabastro , un perfume muy costoso. La unción irrita a algunos espectadores porque el perfume podría haber sido vendido por un año de salario -que el Evangelio de Marcos valora en 300 denarios- y dar el dinero a los pobres. El Evangelio de Mateo afirma que los discípulos estaban indignados y el de Juan establece que fue Judas quien estaba más ofendido. Juan añade que se molestó porque Judas era un ladrón y deseaba el dinero para sí mismo. Se describe como Jesús justifica la acción de la mujer al afirmar que los pobres siem (es)
 • Pengurapan Yesus dicatat dalam keempat Injil, tetapi dalam kenyataannya merupakan dua peristiwa terpisah. Salah satu yang dicatat dalam Matius 26, Markus 14 dan Yohanes 12 berlokasi kota Betania di Israel selatan. Satunya dicatat dalam Lukas 7 terjadi di wilayah Israel utara (Galilea) ketika Yesus melayani di sebelah utara kota Nain dan Kapernaum. Perempuan yang mengurapi Yesus dalam Injil Matius, Markus dan Yohanes adalah Maria saudara Marta dan Lazarus. Perempuan yang mengurapi Yesus dalam Injil Lukas diidentifikasi sebagai seorang "perempuan berdosa" yang tidak disebutkan namanya. (in)
 • A unção de Jesus é um evento na vida de Jesus reportado por todos os evangelhos canônicos, no qual uma mulher derrama todo o conteúdo de um alabastron de um perfume muito caro na cabeça (segundo Marcos e Mateus) e pés (de acordo com João e Lucas) de Jesus. A unção irrita alguns dos que testemunharam o ato, pois o perfume poderia ter sido vendido pelo equivalente a um ano de trabalho — valor que Marcos estima ser 300 denários— e o dinheiro, doado aos pobres. O Evangelho de Mateus afirma que os «seus discípulos indignaram-se» (Mateus 26:8) e João afirma que Judas Iscariotes foi o mais ofendido. João acrescenta ainda que ele ficou incomodado por que ele (Judas) era um ladrão e queria o dinheiro para si. Jesus é descrito como justificando as ações da mulher ao afirmar que os pobres sempre exis (pt)
 • Kvinnan med balsamflaskan är en passage i Nya Testamentet som finns med både i de synoptiska evangelierna och i Johannesevangeliet, där den heter Maria i Betania smörjer Jesu fötter. I Lukasevangeliet heter den Kvinnan som smorde Jesu fötter. Enligt berättelsen tog en kvinna en hel flaska dyrbar äkta nardusbalsam och smorde Jesu fötter och torkade dem sedan med sitt hår. Denna händelse är en fråga som har diskuterats livligt, då många forskare konstaterar att det faktiskt är två skilda händelser; en som inträffar i början av Jesu ministerium där han erbjuder förlåtelse till en ångerfull kvinna, och en annan där han smörjs i förberedelserna för hans begravning. Lukasevangeliet talar om en kvinna som varit syndig i hela sitt liv och som grät och vätte hans fötter med sina tårar och torkade d (sv)
rdfs:label
 • Anointing of Jesus (en)
 • Unción de Jesús (es)
 • Onction à Béthanie (fr)
 • Unzione di Gesù (it)
 • Unção de Jesus (pt)
 • Помазание Иисуса миром (ru)
 • Jesu smörjelse (sv)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License