About: Xenobiotic

An Entity of Type: chemical compound, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A xenobiotic is a chemical substance found within an organism that is not naturally produced or expected to be present within the organism. It can also cover substances that are present in much higher concentrations than are usual. Natural compounds can also become xenobiotics if they are taken up by another organism, such as the uptake of natural human hormones by fish found downstream of sewage treatment plant outfalls, or the chemical defenses produced by some organisms as protection against predators.

Property Value
dbo:abstract
 • Un xenobiòtic (de la combinació de les paraules del grec: ξένος (xenos) = estranger i βίος (bios) = vida, a més dels sufixs grecs pels adjectius -τικός, -ή,) és un producte químic que es troba en un organisme però que normalment no s'hi produeix ni s'hi espera la seva presència. També es refereix a substàncies químiques que estan presents en molt més altes concentracions del que és normal. Específicament medicines com són els antibiòtics són xenobiòtics en els humans, ja que el cos humà no pot produir-los per ell mateix ni són parts d'una dieta normal. Els compostos naturals també poden ser xenobiòtics si són agafats per un altre organisme, com la ingestió d'hormones humanes pels peixos en aigües contaminades o provinents de depuradores d'aigües residuals, o les defenses químiques produïdes per alguns organismes com a protecció contra els depredadors. (ca)
 • Xenobiotikum (z řeckého xenos – cizí, bios – život), neboli organismu cizorodá sloučenina, je látka, která se přirozeně v organismu nevyskytuje (případně se vyskytuje ve výrazně nižší koncentraci). Xenobiotika jsou tělu cizí (léčiva, jedy, průmyslové) chemikálie a jsou vylučovány z těla ven. Jejich osudem v organismu se zabývá a toxikologie. Jedná se většinou o , (kromě steroidů, mastných kyselin apod.) látky.[zdroj?] Xenobiotika jsou většinou lipofilní látky, které jsou biotransformacemi měněny na látky hydrofilní.[zdroj?] (cs)
 • Ein Xenobiotikum (Plural: Xenobiotika für ‚dem Leben fremde Stoffe‘; von altgriechisch ξένος xénos ‚fremd‘ und βίος bíos ‚Leben‘) ist eine chemische Verbindung, die dem biologischen Stoffkreislauf eines Organismus oder natürlichen Ökosystemen fremd ist. Xenobiotische Verbindungen enthalten oft Strukturelemente, die in dieser Form nicht oder nur äußerst selten in Naturstoffen vorkommen. (de)
 • Ksenobiotiko (el greka kseno ('stranga, rara') kaj bio ('vivo') estas kemia substanco kiu troviĝas ene de organismo, kiu ne estis produktita nature aŭ ne estas atendita ene de la organismo. La termino povas aludi ankaŭ al substancoj kiuj prezentiĝas en koncentroj multe pli altaj ol tiu kutima. La termino estas aplikata al kemiaj komponaĵoj kies kemia strukturo en la naturo estas tre malofta aŭ eĉ tute neekzistanta ĉar temas pri komponaĵoj sintetizigitaj de homo en laboratorio. La plej parto aperis en la medio dum la lastaj 200 jaroj. Striktasence, ksenobiotiko estas ajna substanco kiu interagadas kun organismo kaj kiu ne estas unu de ties naturaj komponaĵoj. Sinonimoj povas estis eksogena, stranga, rara substanco. (eo)
 • Xenobiotikoak organismo baten ohiko osaketan edo metabolismoan ezohikoak diren edo batere agertzen ez diren osagaiak dira. Agertzen direnean edo maila kritiko bat gainditzen dutenean, kanpoko kutsadura edo organismoaren disfuntzioa adierazten dute. (eu)
 • La palabra xenobiótico deriva del griego xeno ('extraño') y bio ('vida'). Un xenobiótico es una sustancia química que se encuentra dentro de un organismo que no se produce naturalmente o se espera que no esté presente dentro del organismo. También puede cubrir sustancias que están presentes en concentraciones mucho más altas de lo habitual. Se aplica a los compuestos cuya estructura química en la naturaleza es poco frecuente o inexistente debido a que son compuestos sintetizados por el ser humano en el laboratorio. La mayoría han aparecido en el medio ambiente durante los últimos 200 años. Xenobiótico: En sentido estricto, cualquier sustancia que interactúa con un organismo y que no esuno de sus componentes naturales. Sustancia exógena, sustancia extraña. (es)
 • Un xénobiotique (du grec ancien ξενος « étranger » et βιος « vie ») est une substance présente dans un organisme vivant mais qui lui est étrangère : il n'est ni produit par l'organisme lui-même, ni par son alimentation naturelle. En général[réf. nécessaire], un xénobiotique est une molécule chimique polluante et parfois toxique à l'intérieur d'un organisme, y compris en faibles voire très faibles concentrations. Deux cas typiques de xénobiotiques sont les pesticides, et les médicaments, en particulier les antibiotiques. Cette toxicité s’explique parfois par l’absence d'adaptation d'organismes qui n’ont jamais rencontré une substance lors de leur évolution ; par des phénomènes naturels de rejets liés à l'immunité ; par des actions de perturbateur endocrinien du xénobiotique ; ou pour des raisons toxicologiques (toxicité « intrinsèque » du xénobiotique ou sa capacité à agir en synergie avec un autre polluant ou facteur infectieux). (fr)
 • Xenobiotik berasal dari 2 kata, yaitu xenos dan biotik. Xenos (berasal dari bahasa Yunani) yang berarti asing. Biotik berarti makhluk hidup. Xenobiotik adalah senyawa asing bagi makhluk hidup. Adapun yang termasuk golongan dari xenobiotik adalah pewarna, pemutih, pestisida, pengawet, dan obat-obatan. Xenobiotik yang paling banyak mempengaruhi manusia berasal dari obat-obatan. Xenobiotik merupakan senyawa asing yang tidak dibutuhkan oleh tubuh sehingga perlu di detoksifikasi atau dinetralkan. Proses penetralan ini dilakukan dengan penghancuran zat kimia dan logam berbahaya dari dalam (dihasilkan oleh tubuh) maupun luar tubuh (diperoleh dari makanan dan lingkungan). Detoksifikasi xenobiotik terdiri dari 2 fase, yaitu fase 1 pengubahan zat berbahaya menjadi bentuk yang kurang berbahaya dikatalis oleh monooksigenase dan fase 2 pengubahan xenobiotik menjad zat yang larut dalam air (fase konjugasi). Hasil detoksifikasi kemudian dikeluarkan bersama urin ataupun tinja. Metabolisme xenobiotik dalam tubuh salah satunya dipengaruhi oleh peran komunitas bakteri usus. Mikrob dapat mensintesis molekul yang dapat mempengaruhi tingkat ekspresi enzim pengubah obat inang. Terdapat 3 kelompok bakteri berdasarkan keanekaragaman dan kelimpahannya di berbagai negara. Kelompok pertama terdiri dari genera yang memiliki kelimpahan spesifik tinggi di semua wilayah, antara lain adalah Prevotella, Faecalibacterium, Dorea, Roseburia, Eubacterium, Ruminococcus, Bacteroides, dll. Kelompok kedua termasuk genera yang memiliki kelimpahan spesifik lebih tinggi di seluruh populasi Eropa dan Amerika seperti Neisseria, Bacillus, Slackia, Coprobacillus, Treponema, dll. Kelompok mikrob ketiga, jarang terdeteksi dalam repertoar enzim metabolisme xenobiotik dalam usus mikrobioma individu Eropa dan Amerika. Kelompok ini terdiri dari genera Rhizobium, Rhodospirillum, Bradyrhizobium, Rhodopseudomonas, Methylobacterium. Genus Escherichia, sebagai bagian dari genera yang menyimpan repertoar enzim metabolisme xenobiotik, hanya terdeteksi dalam mikrobioma usus individu Asia. Repertoar enzim metabolisme xenobiotik dalam mikrobioma usus berbeda secara nyata di seluruh negara dan memiliki kecenderungan geografi-spesifik tertentu. (in)
 • A xenobiotic is a chemical substance found within an organism that is not naturally produced or expected to be present within the organism. It can also cover substances that are present in much higher concentrations than are usual. Natural compounds can also become xenobiotics if they are taken up by another organism, such as the uptake of natural human hormones by fish found downstream of sewage treatment plant outfalls, or the chemical defenses produced by some organisms as protection against predators. The term xenobiotics, however, is very often used in the context of pollutants such as dioxins and polychlorinated biphenyls and their effect on the biota, because xenobiotics are understood as substances foreign to an entire biological system, i.e. artificial substances, which did not exist in nature before their synthesis by humans. The term xenobiotic is derived from the Greek words ξένος (xenos) = foreigner, stranger and βίος (bios) = life, plus the Greek suffix for adjectives -τικός, -ή, -όν (-tikos, -ē, -on). Xenobiotics may be grouped as carcinogens, drugs, environmental pollutants, food additives, hydrocarbons, and pesticides. (en)
 • 生体異物(せいたいいぶつ、英: xenobiotic)とは、生体内に存在する化学物質のうち、自然には産生されないもの、または存在するはずのないものを指す。また、通常よりもはるかに高い濃度で存在する物質を指すこともある。下水処理場の排水口の下流に生息する魚にヒトのホルモンが取り込まれた場合や、身を守るために一部の生物が産生する化学物質が捕食者に取り込まれた場合のように、天然化合物も他の生物に取り込まれた場合に生体異物となることがある。 しかしながら、生体異物という用語はダイオキシンやポリ塩化ビフェニルなどの汚染物質とその生物相への影響という文脈で使われることが非常に多く、こうした文脈では生物システム全体にとって異質な物質、すなわち人間が合成する前は自然界に存在しなかった人工的な物質を指して用いられる。 (ja)
 • Ксенобиотики (от греч. ξένος — чуждый и βίος — жизнь) — условная категория для обозначения чужеродных для живых организмов химических веществ, естественно не входящих в биотический круговорот. Как правило, повышение концентрации ксенобиотиков в окружающей среде прямо или косвенно связано с хозяйственной деятельностью человека. К ним в ряде случаев относят: пестициды, некоторые моющие средства (детергенты), радионуклиды, синтетические красители, полиароматические углеводороды и другие. Попадая в окружающую природную среду, они могут вызвать повышение частоты аллергических реакций, гибель организмов, изменить наследственные признаки, снизить иммунитет, нарушить обмен веществ, нарушить ход процессов в естественных экосистемах вплоть до уровня биосферы в целом. Изучение превращений ксенобиотиков путём детоксикации и деградации в живых организмах и во внешней среде важно для организации санитарно-гигиенических мероприятий по охране природы. (ru)
 • Ksenobiotyki (z gr. ksenos – obcy i bios – życie) – związki chemiczne, które są obce dla organizmu i nie spotyka się z nimi w naturze, nie są przez niego wytwarzane, a które jednocześnie wykazują aktywność biologiczną. Zalicza się do nich leki i wiele szkodliwych substancji wprowadzonych sztucznie do środowiska (trucizny, kancerogeny, mutageny, teratogeny). Czasem ksenobiotykami określa się wszystkie substancje, także pochodzenia naturalnego, które nie są wytwarzane przez organizm. (pl)
 • Een xenobioticum is een stof die in een organisme gevonden wordt, maar onder gewone omstandigheden niet door dat organisme wordt gemaakt of waarvan niet verwacht wordt dat de stof aanwezig is in dat organisme. Het kan ook zijn dat de stof in een veel hogere concentratie dan normaal in het organisme voorkomt. Zo zijn bijvoorbeeld antibiotica bij dieren xenobiotica, omdat noch het lichaam deze zelf maakt noch dat ze voorkomen in een normaal dieet. Ook paracetamol of acetylsalicylzuur (in aspirine) zijn xenobiotica. De term xenobioticum wordt echter gewoonlijk gebruikt in de context met vervuilende stoffen, zoals dioxinen en pcb's en hun effect op organismen. Het lichaam van dieren verwijdert xenobiotica door een xenobiotisch metabolisme (stofwisseling), dat bestaat uit het onwerkzaam maken en/of de uitscheiding van de xenobiotica. Het onwerkzaam maken van de stof gebeurt meestal door de lever en de uitscheiding door de nieren, lever, huid of longen. Enzymen in de lever activeren het metabolisme van xenobiotica door oxidatie, reductie, hydrolyse en/of hydratatie om vervolgens de dan gevormde secundaire metabolieten met glucuronzuur, zwavelzuur of glutathion onschadelijk te maken en ze uit te scheiden via de gal of de urine. Een voorbeeld van zo'n groep enzymen zijn de microsomale cytochroom P450's. Deze enzymen zijn belangrijk voor de farmaceutische industrie omdat ze verantwoordelijk zijn voor de afbraak van medicijnen. (nl)
 • Xenobióticos (do grego, xenos = estranho) são compostos químicos estranhos a um organismo ou sistema biológico. Pode ser encontrado num organismo mas não é normalmente produzido ou esperado existir nesse organismo. O termo é também aplicado a substâncias presentes em concentrações muito mais elevadas que o nível normal. Em específico, medicamentos tais como antibióticos são xenobióticos em humanos porque o corpo humano não os produz nem fazem parte da dieta humana. Agentes poluentes como dioxinas e PCBs são xenobióticos, estudando-se o seu efeito na biota. Determinados compostos naturais podem considerar-se xenobióticos se assimilados por outro organismo (por exemplo, a assimilação de hormonas humanas por peixes a jusante de uma estação de tratamento de águas residuais). O organismo remove os xenobióticos através do denominado metabolismo ou desintoxicação de xenobióticos. Este consiste na neutralização e excreção de xenobióticos; a neutralização ocorre principalmente no fígado e as principais vias de excreção são a urina, as fezes, a respiração e o suor. O metabolismo de xenobióticos é efectuado por enzimas hepáticas em diversos passos: o xenobiótico é inicialmente activado por oxidação, redução, hidrólise ou hidratação; é então conjugado a moléculas como sulfato, ou glutationa, sendo posteriormente excretado na bílis ou urina. A modificação química anterior à excreção torna o xenobiótico hidrossolúvel. O grupo de enzimas do citocromo P450 é um dos envolvidos na desintoxicação de xenobióticos no fígado. Enzimas envolvidas neste metabolismo são importantes para a indústria farmacêutica por serem responsáveis pela degradação de medicamentos. Alguns xenobióticos são resistentes à degradação. Incluem-se neste tipo de xenobióticos substâncias como organoclorados sintéticos (como plásticos e pesticidas), ou compostos orgânicos naturais (como hidrocarbonetos poliaromáticos) e compostos fazendo parte de crude ou carvão. Diversos xenobióticos são, no entanto, possíveis de degradar por microrganismos presentes no solo. (pt)
 • Xenobiotika (av grekiska xenos, främling och bios, liv) är beteckningen på alla kroppsfrämmande ämnen, vanligtvis i betydelsen läkemedel, miljögifter och droger (enligt vissa definitioner kan även abnormala koncentrationer kallas xenobiotika). Däggdjur eliminerar xenobiotika via olika vägar, framförallt via avföringen och urinen. Många substanser genomgår biotransformation före utsöndring, vilket innebär att olika enzymsystem i bland annat levern och tarmsystemet modifierar ämnet för att göra det mer vattenlösligt. Det viktigaste enzymsystemet för att biotransformera xenobiotika är Cytokrom P450 (CYP) där människan har runt 60 olika CYP-gener, medan vissa gnagare har över 120. Det finns en stor variation bland olika individer i uppsättningen av CYP-gener, vilket medför att olika individer har olika förmåga att hantera kroppsfrämmande ämnen, inklusive läkemedel. Xenobiotika är ett miljöproblem då ex. könshormoner leder till att fiskarnas sexualitet störs. Många xenobiotika är eller kan i kroppen omvandlas till toxiska eller cancerogena föreningar. (sv)
 • Ксенобіо́тики (від грец. ξενος — «іноземець», βίος — «життя» і -τικός — суфікс прикметника) — чужорідні для біосфери хімічні речовини, що природно не синтезуються, не можуть асимілюватись організмами внаслідок чого не беруть участі у кругообігу речовин у природі, а тому накопичуються у зовнішньому середовищі (наприклад пластмаси). У вужчому значенні так називають речовини, що зазвичай присутні у природі у набагато менших кількостях, і, як правило, прямо або побічно породжені господарською діяльністю людини. Типовими прикладами ксенобіотиків є ліки, що їх приймає людина, так само як і наркотики та інші подібні речовини. Часто термін ще більше звужують, зараховуючи до ксенобіотиків різноманітні забруднювачі, зокрема пестициди, мінеральні добрива, мийні засоби, радіонукліди, синтетичні барвники та інші. Потрапляючи у довкілля, вони можуть спричиняти алергічні реакції, загибель організмів, мутації, знижувати імунітет, порушувати обмін речовин, порушувати хід процесів в природних екосистемах до рівня біосфери в цілому. Вивчення перетворень ксенобіотиків шляхом детоксикації і деградації в живих організмах і в зовнішньому середовищі важливо для організації санітарно-гігієнічних заходів щодо охорони природи. (uk)
dbo:wikiPageID
 • 416114 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 11853 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1060149950 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Xenobiotikum (z řeckého xenos – cizí, bios – život), neboli organismu cizorodá sloučenina, je látka, která se přirozeně v organismu nevyskytuje (případně se vyskytuje ve výrazně nižší koncentraci). Xenobiotika jsou tělu cizí (léčiva, jedy, průmyslové) chemikálie a jsou vylučovány z těla ven. Jejich osudem v organismu se zabývá a toxikologie. Jedná se většinou o , (kromě steroidů, mastných kyselin apod.) látky.[zdroj?] Xenobiotika jsou většinou lipofilní látky, které jsou biotransformacemi měněny na látky hydrofilní.[zdroj?] (cs)
 • Ein Xenobiotikum (Plural: Xenobiotika für ‚dem Leben fremde Stoffe‘; von altgriechisch ξένος xénos ‚fremd‘ und βίος bíos ‚Leben‘) ist eine chemische Verbindung, die dem biologischen Stoffkreislauf eines Organismus oder natürlichen Ökosystemen fremd ist. Xenobiotische Verbindungen enthalten oft Strukturelemente, die in dieser Form nicht oder nur äußerst selten in Naturstoffen vorkommen. (de)
 • Xenobiotikoak organismo baten ohiko osaketan edo metabolismoan ezohikoak diren edo batere agertzen ez diren osagaiak dira. Agertzen direnean edo maila kritiko bat gainditzen dutenean, kanpoko kutsadura edo organismoaren disfuntzioa adierazten dute. (eu)
 • 生体異物(せいたいいぶつ、英: xenobiotic)とは、生体内に存在する化学物質のうち、自然には産生されないもの、または存在するはずのないものを指す。また、通常よりもはるかに高い濃度で存在する物質を指すこともある。下水処理場の排水口の下流に生息する魚にヒトのホルモンが取り込まれた場合や、身を守るために一部の生物が産生する化学物質が捕食者に取り込まれた場合のように、天然化合物も他の生物に取り込まれた場合に生体異物となることがある。 しかしながら、生体異物という用語はダイオキシンやポリ塩化ビフェニルなどの汚染物質とその生物相への影響という文脈で使われることが非常に多く、こうした文脈では生物システム全体にとって異質な物質、すなわち人間が合成する前は自然界に存在しなかった人工的な物質を指して用いられる。 (ja)
 • Ksenobiotyki (z gr. ksenos – obcy i bios – życie) – związki chemiczne, które są obce dla organizmu i nie spotyka się z nimi w naturze, nie są przez niego wytwarzane, a które jednocześnie wykazują aktywność biologiczną. Zalicza się do nich leki i wiele szkodliwych substancji wprowadzonych sztucznie do środowiska (trucizny, kancerogeny, mutageny, teratogeny). Czasem ksenobiotykami określa się wszystkie substancje, także pochodzenia naturalnego, które nie są wytwarzane przez organizm. (pl)
 • Un xenobiòtic (de la combinació de les paraules del grec: ξένος (xenos) = estranger i βίος (bios) = vida, a més dels sufixs grecs pels adjectius -τικός, -ή,) és un producte químic que es troba en un organisme però que normalment no s'hi produeix ni s'hi espera la seva presència. També es refereix a substàncies químiques que estan presents en molt més altes concentracions del que és normal. Específicament medicines com són els antibiòtics són xenobiòtics en els humans, ja que el cos humà no pot produir-los per ell mateix ni són parts d'una dieta normal. (ca)
 • Ksenobiotiko (el greka kseno ('stranga, rara') kaj bio ('vivo') estas kemia substanco kiu troviĝas ene de organismo, kiu ne estis produktita nature aŭ ne estas atendita ene de la organismo. La termino povas aludi ankaŭ al substancoj kiuj prezentiĝas en koncentroj multe pli altaj ol tiu kutima. La termino estas aplikata al kemiaj komponaĵoj kies kemia strukturo en la naturo estas tre malofta aŭ eĉ tute neekzistanta ĉar temas pri komponaĵoj sintetizigitaj de homo en laboratorio. La plej parto aperis en la medio dum la lastaj 200 jaroj. (eo)
 • La palabra xenobiótico deriva del griego xeno ('extraño') y bio ('vida'). Un xenobiótico es una sustancia química que se encuentra dentro de un organismo que no se produce naturalmente o se espera que no esté presente dentro del organismo. También puede cubrir sustancias que están presentes en concentraciones mucho más altas de lo habitual. Se aplica a los compuestos cuya estructura química en la naturaleza es poco frecuente o inexistente debido a que son compuestos sintetizados por el ser humano en el laboratorio. La mayoría han aparecido en el medio ambiente durante los últimos 200 años. (es)
 • Xenobiotik berasal dari 2 kata, yaitu xenos dan biotik. Xenos (berasal dari bahasa Yunani) yang berarti asing. Biotik berarti makhluk hidup. Xenobiotik adalah senyawa asing bagi makhluk hidup. Adapun yang termasuk golongan dari xenobiotik adalah pewarna, pemutih, pestisida, pengawet, dan obat-obatan. Xenobiotik yang paling banyak mempengaruhi manusia berasal dari obat-obatan. (in)
 • Un xénobiotique (du grec ancien ξενος « étranger » et βιος « vie ») est une substance présente dans un organisme vivant mais qui lui est étrangère : il n'est ni produit par l'organisme lui-même, ni par son alimentation naturelle. En général[réf. nécessaire], un xénobiotique est une molécule chimique polluante et parfois toxique à l'intérieur d'un organisme, y compris en faibles voire très faibles concentrations. Deux cas typiques de xénobiotiques sont les pesticides, et les médicaments, en particulier les antibiotiques. (fr)
 • A xenobiotic is a chemical substance found within an organism that is not naturally produced or expected to be present within the organism. It can also cover substances that are present in much higher concentrations than are usual. Natural compounds can also become xenobiotics if they are taken up by another organism, such as the uptake of natural human hormones by fish found downstream of sewage treatment plant outfalls, or the chemical defenses produced by some organisms as protection against predators. (en)
 • Een xenobioticum is een stof die in een organisme gevonden wordt, maar onder gewone omstandigheden niet door dat organisme wordt gemaakt of waarvan niet verwacht wordt dat de stof aanwezig is in dat organisme. Het kan ook zijn dat de stof in een veel hogere concentratie dan normaal in het organisme voorkomt. Zo zijn bijvoorbeeld antibiotica bij dieren xenobiotica, omdat noch het lichaam deze zelf maakt noch dat ze voorkomen in een normaal dieet. Ook paracetamol of acetylsalicylzuur (in aspirine) zijn xenobiotica. (nl)
 • Xenobióticos (do grego, xenos = estranho) são compostos químicos estranhos a um organismo ou sistema biológico. Pode ser encontrado num organismo mas não é normalmente produzido ou esperado existir nesse organismo. O termo é também aplicado a substâncias presentes em concentrações muito mais elevadas que o nível normal. Em específico, medicamentos tais como antibióticos são xenobióticos em humanos porque o corpo humano não os produz nem fazem parte da dieta humana. Agentes poluentes como dioxinas e PCBs são xenobióticos, estudando-se o seu efeito na biota. Determinados compostos naturais podem considerar-se xenobióticos se assimilados por outro organismo (por exemplo, a assimilação de hormonas humanas por peixes a jusante de uma estação de tratamento de águas residuais). (pt)
 • Xenobiotika (av grekiska xenos, främling och bios, liv) är beteckningen på alla kroppsfrämmande ämnen, vanligtvis i betydelsen läkemedel, miljögifter och droger (enligt vissa definitioner kan även abnormala koncentrationer kallas xenobiotika). Däggdjur eliminerar xenobiotika via olika vägar, framförallt via avföringen och urinen. Många substanser genomgår biotransformation före utsöndring, vilket innebär att olika enzymsystem i bland annat levern och tarmsystemet modifierar ämnet för att göra det mer vattenlösligt. (sv)
 • Ксенобіо́тики (від грец. ξενος — «іноземець», βίος — «життя» і -τικός — суфікс прикметника) — чужорідні для біосфери хімічні речовини, що природно не синтезуються, не можуть асимілюватись організмами внаслідок чого не беруть участі у кругообігу речовин у природі, а тому накопичуються у зовнішньому середовищі (наприклад пластмаси). У вужчому значенні так називають речовини, що зазвичай присутні у природі у набагато менших кількостях, і, як правило, прямо або побічно породжені господарською діяльністю людини. (uk)
 • Ксенобиотики (от греч. ξένος — чуждый и βίος — жизнь) — условная категория для обозначения чужеродных для живых организмов химических веществ, естественно не входящих в биотический круговорот. Как правило, повышение концентрации ксенобиотиков в окружающей среде прямо или косвенно связано с хозяйственной деятельностью человека. К ним в ряде случаев относят: пестициды, некоторые моющие средства (детергенты), радионуклиды, синтетические красители, полиароматические углеводороды и другие. Попадая в окружающую природную среду, они могут вызвать повышение частоты аллергических реакций, гибель организмов, изменить наследственные признаки, снизить иммунитет, нарушить обмен веществ, нарушить ход процессов в естественных экосистемах вплоть до уровня биосферы в целом. (ru)
rdfs:label
 • غريب حيوي (ar)
 • Xenobiòtic (ca)
 • Xenobiotikum (cs)
 • Xenobiotikum (de)
 • Ksenobiotiko (eo)
 • Xenobiótico (es)
 • Xenobiotiko (eu)
 • Xénobiotique (fr)
 • Xenobiotik (in)
 • Xenobiotika (in)
 • 生体異物 (ja)
 • Xenobiotico (it)
 • Xenobiotic (en)
 • Xenobioticum (nl)
 • Xenobiótico (pt)
 • Ksenobiotyk (pl)
 • Xenobiotika (sv)
 • Ксенобиотик (ru)
 • Ксенобіотики (uk)
owl:differentFrom
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License