About: Volatiles

An Entity of Type: Band, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Volatiles are the group of chemical elements and chemical compounds that can be readily vaporized. In contrast with volatiles, elements and compounds that are not readily vaporized are known as refractory substances. On planet Earth, the term 'volatiles' often refers to the volatile components of magma. In astrogeology volatiles are investigated in the crust or atmosphere of a planet or moon. Volatiles include nitrogen, carbon dioxide, ammonia, hydrogen, methane, sulfur dioxide, water and others.

Property Value
dbo:abstract
 • En ciència planetària, els volàtils són el grup d'elements químics i compostos amb baixos punts d'ebullició que estan associats amb l'escorça i/o atmosfera d'un planeta o lluna. Alguns exemples s'inclouen el nitrogen, aigua, diòxid de carboni, amoníac, hidrogen, metà i diòxid de sofre. En astrogeologia, aquests compostos, en el seu estat sòlid, sovint comprenen una gran proporció de les escorces de llunes i planetes nans. En contrast amb els volàtils, els elements i compostos amb alts punts d'ebullició són coneguts com a substàncies refractàries. Els científics planetaris sovint classifiquen els volàtils amb punts de fusió excepcionalment baixos, com ara hidrogen i heli, com gasos (en gegants gasosos), mentre que els compostos volàtils amb punts de fusió per sobre d'aproximadament 100 K s'anomenen gels. Els termes "gas" i "gel" en aquest context es poden aplicar a compostos que poden ser sòlids, líquids o gasos. Així, Júpiter i Saturn són referits com a "gegants de gas", i Urà i Neptú com a "gegants de gel", tot i que la gran majoria de "gas" i "gel" en el seu interior és un líquid d'alta temperatura i molt dens que resulta més dens a mesura que s'acosta el centre del planeta. La Lluna de la Terra es considera molt baixa en volàtils: la seva escorça conté oxigen unit químicament a les roques (com per exemple els silicats), però quantitats insignificants d'hidrogen, nitrogen o carboni. (ca)
 • تعرف المواد المتطايرة في علم الفلك بأنها مجموعة من المركبات الكيميائية التي تملك نقطة غليان منخفضة، وتكون مرتبطة مع قشرة الكوكب أو القمر و/أو مع الغلاف الجوي. ومن الأمثلة على ذلك النتروجين والماء وأكسيد الكربون والهيدروجين والميثان وكل المركبات الحاوية على C, H, O و N وثنائي أكسيد الكبريت يصنف علماء الكواكب في كثير من الأحيان المواد المتطايرة إلى فئة ذات نقاط انصهار منخفضة للغاية، مثل الهيدروجين والهليومتعرف بالغازات (كما في العمالقة الغازية)، في حين تصنف المواد المتطايرة ذات نقطة غليان أعلى من 100كلفن بالجليد. ووفق هذا التصنيف يمكن أن يطلق على مركب أنه «غازي» أو «جليدي» ضمن هذا السياق قد ينطبق على المركبات التي قد تكون صلبة أو سائلة أو غازية. وهكذا، ويشار إلى المشتري وزحل على أنه «عملاق غازي»، ويشار إلى اورانوس ونبتون باسم «عملاق جليدي»، على الرغم من أن الغالبية العظمى من «غاز» و «الجليد» في الداخل هي عبارة عن سائل كثيف ذو درجة حرارة عالية. وعلى النقيض من ذلك تدعى المواد ذات نقطة الغليان المرتفعة . (ar)
 • En ciencias planetarias, los volátiles son el grupo de elementos químicos y compuestos químicos con puntos de ebullición bajos que están asociados con la corteza o atmósfera de un planeta o de la luna. Los ejemplos incluyen nitrógeno, agua, dióxido de carbono, amoníaco, hidrógeno, metano y dióxido de azufre. En astrogeología, estos compuestos, en su estado sólido, a menudo comprenden grandes proporciones de las costras de lunas y planetas enanos. A diferencia de los volátiles, los elementos y compuestos con altos puntos de ebullición se conocen como sustancias refractarias.​ Los científicos planetarios a menudo clasifican los gases volátiles con puntos de fusión excepcionalmente bajos, como hidrógeno y helio, como gases (como en los gigantes gaseosos), mientras que los volátiles con puntos de fusión superiores a aproximadamente 100 K (–173 ° C, –280 ° F) se conocen como helados. Los términos "gas" y "hielo" en este contexto pueden aplicarse a compuestos que pueden ser sólidos, líquidos o gases. Por lo tanto, Júpiter y Saturno son gigantes gaseosos, y Urano y Neptuno son gigantes helados, a pesar de que la gran mayoría del "gas" y "hielo" en sus interiores es un fluido caliente y muy denso que se vuelve más denso cerca del centro del planeta. La Luna es muy baja en volátiles: su corteza contiene oxígeno químicamente unido a las rocas (en, por ejemplo, silicatos), pero cantidades insignificantes de hidrógeno, nitrógeno o carbono. (es)
 • En planétologie, une substance volatile est un élément chimique ou un composé chimique ayant un bas point d'ébullition et qui se sublime donc facilement. Ces éléments sont associés à la croûte ou à l'atmosphère d'une planète ou d'un satellite naturel. Ce sont par exemple l'azote, l'eau, le dioxyde de carbone, l'ammoniac, l'hydrogène, le méthane et le dioxyde de soufre. En géologie planétaire, ces composés, à l'état solide, composent en général en grande partie les croûtes de satellites naturels et de planètes naines. Contrairement aux substances volatiles, les éléments et les composés à point d'ébullition élevé sont appelés . Les scientifiques classent souvent les volatils avec des points de fusion exceptionnellement bas, tels que l'hydrogène et l'hélium, comme des gaz (comme pour les géantes gazeuses), tandis que les volatils avec des points de fusion supérieurs à environ 100 K (–173 °C) sont des glaces (comme pour les géantes de glace). Les termes « gaz » et « glace » dans ce contexte s'appliquent à des composés qui peuvent être des solides, des liquides ou des gaz. Ainsi, Jupiter et Saturne sont des géantes gazeuses, et Uranus et Neptune sont des géantes de glace, même si la grande majorité du « gaz » et de la « glace » qu'elles renferment est un fluide chaud et très dense (supercritique) qui le devient de plus en plus à fur mesure qu'on s'approche du centre de la planète. La Lune est très pauvre en substances volatiles : sa croûte contient de l'oxygène lié chimiquement dans les roches (par exemple des silicates), mais des quantités négligeables d'hydrogène, d'azote ou de carbone. (fr)
 • Dalam ilmu keplanetan, volatil adalah kelompok unsur kimia dan senyawa kimia dengan volatilitas rendah yang berhubungan dengan planet atau kerak bulan dan / atau atmosfer. Contohnya termasuk nitrogen, air, karbon dioksida, amonia, hidrogen, metana dan sulfur dioksida. Dalam astrogeologi, senyawa ini keadaan padat, sering terdiri dari proporsi besar dari kerak bulan dan planet katai. Berbeda dengan volatil, unsur-unsur dan senyawa dengan titik didih tinggi yang dikenal sebagai unsur refraktori. (in)
 • Volatiles are the group of chemical elements and chemical compounds that can be readily vaporized. In contrast with volatiles, elements and compounds that are not readily vaporized are known as refractory substances. On planet Earth, the term 'volatiles' often refers to the volatile components of magma. In astrogeology volatiles are investigated in the crust or atmosphere of a planet or moon. Volatiles include nitrogen, carbon dioxide, ammonia, hydrogen, methane, sulfur dioxide, water and others. (en)
 • Elementos voláteis ou materiais voláteis é a designação dada em ciência planetária e em geoquímica ao conjunto dos elementos químicos e compostos químicos com baixo ponto de ebulição que estão presentes na estrutura geológica ou atmosfera de um planeta ou lua. Entre os voláteis mais comuns estão o azoto, a água, o dióxido de carbono, o amoníaco, o hidrogénio, o metano e o dióxido de enxofre. Em astrogeologia, estes compostos, no seu estado sólido, frequentemente formam grande parte da crusta de satélites naturais e planetas anões. Em contraste com os voláteis, os elementos e compostos com elevado ponto de ebulição são conhecidos como substâncias . (pt)
 • 揮發成分在行星科學中是存在於行星和/或衛星的地殼和/或大氣中,具有低沸點的一群化學元素和化合物,例子包括氮、水、二氧化碳、和甲烷等所有包含C、H、O和/或N,以及二氧化硫。在天體地質學,這些化合物在固體狀態的情況下,通常包括相當大比例的衛星和矮行星的地殼。 相較於揮發成分,那些高沸點的元素和化合物被稱為。 行星科學家通常將熔點異常低的物質分類為揮發成分,像是氫和氦,還有氣體 (像是在氣體巨星),雖然這些揮發成分的熔點大約在100K以上,通常被稱為冰。"氣體"和"冰"這個術語在這篇文章中適用於可能是固體、液體或氣體的化合物。儘管絕大多數的"氣體"與"冰"是在它們內部,越接近核心越密集的熱、高密度流體,因此,木星和土星被稱為"氣體巨星",而天王星和海王星被稱為"冰巨星"。 地球的衛星被認為只有很少的揮發性物質:它的地殼包含被拘束在岩石中的氧化物 (例如矽酸鹽),但氫、氮或碳的數量可以忽略不計。 (zh)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 9446968 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 9842 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1118745868 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Dalam ilmu keplanetan, volatil adalah kelompok unsur kimia dan senyawa kimia dengan volatilitas rendah yang berhubungan dengan planet atau kerak bulan dan / atau atmosfer. Contohnya termasuk nitrogen, air, karbon dioksida, amonia, hidrogen, metana dan sulfur dioksida. Dalam astrogeologi, senyawa ini keadaan padat, sering terdiri dari proporsi besar dari kerak bulan dan planet katai. Berbeda dengan volatil, unsur-unsur dan senyawa dengan titik didih tinggi yang dikenal sebagai unsur refraktori. (in)
 • Volatiles are the group of chemical elements and chemical compounds that can be readily vaporized. In contrast with volatiles, elements and compounds that are not readily vaporized are known as refractory substances. On planet Earth, the term 'volatiles' often refers to the volatile components of magma. In astrogeology volatiles are investigated in the crust or atmosphere of a planet or moon. Volatiles include nitrogen, carbon dioxide, ammonia, hydrogen, methane, sulfur dioxide, water and others. (en)
 • Elementos voláteis ou materiais voláteis é a designação dada em ciência planetária e em geoquímica ao conjunto dos elementos químicos e compostos químicos com baixo ponto de ebulição que estão presentes na estrutura geológica ou atmosfera de um planeta ou lua. Entre os voláteis mais comuns estão o azoto, a água, o dióxido de carbono, o amoníaco, o hidrogénio, o metano e o dióxido de enxofre. Em astrogeologia, estes compostos, no seu estado sólido, frequentemente formam grande parte da crusta de satélites naturais e planetas anões. Em contraste com os voláteis, os elementos e compostos com elevado ponto de ebulição são conhecidos como substâncias . (pt)
 • 揮發成分在行星科學中是存在於行星和/或衛星的地殼和/或大氣中,具有低沸點的一群化學元素和化合物,例子包括氮、水、二氧化碳、和甲烷等所有包含C、H、O和/或N,以及二氧化硫。在天體地質學,這些化合物在固體狀態的情況下,通常包括相當大比例的衛星和矮行星的地殼。 相較於揮發成分,那些高沸點的元素和化合物被稱為。 行星科學家通常將熔點異常低的物質分類為揮發成分,像是氫和氦,還有氣體 (像是在氣體巨星),雖然這些揮發成分的熔點大約在100K以上,通常被稱為冰。"氣體"和"冰"這個術語在這篇文章中適用於可能是固體、液體或氣體的化合物。儘管絕大多數的"氣體"與"冰"是在它們內部,越接近核心越密集的熱、高密度流體,因此,木星和土星被稱為"氣體巨星",而天王星和海王星被稱為"冰巨星"。 地球的衛星被認為只有很少的揮發性物質:它的地殼包含被拘束在岩石中的氧化物 (例如矽酸鹽),但氫、氮或碳的數量可以忽略不計。 (zh)
 • تعرف المواد المتطايرة في علم الفلك بأنها مجموعة من المركبات الكيميائية التي تملك نقطة غليان منخفضة، وتكون مرتبطة مع قشرة الكوكب أو القمر و/أو مع الغلاف الجوي. ومن الأمثلة على ذلك النتروجين والماء وأكسيد الكربون والهيدروجين والميثان وكل المركبات الحاوية على C, H, O و N وثنائي أكسيد الكبريت وعلى النقيض من ذلك تدعى المواد ذات نقطة الغليان المرتفعة . (ar)
 • En ciència planetària, els volàtils són el grup d'elements químics i compostos amb baixos punts d'ebullició que estan associats amb l'escorça i/o atmosfera d'un planeta o lluna. Alguns exemples s'inclouen el nitrogen, aigua, diòxid de carboni, amoníac, hidrogen, metà i diòxid de sofre. En astrogeologia, aquests compostos, en el seu estat sòlid, sovint comprenen una gran proporció de les escorces de llunes i planetes nans. En contrast amb els volàtils, els elements i compostos amb alts punts d'ebullició són coneguts com a substàncies refractàries. (ca)
 • En ciencias planetarias, los volátiles son el grupo de elementos químicos y compuestos químicos con puntos de ebullición bajos que están asociados con la corteza o atmósfera de un planeta o de la luna. Los ejemplos incluyen nitrógeno, agua, dióxido de carbono, amoníaco, hidrógeno, metano y dióxido de azufre. En astrogeología, estos compuestos, en su estado sólido, a menudo comprenden grandes proporciones de las costras de lunas y planetas enanos. A diferencia de los volátiles, los elementos y compuestos con altos puntos de ebullición se conocen como sustancias refractarias.​ (es)
 • En planétologie, une substance volatile est un élément chimique ou un composé chimique ayant un bas point d'ébullition et qui se sublime donc facilement. Ces éléments sont associés à la croûte ou à l'atmosphère d'une planète ou d'un satellite naturel. Ce sont par exemple l'azote, l'eau, le dioxyde de carbone, l'ammoniac, l'hydrogène, le méthane et le dioxyde de soufre. En géologie planétaire, ces composés, à l'état solide, composent en général en grande partie les croûtes de satellites naturels et de planètes naines. (fr)
rdfs:label
 • مواد متطايرة (ar)
 • Volàtils (ca)
 • Volátiles (es)
 • Volatil (in)
 • Substance volatile (fr)
 • Materiais voláteis (pt)
 • Volatiles (en)
 • 揮發成份 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License