About: Shift work

An Entity of Type: company, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Shift work is an employment practice designed to make use of, or provide service across, all 24 hours of the clock each day of the week (often abbreviated as 24/7). The practice typically sees the day divided into shifts, set periods of time during which different groups of workers perform their duties. The term "shift work" includes both long-term night shifts and work schedules in which employees change or rotate shifts.

Property Value
dbo:abstract
 • يُعرف العمل بنظام الورديات بأنه ممارسة توظيف مصممة للاستفادة من أو تقديم الخدمة عبر 24 ساعة على مدار الساعة، كل يوم من أيام الأسبوع (غالبًا ما يجري اختصارها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع). عادة ما ترى الممارسة أن اليوم مقسم إلى نوبات، وفترات زمنية محددة تؤدي خلالها مجموعات مختلفة من العمال وواجباتهم. يشمل مصطلح العمل بنظام الورديات كلًا من نوبات العمل الليلية طويلة الأجل وجداول العمل التي يغير فيها الموظفون نوبات العمل أو يتناوبون عليها. في الطب وعلم الأوبئة، يُعد العمل بنظام الورديات أحد عوامل الخطر لبعض المشاكل الصحية لدى بعض الأفراد، إذ قد يؤدي اضطراب إيقاع الساعة البيولوجية إلى زيادة احتمالية الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والضعف الإدراكي، والسكري، وتغيير تكوين الجسم والسمنة، من بين أمور أخرى. (ar)
 • Plurskipa laboro (Angle: shifts) estas labora praktiko kiu ebligas laboron 24 horojn tage laŭ diversaj skipoj. Ekzistas pluraj specoj de plurskipa laboro: duskipa, triskipa, ktp. En duskipa sistemo ekzemple unu skipo laboras de matene (6h) ĝis tagmeze (14h) kaj dua skipo laboras de tagmeze (14h) ĝis vespere (22h). En triskipa sistemo, aldoniĝas nokta skipo kiu laboras de vespere (22h) ĝis matene (6h). Ofte skipoj rotacias: tiuj kiuj laboris matene dum unu semajno, dum la venonta semanjo laboras vespere. (eo)
 • Mit Schichtarbeit (oder Schichtdienst; englisch shift work) wird in der Wirtschaft eine Arbeitsgestaltung bezeichnet, bei der verschiedene Arbeitnehmer nach einem bestimmten Zeitplan versetzt nacheinander am selben Arbeitsplatz eingesetzt werden, so dass sie ihre Arbeit innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu unterschiedlichen Zeiten verrichten müssen. (de)
 • Trabajo por turnos es una modalidad laboral en las que el trabajador puede realizar su tarea en a lo largo de las 24 horas del día.El día queda pues dividido en turnos, o intervalos de tiempo durante los cuales diferentes grupos de trabajadores realizan su tarea.Con este término, y sus repercusiones negativas para la salud, se engloba tanto a los trabajadores que siempre tienen horario nocturno, como aquellos cuyos horarios alternan, y unas veces son en horas de noche, y otras no.​​​ En medicina y epidemiología, el trabajo por turnos es considerado un factor de riesgo para algunos problemas de salud, una vez que las perturbaciones del ritmo circadiano puede aumentar la probabilidad de llegar a desarrollar enfermedades cardiovasculares, problemas cognitivos, diabetes y obesidad, entre otras patologías.​​ El trabajo por turnos puede también tener repercusiones en las relaciones conyugales, familiares y personales.​ (es)
 • Le travail posté, aussi appelé quart de travail, travail en équipes, travail en rotation ou par système de pauses est la forme d'organisation du travail où des équipes se relaient au même poste les unes après les autres. Une forme fréquente de travail posté est l'organisation en deux fois huit heures, en trois fois huit heures, ou selon d'autres formules plus intensives encore (équipes du samedi, voire du dimanche). Ces formules intensives correspondent à des modes de production qui travaillent en continu, c'est-à-dire où l'arrêt des équipements n'est pas souhaité pour des raisons * techniques : l’arrêt oblige à des opérations lourdes ou malaisées, voire destructives, la durée d'un arrêt/redémarrage se compte parfois en jours ou en semaines (industrie lourde). * économiques : le volume de production recherché est maximal pour dégager un prix de revient de fabrication minimal ; le coût d'un arrêt est plus important que le surcoût occasionné par le travail posté. * liées au marché : une forte demande temporaire réclame un accroissement de volume sans que celui-ci soit suffisant pour justifier l'achat d'une machine supplémentaire ou le recours à la sous-traitance extérieure ; * de sécurité : cas du domaine médical et paramédical. (fr)
 • Kerja bergilir (dikenal dengan nama lain shift work) merupakan pekerjaan yang dilakukan dalam sistem bagian yang memiliki jam kerja berbeda dengan reguler, dimana seseorang dimungkinkan bekerja melebihi atau kurang dari empat puluh jam dalam sebulan. Sistem bagian-bagian ini terdiri dari shift pagi, siang, maupun malam. Umumnya pekerja shift memulai jam kerja antara jam tujuh atau delapan pagi sampai pukul enam sore (dikondisikan pada kebijakan perusahaan). Hal ini dikarenakan pekerja shift tidak memiliki standard hours seperti pegawai tetap atau reguler. Pekerja shift ini terdiri dari pekerja part-time, pekerja kontrak, maupun pekerja yang bekerja untuk dirinya sendiri. Bekerja secara bergilir tidak hanya berada atau dilakukan hanya dalam satu negara. (in)
 • Shift work is an employment practice designed to make use of, or provide service across, all 24 hours of the clock each day of the week (often abbreviated as 24/7). The practice typically sees the day divided into shifts, set periods of time during which different groups of workers perform their duties. The term "shift work" includes both long-term night shifts and work schedules in which employees change or rotate shifts. In medicine and epidemiology, shift work is considered a risk factor for some health problems in some individuals, as disruption to circadian rhythms may increase the probability of developing cardiovascular disease, cognitive impairment, diabetes, altered body composition and obesity, among other conditions. (en)
 • シフト勤務(シフトきんむ、Shift work)、勤務シフトとは、勤務時間がある特定の1種類に固定されず、日ごと或いは一定の期間ごとに、複数の勤務時間を移動する形態の勤務のこと。単にシフトということもある。 人間には睡眠や休憩が不可欠であり、1人が一定期間に働ける時間には限界がある。例えば日本の労働基準法では、1週間について40時間を超えて労働させてはならず、原則として休憩時間を除き1日について8時間を超えて労働させてはならないとされている。一方で、警察、警備、病院、コンビニやインフラなどでは常時店舗・会社・施設等に人員を配置する必要があり、あるいはスーパーのレジなど繁忙時間に多くの人員を配置する必要がある。毎週決まった曜日にセールをするような店であればその曜日だけ人員を増やす必要がある。各人の労働日あるいは労働時間をずらすことでこの問題を解決する方法が取られることが多く、これを「シフト勤務」と呼んでいる。 一般の勤務と異なるので、各人の労働時間、一月や週単位の勤務日時を管理者・勤務者にわかりやすく明示するために、シフト表というものを使う場合がある。このシフト表を使うことにより、各曜日の日中や夜間にどの種類の業務を何人の人員で従事出来るかわかりやすく明示することが出来る。また、このようなシフト表の作成を支援するソフトウェアも多々見受けられる。 (ja)
 • 교대근무(交代勤務)는 근로 시간이 긴 업무 체계일 경우 노동자를 교대로 근무하는 근무 형태다. 편의점이나 병원 등에서 사용된다. (ko)
 • Ploegendienst houdt in het werken op wisselende tijden volgens een vast rooster. Er zijn meerdere soorten ploegendienst (of ploegenstelsel): twee-, drie- en vijfploegendiensten komen vaak voor. In tweeploegendienst wordt bijvoorbeeld door de ene ploeg de ene week gewerkt van 's ochtends vroeg tot 's middags, en de andere week van 's middags tot in de (late) avond. De andere ploeg neemt het werk over van de eerste ploeg en de week daarna worden de diensten omgedraaid.Het drieploegenrooster werkt volgens hetzelfde principe, met dit verschil dat er ook enige andere dienst aan toegevoegd wordt. Een drieploegenrooster kan ook bestaan uit een rooster met een ochtenddienst, een middagdienst en een ploeg die deze beide overlapt, bijvoorbeeld van 10.30 uur tot 23.30 uur, een zogenoemde tussendienst. Maar het kan ook een Dagdienst zijn van 08.00 - 16.30 uur. Uiteraard kan het ook een nachtdienst zijn die wordt toegevoegd. Twee- en drieploegenroosters werken in de regel alleen van maandag tot en met vrijdag.In de vijfploegendienst is sprake van een volcontinu rooster. Er is altijd een van de vijf ploegen aanwezig. Werken in ploegendienst heeft een niet te onderschatten invloed op het lichamelijk en geestelijk welzijn. Statistisch gezien leven mensen die in ploegendienst werken, of gewerkt hebben, korter dan mensen die dat niet gedaan hebben. Ploegendienstwerkers hebben vaak last van het ploegendienstsyndroom: (verschijnselen die lijken op) jetlag, concentratieverlies, slaapgebrek, chagrijn, hoofdpijn of migraine. Om deze verschijnselen zo veel mogelijk te beperken, zoeken organisaties naar alternatieve ploegendienstroosters. Zo voerde het staalbedrijf Corus in september 2006 een ander vijfploegendienstrooster in dat minder belastend zou moeten zijn. De meningen hierover liepen bij de werknemers sterk uiteen: een in april 2007 gehouden enquête over dit rooster leverde 57% voorstanders en 43% tegenstanders op. Er zijn in de drieploegendienst twee roosters mogelijk: voor- en achterwaarts roterend. In het voorwaarts roterende rooster werkt men in week 1 in de vroege dienst, in week 2 de late dienst en in week 3 de nachtdienst. In week 4 begint men weer opnieuw. Het achterwaarts roterende rooster is de volgorde nacht, laat, vroeg. Het vijfploegendienstrooster kent zeer veel varianten; uitgaande van een achturige werkdag werkt men 60% en is men 40% vrij. Een voorbeeld hiervan is drie nachtdiensten, twee dagen vrij, drie late diensten, twee dagen vrij, drie vroege diensten, twee dagen vrij. Een ander voorbeeld is twee vroege, twee late en twee nachtdiensten gevolgd door vier vrije dagen. Op deze wijze zijn er nog veel meer roosters te noemen. Ook de begin- en eindtijden van de diensten kunnen variëren. Meestal begint de vroege dienst om 7.00 uur, de late dienst om 15.00 uur en de nachtdienst om 23.00 uur, maar er zijn ook bedrijven waar de diensten eerder of later beginnen. Ploegendiensten zijn vaak de standaard op werklocaties in zeer afgelegen gebieden, zoals op booreilanden, bij het Australische FIFO-systeem en in de Russische vachtovy posjoloks. (nl)
 • Сменная работа (работа по сменам) — один из видов графика (распорядка) трудовой деятельности, в котором время работы в течение суток в разные рабочие дни может различаться. Сменная работа применяется на непрерывных производствах либо для обеспечения более полной загрузки оборудования, требующего непрерывного управления со стороны персонала. А также в больницах и (особый вид смен — на железной дороге). Сменная работа является фактором риска для здоровья, а также может способствовать конфликтам в брачных, семейных и личных отношениях. (ru)
 • Skiftarbete innebär att olika arbetslag driver en verksamhet under olika delar av dygnet. Skiftarbete förekommer bland annat i processindustri, i vård och bevakningsarbete. (sv)
 • Trabalho por turnos é uma prática de emprego destinada a fazer uso das 24 horas diárias, ou disponibilizar serviços durante 24 horas. Nesta prática, o dia é geralmente dividido em turnos, ou intervalos de tempo durante os quais diferentes grupos de trabalhadores realizam o trabalho. O termo engloba tanto o trabalho permanente ao longo do horário noturno como os horários em que os empregados alternam turnos. Em medicina e epidemiologia, o trabalho por turnos é considerado um fator de risco para alguns problemas de saúde, uma vez que a perturbação do ritmo circadiano pode aumentar a probabilidade de vir a desenvolver doenças cardiovasculares, problemas cognitivos, diabetes e obesidade, entre outras condições. O trabalho por turnos pode também ter implicações nas relações conjugais, familiares e pessoais. (pt)
 • 輪班或倒班(英文:Shift work),是一些行業須在假日、晚上、週末和朝九晚五以外等非主流上班時間運作及提供服務時實施的工作制度,常見於服務業、公共事業、醫藥業、製造業等。 輪班工作制下的僱員,往往要在非普遍的上班時間工作,有時亦須不固定時間工作,例如這個月清晨上班、晚上下班,下個月晚上上班、清晨下班等。而且即使是同一機構同一職位的僱員,彼此間的工作時間也會不同。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 1051985 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 49779 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1123795440 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dbp:wordnet_type
dct:isPartOf
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Plurskipa laboro (Angle: shifts) estas labora praktiko kiu ebligas laboron 24 horojn tage laŭ diversaj skipoj. Ekzistas pluraj specoj de plurskipa laboro: duskipa, triskipa, ktp. En duskipa sistemo ekzemple unu skipo laboras de matene (6h) ĝis tagmeze (14h) kaj dua skipo laboras de tagmeze (14h) ĝis vespere (22h). En triskipa sistemo, aldoniĝas nokta skipo kiu laboras de vespere (22h) ĝis matene (6h). Ofte skipoj rotacias: tiuj kiuj laboris matene dum unu semajno, dum la venonta semanjo laboras vespere. (eo)
 • Mit Schichtarbeit (oder Schichtdienst; englisch shift work) wird in der Wirtschaft eine Arbeitsgestaltung bezeichnet, bei der verschiedene Arbeitnehmer nach einem bestimmten Zeitplan versetzt nacheinander am selben Arbeitsplatz eingesetzt werden, so dass sie ihre Arbeit innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu unterschiedlichen Zeiten verrichten müssen. (de)
 • Kerja bergilir (dikenal dengan nama lain shift work) merupakan pekerjaan yang dilakukan dalam sistem bagian yang memiliki jam kerja berbeda dengan reguler, dimana seseorang dimungkinkan bekerja melebihi atau kurang dari empat puluh jam dalam sebulan. Sistem bagian-bagian ini terdiri dari shift pagi, siang, maupun malam. Umumnya pekerja shift memulai jam kerja antara jam tujuh atau delapan pagi sampai pukul enam sore (dikondisikan pada kebijakan perusahaan). Hal ini dikarenakan pekerja shift tidak memiliki standard hours seperti pegawai tetap atau reguler. Pekerja shift ini terdiri dari pekerja part-time, pekerja kontrak, maupun pekerja yang bekerja untuk dirinya sendiri. Bekerja secara bergilir tidak hanya berada atau dilakukan hanya dalam satu negara. (in)
 • シフト勤務(シフトきんむ、Shift work)、勤務シフトとは、勤務時間がある特定の1種類に固定されず、日ごと或いは一定の期間ごとに、複数の勤務時間を移動する形態の勤務のこと。単にシフトということもある。 人間には睡眠や休憩が不可欠であり、1人が一定期間に働ける時間には限界がある。例えば日本の労働基準法では、1週間について40時間を超えて労働させてはならず、原則として休憩時間を除き1日について8時間を超えて労働させてはならないとされている。一方で、警察、警備、病院、コンビニやインフラなどでは常時店舗・会社・施設等に人員を配置する必要があり、あるいはスーパーのレジなど繁忙時間に多くの人員を配置する必要がある。毎週決まった曜日にセールをするような店であればその曜日だけ人員を増やす必要がある。各人の労働日あるいは労働時間をずらすことでこの問題を解決する方法が取られることが多く、これを「シフト勤務」と呼んでいる。 一般の勤務と異なるので、各人の労働時間、一月や週単位の勤務日時を管理者・勤務者にわかりやすく明示するために、シフト表というものを使う場合がある。このシフト表を使うことにより、各曜日の日中や夜間にどの種類の業務を何人の人員で従事出来るかわかりやすく明示することが出来る。また、このようなシフト表の作成を支援するソフトウェアも多々見受けられる。 (ja)
 • 교대근무(交代勤務)는 근로 시간이 긴 업무 체계일 경우 노동자를 교대로 근무하는 근무 형태다. 편의점이나 병원 등에서 사용된다. (ko)
 • Сменная работа (работа по сменам) — один из видов графика (распорядка) трудовой деятельности, в котором время работы в течение суток в разные рабочие дни может различаться. Сменная работа применяется на непрерывных производствах либо для обеспечения более полной загрузки оборудования, требующего непрерывного управления со стороны персонала. А также в больницах и (особый вид смен — на железной дороге). Сменная работа является фактором риска для здоровья, а также может способствовать конфликтам в брачных, семейных и личных отношениях. (ru)
 • Skiftarbete innebär att olika arbetslag driver en verksamhet under olika delar av dygnet. Skiftarbete förekommer bland annat i processindustri, i vård och bevakningsarbete. (sv)
 • 輪班或倒班(英文:Shift work),是一些行業須在假日、晚上、週末和朝九晚五以外等非主流上班時間運作及提供服務時實施的工作制度,常見於服務業、公共事業、醫藥業、製造業等。 輪班工作制下的僱員,往往要在非普遍的上班時間工作,有時亦須不固定時間工作,例如這個月清晨上班、晚上下班,下個月晚上上班、清晨下班等。而且即使是同一機構同一職位的僱員,彼此間的工作時間也會不同。 (zh)
 • يُعرف العمل بنظام الورديات بأنه ممارسة توظيف مصممة للاستفادة من أو تقديم الخدمة عبر 24 ساعة على مدار الساعة، كل يوم من أيام الأسبوع (غالبًا ما يجري اختصارها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع). عادة ما ترى الممارسة أن اليوم مقسم إلى نوبات، وفترات زمنية محددة تؤدي خلالها مجموعات مختلفة من العمال وواجباتهم. يشمل مصطلح العمل بنظام الورديات كلًا من نوبات العمل الليلية طويلة الأجل وجداول العمل التي يغير فيها الموظفون نوبات العمل أو يتناوبون عليها. (ar)
 • Trabajo por turnos es una modalidad laboral en las que el trabajador puede realizar su tarea en a lo largo de las 24 horas del día.El día queda pues dividido en turnos, o intervalos de tiempo durante los cuales diferentes grupos de trabajadores realizan su tarea.Con este término, y sus repercusiones negativas para la salud, se engloba tanto a los trabajadores que siempre tienen horario nocturno, como aquellos cuyos horarios alternan, y unas veces son en horas de noche, y otras no.​​​ (es)
 • Le travail posté, aussi appelé quart de travail, travail en équipes, travail en rotation ou par système de pauses est la forme d'organisation du travail où des équipes se relaient au même poste les unes après les autres. Une forme fréquente de travail posté est l'organisation en deux fois huit heures, en trois fois huit heures, ou selon d'autres formules plus intensives encore (équipes du samedi, voire du dimanche). Ces formules intensives correspondent à des modes de production qui travaillent en continu, c'est-à-dire où l'arrêt des équipements n'est pas souhaité pour des raisons (fr)
 • Shift work is an employment practice designed to make use of, or provide service across, all 24 hours of the clock each day of the week (often abbreviated as 24/7). The practice typically sees the day divided into shifts, set periods of time during which different groups of workers perform their duties. The term "shift work" includes both long-term night shifts and work schedules in which employees change or rotate shifts. (en)
 • Ploegendienst houdt in het werken op wisselende tijden volgens een vast rooster. Er zijn meerdere soorten ploegendienst (of ploegenstelsel): twee-, drie- en vijfploegendiensten komen vaak voor. In tweeploegendienst wordt bijvoorbeeld door de ene ploeg de ene week gewerkt van 's ochtends vroeg tot 's middags, en de andere week van 's middags tot in de (late) avond. De andere ploeg neemt het werk over van de eerste ploeg en de week daarna worden de diensten omgedraaid.Het drieploegenrooster werkt volgens hetzelfde principe, met dit verschil dat er ook enige andere dienst aan toegevoegd wordt. Een drieploegenrooster kan ook bestaan uit een rooster met een ochtenddienst, een middagdienst en een ploeg die deze beide overlapt, bijvoorbeeld van 10.30 uur tot 23.30 uur, een zogenoemde tussendienst (nl)
 • Trabalho por turnos é uma prática de emprego destinada a fazer uso das 24 horas diárias, ou disponibilizar serviços durante 24 horas. Nesta prática, o dia é geralmente dividido em turnos, ou intervalos de tempo durante os quais diferentes grupos de trabalhadores realizam o trabalho. O termo engloba tanto o trabalho permanente ao longo do horário noturno como os horários em que os empregados alternam turnos. (pt)
rdfs:label
 • عمل بنظام الورديات (ar)
 • Schichtarbeit (de)
 • Plurskipa laboro (eo)
 • Trabajo por turnos (es)
 • Kerja bergilir (in)
 • Travail posté (fr)
 • 교대 근무 (ko)
 • シフト勤務 (ja)
 • Ploegendienst (nl)
 • Shift work (en)
 • Trabalho por turnos (pt)
 • Сменная работа (ru)
 • Skiftarbete (sv)
 • 輪班工作制 (zh)
owl:differentFrom
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License