An Entity of Type: language, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

In computer science, a pointer is an object in many programming languages that stores a memory address. This can be that of another value located in computer memory, or in some cases, that of memory-mapped computer hardware. A pointer references a location in memory, and obtaining the value stored at that location is known as dereferencing the pointer. As an analogy, a page number in a book's index could be considered a pointer to the corresponding page; dereferencing such a pointer would be done by flipping to the page with the given page number and reading the text found on that page. The actual format and content of a pointer variable is dependent on the underlying computer architecture.

Property Value
dbo:abstract
 • Un punter o apuntador és una variable manipulable la qual fa referència a una regió de la memòria; així, el programador, en comptes de manipular la variable en si, treballa amb l'adreça de memòria en la qual la dada es troba emmagatzemada. Els apuntadors s'utilitzen àmpliament en programació i gairebé tots els llenguatges de programació permeten la seva manipulació. La raó principal de l'existència dels apuntadors o punters resideix en la manipulació de dades situades en la zona de memòria dinàmica o (encara que també es poden manipular objectes en la zona estàtica). Les dades poden ser elementals, estructures (struct en C) o objectes que pertanyen a una classe (en llenguatges orientats a objectes). Gràcies a aquesta propietat, els apuntadors permeten modelar un graf, on els elements d'aquest són les dades residents en memòria i les relacions entre els elements són els mateixos apuntadors. Tot i així, els punters són un gran maldecap per a tots aquells programadors novells i, fins i tot, per als experimentats. En el cas del llenguatge Java i similars no existeix cap diferenciació entre apuntadors ni variables, ja que qualsevol variable és un apuntador. Això és conseqüència d'una característica particular de Java, on qualsevol dada és un "objecte" que pertany a una classe, i per tant, cada objecte ha de ser instanciat mitjançant la paraula reservada "new" (excepte els tipus de dades elementals, que tot i que segueixen sent objectes, no necessiten ser instanciats amb "new"), i això força l'emmagatzematge d'aquestes dades en la memòria heap. (ca)
 • المؤشر (بالإنجليزية: Pointer)‏ هو كائن في بعض لغات البرمجة يُخزَّن فيه عنوانًا لمتغير آخر. يشير المؤشر إلى عنوان الذاكرة المرتبط بالمتغير "b". يُمكن ملاحظة أن في هذا المخطط التفصيلي، تُستخدم بنية الحوسبة نفس مساحة العنوان والبيانات الأولية لكل من المؤشرات وغير المؤشرات، بيد انه هذه ليست هي القضية المُراد التطلع إليها.يُعد المؤشر، في علوم الحاسب الآلي، هو أحد أنواع بيانات لغة البرمجة والذي ترجع قيمته بشكل مباشر إلى (أو «تُشير إلى») قيمة أخرى مُخزنة في مكان آخر في ذاكرة الحاسب الآلي مُستخدمة عنوانها. تحتل المؤشرات في لغات البرمجة عالية المستوى بشكلٍ فعال محل سجلات الأغراض العامة في لغات البرمجة ذات المستويات المتدنية مثل لغة التجميع والأكواد، بيد أنها قد تتواجد داخل الذاكرة المتوفرة.مراجع المؤشر هي عبارة عن مكان في الذاكرة، ويُطلق على عملية الحصول على القيمة التي يُشير إليه المؤشر بـعملية تتبع المؤشر dereferencing. يُعتبر المؤشر تطبيقاً بسيطاً أقل إيجازاً لنوع بيانات المرجع الأكثر إيجازاً. تدعم مختلف لغات البرمجة بعضاً من أنواع المؤشرات، على الرغم من احتواء البعض منها على المزيد من القيود في استخدامها عن غيرها.تُحسن المؤشرات إلى البيانات بشكل ملحوظ من أداء العمليات المتكررة مثل تمرير الحرفية وجداول البحث وجداول الرقابة وتراكيب (بنيات) الأشجار. تُعد المؤشرات في أغلب الأحيان وبشكل خاص أكثر توفيراً للوقت والمساحة وذلك خلال إجراء عمليات النسج وتتبع المؤشرات من ما هو عليه الحال عند إجراء عملية نسخ البيانات والولوج إليها إلى ما تُشير إليه المؤشرات.تُستخدم المؤشرات أيضاً للاحتفاظ بعناوين نقاط الدخول لما يُطلق عليه الروتين الفرعي في البرمجة الإجرائية ولربط وقت التشغيل بمكتبات الربط الديناميكية التي يُرمز لها بالرمز (DLLS). تُستخدم المؤشرات إلى الوظائف في البرمجة كائنية التوجه (أو البرمجة غرضية التوجه) في ربط الوسائل، وغالباً ما يُستخدم ما يُطلق عليه اسم جداول الوسائل العملية virtual method tables..في حين أن المؤشرات قد استخدمت لتمثل المراجع عموماً إلا أنها تنطبق بشكل أكثر ملاءمة على تراكيب البيانات التي تسمح لجهتها بوضوح للمؤشر بالمعالجة (بشكل حسابي عن طريق حساب المؤشر) بوصفه عنوان ذاكرة، وعلى النقيض منcookie أو الإمكانية capability حيث لا يستحيل ذلك. نظراً لإتاحة المؤشر لكل من الوصول الآمن والغير الآمن إلى عناوين الذاكرة، فان هناك بعض المخاطر المصاحبة لاستخدامها في الحالة الأخيرة بشكل خاص. (ar)
 • Ukazatel (anglicky pointer) je v informatice označení pro datový typ, který slouží k uložení adresy v paměti počítače. Ukazatel slouží pro zpřístupnění dat, která jsou na příslušné adrese v operační paměti uložena. (cs)
 • Στην πληροφορική, ο δείκτης (αγγλ. Pointer) είναι τύπος δεδομένων του οποίου η τιμή είναι η διεύθυνση μνήμης που περιέχει κάποιο άλλο δεδομένο. Ονομάζεται δείκτης γιατί είναι μια μεταβλητή η οποία "δείχνει" την διεύθυνση μνήμης μιας άλλης μεταβλητής. Για την πρόσβαση στην τιμή της διεύθυνση μνήμης που περιέχει ο δείκτης (την μεταβλητή που δείχνει η διεύθυνση) χρησιμοποιείται ο τελεστής έμμεσης αναφοράς (dereferencing operator). Για την πρόσβαση στην διεύθυνση μνήμης που δείχνει ο δείκτης χρησιμοποιείται ο τελεστής διεύθυνσης (address operator). Δείκτες σε δεδομένα μπορούν να αυξήσουν την απόδοση σε βρόχους επανάληψης, όπως για παράδειγμα σε βρόχο πρόσβασης σε χαρακτήρες συμβολοσειρών ή βρόχους σε πίνακες αναφοράς (lookup tables) ή βρόχους διάσχισης δενδρικών δομών (tree structures). Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, είναι αποδοτικότερο από πλευράς χρήσης μνήμης και χρόνου να αντιγραφεί ένα δείκτης και στην συνέχεια να χρησιμοποιηθεί ο τελεστής έμμεσης αναφοράς από το να αντιγραφούν τα δεδομένα (ιδιαίτερα στην περίπτωση ογκωδών δομών δεδομένων) στα οποία ο δείκτης αναφέρεται. Οι δείκτες χρησιμοποιούνται για να αποθηκεύουν τις διευθύνσεις υπορουτίνων στον διαδικαστικό προγραμματισμό και η χρήση αυτών κατά την διάρκεια εκτέλεσης των προγραμμάτων χρησιμοποιώντας βιβλιοθήκες δυναμικής σύνδεσης (dynamic link libraries - DLLs). Στον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό οι δείκτες σε συναρτήσεις χρησιμοποιούνται στην διασύνδεση μεθόδων (binding methods). Στις περισσότερες γλώσσες υψηλού επιπέδου οι δείκτες χρησιμοποιούνται σπανίως διότι αυτές παρέχουν άλλους μηχανισμούς που κάνουν περιττή την χρήση δεικτών. Στις γλώσσες υψηλού επιπέδου που χρησιμοποιούνται οι δείκτες, παίζουν ουσιαστικά τον ρόλο καταχωρητών γενικού σκοπού των γλωσσών χαμηλού επιπέδου όπως είναι η συμβολική γλώσσα και η γλώσσα μηχανής. Επειδή οι δείκτες επιτρέπουν την κατευθείαν πρόσβαση σε θέση μνήμης, η χρήση αυτών στον προγραμματισμό δημιουργεί ρίσκα με την λάθος χρήση αυτών. (el)
 • Mit Zeiger (englisch pointer) wird in der Informatik ein Objekt einer Programmiersprache bezeichnet, das eine Speicheradresse zwischenspeichert. Der Zeiger referenziert (verweist, zeigt auf) einen Ort im Hauptspeicher des Computers. Hier können Variablen, Objekte oder Programmanweisungen gespeichert sein. Das Erlangen der dort hinterlegten Daten wird als dereferenzieren oder rückverweisen bezeichnet; siehe . Ein Zeiger ist ein Sonderfall und in einigen Programmiersprachen die einzige Implementierungsmöglichkeit des Konzepts einer Referenz. Zeiger werden in diesem Sinne auch als Referenzvariable bezeichnet. Zeiger werden unter anderem dazu verwendet, dynamischen Speicher zu verwalten. So werden bestimmte Datenstrukturen, zum Beispiel verkettete Listen, in der Regel mit Hilfe von Zeigern implementiert. Der Zeiger wurde 1964/65 von Harold Lawson eingeführt und in der Programmiersprache PL/I implementiert. (de)
 • En ciencias de la computación, un puntero es un objeto del lenguaje de programación, cuyo valor se refiere a (o "apunta a") otro valor almacenado en otra parte de la memoria del ordenador utilizando su dirección. Un puntero referencia a una ubicación en memoria, y a la obtención del valor almacenado en esa ubicación se la conoce como desreferenciación del puntero. A modo de analogía, un número de página en el índice de un libro podría considerarse un puntero a la página correspondiente; desreferenciar un puntero sería como ir a la página con el número de página especificada en el índice. Los punteros a datos mejoran significativamente el rendimiento de las operaciones repetitivas tales como cadenas de desplazamiento, tablas de búsqueda, y estructuras árbol. En particular, muchas veces es mucho más barato en tiempo y espacio copiar y des referenciar punteros que copiar y acceder a los datos a los cuales apunta el puntero. Los punteros también se utilizan para mantener las direcciones de los puntos de entrada para las subrutinas para llamadas en programación por procedimientos y enlaces para vincular a las bibliotecas de enlace dinámico (DLL) en tiempo de ejecución. En la programación orientada a objetos, los se utilizan para métodos de , muchas veces utilizando lo que se llama . Un puntero es una implementación más concreta y simple del tipo de datos de referencia más abstracto. Varios lenguajes soportan algún tipo de puntero, aunque algunos tengan más restricciones en su uso que otros. Mientras que se utilice un "puntero" para referirse a referencias en general, se aplica más propiamente a las estructuras de datos cuya interfaz permita explícitamente que el puntero sea manipulado (aritméticamente vía aritmética de punteros) como una dirección de memoria, en oposición a una cookie u dónde esto no sea posible.[cita requerida] Debido a que los punteros permiten tanto proteger como permitir el acceso a direcciones de memoria, hay riesgos asociados con su uso, sobre todo en este último caso. Generalmente, los punteros primitivos son almacenados en un formato similar a un entero; no obstante, intentar eliminar la referencia o "mirar hacia arriba" hacia un puntero cuyo valor no fue nunca una dirección de memoria válida conllevaría a provocar que un programa se bloquee. Para aliviar este potencial problema, como una cuestión de seguridad de tipos, los punteros son considerados un tipo separado parametrizado por un tipo de datos que apuntan a, incluso si la representación subyacente es un número entero. También se pueden tomar otras medidas (como la validación y comprobación de los límites, para verificar el contenido de la variable de puntero contenga un valor que es a la vez una dirección de memoria válida y dentro del rango numérico que el procesador sea capaz de abordar). (es)
 • En programmation informatique, un pointeur est un objet qui contient l'adresse mémoire d'une donnée ou d'une fonction. C'est l'outil fondamental de l'adressage dit « indirect ». (fr)
 • In computer science, a pointer is an object in many programming languages that stores a memory address. This can be that of another value located in computer memory, or in some cases, that of memory-mapped computer hardware. A pointer references a location in memory, and obtaining the value stored at that location is known as dereferencing the pointer. As an analogy, a page number in a book's index could be considered a pointer to the corresponding page; dereferencing such a pointer would be done by flipping to the page with the given page number and reading the text found on that page. The actual format and content of a pointer variable is dependent on the underlying computer architecture. Using pointers significantly improves performance for repetitive operations, like traversing iterable data structures (e.g. strings, lookup tables, control tables and tree structures). In particular, it is often much cheaper in time and space to copy and dereference pointers than it is to copy and access the data to which the pointers point. Pointers are also used to hold the addresses of entry points for called subroutines in procedural programming and for run-time linking to dynamic link libraries (DLLs). In object-oriented programming, pointers to functions are used for binding methods, often using virtual method tables. A pointer is a simple, more concrete implementation of the more abstract reference data type. Several languages, especially low-level languages, support some type of pointer, although some have more restrictions on their use than others. While "pointer" has been used to refer to references in general, it more properly applies to data structures whose interface explicitly allows the pointer to be manipulated (arithmetically via pointer arithmetic) as a memory address, as opposed to a magic cookie or capability which does not allow such. Because pointers allow both protected and unprotected access to memory addresses, there are risks associated with using them, particularly in the latter case. Primitive pointers are often stored in a format similar to an integer; however, attempting to dereference or "look up" such a pointer whose value is not a valid memory address could cause a program to crash (or contain invalid data). To alleviate this potential problem, as a matter of type safety, pointers are considered a separate type parameterized by the type of data they point to, even if the underlying representation is an integer. Other measures may also be taken (such as validation & bounds checking), to verify that the pointer variable contains a value that is both a valid memory address and within the numerical range that the processor is capable of addressing. (en)
 • ポインタ (英: pointer) とは、コンピュータプログラミングにおいて、変数や関数などが置かれたメインメモリ上の番地(メモリアドレス)を格納するための特殊な変数のこと。あるオブジェクトがなんらかの論理的位置情報に基づいてアクセスできるとき、それを参照する(指し示す)ためのものである。一般的な意味での「ポインタ」は「何かの位置を指し示すための仕組みや道具」のことであり、転じてコンピュータプログラミングの分野ではメモリアドレス参照の意である。 (ja)
 • 포인터(pointer)는 프로그래밍 언어에서 다른 변수, 혹은 그 변수의 메모리 공간주소를 가리키는 변수를 말한다. 포인터가 가리키는 값을 가져오는 것을 역참조라고 한다. 포인터는 어셈블리어, C, C++, 파스칼 등 하위 레벨까지 제어할 수 있는 언어에서 주로 많이 쓰이며, 모듈라-2, 에이다와 같은 언어에서는 극히 제한적으로 사용되고, 자바, 에펠 등에서는 완전히 숨겨져 사용할 수 없다. 첫 번째 부류의 언어에서는 포인터를 메모리의 임의의 주소를 가리키도록 할 수 있으며 포인터의 연산도 가능하다. 일반적으로 포인터는 메모리 주소로 바꿀 수 있다. 포인터는 다른 변수나 함수를 가리키도록 사용된다. (ko)
 • In programmazione, i puntatori sono tipi di dati che rappresentano la posizione (usando indirizzi di memoria) di elementi del programma come variabili, oggetti, strutture dati, sottoprogrammi. (it)
 • Een pointer is in een programmeertaal een variabele die als waarde een geheugenadres bevat. De waarde van een pointer kan het adres van een variabele zijn (mogelijk een andere pointer), maar het kan ook naar een willekeurig ander adres verwijzen, bijvoorbeeld een stuk gealloceerd geheugen, of zelfs een functie. (nl)
 • W językach programowania pozwalających na bezpośredni dostęp do pamięci (jak np. asembler, C, C++, Cyclone) pamięć jest reprezentowana jako jednowymiarowa tablica bajtów – wszystkie zmienne (statyczne i dynamiczne) są umieszczane w tej „tablicy”. Wskaźnik jest indeksem do tej tablicy – najczęściej ów indeks jest jednocześnie logicznym adresem. Zwykle istnieje też specjalny symbol, który określa wskazanie jako puste. W językach C, Cyclone jest to NULL, w C++ nullptr, w Pascalu nil. Wskaźnik taki nie wskazuje na nic (konkretnie: jego wartość liczbowa jako adresu jest równa 0), gdyż w nowoczesnych systemach operacyjnych żaden proces nie ma dostępu do komórki pamięci o adresie 0, stąd też jest ona wykorzystywana do oznaczenia wskazania do niczego. Wartość ta służy np. do oznaczania końca listy jednokierunkowej, liści drzewa binarnego itp. W nowszych językach takich jak Java czy C# zamiast wskaźników używa się ulepszonej formy referencji, które nigdy nie mogą wskazywać na przypadkowy adres pamięci, mogą jedynie wskazywać na rzeczywisty obiekt lub mieć wartość null. Eliminuje to całą kategorię błędów wynikających z próby interpretacji przypadkowego fragmentu pamięci jako obszaru zawierającego konkretne, użyteczne dane. Nie dają one jednak pełnej kontroli nad pamięcią i uniemożliwiają wykorzystanie wskaźników do szybkiego poruszania się po tablicy. (pl)
 • Em programação, um ponteiro ou apontador é um tipo de dado de uma linguagem de programação cujo valor se refere diretamente a um outro valor alocado em outra área da memória, através de seu endereço. Um ponteiro é uma simples implementação do tipo referência da Ciência da computação. (pt)
 • Указатель (англ. pointer) — переменная, диапазон значений которой состоит из адресов ячеек памяти или специального значения — нулевого адреса. Последнее используется для указания того, что в данный момент указатель не ссылается ни на одну из допустимых ячеек. Указатели были изобретены Ющенко Екатериной Логвиновной в Адресном языке программирования (1955 г.), а не Harold Lawson в 1964 г., как долгое время считали за рубежом. В 1955 г. в Адресном языке программирования были введены понятия косвенной адресации и адресации высших рангов, что покрывает понятие указателя и области его применения в современных языках программирования. (ru)
 • Вказівни́к, пока́жчик або пока́зник , іноді також посилання (англ. pointer або reference) — тип даних в комп'ютерних мовах програмування, об'єкт програми, що містить адресу в пам'яті комп'ютера іншого об'єкта. Вказівники разом з операцією їх розіменування (англ. dereference operator) були винайдені Катериною Логвинівною Ющенко у 1955 р. в Адресній мові програмування. За термінологією Ющенко розіменування вказівника називалося «штрих-операцією». Закордонні вчені довгий час вважали[джерело?], що вказівники винайшов у 1964-ому році . (uk)
 • 在计算机科学中,指標(英語:Pointer),是程式語言中的一类数据类型及其物件或變數,用來表示或儲存一個記憶體位址,這個位址的值直接指向(points to)存在该地址的对象的值。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 459018 (xsd:integer)
dbo:wikiPageInterLanguageLink
dbo:wikiPageLength
 • 72555 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1123930503 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:date
 • 2019-06-09 (xsd:date)
 • April 2018 (en)
dbp:quote
 • I do consider assignment statements and pointer variables to be among computer science's "most valuable treasures." (en)
dbp:reason
 • Many sections without any references (en)
dbp:source
 • Donald Knuth, Structured Programming, with go to Statements (en)
dbp:url
dbp:width
 • 33.0
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Ukazatel (anglicky pointer) je v informatice označení pro datový typ, který slouží k uložení adresy v paměti počítače. Ukazatel slouží pro zpřístupnění dat, která jsou na příslušné adrese v operační paměti uložena. (cs)
 • En programmation informatique, un pointeur est un objet qui contient l'adresse mémoire d'une donnée ou d'une fonction. C'est l'outil fondamental de l'adressage dit « indirect ». (fr)
 • ポインタ (英: pointer) とは、コンピュータプログラミングにおいて、変数や関数などが置かれたメインメモリ上の番地(メモリアドレス)を格納するための特殊な変数のこと。あるオブジェクトがなんらかの論理的位置情報に基づいてアクセスできるとき、それを参照する(指し示す)ためのものである。一般的な意味での「ポインタ」は「何かの位置を指し示すための仕組みや道具」のことであり、転じてコンピュータプログラミングの分野ではメモリアドレス参照の意である。 (ja)
 • 포인터(pointer)는 프로그래밍 언어에서 다른 변수, 혹은 그 변수의 메모리 공간주소를 가리키는 변수를 말한다. 포인터가 가리키는 값을 가져오는 것을 역참조라고 한다. 포인터는 어셈블리어, C, C++, 파스칼 등 하위 레벨까지 제어할 수 있는 언어에서 주로 많이 쓰이며, 모듈라-2, 에이다와 같은 언어에서는 극히 제한적으로 사용되고, 자바, 에펠 등에서는 완전히 숨겨져 사용할 수 없다. 첫 번째 부류의 언어에서는 포인터를 메모리의 임의의 주소를 가리키도록 할 수 있으며 포인터의 연산도 가능하다. 일반적으로 포인터는 메모리 주소로 바꿀 수 있다. 포인터는 다른 변수나 함수를 가리키도록 사용된다. (ko)
 • In programmazione, i puntatori sono tipi di dati che rappresentano la posizione (usando indirizzi di memoria) di elementi del programma come variabili, oggetti, strutture dati, sottoprogrammi. (it)
 • Een pointer is in een programmeertaal een variabele die als waarde een geheugenadres bevat. De waarde van een pointer kan het adres van een variabele zijn (mogelijk een andere pointer), maar het kan ook naar een willekeurig ander adres verwijzen, bijvoorbeeld een stuk gealloceerd geheugen, of zelfs een functie. (nl)
 • Em programação, um ponteiro ou apontador é um tipo de dado de uma linguagem de programação cujo valor se refere diretamente a um outro valor alocado em outra área da memória, através de seu endereço. Um ponteiro é uma simples implementação do tipo referência da Ciência da computação. (pt)
 • Указатель (англ. pointer) — переменная, диапазон значений которой состоит из адресов ячеек памяти или специального значения — нулевого адреса. Последнее используется для указания того, что в данный момент указатель не ссылается ни на одну из допустимых ячеек. Указатели были изобретены Ющенко Екатериной Логвиновной в Адресном языке программирования (1955 г.), а не Harold Lawson в 1964 г., как долгое время считали за рубежом. В 1955 г. в Адресном языке программирования были введены понятия косвенной адресации и адресации высших рангов, что покрывает понятие указателя и области его применения в современных языках программирования. (ru)
 • Вказівни́к, пока́жчик або пока́зник , іноді також посилання (англ. pointer або reference) — тип даних в комп'ютерних мовах програмування, об'єкт програми, що містить адресу в пам'яті комп'ютера іншого об'єкта. Вказівники разом з операцією їх розіменування (англ. dereference operator) були винайдені Катериною Логвинівною Ющенко у 1955 р. в Адресній мові програмування. За термінологією Ющенко розіменування вказівника називалося «штрих-операцією». Закордонні вчені довгий час вважали[джерело?], що вказівники винайшов у 1964-ому році . (uk)
 • 在计算机科学中,指標(英語:Pointer),是程式語言中的一类数据类型及其物件或變數,用來表示或儲存一個記憶體位址,這個位址的值直接指向(points to)存在该地址的对象的值。 (zh)
 • المؤشر (بالإنجليزية: Pointer)‏ هو كائن في بعض لغات البرمجة يُخزَّن فيه عنوانًا لمتغير آخر. يشير المؤشر إلى عنوان الذاكرة المرتبط بالمتغير "b". يُمكن ملاحظة أن في هذا المخطط التفصيلي، تُستخدم بنية الحوسبة نفس مساحة العنوان والبيانات الأولية لكل من المؤشرات وغير المؤشرات، بيد انه هذه ليست هي القضية المُراد التطلع إليها.يُعد المؤشر، في علوم الحاسب الآلي، هو أحد أنواع بيانات لغة البرمجة والذي ترجع قيمته بشكل مباشر إلى (أو «تُشير إلى») قيمة أخرى مُخزنة في مكان آخر في ذاكرة الحاسب الآلي مُستخدمة عنوانها. تحتل المؤشرات في لغات البرمجة عالية المستوى بشكلٍ فعال محل سجلات الأغراض العامة في لغات البرمجة ذات المستويات المتدنية مثل لغة التجميع والأكواد، بيد أنها قد تتواجد داخل الذاكرة المتوفرة.مراجع المؤشر هي عبارة عن مكان في الذاكرة، ويُطلق على عملية الحصول على القيمة التي يُشير إليه المؤشر بـعملية تت (ar)
 • Un punter o apuntador és una variable manipulable la qual fa referència a una regió de la memòria; així, el programador, en comptes de manipular la variable en si, treballa amb l'adreça de memòria en la qual la dada es troba emmagatzemada. (ca)
 • Mit Zeiger (englisch pointer) wird in der Informatik ein Objekt einer Programmiersprache bezeichnet, das eine Speicheradresse zwischenspeichert. Der Zeiger referenziert (verweist, zeigt auf) einen Ort im Hauptspeicher des Computers. Hier können Variablen, Objekte oder Programmanweisungen gespeichert sein. Das Erlangen der dort hinterlegten Daten wird als dereferenzieren oder rückverweisen bezeichnet; siehe . Der Zeiger wurde 1964/65 von Harold Lawson eingeführt und in der Programmiersprache PL/I implementiert. (de)
 • Στην πληροφορική, ο δείκτης (αγγλ. Pointer) είναι τύπος δεδομένων του οποίου η τιμή είναι η διεύθυνση μνήμης που περιέχει κάποιο άλλο δεδομένο. Ονομάζεται δείκτης γιατί είναι μια μεταβλητή η οποία "δείχνει" την διεύθυνση μνήμης μιας άλλης μεταβλητής. Για την πρόσβαση στην τιμή της διεύθυνση μνήμης που περιέχει ο δείκτης (την μεταβλητή που δείχνει η διεύθυνση) χρησιμοποιείται ο τελεστής έμμεσης αναφοράς (dereferencing operator). Για την πρόσβαση στην διεύθυνση μνήμης που δείχνει ο δείκτης χρησιμοποιείται ο τελεστής διεύθυνσης (address operator). (el)
 • En ciencias de la computación, un puntero es un objeto del lenguaje de programación, cuyo valor se refiere a (o "apunta a") otro valor almacenado en otra parte de la memoria del ordenador utilizando su dirección. Un puntero referencia a una ubicación en memoria, y a la obtención del valor almacenado en esa ubicación se la conoce como desreferenciación del puntero. A modo de analogía, un número de página en el índice de un libro podría considerarse un puntero a la página correspondiente; desreferenciar un puntero sería como ir a la página con el número de página especificada en el índice. (es)
 • In computer science, a pointer is an object in many programming languages that stores a memory address. This can be that of another value located in computer memory, or in some cases, that of memory-mapped computer hardware. A pointer references a location in memory, and obtaining the value stored at that location is known as dereferencing the pointer. As an analogy, a page number in a book's index could be considered a pointer to the corresponding page; dereferencing such a pointer would be done by flipping to the page with the given page number and reading the text found on that page. The actual format and content of a pointer variable is dependent on the underlying computer architecture. (en)
 • W językach programowania pozwalających na bezpośredni dostęp do pamięci (jak np. asembler, C, C++, Cyclone) pamięć jest reprezentowana jako jednowymiarowa tablica bajtów – wszystkie zmienne (statyczne i dynamiczne) są umieszczane w tej „tablicy”. (pl)
rdfs:label
 • مؤشر (برمجة) (ar)
 • Punter (programació) (ca)
 • Ukazatel (programování) (cs)
 • Zeiger (Informatik) (de)
 • Δείκτης (πληροφορική) (el)
 • Adresmontrilo (eo)
 • Puntero (informática) (es)
 • Puntatore (programmazione) (it)
 • Pointeur (programmation) (fr)
 • ポインタ (プログラミング) (ja)
 • 포인터 (프로그래밍) (ko)
 • Pointer (programmeerconcept) (nl)
 • Pointer (computer programming) (en)
 • Wskaźnik (typ danych) (pl)
 • Ponteiro (programação) (pt)
 • Pekare (sv)
 • Указатель (тип данных) (ru)
 • Вказівник (uk)
 • 指標 (電腦科學) (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License