About: Parasitology

An Entity of Type: book, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Parasitology is the study of parasites, their hosts, and the relationship between them. As a biological discipline, the scope of parasitology is not determined by the organism or environment in question but by their way of life. This means it forms a synthesis of other disciplines, and draws on techniques from fields such as cell biology, bioinformatics, biochemistry, molecular biology, immunology, genetics, evolution and ecology.

Property Value
dbo:abstract
 • La parasitologia és una branca del coneixement que estudia els organismes paràsits i els efectes que aquests organismes produeixen en els que els sustenten. Encara que la ciència que de manera natural s'ocupa d'ella és la biologia hi ha importants contribucions i implicacions en medicina, farmàcia i veterinària, ja que els paràsits causen malalties humanes o d'animals o plantes d'interès per a l'home (ramat, collites o animals domèstics) i un dels objectius clau és aprendre a curar-les i erradicar-les. Un altre dels objectius d'aquesta ciència cau al camp de l'epidemiologia en estudiar organismes paràsits més o menys innocus "per se" però que poden ser transmissors (vectors) d'altres organismes causants de malalties. L'objectiu seria el de controlar les poblacions d'aquests vectors o proporcionar directrius que permeten solucionar problemes sanitaris i epidemiològics. En tractar-se d'organismes a un temps molt simplificats i amb interessants mecanismes per a eludir les defenses del seu hostatjador sovint els paràsits han rebut atenció per part de la genètica o la biologia molecular. Així mateix han proporcionat dades per a interpretar l'evolució de les espècies. El parasitisme és un procés pel qual una espècie amplia la seua capacitat de supervivència utilitzant a altres espècies perquè cobrisquen les seues necessitats bàsiques que no tenen per què implicar necessàriament a qüestions nutricionals i poden cobrir coses com la disseminació o millores en la reproducció de l'espècie paràsita, etc. Les espècies utilitzades normalment no obtenen un benefici pels serveis prestats i sovint es veuen perjudicades per això. L'espècie que du a terme el procés es denomina paràsit o hoste i l'espècie parasitada s'anomena hostatjador. El parasitisme pot donar-se al llarg de totes les fases de la vida d'un organisme o només en períodes concrets de la seua vida. Una vegada que el procés suposa un avantatge apreciable per a l'espècie, queda establert mitjançant selecció natural i sol ser un procés irreversible que desemboca al llarg de les generacions en profundes transformacions fisiològiques i morfològiques de l'espècie paràsita. Com tot paràsit continua sent un organisme, pot veure's convertit al seu torn en hostatjador d'una tercera espècie. Al paràsit que parasita a un altre paràsit se li sol denominar parasitoide. (ca)
 • علم الطفيليات (بالإنجليزية: Parasitology)‏ هو العلم الذي يُعنى بدراسة الطفيليات وعلاقتها مع الجسم المضيف.وكتنظيم بيولوجي، لا يتم تحديد نطاق علم الطفيليات من قِبَل الكائن الحي أو البيئة المعنية، ولكن بطريقتهم في الحياة. وهذا يعني أنها تشكل توليفة من التخصصات الأخرى، وتعتمد على تقنيات من مجالات مثل بيولوجيا الخلية، والمعلوماتية الحيوية، والكيمياء الحيوية، وعلم الأحياء الجزيئي، وعلم المناعة، وعلم الوراثة، والتطور، وعلم البيئة. (ar)
 • Parazitologie je věda, která se zabývá parazity, jejich hostiteli a vztahy mezi nimi. Při svém bádání využívá poznatků zejména cytologie, imunologie, biochemie, farmakologie, molekulární biologie, genetiky a ekologie, její vlastní poznatky jsou pak často využívány v lékařství, veterinárním lékařství, ekologii a evoluční biologii. Rozlišujeme parazitologii v „užším slova smyslu“, která se zabývá pouze parazitujícími prvoky, helminty, pavoukovci a hmyzem, a parazitologii v „širším slova smyslu“, která zahrnuje pod pojem parazity i bakterie a viry a další parazitující organismy. Rozšířenější je užší pojetí. Vědec zabývající se parazitologií v užším slova smyslu se nazývá parazitolog. (cs)
 • Η παρασιτολογία (parasitology) είναι μια συνολική επιστήμη με κύριο αντικείμενο την έρευνα, εξέταση και καταστολή των παρασίτων. Αντικείμενο της παρασιτολογίας είναι επίσης και η γενική ταξινόμηση από την οποία και ακολουθεί η συστηματική μελέτη των παρασίτων με βάση κυρίως τη βιολογία τους. Συνέπεια αυτού είναι η σύγχρονη σχετικά παρασιτολογία να διακρίνεται σε επιμέρους επιστημονικούς κλάδους όπως είναι η κτηνιατρική παρασιτολογία που εξετάζει τα , η που εξετάζει τα και η που σε συνδυασμό με τη μικροβιολογία εξετάζει τα παράσιτα που προσβάλλουν τον άνθρωπο. Η ιστορία της παρασιτολογίας είναι διάσπαρτη σε άλλους επιστημονικούς κλάδους, όπως η μοριακή βιολογία, η ζωολογία, η βοτανική, η ανθρωπολογία και γενικότερα η οικολογία. Η μεγάλη ανάπτυξή της οφείλεται βεβαίως στην ανακάλυψη του μικροσκοπίου τον 17ο αιώνα, οπότε και άρχισε να αναπτύσσεται συστηματικά. (el)
 • Die Parasitologie beschäftigt sich mit den Lebens- und Umweltverhältnissen von Parasiten und ihren Wirten. Ein wichtiges Anwendungsgebiet der Parasitologie ist die Entwicklung effizienter Maßnahmen zur Bekämpfung von Parasiten. Parasitologen nutzen die Erkenntnisse verschiedener Disziplinen wie beispielsweise der Ökologie, der Verhaltensbiologie und der Molekularbiologie. Da viele Parasiten bei Menschen und Tieren Krankheiten hervorrufen, steht die Parasitologie in enger Beziehung zur Medizin. Begründer der Parasitologie war Rudolf Leuckart. Die deutschsprachige wissenschaftliche Fachgesellschaft ist die Deutsche Gesellschaft für Parasitologie (DGP). (de)
 • Parazitologio estas scienco pri la animalaj kaj vegetalaj organismoj (parazitoj). Tio ekzamenas la aspekton, evoluon, pliiĝon de parazitoj; la kaŭzitan damaĝon kaj ellaboras la protektajn metodojn. * planta (vegetala) parazitologio esploras insektojn parazitantaj aŭ mortigantaj la damaĝbestojn. Ĝia tasko estas ekkono de la parazita faŭno kaj vivo de parazitoj; ellaboro kondiĉoj kaj metodoj de eble nenatura pliigo. Ekzameno de alilokaj (alilandaj) parazitaj kaj voraj insektoj kun eblo de ties alhejmigo. * besta (animala) parazitologio. (eo)
 • La parasitología es la rama de la biología que estudia el fenómeno del parasitismo. Por un lado, estudia a los organismos vivos parásitos,​ y la relación de ellos con sus hospedadores y el medio ambiente. Convencionalmente, se ocupa solo de los parásitos eucariotas​ como son los protozoos, helmintos (trematodos, cestodos, nematodos) y artrópodos; el resto de los organismos parásitos (virus, procariotas y hongos) tradicionalmente se consideran una materia propia de la microbiología. Por otro lado, estudia las parasitosis o enfermedades causadas en el hombre, animales y plantas por los organismos parásitos. Por definición, un parásito es un organismo que vive a expensas de un hospedador, si bien el ámbito de la Parasitología se circunscribe a aquellos organismos eucariotas, tanto unicelulares como pluricelulares, que han elegido este modo de vida. Aun así, quizás pueda sorprender el hecho de que existen muchos más organismos parásitos que organismos de vida libre, aun excluyendo a los virus y muchos grupos de bacterias y hongos que también son parásitos estrictos en cuanto a su modo de vida. Por tanto, hay que concluir que el parasitismo es un modo de vida exitoso y como tal ha surgido en todos los grupos evolutivos eucariotas: protistas, animales y plantas. La parasitología nació como una disciplina dentro de la zoología, y en sus orígenes fue esencialmente descriptiva. En consecuencia, los primeros parásitos descritos fueron metazoos, y con el empleo posterior del microscopio se amplió al campo de la protozoología. La expansión colonial europea y la constatación de los graves problemas para la salud humana y de los animales, causados por parásitos sobre todo en las zonas tropicales, conllevaron un aumento en el interés médico por la parasitología (ver abajo). Como consecuencia, la parasitología comenzó a estudiarse desde una perspectiva etiológica-patológica, en la que la relación parásito-hospedador desempeña un papel clave. Los llamativos mecanismos de adaptación presentes en estos sorprendentes organismos pronto estimularon estudios más profundos. Fruto del interés por estos organismos, cabe mencionar que muchos avances en la ciencia básica se han producido a partir de las investigaciones con parásitos.[cita requerida] La importancia de los parásitos desde una perspectiva sanitaria es indiscutible. Estimaciones de la Organización Mundial de la Salud indican que hay más de 260 millones de personas que padecen malaria o paludismo, 200 millones presentan esquistosomiasis, 500 millones tienen amebiasis, 700 millones con ascariasis y más de 40 millones con patologías producidas por tripanosomátidos (la enfermedad del sueño, la enfermedad de Chagas o las leishmaniasis).[cita requerida] (es)
 • Parasitologia parasitismoa aztertzen duen biologiaren adarra da. Parasito moduan jarduten duten organismo biziak aztertzen ditu, hala nola, protozoo, helminto (trematodo, zestodo eta nematodoak) eta artropodoak eta baita hauek ostalariarekin duten harremana ere. Gainerako, organismo parasitarioak, birus, prokarioto eta onddoak, mikrobiologiak aztertzen ditu. Biologiaren adar hau irakasgai desberdinez osatuta dago: biologia zelularra, bioinformatika, biokimika, biologia molekularra, immunologia, genetika, eboluzioa eta ekologia. Zientzia honen ikerketen atal handi bat medikuntza eta albaitaritzara zuzenduta dago, izan ere parasitoek gizaki eta animaliengan gaixotasunak sor ditzakete. Gaixotasun parasitario hauen epidemiologia ere oso garrantzitsua da, bizkarroien banaketa eta maiztasuna ezagutzea beharrezkoa baita gaixotasun hauek diagnostikatu eta tratatu ahal izateko. Gaixotasun hauetatik gehienak tropikalak dira eta neurri handi batean herrialde azpigaratuetako higienen faltarekin erlazionatuta daude. Zenbait gaixotasun parasitario: * Malaria * Tripanosomiasi afrikarra * Tripanosomiasi amerikarra * Eskistosomiasia * Leishmaniasia * Toxoplasmosia * (eu)
 • La parasitologie est l'étude des parasites, de leurs hôtes et de leurs interactions mutuelles. En tant que discipline biologique, les enjeux de la parasitologie ne sont pas tant déterminés par l'organisme ou l'environnement en question, mais par les modes de vie et les interactions durables entre parasites et leurs hôtes (si elles n'étaient pas durable, l’hôte ou le parasite disparaitrait).[pas clair] Elle est donc à la croisée d'autres disciplines telles que la biologie cellulaire, la bio-informatique, la biologie moléculaire, l'immunologie, la génétique et l'écologie, l'écoépidémiologie. Le parasitisme est le plus commun des modes de vie sur cette planète, impliquant des représentants des principaux taxons, depuis les plus simples organismes unicellulaires à des vertébrés complexes. Chaque espèce est potentiellement victime de plusieurs parasites et de nombreux parasites peuvent eux-mêmes être parasités. En conséquence, le nombre d'espèces parasites excède grandement le nombre d'espèces « autonomes ». (fr)
 • Is éard is seadeolaíocht ann ná an disciplín eolaíoch a bhaineann le staidéar a dhéanamh ar bhitheolaíocht na seadán agus na galair sheadánacha , lena n-áirítear dáileadh, bithcheimic, fiseolaíocht, bitheolaíocht mhóilíneach, éiceolaíocht, éabhlóid agus gnéithe cliniciúla na seadán, lena n-áirítear freagairt an óstaigh ar na hoibreáin sin. Go ginearálta, cuimsíonn na seadáin víris is baictéir, iad siúd atá neamhurchóideach is iad siúd a chuireann tús le galair, ach de ghnáth bíonn an staidéar teorannaithe do phrótasóin (aiméibí is eile), péisteanna, artrapóid a dhéanann dochar do dhaoine trí nimh a dhéanamh, fuil a dhiúl is galair a iompar (mar shampla, corrmhíolta, míoltóga gainimh is míolta), nó maireachtáil ar an gcraiceann agus tochas is galar an tochais a chur air (mar shampla, míolta cartáin). (ga)
 • Parasitology is the study of parasites, their hosts, and the relationship between them. As a biological discipline, the scope of parasitology is not determined by the organism or environment in question but by their way of life. This means it forms a synthesis of other disciplines, and draws on techniques from fields such as cell biology, bioinformatics, biochemistry, molecular biology, immunology, genetics, evolution and ecology. (en)
 • Parasitologi adalah ilmu yang mempelajari parasit, inangnya, dan hubungan di antara keduanya. Sebagai salah satu cabang ilmu biologi, cakupan parasitologi tak ditentukan oleh organisme atau lingkungan terkait, tetapi dengan cara hidupnya, yang berarti bidang ini bersintesis dengan bidang lain, dan menggunakan teknik seperti biologi sel, bioinformatika, biokimia, biologi molekuler, imunologi, genetika, evolusi dan ekologi. (in)
 • La parassitologia è la disciplina biomedica che si occupa dello studio del ciclo biologico degli organismi parassiti dell'uomo e degli altri animali, con risvolti di notevole importanza in ambito sia medico sia veterinario, soprattutto in relazione alla diagnostica delle malattie parassitarie (esame microscopico dei campioni biologici per la ricerca e la identificazione delle diverse forme vitali del parassita). Queste condizioni morbose scaturiscono dal rapporto di Parassitismo tra l'organismo responsabile e l'Ospite. La parassitologia si occupa convenzionalemente delle patologie causate dagli organismi eucarioti, mentre lo studio delle malattie causate dai procarioti (virus, micoplasmi, batteri e funghi) è demandato alla microbiologia. Gli agenti responsabili delle malattie parassitarie (o parassitosi) possono essere rappresentati da: * Protozoi (come ad esempio i microrganismi di genere Plasmodium responsabili dei diversi quadri della malaria nell'uomo, ma anche Leishmania e Toxoplasma); * Metazoi: comprendono a loro volta i vermi (Platyhelminthes o vermi piatti come quelli dei generi Schistosoma e Fasciola, Nematodi o vermi cilindrici come Ascaris e Toxocara e Cestodi come gli organismi dei generi Taenia, Echinococcus, Diphyllobothrium) e gli Artropodi come gli Acari (a cui appartiene il sottordine delle zecche) e diversi generi di insetti (pidocchi, pulci, mosche responsabili delle miasi che colpiscono più frequentemente gli animali domestici e selvatici, ma anche l'uomo). In considerazione del ciclo biologico, a volte molto complesso degli organismi parassiti, l'uomo può essere interessato sia come ospite intermedio (offre cioè l'ambiente per la fase riproduttiva asessuata del parassita come nella Echinococcosi) sia come ospite definitivo (nel quale invece si compie la fase riproduttiva sessuata): è questo il caso della tenia (solo raramente l'uomo può essere ospite intermedio di questo cestode, nella Cisticercosi). Nell'ambito delle parassitosi umane si parla in maniera propria di:- 'infestione' in caso di parassitosi protozoarie,- 'infestazione' nel caso di parassitosi sostenute da vermi o artropodi. La parassitologia riveste un ruolo importante nella medicina per via delle molteplici infezioni-infestazioni i cui agenti eziologici sono proprio rappresentati da protozoi, elminti e artropodi, che effettuano una parte del loro ciclo biologico nell'uomo. (it)
 • 寄生虫学(きせいちゅうがく、英語:parasitology)は、寄生虫と宿主、及びそれらの関係について探求する生物学の一分野。寄生虫学の対象であるか否かは、生命体や環境では無く、それらの生態で決まる。細胞生物学、生物情報学、分子生物学、免疫学、遺伝学、生態学などの分野の手法を用いた学際的研究分野である。 寄生は地球上では最も一般的な生態であり、単純な単細胞生物から複雑な脊椎動物に至るまで、主要な全分類で確認される。全ての自由生活性の種は自身に独特の寄生虫を持っている。そのため、寄生虫の種数は自由生活性の生物の種数を大きく上回る。 (ja)
 • 기생충학(寄生蟲學)은 다른 생물에 기생하여 사는 기생물에 관한 연구를 하는 생물학의 한 분야이다. (ko)
 • Parasitologie beslaat de studie van parasieten en hun eigenschappen, het werkterrein van een parasitoloog. Parasieten kenmerken zich door interactie met andere levensvormen in de meeste brede zin; daarom houdt de parasitologie (daarmee de parasitoloog) zich bezig met diverse vakgebieden zoals biologie, microbiologie, waaronder de veterinaire en de medische microbiologie, en de plantkunde. Biologie (nl)
 • Parazytologia (stgr. παράσιτος parásitos „współbiesiadnik, pieczeniarz” oraz λόγος lógos „nauka”) – nauka zajmująca się badaniem pasożytów i pasożytnictwa w przyrodzie. Biorąc pod uwagę umiejscowienie pasożyta w systematyce, dzieli się ją na poddziały, np.: * helmintologię (nauka o robakach); * (nauka o przywrach); * inne. Biorąc pod uwagę charakter żywiciela, dzieli się ją na: * , * , * , * . (pl)
 • Parasitologi studerar biologin kring parasiternas påverkan på organismer samt dess värd och deras relation till varandra. Parasitologi omfattar även läran om taxonomi, morfologi, patologi, parasitens livscykel samt sjukdomens epidemiologi som den orsakar. (sv)
 • Parasitologia é a especialidade da biologia que estuda os parasitas, os seus hospedeiros e relações entre eles. Engloba os filos Protozoa (protozoários), do reino Protista e Nematoda (nematódes), annelida (anelídeos), Platyhelminthes (platelmintos) e Arthropoda (artrópodes), do reino Animal. Protozoários são unicelulares, enquanto os nematódeos, anelídeos, platelmintos e artrópodes são organismos unicamente multicelulares. Temos também parasitismo em plantas (holoparasita e hemiparasita) como é o caso do cipó-chumbo. temos parasitismo em fungos (micose) e em bactérias e até vírus. Como disciplina biológica, o campo da parasitologia não é determinado pelo organismo ou ambiente em questão, mas pelo seu modo de vida. Isto significa que forma uma síntese com outras disciplinas, e traz para si técnicas de campos com biologia celular, bioinformática, bioquímica, biologia molecular, imunologia, genética, evolução e ecologia. No Brasil, as principais parasitoses de interesse da área da saúde são: Protozooses * Amebíase * Tripanosomíase * Leishmanioses * Giardíase * Tricomoníase * Malária * Toxoplasmose * BalantidioseHelmintoses * Esquistossomose * Teniase/cisticercose * Hidatidose/equinococose * Enterobiose * Filariose * Ancilostomose/necatoriose * Ascaridíase * Tricocefalose * EstrongiloidíaseEctoparasitoses (artrópodes) * Pediculose * Ftiríase * Miíase * Acaríase (pt)
 • Паразитология — комплексная биологическая наука, изучающая явление паразитизма, биологию и экологию паразитов, а также вызываемые ими заболевания и меры борьбы с паразитами. (ru)
 • 寄生蟲學是一門研究寄生蟲與其宿主和兩者之間關係的科學。寄生蟲學屬於生物學的範疇,寄生蟲學不僅僅是釐清這些生物和環境之間的問題,還包括了他們生存的方式。這意思著寄生蟲學是一門綜合科學,和細胞生物學、生物資訊學、分子生物學、免疫學、遺傳學和生態學都有關係。 (zh)
 • Паразитоло́гія (від грец. parasitos — нахлібник, дармоїд і logos — вчення) — наука про паразитичні організми, їх взаємостосунки з організмами, на яких вони паразитують, та довкіллям, структуру й динаміку , значення паразитів у природних біосистемах і практичній діяльності людини. За об'єктами паразитування розрізняють такі розділи паразитології: * медичну, * ветеринарну * агрономічну. Загальнотеоретичну базу паразитології становить , проблеми якої і є змістом спеціальності 03.00.18. Основне завдання паразитології — опрацювання теоретичної бази біологічних й інтегрованих методів боротьби з паразитами людини, тварин, рослин та розв'язання низки біологічних проблем — шляхів коеволюції та філогенії. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 383854 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 12346 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1119310202 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • علم الطفيليات (بالإنجليزية: Parasitology)‏ هو العلم الذي يُعنى بدراسة الطفيليات وعلاقتها مع الجسم المضيف.وكتنظيم بيولوجي، لا يتم تحديد نطاق علم الطفيليات من قِبَل الكائن الحي أو البيئة المعنية، ولكن بطريقتهم في الحياة. وهذا يعني أنها تشكل توليفة من التخصصات الأخرى، وتعتمد على تقنيات من مجالات مثل بيولوجيا الخلية، والمعلوماتية الحيوية، والكيمياء الحيوية، وعلم الأحياء الجزيئي، وعلم المناعة، وعلم الوراثة، والتطور، وعلم البيئة. (ar)
 • Parazitologio estas scienco pri la animalaj kaj vegetalaj organismoj (parazitoj). Tio ekzamenas la aspekton, evoluon, pliiĝon de parazitoj; la kaŭzitan damaĝon kaj ellaboras la protektajn metodojn. * planta (vegetala) parazitologio esploras insektojn parazitantaj aŭ mortigantaj la damaĝbestojn. Ĝia tasko estas ekkono de la parazita faŭno kaj vivo de parazitoj; ellaboro kondiĉoj kaj metodoj de eble nenatura pliigo. Ekzameno de alilokaj (alilandaj) parazitaj kaj voraj insektoj kun eblo de ties alhejmigo. * besta (animala) parazitologio. (eo)
 • Parasitology is the study of parasites, their hosts, and the relationship between them. As a biological discipline, the scope of parasitology is not determined by the organism or environment in question but by their way of life. This means it forms a synthesis of other disciplines, and draws on techniques from fields such as cell biology, bioinformatics, biochemistry, molecular biology, immunology, genetics, evolution and ecology. (en)
 • Parasitologi adalah ilmu yang mempelajari parasit, inangnya, dan hubungan di antara keduanya. Sebagai salah satu cabang ilmu biologi, cakupan parasitologi tak ditentukan oleh organisme atau lingkungan terkait, tetapi dengan cara hidupnya, yang berarti bidang ini bersintesis dengan bidang lain, dan menggunakan teknik seperti biologi sel, bioinformatika, biokimia, biologi molekuler, imunologi, genetika, evolusi dan ekologi. (in)
 • 寄生虫学(きせいちゅうがく、英語:parasitology)は、寄生虫と宿主、及びそれらの関係について探求する生物学の一分野。寄生虫学の対象であるか否かは、生命体や環境では無く、それらの生態で決まる。細胞生物学、生物情報学、分子生物学、免疫学、遺伝学、生態学などの分野の手法を用いた学際的研究分野である。 寄生は地球上では最も一般的な生態であり、単純な単細胞生物から複雑な脊椎動物に至るまで、主要な全分類で確認される。全ての自由生活性の種は自身に独特の寄生虫を持っている。そのため、寄生虫の種数は自由生活性の生物の種数を大きく上回る。 (ja)
 • 기생충학(寄生蟲學)은 다른 생물에 기생하여 사는 기생물에 관한 연구를 하는 생물학의 한 분야이다. (ko)
 • Parasitologie beslaat de studie van parasieten en hun eigenschappen, het werkterrein van een parasitoloog. Parasieten kenmerken zich door interactie met andere levensvormen in de meeste brede zin; daarom houdt de parasitologie (daarmee de parasitoloog) zich bezig met diverse vakgebieden zoals biologie, microbiologie, waaronder de veterinaire en de medische microbiologie, en de plantkunde. Biologie (nl)
 • Parazytologia (stgr. παράσιτος parásitos „współbiesiadnik, pieczeniarz” oraz λόγος lógos „nauka”) – nauka zajmująca się badaniem pasożytów i pasożytnictwa w przyrodzie. Biorąc pod uwagę umiejscowienie pasożyta w systematyce, dzieli się ją na poddziały, np.: * helmintologię (nauka o robakach); * (nauka o przywrach); * inne. Biorąc pod uwagę charakter żywiciela, dzieli się ją na: * , * , * , * . (pl)
 • Parasitologi studerar biologin kring parasiternas påverkan på organismer samt dess värd och deras relation till varandra. Parasitologi omfattar även läran om taxonomi, morfologi, patologi, parasitens livscykel samt sjukdomens epidemiologi som den orsakar. (sv)
 • Паразитология — комплексная биологическая наука, изучающая явление паразитизма, биологию и экологию паразитов, а также вызываемые ими заболевания и меры борьбы с паразитами. (ru)
 • 寄生蟲學是一門研究寄生蟲與其宿主和兩者之間關係的科學。寄生蟲學屬於生物學的範疇,寄生蟲學不僅僅是釐清這些生物和環境之間的問題,還包括了他們生存的方式。這意思著寄生蟲學是一門綜合科學,和細胞生物學、生物資訊學、分子生物學、免疫學、遺傳學和生態學都有關係。 (zh)
 • La parasitologia és una branca del coneixement que estudia els organismes paràsits i els efectes que aquests organismes produeixen en els que els sustenten. Encara que la ciència que de manera natural s'ocupa d'ella és la biologia hi ha importants contribucions i implicacions en medicina, farmàcia i veterinària, ja que els paràsits causen malalties humanes o d'animals o plantes d'interès per a l'home (ramat, collites o animals domèstics) i un dels objectius clau és aprendre a curar-les i erradicar-les. Un altre dels objectius d'aquesta ciència cau al camp de l'epidemiologia en estudiar organismes paràsits més o menys innocus "per se" però que poden ser transmissors (vectors) d'altres organismes causants de malalties. L'objectiu seria el de controlar les poblacions d'aquests vectors o propo (ca)
 • Parazitologie je věda, která se zabývá parazity, jejich hostiteli a vztahy mezi nimi. Při svém bádání využívá poznatků zejména cytologie, imunologie, biochemie, farmakologie, molekulární biologie, genetiky a ekologie, její vlastní poznatky jsou pak často využívány v lékařství, veterinárním lékařství, ekologii a evoluční biologii. (cs)
 • Η παρασιτολογία (parasitology) είναι μια συνολική επιστήμη με κύριο αντικείμενο την έρευνα, εξέταση και καταστολή των παρασίτων. Αντικείμενο της παρασιτολογίας είναι επίσης και η γενική ταξινόμηση από την οποία και ακολουθεί η συστηματική μελέτη των παρασίτων με βάση κυρίως τη βιολογία τους. Συνέπεια αυτού είναι η σύγχρονη σχετικά παρασιτολογία να διακρίνεται σε επιμέρους επιστημονικούς κλάδους όπως είναι η κτηνιατρική παρασιτολογία που εξετάζει τα , η που εξετάζει τα και η που σε συνδυασμό με τη μικροβιολογία εξετάζει τα παράσιτα που προσβάλλουν τον άνθρωπο. (el)
 • Die Parasitologie beschäftigt sich mit den Lebens- und Umweltverhältnissen von Parasiten und ihren Wirten. Ein wichtiges Anwendungsgebiet der Parasitologie ist die Entwicklung effizienter Maßnahmen zur Bekämpfung von Parasiten. (de)
 • Parasitologia parasitismoa aztertzen duen biologiaren adarra da. Parasito moduan jarduten duten organismo biziak aztertzen ditu, hala nola, protozoo, helminto (trematodo, zestodo eta nematodoak) eta artropodoak eta baita hauek ostalariarekin duten harremana ere. Gainerako, organismo parasitarioak, birus, prokarioto eta onddoak, mikrobiologiak aztertzen ditu. Biologiaren adar hau irakasgai desberdinez osatuta dago: biologia zelularra, bioinformatika, biokimika, biologia molekularra, immunologia, genetika, eboluzioa eta ekologia. Zenbait gaixotasun parasitario: (eu)
 • La parasitología es la rama de la biología que estudia el fenómeno del parasitismo. Por un lado, estudia a los organismos vivos parásitos,​ y la relación de ellos con sus hospedadores y el medio ambiente. Convencionalmente, se ocupa solo de los parásitos eucariotas​ como son los protozoos, helmintos (trematodos, cestodos, nematodos) y artrópodos; el resto de los organismos parásitos (virus, procariotas y hongos) tradicionalmente se consideran una materia propia de la microbiología. Por otro lado, estudia las parasitosis o enfermedades causadas en el hombre, animales y plantas por los organismos parásitos. (es)
 • Is éard is seadeolaíocht ann ná an disciplín eolaíoch a bhaineann le staidéar a dhéanamh ar bhitheolaíocht na seadán agus na galair sheadánacha , lena n-áirítear dáileadh, bithcheimic, fiseolaíocht, bitheolaíocht mhóilíneach, éiceolaíocht, éabhlóid agus gnéithe cliniciúla na seadán, lena n-áirítear freagairt an óstaigh ar na hoibreáin sin. (ga)
 • La parasitologie est l'étude des parasites, de leurs hôtes et de leurs interactions mutuelles. En tant que discipline biologique, les enjeux de la parasitologie ne sont pas tant déterminés par l'organisme ou l'environnement en question, mais par les modes de vie et les interactions durables entre parasites et leurs hôtes (si elles n'étaient pas durable, l’hôte ou le parasite disparaitrait).[pas clair] Elle est donc à la croisée d'autres disciplines telles que la biologie cellulaire, la bio-informatique, la biologie moléculaire, l'immunologie, la génétique et l'écologie, l'écoépidémiologie. (fr)
 • La parassitologia è la disciplina biomedica che si occupa dello studio del ciclo biologico degli organismi parassiti dell'uomo e degli altri animali, con risvolti di notevole importanza in ambito sia medico sia veterinario, soprattutto in relazione alla diagnostica delle malattie parassitarie (esame microscopico dei campioni biologici per la ricerca e la identificazione delle diverse forme vitali del parassita). Queste condizioni morbose scaturiscono dal rapporto di Parassitismo tra l'organismo responsabile e l'Ospite. (it)
 • Parasitologia é a especialidade da biologia que estuda os parasitas, os seus hospedeiros e relações entre eles. Engloba os filos Protozoa (protozoários), do reino Protista e Nematoda (nematódes), annelida (anelídeos), Platyhelminthes (platelmintos) e Arthropoda (artrópodes), do reino Animal. Protozoários são unicelulares, enquanto os nematódeos, anelídeos, platelmintos e artrópodes são organismos unicamente multicelulares. Temos também parasitismo em plantas (holoparasita e hemiparasita) como é o caso do cipó-chumbo. temos parasitismo em fungos (micose) e em bactérias e até vírus. Como disciplina biológica, o campo da parasitologia não é determinado pelo organismo ou ambiente em questão, mas pelo seu modo de vida. Isto significa que forma uma síntese com outras disciplinas, e traz para si (pt)
 • Паразитоло́гія (від грец. parasitos — нахлібник, дармоїд і logos — вчення) — наука про паразитичні організми, їх взаємостосунки з організмами, на яких вони паразитують, та довкіллям, структуру й динаміку , значення паразитів у природних біосистемах і практичній діяльності людини. За об'єктами паразитування розрізняють такі розділи паразитології: * медичну, * ветеринарну * агрономічну. Загальнотеоретичну базу паразитології становить , проблеми якої і є змістом спеціальності 03.00.18. (uk)
rdfs:label
 • Parasitology (en)
 • علم الطفيليات (ar)
 • Parasitologia (ca)
 • Parazitologie (cs)
 • Parasitologie (de)
 • Παρασιτολογία (el)
 • Parazitologio (eo)
 • Parasitología (es)
 • Parasitologia (eu)
 • Seadeolaíocht (ga)
 • Parasitologi (in)
 • Parasitologie (fr)
 • Parassitologia (it)
 • 寄生虫学 (ja)
 • 기생충학 (ko)
 • Parasitologie (nl)
 • Parazytologia (pl)
 • Паразитология (ru)
 • Parasitologia (pt)
 • Parasitologi (sv)
 • Паразитологія (uk)
 • 寄生虫学 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
skos:broadMatch
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:knownFor of
is dbo:occupation of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:discipline of
is dbp:field of
is dbp:fields of
is dbp:knownFor of
is dbp:mainInterests of
is dbp:occupation of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License