About: Oil sands

An Entity of Type: Part113809207, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Oil sands, tar sands, crude bitumen, or bituminous sands, are a type of unconventional petroleum deposit. Oil sands are either loose sands or partially consolidated sandstone containing a naturally occurring mixture of sand, clay, and water, soaked with bitumen, a dense and extremely viscous form of petroleum.

Property Value
dbo:abstract
 • النفط الرملي أو الرمال النفطية أو الرمال القطرانية هو نوع من ترسبات البتومين. وهو مزيج طبيعي من الرمال أو الطين والمياه ونوع كثيف ولزج من النفط يعرف بالبتومين. وهو موجود في أماكن مختلفة من العالم إلا أنه موجود بكميات تجارية ضخمة في كندا وفنزويلا. يعّرَف النفط الرملي بأنه غير معتاد أو خام «بتوميت» للتفريق بينه وبين النفط الخام الطبيعي المستخرج من الآبار النفطية. وأصبح يُعد في الفترة الأخيرة من احتياطي النفط العالمي نظرا لارتفاع أسعار النفط وتدني كلفة استخراجه وتكريره باستعمال تقنيات جديدة مما جعله مربحا تجارياً. (ar)
 • Dehtové písky, také ropné písky nebo živičné písky, jsou směsí jílu, písku, vody a živic (bitumenů). Těží se kvůli živicím, které mohou být zpracovány na ropu. (cs)
 • La sorra bituminosa, en anglès: oil sands, tar sands bituminous sands, són un tipus de jaciment de petroli no convencional. La sorra bituminosa pot ser sorra solta o parcialment consolidada que conté una mescla natural de sorra, argila i aigua saturada químicament amb una forma de petroli densa i extremadament viscosa que tècnicament es coneix com a bitumen (asfalt). Els jaciments naturals de bitumen es troben en molts països, però en particular n'hi ha en grans quantitats al Canadà. Altres d'extensos es troben al Kazakhstan, Rússia i Veneçuela. A nivell mundial s'estimen en més de 2 trillions de barrils (320 mil milions metres cúbics); (ca)
 • Ölsand oder Teersand ist ein Gemenge aus verschiedenen, jedoch meist aus Quarz bestehenden, überwiegend sandkorngroßen Mineralkörnern, einem an flüchtigen Bestandteilen abgereicherten Erdöl und Wasser. Je nach Viskosität und Grad der Abreicherung wird dieses Öl als natürliches Schweröl (noch relativ flüssig) oder Naturbitumen (sehr zäh oder fest) bezeichnet. Ölsanden gemein ist ihre Lagerung in relativ geringer Teufe (wenige 100 m). Oft stehen sie sogar direkt an der Erdoberfläche an. Sandsteine, die in größerer Tiefe lagern und aus denen ohne spezielle Förderverfahren raffinationsfähiges, „leichtes“ Rohöl gewonnen werden kann, sind eher als erdölhöffige oder -führende Sandsteine denn als Ölsande anzusprechen. Teersand ist eine Bezeichnung, die fachsprachlich veraltet ist, da Teer zwar auch eine zähflüssige Masse ist, aber ein Pyrolyserest und kein Rohölbestandteil ist und daher chemisch etwas anderes darstellt. Die weltweit bedeutendsten Ölsand-Vorkommen befinden sich in Kanada und Venezuela. An oder sehr nahe der Erdoberfläche befindliche Ölsande werden im Tagebau abgebaut. Aus tiefer lagernden Ölsanden kann Bitumen oder sogar relativ „leichtes“ Rohöl mit sogenannten In-situ-Methoden (z. B. die Injektion von Wasserdampf in die Lagerstätte) gewonnen werden. In Niedersachsen und am Oberrhein wurden Ölsande auch bergmännisch unter Tage abgebaut. Im Zuge steigender Ölpreise und des technischen Fortschrittes wird die Gewinnung von synthetischem Rohöl aus Ölsand immer rentabler. Die Regierung Kanadas fördert die Ausbeutung von Ölsanden und sieht hierin einen wichtigen, zukunftssichernden Wirtschaftsfaktor. Im Jahr 2011 lieferten Ölsande gut 10 % des weltweit geförderten Erdöls. (de)
 • Η πισσώδης άμμος (αγγλικά: οil sands ή crude bitumen ή bituminous sands) είναι μια μορφή μη συμβατικού κοιτάσματος πετρελαίου. Τα αποθέματα πισσώδους άμμου αποτελούνται από φυσικά μείγματα άμμου, αργίλου, νερού και ιδιαίτερα μεγάλου ιξώδους μειγμάτων βαρέων υδρογονανθράκων (πιθανώς και με θειούχες προσμείξεις), είτε σε μορφή πισσώδους κινούμενης άμμου, είτε εγκλωβισμένων μέσα σε πισσώδη ψαμμίτη. Φυσικά υπάρχοντα κοιτάσματα πισσώδους άμμου έχουν αναφερθεί σε πολλές χώρες, αλλά έχουν βρεθεί σε εξαιρετικά μεγάλες ποσότητες στον Καναδά. Άλλα μεγάλα κοιτάσματα βρίσκονται στο Καζακστάν, στη Ρωσία και στη Βενεζουέλα. Εκτιμάται ότι τα παγκόσμια κοιτάσματα πετρελαίου ανέρχονται σε περισσότερο από 320 κ.χλμ... Αυτή η εκτίμηση συμπεριλαμβάνει κοιτάσματα που δεν έχουν ακόμη ανακαλυφθεί. Τα αποδεδειγμένα κοιτάσματα πισσώδους άμμου ανέρχονται περίπου στα 16 κ.χλμ. Τα συνολικά αποθέματα πισσώδους άμμου εκτιμάται ότι ανέρχονται σε 39,694 κ.χλμ., από τα οποία 28,11 κ.χλμ., δηλαδή περί το 70,8%, βρίσκονται στην Αλμπέρτα του Καναδά. (el)
 • Harea bituminosoak edo mundrun hareak biltegi mota bat dira. Ez-konbentzionaltzat hartzen dira, betiko petrolio iturri konbentzionaletatik (putzu tradizionalen bidez ustiatutakoetatik) bereizteko. Harea bituminosoak aire zabaleko meategien bidez ustiatzen dira. Biltegien oinarria harea askea edo partzialki sendotutako harearria da, bitarteetan hareaz, buztinez eta urez osatutako nahastea duena eta petrolioaren forma oso trinko eta likatsuarekin (teknikoki bitumen izenarekin ezagutzen dena) ase dagoena. Bitumen biltegi naturalak hainbat herrialdetan aurkitu dira, baina batez ere Kanadan daude kantitate handietan. Beste erreserba handi batzuk Kazakhstangoak eta Errusiakoak dira. Duela gutxi arte petrolio mota hau ez da kontuan hartu munduko petrolio erreserbak zenbatzerakoan, ez baita errentagarria prezioak baxuak direnean. Teknologia berriek eta petrolioaren prezioaren igoerak errentagarri bihurtu ditu zenbait kasutan. (eu)
 • Las arenas de alquitrán, conocidas también como arenas bituminosas, arenas de petróleo, arenas petrolíferas o arenas aceiteras, son una combinación de arcilla, arena, agua, y bitumen. De las arenas de alquitrán se extrae un bitumen similar al petróleo el cual es convertido en un petróleo crudo sintético o refinado directamente por refinerías especializadas para obtener productos del petróleo. El petróleo convencional es extraído por medio de pozos mientras que los depósitos de arenas bituminosas son extraídos usando técnicas de seccionamiento de minería superficial, o se les hace fluir hacia pozos por medio de técnicas in situ que reducen la viscosidad del bitumen por medio de vapor y/o solventes. En promedio, el bitumen contiene 83,2% de carbono, 10,4% de hidrógeno, 0,94% de oxígeno, 0,36% de nitrógeno y 4,8% de azufre. (es)
 • Un sable bitumineux (ou bitumeux) est un mélange de bitume brut, qui est une forme semi-solide de pétrole brut, de sable, d'argile minérale et d'eau. En d’autres mots, c’est un sable enrobé d’une couche d’eau sur laquelle se dépose la pellicule de bitume. Plus la pellicule de bitume est épaisse, meilleurs sont les sables bitumineux en termes de quantité de pétrole extractible. Après extraction et transformation des sables bitumineux, on obtient le bitume, qui est un mélange d’hydrocarbures sous forme solide, ou liquide dense, épais et visqueux. Les gisements de sable bitumineux représentent une importante source de pétrole brut de synthèse, ou pétrole non conventionnel. Les principales réserves se situent en Alberta (Canada) et dans le bassin du fleuve de l'Orénoque, au Venezuela. De plus petits gisements de sables bitumineux existent dans d'autres endroits du monde. L'impact environnemental de l'extraction du bitume et de sa transformation en pétrole est très important : déforestation, rejets de produits toxiques, émissions de gaz à effet de serre (GES). L'extraction d'un baril de pétrole des sables bitumineux de l'Alberta émet plus de 190 kg de GES, 3 fois plus que la production d’un baril de pétrole classique. De nombreuses associations de défense de l'environnement font campagne contre l'exploitation des sables bitumineux et des banques refusent de la financer. (fr)
 • Oil sands, tar sands, crude bitumen, or bituminous sands, are a type of unconventional petroleum deposit. Oil sands are either loose sands or partially consolidated sandstone containing a naturally occurring mixture of sand, clay, and water, soaked with bitumen, a dense and extremely viscous form of petroleum. Significant bitumen deposits are reported in Canada, Kazakhstan, Russia, and Venezuela. The estimated worldwide deposits of oil are more than 2 trillion barrels (320 billion cubic metres); the estimates include deposits that have not been discovered. Proven reserves of bitumen contain approximately 100 billion barrels, and total natural bitumen reserves are estimated at 249.67 Gbbl (39.694×109 m3) worldwide, of which 176.8 Gbbl (28.11×109 m3), or 70.8%, are in Alberta, Canada. Crude bitumen is a thick, sticky form of crude oil, so viscous that it will not flow unless heated or diluted with lighter hydrocarbons such as light crude oil or natural-gas condensate. At room temperature, it is much like cold molasses. The Orinoco Belt in Venezuela is sometimes described as oil sands, but these deposits are non-bituminous, falling instead into the category of heavy or extra-heavy oil due to their lower viscosity. Natural bitumen and extra-heavy oil differ in the degree by which they have been degraded from the original conventional oils by bacteria. The 1973 and 1979 oil price increases, and development of improved extraction technology enabled profitable extraction and processing of the oil sands. Together with other so-called unconventional oil extraction practices, oil sands are implicated in the unburnable carbon debate but also contribute to energy security and counteract the international price cartel OPEC. According to the Oil Climate Index, carbon emissions from oil-sand crude are 31% higher than from conventional oil. In Canada, oil sands production in general, and in-situ extraction, in particular, are the largest contributors to the increase in the nation's greenhouse gas emissions from 2005 to 2017, according to Natural Resources Canada (NRCan). (en)
 • Le sabbie bituminose sono rocce sedimentarie, con matrice terrigena formata da sabbia e argilla, le cui porosità sono riempite da acqua e bitume. Dalle sabbie bituminose si estrae un bitume simile al petrolio che può essere convertito in petrolio grezzo sintetico o raffinato direttamente in raffineria per ottenere i derivati del petrolio. Il bitume dalle sabbie viene estratto tramite miniere superficiali o tramite pozzi, utilizzando delle tecniche di recupero che sfruttano vapore o solventi per ridurne la viscosità. Mediamente il bitume contiene l'83,2% di carbonio, il 10,4% d'idrogeno, lo 0,94% d'ossigeno, lo 0,36% d'azoto e il 4,8% di zolfo. (it)
 • オイルサンド(Oil sand、油砂(ゆさ))あるいはタールサンド(Tar sands)とは、極めて粘性の高い鉱物油分を含む砂岩のこと。原油を含んだ砂岩が地表に露出、もしくは地表付近で地下水などと反応し、揮発成分を失ったものと考えられている。色は黒ずみ、石油臭を放つことが特徴。油分が石炭を乾留した時に出るコールタールに似ていることから、初めタールサンドと呼ばれたが、実際の成分は石油精製から得られるアスファルトに近い。 母岩が砂岩ではなく頁岩の場合にはオイルシェール (Oil Shale) と呼ばれる。 (ja)
 • 오일샌드(oil sands, tar sands, bituminous sands)는 비전통석유의 하나로서, 점토나 모래 물 등에 중질 원유가 10% 이상 함유된 것을 말한다. 보통 오일샌드 2t에서 원유 1배럴을 생산할 수 있다. 오일샌드가 가장 많이 매장된 국가는 베네수엘라이며, 그 다음이 캐나다이다. 원유가 굳어져 반쯤 고체 상태로 땅 표면 가까이 부존하는 경우 이를 ‘역청’(瀝靑)이라 부른다. 역청이 모래진흙 등과 섞여 있는 것이 바로 석유모래다. 석유모래에서 역청을 분리한 뒤 이를 가공하면 기름샘에서 뽑아 올린 원유와 성분이 같아진다. 이렇게 생산한 원유를 보통 원유(conventional crude)와 구분해 합성원유(synthetic crude)라 부른다. (ko)
 • Teerzanden zijn afzettingen van zand, klei, water en bitumen.De bitumen, die tot olieproducten verwerkt kunnen worden, zijn door de hoge prijzen op de oliemarkten een interessant alternatief voor aardolie geworden. Wel zijn er twijfels over de milieueffecten, de uitstoot aan broeikasgassen is 1,5 maal zo groot voor een effectief gewonnen liter ruwe olie. (nl)
 • Oljesand, ibland även kallad tjärsand, är en naturlig bitumenfyndighet. Sanden består egentligen av en blandning av sand eller lera, vatten och petroleum-produkten bitumen. Oljesand finns i stora kvantiteter i flera länder i världen men de allra största fyndigheterna finns i Alberta, Kanada och Venezuela. Det är först på senare tid som man har börjat betrakta oljesand som en del av världens oljereserver eftersom man inte förrän nu har teknik för att utvinna användbara petroleumprodukter ur sanden, men även för att priset på råolja har stigit. För att kunna framställa flytande bränsle från oljesand krävs det stora mängder energi för ångning och raffinering. Denna process genererar i sig två till fyra gånger så mycket växthusgaser per fat färdig produkt som den konventionella framställningen från råolja. Om man sedan räknar med förbränningen av den färdiga produkten så genererar framställningen och förbrukningen 10 till 45 procent mer växthusgaser än förbrukningen av motsvarande mängd konventionellt framställt bränsle hade gjort. (sv)
 • Битуминозные (нефтяные) пески — горючее полезное ископаемое, один из видов нетрадиционной нефти. Нефть образуется вместе с газообразными углеводородами обычно на глубине более 1,2—2 км; залегает на глубинах от десятков метров до 5—6 км. Однако на глубинах свыше 4,5—5 км преобладают газовые и газоконденсатные залежи с незначительным количеством лёгких фракций. Наибольшее количество месторождений нефти располагается в диапазоне глубин от 1 до 3 км. Вблизи земной поверхности нефть преобразуется в густую мальту, полутвёрдый асфальт и др. — например, битуминозные пески и битумы. В нефтяных песках Канады и Венесуэлы имеются большие запасы битума (3400 млрд баррелей). Добычу проводят главным образом карьерным или шахтным способом. В настоящее время компании Shell, BP и прочие ещё не могут производить много нефти из нефтяных песков, но ими ведутся разработки в этом направлении. Запасы битума в битуминозных песках Альберты (Канада) и в Ориноко (Венесуэла) составляют соответственно 1,7 и 2,0 трлн баррелей, в то время как мировые запасы обычной нефти на начало 2006 года оценивались в 1.1 трлн баррелей. Добыча нефти из битуминозных песков Альберты составила 1,126 Мб/д (млн. баррелей в день) в 2006. Планируется увеличить её до 3 Мб/д в 2020 и 5 Мб/д в 2030. Добыча нефти из битуминозных песков Ориноко составляет 0,5 Мб/д, а в 2010 году планируется нарастить её до 1 Мб/д. Вся мировая добыча нефти составляет около 84 Мб/д. Таким образом, хотя запасы битуминозных песков огромны, добыча нефти из них в обозримом будущем (согласно нынешним прогнозам) будет удовлетворять всего несколько процентов от мировых потребностей нефти. Из четырех тонн битума в результате крекинга обычно получают один баррель тяжелой нефти. Проблема в том, что нынешние технологии добычи нефти из битуминозных песков требуют большого количества пресной воды. (ru)
 • Piaski bitumiczne (również piaski smołowe, ang. oil sands lub tar sands) - niekonwencjonalne złoża bituminów, stanowiące luźną mieszaninę ropy naftowej, innych bituminów, piasku lub mułu. Złoża piasków bitumicznych znajdują się w wielu krajach, m.in. w USA, Rosji, krajach Bliskiego Wschodu, jednak największe złoża posiadają Kanada i Wenezuela. (pl)
 • 油砂(英語:Oil sands,亦称焦油砂)是一种非常规石油资源,通常是由砂岩、沥青、黏土和水组成的混合物,为膠狀黑色物質。約兩噸的油砂才能提煉出一桶原油,油砂含油量約佔本身兩成左右。焦油砂占据了世界石油储量的66%,主要分布在加拿大。 (zh)
 • Нафтоносні піски, бітумінозні піски (англ. oil sands, oil-bearing sands, bituminous sands, нім. erdölführender Sand m) — піски, які мають промислово значимі вмісти нафти. За оцінками експертів, нафтоносні піски і сланці світу можуть містити декілька трильйонів барелів нафти. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 299368 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 141508 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1119316657 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:date
 • 2009-03-08 (xsd:date)
 • April 2022 (en)
dbp:part
 • section (en)
dbp:reason
 • Methods discussed are from ca. 2010 and thus outdated (en)
dbp:url
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • النفط الرملي أو الرمال النفطية أو الرمال القطرانية هو نوع من ترسبات البتومين. وهو مزيج طبيعي من الرمال أو الطين والمياه ونوع كثيف ولزج من النفط يعرف بالبتومين. وهو موجود في أماكن مختلفة من العالم إلا أنه موجود بكميات تجارية ضخمة في كندا وفنزويلا. يعّرَف النفط الرملي بأنه غير معتاد أو خام «بتوميت» للتفريق بينه وبين النفط الخام الطبيعي المستخرج من الآبار النفطية. وأصبح يُعد في الفترة الأخيرة من احتياطي النفط العالمي نظرا لارتفاع أسعار النفط وتدني كلفة استخراجه وتكريره باستعمال تقنيات جديدة مما جعله مربحا تجارياً. (ar)
 • Dehtové písky, také ropné písky nebo živičné písky, jsou směsí jílu, písku, vody a živic (bitumenů). Těží se kvůli živicím, které mohou být zpracovány na ropu. (cs)
 • Le sabbie bituminose sono rocce sedimentarie, con matrice terrigena formata da sabbia e argilla, le cui porosità sono riempite da acqua e bitume. Dalle sabbie bituminose si estrae un bitume simile al petrolio che può essere convertito in petrolio grezzo sintetico o raffinato direttamente in raffineria per ottenere i derivati del petrolio. Il bitume dalle sabbie viene estratto tramite miniere superficiali o tramite pozzi, utilizzando delle tecniche di recupero che sfruttano vapore o solventi per ridurne la viscosità. Mediamente il bitume contiene l'83,2% di carbonio, il 10,4% d'idrogeno, lo 0,94% d'ossigeno, lo 0,36% d'azoto e il 4,8% di zolfo. (it)
 • オイルサンド(Oil sand、油砂(ゆさ))あるいはタールサンド(Tar sands)とは、極めて粘性の高い鉱物油分を含む砂岩のこと。原油を含んだ砂岩が地表に露出、もしくは地表付近で地下水などと反応し、揮発成分を失ったものと考えられている。色は黒ずみ、石油臭を放つことが特徴。油分が石炭を乾留した時に出るコールタールに似ていることから、初めタールサンドと呼ばれたが、実際の成分は石油精製から得られるアスファルトに近い。 母岩が砂岩ではなく頁岩の場合にはオイルシェール (Oil Shale) と呼ばれる。 (ja)
 • 오일샌드(oil sands, tar sands, bituminous sands)는 비전통석유의 하나로서, 점토나 모래 물 등에 중질 원유가 10% 이상 함유된 것을 말한다. 보통 오일샌드 2t에서 원유 1배럴을 생산할 수 있다. 오일샌드가 가장 많이 매장된 국가는 베네수엘라이며, 그 다음이 캐나다이다. 원유가 굳어져 반쯤 고체 상태로 땅 표면 가까이 부존하는 경우 이를 ‘역청’(瀝靑)이라 부른다. 역청이 모래진흙 등과 섞여 있는 것이 바로 석유모래다. 석유모래에서 역청을 분리한 뒤 이를 가공하면 기름샘에서 뽑아 올린 원유와 성분이 같아진다. 이렇게 생산한 원유를 보통 원유(conventional crude)와 구분해 합성원유(synthetic crude)라 부른다. (ko)
 • Teerzanden zijn afzettingen van zand, klei, water en bitumen.De bitumen, die tot olieproducten verwerkt kunnen worden, zijn door de hoge prijzen op de oliemarkten een interessant alternatief voor aardolie geworden. Wel zijn er twijfels over de milieueffecten, de uitstoot aan broeikasgassen is 1,5 maal zo groot voor een effectief gewonnen liter ruwe olie. (nl)
 • Piaski bitumiczne (również piaski smołowe, ang. oil sands lub tar sands) - niekonwencjonalne złoża bituminów, stanowiące luźną mieszaninę ropy naftowej, innych bituminów, piasku lub mułu. Złoża piasków bitumicznych znajdują się w wielu krajach, m.in. w USA, Rosji, krajach Bliskiego Wschodu, jednak największe złoża posiadają Kanada i Wenezuela. (pl)
 • 油砂(英語:Oil sands,亦称焦油砂)是一种非常规石油资源,通常是由砂岩、沥青、黏土和水组成的混合物,为膠狀黑色物質。約兩噸的油砂才能提煉出一桶原油,油砂含油量約佔本身兩成左右。焦油砂占据了世界石油储量的66%,主要分布在加拿大。 (zh)
 • Нафтоносні піски, бітумінозні піски (англ. oil sands, oil-bearing sands, bituminous sands, нім. erdölführender Sand m) — піски, які мають промислово значимі вмісти нафти. За оцінками експертів, нафтоносні піски і сланці світу можуть містити декілька трильйонів барелів нафти. (uk)
 • La sorra bituminosa, en anglès: oil sands, tar sands bituminous sands, són un tipus de jaciment de petroli no convencional. La sorra bituminosa pot ser sorra solta o parcialment consolidada que conté una mescla natural de sorra, argila i aigua saturada químicament amb una forma de petroli densa i extremadament viscosa que tècnicament es coneix com a bitumen (asfalt). (ca)
 • Η πισσώδης άμμος (αγγλικά: οil sands ή crude bitumen ή bituminous sands) είναι μια μορφή μη συμβατικού κοιτάσματος πετρελαίου. Τα αποθέματα πισσώδους άμμου αποτελούνται από φυσικά μείγματα άμμου, αργίλου, νερού και ιδιαίτερα μεγάλου ιξώδους μειγμάτων βαρέων υδρογονανθράκων (πιθανώς και με θειούχες προσμείξεις), είτε σε μορφή πισσώδους κινούμενης άμμου, είτε εγκλωβισμένων μέσα σε πισσώδη ψαμμίτη. Φυσικά υπάρχοντα κοιτάσματα πισσώδους άμμου έχουν αναφερθεί σε πολλές χώρες, αλλά έχουν βρεθεί σε εξαιρετικά μεγάλες ποσότητες στον Καναδά. (el)
 • Ölsand oder Teersand ist ein Gemenge aus verschiedenen, jedoch meist aus Quarz bestehenden, überwiegend sandkorngroßen Mineralkörnern, einem an flüchtigen Bestandteilen abgereicherten Erdöl und Wasser. Je nach Viskosität und Grad der Abreicherung wird dieses Öl als natürliches Schweröl (noch relativ flüssig) oder Naturbitumen (sehr zäh oder fest) bezeichnet. (de)
 • Harea bituminosoak edo mundrun hareak biltegi mota bat dira. Ez-konbentzionaltzat hartzen dira, betiko petrolio iturri konbentzionaletatik (putzu tradizionalen bidez ustiatutakoetatik) bereizteko. Harea bituminosoak aire zabaleko meategien bidez ustiatzen dira. Duela gutxi arte petrolio mota hau ez da kontuan hartu munduko petrolio erreserbak zenbatzerakoan, ez baita errentagarria prezioak baxuak direnean. Teknologia berriek eta petrolioaren prezioaren igoerak errentagarri bihurtu ditu zenbait kasutan. (eu)
 • Las arenas de alquitrán, conocidas también como arenas bituminosas, arenas de petróleo, arenas petrolíferas o arenas aceiteras, son una combinación de arcilla, arena, agua, y bitumen. De las arenas de alquitrán se extrae un bitumen similar al petróleo el cual es convertido en un petróleo crudo sintético o refinado directamente por refinerías especializadas para obtener productos del petróleo. El petróleo convencional es extraído por medio de pozos mientras que los depósitos de arenas bituminosas son extraídos usando técnicas de seccionamiento de minería superficial, o se les hace fluir hacia pozos por medio de técnicas in situ que reducen la viscosidad del bitumen por medio de vapor y/o solventes. En promedio, el bitumen contiene 83,2% de carbono, 10,4% de hidrógeno, 0,94% de oxígeno, 0,36 (es)
 • Oil sands, tar sands, crude bitumen, or bituminous sands, are a type of unconventional petroleum deposit. Oil sands are either loose sands or partially consolidated sandstone containing a naturally occurring mixture of sand, clay, and water, soaked with bitumen, a dense and extremely viscous form of petroleum. (en)
 • Un sable bitumineux (ou bitumeux) est un mélange de bitume brut, qui est une forme semi-solide de pétrole brut, de sable, d'argile minérale et d'eau. En d’autres mots, c’est un sable enrobé d’une couche d’eau sur laquelle se dépose la pellicule de bitume. Plus la pellicule de bitume est épaisse, meilleurs sont les sables bitumineux en termes de quantité de pétrole extractible. Après extraction et transformation des sables bitumineux, on obtient le bitume, qui est un mélange d’hydrocarbures sous forme solide, ou liquide dense, épais et visqueux. Les gisements de sable bitumineux représentent une importante source de pétrole brut de synthèse, ou pétrole non conventionnel. (fr)
 • Oljesand, ibland även kallad tjärsand, är en naturlig bitumenfyndighet. Sanden består egentligen av en blandning av sand eller lera, vatten och petroleum-produkten bitumen. Oljesand finns i stora kvantiteter i flera länder i världen men de allra största fyndigheterna finns i Alberta, Kanada och Venezuela. Det är först på senare tid som man har börjat betrakta oljesand som en del av världens oljereserver eftersom man inte förrän nu har teknik för att utvinna användbara petroleumprodukter ur sanden, men även för att priset på råolja har stigit. (sv)
 • Битуминозные (нефтяные) пески — горючее полезное ископаемое, один из видов нетрадиционной нефти. Нефть образуется вместе с газообразными углеводородами обычно на глубине более 1,2—2 км; залегает на глубинах от десятков метров до 5—6 км. Однако на глубинах свыше 4,5—5 км преобладают газовые и газоконденсатные залежи с незначительным количеством лёгких фракций. Наибольшее количество месторождений нефти располагается в диапазоне глубин от 1 до 3 км. Вблизи земной поверхности нефть преобразуется в густую мальту, полутвёрдый асфальт и др. — например, битуминозные пески и битумы. (ru)
rdfs:label
 • نفط رملي (ar)
 • Sorra bituminosa (ca)
 • Dehtové písky (cs)
 • Ölsand (de)
 • Πισσώδης άμμος (el)
 • Arenas petrolíferas (es)
 • Harea bituminoso (eu)
 • Sabbie bituminose (it)
 • Sable bitumineux (fr)
 • 오일샌드 (ko)
 • Teerzand (nl)
 • Oil sands (en)
 • オイルサンド (ja)
 • Piaski bitumiczne (pl)
 • Битуминозные пески (ru)
 • Oljesand (sv)
 • Нафтоносні піски (uk)
 • 油砂 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:differentFrom
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:focus of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License