An Entity of Type: disease, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

An occupational disease is any chronic ailment that occurs as a result of work or occupational activity. It is an aspect of occupational safety and health. An occupational disease is typically identified when it is shown that it is more prevalent in a given body of workers than in the general population, or in other worker populations. The first such disease to be recognised, squamous-cell carcinoma of the scrotum, was identified in chimney sweep boys by Sir Percival Pott in 1775. Occupational hazards that are of a traumatic nature (such as falls by roofers) are not considered to be occupational diseases.

Property Value
dbo:abstract
 • El terme malaltia professional és aquella que atempta contra la salut del treballador, aquesta expressió sovint es redueix als de l'exposició a una font de tòxics o patògens patits durant l'ocupació laboral. Aquesta exposició pot repetir-se diverses vegades abans que apareguin els primers símptomes. En el cas immediatament després d'una lesió en un esdeveniment específic es classifica generalment com un accident de treball. Legalment, el Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social, defineix la malaltia professional de la següent forma: Article 157 - Concepte de malatia professional S'entén per malaltia professional la contreta a conseqüència del treball executat per compte d'altri en les activitats que s'especifiquin en el quadre que aprovin les disposicions d'aplicació i desplegament d'aquesta Llei, i que estigui provocada per l'acció dels elements o substàncies que en aquest quadre s'indiquin per a cada malaltia professional. En aquestes disposicions s'ha d'establir el procediment que s'ha d'observar per a la inclusió en aquest quadre de noves malalties professionals que es consideri que s'hi han d'incorporar. Aquest procediment ha de comprendre, en tot cas, com a tràmit preceptiu, l'informe del Ministeri competent en matèria de Sanitat. Com a exemples de malalties professionals recollides en la legislació hi ha la pneumoconiosi, l', la lumbàlgia, la síndrome del túnel carpià, l'exposició professional a gèrmens patògens i diversos tipus de càncer, entre altres. En països com Espanya, i a efectes legals, es reconeix com malaltia professional aquella que a més de tenir el seu origen laboral, està inclosa en una llista oficial publicada pel Ministeri de Treball i que dona, per tant el dret al cobrament de les indemnitzacions corresponents. La disciplina dedicada a la prevenció de les malalties professionals és la ; la medicina del treball s'especialitza en el guariment i rhabilitació dels treballadors afectats mentre que l'ergonomia s'encarrega dels disseny productiu dels ambients de treball per tal d'adaptar-ls a les capacitats dels éssers humans. El 19 de setembre de 2003, la Comissió Europea va adoptar una Recomanació (2003/670/CE, DO L238 de 25 de setembre de 2003), relativa a la llista europea de malalties professionals (ca)
 • Nemoc z povolání je taková nemoc, kdy chorobné změny na zdraví, které plynou z této nemoci, jsou v přímé souvislosti s výkonem povolání, tedy kdy se dá výkon povolání označit za jednoznačnou příčinu této nemoci. (cs)
 • Επαγγελματική ασθένεια ή επαγγελματική νόσος, ή επαγγελματική πάθηση, χαρακτηρίζεται εκείνη που προσβάλλει ορισμένα άτομα αποκλειστικά και μόνο λόγω του επαγγέλματός τους. Προκειμένου να χαρακτηριστεί μια ασθένεια επαγγελματική και προκειμένου οι παθόντες επαγγελματίες να τύχουν την νόμιμα προβλεπόμενη προστασία και αποζημίωση θα πρέπει να εξακριβωθεί η ιδιαίτερη και ειδική επίδραση του είδους της εργασίας επί της αιτιολογίας της νόσου ή της πάθησης γενικότερα. (el)
 • المرض المهني هو مرض يصيب الفرد نتيجةً لطبيعة عمله أو نشاطه المهني، حيث يتم تعريفه عند انتشاره في بيئة عمل محددة مُقارنة بالمحيط السكاني العام أو ببيئة عمل أخرى. يمكن للإصابة أن تكون ناتجة عن التعرض لعوامل ضارة مختلفة، قد تكون كيميائية، فيزيائية، بيولوجية، مسرطنة أو مشعة. وخلافًا التي تكون ناتجة بالعادة عن وقوع حادث لمرة واحدة، فإن المرض المهني عادة ما يكون ناتجا عن التعرض الدائم والمتكرر لمسبب الضرر على امتداد فترة زمنية معينة. يتم اطلاق اسم العدوى المهنية على الإصابة بالأمراض المعدية التي يسببها ممرض ميكروبي. (ar)
 • Eine Berufskrankheit (früher auch Gewerbekrankheit) ist eine Krankheit bzw. gewerbliche Gesundheitsschädigung, die durch berufliche (versicherte) Arbeit bedingt ist und formal als Berufskrankheit anerkannt ist. Typische Berufskrankheiten sind Lärmschwerhörigkeit, Hautkrankheiten, Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparats sowie Erkrankungen durch anorganische Stäube (Asbestose und Silikose). Psychische Erschöpfungszustände, wie das Burnout-Syndrom, psychische Störungen oder psychiatrische Erkrankungen zählen bislang nicht zu den Berufskrankheiten. Mehr als 20.000 Menschen erkranken jährlich in den deutschsprachigen Staaten an Berufskrankheiten. Sie werden von den Unfallversicherungsträgern medizinisch rehabilitiert und finanziell entschädigt. (de)
 • On entend par maladie professionnelle une atteinte à la santé, dont l'expression est souvent différée par rapport à l'exposition à une source toxique ou un contexte pathogène subi au cours de l'activité professionnelle. Cette exposition est parfois répétée avant que n'apparaissent les premiers symptômes. Une lésion immédiatement consécutive à un événement précis est en général classée comme un accident du travail. Dans le cadre de la protection sociale, elle donne droit au versement de transferts sociaux. (fr)
 • Se denomina enfermedad profesional a aquella enfermedad adquirida en el puesto de trabajo de un trabajador por cuenta ajena. Dicha enfermedad está declarada como tal por la ley o el resto del Derecho. Son ejemplos la neumoconiosis, la alveolitis alérgica, la lumbalgia, el síndrome del túnel carpiano, la exposición profesional a gérmenes patógenos y diversos tipos de cáncer, entre otras.​ En países como España , Argentina o El Salvador a efectos legales, se conoce como enfermedad profesional aquella que, además de tener su origen laboral, está incluida en una lista oficial publicada por el Ministerio de Trabajo y da, por tanto, derecho al cobro de las indemnizaciones oportunas.​ La disciplina dedicada a su prevención es la higiene industrial;​ la medicina del trabajo se especializa en la curación y rehabilitación de los trabajadores afectados, y la ergonomía y psicosociología se encarga del diseño productivo de los ambientes de trabajo para adaptarlos a las capacidades de los seres humanos. Las enfermedades profesionales, junto con los accidentes de trabajo, se conocen como contingencias profesionales, frente a las contingencias comunes (enfermedad común y accidente no laboral). En España, CC.OO., consideró e su campaña informativa "Tu salud no está en nómina" que las doce enfermedades más comunes que requieren más información preventiva son las siguientes: estrés térmico, silicosis, asbestosis, enfermedades causadas por exposición a agentes químicos, enfermedades de la voz, enfermedades respiratorias, enfermedades infeccionas, dermatitis y alergias, cáncer de origen laboral, hipoacusia, enfermedades osteomusculares y el estrés laboral.​ (es)
 • An occupational disease is any chronic ailment that occurs as a result of work or occupational activity. It is an aspect of occupational safety and health. An occupational disease is typically identified when it is shown that it is more prevalent in a given body of workers than in the general population, or in other worker populations. The first such disease to be recognised, squamous-cell carcinoma of the scrotum, was identified in chimney sweep boys by Sir Percival Pott in 1775. Occupational hazards that are of a traumatic nature (such as falls by roofers) are not considered to be occupational diseases. Under the law of workers' compensation in many jurisdictions, there is a presumption that specific disease are caused by the worker being in the work environment and the burden is on the employer or insurer to show that the disease came about from another cause. Diseases compensated by national workers compensation authorities are often termed occupational diseases. However, many countries do not offer compensations for certain diseases like musculoskeletal disorders caused by work (e.g. in Norway). Therefore, the term work-related diseases is utilized to describe diseases of occupational origin. This term however would then include both compensable and non-compensable diseases that have occupational origins. In a landmark study published by the World Health Organization and the International Labour Organization in 2021, 745,000 fatalities from ischemic heart disease and stroke events in 2016 were attributed to exposure to long working hours. With these UN estimates, the global burden of work-related cardiovascular diseases has been quantified for the first time. (en)
 • Tugtar galar cheirde ar ghalar a tholgtar de bharr coinníollacha oibre. Tarlaíonn siad de bharr coinníollacha an-bhaolacha, agus is féidir leo cur isteach ar gach orgán is ball den cholainn. Ar eolas leis na cianta. D'éiríodh gaibhne bodhar mar thoradh ar thorann na ceártan. D'fhaigheadh órthóirí is haitéirí nimhiú mearcair as í a láimhseáil agus a gal a ionanálú. Ó thosaigh an Réabhlóid Thionsclaíoch, méadaíodh go mór ar na galair mar seo: deirmitíteas de thoradh ceimiceán is líocha a thagann i dteagmháil leis an gcraiceann; láimhsiú nó ionanálú múiche d'ábhair thocsaineacha mar luaidhe, fosfar, comhdhúile mearcair is deannach silice (mar shampla, niúmacanóis, aispeastóis, sileacóis); nochtadh d'ábhair radaighníomhacha is radaíochtaí inianaíocha le leoicéime nó ailsí eile mar thoradh; ionfhabhtuithe d'oibreoirí in ospidéil; oibreoirí a dhéanann a gcuid oibre faoi aerbhrú neamhchoitianta a fhaigheann arraingeacha díbhrú nó aereambalacht, agus a lán eile. Tá dlíthe coisctheacha in an-chuid tíortha, agus gníomhaireachtaí údaraithe chun na dlíthe sin a chur i bhfeidhm. Tugtar míochaine thionsclaíoch ar an tsaincheird a bhaineann leis na galair seo. (ga)
 • 職業病(しょくぎょうびょう、Occupational disease)とは、職業上の特定の業務に起因する危険因子(光線や化学物質の曝露や放射線や騒音による負荷の繰り返しなど)によって生じる疾病の総称。転じて、特定の役務を行なう人に降りかかる災難を指す場合もあるほか、特定の職業に就く人に顕著に見られる問題のある傾向も、この言葉で形容する場合がある。 (ja)
 • 직업병(職業病, occupational disease)은 특정 직업에 공유한 조건의 직업에 종사하는 동안 발생하는 질병의 정상적으로 종사하고 있는 동안 불가피하게 발생되거나 모든 종사자에게 발생할 가능성이 있는 질병이다. 어느 직종에 근무한 이후에 질병이 발생했거나 작업장의 환경이 특정 질병을 야기할 정도로 나쁘며, 증세가 작업장의 환경과 관계가 있을 때 직업병으로서 인정받을 수 있다. 현재 진폐증, 소음성 난청, 유기용제 중독 등은 그 피해가 어느 것보다 심각하다. 유해한 환경에서의 야간작업, 교대근무, 불규칙 노동, 장시간 노동은 질병에 걸릴 가능성을 더욱 높여 준다. (ko)
 • Beroepsziekte is de benaming voor een ziekte die direct te wijten is aan een of meer schadelijke factoren en invloeden van het werk of het arbeidsmilieu. (nl)
 • La malattia professionale è un evento dannoso alla persona che si manifesta in modo lento, graduale e progressivo, involontario e in occasione del lavoro. Nella malattia professionale, diversamente che nell'infortunio, l'influenza del lavoro nella genesi del danno lavorativo è specifica, poiché la malattia deve essere contratta proprio nell'esercizio ed a causa di quell'attività lavorativa o per l'esposizione a quella determinata noxa patogena. (it)
 • Doença ocupacional é a designação de várias doenças que causam alterações na saúde do trabalhador, provocadas por fatores relacionados com o ambiente de trabalho. Elas se dividem em doenças profissionais ou tecnopatias, que são causadas por fatores inerentes à atividade laboral, e doenças do trabalho ou mesopatias, que são causadas pelas circunstâncias do trabalho. As primeiras possuem nexo causal presumido, mas nas segundas a relação com o trabalho deve ser comprovada. As mais comuns são doenças do sistema respiratório e da pele. Os cuidados são essencialmente preventivos, pois a maioria das doenças ocupacionais são de difícil tratamento. Exemplos: , silicose, asbestose, dermatite de contato, câncer de pele ocupacional. Uma doença ocupacional normalmente é adquirida quando um trabalhador é exposto acima do limite permitido por lei a agentes químicos, físicos, biológicos ou ergonômicos sem proteção compatível com o risco envolvido. Essa proteção pode ser na forma de equipamento de proteção coletiva (EPC) ou equipamento de proteção individual (EPI). Existem também medidas administrativas/organizacionais capazes de reduzir os riscos. As principais vias de absorção de agentes nocivos são a pele e os pulmões. No Brasil, a doença ocupacional é equiparada ao acidente de trabalho, gerando os mesmos direitos e benefícios. (pt)
 • Choroby zawodowe – grupa chorób spowodowanych działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy. Powstają wskutek stałego przebywania ciała w niedogodnej pozycji, systematycznego wykonywania forsownych czynności lub regularnego przebywania w otoczeniu zawierającym czynniki szkodliwe dla zdrowia (hałas, nieodpowiednie oświetlenie, zapylenie, promieniowanie, związki chemiczne, zwiększone obciążenie psychiczne i fizyczne itp.). Choroby zawodowe występują po dłuższym okresie przebywania w niesprzyjających warunkach, a ich przebieg i leczenie jest równie długotrwałe. Są zazwyczaj chroniczne lub przewlekłe i często prowadzą do trwałej utraty zdrowia. Chorobami zawodowymi mogą być zarówno takie, które dotykają w różnym stopniu całość populacji, jak również choroby charakterystyczne – występujące tylko (lub głównie) w wybranych grupach zawodowych. Zgodnie z art. 4 Ustawy z 30 października 2002 o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2189), w polskim prawie za choroby zawodowe uważa się jedynie choroby określone w wykazie chorób zawodowych określonym rozporządzeniem Rady Ministrów. Do chorób zawodowych zalicza się m.in.: * choroba mikrofalowa * gorączka metaliczna * ołowica * pylica * rozedma płuc * zespół cieśni nadgarstka. Międzynarodowa Organizacja Pracy uznaje, że „choroba zawodowa” oznacza chorobę będącą wynikiem narażenia na działanie czynników ryzyka występujących podczas wykonywania pracy (art. 1 b Protokołu z 2002 do Konwencji Nr 181 z 1981). (pl)
 • Профессиональные заболевания — заболевания, возникающие в результате воздействия вредного производственного фактора. По оценкам экспертов МОТ, в РФ ежегодно умирает порядка 190 тыс. человек из-за плохих условий труда. По мнению российских профпатологов, в РФ с 1930-х систематично занижается число регистрируемых профзаболеваний так, что нет объективной картины происходящего, и это мешает выработать адекватную государственную политику для стимулирования работодателя улучшать условия труда. К профессиональным заболеваниям относят заболевания, которые встречаются только в условиях профессиональной деятельности или они распространены в данной профессии чаще, чем в целом среди населения или в других рабочих группах. В ряде стран существуют списки профессиональных заболеваний, за которые работник имеет право на получение компенсаций или пособий.За заболевания, не включенные в такой список, компенсации не предусмотрены. Поэтому для описания заболеваний профессионального происхождения, которые не включены в официальные списки, используется термин «профессионально обусловленные заболевания».В законодательстве многих стран существует презумпция того, что конкретное заболевание вызвано тем, что рабочий находится в рабочей среде, а задача работодателя или страховщика доказать, что болезнь возникла по другой причине. В Российской Федерации постановка диагноза острого или хронического профессионального заболевания сопровождается выполнением ряда законодательно утвержденных процедур. Окончательный диагноз хронического профессионального заболевания устанавливается в Центре профпатологии. В Российской Федерации наиболее распространены: * заболевания от воздействия физических факторов: сенсоневральная тугоухость — от воздействия шума, вибрационная болезнь — от воздействия локальной и общей вибрации * заболевания, связанные с физическими перегрузками и перенапряжением отдельных органов и систем: радикулопатии различной локализации, моно-полинейропатии, , деформирующие остеоартрозы; * заболевания, связанные с воздействием промышленных аэрозолей: пневмокониоз (силикоз), хронический пылевой бронхит, хронический обструктивный (астматический) бронхит. * заболевания, связанные с негативными факторами взаимодействия с УХИ (нервный тик, голубиная депрессия, повышенная агрессивность, алкоголизм) К профессиональным заболеваниям не относятся производственные травмы. (ru)
 • Професі́йні хворо́би — захворювання, у розвитку яких переважну роль відіграють несприятливі умови праці — професійні шкідливості. Характер професійних хвороб визначається особливостями механізму дії шкідливих виробничих факторів та їх поєднань на організм людини, а також сила і тривалість дії. Класифікація професійних хвороб побудована за етіологічним принципом з урахуванням шкідливого виробничого фактора, який спричинив розвиток хвороби. (uk)
 • 职业病(英語:Occupational disease)是指企业、事业单位和个体经济组织等用人单位的劳动者在职业活动中,因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害因素而引起的疾病。这一概念不仅限于生产性质的企业,也包括学校、医院等非營利事业单位的劳动者。 各国法律都有对职业病预防方面的规定,一般来说,符合法律规定的疾病才能称为职业病。 (zh)
dbo:meshId
 • D009784
dbo:wikiPageID
 • 1650021 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 12803 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1091046191 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:meshid
 • D009784 (en)
dbp:name
 • Occupational disease (en)
dbp:synonyms
 • Occupational illnesses (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dbp:wordnet_type
dcterms:isPartOf
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Nemoc z povolání je taková nemoc, kdy chorobné změny na zdraví, které plynou z této nemoci, jsou v přímé souvislosti s výkonem povolání, tedy kdy se dá výkon povolání označit za jednoznačnou příčinu této nemoci. (cs)
 • Επαγγελματική ασθένεια ή επαγγελματική νόσος, ή επαγγελματική πάθηση, χαρακτηρίζεται εκείνη που προσβάλλει ορισμένα άτομα αποκλειστικά και μόνο λόγω του επαγγέλματός τους. Προκειμένου να χαρακτηριστεί μια ασθένεια επαγγελματική και προκειμένου οι παθόντες επαγγελματίες να τύχουν την νόμιμα προβλεπόμενη προστασία και αποζημίωση θα πρέπει να εξακριβωθεί η ιδιαίτερη και ειδική επίδραση του είδους της εργασίας επί της αιτιολογίας της νόσου ή της πάθησης γενικότερα. (el)
 • المرض المهني هو مرض يصيب الفرد نتيجةً لطبيعة عمله أو نشاطه المهني، حيث يتم تعريفه عند انتشاره في بيئة عمل محددة مُقارنة بالمحيط السكاني العام أو ببيئة عمل أخرى. يمكن للإصابة أن تكون ناتجة عن التعرض لعوامل ضارة مختلفة، قد تكون كيميائية، فيزيائية، بيولوجية، مسرطنة أو مشعة. وخلافًا التي تكون ناتجة بالعادة عن وقوع حادث لمرة واحدة، فإن المرض المهني عادة ما يكون ناتجا عن التعرض الدائم والمتكرر لمسبب الضرر على امتداد فترة زمنية معينة. يتم اطلاق اسم العدوى المهنية على الإصابة بالأمراض المعدية التي يسببها ممرض ميكروبي. (ar)
 • On entend par maladie professionnelle une atteinte à la santé, dont l'expression est souvent différée par rapport à l'exposition à une source toxique ou un contexte pathogène subi au cours de l'activité professionnelle. Cette exposition est parfois répétée avant que n'apparaissent les premiers symptômes. Une lésion immédiatement consécutive à un événement précis est en général classée comme un accident du travail. Dans le cadre de la protection sociale, elle donne droit au versement de transferts sociaux. (fr)
 • 職業病(しょくぎょうびょう、Occupational disease)とは、職業上の特定の業務に起因する危険因子(光線や化学物質の曝露や放射線や騒音による負荷の繰り返しなど)によって生じる疾病の総称。転じて、特定の役務を行なう人に降りかかる災難を指す場合もあるほか、特定の職業に就く人に顕著に見られる問題のある傾向も、この言葉で形容する場合がある。 (ja)
 • 직업병(職業病, occupational disease)은 특정 직업에 공유한 조건의 직업에 종사하는 동안 발생하는 질병의 정상적으로 종사하고 있는 동안 불가피하게 발생되거나 모든 종사자에게 발생할 가능성이 있는 질병이다. 어느 직종에 근무한 이후에 질병이 발생했거나 작업장의 환경이 특정 질병을 야기할 정도로 나쁘며, 증세가 작업장의 환경과 관계가 있을 때 직업병으로서 인정받을 수 있다. 현재 진폐증, 소음성 난청, 유기용제 중독 등은 그 피해가 어느 것보다 심각하다. 유해한 환경에서의 야간작업, 교대근무, 불규칙 노동, 장시간 노동은 질병에 걸릴 가능성을 더욱 높여 준다. (ko)
 • Beroepsziekte is de benaming voor een ziekte die direct te wijten is aan een of meer schadelijke factoren en invloeden van het werk of het arbeidsmilieu. (nl)
 • La malattia professionale è un evento dannoso alla persona che si manifesta in modo lento, graduale e progressivo, involontario e in occasione del lavoro. Nella malattia professionale, diversamente che nell'infortunio, l'influenza del lavoro nella genesi del danno lavorativo è specifica, poiché la malattia deve essere contratta proprio nell'esercizio ed a causa di quell'attività lavorativa o per l'esposizione a quella determinata noxa patogena. (it)
 • Професі́йні хворо́би — захворювання, у розвитку яких переважну роль відіграють несприятливі умови праці — професійні шкідливості. Характер професійних хвороб визначається особливостями механізму дії шкідливих виробничих факторів та їх поєднань на організм людини, а також сила і тривалість дії. Класифікація професійних хвороб побудована за етіологічним принципом з урахуванням шкідливого виробничого фактора, який спричинив розвиток хвороби. (uk)
 • 职业病(英語:Occupational disease)是指企业、事业单位和个体经济组织等用人单位的劳动者在职业活动中,因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害因素而引起的疾病。这一概念不仅限于生产性质的企业,也包括学校、医院等非營利事业单位的劳动者。 各国法律都有对职业病预防方面的规定,一般来说,符合法律规定的疾病才能称为职业病。 (zh)
 • El terme malaltia professional és aquella que atempta contra la salut del treballador, aquesta expressió sovint es redueix als de l'exposició a una font de tòxics o patògens patits durant l'ocupació laboral. Aquesta exposició pot repetir-se diverses vegades abans que apareguin els primers símptomes. En el cas immediatament després d'una lesió en un esdeveniment específic es classifica generalment com un accident de treball. Article 157 - Concepte de malatia professional (ca)
 • Eine Berufskrankheit (früher auch Gewerbekrankheit) ist eine Krankheit bzw. gewerbliche Gesundheitsschädigung, die durch berufliche (versicherte) Arbeit bedingt ist und formal als Berufskrankheit anerkannt ist. Typische Berufskrankheiten sind Lärmschwerhörigkeit, Hautkrankheiten, Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparats sowie Erkrankungen durch anorganische Stäube (Asbestose und Silikose). Psychische Erschöpfungszustände, wie das Burnout-Syndrom, psychische Störungen oder psychiatrische Erkrankungen zählen bislang nicht zu den Berufskrankheiten. (de)
 • Se denomina enfermedad profesional a aquella enfermedad adquirida en el puesto de trabajo de un trabajador por cuenta ajena. Dicha enfermedad está declarada como tal por la ley o el resto del Derecho. Son ejemplos la neumoconiosis, la alveolitis alérgica, la lumbalgia, el síndrome del túnel carpiano, la exposición profesional a gérmenes patógenos y diversos tipos de cáncer, entre otras.​ (es)
 • An occupational disease is any chronic ailment that occurs as a result of work or occupational activity. It is an aspect of occupational safety and health. An occupational disease is typically identified when it is shown that it is more prevalent in a given body of workers than in the general population, or in other worker populations. The first such disease to be recognised, squamous-cell carcinoma of the scrotum, was identified in chimney sweep boys by Sir Percival Pott in 1775. Occupational hazards that are of a traumatic nature (such as falls by roofers) are not considered to be occupational diseases. (en)
 • Tugtar galar cheirde ar ghalar a tholgtar de bharr coinníollacha oibre. Tarlaíonn siad de bharr coinníollacha an-bhaolacha, agus is féidir leo cur isteach ar gach orgán is ball den cholainn. Ar eolas leis na cianta. D'éiríodh gaibhne bodhar mar thoradh ar thorann na ceártan. D'fhaigheadh órthóirí is haitéirí nimhiú mearcair as í a láimhseáil agus a gal a ionanálú. Ó thosaigh an Réabhlóid Thionsclaíoch, méadaíodh go mór ar na galair mar seo: deirmitíteas de thoradh ceimiceán is líocha a thagann i dteagmháil leis an gcraiceann; láimhsiú nó ionanálú múiche d'ábhair thocsaineacha mar luaidhe, fosfar, comhdhúile mearcair is deannach silice (mar shampla, niúmacanóis, aispeastóis, sileacóis); nochtadh d'ábhair radaighníomhacha is radaíochtaí inianaíocha le leoicéime nó ailsí eile mar thoradh; ion (ga)
 • Choroby zawodowe – grupa chorób spowodowanych działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy. Powstają wskutek stałego przebywania ciała w niedogodnej pozycji, systematycznego wykonywania forsownych czynności lub regularnego przebywania w otoczeniu zawierającym czynniki szkodliwe dla zdrowia (hałas, nieodpowiednie oświetlenie, zapylenie, promieniowanie, związki chemiczne, zwiększone obciążenie psychiczne i fizyczne itp.). Do chorób zawodowych zalicza się m.in.: (pl)
 • Профессиональные заболевания — заболевания, возникающие в результате воздействия вредного производственного фактора. По оценкам экспертов МОТ, в РФ ежегодно умирает порядка 190 тыс. человек из-за плохих условий труда. По мнению российских профпатологов, в РФ с 1930-х систематично занижается число регистрируемых профзаболеваний так, что нет объективной картины происходящего, и это мешает выработать адекватную государственную политику для стимулирования работодателя улучшать условия труда. В Российской Федерации наиболее распространены: (ru)
 • Doença ocupacional é a designação de várias doenças que causam alterações na saúde do trabalhador, provocadas por fatores relacionados com o ambiente de trabalho. Elas se dividem em doenças profissionais ou tecnopatias, que são causadas por fatores inerentes à atividade laboral, e doenças do trabalho ou mesopatias, que são causadas pelas circunstâncias do trabalho. As primeiras possuem nexo causal presumido, mas nas segundas a relação com o trabalho deve ser comprovada. No Brasil, a doença ocupacional é equiparada ao acidente de trabalho, gerando os mesmos direitos e benefícios. (pt)
rdfs:label
 • مرض مهني (ar)
 • Malaltia professional (ca)
 • Nemoc z povolání (cs)
 • Berufskrankheit (de)
 • Επαγγελματική ασθένεια (el)
 • Enfermedad profesional (es)
 • Galair cheirde (ga)
 • Penyakit akibat kerja (in)
 • Maladie professionnelle (fr)
 • Malattia professionale (it)
 • 職業病 (ja)
 • 직업병 (ko)
 • Occupational disease (en)
 • Beroepsziekte (nl)
 • Choroby zawodowe (pl)
 • Doença ocupacional (pt)
 • Профессиональные заболевания (ru)
 • 职业病 (zh)
 • Професійні хвороби (uk)
owl:sameAs
skos:exactMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Occupational disease (en)
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:keywords of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License