An Entity of Type: Election, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Knowledge management (KM) is the collection of methods relating to creating, sharing, using and managing the knowledge and information of an organization. It refers to a multidisciplinary approach to achieve organisational objectives by making the best use of knowledge. Many large companies, public institutions, and non-profit organisations have resources dedicated to internal KM efforts, often as a part of their business strategy, IT, or human resource management departments. Several consulting companies provide advice regarding KM to these organizations.

Property Value
dbo:abstract
 • Management znalostí (angl. knowledge management) jako pojem obsahuje řízení organizace, resp. lidské činnosti obecně, na bázi využití znalostí jako nového produktivního ekonomického zdroje. Je to efektivní propojení těch, kteří vědí, s těmi, kteří vědět potřebují, a to přeměnou osobních (převážně skrytých čili tacitních) znalostí na znalosti organizační (převážně explicitní), neboli formální, a to formou komunikace, zapojení a sdílení. Je mnoho různých konkretizací téhle základní definice podle toho, v jaké oblasti se management znalostí má uplatnit. Znalostní ekonomika a společnost - směry rozvoje.JPG V oblasti informačních technologií se ponechal anglický název knowledge management pro sběr, ukládání, distribuci a implementaci znalostí v datových souborech, používá se pojem knowledge management na různé uspořádání software produktů, datových skladů, firmy si vytvářejí svůj intelektuální kapitál. V oblasti všeobecného řízení organizace se ujal pojem znalostní management jako soubor opatření a nástrojů pro management a organizační řízení podniku. Představiteli tohoto směru v ČR jsou prof.Jan Truneček z VŠE Praha, Doc. Ing.Vladimír Bureš, Ph.D. z FIM University H.Králové a Doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D., jejichž díla jsou uvedena v literatuře. V oblasti ekonomie a produktivity definoval pojem management znalostí P.F.Drucker v díle Věk diskontinuity v části Ekonomika znalostí jako řízení pracovníků disponujících znalostmi, přičemž tenhle úkol definoval jako zásadní důležitost pro výkonnost a úspěšnost rodící se společnosti znalostí. "Na management znalostí můžeme hledět přinejmenším z dvou úhlů pohledu: První ho zdůrazňuje jako záměrně organizovaný manažerský systém umožňující řídit a využívat systém faktů, hypotéz, principů, zákonů, teorií a informací a vůbec všech produktů poznání tak, jak jej prezentuje soudobá společnost. Druhý úhel pohledu vnímá management znalostí jako procesní děj produkce nových znalostí, ve kterém se řeší problémy, objevují zákonitosti, produkují se objektivní intelektuální novinky a inovace. Znalostní management neboli management znalostí je tedy procesem poznávání a přetváření znalostí.". (cs)
 • La gestió del coneixement és una disciplina acadèmica transversal establerta durant la dècada de 1990. S'encarrega de dissenyar i implementar sistemes per a identificar, capturar i compartir sistemàticament tot el coneixement involucrat dins d'una organització, per tal que aquest pugui proporcionar valor afegit i contribuir a la consecució dels objectius perseguits per la mateixa organització. Inclou àmbits com la gestió empresarial, gestió estratègica, informàtica i gestió documental. (ca)
 • إدارة المعرفة (بالإنجليزية: Knowledge Management)‏ هي التقنيات والأدوات والموارد البشرية المستخدمة لجمع وإدارة ونشر واستثمار المعرفة ضمن مؤسسة ما. ينظر إلى إدارة المعرفة على أنها إدارة ما يمتلكه الأفراد من مهارات تستند إلى المعرفة، وليس فقط ما هو موثق في مستندات المؤسسة. الهدف من إدراة المعرفة يرتبط بعملية اتخاذ القرار (Decision-making) في المؤسسات. أصبحت إدارة المعرفة مجالاً مستقلاً منذ عام 1991 (انظر نوناكا 1991)، ويشمل ذلك الدورات والمقررات التي تدرس في مجالات إدارة الأعمال، ونظم المعلومات والإدارة العامة وإدارة المكتبات وعلوم معلوماتية. (علوي ولايدنر 1999). وفي الآونة الأخيرة، بدأت مجالات أخرى تساهم في بحوث إدارة المعرفة؛ وتشمل هذه وسائل الإعلام المختلفة وعلم الحاسوب والصحة العامة والسياسة العامة. وبالفعل فإن جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة تقدم تخصص من درجة الماجستير في العلوم في إدارة المعرفة.العديد من الشركات الكبرى والمؤسسات العامة والمنظمات غير الربحية لديها موارد مخصصة لجهود إدارة المعرفة الداخلية، وغالباً ما تكون هذه الجهود جزء من إستراتيجية العمل وإدارة تكنولوجيا المعلومات أو إدارة الموارد البشرية. توفر العديد من الشركات الاستشارية الإستراتيجية والمشورة فيما يتعلق بإدارة المعرفة لهذه المنظمات.تركز جهود إدارة المعرفة التنظيمية عادة على أهداف مثل تحسين الأداء والميزة التنافسية والابتكار ومشاركة الدروس المستفادة والتكامل للمنظمة. تتداخل جهود إدارة المعرفة مع ، ويمكن تمييزهما بحيث يكون التركيز على إدارة المعرفة باعتبارها رصيداً استراتيجياً في الحالة الأولى والتركيز على تشجيع تبادل المعرفة ضمن المنظمة في الحالة الثانية. وينظر إلى إدارة المعرفة على أنها من المُمَكِنَات للوصول إلى التعلم التنظيمي وآلية أكثر واقعية من البحوث السابقة المجردة. (ar)
 • Η διαχείριση γνώσης (ΔΓ) περιλαμβάνει μια σειρά από στρατηγικές και πρακτικές που χρησιμοποιούνται σε έναν οργανισμό για τον εντοπισμό, τη δημιουργία, την αντιπροσώπευση, τη διανομή και την υιοθέτηση ιδεών και εμπειριών. Τέτοιες ιδέες και εμπειρίες αποτελούν γνώση, ενσωματωμένη είτε σε ανθρώπους είτε σε οργανισμούς ως διαδικασίες ή πρακτικές. Η ΔΓ είναι μια καθιερωμένη πρακτική από το 1991 και περιλαμβάνει γνώση που διδάσκεται στους τομείς της διοίκησης επιχειρήσεων, των πληροφοριακών συστημάτων, του μάνατζμεντ και της πληροφορικής. Πιο πρόσφατα, άλλοι τομείς έχουν αρχίσει να συνεισφέρουν στην έρευνα για τη ΔΓ. Αυτοί περιλαμβάνουν τα μέσα ενημέρωσης, την επιστήμη των υπολογιστών, τη δημόσια υγεία και τη δημόσια πολιτική. Πολλές μεγάλες επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί διαθέτουν πόρους αποκλειστικά για την εσωτερική ανάπτυξη της ΔΓ, συχνά ως κομμάτι των τμημάτων επιχειρηματικής στρατηγικής, πληροφοριακής τεχνολογίας ή διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων (Addicott, McGivern &Ferlie 2006). Αρκετές συμβουλευτικές επιχειρήσεις παρέχουν στρατηγικές και συμβουλές αναφορικά με την ΔΓ σε αυτές τις επιχειρήσεις. Η ΔΓ τυπικά επικεντρώνεται σε οργανωτικούς στόχους όπως βελτιωμένη απόδοση, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καινοτομία, ανταλλαγή εμπειριών, ενσωμάτωση και συνεχής βελτίωση του οργανισμού. Η ΔΓ υπερκαλύπτει τον τομέα της οργανωσιακής μάθησης επειδή επικεντρώνεται περισσότερο στη διαχείριση της γνώσης ως στρατηγικό πλεονέκτημα και στην κοινοποίηση της γνώσης. (el)
 • Wissensmanagement [-mænɪdʒmənt] (englisch knowledge management) ist ein zusammenfassender Begriff für alle strategischen bzw. operativen Tätigkeiten und Managementaufgaben, die auf den bestmöglichen Umgang mit Wissen abzielen. Beiträge zum Wissensmanagement – theoretischer wie praktisch-anwendungsorientierter Art – werden in vielen Disziplinen entwickelt, insbesondere in der Betriebswirtschaftslehre, der Informatik, der Informationswissenschaft, der Sozialwissenschaft, der Pädagogik oder der Wirtschaftsinformatik. (de)
 • La gestión del conocimiento (del inglés knowledge management) es un concepto aplicado en las organizaciones. Tiene el fin de transferir el conocimiento desde el lugar donde se genera hasta el lugar en donde se va a emplear (Fuentes, 2010),​ e implica el desarrollo de las competencias necesarias al interior de las organizaciones para compartirlo y utilizarlo entre sus miembros, así como para valorarlo y asimilarlo si se encuentra en el exterior de éstas. En el ámbito organizacional la gestión del conocimiento se enfoca en que cada uno en la organización sepa lo que el otro conoce con el objetivo de mejorar los rendimientos de las organizaciones. (es)
 • Knowledge management (KM) is the collection of methods relating to creating, sharing, using and managing the knowledge and information of an organization. It refers to a multidisciplinary approach to achieve organisational objectives by making the best use of knowledge. An established discipline since 1991, KM includes courses taught in the fields of business administration, information systems, management, library, and information science. Other fields may contribute to KM research, including information and media, computer science, public health and public policy. Several universities offer dedicated master's degrees in knowledge management. Many large companies, public institutions, and non-profit organisations have resources dedicated to internal KM efforts, often as a part of their business strategy, IT, or human resource management departments. Several consulting companies provide advice regarding KM to these organizations. Knowledge management efforts typically focus on organisational objectives such as improved performance, competitive advantage, innovation, the sharing of lessons learned, integration, and continuous improvement of the organisation. These efforts overlap with organisational learning and may be distinguished from that by a greater focus on the management of knowledge as a strategic asset and on encouraging the sharing of knowledge. KM is an enabler of organizational learning. The most complex scenario for knowledge management may be found in the context of supply chain as it involves multiple companies without an ownership relationship or hierarchy between them, being called by some authors as transorganizational or interorganizational knowledge. That complexity is additionally increased by industry 4.0 (or 4th industrial revolution) and digital transformation, as new challenges emerge from both the volume and speed of information flows and knowledge generation. (en)
 • Manajemen pengetahuan adalah kumpulan perangkat, teknik, dan strategi untuk mempertahankan, menganalisis, mengorganisasi, meningkatkan, dan membagikan pengertian dan pengalaman. Pengertian dan pengalaman semacam itu terbangun atas pengetahuan, baik yang terwujudkan dalam seorang individu atau yang melekat di dalam proses dan aplikasi nyata suatu organisasi. Fokus dari MP adalah untuk menemukan cara-cara baru untuk menyalurkan data mentah ke bentuk informasi yang bermanfaat, hingga akhirnya menjadi pengetahuan. Cut Zurnali (2008) mengemukakan istilah knowledge management pertama sekali digunakan oleh Wiig pada tahun 1986, saat menulis buku pertamanya mengenai topik Knowledge Management Foundations yang dipublikasikan pada tahun 1993. Akhir-akhir ini, konsep knowledge management mendapat perhatian yang luas. Hal ini menyatakan secara tidak langsung proses pentransformasian informasi dan intellectual assets ke dalam enduring value. Knowledge management merupakan kekhususan organisasi (organization-specific), ketika perhatian dasarnya adalah ekploitasi dan pengembangan organizational knowledge assets kepada tujuan-tujuan organisasi selanjutnya. Knowledge management bukan merupakan sesuatu yang lebih baik (better things), tapi untuk mengetahui bagaimana mengerjakan sesuatu dengan lebih baik (things better). Kegiatan manajemen pengetahuan (MP) ini biasanya dikaitkan dengan tujuan organisasi semisal untuk mencapai suatu hasil tertentu seperti pengetahuan bersama, peningkatan kinerja, keunggulan kompetitif, atau tingkat inovasi yang lebih tinggi. Pada umumnya, motivasi organisasi untuk menerapkan MP antara lain: * Membuat pengetahuan terkait pengembangan produk dan jasa menjadi tersedia dalam bentuk eksplisit * Mencapai siklus pengembangan produk baru yang lebih cepat * Memfasilitasi dan mengelola inovasi dan pembelajaran organisasi * Mendaya-ungkit keahlian orang-orang di seluruh penjuru organisasi * Meningkatkan keterhubungan jejaring antara pribadi internal dan juga eksternal * Mengelola lingkungan bisnis dan memungkinkan para karyawan untuk mendapatkan pengertian dan gagasan yang relevan terkait pekerjaan mereka * Mengelola modal intelektual dan aset intelektual di tempat kerja Pengetahuan bukanlah sekadar informasi. Pengetahuan bersarang bukan di wadah tempat disimpannya informasi (semisal basis data), melainkan berada di pengguna informasi bersangkutan. Terdapat beberapa hal yang membedakan antara pengetahuan, informasi, dan data. Memahami beda antara ketiganya sangatlah penting dalam memahami MP. Transfer pengetahuan (salah satu aspek dari manajemen pengetahuan) dalam berbagai bentuk, telah sejak lama dilakukan. Contohnya adalah melalui diskusi sepadan dalam kerja, magang, perpustakaan perusahaan, pelatihan profesional, dan program mentoring. Walaupun demikian sejak akhir abad ke-20, teknologi tambahan telah diterapkan untuk melakukan tugas ini, seperti basis pengetahuan, sistem pakar, dan repositori pengetahuan. Dalam manajemen pengetahuan, proses bisnis dikembangkan untuk menciptakan, menyimpan, mentransfer, dan menerapkan pengetahuan. Manajemen pengetahuan juga meningkatkan kemampuan organisasi untuk belajar dari lingkungan dan untuk memasukkan pengetahuan ke dalam proses bisnis dan pengambilan keputusan. Salah satu teori manajemen pengetahuan yang banyak digunakan adalah karya Ikujiro Nonaka dan Hirotaka Takeuchi dengan bukunya “How Japanese Companies Create Innovative Dinamics”. Dalam buku mereka, mereka mendefinisikan bahwa pengetahuan sebenarnya terbagi menjadi dua jenis: pengetahuan tacit dan pengetahuan eksplisit. (in)
 • La gestion des connaissances (en anglais knowledge management) est une démarche managériale pluridisciplinaire qui regroupe l'ensemble des initiatives, des méthodes et des techniques permettant de percevoir, identifier, analyser, organiser, mémoriser, partager les connaissances des membres d'une organisation – les savoirs créés par l'entreprise elle-même (marketing, recherche et développement) ou acquis de l'extérieur (intelligence économique) – en vue d'atteindre un objectif fixé. (fr)
 • 지식경영(knowledge management)은 지식을 창출, 저장, 전이, 적용하려고 조직에서 개발한 일련의 비즈니스 프로세스를 말한다. 지식경영은 환경에서 학습하고 지식을 비즈니스 프로세스에 통합하는 조직의 능력을 향상 시킨다. 지식경영은 다른 정보시스템 투자와 마찬가지로 지식경영 프로젝트의 투자수익률을 극대화하기 위해 협력적 가치와 구조, 행동 패턴들을 개발해야 한다. (ko)
 • ナレッジマネジメント(英語: knowledge management(en))とは、企業が保持している情報・知識と、個人が持っているノウハウや経験などの知的資産を共有して、創造的な仕事につなげることを目指す経営管理手法。 企業側から見れば、これは企業経営における管理領域のひとつで、生産管理、(マーケティング)、、人的資源管理、情報管理に続く第6の管理領域。 個人側から見れば、個人のもつ暗黙知を形式知に変換することにより、企業との知識の共有化、明確化を図り、作業の効率化や新発見を容易にできる。 組織によって創造される知識は集合知と呼ばれ、そのマネジメント手法に注目が集まっている。 マイケル・ポランニーの著書The Tacit Dimension(1967 ISBN 9780226672984 『暗黙知の次元』)に一つの端を発するアイデアだが、情報技術の進展、特にインターネットと人工知能技術の発展によって、情報工学や経営学の対象となった。 (ja)
 • Knowledge management (in italiano gestione della conoscenza) è un concetto può riferirsi alla gestione e alla condivisione della conoscenza ed è portato avanti fin dall'antichità con lo sviluppo di biblioteche e strumenti di comunicazione. Con la rivoluzione digitale l'insieme di strategie e metodi per identificare, raccogliere, sviluppare, conservare e rendere accessibile la conoscenza delle persone che fanno parte di una organizzazione (o, al limite, di una comunità di pratica), assume la moderna connotazione e prende il nome di knowledge management, o gestione della conoscenza organizzativa, avvalendosi in genere di strumenti delle tecnologie dell'informazione. (it)
 • Zarządzanie wiedzą (od ang. knowledge management – KM) – ogół procesów umożliwiających tworzenie, upowszechnianie i wykorzystywanie wiedzy do realizacji celów organizacji. (pl)
 • Kennismanagement of kennisbeheer is het proces van het creëren, delen, gebruiken en beheren van de kennis en informatie van een organisatie. Het begrip verwijst naar een multidisciplinaire benadering voor het bereiken van organisatiedoelstellingen door kennis optimaal te benutten.Investeringen in kennismanagement richten zich voornamelijk op organisatiedoelstellingen, zoals prestatieverbetering, concurrentievoordeel, innovatie, het delen van geleerde lessen en van de organisatie. Dergelijke investeringen overlappen met , maar verschillen hiervan door een grotere focus op het management van kennis als strategisch object en door het bevorderen van . (nl)
 • A gestão do conhecimento, do inglês KM - knowledge management, é o conjunto de tecnologias e processos cujo objetivo é apoiar a criação, a transferência e a aplicação do conhecimento nas organizações. O conhecimento e a gestão do conhecimento são conceitos complexos e multifacetados. Assim, o desenvolvimento e implementação de uma gestão do conhecimento que seja eficaz requer uma rica fundamentação de várias literaturas. Utilizando a gestão do conhecimento, a empresa pode diminuir os gastos em produtos e aplicar mais dos seus recursos em capital intelectual, o que, geralmente, resulta em melhores resultados para empresa. (pt)
 • Управлі́ння знання́ми (англ. knowledge management), також використовується термін «Менеджмент знань» — це систематичні процеси, завдяки яким знання, необхідні для успіху організації, створюються, зберігаються, розподіляються і застосовуються. Сьогодні знання — це найважливіший актив сучасної організації. Знання — це інформація в контексті, здатна провести спонуку до дій розуміння. (uk)
 • Менеджмент знаний (англ. knowledge management), также управление знаниями — это систематические процессы по созданию, сбору, накоплению, сохранению, распределению и применению знаний. В современных компаниях в менеджменте знаний используются две стратегии управления знаниями: ориентированную на кодификацию знаний и ориентированную на персонализацию знаний. (ru)
 • Knowledge management syftar till hur ett företag eller annan organisation handhar, förvaltar, överför och delar sin inneboende kunskap. Många stora företag använder sig av Knowledge Management internt, ofta som en del av sin strategi. Även flera konsultföretag finns till för att erbjuda råd angående Knowledge Management till dessa företag. (sv)
 • 知识管理(英語:knowledge management,缩写为KM)包括一系列企业内部定义、创建、传播、采用新的知识和经验的战略和实践。这些知识和经验包括认知(可以是个人知识),以及组织商业流程或实践。 知識管理是一項在1990年代中期開始在全球崛起的學術與商業應用主題,針對個人及社群所擁有的显性知识和隱性知識的確認、創造、掌握、使用、分享及傳播進行積極及有效的管理。其主要涵蓋的固有理論及應用層面包括學習型組織、企業文化、資訊科技應用,及人事管理等。而由於知識管理的概念通常與企業的各種改善願景扯上關係,知識管理在現今企業上的實踐愈來愈受到重視,亦因此為顧問和科技公司帶來了不少商機。知識管理在非商業上的應用亦很廣泛,其中維基百科經常被指為互聯網上其中一個最成功的知識管理系統。 根据1991年的,(参考Nonaka 1991),知识管理应用于商业管理、信息系统、管理学和图书馆、信息科学()等领域。最近,其他领域也开始应用知识管理,包括信息和媒体、计算机科学、公共卫生和公共政策等。 很多大型企业都有内部知识管理凭条,作为其战略管理、信息科技、人力资源管理等部门组成部分。()很多咨询公司也有关于知识管理的建议。 知识管理一般重视以改进效果、竞争优势、创新、分享知识学习、整合知识和持续改进为企业目标。知识管理与组织学习类似,但也有区别,更注重对知识作为战略资源的管理,鼓励分享知识,是企业学习的一种好方法。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 72896 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 46911 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1122978946 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:isPartOf
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • La gestió del coneixement és una disciplina acadèmica transversal establerta durant la dècada de 1990. S'encarrega de dissenyar i implementar sistemes per a identificar, capturar i compartir sistemàticament tot el coneixement involucrat dins d'una organització, per tal que aquest pugui proporcionar valor afegit i contribuir a la consecució dels objectius perseguits per la mateixa organització. Inclou àmbits com la gestió empresarial, gestió estratègica, informàtica i gestió documental. (ca)
 • Wissensmanagement [-mænɪdʒmənt] (englisch knowledge management) ist ein zusammenfassender Begriff für alle strategischen bzw. operativen Tätigkeiten und Managementaufgaben, die auf den bestmöglichen Umgang mit Wissen abzielen. Beiträge zum Wissensmanagement – theoretischer wie praktisch-anwendungsorientierter Art – werden in vielen Disziplinen entwickelt, insbesondere in der Betriebswirtschaftslehre, der Informatik, der Informationswissenschaft, der Sozialwissenschaft, der Pädagogik oder der Wirtschaftsinformatik. (de)
 • La gestion des connaissances (en anglais knowledge management) est une démarche managériale pluridisciplinaire qui regroupe l'ensemble des initiatives, des méthodes et des techniques permettant de percevoir, identifier, analyser, organiser, mémoriser, partager les connaissances des membres d'une organisation – les savoirs créés par l'entreprise elle-même (marketing, recherche et développement) ou acquis de l'extérieur (intelligence économique) – en vue d'atteindre un objectif fixé. (fr)
 • 지식경영(knowledge management)은 지식을 창출, 저장, 전이, 적용하려고 조직에서 개발한 일련의 비즈니스 프로세스를 말한다. 지식경영은 환경에서 학습하고 지식을 비즈니스 프로세스에 통합하는 조직의 능력을 향상 시킨다. 지식경영은 다른 정보시스템 투자와 마찬가지로 지식경영 프로젝트의 투자수익률을 극대화하기 위해 협력적 가치와 구조, 행동 패턴들을 개발해야 한다. (ko)
 • ナレッジマネジメント(英語: knowledge management(en))とは、企業が保持している情報・知識と、個人が持っているノウハウや経験などの知的資産を共有して、創造的な仕事につなげることを目指す経営管理手法。 企業側から見れば、これは企業経営における管理領域のひとつで、生産管理、(マーケティング)、、人的資源管理、情報管理に続く第6の管理領域。 個人側から見れば、個人のもつ暗黙知を形式知に変換することにより、企業との知識の共有化、明確化を図り、作業の効率化や新発見を容易にできる。 組織によって創造される知識は集合知と呼ばれ、そのマネジメント手法に注目が集まっている。 マイケル・ポランニーの著書The Tacit Dimension(1967 ISBN 9780226672984 『暗黙知の次元』)に一つの端を発するアイデアだが、情報技術の進展、特にインターネットと人工知能技術の発展によって、情報工学や経営学の対象となった。 (ja)
 • Zarządzanie wiedzą (od ang. knowledge management – KM) – ogół procesów umożliwiających tworzenie, upowszechnianie i wykorzystywanie wiedzy do realizacji celów organizacji. (pl)
 • Kennismanagement of kennisbeheer is het proces van het creëren, delen, gebruiken en beheren van de kennis en informatie van een organisatie. Het begrip verwijst naar een multidisciplinaire benadering voor het bereiken van organisatiedoelstellingen door kennis optimaal te benutten.Investeringen in kennismanagement richten zich voornamelijk op organisatiedoelstellingen, zoals prestatieverbetering, concurrentievoordeel, innovatie, het delen van geleerde lessen en van de organisatie. Dergelijke investeringen overlappen met , maar verschillen hiervan door een grotere focus op het management van kennis als strategisch object en door het bevorderen van . (nl)
 • Управлі́ння знання́ми (англ. knowledge management), також використовується термін «Менеджмент знань» — це систематичні процеси, завдяки яким знання, необхідні для успіху організації, створюються, зберігаються, розподіляються і застосовуються. Сьогодні знання — це найважливіший актив сучасної організації. Знання — це інформація в контексті, здатна провести спонуку до дій розуміння. (uk)
 • Менеджмент знаний (англ. knowledge management), также управление знаниями — это систематические процессы по созданию, сбору, накоплению, сохранению, распределению и применению знаний. В современных компаниях в менеджменте знаний используются две стратегии управления знаниями: ориентированную на кодификацию знаний и ориентированную на персонализацию знаний. (ru)
 • Knowledge management syftar till hur ett företag eller annan organisation handhar, förvaltar, överför och delar sin inneboende kunskap. Många stora företag använder sig av Knowledge Management internt, ofta som en del av sin strategi. Även flera konsultföretag finns till för att erbjuda råd angående Knowledge Management till dessa företag. (sv)
 • إدارة المعرفة (بالإنجليزية: Knowledge Management)‏ هي التقنيات والأدوات والموارد البشرية المستخدمة لجمع وإدارة ونشر واستثمار المعرفة ضمن مؤسسة ما. ينظر إلى إدارة المعرفة على أنها إدارة ما يمتلكه الأفراد من مهارات تستند إلى المعرفة، وليس فقط ما هو موثق في مستندات المؤسسة. الهدف من إدراة المعرفة يرتبط بعملية اتخاذ القرار (Decision-making) في المؤسسات. (ar)
 • Management znalostí (angl. knowledge management) jako pojem obsahuje řízení organizace, resp. lidské činnosti obecně, na bázi využití znalostí jako nového produktivního ekonomického zdroje. Je to efektivní propojení těch, kteří vědí, s těmi, kteří vědět potřebují, a to přeměnou osobních (převážně skrytých čili tacitních) znalostí na znalosti organizační (převážně explicitní), neboli formální, a to formou komunikace, zapojení a sdílení. Je mnoho různých konkretizací téhle základní definice podle toho, v jaké oblasti se management znalostí má uplatnit. (cs)
 • Η διαχείριση γνώσης (ΔΓ) περιλαμβάνει μια σειρά από στρατηγικές και πρακτικές που χρησιμοποιούνται σε έναν οργανισμό για τον εντοπισμό, τη δημιουργία, την αντιπροσώπευση, τη διανομή και την υιοθέτηση ιδεών και εμπειριών. Τέτοιες ιδέες και εμπειρίες αποτελούν γνώση, ενσωματωμένη είτε σε ανθρώπους είτε σε οργανισμούς ως διαδικασίες ή πρακτικές. (el)
 • La gestión del conocimiento (del inglés knowledge management) es un concepto aplicado en las organizaciones. Tiene el fin de transferir el conocimiento desde el lugar donde se genera hasta el lugar en donde se va a emplear (Fuentes, 2010),​ e implica el desarrollo de las competencias necesarias al interior de las organizaciones para compartirlo y utilizarlo entre sus miembros, así como para valorarlo y asimilarlo si se encuentra en el exterior de éstas. (es)
 • Knowledge management (KM) is the collection of methods relating to creating, sharing, using and managing the knowledge and information of an organization. It refers to a multidisciplinary approach to achieve organisational objectives by making the best use of knowledge. Many large companies, public institutions, and non-profit organisations have resources dedicated to internal KM efforts, often as a part of their business strategy, IT, or human resource management departments. Several consulting companies provide advice regarding KM to these organizations. (en)
 • Manajemen pengetahuan adalah kumpulan perangkat, teknik, dan strategi untuk mempertahankan, menganalisis, mengorganisasi, meningkatkan, dan membagikan pengertian dan pengalaman. Pengertian dan pengalaman semacam itu terbangun atas pengetahuan, baik yang terwujudkan dalam seorang individu atau yang melekat di dalam proses dan aplikasi nyata suatu organisasi. Fokus dari MP adalah untuk menemukan cara-cara baru untuk menyalurkan data mentah ke bentuk informasi yang bermanfaat, hingga akhirnya menjadi pengetahuan. (in)
 • Knowledge management (in italiano gestione della conoscenza) è un concetto può riferirsi alla gestione e alla condivisione della conoscenza ed è portato avanti fin dall'antichità con lo sviluppo di biblioteche e strumenti di comunicazione. (it)
 • A gestão do conhecimento, do inglês KM - knowledge management, é o conjunto de tecnologias e processos cujo objetivo é apoiar a criação, a transferência e a aplicação do conhecimento nas organizações. O conhecimento e a gestão do conhecimento são conceitos complexos e multifacetados. Assim, o desenvolvimento e implementação de uma gestão do conhecimento que seja eficaz requer uma rica fundamentação de várias literaturas. (pt)
 • 知识管理(英語:knowledge management,缩写为KM)包括一系列企业内部定义、创建、传播、采用新的知识和经验的战略和实践。这些知识和经验包括认知(可以是个人知识),以及组织商业流程或实践。 知識管理是一項在1990年代中期開始在全球崛起的學術與商業應用主題,針對個人及社群所擁有的显性知识和隱性知識的確認、創造、掌握、使用、分享及傳播進行積極及有效的管理。其主要涵蓋的固有理論及應用層面包括學習型組織、企業文化、資訊科技應用,及人事管理等。而由於知識管理的概念通常與企業的各種改善願景扯上關係,知識管理在現今企業上的實踐愈來愈受到重視,亦因此為顧問和科技公司帶來了不少商機。知識管理在非商業上的應用亦很廣泛,其中維基百科經常被指為互聯網上其中一個最成功的知識管理系統。 根据1991年的,(参考Nonaka 1991),知识管理应用于商业管理、信息系统、管理学和图书馆、信息科学()等领域。最近,其他领域也开始应用知识管理,包括信息和媒体、计算机科学、公共卫生和公共政策等。 很多大型企业都有内部知识管理凭条,作为其战略管理、信息科技、人力资源管理等部门组成部分。()很多咨询公司也有关于知识管理的建议。 (zh)
rdfs:label
 • Knowledge management (en)
 • إدارة المعرفة (ar)
 • Gestió del coneixement (ca)
 • Management znalostí (cs)
 • Wissensmanagement (de)
 • Διαχείριση γνώσης (el)
 • Gestión del conocimiento (es)
 • Gestion des connaissances (fr)
 • Manajemen pengetahuan (in)
 • Knowledge management (it)
 • ナレッジマネジメント (ja)
 • 지식 경영 (ko)
 • Kennismanagement (nl)
 • Zarządzanie wiedzą (pl)
 • Менеджмент знаний (ru)
 • Gestão do conhecimento (pt)
 • Knowledge management (sv)
 • Управління знаннями (uk)
 • 知识管理 (zh)
owl:differentFrom
owl:sameAs
skos:exactMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:genre of
is dbo:product of
is dbo:service of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:discipline of
is dbp:genre of
is dbp:products of
is dbp:relatedOccupation of
is dbp:services of
is dbp:topics of
is owl:differentFrom of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License