About: Hypothec

An Entity of Type: Thing, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Hypothec (/haɪˈpɒθɪk, ˈhaɪpɒθ-/; German: Hypothek, French: hypothèque, Polish: hipoteka, from Lat. hypotheca, from Gk. ὑποθήκη: hypothēkē), sometimes tacit hypothec, is a term used in civil law systems (e.g. law of entire Continental Europe except Gibraltar) or mixed legal systems (e.g. Scots law, South African law) to refer to a registered non-possessory real security over real estate, but under some jurisdictions it may sometimes also denote security on other collaterals such as securities, intellectual property rights or corporeal movable property, either ships only (ship hypothec) as opposed to other movables covered by a different type of right (pledge) in the legal systems of some countries, or any movables in legal systems of other countries. The common law has two equivalents to th

Property Value
dbo:abstract
 • Una hipoteca és un dret real de garantia, la forma més comuna de finançar la compra d'un primer habitatge. Com a dret real recau sobre un immoble que roman en poder de qui el constitueix i dona dret al creditor a perseguir-lo independentment de qui el tingui i de pagar-se preferentment amb el producte de la subhasta. El contracte ha d'inscriure's al Registre de la Propietat per tal que tingui valor davant de tercers. Serveix per a garantir un deute, per tant és un contracte accessori d'un altre que és el principal. Generalment té com a garantia directa el bé que es vol comprar. En comparació a un préstec personal les condicions de finançament solen ser molt més avantatjoses. La paraula prové del grec antic: ύποθήκη (hypothḗkē), composta de ύπό (hypó, «per sota de») i θήκη (thḗkē, «caixa, bossa, dipòsit, conjunt de coses dipositades». (ca)
 • الرهن في القانون وفي الاقتصاد (بالإنجليزية:mortgage ) هو انتقال حق ملكية عقار إلى عاطي القرض (مصرف) لضمان تسديد القرض . وهذا النقل يصبح لاغيا عند تمام تسديد القرض . وهو انتقال حق ملكية قطعة أرض (أو مايشبه ذلك) من المالك إلى عاطي القرض (المصرف ) إلى حين أن يقوم المقترض بسداد القرض كله - طبقا للنظام المتعاقد عليه - فيعود حقه في ملكية الأرض . أي أن الرهن هو ضمان للقرض الذي أعطاه المصرف أو البنك إلى المقترض. (ar)
 • Eine Hypothek (altgriechisch ὑποθήκη hypothḗkē „Unterpfand“) ist ein Grundpfandrecht, das als Belastung auf einem Grundstück oder grundstücksgleichen Recht als Kreditsicherheit für ein Darlehen oder als Sicherung für eine sonstige Forderung dient. (de)
 • Hipoteko estas limigita reala rajto, pli precize garantia (aŭ valor-)rajto, starigita laŭleĝe, super nemovebla havo kaj asimilita por sekurigi al kreditoro repagon de sumo ŝuldata de la posedanto de tiu havo. La du ĉefaj tipoj de la hipoteko estas la memvola (laŭ interkonsento pignus voluntarium) kaj la deviga (pignus necessarium) hipoteko. (eo)
 • Hipoteka obligazio bat etxebizitza, lursail edo beste ondasun higiezin baten bitartez bermatzen den kontratu bat da. Hipotekaren obligazioa gehienetan mailegu edo bestelako zor baten itzulketa da. Obligazioa betetzen ez bada, hartzekodunak bermeko ondasuna bereganatuz gauzatu dezake bere eskubidea. Ohikoa da pertsona batek etxebizitza bat erosteko, behar den dirua banku bati eskatu eta berme moduan erosten den etxebizitza bera erostea. Hipotekak XXI. mende hasierako Depresio Handiaren jatorrian daude, bankuek gehiegizko maileguak eman zituztenean gehiegiz baloraturik zeuden etxebizitzak erosteko. Europan Euribor izeneko sistema erabili ohi da hipotekak kalkulatzeko, horren gaineko kopuru bat ezarriz interes tasa gisa. Kasu horretan interes-tasa aldakorra dela esango da. Interes-tasa ez bada aldatzen Euriborrarekin eta beti mantentzen bada finko, interes-tasa finko deitzen zaio. (eu)
 • Hypothec (/haɪˈpɒθɪk, ˈhaɪpɒθ-/; German: Hypothek, French: hypothèque, Polish: hipoteka, from Lat. hypotheca, from Gk. ὑποθήκη: hypothēkē), sometimes tacit hypothec, is a term used in civil law systems (e.g. law of entire Continental Europe except Gibraltar) or mixed legal systems (e.g. Scots law, South African law) to refer to a registered non-possessory real security over real estate, but under some jurisdictions it may sometimes also denote security on other collaterals such as securities, intellectual property rights or corporeal movable property, either ships only (ship hypothec) as opposed to other movables covered by a different type of right (pledge) in the legal systems of some countries, or any movables in legal systems of other countries. The common law has two equivalents to the term, namely mortgage and non-possessory lien. Originating in Roman law, a hypotheca was essentially a non-possessory pledge over a person's entire estate, but during the Renaissance the device was revived by civil law legal systems as a hypothecatory security interest taken strictly over immovable property and, like the late medieval obligatio bonorum, running with the land (Latin jus persequendi, French droit de suite, Dutch zaaksgevolg, German Folgerecht). However, under a handful of mixed legal systems, the hypothec was imported as a non-possessory real security over movable property (in opposition to the common-law chattel mortgage). Whereas a pledge operates by bailment and transfers possession on delivery and a chattel mortgage operates by conveyance and transfers title, a hypothec operates by hypothecation and transfers neither possession nor title. This real right in security operates by way of hypothecation, often arises by operation of law (generally statute), and gives a creditor a preferential right to have claims paid out of the hypothecated property as last recourse when the debtor is in default. In the hypothec, the property does not pass to the creditor, nor do they get possession, but they acquire a preferential right to have their debt paid out of the hypothecated property; that is, they can sell it and pay themself out of the proceeds, or in default of a purchaser they can become the owner themself. The name and the principle have passed into Scotland's civil law system, which distinguishes between conventional hypothecs, as bottomry and respondentia, and tacit hypothecs established by law. Of the latter the most important is the landlord's hypothec for rent (corresponding to distress in the law of England), which extends over the produce of the land and the cattle and sheep fed on it, and over stock and horses used in husbandry. (en)
 • La hipoteca es un derecho real de garantía, que se constituye para asegurar el cumplimiento de una obligación (normalmente de pago de un crédito o préstamo), que confiere a su titular un derecho de realización de valor de un bien, (generalmente inmueble) el cual, aunque gravado, permanece en poder de su propietario, pudiendo el acreedor hipotecario, en caso de que la deuda garantizada no sea satisfecha en el plazo pactado, promover la venta forzosa del bien gravado con la hipoteca, cualquiera que sea su titular en ese momento (reipersecutoriedad) para, con su importe, hacerse pago del crédito debido, hasta donde alcance el importe obtenido con la venta forzosa promovida para la realización de los bienes hipotecados. (es)
 • La définition exacte du mot hypothèque varie en profondeur en fonction du système juridique où se situe cette sûreté réelle affectée à l'exécution d'une obligation. (fr)
 • 저당권(抵當權)은 담보물권의 일종으로서 채권자가 채무자 또는 제3자(물상보증인)의 채무담보로서 제공한 부동산 또는 부동산물권(지상권·전세권)을 인도받지 않고 다만 관념상으로만 지배하여 채무의 변제가 없는 때에 그 목적물로부터 우선변제를 받는 권리를 말한다(대한민국 민법 제356조) 저당권은 약정담보물권으로서 금융을 얻는 수단이 되고, 투자의 매개수단이 되고 있다. 저당권은 목적물의 점유를 이전하지 않고, 그 설정자가 여전히 물질적인 이용을 할 수 있다는 점에서 질권과는 근본적으로 다르다. 즉, 저당권은 목적물의 그 가치(교환가치)만을 객체로 하는 권리이므로 저당권은 질권과는 달리 목적물의 점유가 채권자에게로 이전되지 않고 목적물의 소유자(채무자)가 그 목적물을 자기 점유하에 그대로 직접 사용·수익하면서, 그것을 담보로 하여 융자를 받을 수 있는 길을 열어 준다는 특색이 있다. 말하자면 저당권은 저당물의 사용가치가 아니라 교환가치를 목적으로 하기 때문에 저당권은 영업자금을 획득하기 위한 수단으로서 점점 그 본령(本領)을 발휘하여 금융자본의 활약에 불가결한 제도이다. 또 저당권은 질권 설정이 불가능한 경우에도 담보제도로서 이용될 수 있다. 이러한 점에서 저당권은 질권보다 우월한 지위를 갖게 된다. 저당권은 원칙적으로 동산에 대해서는 설정할 수 없고, 또 설정되는 경우에도 그 실행절차가 비교적 번잡하기 때문에 금융기관에 의한 대출 이외에는 잘 이용되지 않고 있는 실정이다. 사금융에서는 오히려 변칙담보제도(예컨대, 가등기담보·양도담보·재매매의 예약·환매 등)가 많이 이용되고 있다. (ko)
 • 抵当権(ていとうけん, 英: Hypothec)とは、債務の担保に供した物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済(優先弁済的効力)を受ける権利を言う。質権とは違って引渡しを要しないために所有者が抵当権成立後も引き続き使用・収益をすることができる、というのが概ね通有的な性質であるが、法域によっては引渡しを要する場合を含むこともある。 日本の民法においては、当事者の合意によって設定される約定担保物権であり、不動産や一定の動産・財団のみをその目的とし、一般財産をその目的とすることはできない。これは、英米法におけるmortgage(譲渡抵当またはモーゲージ)(特にそのうちの権原(title)の移転を伴わない類型)に似るといえ、その訳語としても用いられる。 (ja)
 • In diritto l'ipoteca è un diritto reale di garanzia che riguarda, principalmente, beni immobili e in secondo piano i beni mobili registrati. Esso non comporta la perdita del possesso da parte del debitore del bene stesso che è oggetto della garanzia. (it)
 • Het recht van hypotheek is een zekerheidsrecht op een registergoed, dat gekoppeld is aan een lening, althans een maximaal te lenen bedrag. De eigenaar van het goed kan dit hypotheekrecht vestigen op het goed ten behoeve van een rechtssubject (zoals een bank) die dat als voorwaarde stelt voor het verstrekken van de lening. In zo'n geval spreekt men van een hypothecaire lening. De hypothecaire lening wordt verstrekt en als borgstelling wordt het goed in onderpand gegeven. Iemand die een recht van hypotheek heeft, mag zijn vordering met voorrang op het registergoed verhalen. Komt de lener zijn verplichtingen niet na, dan mag de hypotheekhouder het pand gedwongen verkopen - een uitspraak van een rechter is niet nodig. Als het pand eenmaal is verkocht dan mag de geldverstrekker zijn vordering met voorrang op de opbrengst van het pand verhalen nog voor alle andere crediteuren. De geldgever is de hypotheeknemer (hij verkrijgt het eerste recht van verkoop) of hypotheekhouder. De eigenaar van het onderpand (meestal de geldnemer) heet hypotheekgever. Een hypotheek wordt bij een notaris vastgelegd in een hypotheekakte. (nl)
 • Hipoteka (z gr. ὑποθήκη) – ograniczone prawo rzeczowe ustanawiane na rzeczach (w Polsce wyłącznie na nieruchomościach i statkach morskich wpisanych do ) oraz na wybranych prawach (własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu, wierzytelność zabezpieczona hipotecznie), służące zabezpieczeniu wierzytelności wynikającej z oznaczonego stosunku prawnego (zwykle kredytu hipotecznego), na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości, z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi każdoczesnego właściciela nieruchomości.Oznacza to, iż zbycie nieruchomości przez dłużnika nie narusza prawa wierzyciela hipotecznego – może on dochodzić zaspokojenia od kogokolwiek, kto stanie się właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości. Wierzyciel rzeczowy może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości. Uprawniony z tytułu hipoteki to wierzyciel hipoteczny, natomiast właściciela nieruchomości obciążonej określa się mianem dłużnika hipotecznego. Hipoteka zabezpiecza jedną lub więcej wierzytelności, wynikających lub mogących wynikać z określonego stosunku prawnego. Wyjątkowo może zabezpieczać wierzytelności wynikające z więcej niż jednego stosunku, gdy służy zabezpieczeniu finansowania jednego przedsięwzięcia przez kilku wierzycieli. (pl)
 • Hypotek (av grekiska hypotheke ’underlag, pant’) eller hypotekarisk pant är en form av pant där objektet inte överlämnats till . Panten, till exempel en fastighet, representeras istället av ett intecknat pantbrev med särskild rätt i en tillgång som lämnas till borgenär som säkerhet för ett hypotekslån. Vanliga hypotek är , bostadskreditinstitut, företagshypotek, skeppshypotek och . En förutsättning för fungerande hypotek är att det finns någon form av register över ägande i tillgångar. Många utvecklade ekonomier har fastighetsregister, fartygsregister, , eller register över flygplan, varför dessa tillgångsslag kan bli föremål för uttagande av panter. (sv)
 • Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника, а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества. Как любой иной залог, ипотека является способом обеспечения исполнения обязательств. Следует различать понятия «ипотека» и «ипотечное кредитование». Во втором случае кредит выдаётся под залог недвижимого имущества. Ипотечный кредит — одна из составляющих ипотечной системы. При получении кредита на покупку недвижимого имущества сама приобретаемая недвижимость поступает в ипотеку (залог) кредитной организации, как гарантия возврата кредита Одним из подвидов ипотеки является также залог уже имеющегося у залогодателя объекта недвижимости для получения им кредита или займа, которые будут направлены либо на ремонт или строительство, либо на иные нужды по усмотрению заёмщика-залогодателя. В случае неисполнения основного обязательства взыскание обращается только на заложенное недвижимое имущество, а залогодержатель имеет преимущественное право на удовлетворение своих требований перед другими кредиторами должника. Одним из способов снижения рисков кредитора является ипотечное страхование (ru)
 • Hipoteca (do latim hypotheca, derivado do grego ὑποϑήκη, cognato de ὑποτίϑημι "pôr sob", "dar como empenho") é uma garantia real extrajudicial e incide sobre bens imóveis ou equiparados que pertençam ao devedor ou a terceiros. Alguns exemplos de bens que podem ser dados em hipoteca são habitações, navios e aeronaves. (pt)
 • 抵押权(日语:抵当権、英語:hypothec、法語:hypothèque、德語:Hypothek),是指债权人对于债务人或第三人提供的不转移占有而作为债务履行担保的财产,在债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形时,得就该财产得价值优先受偿的权利。 各国的抵押权制度一般都不以抵押物的转移占有(与质权不同)为抵押权的生效要件,因此抵押人可以继续使用抵押物并获得收益,但部分国家地区也有规定需要交付的。 日本民法中,抵押权属于一种当事者合意设定的约定担保物权,仅以不动产或特定的动产或财团为其对象,并不能在普通财产上设定。这与英美法中的mortgage比较类似,因此也往往被翻译为该词。 (zh)
 • Іпоте́ка (грец. ὑποθήκη — застава) — застава землі, нерухомого майна, при якій земля та (або) майно, що становить предмет застави, залишається у заставодавця або третьої особи. Закон України «Про іпотеку», ухвалений у червні 2003 року, так визначає іпотеку: «Іпотека — вид забезпечення виконання зобов'язання позичальника перед кредитором заставою нерухомого майна, що полягає у праві кредитора (в разі невиконання боржником своїх зобов'язань) задовольнити свої грошові вимоги за рахунок вартості заставленого нерухомого майна». (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 1351967 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 19691 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1118796005 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:date
 • 2019-04-27 (xsd:date)
dbp:page
 • 208 (xsd:integer)
dbp:url
dbp:volume
 • 14 (xsd:integer)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dbp:wstitle
 • Hypothec (en)
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • الرهن في القانون وفي الاقتصاد (بالإنجليزية:mortgage ) هو انتقال حق ملكية عقار إلى عاطي القرض (مصرف) لضمان تسديد القرض . وهذا النقل يصبح لاغيا عند تمام تسديد القرض . وهو انتقال حق ملكية قطعة أرض (أو مايشبه ذلك) من المالك إلى عاطي القرض (المصرف ) إلى حين أن يقوم المقترض بسداد القرض كله - طبقا للنظام المتعاقد عليه - فيعود حقه في ملكية الأرض . أي أن الرهن هو ضمان للقرض الذي أعطاه المصرف أو البنك إلى المقترض. (ar)
 • Eine Hypothek (altgriechisch ὑποθήκη hypothḗkē „Unterpfand“) ist ein Grundpfandrecht, das als Belastung auf einem Grundstück oder grundstücksgleichen Recht als Kreditsicherheit für ein Darlehen oder als Sicherung für eine sonstige Forderung dient. (de)
 • Hipoteko estas limigita reala rajto, pli precize garantia (aŭ valor-)rajto, starigita laŭleĝe, super nemovebla havo kaj asimilita por sekurigi al kreditoro repagon de sumo ŝuldata de la posedanto de tiu havo. La du ĉefaj tipoj de la hipoteko estas la memvola (laŭ interkonsento pignus voluntarium) kaj la deviga (pignus necessarium) hipoteko. (eo)
 • La hipoteca es un derecho real de garantía, que se constituye para asegurar el cumplimiento de una obligación (normalmente de pago de un crédito o préstamo), que confiere a su titular un derecho de realización de valor de un bien, (generalmente inmueble) el cual, aunque gravado, permanece en poder de su propietario, pudiendo el acreedor hipotecario, en caso de que la deuda garantizada no sea satisfecha en el plazo pactado, promover la venta forzosa del bien gravado con la hipoteca, cualquiera que sea su titular en ese momento (reipersecutoriedad) para, con su importe, hacerse pago del crédito debido, hasta donde alcance el importe obtenido con la venta forzosa promovida para la realización de los bienes hipotecados. (es)
 • La définition exacte du mot hypothèque varie en profondeur en fonction du système juridique où se situe cette sûreté réelle affectée à l'exécution d'une obligation. (fr)
 • 저당권(抵當權)은 담보물권의 일종으로서 채권자가 채무자 또는 제3자(물상보증인)의 채무담보로서 제공한 부동산 또는 부동산물권(지상권·전세권)을 인도받지 않고 다만 관념상으로만 지배하여 채무의 변제가 없는 때에 그 목적물로부터 우선변제를 받는 권리를 말한다(대한민국 민법 제356조) 저당권은 약정담보물권으로서 금융을 얻는 수단이 되고, 투자의 매개수단이 되고 있다. 저당권은 목적물의 점유를 이전하지 않고, 그 설정자가 여전히 물질적인 이용을 할 수 있다는 점에서 질권과는 근본적으로 다르다. 즉, 저당권은 목적물의 그 가치(교환가치)만을 객체로 하는 권리이므로 저당권은 질권과는 달리 목적물의 점유가 채권자에게로 이전되지 않고 목적물의 소유자(채무자)가 그 목적물을 자기 점유하에 그대로 직접 사용·수익하면서, 그것을 담보로 하여 융자를 받을 수 있는 길을 열어 준다는 특색이 있다. 말하자면 저당권은 저당물의 사용가치가 아니라 교환가치를 목적으로 하기 때문에 저당권은 영업자금을 획득하기 위한 수단으로서 점점 그 본령(本領)을 발휘하여 금융자본의 활약에 불가결한 제도이다. 또 저당권은 질권 설정이 불가능한 경우에도 담보제도로서 이용될 수 있다. 이러한 점에서 저당권은 질권보다 우월한 지위를 갖게 된다. 저당권은 원칙적으로 동산에 대해서는 설정할 수 없고, 또 설정되는 경우에도 그 실행절차가 비교적 번잡하기 때문에 금융기관에 의한 대출 이외에는 잘 이용되지 않고 있는 실정이다. 사금융에서는 오히려 변칙담보제도(예컨대, 가등기담보·양도담보·재매매의 예약·환매 등)가 많이 이용되고 있다. (ko)
 • 抵当権(ていとうけん, 英: Hypothec)とは、債務の担保に供した物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済(優先弁済的効力)を受ける権利を言う。質権とは違って引渡しを要しないために所有者が抵当権成立後も引き続き使用・収益をすることができる、というのが概ね通有的な性質であるが、法域によっては引渡しを要する場合を含むこともある。 日本の民法においては、当事者の合意によって設定される約定担保物権であり、不動産や一定の動産・財団のみをその目的とし、一般財産をその目的とすることはできない。これは、英米法におけるmortgage(譲渡抵当またはモーゲージ)(特にそのうちの権原(title)の移転を伴わない類型)に似るといえ、その訳語としても用いられる。 (ja)
 • In diritto l'ipoteca è un diritto reale di garanzia che riguarda, principalmente, beni immobili e in secondo piano i beni mobili registrati. Esso non comporta la perdita del possesso da parte del debitore del bene stesso che è oggetto della garanzia. (it)
 • Hypotek (av grekiska hypotheke ’underlag, pant’) eller hypotekarisk pant är en form av pant där objektet inte överlämnats till . Panten, till exempel en fastighet, representeras istället av ett intecknat pantbrev med särskild rätt i en tillgång som lämnas till borgenär som säkerhet för ett hypotekslån. Vanliga hypotek är , bostadskreditinstitut, företagshypotek, skeppshypotek och . En förutsättning för fungerande hypotek är att det finns någon form av register över ägande i tillgångar. Många utvecklade ekonomier har fastighetsregister, fartygsregister, , eller register över flygplan, varför dessa tillgångsslag kan bli föremål för uttagande av panter. (sv)
 • Hipoteca (do latim hypotheca, derivado do grego ὑποϑήκη, cognato de ὑποτίϑημι "pôr sob", "dar como empenho") é uma garantia real extrajudicial e incide sobre bens imóveis ou equiparados que pertençam ao devedor ou a terceiros. Alguns exemplos de bens que podem ser dados em hipoteca são habitações, navios e aeronaves. (pt)
 • 抵押权(日语:抵当権、英語:hypothec、法語:hypothèque、德語:Hypothek),是指债权人对于债务人或第三人提供的不转移占有而作为债务履行担保的财产,在债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形时,得就该财产得价值优先受偿的权利。 各国的抵押权制度一般都不以抵押物的转移占有(与质权不同)为抵押权的生效要件,因此抵押人可以继续使用抵押物并获得收益,但部分国家地区也有规定需要交付的。 日本民法中,抵押权属于一种当事者合意设定的约定担保物权,仅以不动产或特定的动产或财团为其对象,并不能在普通财产上设定。这与英美法中的mortgage比较类似,因此也往往被翻译为该词。 (zh)
 • Іпоте́ка (грец. ὑποθήκη — застава) — застава землі, нерухомого майна, при якій земля та (або) майно, що становить предмет застави, залишається у заставодавця або третьої особи. Закон України «Про іпотеку», ухвалений у червні 2003 року, так визначає іпотеку: «Іпотека — вид забезпечення виконання зобов'язання позичальника перед кредитором заставою нерухомого майна, що полягає у праві кредитора (в разі невиконання боржником своїх зобов'язань) задовольнити свої грошові вимоги за рахунок вартості заставленого нерухомого майна». (uk)
 • Una hipoteca és un dret real de garantia, la forma més comuna de finançar la compra d'un primer habitatge. Com a dret real recau sobre un immoble que roman en poder de qui el constitueix i dona dret al creditor a perseguir-lo independentment de qui el tingui i de pagar-se preferentment amb el producte de la subhasta. El contracte ha d'inscriure's al Registre de la Propietat per tal que tingui valor davant de tercers. Serveix per a garantir un deute, per tant és un contracte accessori d'un altre que és el principal. Generalment té com a garantia directa el bé que es vol comprar. En comparació a un préstec personal les condicions de finançament solen ser molt més avantatjoses. La paraula prové del grec antic: ύποθήκη (hypothḗkē), composta de ύπό (hypó, «per sota de») i θήκη (thḗkē, «caixa, b (ca)
 • Hypothec (/haɪˈpɒθɪk, ˈhaɪpɒθ-/; German: Hypothek, French: hypothèque, Polish: hipoteka, from Lat. hypotheca, from Gk. ὑποθήκη: hypothēkē), sometimes tacit hypothec, is a term used in civil law systems (e.g. law of entire Continental Europe except Gibraltar) or mixed legal systems (e.g. Scots law, South African law) to refer to a registered non-possessory real security over real estate, but under some jurisdictions it may sometimes also denote security on other collaterals such as securities, intellectual property rights or corporeal movable property, either ships only (ship hypothec) as opposed to other movables covered by a different type of right (pledge) in the legal systems of some countries, or any movables in legal systems of other countries. The common law has two equivalents to th (en)
 • Hipoteka obligazio bat etxebizitza, lursail edo beste ondasun higiezin baten bitartez bermatzen den kontratu bat da. Hipotekaren obligazioa gehienetan mailegu edo bestelako zor baten itzulketa da. Obligazioa betetzen ez bada, hartzekodunak bermeko ondasuna bereganatuz gauzatu dezake bere eskubidea. Ohikoa da pertsona batek etxebizitza bat erosteko, behar den dirua banku bati eskatu eta berme moduan erosten den etxebizitza bera erostea. Hipotekak XXI. mende hasierako Depresio Handiaren jatorrian daude, bankuek gehiegizko maileguak eman zituztenean gehiegiz baloraturik zeuden etxebizitzak erosteko. (eu)
 • Het recht van hypotheek is een zekerheidsrecht op een registergoed, dat gekoppeld is aan een lening, althans een maximaal te lenen bedrag. De eigenaar van het goed kan dit hypotheekrecht vestigen op het goed ten behoeve van een rechtssubject (zoals een bank) die dat als voorwaarde stelt voor het verstrekken van de lening. In zo'n geval spreekt men van een hypothecaire lening. De hypothecaire lening wordt verstrekt en als borgstelling wordt het goed in onderpand gegeven. Een hypotheek wordt bij een notaris vastgelegd in een hypotheekakte. (nl)
 • Hipoteka (z gr. ὑποθήκη) – ograniczone prawo rzeczowe ustanawiane na rzeczach (w Polsce wyłącznie na nieruchomościach i statkach morskich wpisanych do ) oraz na wybranych prawach (własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu, wierzytelność zabezpieczona hipotecznie), służące zabezpieczeniu wierzytelności wynikającej z oznaczonego stosunku prawnego (zwykle kredytu hipotecznego), na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości, z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi każdoczesnego właściciela nieruchomości.Oznacza to, iż zbycie nieruchomości przez dłużnika nie narusza prawa wierzyciela hipotecznego – może on dochodzić zaspokojenia od kogokolwiek, kto stanie się właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości. Wierzyciel rzeczowy może dochodzić zaspokojenia (pl)
 • Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника, а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества. Как любой иной залог, ипотека является способом обеспечения исполнения обязательств. (ru)
rdfs:label
 • رهن (ar)
 • Hipoteca (ca)
 • Hypothek (de)
 • Hipoteko (eo)
 • Hipoteca (es)
 • Hipoteka (eu)
 • Hypothec (en)
 • Hypothèque (fr)
 • Ipoteca (it)
 • 抵当権 (ja)
 • 저당권 (ko)
 • Recht van hypotheek (nl)
 • Hipoteka (pl)
 • Ипотека (ru)
 • Hipoteca (pt)
 • Hypotek (sv)
 • 抵押权 (zh)
 • Іпотека (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License